Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Her Evlenen Ebeveyn Olmalı Mı ?
Her Evlenen Ebeveyn Olmalı Mı ?
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Her Evlenen Ebeveyn Olmalı Mı ? :

İnsan herhangi bir eylemi Gerçekleştirmeye kendini yetkin görüyor ve o eylemi gerçekleştirirken de yeterli donanım ve enstrümanlara sahip olduğunu idrak ediyorsa, onun bu istem ve arzusunu da, otoriteler yasak ve sınırlama altında tutmamışsa, kişiyi arzuladığı eylemi gerçekleştirmekten men edecek, hangi kuvvet olabilir ki? Elbette ki, evlenen çiftler insan üretimi programlayacaklarını ve bu programı da, aksatmaksızın uygulayabileceklerini idrak etmişlerse, evlenen her çiftin, ebeveyn olmalarında hiçbir sakınca ve mahsur görülmemelidir.

Erişkin insan, istem ve arzularını, fikir ve niyetlerini, realitenin düz cetveliyle ölçmek zorundadır. Kendisini ebeveyn olmaya salahiyetli gören hemen her çift, evliliğin doğal sonucu olarak yorumladıksan ebeveyn olma istemiyle yanıp, tutuşmazdan önce, ebeveyn olmanın hemen akabinde, kendilerini ne tür bir yaşamın beklediği, bundan sonraki yaşamdan boyunca, ne tür bir külfet nimet ilişkisinin hassas dengesi içinde olacaksan hakkında, geniş bir malumat edinmelidirler.

Bir açıdan ebeveynlik, zahmet rahmet denklemidir. Bu denklemin detaylan, uzun yıllan içeren bir zaman diliminde, insanın sabır ve metanetle üstesinden gelmesi gereken bir açılım sergiler, Bu açılım içinde, çocuğun yetim ve öksüz kalması veya hem yetim, hem de öksüz kalması, sakat doğması, p astık bir hastalığa yakalanması, zihin sağlığı zadeli bir biçimde dünyaya gelmesi, ebeveynlerden birinin ruh sağlığını yitirmesi ve sair, sayılamayacak kadar olumsuzluksan ihtiva etmektedir. Dengeli bir sosyal yaşamın tevzi edilmediği toplumlarda, ebeveynliğin olumsuzluklanyla karşılaşmak kadar, insanı yıpratıcı başka bir durum söz konusu edilemez.

Evlenen çiftler ebeveyn olmazdan önce, hangi dünyaya nasıl bir emanet bırakacaklarına iyice bakmak durumundadır. İnsan üretmenin veya üremenin bedellerini ödemeye, gereklerini yerine getirmeye hazır olup, 01madıklanm kendilerine iyiden iyiye sormalı, bunun cevabım kendilerinden almazdan önce, mütehassısların da fikir ve görüşlerini sormalıdırlar. Evli çiftler kendi gelecekleri hakkında iyi veya kötü bir karar alırlarken, hiç kimseye danışma gereği hissetmeyebilirler. Fakat burada söz konusu olan, kendi gelecekleriyle birlikte, onların üremeleri sonucu meydana getirecekleri bir başkasının geleceğidir.

Bir başkasın geleceği için karar vermenin, ne kadar sorumluluk gerektirdiğini titiz bir şekilde irdeleyemeyen hemen hiç kimse ebeveyn olmamalıdır. Burada ben yaptım oldu mantığı, kesinlikle devre dışı bırak ılınalı, aklıselim tüm verimliliğiyle işletilmelidir. Bu durumda doğumlar yavaşlayabilir, nüfus artış hızında duraksamalar, hatta gerilemeler bile yaşanabilir. Durum her ne olursa olsun, insan topluluğuna, kâmilen sağlıklı bireyler katılamayacaksa, insan, ürettiği insana, insan diyemeyecekse, üremeyi içinin derinliklerinde bir ukde olarak taşıyıp, âlemi bekaya böylece geçip, gitmeyi tercih edebilmelidir. Salt ebeveynlik güdüsünün tatmini için ürersek, insan aklının kabullenemeyeceği bir hezeyandır. İnsan ürerken de, tamamen kendi şahsiyeti dışında birinin yaşamım şekillendireceğini, bir başka insanın sebebi dünyası olacağım, inceden inmeye düşünüp, öylece davranmalıdır.

Bu bağlamda, evlilik sonrasında çevrenin manasız baskılı yaklaşımlarıyla, bir an önce çocuk peydahlamaya kalkışılmamalı. Gerek aile bireylerinde ve gerekse çevrede, evliliklerin hemen sonrasında, çiftlerin ne zaman üreyecekleri, Tatlı bir merak konusunu oluşturur. Ve hemen her vesileyle çiftleri tahrik etmeye, eleştirmeye hatta aşağılamaya kadar varan yaklaşımlar söz konusu olabilir. Yeni evli çiftlerin, bir an önce ebeveyn olmadan konusunda kendilerine yapılan, hiçbir baskı ve tahrike kati süratte kulak asmamadan, ancak kendilerinin, akliselimle hareket edip, kendi ide ak ve şuurlarıyla, yufkanda da değinildiği gibi, mütehassısların da fikir ve görüşlerini aldıktan sonra, üremeye karar vermeleri özellikle tavsiye olunur.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Her

Evlenen

Ebeveyn

Olmalı

?