Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Açlık Tokluk Kan Şekeri Değerleri
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Açlık Tokluk Kan Şekeri Değerleri : Açken Kan şekeri değerleri  80-110 arasındadır.Tokken ise kan şekeri değerleri 80-140 arasındadır.Daha Detaylı Bilgi Makalede Yer Almaktadır.

Diyabetin kontrolünde kendi kendine kan sekeri takibiDiyabet, tüm dünyada en sık görülen endokrinolojik hastalık. Yakın zamanda ülkemizde yapılan büyükölçekli çalısmalar, toplumdaki sıklıgının, yüzde 7, Diyabet öncüsü olabilen glikoz toleransbozuklugunun da yüzde 6 oldugunu gösteriyor. Yani ülkemizdeki her 20 kisiden biri diyabetli, öteyandan her 10 kisiden biri de ya diyabetli ya da diyabet olma riski tasıyor.
Yasla birlikte sıklıgı artan bir hastalık olan diyabetin bir özelligi de ömür boyu sürmesi.
Bu nedenlediyabet tanısı alan bir kisinin hastalıgını iyi tanıması ve onunla birlikte yasamayı ögrenmesi gerekiyor.Pankreastan salgılanan insülin hormonunun hedef hücrelere etkinliginde azalma nedeniyle sekerinkanda yükselmesi olarak açıklanabilecek diyabet hastalıgında, kan sekerinin kontrol edilmesi sonderece önemli.
Diyabetli birey, kan sekerini ilaç tedavisi, insülin tedavisi, beslenme ve egzersizlenormal düzeyde tutmayı becerebilirse, bütün yasamı boyunca diyabetin yan etkileri olan kalp ve damarhastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen rahatsızlıklardan uzak kalabilir; saglıklıkisiler gibi yasamını sürdürebilir.KOMPLKASYONSUZ BR YASAM ÇN Y KAN SEKER TAKBDiyabetin kontrol altında tutulmadıgı takdirde insan yasamını kısaltan bir hastalık olduguna dikkatçeken Anadolu Saglık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Özay Tiryakioglu,“Diyabet,sadece çok su içme, çok idrara çıkma gibi günlük hayatı zorlastıran özelliklerinden dolayıtedavi edilen bir hastalık degil. Bu tarz sikayetler hastanın hayatını fazla etkilemiyor.
Sekerhastalıgının, suyun altında buzulun büyük parçası gibi bekleyen komplikasyonları var.
 Bukomplikasyonlar, kan sekerinin iyi kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Aslında sekerhastalıgının vücuda verdigi zararları büyük ve küçük damar hastalıkları olarak ikiye ayırmak gerekir.Büyük damar hastalıkları yani makrovasküler komplikasyonları, diyabetin en basta kalp damarhastalıkları olmak üzere beyin damar hastalıkları, periferik, kol bacak damarlarının tutulmasına baglıdamar hastalıkları gibi büyük bir grubu içeriyor. Öte yandan küçük damar hastalıkları yanimikrovasküler komplikasyonları ise göz dibi, böbrek damarı, sinirleri besleyen küçük damarlarıntutulmasına baglı nöropati gibi komplikasyonları oluyor.
 Sinirlerin tutulmasına baglı olarak felçler adalegüç kayıpları, duyu ve his kaybı gibi hayatı siddetli etkileyebilen, bazen hastayı yataga baglı halegetiren ciddi komplikasyonlar bunlar” diyor.Dr. Tiryakioglu, kan sekerinin kontrolünde diyabetlinin egitiminin son derece önemli olduguna dikkatçekerek, yapılan çalısmaların iyi bir diyabet egitimi verilen hastaların kan sekerlerinin normal ya danormale çok yakın olabilecegini gösterdigini söylüyor.Anadolu Saglık Merkezi bünyesinde kurulan özel kliniklerden biri olan Diyabet Poliklinigi, diyabethastalarına multidisipliner bir yaklasımla tanı konulmasını, tedavilerini ve tedavilerinin takibiniamaçlıyor. Diyabet Poliklinigi’nde sadece tedavi degil, egitim içerikli çalısmalar, hastalarıbilgilendirmeye yönelik seminerler de planlanıyor.
Kan sekerinin kontrolünün takibinde, laboratuvar hizmetlerine önemli görev düstügünü söyleyenAnadolu Saglık Merkezi Biyokimya Uzmanı Dr. 7nci Karaarslan, Diyabet Poliklinigi’nde hastalaralaboratuvar testleri ve bu testlerin sonuçlarının neler ifade ettigi konusunda egitim verileceginibelirterek; “Özellikle Tip 1 diyabet dedigimiz çocukluk çagı diyabeti ve gebelik diyabetinde kansekerinin kontrolü çok önemli.
 Bu kisilerin hastaneye gelmeden, günde üç dört kez, evde kendikendilerine kan sekerlerini ölçmeleri gerekiyor. Bunun için de glukometre dedigimiz, dijital kan sekeriölçüm cihazlarını kullanıyorlar.
 Bu cihazların dogru kullanımı önemli. Egitimlerimizde glukometrenedir, alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli , kullanımda ne gibi sorunlar yasanabilir , ölçülendüzeylerin dogrulugundan nasıl emin olunur ve hatta konuyu bir asama daha ilerletip hastalarınevde yaptıkları ölçümlerin dogru oldugunun bizim tarafından da kontrolünü yapmak istiyoruz. ” diyor.ÖLÇÜM CHAZININ AYARLANMASIEvde kan sekeri ölçüm cihazlarının zaman zaman kontrolünün yapılması gerektigini ifade eden Dr.Karaarslan, rutindeki uygulamayı söyle tarif ediyor:“Satın aldıgınız cihazın seker ölçüm stripleriyle birlikte bir adet kalibratör veriliyor ve o kutudaki sekerstriplerinin ölçümleri bu kalibratörle ayarlanıyor. Kullanıcılar genellikle bu islem yapıldıysa cihazlarınınverecegi sonucun da dogru olacagına inanıyorlar. Oysa bu aslında sadece elektronik bir ayar, yanicihazın elektronik yönden dogru çalıstıgını teyid etmis oluyorsunuz. Test sonucunun dogru olması içinise sadece cihazın elektronik açıdan dogru çalısması yetmez.
 Seker stribi de dogru çalısmalı yaniüretim hatası olmamalı, son kullanım süresi geçmis olmamalı, kapagı açık ve nemli ortamda kalıpbozulmus olmamalı vs. Buna bir de hastanın ölçüm cihazını dogru kullanmayı biliyor olmasını eklemekgerek. Yani cihaz ve strip ikisi birden dogru çalısacak ve hasta da ölçümü teknik yönden dogru yapıyorolacak. Bu sartların üçünün de var oldugunu kontrol etmek için seker ölçüm cihazımız ile içindekiglukoz düzeyi bilinen ve kontrol çözeltileri adı verilen sıvıları kan örnegi imis gibi ölçüp , sonuçlarınolması gereken aralıkta olup olmadıgını da bakmamız gerekli.
