Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Rosacea Cilt Hastalýðý
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Rosacea Cilt Hastalýðý
Rosacea Cilt Hastalýðý

Rosacea nasýl tanýnýr?
Rosecea da yüzde küçük, kýrmýzý, bazýlarý da iltihaplý kabarcýklar olabilir Deri yüzeyinde bir çok ince kýlcal damar vardýr Bu yüzde kalýcý bir kýzarýklýða neden olur Rosaceanýn daha ilerlemiþ þekli rinofima olarak bilinir Rinofima da yað bezleri geniþlediðinden kabarýk kýrmýzý bir burun ve çene görüntüsü vardýr Rinofima kadýnlarda nadir görülürYanakta Rozaceaya ait damarsal geniþlemeler Hastalarýn yaklaþýk % 50 sinde göz tutulumu vardýr Bazý rosacea hastalarýnda konjuktivit denen, gözde yanma batma ile seyreden bir durum ortaya çýkabilir Bu durum tedavi edilmezse gözde ciddi reaksiyonlara neden olabilir

Kimler rosacea açýsýndan risk taþýrlar?

Rosasea daha çok açýk tenli kimselerde görülür Hastalýk erkekler ve kadýnlarda, herhangi bir yaþta, hatta çocukluk da bile geliþebilirÖzellikle kadýnlarda, 30-50 yaþlar arasýnda görülen bir hastalýktýr Bilinmeyen bir nedenle hastalýk kadýnlarda daha fazla rastlanýr ve bazen menapozda görülrbilir Rosacea genellikle uzun bir süreç içinde meydana gelir Ýlk olarak yüz kýzarýklýðýna eðilim, kozmetiklere olan hassasiyet ile baþlar Utanma gibi ruhsal olaylarda kýzarýklýk tetiklenir

Rosacea hastalarýnýn yapmasý ve yapmamasý gerekenler
Rosaceanýn gerçek nedeni bilinmemektedir En iyi korunma yolu yüzde kýzarýklýk oluþturan nedenlerden uzak kalmaktýr
Sýcak içeceklerden, baharatlý gýdalardan, kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçýnýn Alkol rosacea hastasýnýn bulgularýnýn þiddetlendirmekle beraber, hiç alkol alýnmasa da hastalýk þiddetli olabilir Bu durum alkolizm ile yakýndan iliþkilidir
Rosacea hastalarý güneþten korunmalýdýrlar Güneþten korunmak için þapka takmalý ve 15 faktörün üzerinde güneþten koruyucu kullanmalýdýrlar Sýcak ve soðuk hava hastalýðýn bulgularýný arttýrabildiðinden kaçýnýlmalýdýr
Yüzü ovuþturmak ve masaj yapmaktan kaçýnýlmalýdýr Yüzün ovuþturulmasý deriyi tahriþ ederek kýzarýklýðý arttýrýr
Serin ortamda egzersiz yapýn Fazla sýcak ortamda kalmayýn
Tahriþ edici kozmetik ürünlerden kaçýnýn Sprey kullanýrken yüzünüze gelmesinden kaçýnýn Yüzünüzde kýzarma oluþturan gýda, ürün, aktivite, ilaç ve diðer tetikleyici faktörlerden uzak durun
Tedavi seçenekleri
Bir çok kiþi rosaceayý bilmediði için hastalýðý erken dönemde fark edemez Tedavide ilk adým hastalýða taný koymaktýr Dermatoloji uzmanlarý hastaya göre deðiþen kombine tedaviler uygulamaktadýrlar Bu tedavi ile rosaceanýn ilerlemesini, bazen de tekrar etmesini engeller Doktorunuz tarafýndan jel veya kremler yazýlabilir Ýlk 3-4 haftada hafif bir iyileþme, belirgin iyileþme ise 2 ayda görülür Aðýzdan alýnan antibiyotikler daha hýzlý bir iyileþme saðlarlar Kortizonlu kremler rosaceadaki kýzarýklýðý azaltabilir Bununla birlikte 2 haftadan uzun süre kullanýlmalarý yasaklanmalýdýr En iyisi bu tedavileri Dermatoloji uzmaný kontrolünde uygulamaktýr
Kalýcý damar geniþlemelerilaser tedavisi ile giderilebilir Kozmetik amaçlý yeþil renkli fondotenler kamuflaj için kullanýlabilir
Deride tahriþ yapabilecek faktörlerden kaçýnmak gerekir Günlük kullanýlan sabunlar, nemlendiriciler ve güneþten koruyucular alkolsüz olmalý, tahriþ edici ajanlar içermemelidir Dýþarýda kalýndýðýnda, özellikle sýcak Yaz günlerinde 15 faktörün üzerindeki güneþten koruyucular kullanýlmalýdýr.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Rosacea

Cilt

Hastalýðý