Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Vertigoda Kullanılan İlaçlar
Vertigoda Kullanılan İlaçlar
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Vertigoda Kullanılan İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler,Vertigo Baş Dönmesi Anlamına Gelmektedir.Vertigo Latince Bir Kelime Olup Sözlük Anlamı Kendi Etrafında Dönmektir.Vertigo Hakkında Bilgi,Vertigoda Kullanılan İlaçlar,Vertigonun Tedavisi Nedir,Vertigo Belirtileri,Vertigonun Nedenleri,Vertigo Tanısı Ve Vertigoya Dair Öğrenmek İstediğiniz Her Şeyi Aşağıda Sizin İçin Hazırlamış Olduğumuz Yazıda Okuyabilirsiniz.

VERTİGO

Baş dönmesi anlamına gelen vertigo latince bir kelime olup sözlük anlamı kendi etrafında dönmedir.Baş dönmeleri dünyada acilen doktora başvurmayı gerektiren başlıca nedenler arasında. Her yaşta görülebilen baş dönmeleri, tansiyon değişiklikleri hatta felçlerle dahi karıştırılabilir. Baş dönmesi atakları olarak adlandırılan kriz sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusma durumu beyin kanaması olasılığını bile akla getirmelidir.

Hastalığın kalıtsal olduğuna ait epey deliller vardır. Özellikle 30-50 yaş arası doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen bu sorunda tanının kolaylıkla konulamaması nedeniyle hastaların bir çoğunda depresyona neden olur.Aslında bu nedenle hastalık hastası olup devamlı hekimlere taşınan bu hastalar o anda hissettikleri berbat duyguyu tarif etmenin çok zor olduğunu söylüyorlar. Bu durumda olan kişilerin kendi vücuduyla etrafındaki dünya arasındaki algılama o an altüst olmakta.

Baş dönmesi, nöroloji kliniklerinde sık karşılaşılan şikayetlerden birini oluşturuyor. Çoğu zaman altında önemli bir hastalık bulunmayan ve kendiliğinden düzelen bir belirti olarak ifade ediliyor. Ancak bazen çok ciddi nörolojik bir hastalığa da işaret edebiliyor.Göz, iç kulaktaki denge organı, kas ve eklemlerden kalkan uyarılarla sürekli baş ve vücudun diğer kısımlarının birbiriyle ve mekandaki yerleri hakkında beyne bilgi geliyor. Bu mekanizmalarda bozukluk olunca denge bozukluğu veya baş dönmesi ortaya çıkıyor. Baş dönmesi sık karşılaşılan bir şikayet. Ancak hastalar çok farklı şeyleri baş dönmesi olarak ifade edebiliyor.

Vertigo, hastanın kendi bedeni veya çevrenin etrafında gerçekten dönmekte olduğunu zannetmesiyle gelişen bir tablo. Bu şekilde bir dönme hissi olmadan ortaya çıkan vertigo ise yalancı vertigo olarak tanımlanıyor.

Vertigo Tedavisi

Vertigo beyin damar hastalığı, MS, beyin tümörü, boyun kemiklerinde Kireçlenme gibi hastalıklarla ilişkili ise bu hastalıklara yönelik özel tedaviler uygulanıyor.İç kulakla ilgili vertigolarda genelde tedavi hastanın şikayetlerini hafifletmeye yönelik uygulanıyor. Sık tekrarlayan vertigo atakları olan hastalar için çeşitli yöntemlerle atak önleyici tedaviler oluşturulmaya çalışılıyor.

Vetigo hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar şunlardır...

CEREBROFİL
IM/IV Ampul

Etken Madde(ler):
Pirasetam 1 g/5 ml

Piyasa Şekilleri:
5 ml‘lik 12 i.m./i.v. ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: Şiddetli rahatsızlıklarda i.m. veya i.v. yolla (akut durumlarda) enjeksiyon tercih edilir. Genellikle günde 3 defa 1 g uygulanır. Gereğinde günlük doz 10 g‘a kadar çıkarılabilir. Günlük maksimum doz 10 g‘dır. Çocuklarda günlük doz 30-50 mg/kg‘dır. Tedavi süresi hastanın durumuna göre değişir. Yüksek dozlu parenteral kullanımda etki birkaç günde görülebilir.

Endikasyonları:

Yaşlılardaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibi kognitif bozuklukların tedavisi (Alzheimer Hastalığı dışındaki Psiko-organik sendromlar); vazomotor veya ruhsal kaynaklı baş dönmeleri dışında, vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi; çocuklarda, logopedikler gibi uygun önlemlerle kombine olarak disleksi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:


Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda; serebral hemorajisi olan hastalarda ve son evre böbrek hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

Pirasetamın trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle; hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatan bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Pirasetam böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği vakalarında dikkatli olunmalıdır.

Günlük doz, bireylerin böbrek fonksiyonuna göre düzenlenmelidir. Tek başına karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapabilmek için kreatinin klirensi düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da çekilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bu durumdan kaçınılmalıdır. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki göstermesi olasıdır ve dikkate alınmalıdır. Gebelik kategorisi B‘dir.Gebe kadınlarda pirasetam kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. Kesin olarak gerekmedikçe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Pirasetam insan sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında en sık karşılaşılan yan etkiler; sinirlilik, irritabilite, uykusuzluk, tremor, depresyon ve sersemlik hissidir. Bunlar doza bağımlı olup, genç hastalarda (%1-2), yaşlılara göre (%6-9) daha az sıklıkta görülür. Kontrollü çalışmalarda %2'den daha düşük oranda yan etki görülmüştür.

