Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Açlık Tokluk Kan Şekeri Değerleri
Açlık Tokluk Kan Şekeri Değerleri : Açken Kan şekeri değerleri  80-110 arasındadır.Tokken ise kan şekeri değerleri 80-140 arasındadır.Daha Detaylı Bilgi Makalede Yer Almaktadır.

Diyabetin kontrolünde kendi kendine kan sekeri takibiDiyabet, tüm dünyada en sık görülen endokrinolojik hastalık. Yakın zamanda ülkemizde yapılan büyükölçekli çalısmalar, toplumdaki sıklıgının, yüzde 7, Diyabet öncüsü olabilen glikoz toleransbozuklugunun da yüzde 6 oldugunu gösteriyor. Yani ülkemizdeki her 20 kisiden biri diyabetli, öteyandan her 10 kisiden biri de ya diyabetli ya da Diyabet olma riski tasıyor.
Yasla birlikte sıklıgı artan bir hastalık olan diyabetin bir özelligi de ömür boyu sürmesi.
Bu nedenleDiyabet tanısı alan bir kisinin hastalıgını iyi tanıması ve onunla birlikte yasamayı ögrenmesi gerekiyor.Pankreastan salgılanan insülin hormonunun hedef hücrelere etkinliginde azalma nedeniyle sekerinkanda yükselmesi olarak açıklanabilecek Diyabet hastalıgında, kan sekerinin kontrol edilmesi sonderece önemli.
Diyabetli birey, kan sekerini ilaç tedavisi, insülin tedavisi, beslenme ve egzersizlenormal düzeyde tutmayı becerebilirse, bütün yasamı boyunca diyabetin yan etkileri olan kalp ve damarhastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen rahatsızlıklardan uzak kalabilir; saglıklıkisiler gibi yasamını sürdürebilir.KOMPLKASYONSUZ BR YASAM ÇN Y KAN SEKER TAKBDiyabetin kontrol altında tutulmadıgı takdirde insan yasamını kısaltan bir hastalık olduguna dikkatçeken Anadolu Saglık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Özay Tiryakioglu,“Diyabet,sadece çok su içme, çok idrara çıkma gibi günlük hayatı zorlastıran özelliklerinden dolayıtedavi edilen bir hastalık degil. Bu tarz sikayetler hastanın hayatını fazla etkilemiyor.
Sekerhastalıgının, suyun altında buzulun büyük parçası gibi bekleyen komplikasyonları var.
 Bukomplikasyonlar, kan sekerinin iyi kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Aslında sekerhastalıgının vücuda verdigi zararları büyük ve küçük damar hastalıkları olarak ikiye ayırmak gerekir.Büyük damar hastalıkları yani makrovasküler komplikasyonları, diyabetin en basta kalp damarhastalıkları olmak üzere beyin damar hastalıkları, periferik, kol bacak damarlarının tutulmasına baglıdamar hastalıkları gibi büyük bir grubu içeriyor. Öte yandan küçük damar hastalıkları yanimikrovasküler komplikasyonları ise göz dibi, böbrek damarı, sinirleri besleyen küçük damarlarıntutulmasına baglı nöropati gibi komplikasyonları oluyor.
 Sinirlerin tutulmasına baglı olarak felçler adalegüç kayıpları, duyu ve his kaybı gibi hayatı siddetli etkileyebilen, bazen hastayı yataga baglı halegetiren ciddi komplikasyonlar bunlar” diyor.Dr. Tiryakioglu, kan sekerinin kontrolünde diyabetlinin egitiminin son derece önemli olduguna dikkatçekerek, yapılan çalısmaların iyi bir Diyabet egitimi verilen hastaların kan sekerlerinin normal ya danormale çok yakın olabilecegini gösterdigini söylüyor.Anadolu Saglık Merkezi bünyesinde kurulan özel kliniklerden biri olan Diyabet Poliklinigi, diyabethastalarına multidisipliner bir yaklasımla tanı konulmasını, tedavilerini ve tedavilerinin takibiniamaçlıyor. Diyabet Poliklinigi’nde sadece tedavi degil, egitim içerikli çalısmalar, hastalarıbilgilendirmeye yönelik seminerler de planlanıyor.
Kan sekerinin kontrolünün takibinde, laboratuvar hizmetlerine önemli görev düstügünü söyleyenAnadolu Saglık Merkezi Biyokimya Uzmanı Dr. 7nci Karaarslan, Diyabet Poliklinigi’nde hastalaralaboratuvar testleri ve bu testlerin sonuçlarının neler ifade ettigi konusunda egitim verileceginibelirterek; “Özellikle Tip 1 Diyabet dedigimiz çocukluk çagı diyabeti ve gebelik diyabetinde kansekerinin kontrolü çok önemli.
 Bu kisilerin hastaneye gelmeden, günde üç dört kez, evde kendikendilerine kan sekerlerini ölçmeleri gerekiyor. Bunun için de glukometre dedigimiz, dijital kan sekeriölçüm cihazlarını kullanıyorlar.
 Bu cihazların dogru kullanımı önemli. Egitimlerimizde glukometrenedir, alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli , kullanımda ne gibi sorunlar yasanabilir , ölçülendüzeylerin dogrulugundan nasıl emin olunur ve hatta konuyu bir asama daha ilerletip hastalarınevde yaptıkları ölçümlerin dogru oldugunun bizim tarafından da kontrolünü yapmak istiyoruz. ” diyor.ÖLÇÜM CHAZININ AYARLANMASIEvde kan sekeri ölçüm cihazlarının zaman zaman kontrolünün yapılması gerektigini ifade eden Dr.Karaarslan, rutindeki uygulamayı söyle tarif ediyor:“Satın aldıgınız cihazın seker ölçüm stripleriyle birlikte bir adet kalibratör veriliyor ve o kutudaki sekerstriplerinin ölçümleri bu kalibratörle ayarlanıyor. Kullanıcılar genellikle bu islem yapıldıysa cihazlarınınverecegi sonucun da dogru olacagına inanıyorlar. Oysa bu aslında sadece elektronik bir ayar, yanicihazın elektronik yönden dogru çalıstıgını teyid etmis oluyorsunuz. Test sonucunun dogru olması içinise sadece cihazın elektronik açıdan dogru çalısması yetmez.
 Seker stribi de dogru çalısmalı yaniüretim hatası olmamalı, son kullanım süresi geçmis olmamalı, kapagı açık ve nemli ortamda kalıpbozulmus olmamalı vs. Buna bir de hastanın ölçüm cihazını dogru kullanmayı biliyor olmasını eklemekgerek. Yani cihaz ve strip ikisi birden dogru çalısacak ve hasta da ölçümü teknik yönden dogru yapıyorolacak. Bu sartların üçünün de var oldugunu kontrol etmek için seker ölçüm cihazımız ile içindekiglukoz düzeyi bilinen ve kontrol çözeltileri adı verilen sıvıları kan örnegi imis gibi ölçüp , sonuçlarınolması gereken aralıkta olup olmadıgını da bakmamız gerekli.
