Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Evlenecek Çiftlerin Ailelerinde Sosyokültürel Özellik
Evlenecek Çiftlerin Ailelerinde Sosyokültürel Özellik
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Evlenecek Çiftlerin Ailelerinde Sosyokültürel Özellik :

Hemen her ailenin bir sosyokültürel özelliği vardır ve bu özellik, onun sosyal katman içindeki yerini almasına da neden oluşturur. Aileler bu sosyokültürel özellikleriyle tanımlanırlar. Evlenecek kişilerin sosyokültürel özelliklerinin görülmezden gelinmesi, son yıllarda sanki bir moda salgını haline geldi. Kişinin mensubu bulunduğu ailenin, sosyokültürel özelliğinin, sanki evlilik içinde hiçbir önemi okmuş gibi yorumlanması, evliliklerin salt iki kişilik olarak algılanması, bu asan şu son yıliannın, sosyal bir salgını" dersek, pek önemli bir hata yapmış olmayız.

Hiçbir zaman evlilikleri iki kişilik olarak değerlendirmernek lazımdır. Böyle bir değerlendirme kuru bir heves ve dayanaksız bir iddiadan ibarettir. Çünkü iki kişinin evlilikleriyle birlikte, aileler birinci derecede hısım olurlar. Hısımlık bağı sıradan bir bağ değildir. O, aynı zamanda da, aileler arası bir bağlılığı ve mensubiyeti gerektirir. Her iki ailenin haysiyeti, onuru, sevinci, kederi, sosyal mevkii ve kültürü birbirlerini yakından ilgilendirir. Hiçbir evlilik, ailelerden bağımsız ve bağlantısız olarak yaşanılmaz.

Böyle bir durum tesis edilmek istendiğinde, onu bir evlilik olarak değil, ailelerin evlilikten dışlanmışlığı olarak mütalaa ederiz ve bunu da evlilik olarak kategorize edemeyiz. Kişilerin evlilikleriyle birlikte, elde ettikleri ekstra bir avantaj olan, ailesinin ve hısımlannın genişlemesi, ailelerin birbirlerine sevgi gösterip, birbirlerine mensup olduksan hissiyle, iç içe olmadan, evliliklere ayrı bir güzellik katar. Bu güzellikten mahrum evlilikleri, dışlanmışlık içeren, önemli bir köktenliği bulunmayan birliktelikler olarak yorumlamak, zor değildir.

Bazı aileler, sosyokültürel denge gözetmeden evlilik yoluyla hısımlık tesis etmek isteyebilirler. Bu durumu başlarda önemsemeyebilirler. Biz, bazı istisnadan bir kenara bırakarak, genel için bir yorum yapacak olursak, evliliklerde sosyokültürel farklılıkların, evliliklere bir ömür biçenek gibi bir durum arz ettiğini söylemekten çekinmeyiz. Evliliklerde sosyokültürel farklılıklar, aileler arasında birtakım sürtüşmelere, çekingenliklere ve ailelerin birbirleri üstünde basınç oluşturmasına neden olur ki, bu nedenler çok kere hem evlilikler içinde ve hem de, evlenen çiftlerin aileleri arasında öylesine, niza ve tartışmadan oluşturur ki, bu tartışmalar, evli çiftleri huzursuz ve aynı zamanda da, mutsuz etmeye yete bilmektedir.

Evlenecek çiftler, hangi eğitim ve kültür düzeyinin sahibi olurlarsa olsunlar, mensubu bulunduksan ailelerin sosyokültürel edinilmişliklerini ve birikimlerini de göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Benim ülkende, sosyokültürel aile farklılıklarını evliliklerde çok güzel ve kısaca ifade eden bir deyim vardır ve sıklıkla, sosyokültürel denge bulamamış ailelerin çocuklarının evlilikleri için kullanır, O, "Davul da dengi dengine... " dır dır. Her şeyde gözetilmesi gereken denge, ailelerin sosyokültürel düzeylerinin gözetilmesinde de şarttır

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Evlenecek

Çiftlerin

Ailelerinde

Sosyokültürel

Özellik