Bunlarla çoğunlukla, yaşlı hastalarda ve 2,4 g/gün‘lük dozun üzerinde karşılaşılmıştır ve vakaların çoğunda doz azaltımıyla ortadan kalkmışlardır. Bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar arasında; vertigo, karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma, anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık, ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, anjiyonörotik ödem, dermatit, Kaşıntı ve ürtiker bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri:

Bilinen hiç bir ilaçla geçimsizliği yoktur. İlaç etkileşmesinin bildirildiği bir tek vakada, pirasetam ve tiroid ekstrelerinin (T3-T4) birlikte verilmesinden sonra, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu gözlenmiştir.

VAZODİL
Draje

Etken Madde(ler):

Dipiridamol 75 mg

Piyasa Şekilleri:

50 draje içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:

Günlük doz genellikle 375 mg‘dır. Ancak aspirinle birlikte kullanımlarda 3×75 mg ve 2×500 mg aspirin uygulanır. İdame doz 3×75 mg‘dır.

Endikasyonları:

Kronik angina pektorisin uzun dönemli tedavisinde etkilidir. Dipiridamolle devamlı tedavi, anjinalı olguların sıklığını azaltır veya ortadan kaldırır. Hareket toleransını artırır ve nitrogliserin gereksinimini azaltır. Ayrıca trombositlerin agregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı, kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasınının önlenmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar:

Dipiridamol, akut anjinal atakları önlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasında angina pektoris nöbetleri azalır veya tamamen kaybolur. Tansiyon düşüşü veya kolapsusla birlikte seyreden miyokard enfarktüsü olgularında dipiridamol kullanmadan önce çok dikkat edilmeli, gerekli kontroller yapılmalıdır. Aspirinle birlikte kullanılmamalıdır.

Aşırı dozda periferal vazodilatasyon yapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır. Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanım güvenirliliği saptanamamıştır. Gebelerde kesin gereksinme durumunda kullanılmalıdır. Özellikle ilk trimesterde risk/yarar ilişkisi iyi değerlendirilmelidir. Süte geçer, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

Özellikle yüksek dozlarda, bulantı, kusma gibi gastrointestinal bozukluklar, baş ağrısı, ciltte döküntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibi yan etkiler görülebilir. Dozlar tedricen artırılırsa bu durumlar görülmez. Yan etkilerin devamlı veya hasta tarafından tahammül edilemez olduğu nadir durumlarda, tedavinin kesilmesinin ardından, istenmeyen semptomlar hemen ortadan kalkar.

İlaç Etkileşimleri:

Oral antikoagülanların ve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasidlerle birlikte alındığında etkisi azalabilir.

KARDİSENTİN
Draje

Etken Madde(ler):
Dipiridamol 75 mg

Piyasa Şekilleri:
50 draje içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:

Ortalama doz günde 225-300 mg‘dır (3-4 tablet). Tercihen yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

RHINOPRONT

Süspansiyon

Etken Madde(ler):
Fenilpropanolamin HCl 16.7 mg/5 ml, Karbinoksamin 1.3 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
100 ml‘lik cam şişelerde.

Kullanım Şekli:

Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalanmalıdır. 1-5 yaş arası çocuklara: Sabah ve akşam 1 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklara: Sabah ve akşam 2 ölçek; 12 yaşından büyükler ve yetişkinlere: Sabah ve akşam 3 ölçek kullanılması önerilir. 2 haftadan uzun süre kullanımlarda hasta takip edilmelidir.

Endikasyonları:

Soğukalgınlığı, Saman Nezlesi ve vazomotor riniti olan hastalarda rinit ve sinüzitin semptomatik olarak tedavi edilmesi için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tirotoksikoz, feokromositom, dar açılı glokom, rezidüel ürin formasyonlu prostatik adenom, hipertansiyon ve içindeki maddelere karşı ve parabenlere karşı hipersensitivite durumlarında ve MAO inhibitörleri ile aynı anda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Ciddi organik kardiyovasküler hastalığı olanlar ile kalp ritm bozuklukları bulunan hastalrda ilacın dozu dikkatle ayarlanmalıdır. Tiroid, diabetes mellitus veya hipertansiyonu olan hastalar tıbbi bir denetim altında tutulmalıdır. Gebelerde kullanımında yarar/risk oranı gözönüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:

Nadiren görülen yan etkiler: Gastrointestinal şikayetler, bulantı, ağız kuruluğu, kusma, mide yanması, iştahsızlık, MSS bozuklukları, sedasyon, görme bozuklukları, glokom endüksiyonu, vertigo, güçsüzlük, uyku bozukluğu, sinirlilik, huzursuzluk, titreme, çarpıntı, ventriküler aritmi, anjinal şikayetler, kan basıncında artış, baş ağrısı, sık sık idrara çıkma hali, parabenlere veya içerdiği maddelere karşı hipersensitivite reaksiyonları, çok nadir olarak kan sayımında değişiklik.

Muhtemelen bebeklerde ve yaşlı hastalarda yüksek dozlar alınması halinde, merkezi ajitasyon durumları. Bazı hastalarda motorlu vasıta ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren işlerin yapılabilme yeteneğini azaltabilir.

İlaç Etkileşimleri:

MSS depresanlarının ve/veya alkolün etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin ile aynı anda uygulandığında ilacın sempatomimetik etkisini artırabilir. Halotan ile uygulandığında kardiyak aritmi görülebilir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
  • Halil Ibrahim Budakselam 44 yaşındayım ve 10 yıldır vertigo srounum var sürekli başım dönüyor ve kulağım çınlıyor doktorun verdiği ilaçları kullanmaktayım bitkisel olarka bir tkaviye bakıyorum acaba ne kullanabilirim bu konuda bana nasıl yardımcı olursunuz
  • Vertigoda

    Kullanılan

    İlaçlar