Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Üremek
Üremek
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
ÜREMEK (tenasül, generation)

Bir insanın sonsuza kadar yaşaması mümkün değildir. Adem neslinin devam etmesi için, yüce Allah insanlardaüreme organları yaratmıştır. Bu organlar erkekte kamış ve husye (testis)'ler; kadında ise fere, rahim ve memelerden ibarettir."1

* Üreme organları neslin devamı için önemlidir. Zira insan türünün, devamı, ferdin devamından önce gelmektedir. Yüce Allah, insan neslinin devamını, insanların kendisine bırakmamış, fakat onlarda bu devamlılığı sağlayacak üreme organları yaratmıştır. ErKek ile kadın şehevî bir istek ve çocuk arzusu ile birleştikleri zaman bu vazîfeyi de yerine getirmiş olmaktadırlar. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de: "Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar verdi. Ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâlâ bâtıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?" (Nahi 72)

* "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır" buyrulmUŞtUr. (Rum 21)

Üreme erkeğin dişiyi aşılamasıyla mümkündür, yani çocuk babanın kazanandandır2 Üremenin ana maddesi tohumdur. Buradaki tohum ise erlik suyu (meni) olup, kadının (yumurtasını) aşılamaktadır. İşte bu su, Kur'ân diliyle hakîr, değersiz bir su olarak vasıflandırılmıştır. Nitekim: "(Ey İnsanlar!) Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Nitekim o suyu belli bir zamana kadar, sağlam bir yere (ana-rahmine) yerleştirmedik mi?"
(Mürselât 20-22)

"O Allah ki yarattığı herşeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun zürriyetini nutfe (sperma)'dan, hakir bir sudan üretmiştir. Sonra onu şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üfle-miştir. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
(Secde 7-9)

"İnsanı sudan yaratıp onu neseb ve sıhriyet akrabalıklarına dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter"buyrulmUŞtUr. (Furkan 54)

* Kâinatta ne varsa, hepsi de çift olarak, erkekli dişili yaratılmıştır. İnsanlarda durum böyle olduğu gibi, bütün türleri ile hayvanlar, bitkiler; hatta cansız olarak görebildiğimiz bütün eşyalar bile çift olarak yaratılmıştır. Bu, ilâhî bir kanundur. Nitekim yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de: "Her şeyden erkekli-dişili, çift olarak yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye" (Zâhyat 49) "Rahme dökülen nutfe'den erkek veya dişi iki cins yaratan O'dur" (Necm45)

"İnsan kendisinin başı boş bırakı-lacağını mı sanıyor? O, dölyatağına akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra nutfe kan pıhtısı olmuş, derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmişti. Sonra ondan erkek ve dişi iki cins yaratmıştır. Bütün bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? buyrulmuştur. (Kıyamet 36-40)

* Döllenme sırasında meni rahme düşünce, rahim kapanır, çünkü rahmin meniye karşı şiddetli bir istek ve arzusu vardır. Artık kadın cinsî münasebet için pek istekli olmaz. İşte hamileliğin işaretlerinden birisi de budur. Her canlı da durum böyledir."3

* Bütün insan neslinin bir tek kişiden, Adem Aleyhis-Selam'dan ve onun neslinden yaratılması ile ilgili bazı ayeti kerime mealleri: "Ey İnsanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakınınız! Adını kullanarak bir birinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının!..." (Nisa i)

*"Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve herşeyden haberi olandır" (Hucurât 13)

* "Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin çeşitli olması, O'nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için alınacak dersler, öğütler vardır" (Rum 22)

* "O sizi bir tek nefisten (Adem'den) yaratandır..." (En'am 98)

Kaynaklar:
[1]- Bağdadî s. 254; Zehebî s. 305-306. [2]- Künüzül-Hakâyık 2/186. 194. [3]- Bağdadî s. 254: Zehebî s. 305-306; Üreme ile ilgili olarak ayrıca Râd 3. Tahâ 53. Araf 189. Fâtır 11. Yasin 36. âyet-i kerimelere de bak

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Üremek