Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Diþ Sýkma
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın
Ege Üniversitesi (EÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurselen Toygar, yaptýðý açýklamada, birçok rahatsýzlýðýn ana nedeni olarak bilinen stresin çeneye ve diþlere de zarar verdiðini anlattý.

Prof. Dr. Toygar, stresli gün geçiren kiþinin uyurken bilinçsizce diþlerini sýktýðýný, bunun da hem diþlere hem de vücudunun diðer bölgelerine zarar verdiðini ifade etti.


Birçok kiþide stresin yöneldiði ilk yerin çiðneme kaslarý olduðunu, gün içerisinde çenenin sýkýlabildiðini ancak bu durumun gece uykuda daha sýk yaþandýðýný anlatan Toygar, þöyle konuþtu:


“Derin uykuya dalma sýrasýnda, duyularýn iletildiði beyin bölgesine Stres ne kadar yoðun iletilirse çiðneme kaslarýnýn o oranda sýkýmý güçleþir ve kiþi farkýnda olmadan diþlerini gýcýrdatmaya, sýkmaya baþlar. Kiþi ancak uyandýðýnda çenesindeki aðrýdan bunu fark edebilir. Diþ sýkma, çocukluk çaðýnda baþlar, eriþkinlikte artar. Yaþanan stres nedeniyle de devam eder. Yapýlan araþtýrmalar bir kiþinin diþ sýkma gücünün 5 tona kadar ulaþabildiðini gösteriyor. Çene kaslarý çok güçlüdür. Diðer kaslara göre yorulmaz. Bu kasýn histolojik yapýsý farklýdýr. Kasýlma gücü fazladýr. Bu kadar güçlü ýsýrma kuvveti diþlerde aþýnmalara, çene kemiðinde kýrýlmalara, travmalara neden olur. Çiðneme ekleminde de deformasyon oluþur.”
Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler

Diþ

Sýkma