Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hidrosel
Hidrosel
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Hidrosel Hakkında Genel Bilgiler

Hidrosel;testiste tunika vajinalisin (sancı zar) boşluğunda ya da iki katmanı arasında fazla miktarda duru ve saydam bir sıvı­nın toplanmasıyla belirlenen bir hasta­lıktır. Birincil olarak adlandmlan tipi kendi başına hastalığı oluşturur. İkincil hidrosel ise testisin ya da testis üstünün iltihaplı hastalıklara tutulmasıyla mey­dana gelir. Bunlar arasında verem, fren­gi, testis tümörleri ve iltihabi hastalıkla­ra yol açan mikroplar sayılabilir.

Hidrosel Tipleri
Normal dölütsel gelişimle bağlantılı olarak değişik hidrosel tipleri ortaya çı­kar. Komünikan (ilişkili) hidrosel tipi doğrudan karın zarıyla ya da kısmen er-bezi torbasıyla (skrotum) ilişkilidir. Ba­sit ya da vajinal hidrosel tipte vajino-peritonal (karın zarıyla iç sancı zar ara­sındaki) kanal kapanır. Füniküler hidro­sel tipinde ise vajino-peritonal kanalın yalnızca orta hattında bir açıklık kalır. Dolayısıyla seröz sıvı yalnızca bu böl­gede toplanır. Nedeni tam olarak biline­mediğinden, bu hastalık birincil (nedeni bilinmeyen) adıyla anılır.

Belirtileri
Hidroselin gelişimi yavaş ve sinsidir. Hasta erbezi torbasında ağrısız, ama bir ağırlık duygusu veren, ilerleyici nitelik­te bir büyüme saptar. Erbezi torbasmda-ki şişliğin bir tarafından cep feneri tutu­larak bakıldığında, içindeki sıvının say­dam olması nedeniyle testis ve epididi-me ait karaltılar görülür. Bu tipik bir belirtidir. Ayrıca kütlenin elle yoklan­masında ağn olmaz. Erbezi torbasının derisi gergin, ama normaldir.
Tanısı kolay olan hastalığın gidişi yavaştır. İyi huyludur. Uzun sürdüğün­de yürüme kusuru ve estetik görünüm bozukluğu ortaya çıkar. Aynca baskı nedeniyle testiste belli bir beslenme bo­zukluğu oluşabilir.

Tedavi
Eskiden hidrosel sıvısının enjektörle alınmasından sonra, boşluğa tentürdiyot gibi tahriş edici ya da sklerozan (sertleştirici) çözeltiler şırınga edilirdi. Ama bu girişimler sonuçsuz kalır, belli bir süre sonra sıvı yeniden toplanırdı.Günümüzde hidroselde uygulanan başlıca tedavi cerrahidir ve tunika vaji­nalisin (sancı zar) çıkanlmasına daya­nır. Bu basit, komplikasyondan uzak ve güvenli bir yöntemdir. Cerrahi girişim. sancı zarm geniş biçimde çıkanlmasıy-la gerçekleştirilir. Bunun için sancı za-nn dış katmanı kesilerek çıkanlır; kesi­len yerin iki kenan birleştirilir ya da sı­vı Üreten kısım dışa gelmek üzere ters çevrilerek dikilir. Böylece zar ortadan kaldırılmış olur.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
  • Cesur GönülHidrosel için ilaç veya herhangi bi krem ismini söyleyebilirmisiniz.
  • Şifa MarketHidrosel tanısı hikaye ve fizik muayene ile kolayca konulabilir. Birçok hidrosel hiçbir şikayete neden olmaz, hastaların hekime başvurusu genellikle testis torbasında ağrısız şişlik nedeni ile olmaktadır. Hasta testis torbasında ağırlık, dolgunluk hissedebilir. Nadiren kasık bölgesinde hafif rahatsızlık hissi ve bel bölgesine vuran ağrıdan rahatsızlık duyabilirler. Ağrı genellikle olmaz eğer varsa beraberindeki akut epididim enfeksiyonu nedeni ile olabilir. Konjenital hidroselde, testis torbasındaki şişliğin sabahları kaybolup, günün ilerleyen saatlerinde belirginleşmesi tipiktir. Ateş, titreme, bulantı, kusma basit hidrosellerde genellikle görülmez.
  • Hidrosel