 Bu kontrolleri hasta hem belirliaralıklarla düzenli olarak , hem de çok yüksek ya da çok düsük bir deger aldıgında, özellikle de bubeklemedigi bir degerse sonucunu dogrulamak amacıyla yapmalı. 7çinde 250-300 mg/dl aralıgındaglukoz oldugu bildirilen kontrol sıvısında cihazın okudugu sonuç ta bu aralıkta ise, o zaman herseydogru çalısıyor ve ölçtügüm glukoz degeri benim gerçek kan sekeri degerimdir diyebiliriz.
”Bu kontrollerin düzenli yapıldıgının kaydının tutulması için hastalara birer kart verilecegini söyleyen Dr.Karaarslan, “Hastalar Poliklinige geldikçe, seker ölçüm cihazlarının kullanımı ve dikkat etmelerigereken noktalar yanında yularıda bahsedilen kontrolleri de nasıl , hangi kosullarda, hangi sıklıktayapmaları gerektigini ögretecegiz. Hem cihazı dogru kullandıklarını ve kontrolleri dogruyapabildiklerini görmek, hem de cihazlarının kontrol edildigi ve dogru sonuçlar verdiginin kaydınıtutmak için islemi senede iki kez de bizim gözetimimizde yapmalarını isteyecek, gerekiyorsaegitimlerini tekrarlayacak ve sonuçları da kartlarına isleyecegiz.” diye konusuyor.Dr. Karaarslan evde kan sekerini kendi kendine takip eden hastaların tutarlı ve karsılastırılabilir sonuçalabilmeleri için mümkün oldugunca aynı yerden kan almalarını, cihazlarını ve kullandıkları stribinmarkasını degistirmemelerini öneriyor . Dr. Karaarslan, hastaların düstükleri yanılgılardan birinin de,evde kendi cihazlarında yaptıkları ölçüm ile laboratuvarda yaptıkları ölçümün aynı olmasını beklemekoldugunu söylüyor. “Cihazla yapılan ölçüm, laboratuvarda alınan ölçümden farklıdır. Farkın en önemlisebebi glukometre ile parmak ucundan alınan tam kandaki seker düzeyinin ölçülmesidir.
Laboratuvarlarda ise kan genellikle koldaki damardan alınır , kanın eritrosit , lökosit, trombositdedigimiz sekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan plazmadaki seker düzeyi ölçülür. Bulunandegerler evde okunanlardan % 10-15 düzeyinde daha yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha daartabilir. Hasta bu konuda bilgilendirilmezse gereksiz yere cihazını veya laboratuvarını degistirmeyekalkabilir. ” diye konusuyor.Dr. Karaarslan, evde kan sekeri ölçüm cihazlarının kullanımı ve kalibrasyonu ile ilgili ince detaylarınegitiminin de genellikle verilmedigini ve dikkat edilmesi gereken unsurların vurgulanmadıgınısöyleyerek, ASM Diyabet Poliklinigi’ndeki uygulamayı söyle anlatıyor:“Biz egitimde yukarıda bahsedilen kontrol kavramı yanında , ölçüm yapmadan önce el yıkamanınönemi gibi basit bir islemden bir strip paketinin içinden çıkan kalibratörün neden sadece o paket içinkullanılabilecegi gibi teknik kavramlara dek kullanımla ilgili önemli noktalar konusunda hastanınbilgilenmesini saglamayı amaçlıyoruz. .
”ÜÇ AYLIK KAN SEKER TAKBDr. Karaarslan, kandaki seker düzeyinin çok düsmesinin de çok yükselmesinin de ciddi sonuçlardogurdugunu, bu inis çıkısların önlenmesinin ve kan glukoz düzeyinin olabildigince hepnormal/normale yakın düzeylerde tutulması gerektigini belirterek, “Seker düzeyinin diyabetlilerde de,saglıklı bireylerde oldugu düzeyde tutulması gerekir. Bunu takip etmek için üç aylık kan sekeri kontrolüadı verilen HbA1c degerine bakılır. Kanın kırmızı küreleri içinde bulunan hemoglobin kandaki sekeribaglar.
Seker ne kadar yüksek ise baglanan seker miktarı da o kadar yüksek olur.Yani hemoglobininizkan sekerinizin üç aylık ortalama seyrini bir kayıt aleti gibi saklar. Kanın kırmızı kürelerinin vedolayısı ile hemoglobinin yasam süresi üç aydır, üç ay sonra yıkılır .
Biz HbA1c düzeyiniölçtügümüzde, hastanın son üç ay içindeki kan sekerinin ortalama ne düzeyde seyrettigi hakkında fikirsahibi oluruz. Hasta doktora gidecegini bilerek son bir hafta içinde diyetine çok dikkat ederse ,randevusu olan gün kan sekeri düsük çıkabilir ama HbA1c degeri yüksek ise aslında son üç aydakikan sekeri seyri iyi gitmemistir ve böbrek , kalp, sinir gibi dokuları da kanı gibi normalden yüksekdüzeyde sekere maruz kalmıstır. Bu durum da Diyabet hastalıgının Dr.Tiryakioglu’nun da degindigikalp ve damar hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen sonuçlarının ortayaçıkmasına neden olacaktır. Bu test tedavideki hedefine ulasmıs hastalarda senede iki kere, ilaçdegistiren veya tedavideki hedefe henüz ulasamamıs hastada ise senede 4 kere ölçülerek kansekerinin sürekli kontrol altında tutulması saglanmaya çalısılır.” diyor.KUTUKan sekeri ölçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
• 7slem kullanım kılavuzunda ve egitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.
• Cihaz düzenli olarak kullanım kılavuzundaki bilgilere göre temizlenmelidir.
• Kalibrasyon stribi ile seker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadıgı mutlakakontrol edilmelidir.
• Stripler uygun kosullarda saklanmalı , kapagı açık kalıp nem almamalıdır. Son kullanım tarihigeçmis stripler kullanılmamalıdır.
• Cihazın ve ölçüm çubuklarının dogrulugu düzenli olarak veya beklenenden yüksek veya düsüksonuçlar alındıgında kontrol sıvıları ile denetlenmelidir
• Ölçüm yapmadan önce, eller, sabunlu su ile yıkanmalıdır. Temiz olmayan , özellikle de seker,tatlandırıcı, gibi maddelerle temas etmis elde yapılan ölçüm dogru sonuç vermeyebilir.
• Parmak delindikten sonra fazla sıkılmamalıdır. Sıkılırsa açıga çıkan doku suyu kan ile karısarakkanı sulandırır, gerçekte oldugundan daha düsük deger okunabilir.
• Cihaz elektronik oldugu için çarpma ve düsmelerden korunmalıdır.
• Kan sekeri ölçüldükten sonra sonuç günlük kayıt defterine kaydedilmelidir.Normal kan sekeri degerleri ne olmalıdır?
• Koldan venöz kan alınarak bakılan plazma glikozu açlıkta 80-100 mg/dl normal degerler olarakkabul edilir.
• Tokluk 2. saat tokluk degerleri 80-140 mg/dl arasındaki degerler saglıklı insan normal degerleridir.
• Saglıklı insanda kan sekerinin düsük oldugunun kabul edildigi deger 60 ve altıdır. 60-80 aralıgıgüvenlik aralıgıdır. Pek çok laboratuvar açlık kan sekerini 60-100, tokluk kan sekerini ise 60-140arasında alır.
Diyabetin kontrolünde kendi kendine kan sekeri takibi