 Bu kontrolleri hasta hem belirliaralıklarla düzenli olarak , hem de çok yüksek ya da çok düsük bir deger aldıgında, özellikle de bubeklemedigi bir degerse sonucunu dogrulamak amacıyla yapmalı. 7çinde 250-300 mg/dl aralıgındaglukoz oldugu bildirilen kontrol sıvısında cihazın okudugu sonuç ta bu aralıkta ise, o zaman herseydogru çalısıyor ve ölçtügüm glukoz degeri benim gerçek kan sekeri degerimdir diyebiliriz.
”Bu kontrollerin düzenli yapıldıgının kaydının tutulması için hastalara birer kart verilecegini söyleyen Dr.Karaarslan, “Hastalar Poliklinige geldikçe, seker ölçüm cihazlarının kullanımı ve dikkat etmelerigereken noktalar yanında yularıda bahsedilen kontrolleri de nasıl , hangi kosullarda, hangi sıklıktayapmaları gerektigini ögretecegiz. Hem cihazı dogru kullandıklarını ve kontrolleri dogruyapabildiklerini görmek, hem de cihazlarının kontrol edildigi ve dogru sonuçlar verdiginin kaydınıtutmak için islemi senede iki kez de bizim gözetimimizde yapmalarını isteyecek, gerekiyorsaegitimlerini tekrarlayacak ve sonuçları da kartlarına isleyecegiz.” diye konusuyor.Dr. Karaarslan evde kan sekerini kendi kendine takip eden hastaların tutarlı ve karsılastırılabilir sonuçalabilmeleri için mümkün oldugunca aynı yerden kan almalarını, cihazlarını ve kullandıkları stribinmarkasını degistirmemelerini öneriyor . Dr. Karaarslan, hastaların düstükleri yanılgılardan birinin de,evde kendi cihazlarında yaptıkları ölçüm ile laboratuvarda yaptıkları ölçümün aynı olmasını beklemekoldugunu söylüyor. “Cihazla yapılan ölçüm, laboratuvarda alınan ölçümden farklıdır. Farkın en önemlisebebi glukometre ile parmak ucundan alınan tam kandaki seker düzeyinin ölçülmesidir.
Laboratuvarlarda ise kan genellikle koldaki damardan alınır , kanın eritrosit , lökosit, trombositdedigimiz sekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan plazmadaki seker düzeyi ölçülür. Bulunandegerler evde okunanlardan % 10-15 düzeyinde daha yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha daartabilir. Hasta bu konuda bilgilendirilmezse gereksiz yere cihazını veya laboratuvarını degistirmeyekalkabilir. ” diye konusuyor.Dr. Karaarslan, evde kan sekeri ölçüm cihazlarının kullanımı ve kalibrasyonu ile ilgili ince detaylarınegitiminin de genellikle verilmedigini ve dikkat edilmesi gereken unsurların vurgulanmadıgınısöyleyerek, ASM Diyabet Poliklinigi’ndeki uygulamayı söyle anlatıyor:“Biz egitimde yukarıda bahsedilen kontrol kavramı yanında , ölçüm yapmadan önce el yıkamanınönemi gibi basit bir islemden bir strip paketinin içinden çıkan kalibratörün neden sadece o paket içinkullanılabilecegi gibi teknik kavramlara dek kullanımla ilgili önemli noktalar konusunda hastanınbilgilenmesini saglamayı amaçlıyoruz. .
”ÜÇ AYLIK KAN SEKER TAKBDr. Karaarslan, kandaki seker düzeyinin çok düsmesinin de çok yükselmesinin de ciddi sonuçlardogurdugunu, bu inis çıkısların önlenmesinin ve kan glukoz düzeyinin olabildigince hepnormal/normale yakın düzeylerde tutulması gerektigini belirterek, “Seker düzeyinin diyabetlilerde de,saglıklı bireylerde oldugu düzeyde tutulması gerekir. Bunu takip etmek için üç aylık kan sekeri kontrolüadı verilen HbA1c degerine bakılır. Kanın kırmızı küreleri içinde bulunan hemoglobin kandaki sekeribaglar.
Seker ne kadar yüksek ise baglanan seker miktarı da o kadar yüksek olur.Yani hemoglobininizkan sekerinizin üç aylık ortalama seyrini bir kayıt aleti gibi saklar. Kanın kırmızı kürelerinin vedolayısı ile hemoglobinin yasam süresi üç aydır, üç ay sonra yıkılır .
Biz HbA1c düzeyiniölçtügümüzde, hastanın son üç ay içindeki kan sekerinin ortalama ne düzeyde seyrettigi hakkında fikirsahibi oluruz. Hasta doktora gidecegini bilerek son bir hafta içinde diyetine çok dikkat ederse ,randevusu olan gün kan sekeri düsük çıkabilir ama HbA1c degeri yüksek ise aslında son üç aydakikan sekeri seyri iyi gitmemistir ve böbrek , kalp, sinir gibi dokuları da kanı gibi normalden yüksekdüzeyde sekere maruz kalmıstır. Bu durum da diyabet hastalıgının Dr.Tiryakioglu’nun da degindigikalp ve damar hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen sonuçlarının ortayaçıkmasına neden olacaktır. Bu test tedavideki hedefine ulasmıs hastalarda senede iki kere, ilaçdegistiren veya tedavideki hedefe henüz ulasamamıs hastada ise senede 4 kere ölçülerek kansekerinin sürekli kontrol altında tutulması saglanmaya çalısılır.” diyor.KUTUKan sekeri ölçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
• 7slem kullanım kılavuzunda ve egitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.
• Cihaz düzenli olarak kullanım kılavuzundaki bilgilere göre temizlenmelidir.
• Kalibrasyon stribi ile seker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadıgı mutlakakontrol edilmelidir.
• Stripler uygun kosullarda saklanmalı , kapagı açık kalıp nem almamalıdır. Son kullanım tarihigeçmis stripler kullanılmamalıdır.
• Cihazın ve ölçüm çubuklarının dogrulugu düzenli olarak veya beklenenden yüksek veya düsüksonuçlar alındıgında kontrol sıvıları ile denetlenmelidir
• Ölçüm yapmadan önce, eller, sabunlu su ile yıkanmalıdır. Temiz olmayan , özellikle de seker,tatlandırıcı, gibi maddelerle temas etmis elde yapılan ölçüm dogru sonuç vermeyebilir.
• Parmak delindikten sonra fazla sıkılmamalıdır. Sıkılırsa açıga çıkan doku suyu kan ile karısarakkanı sulandırır, gerçekte oldugundan daha düsük deger okunabilir.
• Cihaz elektronik oldugu için çarpma ve düsmelerden korunmalıdır.
• Kan sekeri ölçüldükten sonra sonuç günlük kayıt defterine kaydedilmelidir.Normal kan sekeri degerleri ne olmalıdır?
• Koldan venöz kan alınarak bakılan plazma glikozu açlıkta 80-100 mg/dl normal degerler olarakkabul edilir.
• Tokluk 2. saat tokluk degerleri 80-140 mg/dl arasındaki degerler saglıklı insan normal degerleridir.
• Saglıklı insanda kan sekerinin düsük oldugunun kabul edildigi deger 60 ve altıdır. 60-80 aralıgıgüvenlik aralıgıdır. Pek çok laboratuvar açlık kan sekerini 60-100, tokluk kan sekerini ise 60-140arasında alır.
Diyabetin kontrolünde kendi kendine kan sekeri takibi

