Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Prostat Büyümesi İçin Bitkisel Tedavi
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Prostat büyümesi için bitkisel tedavi,prostat büyümesi rahtsızlığının tedavisine yardımcı olan bitkisel tedavi metodları hakkında bilgilerin yer aldığı makalemiz aşağıda bulunmaktadır.Prostat büyümesi için bitkisel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki maklemize göz atmanızı öneririz.
British Journal Of Urology'de yayınlanan son bir makaleye göre, bitki temelli ilaçlar Avrupa'da sentetik alternatiflerine göre çok daha yaygındırlar. Özellikle Almanya ve Avusturya'da tıbbi bitkiler BPH için birinci basamak tedavi olarak kabul edilmektedirler. Bitkisel ilaçlar, BPH'de kullanılan tüm ilaçların yüzde doksanından fazlasını oluşturmaktadır. İtalya'da, bitki ekstreleri BPH için yazılan tüm ilaçların yüzde ellisini oluşturmaktadır. Buna karşın, alfa-blokerleri ve 5-alfa-redüktaz-inhi bitörleri, sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 4,8'i oluştururlar.

Avrupa'da, BPH'nin tedavisinde kullanılan yaklaşık otuz dolayında bitki temelli ilaç vardır. Bunlardan en az on beş kadarı cüce palmiye (Serenoa Repens) ekstresi içermektedir. Diğer yaygın bitkisel ilaçlar pigeum (Pygeum Af-ricanum), ısırgan otu (JJrtica dioca) ve özel bir çiçek poleni ekstresi olan Cernilton içerirler. Yayınlanan makalelerin dikkatli bir taramasını yaptığımızda, bu etkenlerin göreceli etkinliklerini şöyle sıralayabiliriz: Cüce palmiye >Cernilton > Pigeum >Isırgan otu. Ancak bazı durumlarda, bir bitkisel yaklaşım diğerinden daha etkili olabilir. Başka bir deyişle, ısırgan otunu en alt noktada sıralamış olmamıza rağmen, bazı durumlarda cüce palmiyeden daha iyi sonuçlar verebilir. Her bitkinin farklı bir etki mekanizması vardır.BPH'nin tıbbi bitkilerin herhangi biriyle klinik basan şansının, rezidüel idrar içeriği olarak da tanımlanan tıkanma derecesiyle tanımlandığı ortaya çıkmaktadır. 50 ml'nin altındaki düzeyler için sonuçlar mükemmeldir. 50 ve 100 ml arasındaki düzeyler için, sonuçlar oldukça iyidir. 100 ve 150 ml arasındaki rezidüel idrar düzeyleri için klasik dört-altı haftalık periyotlarda kayda değer gelişmeler sağlamak daha güçtür. Rezidüel idrar içeriği 150 ml'den daha fazlaysa, cüce palmiye ektresi ve diğer bitkisel ilaçlar anlamlı bir ilerleme sağlayamazlar.

BİTKİSEL ÜRÜNLERİN PROSTAT TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİ VE AVANTAJI

Avrupa da prostat için reçete edilen ilaçların ortalama % 70 i bitkiseldir. Özellikle Almanya ve Avusturyada doktorların % 90 I prostat için bitkisel ürünleri ( Saw Palmetto ısırgan otu... gibi ) reçete etmektedir.

Bitkisel ürünler bir kaç etki mekanizması sayesinde prostat belirtilerinin giderilmesinde ve tedavisinde çok başarılıdır:5 alfa redüktaz enzimini engelleyerek testesteron hormonunun daha güçlü formu olan dihidrotestesterona dönüşümünü önler ve bu sayede BÜYÜMÜŞ OLAN PROSTATIN KÜÇÜLMESİNİ SAĞLARLAR .

Prostat semptomlarının ( belirtilerinin ) artmasına neden olan yüksek prolaktin ve östrojen seviyelerinin normale çekilmesini sağlarlar ve bu sayede tüm prostat belirtilerini bertaraf ederler.Özellikle bu konuda etkinliği klinik deneylerde kanıtlanmış bitkiler Cüce palmiye ( saw Palmetto ), ısırgan otu ve yakı otudur.