Diyabet, tüm dünyada en sık görülen endokrinolojik hastalık. Yakın zamanda ülkemizde yapılan büyük

ölçekli çalısmalar, toplumdaki sıklıgının, yüzde 7, Diyabet öncüsü olabilen glikoz tolerans

bozuklugunun da yüzde 6 oldugunu gösteriyor. Yani ülkemizdeki her 20 kisiden biri diyabetli, öte

yandan her 10 kisiden biri de ya diyabetli ya da Diyabet olma riski tasıyor.

Yasla birlikte sıklıgı artan bir hastalık olan diyabetin bir özelligi de ömür boyu sürmesi. Bu nedenle

Diyabet tanısı alan bir kisinin hastalıgını iyi tanıması ve onunla birlikte yasamayı ögrenmesi gerekiyor.

Pankreastan salgılanan insülin hormonunun hedef hücrelere etkinliginde azalma nedeniyle sekerin

kanda yükselmesi olarak açıklanabilecek Diyabet hastalıgında, kan sekerinin kontrol edilmesi son

derece önemli. Diyabetli birey, kan sekerini ilaç tedavisi, insülin tedavisi, beslenme ve egzersizle

normal düzeyde tutmayı becerebilirse, bütün yasamı boyunca diyabetin yan etkileri olan kalp ve damar

hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen rahatsızlıklardan uzak kalabilir; saglıklı

kisiler gibi yasamını sürdürebilir.

KOMPLKASYONSUZ BR YASAM ÇN Y KAN SEKER TAKB

Diyabetin kontrol altında tutulmadıgı takdirde insan yasamını kısaltan bir hastalık olduguna dikkat

çeken Anadolu Saglık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Özay Tiryakioglu,

“Diyabet,sadece çok su içme, çok idrara çıkma gibi günlük hayatı zorlastıran özelliklerinden dolayı

tedavi edilen bir hastalık degil. Bu tarz sikayetler hastanın hayatını fazla etkilemiyor. Seker

hastalıgının, suyun altında buzulun büyük parçası gibi bekleyen komplikasyonları var. Bu

komplikasyonlar, kan sekerinin iyi kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Aslında seker

hastalıgının vücuda verdigi zararları büyük ve küçük damar hastalıkları olarak ikiye ayırmak gerekir.

Büyük damar hastalıkları yani makrovasküler komplikasyonları, diyabetin en basta kalp damar

hastalıkları olmak üzere beyin damar hastalıkları, periferik, kol bacak damarlarının tutulmasına baglı

damar hastalıkları gibi büyük bir grubu içeriyor. Öte yandan küçük damar hastalıkları yani

mikrovasküler komplikasyonları ise göz dibi, böbrek damarı, sinirleri besleyen küçük damarların

tutulmasına baglı nöropati gibi komplikasyonları oluyor. Sinirlerin tutulmasına baglı olarak felçler adale

güç kayıpları, duyu ve his kaybı gibi hayatı siddetli etkileyebilen, bazen hastayı yataga baglı hale

getiren ciddi komplikasyonlar bunlar” diyor.

Dr. Tiryakioglu, kan sekerinin kontrolünde diyabetlinin egitiminin son derece önemli olduguna dikkat

çekerek, yapılan çalısmaların iyi bir Diyabet egitimi verilen hastaların kan sekerlerinin normal ya da

normale çok yakın olabilecegini gösterdigini söylüyor.

Anadolu Saglık Merkezi bünyesinde kurulan özel kliniklerden biri olan Diyabet Poliklinigi, diyabet

hastalarına multidisipliner bir yaklasımla tanı konulmasını, tedavilerini ve tedavilerinin takibini

amaçlıyor. Diyabet Poliklinigi’nde sadece tedavi degil, egitim içerikli çalısmalar, hastaları

bilgilendirmeye yönelik seminerler de planlanıyor.

Kan sekerinin kontrolünün takibinde, laboratuvar hizmetlerine önemli görev düstügünü söyleyen

Anadolu Saglık Merkezi Biyokimya Uzmanı Dr. 7nci Karaarslan, Diyabet Poliklinigi’nde hastalara

laboratuvar testleri ve bu testlerin sonuçlarının neler ifade ettigi konusunda egitim verilecegini

belirterek; “Özellikle Tip 1 Diyabet dedigimiz çocukluk çagı diyabeti ve gebelik diyabetinde kan

sekerinin kontrolü çok önemli. Bu kisilerin hastaneye gelmeden, günde üç dört kez, evde kendi

kendilerine kan sekerlerini ölçmeleri gerekiyor. Bunun için de glukometre dedigimiz, dijital kan sekeri

ölçüm cihazlarını kullanıyorlar. Bu cihazların dogru kullanımı önemli. Egitimlerimizde glukometre

nedir, alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli , kullanımda ne gibi sorunlar yasanabilir , ölçülen

düzeylerin dogrulugundan nasıl emin olunur ve hatta konuyu bir asama daha ilerletip hastaların

evde yaptıkları ölçümlerin dogru oldugunun bizim tarafından da kontrolünü yapmak istiyoruz. ” diyor.

ÖLÇÜM CHAZININ AYARLANMASI

Evde kan sekeri ölçüm cihazlarının zaman zaman kontrolünün yapılması gerektigini ifade eden Dr.

