Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Progesteron
Progesteron
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Progesteron, gebeliğin devamını koruyucu anlamına gelir. Progesteron öteki steroid hormonlar gibi asetil Co-A dan ve kolesteroldan sentez edilir. Bir C-2L steroid olan progesteron korpus luteum ve plasentadan salgılanır. Progesteronun büyük kısmı kanda albumine bağlı olarak iletilir.

Yağ dokusunda erimiş halde bulunur. Karaciğerde pregnenolona ve daha sonra pregnandiola çevrilip, glukuronik asıile birleştirilir. Bu metabolizma ürünleri safra ve idrarla dışarı çıkarılmaktadır. Barsaklarda reabsorpsiyonları güç olduğundan dışkıyla büyük miktarda atı-lırlar.

Progesteronun membrana granülozada yapılması olasıdır. Luteinizasyon sırasında, granüloza hücrelerinin etrafındaki kapiller ağının zerıginleşmesiyle, progesteron direkt olarak kana kanşır. Teka hücrelerinin, kendilerinden difüzyona uğrayan progesteronu östrojene çevirecek enzimleri taşıdığı sanılmaktadır.

Progesteronun Etkileri.

Şöyle özetlenebilir: Genital sistemde ve meme bezlerinde östrojenlerden etkilenen dokuları uyanr. Endometriyumda sekresyonu sağlıyacak degişiklikler yapar. Progesteron menstrual siklusun sekresyon fazını hazırlar; miyometriumun oksitosine duyarlığını azaltır, Süt bezlerinde alveollerin gelişmesini sağlar. Vaginada koyu lökositli müköz salgı yapar. Yüksek dozda progesteron LH sekresyonunu inhibe ederek, ovülasyonu duraklatır (contraseption). Vücut ısısını O.3-0.5°C yükseltir. Ovülasyondan sonra ısının yükselmesi buna bağlı olsa gerektir. Menstrüasyon olursa ısı düşer, gebelik varsa ısı yüksek kalır. Progesteron solunumu stimüle ederek alveoler PC02 yi düşürür.

Gebelikte de bu etki devam eder. Yüksek dozda progesteron aldosteronun etkisini bloke ederek böbrekte natriüretik etki yapar. Overlerden en az iki «progestin» daha salgılanmakla beraber, bunlar progesterona göre miktar bakımından çok önemsiz kalır. Bununla beraber, ovülasyonda korpus luteum tam olgunlaşmadan 17 ,B-hidroksiprogesteronun, progesterondan daha yüksek konsantrasyonda salgılandığı görülür. Progesteron ovaryumlardan, östrojenden çok daha büyük miktarda salgılanır. Fakat birim ağırlığın etkinliği östrojenden çok daha azdır. Progesteron salgılandıktan sonra birkaç dakika içinde progesteron etkisi olmıyan steroidlere dönüşür.

Progesteron öteki steroidler gibi primer olarak DNA üzerine etki yapar ve mRNA sentezini başlatır. Belirgin anabolik bir etkisi yoktur. Rölaksin Bir polipeptid Hormon olan rölaksin gebelik sırasında pubiste simfiz ve öteki pelvik eklemleri gevşeterek uterus serviksini yumusatıp genişletir. Böylece doğumu kolaylaştırır. Esas kaynağı gebelikte korpus luteum olan rölaksinin uterus ve plasentadan salgılandığı sanılmaktadır. Sığır rölaksini izole edilmiştir, insuline benzeyen molekülün iki peptid zinciri arasında üç disülfit köprüsü bulunur. A zincirinde 22, B zincirinde 26 amino asit kökü içerir. Birçok amino asit dizisi

insulinden farklıdır. Sığır rölaksinine karşı oluşturulan antikorlar insan rölaksini ile çapraz reaksiyon verirme

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Progesteron