Cüce palmiye ekstresinin çeşitli klinik denemelerde mükemmel sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Bir çalışmada 305 erkeğe günde iki defa 160 mg dozunda, cüce palmiye ekstresi verilmiştir.45 gün sonra, katılımcıların % 83'ü ilacın etkili olduğunu söylemişlerdir. BU şekilde bu bitki hakkında en az yarım düzine bilimsel araştırma yapılmıştır.

Isırgan ekstrelerinin prostat büyümesi tedavisinde etkili olduğu görülmektedir. Cüce palmiye ve ısırgan otu ekstreleri kombine halde alındığında etkileri çok güçlüdür.

Yakı otu özellikle ülkemizde yaygın olan prostat büyümesine bir çok faydalı yönü olduğu ispatlanmıştır.

Cüce Palmiye (Serenoa Repens)

Cüce PalmiyeAnavatanı Florida olan cüce palmiye ağacının (Sabal Serrulatd) meyvesinin yağda çözünen ektresinin, birçok klinik çalışmada, BPH belirti ve bulgulannı önemli ölçüde azalttığı görülmüştür (Bkz. Tablo 1). Çalışma mekanizması hücresel reseptörlere bağlanan DHT ile 5-alfaredüktazın engellenmesiyle ve prostat östrojen reseptörlerine mani olmasıyla ilintilidir. Bu etkilerin sonucu olarak, çeşitli klinik çalışmalarda mükemmel sonuçlara varılmıştır. Özet olarak, BHP deneyimini hafiften orta dereceye kadar yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde doksanı, tedavinin ilk dört ila altı haftası boyunca belirtilerde bazı gelişmeler yaşamışlardır.BPH'nin tüm önemli belirtileri, özellikle denoktüri azalmıştır.

Her ne kadar cüce palmiye ektresinin çeşitli klinik denemelerde mükemmel sonuçlar verdiği ortaya konsa da, son bir çalışmanın sonuçlan özellikle açıklayıcıdır. Bu çalışmada, 30 erkeğe günde iki defa 160 mg dozunda, yüzde seksen beş ve yüzde doksan arasında yağ asitleri ve sterol içerecek şekilde standardize edilmiş cüce palmiye ektresi verilmiştir. Kırk beş gün sonra, katılımcıların yüzde seksen üçü ilacın etkili olduğunu söylemişlerdir. Doksan gün sonra, bu oran yüzde seksen sekize yükselmiştir. Benzer olarak, hekimler tarafından kırk beş ve doksan gün sonra yapılan genel değerlendirmelerde, sırasıyla, yüzde seksen bir ve yüzde seksen sekiz etkinlik ölçülmüştür. Tarafsız değerlendirmeler tüm ölçülerde fark edilebilir gelişmeler ortaya koymaktadır. Maksimum idrar akışının 9,8 ml/s'den 12,2 ml/s'ye yükselmesi, idrar akış oranının 5,8 ml/s'den 7,4ml/s'ye artması; prostat hacminin 40,348 mm3'ten 36,246 mm3'e düştüğü ve uluslar arası prostat belirti skorunun 19,0'dan 12,4'e indiği anlamına gelmektedir. Ciddi ters tepkiler gözlenmemiştir.

Yaşam kalitesi değerlerindeki bu ilerlemeler, noktüri gibi sıkıntı yaratan etkilerin iyileştirilmesinin kişinin zihinsel bakış açısına olan güçlü etkisini göstermektedir. Prostat büyümesi yaşayan birçok erkeğin uyku eksikliği sorunu da vardır. Gece idrara çıkma sayısını düşürerek uykuyu arttırmak, cüce palmiye ekstresiyle yaşam kalitesini geliştirmek için en büyük sebep olarak görülmektedir. Bu çalışmadan çıkarılan bir başka önemli bulgu da cüce palmiye ekstresinin serum prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinde kanıtlanabilir bir etki sağlamadığıdır.

Finasterid içeren ilaçların anlamlı yararlar sağlayabilmeleri bir yılı bulurken, cüce palmiye ekstresi daha kısa bir zamanda daha iyi sonuçlar vermektedir. Birçok hastada, cüce palmiye ektresiyle, belirtiler tedavinin ilk otuz gününde iyileşmektedir.