Karaarslan, rutindeki uygulamayı söyle tarif ediyor:

“Satın aldıgınız cihazın seker ölçüm stripleriyle birlikte bir adet kalibratör veriliyor ve o kutudaki seker

striplerinin ölçümleri bu kalibratörle ayarlanıyor. Kullanıcılar genellikle bu islem yapıldıysa cihazlarının

verecegi sonucun da dogru olacagına inanıyorlar. Oysa bu aslında sadece elektronik bir ayar, yani

cihazın elektronik yönden dogru çalıstıgını teyid etmis oluyorsunuz. Test sonucunun dogru olması için

ise sadece cihazın elektronik açıdan dogru çalısması yetmez. Seker stribi de dogru çalısmalı yani

üretim hatası olmamalı, son kullanım süresi geçmis olmamalı, kapagı açık ve nemli ortamda kalıp

bozulmus olmamalı vs. Buna bir de hastanın ölçüm cihazını dogru kullanmayı biliyor olmasını eklemek

gerek. Yani cihaz ve strip ikisi birden dogru çalısacak ve hasta da ölçümü teknik yönden dogru yapıyor

olacak. Bu sartların üçünün de var oldugunu kontrol etmek için seker ölçüm cihazımız ile içindeki

glukoz düzeyi bilinen ve kontrol çözeltileri adı verilen sıvıları kan örnegi imis gibi ölçüp , sonuçların

olması gereken aralıkta olup olmadıgını da bakmamız gerekli. Bu kontrolleri hasta hem belirli

aralıklarla düzenli olarak , hem de çok yüksek ya da çok düsük bir deger aldıgında, özellikle de bu

beklemedigi bir degerse sonucunu dogrulamak amacıyla yapmalı. 7çinde 250-300 mg/dl aralıgında

glukoz oldugu bildirilen kontrol sıvısında cihazın okudugu sonuç ta bu aralıkta ise, o zaman hersey

dogru çalısıyor ve ölçtügüm glukoz degeri benim gerçek kan sekeri degerimdir diyebiliriz.”

Bu kontrollerin düzenli yapıldıgının kaydının tutulması için hastalara birer kart verilecegini söyleyen Dr.

Karaarslan, “Hastalar Poliklinige geldikçe, seker ölçüm cihazlarının kullanımı ve dikkat etmeleri

gereken noktalar yanında yularıda bahsedilen kontrolleri de nasıl , hangi kosullarda, hangi sıklıkta

yapmaları gerektigini ögretecegiz. Hem cihazı dogru kullandıklarını ve kontrolleri dogru

yapabildiklerini görmek, hem de cihazlarının kontrol edildigi ve dogru sonuçlar verdiginin kaydını

tutmak için islemi senede iki kez de bizim gözetimimizde yapmalarını isteyecek, gerekiyorsa

egitimlerini tekrarlayacak ve sonuçları da kartlarına isleyecegiz.” diye konusuyor.

Dr. Karaarslan evde kan sekerini kendi kendine takip eden hastaların tutarlı ve karsılastırılabilir sonuç

alabilmeleri için mümkün oldugunca aynı yerden kan almalarını, cihazlarını ve kullandıkları stribin

markasını degistirmemelerini öneriyor . Dr. Karaarslan, hastaların düstükleri yanılgılardan birinin de,

evde kendi cihazlarında yaptıkları ölçüm ile laboratuvarda yaptıkları ölçümün aynı olmasını beklemek

oldugunu söylüyor. “Cihazla yapılan ölçüm, laboratuvarda alınan ölçümden farklıdır. Farkın en önemli

sebebi glukometre ile parmak ucundan alınan tam kandaki seker düzeyinin ölçülmesidir.

Laboratuvarlarda ise kan genellikle koldaki damardan alınır , kanın eritrosit , lökosit, trombosit

dedigimiz sekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan plazmadaki seker düzeyi ölçülür. Bulunan

degerler evde okunanlardan % 10-15 düzeyinde daha yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha da

artabilir. Hasta bu konuda bilgilendirilmezse gereksiz yere cihazını veya laboratuvarını degistirmeye

kalkabilir. ” diye konusuyor.

Dr. Karaarslan, evde kan sekeri ölçüm cihazlarının kullanımı ve kalibrasyonu ile ilgili ince detayların

egitiminin de genellikle verilmedigini ve dikkat edilmesi gereken unsurların vurgulanmadıgını

söyleyerek, ASM Diyabet Poliklinigi’ndeki uygulamayı söyle anlatıyor:

“Biz egitimde yukarıda bahsedilen kontrol kavramı yanında , ölçüm yapmadan önce el yıkamanın

önemi gibi basit bir islemden bir strip paketinin içinden çıkan kalibratörün neden sadece o paket için

kullanılabilecegi gibi teknik kavramlara dek kullanımla ilgili önemli noktalar konusunda hastanın

bilgilenmesini saglamayı amaçlıyoruz. .”

ÜÇ AYLIK KAN SEKER TAKB

Dr. Karaarslan, kandaki seker düzeyinin çok düsmesinin de çok yükselmesinin de ciddi sonuçlar

dogurdugunu, bu inis çıkısların önlenmesinin ve kan glukoz düzeyinin olabildigince hep

normal/normale yakın düzeylerde tutulması gerektigini belirterek, “Seker düzeyinin diyabetlilerde de,

saglıklı bireylerde oldugu düzeyde tutulması gerekir. Bunu takip etmek için üç aylık kan sekeri kontrolü

adı verilen HbA1c degerine bakılır. Kanın kırmızı küreleri içinde bulunan hemoglobin kandaki sekeri

baglar. Seker ne kadar yüksek ise baglanan seker miktarı da o kadar yüksek olur.Yani hemoglobininiz

kan sekerinizin üç aylık ortalama seyrini bir kayıt aleti gibi saklar. Kanın kırmızı kürelerinin ve

dolayısı ile hemoglobinin yasam süresi üç aydır, üç ay sonra yıkılır . Biz HbA1c düzeyini

ölçtügümüzde, hastanın son üç ay içindeki kan sekerinin ortalama ne düzeyde seyrettigi hakkında fikir

sahibi oluruz. Hasta doktora gidecegini bilerek son bir hafta içinde diyetine çok dikkat ederse ,

randevusu olan gün kan sekeri düsük çıkabilir ama HbA1c degeri yüksek ise aslında son üç aydaki

kan sekeri seyri iyi gitmemistir ve böbrek , kalp, sinir gibi dokuları da kanı gibi normalden yüksek

düzeyde sekere maruz kalmıstır. Bu durum da Diyabet hastalıgının Dr.Tiryakioglu’nun da degindigi

kalp ve damar hastalıkları, felçler, ayak kayıpları, körlük gibi istenmeyen sonuçlarının ortaya

çıkmasına neden olacaktır. Bu test tedavideki hedefine ulasmıs hastalarda senede iki kere, ilaç

degistiren veya tedavideki hedefe henüz ulasamamıs hastada ise senede 4 kere ölçülerek kan

sekerinin sürekli kontrol altında tutulması saglanmaya çalısılır.” diyor.

KUTU

Kan sekeri ölçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

• 7slem kullanım kılavuzunda ve egitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek yapılmalıdır.

