Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Rosacea Cilt Hastalýðý
Rosacea Cilt Hastalýðý


Rosacea nasýl tanýnýr?
Rosecea da yüzde küçük, kýrmýzý, bazýlarý da iltihaplý kabarcýklar olabilir Deri yüzeyinde bir çok ince kýlcal damar vardýr Bu yüzde kalýcý bir kýzarýklýða neden olur Rosaceanýn daha ilerlemiþ þekli rinofima olarak bilinir Rinofima da yað bezleri geniþlediðinden kabarýk kýrmýzý bir burun ve çene görüntüsü vardýr Rinofima kadýnlarda nadir görülürYanakta Rozaceaya ait damarsal geniþlemeler Hastalarýn yaklaþýk % 50 sinde göz tutulumu vardýr Bazý rosacea hastalarýnda konjuktivit denen, gözde yanma batma ile seyreden bir durum ortaya çýkabilir Bu durum tedavi edilmezse gözde ciddi reaksiyonlara neden olabilir

Kimler rosacea açýsýndan risk taþýrlar?

Rosasea daha çok açýk tenli kimselerde görülür Hastalýk erkekler ve kadýnlarda, herhangi bir yaþta, hatta çocukluk da bile geliþebilirÖzellikle kadýnlarda, 30-50 yaþlar arasýnda görülen bir hastalýktýr Bilinmeyen bir nedenle hastalýk kadýnlarda daha fazla rastlanýr ve bazen menapozda görülrbilir Rosacea genellikle uzun bir süreç içinde meydana gelir Ýlk olarak yüz kýzarýklýðýna eðilim, kozmetiklere olan hassasiyet ile baþlar Utanma gibi ruhsal olaylarda kýzarýklýk tetiklenir

Rosacea hastalarýnýn yapmasý ve yapmamasý gerekenler
Rosaceanýn gerçek nedeni bilinmemektedir En iyi korunma yolu yüzde kýzarýklýk oluþturan nedenlerden uzak kalmaktýr
Sýcak içeceklerden, baharatlý gýdalardan, kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçýnýn Alkol rosacea hastasýnýn bulgularýnýn þiddetlendirmekle beraber, hiç alkol alýnmasa da hastalýk þiddetli olabilir Bu durum alkolizm ile yakýndan iliþkilidir
Rosacea hastalarý güneþten korunmalýdýrlar Güneþten korunmak için þapka takmalý ve 15 faktörün üzerinde güneþten koruyucu kullanmalýdýrlar Sýcak ve soðuk hava hastalýðýn bulgularýný arttýrabildiðinden kaçýnýlmalýdýr
Yüzü ovuþturmak ve masaj yapmaktan kaçýnýlmalýdýr Yüzün ovuþturulmasý deriyi tahriþ ederek kýzarýklýðý arttýrýr
Serin ortamda egzersiz yapýn Fazla sýcak ortamda kalmayýn
Tahriþ edici kozmetik ürünlerden kaçýnýn Sprey kullanýrken yüzünüze gelmesinden kaçýnýn Yüzünüzde kýzarma oluþturan gýda, ürün, aktivite, ilaç ve diðer tetikleyici faktörlerden uzak durun
Tedavi seçenekleri
Bir çok kiþi rosaceayý bilmediði için hastalýðý erken dönemde fark edemez Tedavide ilk adým hastalýða taný koymaktýr Dermatoloji uzmanlarý hastaya göre deðiþen kombine tedaviler uygulamaktadýrlar Bu tedavi ile rosaceanýn ilerlemesini, bazen de tekrar etmesini engeller Doktorunuz tarafýndan jel veya kremler yazýlabilir Ýlk 3-4 haftada hafif bir iyileþme, belirgin iyileþme ise 2 ayda görülür Aðýzdan alýnan antibiyotikler daha hýzlý bir iyileþme saðlarlar Kortizonlu kremler rosaceadaki kýzarýklýðý azaltabilir Bununla birlikte 2 haftadan uzun süre kullanýlmalarý yasaklanmalýdýr En iyisi bu tedavileri Dermatoloji uzmaný kontrolünde uygulamaktýr
Kalýcý damar geniþlemelerilaser tedavisi ile giderilebilir Kozmetik amaçlý yeþil renkli fondotenler kamuflaj için kullanýlabilir
Deride tahriþ yapabilecek faktörlerden kaçýnmak gerekir Günlük kullanýlan sabunlar, nemlendiriciler ve güneþten koruyucular alkolsüz olmalý, tahriþ edici ajanlar içermemelidir Dýþarýda kalýndýðýnda, özellikle sýcak Yaz günlerinde 15 faktörün üzerindeki güneþten koruyucular kullanýlmalýdýr.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.