Cernilton

CerniltonBir çiçek polen ekstresi olan Cernilton, Avrupa'da, prostatit ve BPH tedavisinde, otuz beş yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Birçok çift kör klinik çalışmaya göre, cerniltonun BPH tedavisinde oldukça etkili olduğu ortaya konmuştur. BPH hastalarında Cerniltonun toplam başarı oranı yüzde yetmiştir. Genel olarak tepki veren hastaların noktüri hastalığında ve rezidüel idrar hacmindeki anlamlı düşüşe ek olarak, günlük idrara çıkma sıklığında da yüzde yetmiş dolaylarında azalma olmaktadır. Ekstrenin bazı iltihap önleyici etkiler yarattığı ve idrar kanalının gevşemesini sağlarken idrar kesesinde kasılma meydana getirdiği ortaya konmuştur. Buna ek olarak, Cernilton. prostat hücrelerinin büyümesini engelleyen bir madde içerir.

En son yapılan çalışmada, semptomatik SHP hastalığının tedavisinde Cerniltonun klinik etkinliği bir yıldan fazla bir süre sulanmıştır. Prostat hacmini 33,2 cm3'lük ortalama taban çizgisinde olan, altmış sekiz yaş ortalamasındaki yetmiş dokuz erkeğe (altmış iki ve seksen dokuz yaş aralığında), on iki hafta boyunca günde iki defa 63 mg'lık Cernilton poleni ekstresi verilmiştir. Tablo 4 ve 5 sonuçları özetlemektedir.

Sonuç olarak, teste katılanların yüzde seksen beşi yarar sağlamıştır: Kendi tanımlarına göre, yüzde on birinde "mükemmel", yüzdeotuz dokuzunda "iyi", yüzde otuz beşinde "tatmin edici" ve yüzde on beşinde "zayıf bir etki yaratmıştır.

 

Pigeum (Pygeum Africanum)

PigeumPigeum anavatanı Afrika olan, daima yeşil kalan bir ağaçtır. Kabuğu tarih boyunca idrar kanalı bozukluklarının tedavisinde kullanılmıştır. Ağaç kabuğunun en aktif içeriği yağda çözünen steroller ve yağ asitleridir. Neredeyse pigeum üzerine yapılan tüm araştırmalar, yüzde on dört triterpen içermek üzere standardize edilmiş, betasitosterol ve yüzde 0,5 n-dokosanol kapsayan bir pigeum ekstresini nitelemektedirler. Bu ekstre geniş çaplı olarak hem deneysel hayvan çalışmalarında hem de insanlar üzerindeki klinik deneylerde ele alınmıştır.

Altı yüzden fazla hastada yapılan çeşitli klinik denemelerde, pigeum ekstresinin, özellikle başlangıç aşamalarında BPH'nin klinik belirti ve bulgularını azaltmada etkili olduğunu ortaya konmuştur.Fakat cüce palmiye ektresini ve pigeum ekstresini karşılaştıran bir çiftkör araştırma, cüce palmiye ekstresinin belirtilerde daha büyük bir azalma sağladığım ve daha iyi tolere edildiğini göstermiştir.Buna ek olarak, cüce palmiye kullanan klinik çalışmalarda, özellikle idrar akış oranının ve rezidüel idrar içeriği gibi objektif parametreler üzerindeki etkinin daha iyi olduğu gözlenmiştir.

Buna rağmen, pigeumun cüce palmiye ekstresinden daha etkili olduğu durumlar olabilir.Örneğin, pigeumun prostat salgısı üzerinde oluşturduğu bazı etkileri cüce palmiye ekstresinin yaratmadığı görülmüştür. Bu iki ekstre, etki mekanizması bakımından örtüştüklerinden, birlikte kullanılabilirler.

 

 

 

 


Isırgan Otu (Dioica LHoca)

Isırgan OtuIsırgan otu ekstrelerinin BPH tedavisinde etkili olduğu görülmektedir. Isırgan otu ekstresiyle, ele alınan diğer tıbbi bitkilerden daha az çalışma yapılmıştır. İki çift kör araştırma, plasebodan çok daha etkili olduğunu göstermiştir."Fakat pigeum gibi, ısırgan otunun sonuçlan da cüce palmiye (ya da Cernilton) ekstresininkinden daha az etkileyicidir. Serenoarepens ekstresi gibi, ısırgan otu ekstreleri de DHT'nin sitozolik ve nükleer reseptörlere bağlanmasıyla etkileşim halindedir.