• Cihaz düzenli olarak kullanım kılavuzundaki bilgilere göre temizlenmelidir.

• Kalibrasyon stribi ile seker striplerinin lot numaralarının birbirine uygun olup olmadıgı mutlaka

kontrol edilmelidir.

• Stripler uygun kosullarda saklanmalı , kapagı açık kalıp nem almamalıdır. Son kullanım tarihi

geçmis stripler kullanılmamalıdır.

• Cihazın ve ölçüm çubuklarının dogrulugu düzenli olarak veya beklenenden yüksek veya düsük

sonuçlar alındıgında kontrol sıvıları ile denetlenmelidir

• Ölçüm yapmadan önce, eller, sabunlu su ile yıkanmalıdır. Temiz olmayan , özellikle de seker,

tatlandırıcı, gibi maddelerle temas etmis elde yapılan ölçüm dogru sonuç vermeyebilir.

• Parmak delindikten sonra fazla sıkılmamalıdır. Sıkılırsa açıga çıkan doku suyu kan ile karısarak

kanı sulandırır, gerçekte oldugundan daha düsük deger okunabilir.

• Cihaz elektronik oldugu için çarpma ve düsmelerden korunmalıdır.

• Kan sekeri ölçüldükten sonra sonuç günlük kayıt defterine kaydedilmelidir.

Normal kan sekeri degerleri ne olmalıdır?

• Koldan venöz kan alınarak bakılan plazma glikozu açlıkta 80-100 mg/dl normal degerler olarak

kabul edilir.

• Tokluk 2. saat tokluk degerleri 80-140 mg/dl arasındaki degerler saglıklı insan normal degerleridir.

• Saglıklı insanda kan sekerinin düsük oldugunun kabul edildigi deger 60 ve altıdır. 60-80 aralıgı

güvenlik aralıgıdır. Pek çok laboratuvar açlık kan sekerini 60-100, tokluk kan sekerini ise 60-140

arasında alır.


Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
  0-3 Ay Bebek Bakımı 12V Hareket Sensörü
 3 İşlevli Baldır Masaj Aletiı  3 Motorlu Zayıflama Kemeri
 5 Motorlu Zayıflama Kemeri Able Masaj Aleti
 Accu-Chek Go Şeker Ölçüm Cihazı Accu Chek Şeker Ölçüm Cihazı
 Accumed Tansiyon Aleti Açık Alan Isıtma Sistemleri
 Açık Hava Isıtma Sistemleri Acısız Tüy Alma
 Açlık Kan Şekeri Açlık Kan Şekeri Belirtileri
 Açlık Kan Şekeri Değerleri Açlık Kan Şekeri Değerleri
 Açlık Kan Şekeri Düşüklüğü Açlık Kan Şekeri Kaç Olmalı
 Açlık Kan Şekeri Nasıl Düşürülür Açlık Kan Şekeri Nasıl Ölçülür
 Açlık Kan Şekeri Nedir Açlık Kan Şekeri Normal Değerleri
 Açlık Kan Şekeri Ölçümü Açlık Kan Şekeri Sınırı
 Açlık Tokluk Kan Şekeri Değerleri  Açlık ve Tokluk Kan Şekeri Değerleri
 Acura Ac 640 Acura Ac 833 Masaj Aleti
 Acura Ayak Masaj Aleti Acura Bel Kemeri
 Acura Dijital Masaj Minderi  Acura Konuşan Tansiyon Aleti
 Acura Masaj Acura Masaj Aleti
 Acura Masaj Aleti Acura Masaj Aleti Fiyatları
 Acura Masaj Aletleri Acura Masaj Aletleri
  Acura Masaj Kemeri Acura Masaj Minderi
 Acura Tansiyon Acura Tansiyon Aleti
 Acura Tansiyon Aleti Acura Tansiyon Aleti Fiyatı
 Acura Tansiyon Aleti Fiyatı  Acura Tansiyon Aletleri
 Acura Tansiyon Aletleri Acura Tens
  Acura Zayıflama Kemeri Adım Ölçer
 Adım Ölçer Fiyat Adım Ölçer Fiyatı
 Adım Ölçer Saat  Adım Sayar
 Aeg Ateş Ölçer Aeg Masaj Aleti
 Aeg Tansiyon Aleti Aeg Tansiyon Aleti
 Aeg Tansiyon Aleti Fiyatı Aeron Tansiyon Aleti
 Aile Tartısı Airfel İnfrared Isıtıcı
 Akvaryum Termometre Alarmlı Termometre
 Alf Isıtıcı Alf Isıtıcı Fiyatları
 Alfacell Isıtıcı  Alfamet Tansiyon İlacı
 Alfamet Tansiyon İlacı Alın Temaslı Termometre
 Alın Termometresi Alından Ateş Ölçer
 Alından Ateş Ölçer Fiyatları Alkollü Termometre
 Analog Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır Analog Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır
 Ani Tansiyon Düşmesi Ani Tansiyon Düşmesi
 Ani Tansiyon Yükselmesi Ani Tansiyon Yükselmesi
 Ankara Manikür Antika Teraziler
 Araba Masaj Koltuğu Araba Masaj Minderi
 Araç İçi Termometre Araç Masaj Minderi
 Ardonat Isıtıcı Ares Masaj Koltuğu
  Armut Koltuklar Armut Minder
 Armut Minder İzmir Armut Puflar
  Armut Sandalye Armut Yastık
 Armut Yastık Fiyatları Arnica Hava Nemlendirici
 Arnica Hava Nemlendirici Arzum Ateş Ölçer
 Arzum Hava Nemlendirici Arzum Hava Nemlendirici
 Arzum Termometre Asabi Tansiyon
 Asabi Tansiyon Nedir Asabi Tansiyon Tedavisi
 Asabi Tansiyon Tedavisi Ateş Ölçer
 Ateş Ölçer Alından Ateş Ölçer Braun
 Ateş Ölçer Çeşitleri Ateş Ölçer Emzik
 Ateş Ölçer Fiyatları Ateş Ölçer Kulaktan
 Ateş Ölçer Tavsiye Ateşölçer
 Aura Masaj Aleti Ayak Altı Isıtıcı
 Ayak Banyosu Ayak Isıtıcı
 Ayak Isıtıcı Ayak Isıtıcı Çorap
 Ayak Isıtıcı Çorap Ayak Isıtıcı Fiyatları
 Ayak Isıtıcı Krem  Ayak Isıtıcı Taban
 Ayak Isıtıcı Tabanlık Ayak Isıtıcıları
 Ayak Isıtıcısı Ayak Masaj Aleti
 Ayak Masaj Aleti Ayak Masaj Aleti Fiyatları
 Ayak Masaj Aleti Sulu Ayak Masaj Aletleri
 Ayak Masaj Aletleri Ayak Masaj Terliği
 Ayak Masajı Aleti Ayak Masajı Aleti
 Ayak Sobası Ayaklı Isıtıcılar
 Baba Koltuğu Baba Koltuğu Fiyatları
 Bacak Masaj Aleti Bacak Masaj Aletleri
 Bakım Ve Güzellik Banyo Isıtıcı Fiyatları
 Barkodlu Teraziler  Baş Masaj Aleti
 Basküller Battaniye
 Battaniye Fiyatları  Battaniye Markaları
 Bayer Şeker Ölçüm Cihazı Bebek Ağırlık
 Bebek Ateş Ölçer  Bebek Ateş Ölçer
 Bebek Bakımı Bebek Bakımı ile İlgili Kitaplar
 Bebek Bakımı ve Beslenmesi Bebek Bakımı ve Gelişimi
 Bebek Beslenme Bebek Beslenmesi ve Bakımı
 Bebek Boyun Yastığı Bebek Diş Sağlığı
 Bebek Hava Nemlendirici Bebek Hava Nemlendirici
 Bebek Maması ve Biberon Isıtıcı Bebek Sağlıklı Hava
 Bebek Tansiyon Aleti Bebek Tartısı
 Bebek Telsizi Bebek Termometre
 Bekçi Kontrol Saatleri Bekçi Saatleri
 Bel Destek Yastığı Bel Fıtığı Kemeri
 Bel Fıtığı Yastığı Bel İncelten Kemer
 Bel İnceltme Kemeri Bel İnceltme Kemerleri
 Bel Masaj Aleti Bel Masaj Aletleri
 Bel Masaj Kemeri Bel Minderi Ortopedik
 Bel Yastığı Bel Yastığı
 Bel Yastığı Ortopedik Bel Yastıkları
 Beurer Ateş Ölçer Beurer Masaj Aleti
 Beurer Tansiyon Aleti Beurer Tansiyon Aleti
 Bilekten Tansiyon Aleti Bitkisel Selülit Tedavisi
 Bitkisel Selülit Tedavisi Bitkisel yüz bakımı
 Bluedot Masaj Aleti Böcek Sokmalarını İyileştirici
 Böcek Sokmalarını İyileştirici Bosch Masaj Aleti
 Bosch Tansiyon Aleti Bosch Tansiyon Aleti Fiyatları
 Boyun Destek Yastığı Boyun Fıtığı Yastığı
 Boyun Masaj Aleti  Boyun Masaj Aletleri
 Boyun Masaj Yastığı Boyun Yastığı
 Boyun Yastığı Braun 1700 Tansiyon Aleti
 Braun 3020 Ateş Ölçer Braun 4020 Ateş Ölçer
 Braun 4520 Ateş Ölçer Braun 4520 Ateş Ölçer
 Braun 4600 Tansiyon Aleti Braun 4900 Tansiyon Aleti
  Braun 5900 Tansiyon Aleti Braun Alından Ateş Ölçer
 Braun Ateş Ölçer Braun Ateş Ölçer 4020
 Braun Ateş Ölçer 6023 Braun Ateş Ölçer Fiyatları
 Braun Ateş Ölçer Kulaktan Braun Ateş Ölçer Modelleri
 Braun Bebek Ateş Ölçer Braun Bp 1600 Tansiyon Aleti
 Braun Bp 1700 Tansiyon Aleti Braun Bp 1750 Tansiyon Aleti
 Braun Bp 4010 Tansiyon Aleti Braun Bp 5900 Tansiyon Aleti
 Braun Bp 5900 Tansiyon Aleti Braun Dijital Tansiyon Aleti
 Braun irt 4520 Ateş Ölçer Braun İrt 4520 Ateş Ölçer
 Braun Kulaktan Ateş Ölçer Braun Tansiyon Aleti