Diyabet, tüm dünyada en sık görülen endokrinolojik hastalık. Yakın zamanda ülkemizde yapılan büyük

ölçekli çalısmalar, toplumdaki sıklıgının, yüzde 7, diyabet öncüsü olabilen glikoz tolerans

bozuklugunun da yüzde 6 oldugunu gösteriyor. Yani ülkemizdeki her 20 kisiden biri diyabetli, öte

yandan her 10 kisiden biri de ya diyabetli ya da diyabet olma riski tasıyor.

Yasla birlikte sıklıgı artan bir hastalık olan diyabetin bir özelligi de ömür boyu sürmesi. Bu nedenle

diyabet tanısı alan bir kisinin hastalıgını iyi tanıması ve onunla birlikte yasamayı ögrenmesi gerekiyor.

Pankreastan salgılanan insülin hormonunun hedef hücrelere etkinliginde azalma nedeniyle sekerin

kanda yükselmesi olarak açıklanabilecek diyabet hastalıgında, kan sekerinin kontrol edilmesi son

derece önemli. Diyabetli birey, kan sekerini ilaç tedavisi, insülin tedavisi, beslenme ve egzersizle

normal düzeyde tutmayı becerebilirse, bütün yasamı boyunca diyabetin yan etkileri olan kalp ve damar

hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen rahatsızlıklardan uzak kalabilir; saglıklı

kisiler gibi yasamını sürdürebilir.