 

 

 

 Kabak Çekirdeği:

Kabak ÇekirdeğiKabak çekirdeği Bulgaristan, Türkiye ve Ukrayna'da geleneksel ÎPB tedavisidir. Erişkinlik döneminde,her gün bir avuç kabak çekirdeği yenilmesi önerilmektedir.Kabak çekirdeğinin içerdiği yağ güçlü bir diüretiktir.Bu, bazı muhaliflerin idrardaki artışın IPB tedavisi üzerinde hiçbir etkisi olmadığım ispatlamak için kullandıkları olgudur. Bununla birlikte, kabak çekirdeği testosteronun dihidrotestosterona dönüşmesini engelleyen cucurbitacin adlı bir bileşik içerir.

Buna ek olarak, yarım bardak kabak çekirdeği 8 mg. kadar çinko içermektedir. Doğal şifacı Dr. Joseph Pizzorno ve Michael Murray, IPB tedavisi için her gün 60 mg. çinko alınmasını öneriyorlar. Çinkonun prostatı küçülttüğü ispatlanmıştır. Sanırım bunu, daha önce sözünü ettiğim testosteronun dönüşüm sürecini engelleyerek başarmaktadır. Kabak çekirdeği, güçlü amino asitler olan alanin, glisin ve glutamik asit bakımından da zengin bir kaynaktır. Dr.Murray ve Dr. Pizzorno, 45 kişiye her gün bu amino asit desteklerin den 200 mg. verilerek yapılan bir araştırmadan söz ediyorlar. Bu araştırma, amino asitlerin ÎPB semptomlarını gözle görülür derecede azalttığını göstermiştir.

Yarım bardak kabak çekirdeği 1.150 ila 1.245 mg. arasında ala nin, 1.800 ila 1.930 mg. arası glisin ve 4.315 ila 4.635 mg. arası glutamik asit içerir.