  Braun Tansiyon Aleti 5900 Braun Tansiyon Aleti Fiyatları
 Braun Tansiyon Aleti Servisleri Braun Tansiyon Aletleri
 Braun Tansiyon Ölçer Braun Tansiyon Ölçer
 Braun Tansiyon Ölçme Aleti Braun Termometre
 Braun Thermoscan Ateş Ölçer Braun Thermoscan Ateş Ölçer 4520
 Braun Thermoscan Ateş Ölçer IRT-4520 Braun Thermoscan Irt 3020 Ateş Ölçer
 Buharlı Sterilizatör Büyük Tansiyon
 Büyük Tansiyon Nedir Cam Basküller
 Cam Termometre Carrera Masaj Minderi
 Çatlak ve Selülit Tedavisi  Cellini Masaj Koltuğu
 Cellini Masaj Koltuğu Fiyatı Cellini Masaj Koltuğu Fiyatları
 Cellini Masaj Koltukları Chicco Alından Ateş Ölçer
 Chicco Ateş Ölçer Alından  Chicco Hava Nemlendirici
 Chicco Hava Nemlendirici Chicco Termometre
 Çift Kişilik Battaniye Modelleri Çift Motorlu Zayıflama Kemeri
 Citizen Tansiyon Aleti Civalı Tansiyon Aleti
 Civalı Termometre Çocuk Tansiyon Aleti
 Çocuklarda Tansiyon Comfort KD-5915 Konuşan Tansiyon Aleti
 Comfort Tansiyon Aleti Contour Şeker Ölçüm Cihazı
 Days in Colors Battaniye Days İn Colours Battaniye
 Daysincolours Örgü Battaniye Demirdöküm İnfrared Isıtıcı
 Demirdöküm Isıtıcı Digital Tansiyon Aleti
 Dijital Ateş Ölçer Dijital Ateş Ölçer Fiyatları
 Dijital Banyo Termometresi Dijital Ems Aleti
 Dijital Saat Termometre Dijital Tansiyon Aleti
 Dijital Tansiyon Aleti Fiyatları Dijital Tansiyon Aletleri
 Dijital Tens Aleti Dijital Teraziler
 Dijital Termometre Dijital Termometre
 Dijital Termometre Devresi Dijital Termometre Fiyat
 Dijital Termometre Fiyatları Dijital Termometre Nedir
 Dış Mekan Isıtıcı Dış Mekan Isıtma
 Discover Hava Temizleyici Diyabet Ölçme
 Doğal Kozmetik Ürünler Doğal Yüz Bakımı
  Doğalgazlı Isıtıcılar Dr Tens Terapy
 Düşük Kan Şekeri Düşük Kan Şekeri Belirtileri
 Düşük Kan Şekeri Değerleri Düşük Kan Şekeri Tedavisi
 Düşük Küçük Tansiyon Düşük Tansiyon
 Düşük Tansiyon Belirtileri Düşük Tansiyon Belirtileri Nelerdir
 Düşük Tansiyon İlaçları Düşük Tansiyon Nasıl Yükseltilir
 Düşük Tansiyon Nedenleri Düşük Tansiyon Sebepleri
 Düşük Tansiyon Tedavi Düşük Tansiyon Tedavisi
 Duvar Isıtıcıları Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı
 Duvar Tipi Isıtıcı Düzensiz Tansiyon
 Ebsensor Şeker Ölçüm Cihazı Egzersiz Bisikletleri
 Ekonomik Isıtıcı Ekonomik Isıtıcılar
 Ekspres Termometre Ekspres Termometre
 El Çantası Seti  El Masaj Aleti
 El Masaj Aletleri Electrolux Ems 20400
 Electrolux Hava Temizleyici Elektirikli Isıtıcı
 Elektirikli Isıtıcılar Elektrikli Ayak Isıtıcılar
 Elektrikli Battaniye Elektrikli Battaniye
 Elektrikli Battaniye  Elektrikli Battaniye Fiyat
 Elektrikli Battaniye Fiyat Elektrikli Battaniye Fiyatları
 Elektrikli Battaniye Fiyatları Elektrikli Battaniye, hakkında detaylı bilgi makal...
 Elektrikli Battaniye İzmir Elektrikli Battaniye Kablosu
 Elektrikli Battaniye Kablosu Elektrikli Battaniye Kullanımı
 Elektrikli Battaniye Nasıl Çalışır Elektrikli Battaniye Nasıl Çalışır
 Elektrikli Battaniye Nasıl Yapılır Elektrikli Battaniye Nasıl Yapılır
 Elektrikli Battaniye Nedir Elektrikli Battaniye Rezistansı
 Elektrikli Battaniye Teli Elektrikli Battaniye Üreticileri
 Elektrikli Battaniye Zararları Elektrikli Battaniye Zararlımı
 Elektrikli Fanlı Isıtıcı Elektrikli Fanlı Isıtıcılar
 Elektrıklı Isıtıcı Elektrikli Isıtıcı Çeşitleri
 Elektrikli Isıtıcı Fiyatları Elektrikli Isıtıcılar
 Elektrikli Isıtıcılar Fiyatları Elektrikli Konvektör Isıtıcı
 Elektrikli Manikür Pedikür Seti Elektrikli Masaj Aleti
 Elektrikli Masaj Minderi Elektrikli Minder
 Elektrikli Soba Çeşitleri Elektrikli Soba Fiyatları
 Elektrikli Sobalar Elektrikli Sonik Diş Fırçası
 Elektrikli Zayıflma Kemeri Elektronik Ateş Ölçer
 Elektronik Manikür Seti Elektronik Masaj Aleti
 Elektronik Masaj Aletleri Elektronik Tansiyon Aleti
 Elektronik Tansiyon Ölçme Aleti Elektronik Teraziler
 Elektronik Termometre Elektronik Termometre Fiyatları
 Elite Ateş Ölçer Elite Termometre
 Ems Ems 20400 W
 Ems Ambulans Ems Ambulans Ankara
 Ems Ankara Ems Elektromekanik
 Ems Elektronik Ems Mobil
 Ems Mobil Sistemler Ems Mobil Sistemleri
 Ems Motor Ems Nedir
 Ems Röntgen Ems Servis
 Ems Sistem Ems Türkiye
 Ems yazılım Emzik termometresi
 Emzirme Yastığı Emzirme Yastığı
 En Ekonomik Isıtıcı En Etkili Selülit Tedavisi
 En Güzel Oyun Oyunları En İyi Ateş Ölçer
 En İyi Dijital Tansiyon Aleti En İyi Hava Nemlendirici
 En İyi Kan Şekeri Ölçüm Cihazı En iyi Masaj Aleti
 En İyi Masaj Aleti Hangisi  En İyi Masaj Koltuğu
 En İyi Şeker Ölçüm Cihazı En İyi Selülit Tedavisi
 En İyi Tansiyon Aleti En İyi Tansiyon Aleti Hangisi
 En İyi Tansiyon Aleti Markaları En İyi Tansiyon Aleti Markası
 En İyi Tansiyon Aletleri En İyi Tansiyon İlacı
 En İyi Tansiyon Ölçme Aleti En İyi Tüy Alma Yöntemi
 En Tasarruflu Isıtıcı En Ucuz Ateş Ölçer
 En Ucuz Hava Nemlendirici En Ucuz İnfrared Isıtıcı
 En Ucuz Isıtıcılar En Ucuz Kulaktan Ateş Ölçer
 En Ucuz Masaj Aleti En Ucuz Masaj Aletleri
 En Ucuz Tansiyon Aleti Ender Saraç Selülit Tedavisi
 Enhalasyon Enhalasyon Başlığı
 Enhalatör  Enhalatörler
 Ense Ağrısı Tansiyon Ense Masaj
 Ense Masaj Aleti, Erka Perfect Aneroid Tansiyon Aleti
 Erka Tansiyon Erka Tansiyon Aleti
 Erka Tansiyon Aleti Fiyat  Erka Tansiyon Aleti Fiyatı
 Erka Tansiyon Aletleri Erkek Manikür
