Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Çocuğun Ana-Babaya Benzemesi
Çocuğun Ana-Babaya Benzemesi
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Çocuğun Ana-Babaya Benzemesi :

Peygamber Aleyhis-Selâm : "Evet, (menisi gelip) yaşlığı gördüğü zaman"buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Seleme: "Kadın böylede mi yapar?" diye irkildi. Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Allah hayrını versin!

Çocuk dayısına neden benzer ya, ancak bu sebeple benzer. İki meniden hangisi ana-rahminde öne geçip galip gelirse, çocuk ona benzer"buyurdu."1


*Hz. Aişe (r.a)'ın rivayetine göre de, bir kadın Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek; "Kadın ihtilam olur yaşlığı da görürse, yıkanması gerekir mi?" diye sordu.

Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Aişe, kadına hitaben: "Allah hayrını versin, kahrolasıca" dedi. Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Bırak onu, çocuğun ana-babasına benzemesi bundan başka bir sebepten midir? Kadının menisi, erkeğin menisine galip gelirse, çocuk dayılarına benzer.

Erkeğin menisi kadının menisine galip gelirse, çocuk amcalarına benzer" buyurdu."2

*Yine bir Hadîs-i Şerifte: "Erkeğin menisi beYaz ve kalındır. Kadının ki ise ince ve sarıdır. Cinsî münâsebet zamanında hangisinin menisi, (anarahminde) öne geçip galip gelirse, çocuk ona (veya onun tarafına benzer"3
"Eğer birbirine denk = eşit olurlarsa, benzerlik her ikisine birden olur" buyrulmuştur."4

* Enes İbni Mâlik (r.a.) ise şöyle bir hâdise anlatır: "(Yahudi alimlerinden olan) Abdullah b. Selâm, Peygamber Aleyhis-Selâm'ın Medine'ye hicret ettiğini duyunca, Rasûlullah'ın yanına geldi de; O'na: "Ben sana üç şey soracağım, bunları peygamberden başkası bilemez" dedi ve devam etti:
"Kıyametin ilk alâmeti nedir? "Cennette, ehli cennetin yiyeceği ilk yiyecek hangisidir? "Çocuk hangi sebeple babasına ve hangi sebepden dolayı da dayılarına benzer?" diye sordu.

Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Bunları biraz önce bana Cebrail Aleyhis-Selâm haber vermişti" dedi ve devamla:"... Çocuktaki benzerliğe gelince; erKek kadınla cinsî münasebette bulunduğu zaman, erkeğin menisi (ana-rahminde) kadının menisinin önüne geçip galip gelirse, çocuk babasına (veya onun tarafına) benzer, eğer kadının menisi, erkeğin menisinin önüne geçip galip gelirse, çocuk anasına (veya onun tarafına) benzer" buyurdu.
Bunun üzerine Abdullah İbni Selâm: "Şehâdet ederim ki sen Allah'ın gerçek peygamberisin" dedi ve müslüman oldu."5

Çocuğun Ana veya Babaya Benzemesi Altı Şekilde Mütâlâa Edilmiştir:

Erkeğin menisi, kadınınkinegalebeçalar ve miktar olarak ta çok olursa, çocuk hem erkek olur ve hem babasına veya baba tarafına benzer.

*Kadının menisi, erkeğin menisine galebe çalar ve miktar olarak ta çok olursa, çocuk hem kız olur ve hem annesine veya anne tarafına benzer.
*Erkeğin menisi kadının menisinden önce gelir, fakat kadının menisi çok olursa çocuk erkek olur fakat annesine benzer.
*Kadının menisi erkeğin menisinden önce gelir, fakat erkeğin menisi çok olursa, çocuk kız olur, fakat babasına benzer.
*Erkeğin menisi kadının menisinden önce gelir, fakat miktar bakımından birbirine eşit olursa, çocuk erkek olur, fakat benzerlik hiç birine tahsis edilemez.
*Kadının menisi erkeğin menisinden önce gelir fakat miktar bakımından birbiri ne eşit olursa, çocuk kız olur, fakat benzerlik yine hiç birine tahsis edilemez"6

Benzerlik Bazen de Soydan En Uzak Birine Olabilir:

Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm, Miraç Kıssasını anlatırken: "İsa, Musa ve İbrahim peygamberleri gördüm. İsa, orta boylu, al yanaklı, kıvırcık saçlı, geniş göğüslü olup sanki hamamdan çıkmış gibiydi.

Musa ise, karayağız, uzun boylu, düz saçlı olup sanki Sudanlılardan bir kimseye benziyordu. İbrahim'e gelince (eğer Onu görmek isterseniz) arkadaşınıza bakınız! İbrahim'e torunları içinde en çok benzeyen benim" buyurmuştur."7

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Çocuğun

Ana-Babaya

Benzemesi