Bu yararlı amino asitleri içeren daha başka tohumlarda vardır. Bizon kabağı çekirdekleri her üç amino asitten de bolca içerirken; yer fıstığı ve susam, glisin; badem, akceviz ve yer fıstığı glutamik asit bakımından zengindir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • İbrahim Saraçoğlu Prostat
 • Prostat Büyümesi Belirtileri
 • Prostat İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Prostata Bitkisel Çözüm
 • Prostat Belirtileri
 • Prostat Bitki
 • Prostat Bitkisel Tedavisi
 • Bitkilerle Prostat Tedavisi
 • Prostat Psa Değerleri
 • Prostat Doğal Tedavi
 • Prostat İltihabı İlaçları
 • Prostat Kanseri Bitkisel Tedavi
 • Prostatit Tedavi
 • Prostat Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Kronik Prostat Tedavisi Nedir
 • Prostat Büyümesi Bitkisel Tedavi
 • Prostat Hastalığı
 • Prostat İçin Şifalı Bitkiler
 • Biyopsi Sonuçları
 • Prostat Biyopsi
 • Greenlight Prostat
 • Prostat İçin Şifalı Bitkiler
 • Prostat Genel
 • Prostata
 • Prostat Cancer
 • Prostat
 • Psa Prostat
 • Prostat Psa
 • Prostat Kanseri
 • Prostatın Tedavisi
 • Prostat Ve Tedavisi
 • Prostat Tedavi
 • Porstat Ameliyatları
 • Prostat Ameliyatı
 • Prostat Tedavileri
 • Prostat Nedir
 • Greenlight Prostat
 • Prostat Kanseri Belirtileri
 • Prostat Kanseri Nedenleri
 • Prostat Kanserinin Belirtileri
 • Prostat Bitkisel
 • Prostat Bitki Tedavisi
 • Prostata Bitkisel Tedavi
 • Prostatın Bitkisel Tedavisi
 • Bitkisel Prostat Teadvisi
 • Prostat Tedavisi Bitkisel
 • Prostat Bitkisel Tedavi
 • Prostat Ameliyat Sonrası
 • Prostat Kanseri Tedavisi
 • Prostat Kanserinin Tedavisi
 • Prostat Kanser Tedavisi
 • Prostat Biyopsisi
 • Prostatın Sebepleri
 • Prostat Belirtileri Nelerdir
 • Prostat Nedenleri
 • Kronik Prostat Tedavisi
 • Prostat Kanseri Ameliyatı
 • Prostat Muayenesi
 • Lazer Prostat Ameliyatı
 • Lazerle Prostat Ameliyatı
 • Prostat Bitkisel Çözüm
 • Prostat Kanseri Evreleri
 • Prostat Kanserinin Evreleri
 • P-2000 Prostat
 • Kronik Prostat
 • Prostat Büyümesi Tedavisi
 • Prostat Kanseri Nedir
 • Brokoli Prostat
 • Prostat
 • Prostat Spesifik Antijen
 • Prostat Tedavi Yöntemleri
 • Prostat İlaç Tedavisi
 • Ömer Coşkun Prostat
 • Prostata Faydalı Bitkiler
 • Prostat Tedavisi
 • Prostat Hapı
 • Prostat Lazer Tedavisi
 • Prostat Kanseri Psa
 • Lazerle Prostat Tedavisi
 • Prostata Kesin Çözüm
 • Doğal Prostat Teadvisi
 • Prostatın Cinselliğe Etkisi
 • Prostatın Belirtileri
 • Prostatın Nedenleri
 • Prostatın Görevi
 • Prostatın Büyüklüğü
 • Prostatın Alınması
 • Prostatın Yeri
 • Prostatı Önlemek
 • Prostatı Önleyen Yiyecekler
 • Prostatı Önleyen Bitkiler
 • Prostatı Önlemenin Yolları
 • Prostatı Tedavi Eden Bitkiler
 • Prostat İçin Bitkisel Tedavi
 • Prostatta Bitkisel Tedavi
 • Prostat İçin Bitkisel Çözüm
 • Prostat Büyümesi İçin Bitkisel Tedavi
 • Prostat Büyümesi Tedavi
 • Prostat Nedir Tedavisi
 • Prostat Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
 • Plazma Kinetik Prostat Tedavisi
 • Prostat Tedavisi
 • Prostat Ve Tedavi
 • Kronik Prostatit Tedavisi
 • Prostat Nasıl Tedavi Edilir
 • Bitkilerle Prostat Tedavi
 • Prostat Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri
 • Prostat Ca Tedavisi
 • Kronik Prostat İltihabı Tedavisi
 • Prostat Kanserinde Tedavi
 • Prostat İltihabı Tedavisi
 • Prostat İltihabının Tedavisi
 • Kronik Prostat Tedavi
 • Prostat Tedavisinde Brokoli
 • Prostatın Bitkisel Tedavisi
 • Prostat Lazer Tedavisi
 • Prostata Bitkisel Tedavi
 • Prostat Tedavisi Yapan Hastaneler
 • Astım Tedavi Merkezleri
 • Doğal Prostat Tedavisi
 • Brokoli Kürü Prostat
 • Prostat İçin Bitkisel Çözüm
 • Prostat Bitkisel İlaç
 • Prostat Kanseri Bitkisel Tedavi
 • Prostat Tedavisi İlaçları
 • Prostat Nedir 4
 • Prostat Büyümesi
 • Prostat Hastalığında
 • Prostat 2
