Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Çocuk Sosyolojik Bir Ürünümüdür?
Çocuk Sosyolojik Bir Ürünümüdür?
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Çocuk Sosyolojik Bir Ürünümüdür? :

İnsanlık uzun bir tarih serüveni sonunda, toplumsal yaşamı özümsediğinden, insanlar genellikle, ortak yaşam biçimini tasvip edip, bu şekilde medeniyet yaşamlarını şekillendirip, değişik anlayış ve yorumlar ihtiva etse de, toplu yaşanan medeniyetleri diriltmeyi, onun içinde yer almayı zorunlu olarak benimsemişlerdir. Bu zorunluluk, bir insanın, bir diğer insana veya insanlara olan muhtaçlığının da bir sonucudur. Artık inanlığın değişmesi mümkün olmayan kıstas ve ilkesi, toplu yaşam biçimidir. İnsanlık, bu toplu yaşam biçiminde, ihtiyacı olan hemen her objeyi, hizmetin veya emeğin el değişimini, sosyal yaşam biçimiyle temin edebiliyor.

Sosyal yaşam, bünyesine kattığı birey veya bireyleri, kendi kıstas ve anlayışlarına göre, şekillendirir. Bu şekillendirme ister, bireyin lehine, isterse de aleyhine olsun, şaşmaz bir biçimde tahakkuk eder. Sosyal yaşamın bu şekillendirme dinamizmi öylesine septik bir işleyişe sahiptir ki, hiçbir septik durum ondan daha hızlı bir işleyişle yayılamaz. Birey, sosyal yaşamın dinamiklerine, bir direnir, iki direnir ve sonunda mağlubiyetini ilan edip, direncinden vazgeçer ve o da, içinde bulunduğu sosyal yaşamın bir üyesi olmaktan kendini alamaz.

Çocuk, okul yıllarına kadar, ailenin anlayışı üzere yetişip, kişiliğini şekillendirebilir. Okul yılları başladıktan sonra, çocuk artık tam manasıyla kendisini, gerçek bir sosyal yaşam içinde bulur. Bu sosyal yaşam hem ailenin, hem de çocuğun şekillenmesi için gerekli dinamizmi ve işlevini ifa etmek üzere önemli bir evredir. Aile, çocuğunun kılık kıyafeti, giyim kuşamı, diğer arkadaş ve öğretmenlerine karşı davranışları, beslenme çantası, cebine koyduğu harçlığı, kitap ve defterlerinin intizarlı kullanılışı, hatta ayakkabılarının bağcıklarına kadar, çocuğu tepeden tırnağa kadar kendi sosyal anlayışına göre, her gün yeniden tanzim ederek okul yoluna koyar.

Ailenin hemen her gün bu titiz yaklaşımı, onun sosyal yaşam içindeki, mevkii ve daha önceden, sosyal yaşamdan aldığı, otomasyon eğitim şekillenmesiyle oluşmuş öğretilerin sonucudur. Çocuk ailesinden, sosyal yaşam içinde şekillenmesinin dinamiklerini böylece, okul yıllarına başladığı ilk günlerden itibaren almaya başlar. Sonra okulda arkadaşlarıyla ilişkilerini tanzim ederek, öğretmenlerinin kendisine ve kendisinin de öğretmenlerine yaklaşımıyla da bir sosyal ilişki dinamizminin işleyişine tabi olur. Eğitim yıllarının ilk günlerinde hemen her çocuk as oysal bir yapının sahibidir. Bu durum, onun daha önce hiç içinde bulunmadığı bir muhitte bulunmasından ötürü meydana gelen bir asosyal durumdur ve genellikle ilk sömestre kadar devam eder. İlk sömestr sonrası ve daha sonraları, çocuk artık okul çevresine ve arkadaşlarına alışmış, bir sosyal muhit edinip, kendi iç dinamikleri sayesinde, kendi mizacına göre, arkadaşlar sahibi bile olmuştur.

Başından sonuna kadar, okul yılları çocuğun kişiliğine hem sosyal açıdan, hem de kişilik gelişimini şekillendirme yönünden genellikle, ailenin çocuğa empoze etmeye çalıştığı, sosyal bilinçten daha çok etki edip onu esiri altına alır. Sosyal yaşam, salt çocuk için değil, erişkinler için bile, hemen her zaman şekillendirici bir etkinin sahibidir. İnsanlar, evlerinden dışarı çıkacakları vakit, genellikle ev kıyafetlerini çıkartıp, sokak kıyafetlerini giyerler. Bu kıyafet değişikliğinde, elbiselerinin kendilerini soğuk ve sıcaktan koruma özelliğiyle birlikte, üzerlerinde şık bir biçimde durup, durmadığına da özen gösterirler. Herhangi bir elbise, kişinin üzerinde şık durmamışsa, o elbise kalite açısından ve fonksiyonunu icra etme bakımından, birinci sınıf bir özelliğin sahibi bile olsa, giyilmemektedir. Hangi birey, kişisel bakımını tekmelen yerine getirmeden, sokağa çıkıyor? Erkekler tıraşlı, saçları taranmış, ayakkabıları boyanmış, elbiseleri ütülenmiş, kadınlar ise, inceden inmeye tüm alımlılıklarını kuşanarak ev dışına çıkmıyorlar mı?

Aileler, evlerinin içine ne kadar özen ve itina gösterirlerse, yeridir. Evler, insanların yaşadıkları, huzur ve sükûn içinde hayatlarını geçirdikleri özel mekânlardır. Buraların bakımcılığı ve temizliği katiyen tartışma konusu edilemez. Oysaki evlerinin dışını sosyal yaşam bilinci ve dinamizmiyle önemli paralar harcayarak, türlü estetiklerle bezeyenler, her yıl yeniden boyatanlar ve boyama zamanı gelinceye kadar, kerelerce temizletip özenle bakımlılığını temin edenler, bundan herhangi bir menfaat temin etmezler.

Evlerin dışının temiz, boyalı ve bakımlı olması, türlü kabartma ve desenlerle kuşandırılması, evlerin kullanılışlığı, sıcak soğuk yalıtımı açısından da herhangi bir fayda temin etmez. Bütün bunlarla birlikte, sosyal gelişim ve bilinç, adeta bir yarış şeklinde, kişiye çevresini güzelleştirme şuuru empoze eder. Böylece de görürüz ki, erişkinler de, sosyal basıncın şekillenmesinden kendilerini kurt aramazlar. Herhangi bir muhitteki sosyal yaşam, içine aldığı ferdi, olumlu veya olumsuz yönden etkileyip, kendi bünyesi içinde adeta eritir. 0, geleneklerin, arıane ve örfünü öylesine gizli ve sinsice empoze eder ki, kişi bunlann çok kere farkına bile varamaz. Bir zaman sonra birey, kendisini içinde yaşadığı sosyal muhitin, tabi bir mensubu olarak bulur. Mamafih, çocuk biyolojik olduğu kadar, sosyolojik bir üründür. Bunun için, çocuğun hangi sosyal çevrede yetiştirileceği de fevkalade önemlidir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Çocuk

Sosyolojik

Bir

Ürünümüdür?