KOMPLKASYONSUZ BR YASAM ÇN Y KAN SEKER TAKB

Diyabetin kontrol altında tutulmadıgı takdirde insan yasamını kısaltan bir hastalık olduguna dikkat

çeken Anadolu Saglık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Özay Tiryakioglu,

“Diyabet,sadece çok su içme, çok idrara çıkma gibi günlük hayatı zorlastıran özelliklerinden dolayı

tedavi edilen bir hastalık degil. Bu tarz sikayetler hastanın hayatını fazla etkilemiyor. Seker

hastalıgının, suyun altında buzulun büyük parçası gibi bekleyen komplikasyonları var. Bu

komplikasyonlar, kan sekerinin iyi kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Aslında seker

hastalıgının vücuda verdigi zararları büyük ve küçük damar hastalıkları olarak ikiye ayırmak gerekir.

Büyük damar hastalıkları yani makrovasküler komplikasyonları, diyabetin en basta kalp damar

hastalıkları olmak üzere beyin damar hastalıkları, periferik, kol bacak damarlarının tutulmasına baglı

damar hastalıkları gibi büyük bir grubu içeriyor. Öte yandan küçük damar hastalıkları yani

mikrovasküler komplikasyonları ise göz dibi, böbrek damarı, sinirleri besleyen küçük damarların

tutulmasına baglı nöropati gibi komplikasyonları oluyor. Sinirlerin tutulmasına baglı olarak felçler adale

güç kayıpları, duyu ve his kaybı gibi hayatı siddetli etkileyebilen, bazen hastayı yataga baglı hale

getiren ciddi komplikasyonlar bunlar” diyor.

Dr. Tiryakioglu, kan sekerinin kontrolünde diyabetlinin egitiminin son derece önemli olduguna dikkat

çekerek, yapılan çalısmaların iyi bir diyabet egitimi verilen hastaların kan sekerlerinin normal ya da

normale çok yakın olabilecegini gösterdigini söylüyor.

Anadolu Saglık Merkezi bünyesinde kurulan özel kliniklerden biri olan Diyabet Poliklinigi, diyabet

hastalarına multidisipliner bir yaklasımla tanı konulmasını, tedavilerini ve tedavilerinin takibini

amaçlıyor. Diyabet Poliklinigi’nde sadece tedavi degil, egitim içerikli çalısmalar, hastaları

bilgilendirmeye yönelik seminerler de planlanıyor.

Kan sekerinin kontrolünün takibinde, laboratuvar hizmetlerine önemli görev düstügünü söyleyen

Anadolu Saglık Merkezi Biyokimya Uzmanı Dr. 7nci Karaarslan, Diyabet Poliklinigi’nde hastalara

laboratuvar testleri ve bu testlerin sonuçlarının neler ifade ettigi konusunda egitim verilecegini

belirterek; “Özellikle Tip 1 diyabet dedigimiz çocukluk çagı diyabeti ve gebelik diyabetinde kan

sekerinin kontrolü çok önemli. Bu kisilerin hastaneye gelmeden, günde üç dört kez, evde kendi

kendilerine kan sekerlerini ölçmeleri gerekiyor. Bunun için de glukometre dedigimiz, dijital kan sekeri

ölçüm cihazlarını kullanıyorlar. Bu cihazların dogru kullanımı önemli. Egitimlerimizde glukometre

nedir, alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli , kullanımda ne gibi sorunlar yasanabilir , ölçülen

düzeylerin dogrulugundan nasıl emin olunur ve hatta konuyu bir asama daha ilerletip hastaların

evde yaptıkları ölçümlerin dogru oldugunun bizim tarafından da kontrolünü yapmak istiyoruz. ” diyor.

ÖLÇÜM CHAZININ AYARLANMASI

Evde kan sekeri ölçüm cihazlarının zaman zaman kontrolünün yapılması gerektigini ifade eden Dr.

Karaarslan, rutindeki uygulamayı söyle tarif ediyor:

“Satın aldıgınız cihazın seker ölçüm stripleriyle birlikte bir adet kalibratör veriliyor ve o kutudaki seker

striplerinin ölçümleri bu kalibratörle ayarlanıyor. Kullanıcılar genellikle bu islem yapıldıysa cihazlarının

verecegi sonucun da dogru olacagına inanıyorlar. Oysa bu aslında sadece elektronik bir ayar, yani

cihazın elektronik yönden dogru çalıstıgını teyid etmis oluyorsunuz. Test sonucunun dogru olması için

ise sadece cihazın elektronik açıdan dogru çalısması yetmez. Seker stribi de dogru çalısmalı yani

