Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Solunum Depresyonu :

Beyin ödemi. Solunum merkezi aktivitesi birçok koşullarda duraklar. Bunların başında kafa travmalarında görülen beyin ödemi gelir. çarpma ile zedelenen beyin dokusunun şişrnesi sonucu arterlerin basınç altında kalmasıyle solunum merkezleri de inaktif hale geçer. Başlangıçta damara verilen hiperTonik eriyiklerin beyinden intrasellüler sıvıyı çekerek, intrakranyal basıncı azaltması, birkaç dakika içinde solunumu normale döndürebilir. Basınç konisi. Beyin tümörlerinde ve zedelenmelerinde ya da serebrospinal sıvı basıncını birden düşüren girişimlerde kafa içi basıncı beyni foramen magnuma doğru iterek medulla oblongatadaki solunum merkezlerini birden basınç altında bırakır. Beyin tümörlerinde basınç konisi çok defa ölüm nedeni olur.

Anestezi. Anestetik ya da narkotik seçilirken bilinci kolayca kaldırması yanında solunumu az etkilemesine de özen gösterilir. Bu bakımdan eter, halotane, siklopropan, etilen, azot protoksit başta gelir. Perıtobarbital ise sakıncalıdır.

Solunum merkezini uyaran ilaçlar arasında metrazol, pikrotoksin direkt; koramin, lobelin ise periferik kimoreseptörler yoluyla etkili olurlar. Kafein, teofilin gibi ilaçlar da genel Uyarıcı etki gösterir. Serebrovasküler Hastalıklar. Solunum merkezinde uzun süre-. li Depresyon yaratan en yaygın neden yaşlı hastalarda özellikle hemoraji ve vasküler tıkanmalar sonunda bu alanlarda meydana gelen haraplanmalardır. Bu gibi vakalarda kronik arteryel kan PC02 si yükselmiş, P02 ise düşük değerde bulunur. Peryodik Solunum. Bazı hastalıkların seyrinde görülen peryodik solunumda şahıs, bir süre derin solunum yaptıktan sonra, yavaş yavaş solunumu hafifleyerek kısa bir süre için duraklar; sonra yavaş yavaş derinleşeri solunum ritması tekrarlar. Peryodik solunumun en yaygın şekli olan Cheune-Stokes solunumu 45 saniye ya da 3 dakikalık sönme ve canlanma peryotları ile karakterizedir ( 290). Cheyne-Stokes solunumunda başlıca iki faktör rol oynamaktadır. Bunlardan biri serebral travmalarda olduğu gibi, solu' num merkezinin aşırı. depresyona uğramasıdır. İkinci yaygın neden de, kronik kalp yetersizliğinde olduğu gibi, arteryel kan PC02 ve P02 değerlerindeki değişmeleriri beyin sapındaki merkezlere ulaşması için gereken zamanın uzamasıdır.

Solunum merkezinin aşırı depresyonunda merkezin uyarılması-nı sağlayan faktörlerin belirli uyarıcı düzeye ulaşması için uzun süre gerekir. Akciğer-beyin kan dolaşımı süresinin uzadığı koşullarda ise,' artan pulmoner ventilasyon sonucu kanda PC02 nin düşmesi, beyin tarafından birçok saniye sonra farkedilir. Böylece solunumda gerekli düzelme yapılmadan kan PC02 si çok düşük düzeylere iner. Aşırı havalandırılmış kan beyne ulaştığı zaman, solunum merkezi depresyona uğrıyarak pulmoner ventilasyonu azaltır. Bu etki kanda yeteri kadar karbondioksidin birikmesi için uzun süre devam eder.

Visseral Reflekslere Eşlik Eden Solunum Değişmeleri Yutma ve kusma sırasında glottisin kapanması ve solunurnun inhibisyonu, yabancı maddelerin solunum yollarına girmesini engeller. Hıçkırıkta, diyafragmanın spazm şeklindeki kontraksiyonları glottisi karakteristik bir sesle kapatır. Esnemenin bulaşıcı yönü ve fizyolojik nedenleri hakkında bilgimiz azdır. Ancak esneme sırasında kollaps eğilimi gösteren alveollerin açıldığı ve kalbe venöz dönü-şün arttığı bilinmektedir.

Baroreseptörlerin Uyarılmasının Solunuma Etkisi. Karotls sinusu aort kavsi, atrium ve ventrlküllerdeki baroreseptörlerden başlı-yan impulslar vazomotor ve kardiyomotor merkezlere ulaştığı gibi, solunum merkezine de yayılır. Fakat bunların solunuma inhibitör etkisi fizyolojik yönden önemsizdir. Kan basıncı ve kalp frekansındaki değişiklikler, medulla oblongatada vazomotor ve kalp merkezlerinin komşuluğu nedeniyle solunum üzerinde bir ölçüde etkili olurlar. Şokta görülen hiperventilasyon baroreseptör1erin uyarılması değil, fakat şokun neden olduğu asidoz ve hipoksi sonucudur.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Solunum

Depresyonu