 • Prostat Büyümesi 2
 • Prostat 3
 • Prostat Büyümesi 3
 • İdrar Tıkanıklığı, Sık Sık İdrara Çıkma
 • Prostat 4
 • Prostat Bezi İltihabında
 • Prostatta
 • Prostat Ve Rahatsızlıkları
 • Prostat Büyümesi 4
 • Prostat 5
 • Prostat 6
 • Prostat 8
 • Prostat 9
 • Prostat Nasıl Keşfedildi
 • Prostat Ne Yapar
 • Prostat Nedir 5
 • Prostat Nerededir
 • Prostat Problemleri Neden Yaşanır
 • Prostatın Bölümleri Nelerdir
 • Prostatta Olabilecek Problemler Nelerdir
 • Sağlıklı Erkek Fonksiyonları
 • Hormonal Düzensizlikler
 • Prostati Psa Düzeyini Etkiler Mi?
 • Prostatitin Dört Şekli
 • Prostatitten Kimler Etkilenir
 • Psikolojik Faktörler
 • Vasküler Problemler
 • Yaşla Bağlantılı Ereksiyon Bozukluklarının Nedenleri
 • Prostat 10
 • Prostat Büyümesi 6
 • Mekanik Rahatlama Sağlayan Diğer Yöntemler
 • Neler Bir Erkeği Prostat Kanseri Riskine Sokar
 • Prostat Kanseri Hakkındaki Gerçekler
 • Prostat Kanseri Ne Kadar Hızla Gelişir Ve Yayılır
 • Prostat Kanseri Tarama Testlerinin Olumlu Ve Olumsuz Yanları
 • Prostat Kanserine Kimler, Neden Yakalanır
 • Prostat Kanserinin Semptomları
 • Psa Testi Ne Kadar Güvenlidir
 • Prostat Kanserini Nasıl Tespit Edilir
 • Risk Faktörleri Ve Önlemler
 • Savunmadaki İkinci Hat: Tedavi
 • Savunmadaki İlk Hat: Korunmak
 • Tüm Prostat Kanserleri Tehlikeli Midir
 • Diğer Risk Faktörleri
 • Kanserde Psa Değerinin Önemi
 • Erkeklerin Prostat Korkusu
 • Prostat Gelişim Ve Yayılım Hızı
 • Prostat Kanserinin Farklı Semptomları
 • Psa Büyük Tehlikesi
 • Prostatın Büyük Riski
 • Prostattan Korunma Şekli
 • Prostattan Korunmak Yöntemleri
 • Serbest Psa Tehlikeleri
 • Prostatla Başa Çıkma Yolları
 • Prostad
 • Prostatta Doktor Unuza Güvenin
 • Biyopsi
 • Biyopsi Uygulamasına Hazırlık
 • Biyopside Kanser Atlanabilirmi
 • Dijital Elle Yapılan Rektal
 • Düşünmeniz Gereken Anahtar Faktörler
 • En İyi Öneriyi Almak
 • Eşinizi Düşünmek
 • Evrelendirmere Ayırma
 • Evreler Prognozu (İyileşme Sürecini) Nasıl Etkiler?
 • Prostatta 2
 • Prostat 11
 • Prostat Bezi İltihabında 2
 • Prostat Ve Hastalıkları
 • Prostat Nerozu
 • Selim Prostat Büyümeleri
 • Selim Prostat Büyümelerinde Geçerli Tedavi Seçenekleri
 • Prostat 12
 • Prostat Bezi
 • Prostat 13
 • Bir Bakışta Prostat Büyümesi Ve Tedavisi
 • Prostat Tümörleri
 • İyi Huylu Prostat Büyümesi Ya Da Prostat Adenomu
 • Prostat Tümörleri Nedenleri
 • Prostat Tümörleri Belirtileri
 • Prostat Tümörleri Tanı
 • Prostat Tümörleri Tedavi
 • Prostat Kanseri
 • Prostat Tümörleri Nedenleri
 • Prostat Tümörleri Belirtileri
 • Prostat Tümörleri Tanı
 • Prostat Ve Hastalıkları
 • Prostat Hastalıkları
 • Prostat Büyümesi
 • Prostat
 • Prostat
 • Prostat Tüberkülozu
 • Prostat Kanseri
 • Prostat Hipertrofisi
 • Prostat'ın Erkeklik Gücüyle Bir İlişkisi Var Mıdır?
 • Prostat Sorunları
 • Prostat Bezi Ve Hastalıkları
 • Kronik Prostatit Nedir?
 • Prostat Büyümesi Nedir
 • Prostat Büyümesi
 • Prostat Ve Vesikula Seminalisler
 • Tümör Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri
 • Prostat Ağrısı
 • Prostat Nedir?
 • Hematüri Nedir?
 • Rektal Tuşe Nedir?
 • Prostat Ve Vesikula Seminalis Hastalıkları Hematospermi
 • Prostat Enfeksiyonları Akut Bakteriyel Prostatit
 • Kronik Bakteriyel Prostatit
 • Abakteriyel Prostatit
 • Prostatodini Tedavisi
 • Nonspesifik Granülomatöz Prostatit Nedir?
 • Vesikula Seminalis Enfeksiyonu
 • Prostat Taşları Tedavisi
 • Prostat Tümör Belirtileri
 • Prostat Sarkomu Nedenleri
 • Prostat Sorunu Nedir?
 • Benign Prostat Hiperplazisi
 • Prostat Problemleri Çözüm
 • Prostat Rahatsızlıkları Belirtileri
 • Prostat Belirtileri Ve Tedavisi
 • Prostat Büyümesi Bitkisel Tedavi
 • Prostat Bezi Nedir
 • Prostat Problemleri
 • Hastalık: Prostat Hastalığı
 • Prostat

  Büyümesi

  İçin

  Bitkisel

  Tedavi