üretim hatası olmamalı, son kullanım süresi geçmis olmamalı, kapagı açık ve nemli ortamda kalıp

bozulmus olmamalı vs. Buna bir de hastanın ölçüm cihazını dogru kullanmayı biliyor olmasını eklemek

gerek. Yani cihaz ve strip ikisi birden dogru çalısacak ve hasta da ölçümü teknik yönden dogru yapıyor

olacak. Bu sartların üçünün de var oldugunu kontrol etmek için seker ölçüm cihazımız ile içindeki

glukoz düzeyi bilinen ve kontrol çözeltileri adı verilen sıvıları kan örnegi imis gibi ölçüp , sonuçların

olması gereken aralıkta olup olmadıgını da bakmamız gerekli. Bu kontrolleri hasta hem belirli

aralıklarla düzenli olarak , hem de çok yüksek ya da çok düsük bir deger aldıgında, özellikle de bu

beklemedigi bir degerse sonucunu dogrulamak amacıyla yapmalı. 7çinde 250-300 mg/dl aralıgında

glukoz oldugu bildirilen kontrol sıvısında cihazın okudugu sonuç ta bu aralıkta ise, o zaman hersey

dogru çalısıyor ve ölçtügüm glukoz degeri benim gerçek kan sekeri degerimdir diyebiliriz.”

Bu kontrollerin düzenli yapıldıgının kaydının tutulması için hastalara birer kart verilecegini söyleyen Dr.

Karaarslan, “Hastalar Poliklinige geldikçe, seker ölçüm cihazlarının kullanımı ve dikkat etmeleri

gereken noktalar yanında yularıda bahsedilen kontrolleri de nasıl , hangi kosullarda, hangi sıklıkta

yapmaları gerektigini ögretecegiz. Hem cihazı dogru kullandıklarını ve kontrolleri dogru

yapabildiklerini görmek, hem de cihazlarının kontrol edildigi ve dogru sonuçlar verdiginin kaydını

tutmak için islemi senede iki kez de bizim gözetimimizde yapmalarını isteyecek, gerekiyorsa

egitimlerini tekrarlayacak ve sonuçları da kartlarına isleyecegiz.” diye konusuyor.

Dr. Karaarslan evde kan sekerini kendi kendine takip eden hastaların tutarlı ve karsılastırılabilir sonuç

alabilmeleri için mümkün oldugunca aynı yerden kan almalarını, cihazlarını ve kullandıkları stribin

markasını degistirmemelerini öneriyor . Dr. Karaarslan, hastaların düstükleri yanılgılardan birinin de,

evde kendi cihazlarında yaptıkları ölçüm ile laboratuvarda yaptıkları ölçümün aynı olmasını beklemek

oldugunu söylüyor. “Cihazla yapılan ölçüm, laboratuvarda alınan ölçümden farklıdır. Farkın en önemli

sebebi glukometre ile parmak ucundan alınan tam kandaki seker düzeyinin ölçülmesidir.

Laboratuvarlarda ise kan genellikle koldaki damardan alınır , kanın eritrosit , lökosit, trombosit

dedigimiz sekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan plazmadaki seker düzeyi ölçülür. Bulunan

degerler evde okunanlardan % 10-15 düzeyinde daha yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha da

artabilir. Hasta bu konuda bilgilendirilmezse gereksiz yere cihazını veya laboratuvarını degistirmeye

kalkabilir. ” diye konusuyor.

Dr. Karaarslan, evde kan sekeri ölçüm cihazlarının kullanımı ve kalibrasyonu ile ilgili ince detayların

egitiminin de genellikle verilmedigini ve dikkat edilmesi gereken unsurların vurgulanmadıgını

söyleyerek, ASM Diyabet Poliklinigi’ndeki uygulamayı söyle anlatıyor:

“Biz egitimde yukarıda bahsedilen kontrol kavramı yanında , ölçüm yapmadan önce el yıkamanın

önemi gibi basit bir islemden bir strip paketinin içinden çıkan kalibratörün neden sadece o paket için

kullanılabilecegi gibi teknik kavramlara dek kullanımla ilgili önemli noktalar konusunda hastanın

bilgilenmesini saglamayı amaçlıyoruz. .”

ÜÇ AYLIK KAN SEKER TAKB

Dr. Karaarslan, kandaki seker düzeyinin çok düsmesinin de çok yükselmesinin de ciddi sonuçlar

dogurdugunu, bu inis çıkısların önlenmesinin ve kan glukoz düzeyinin olabildigince hep

normal/normale yakın düzeylerde tutulması gerektigini belirterek, “Seker düzeyinin diyabetlilerde de,

saglıklı bireylerde oldugu düzeyde tutulması gerekir. Bunu takip etmek için üç aylık kan sekeri kontrolü

adı verilen HbA1c degerine bakılır. Kanın kırmızı küreleri içinde bulunan hemoglobin kandaki sekeri

baglar. Seker ne kadar yüksek ise baglanan seker miktarı da o kadar yüksek olur.Yani hemoglobininiz

kan sekerinizin üç aylık ortalama seyrini bir kayıt aleti gibi saklar. Kanın kırmızı kürelerinin ve

dolayısı ile hemoglobinin yasam süresi üç aydır, üç ay sonra yıkılır . Biz HbA1c düzeyini

ölçtügümüzde, hastanın son üç ay içindeki kan sekerinin ortalama ne düzeyde seyrettigi hakkında fikir

sahibi oluruz. Hasta doktora gidecegini bilerek son bir hafta içinde diyetine çok dikkat ederse ,

randevusu olan gün kan sekeri düsük çıkabilir ama HbA1c degeri yüksek ise aslında son üç aydaki

kan sekeri seyri iyi gitmemistir ve böbrek , kalp, sinir gibi dokuları da kanı gibi normalden yüksek

düzeyde sekere maruz kalmıstır. Bu durum da diyabet hastalıgının Dr.Tiryakioglu’nun da degindigi

kalp ve damar hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen sonuçlarının ortaya

çıkmasına neden olacaktır. Bu test tedavideki hedefine ulasmıs hastalarda senede iki kere, ilaç

degistiren veya tedavideki hedefe henüz ulasamamıs hastada ise senede 4 kere ölçülerek kan

sekerinin sürekli kontrol altında tutulması saglanmaya çalısılır.” diyor.

