Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Down Sendromu Nedenleri
Down Sendromu Nedenleri
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Down Sendromu Nedenleri : Normal insan hücrelerinde 46 kromozom vardýr. Bunlarýn 22 çifti otozomal denilen ve yapýsal özellikleri belirleyen genleri içeren kromozomlar, 1 çifti ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardýr. Týbben numaralandýrýlmýþ olan bu kromozomlardan 21. kromozomun 2 adet yerine 3 adet olmasý halinde Trizomi 21 denilen Down Sendromu tablosu ortaya çýkar.

Kadýnda yumurta hücrelerinin bölünmesi sýrasýnda kromozomlar 23 tek olarak ayrýlýrlar. Yani bölünme sýrasýnda, 1 hücreden 2 hücre oluþurken, bu hücreler 46 kromozomun yarýsýný, yani 23‘er tanesini alýrlar. Ýþte bu bölünme sýrasýnda 21. kromozomda ayrýlma olmazsa bölünenik hücreden birinde 21. kromozom yoktur, diðerinde ise 2 adet vardýr. Sonuçta, Sperm hücresi 21.kromozomun çift olduðu hücreyi döllerse ve gebelik geliþirse Trizomi 21 durumu ortaya çýkar.

Trizomi 21 özelliðinde olan döllenmiþ hücrelerin yarýsýndan fazlasý daha ileri aþamalar gidemez ve gebelik düþükle sonuçlanýrken, geri kalanlarda gebelik devam eder ve bebekte hastalýk tablosuna neden olurlar.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Down

Sendromu

Nedenleri