KUTU

Kan sekeri ölçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

• 7slem kullanım kılavuzunda ve egitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.

• Cihaz düzenli olarak kullanım kılavuzundaki bilgilere göre temizlenmelidir.

• Kalibrasyon stribi ile seker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadıgı mutlaka

kontrol edilmelidir.

• Stripler uygun kosullarda saklanmalı , kapagı açık kalıp nem almamalıdır. Son kullanım tarihi

geçmis stripler kullanılmamalıdır.

• Cihazın ve ölçüm çubuklarının dogrulugu düzenli olarak veya beklenenden yüksek veya düsük

sonuçlar alındıgında kontrol sıvıları ile denetlenmelidir

• Ölçüm yapmadan önce, eller, sabunlu su ile yıkanmalıdır. Temiz olmayan , özellikle de seker,

tatlandırıcı, gibi maddelerle temas etmis elde yapılan ölçüm dogru sonuç vermeyebilir.

• Parmak delindikten sonra fazla sıkılmamalıdır. Sıkılırsa açıga çıkan doku suyu kan ile karısarak

kanı sulandırır, gerçekte oldugundan daha düsük deger okunabilir.

• Cihaz elektronik oldugu için çarpma ve düsmelerden korunmalıdır.

• Kan sekeri ölçüldükten sonra sonuç günlük kayıt defterine kaydedilmelidir.

Normal kan sekeri degerleri ne olmalıdır?

• Koldan venöz kan alınarak bakılan plazma glikozu açlıkta 80-100 mg/dl normal degerler olarak

kabul edilir.

• Tokluk 2. saat tokluk degerleri 80-140 mg/dl arasındaki degerler saglıklı insan normal degerleridir.

• Saglıklı insanda kan sekerinin düsük oldugunun kabul edildigi deger 60 ve altıdır. 60-80 aralıgı

güvenlik aralıgıdır. Pek çok laboratuvar açlık kan sekerini 60-100, tokluk kan sekerini ise 60-140

arasında alır.


Etiketler:  açlık tokluk kan şekeri değerleri, kan şekeri neden düşer, kan şekeri nasıl düşürülür, açlık kan şekeri değerleri, kan şekeri ölçüm değerleri,  kan şekeri ölçüm çubuğu, açlık kan şekeri değeri, tokluk kan şekeri sınırı, kan şekeri hastalığı, tokluk kan şekeri sınırları, şeker ölçüm cihazı fiyatları, kan şekeri nasıl ölçülür, şeker ölçüm cihazı fiyatı, kan şekeri değerleri kaç olmalı, şeker ölçüm cihazı fiyat, şeker ölçme cihazı fiyatları, tokluk kan şekeri düşmesi, şeker ölçme aleti fiyatı
Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Vildan ŞenyürekŞeker ölçecek cihazları nereden temin edebiliriz? Bu cihazlar ne kadar güvenilir oluyorlar hiç bilmiyorum. Kullananlarınız varsa cevap yazarsa sevinirim.
 • Şehriban Dugutaçlık şekerim 115 , doktorum çok yüksek değil dedi ama önlem almam gerekiyormu. şimdi beslenmeme çok dikkat etmeye başladım . bir çok şeyi hayatımdan çıkardım . yaşım henuz 30 , bu yaşta şeker ilaçları kullanmak istemiyorum. sizin önerileriinizde sayfanızıda takip ediyorum.
 • Diğer Makaleler
 • En İyi Tansiyon Aleti Hangisi
 • Tansiyon Aleti Şartnamesi
 • Fanlı Isıtıcılar
 • Sanayi Tipi Isıtıcı
 • Asabi Tansiyon
 • Eşit Kollu Teraziler
 • Beurer Ateş Ölçer
 • Dijital Termometre Nedir
 • Termometre Satış
 • Thermoflash Lx-26 Enfrarujlu Ateş Ölçer
 • Acısız Tüy Alma
 • Yedek Işık Kartuşu
 • Kan Şekeri Düşmesi Belirtileri
 • Düşük Kan Şekeri Değerleri
 • Titreşimli Masaj
 • Tokluk Kan Şekeri Düşmesi
 • Ayak Banyosu
 • Haizel Masaj Koltuğu
 • Boyun Fıtığı Yastığı
 • Voit Zayıflama Kemeri
 • Hareket Sensörü Devresi
 • Hareket Sensörü Fiyatları
 • Kumtel Isıtıcı Fiyatları
 • Ani Tansiyon Düşmesi
 • Ani Tansiyon Düşmesi
 • Tansiyon Hapları
 • Gizli Tansiyon Belirtileri
 • Yüksek Tansiyon Neden Olur
 • Media Markt Tansiyon Aleti
 • Ems Elektronik
 • Asabi Tansiyon Tedavisi
 • Asabi Tansiyon Tedavisi
 • Comfort Kd-5915 Konuşan Tansiyon Aleti
 • Hassas Teraziler
 • Fizik Teraziler
 • Elektronik Teraziler
 • Dijital Teraziler
 • Barkodlu Teraziler
 • Lazerli Teraziler
 • Teraziler
 • Basküller
 • Mutfak Terazileri
 • Antika Teraziler
 • Ev Terazisi
 • Ev Baskülü
 • Cam Basküller
 • Mutfakta Baskülü
 • Özel Tasarım Teraziler
 • Güneş Enerjili Teraziler
 • Termometre
 • Eski Teraziler
 • Ateş Ölçer
 • Dijital Termometre
 • Termometre Dijital
 • Braun Kulaktan Ateş Ölçer
 • Temassız Termometre
 • Chicco Termometre
 • Oda Termometre
 • Termometre Yapımı
 • Kulak Termometresi
 • Özel Tasarım Basküller
 • Güneş Enerjili Basküller
 • İnfrared Termometre
 • Su Geçirmez Termometre
 • Alın Temaslı Termometre
 • Dijital Termometre
 • Alın Termometresi
 • Saat Termometre
 • İnfrared Ateş Ölçer
 • Ekspres Termometre
 • Civalı Termometre
 • Braun Irt 4520 Ateş Ölçer
 • Dijital Ateş Ölçer
 • Wireless Termometre
 • Termometre Çeşitleri
 • Alından Ateş Ölçer
 • Ateş Ölçer Alından
 • Braun Termometre
 • Dijital Saat Termometre
 • Ateş Ölçer Fiyatları
 • Braun Ateş Ölçer
 • Ateş Ölçer Braun
 • Temassız Ateş Ölçer
 • Sıvı Termometre
 • Kulaktan Ateş Ölçer
 • Ateş Ölçer Kulaktan
 • Termometre Higrometre
 • Uzaktan Ateş Ölçer
 • Aeg Ateş Ölçer
 • Alkollü Termometre
 • Elektronik Termometre
 • Termometre Fiyatları
 • Termometre Fiyat
 • Arzum Ateş Ölçer
 • Braun 4520 Ateş Ölçer
 • Braun 4520 Ateş Ölçer
 • Termometre Ve Çeşitleri
 • Weewell Termometre
 • Arzum Termometre
 • Microlife Ateş Ölçer
 • Termometre Yapılışı
 • Termometre Hakkında Bilgi
 • Braun 4020 Ateş Ölçer
 • Termometre Çeşitleri Nelerdir
 • En İyi Ateş Ölçer
 • Ateş Ölçer Tavsiye
 • Chicco Alından Ateş Ölçer
 • Braun Alından Ateş Ölçer
 • Bebek Ateş Ölçer
 • Braun Ateş Ölçer 4020
 • Hassas Termometre
 • Chicco Ateş Ölçer Alından
 • Bebek Termometre
 • Kulaktan Ateş Ölçer Braun
 • Lazerli Termometre
 • Alından Ateş Ölçer Fiyatları
 • Braun Thermoscan Ateş Ölçer Irt-4520
 • Braun Ateş Ölçer Kulaktan
 • Braun Thermoscan Ateş Ölçer
 • Fakir Ateş Ölçer
 • Felix Ateş Ölçer
 • Online Termometre
 • Araç İçi Termometre
 • Oto Termometre
 • Dijital Ateş Ölçer Fiyatları
 • En Ucuz Ateş Ölçer
 • Dijital Termometre Fiyat
 • Gazlı Termometre
 • Lazer Termometre
 • Dijital Termometre Fiyatları
 • Braun İrt 4520 Ateş Ölçer
 • Braun Thermoscan Ateş Ölçer 4520
 • Philips Ateş Ölçer
 • Ateş Ölçer Çeşitleri
 • Weewell Dijital Alın Termometre
 • Elite Termometre
 • Kraft Ateş Ölçer
 • Braun Ateş Ölçer 6023
 • Alarmlı Termometre
 • En Ucuz Kulaktan Ateş Ölçer
 • Isı Ölçer Termometre
 • Braun Thermoscan Irt 3020 Ateş Ölçer
 • Mekanik Termometre
 • Problu Termometre
 • Termometre Nerede Satılır
 • Elite Ateş Ölçer
 • Saplama Termometre
 • Buharlı Sterilizatör
 • Fluke Termometre
 • Bebek Ağırlık
 • Elektronik Ateş Ölçer
 • Bebek Sağlıklı Hava
 • Microlife Kulaktan Ateş Ölçer
 • Video Bebek Telsizi
 • Microlife Alından Ateş Ölçer
 • Kulaktan Ateş Ölçer Fiyatları
 • Bebek Diş Sağlığı
 • Akvaryum Termometre
 • Ateş Ölçer Emzik
 • Vicks Ateş Ölçer
 • Ekspres Termometre
 • Rezistans Termometre
 • Cam Termometre
 • Emzik Termometresi
 • Dijital Banyo Termometresi
 • Hama Termometre
 • Lazer Ateş Ölçer
 • Braun Ateş Ölçer Modelleri
 • Termometre Nem Ölçer
 • Ultrasonik Enhalatör
 • Sınar Termometre
 • Tfa Termometre
 • Yeni Doğan Bebek Bakımı
 • Thermofocus Ateş Ölçer
 • Termometre Nasıl Çalışır
 • Kraft Kulaktan Ateş Ölçer
 • İç Dış Termometre
 • Aile Tartısı
 • Braun Bebek Ateş Ölçer
 • Mikrodalga Buharlı Sterilizatör
 • Thermoflash Ateş Ölçer
 • Braun Ateş Ölçer Fiyatları
 • Elektronik Termometre Fiyatları
 • Bebek Maması Ve Biberon Isıtıcı
 • Plusmed Ateş Ölçer
 • Healthmaxx Ateş Ölçer
 • Elektrikli Sonik Diş Fırçası
 • Braun 3020 Ateş Ölçer
 • Bebek Beslenme
 • Dijital Termometre Devresi
 • Yedek Diş Fırçaları
 • Bebek Bakımı
 • Sinbo Hava Nemlendirici
 • Fefal Hava Nemlendirici
 • Bebek Telsizi
 • Hava Nemlendirici
 • Hava Nemlendirici Fiyatları
 • Yeni Doğmuş Bebek Bakımı
 • Bebek Tartısı
 • Bebek Ateş Ölçer
 • Yüz Cildi Bakımı
 • Yüz Bakımı Maskeleri
 • Pedikür Manikür
 • Erkek Yüz Bakımı
 • Manikür Oyunları
 • Manikür Ve Pedikür Setleri
 • Yüz Bakımı Evde Nasıl Yapılır
 • Yüz Bakımı
 • Manikür Set
 • Manikür Yapımı
 • French Manikür
 • Bebek Beslenmesi Ve Bakımı
 • Bitkisel Selülit Tedavisi
 • Bebek Bakımı Ve Beslenmesi
 • Pedikür
 • Doğal Kozmetik Ürünler
 • Yağlı Yüz Bakımı
 • Yüz Bakımı Nasıl Yapılır
 • Evde Selülit Tedavisi
 • Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı
 • Sinbo Sah-6101 Hava Nemlendirici
 • Manikür Setleri
 • Kozmetik Ürünler
 • Bakım Ve Güzellik
 • İyonizerli Hava Nemlendirici
 • Selülit Tedavisi
 • Yüz Bakımı Evde
 • Doğal Yüz Bakımı
 • Tüy Alma
 • Yüz Bakımı Bitkisel
 • Bitkisel Yüz Bakımı
 • Hava Nemlendirici Tavsiye
 • Manikür Pedikür Set
 • Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri
 • Manikür Seti
 • Evde Manikür
 • Tüy Alma Aleti
 • Kuru Manikür
 • Güzellik Ve Bakım
 • Yüz Bakımı Erkek
 • Manikür Pedikür Seti
 • Selülit Masajı
 • Manikür Fiyatları
 • 0-3 Ay Bebek Bakımı
 • Tefal Kompakt Hava Nemlendirici
 • Manikür Ve Pedikür
 • Pedikür Seti
 • Adım Ölçer
 • Yüz Saunası
 • Manikür Aletleri
 • Enhalatörler
 • Bitkisel Selülit Tedavisi
 • Arzum Hava Nemlendirici
 • Manikür Seti Kullanımı
 • Manikür Kalemi
 • Philips Hava Nemlendirici
 • Enhalatör
 • Manikür Aleti
 • Chicco Hava Nemlendirici
 • Arnica Hava Nemlendirici
 • Işıklı Cımbız
 • Manikür Pedikür Salonu
 • Manikür Pensi
 • King Hava Nemlendirici
 • Hava Nemlendirici Faydaları
 • Ankara Manikür
 • Işıklı Makyaj Aynası
 • Enhalasyon
 • Erkek Manikür
 • El Çantası Seti
 • En İyi Hava Nemlendirici
 • French Manikür Seti
 • Spa Manikür
 • Tefal Aroma Hava Nemlendirici
 • Manikür Salonu Oyunu
 • Yumuşak Lazer
 • Manikür Makinası
 • Tefal Hava Nemlendirici Aroma
 • Organik Kozmetik Ürünler
 • Işıklı Cep Aynası
 • Manikür Makası
 • Bebek Hava Nemlendirici
 • Erkek Yüz Bakımı Nasıl Yapılır
 • Manikür Malzemeleri
 • Ultrason Cihazı Pure Sonic
 • Manikür Seti Fiyatı
 • Pedometre
 • Enhalasyon Başlığı
 • Manikür Pedikür Kursları
 • Adım Sayar
 • Manikür Makinesi
 • Adım Ölçer Fiyat
 • Yüz Bakımı İçin Neler Yapılmalı
 • French Manikür Yüzükleri
 • Lazerle Selülit Tedavisi
 • Erkeklerde Yüz Bakımı
 • Adım Ölçer Fiyatı
 • Sinbo Hava Nemlendirici Fiyatları
 • Tefal Hava Nemlendirici Fiyatı
 • En Etkili Selülit Tedavisi
 • Açlık

  Tokluk

  Kan

  Şekeri

  Değerleri