 Erkek Yüz Bakımı Erkek Yüz Bakımı Nasıl Yapılır
 Erkekler İçin Yüz Bakımı  Erkeklerde Yüz Bakımı
 Eşit Kollu Teraziler Eski Teraziler
 Ev Baskülü Ev Terazisi
 Ev Tipi Masaj Koltuğu Evde Manikür
  Evde Masaj Evde Selülit Tedavisi
 Fakir Ateş Ölçer Fakir Elektrikli Isıtıcı
  Fakir Fanlı Isıtıcı Fakir Hava Nemlendirici
 Fakir Hava Temizleyici Fakir Isıtıcı
 Fakir Isıtıcı Fiyatları Fakir Tansiyon Aleti
 Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleyici Fanlı Elektrikli Isıtıcı
 Fanlı Isıtıcılar Fanlı Soba
 Febbre Fanlı Isıtıcı Fefal Hava Nemlendirici
 Felix Ateş Ölçer Fizik Tedavi Aleti
  Fizik Tedavi Aletleri  Fizik Tedavi Tens
 Fizik Tedavi Tens Fizik Teraziler
 Fluke Termometre French Manikür
 French Manikür Seti French Manikür Yapımı
 French Manikür Yüzükleri G5 Masaj Aleti
 Galena Tansiyon Aleti Gazlı Termometre
 Gebelikte Düşük Tansiyon Gebelikte Tansiyon Düşmesi
 Gebelikte Yüksek Tansiyon Gençlerde Tansiyon
 Giyilebilir Battaniye Gizli Kan Şekeri
 Gizli Kan Şekeri Belirtileri Gizli Tansiyon
 Gizli Tansiyon Belirtileri Göbek Eritme Masaj Aleti
 Göbek Masaj Aleti Göğüs Kemersiz Nabız Saati
 Golfen Zayıflama Kemeri Göz Masaj Aleti
 Gün Işığı Gün Işığı
 Gün Işığı Ampul Gün Işığı Ampul
 Gün Işığı Aydınlatma Gün Işığı İle Aydınlatma
 Gün Işığı İle Aydınlatma Gün Işığı Lambası
 Gün Işığı Lambası Gün Işığı Led
 Gün Işığı Temizleme Şirketi Güneş Enerjili Basküller
 Güneş Enerjili Teraziler Güzellik ve Bakım
 Güzellik Ve Bakım Önerileri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Haizel Masaj Koltuğu
 Halojen Isıtıcı Hama Termometre
 Hamilelikte Düşük Tansiyon Hamilelikte Elektrikli Battaniye
 Hamilelikte Kan Şekeri Değerleri Hamilelikte Tansiyon
 Hamilelikte Tansiyon Yükselmesi Hamilelikte Yüksek Tansiyon
  Hangi Tansiyon Aleti Hangi Tansiyon Aletini Almalıyım
  Hareket Algılayıcı Sensör Hareket Ölçer
 Hareket Sensör Hareket Sensörü
 Hareket Sensörü Bağlantısı Hareket Sensörü Devresi
  Hareket Sensörü Fiyatları Hareket Sensörü Nedir
 Hareket Sensörü Yapımı  Hassas Teraziler
  Hassas Termometre Hava Nemlendirici
 Hava Nemlendirici Hava Nemlendirici Faydaları
 Hava Nemlendirici Faydaları Hava Nemlendirici Fiyatları
 Hava Nemlendirici Fiyatları Hava Nemlendirici Tavsiye
 Hava Nemlendirici ve Temizleyici Hava Nemlendirici ve Temizleyici
 Hava Temizleyici Hava Temizleyici Fiyatları
 Hava Yıkayıcı Healthmaxx Ateş Ölçer
 Hemşire Tipi Tansiyon Aleti Hepsiburada Tansiyon Aleti
 Himalaya Tuzu Tansiyon Hipertansiyon Nedir
 Holter Tansiyon Homedics Masaj Aleti
 İç Dış Termometre  İdeal Tansiyon
 İdeal Tansiyon Değerleri  İkinci El Masaj Koltuğu
 İkinci El Masaj Koltukları İmportance Tansiyon Aleti
 İnada Masaj Koltuğu Fiyatı İnceltici Kemer
 İnceltici Kemerler İnfrared Ateş Ölçer
 İnfrared Isıtıcı İnfrared Isıtıcı Fiyatları
 İnfrared Isıtıcı Markaları Infrared Isıtıcılar
  İnfrared Soba İnfrared Termometre
 İphone Hareket Sensörü İşbir Masaj Minderi
 Isı Ölçer Termometre Isı Yastıkları
 Isı Yastıkları Işıklı Çalar Saat
 Işıklı Çalar Saat Işıklı Cep Aynası
 Işıklı Cımbız Işıklı Makyaj Aynası
 Isımak Isıtıcı Isımat Ayak Isıtıcı
 Isıtel Elektrikli Battaniye Isıtel Elektrikli Battaniye
 Isıtıcı Isıtıcı Ayağı
 Isıtıcı Çeşitleri Isıtıcı Fan
 Isıtıcı Fiyatları Isıtıcı Soba
 Isıtıcı Sobalar Isıtıcılar Hakında Bilgi
 Isıtıcılı Masaj Isıtmalı Örtü
 Isıtmalı Örtü İyonizerli Hava Nemlendirici
 İyonizerli Hava Nemlendirici Jintong Tansiyon Dengeleyici
 Jintong Tansiyon Dengeleyici Bileklik Kafa Masaj Aleti
 Kaliteli Tansiyon Aleti Kaloriferli Soba Çeşitleri
 Kalp Ve Tansiyon Kan Şeker Ölçüm Cihazı
 Kan Şekeri Kan Şekeri Belirtileri
 Kan Şekeri Değeri Kan Şekeri Değerleri
 Kan Şekeri Değerleri Kaç Olmalı Kan Şekeri Düşme Belirtileri
  Kan Şekeri Düşmesi Kan Şekeri Düşmesi Belirtileri
 Kan Şekeri Düşmesi Tedavisi Kan Şekeri Düşmesinin Belirtileri
 Kan Şekeri Düşmesinin Nedenleri  Kan Şekeri Düşüklüğü
 Kan Şekeri Düşüklüğü Belirtileri, Kan Şekeri Hastalığı
 Kan Şekeri Kaç Olmalı ? Kan Şekeri Nasıl Düşer
  Kan Şekeri Nasıl Düşürülür Kan şekeri Nasıl Ölçülür
 Kan Şekeri Neden Düşer Kan Şekeri Neden Yükselir
 Kan Şekeri Normal Değerleri Kan Şekeri Ölçme Aleti
 Kan Şekeri Ölçüm Aleti Kan Şekeri Ölçüm Cihazı
 Kan Şekeri Ölçüm Cihazı Fiyatları Kan Şekeri Ölçüm Cihazları
 Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu Kan Şekeri Ölçüm Değerleri
  Kan Şekeri Ölçümü Kan Şekeri Ölçümü Nasıl Yapılır
 Kan Şekeri Oranları  Kan Şekeri Tedavisi
 Kan Şekeri Testi Kan Şekeri Yüksekliği Belirtileri
 Kan Şekeri Yükselmesi  Karın Kası Kemeri
 Karın Kası Kemeri Karın Masaj Aleti
 King Hava Nemlendirici King Hava Nemlendirici
 Kızılötesi Isı Işını Kızılötesi Işık
 Kızılötesi Işık Kızılötesi Lamba
 Kızılötesi Lamba Kızılötesi Masaj Aleti
 Klasik Tansiyon Aleti Klasik Tansiyon Aleti Fiyatları
  Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Koldan Tansiyon Aleti
 Kollu Battaniye Koltuk Bel Yastığı
 Koltuk Isıtıcı Koltuk Masaj Minderi
 Koltuk Minder Konuşan Tansiyon Aleti
 Konvektör Isıtıcı Konvektör Isıtıcı Fiyatları
 Konvektör Isıtıcılar Kozmetik Ürünler
 Kraft Ateş Ölçer Kraft Kulaktan Ateş Ölçer
 Küçük Tansiyon Küçük Tansiyon Düşüklüğü
 Küçük Tansiyon Nasıl Düşürülür Küçük Tansiyon Neden Düşer
 Küçük Tansiyon Neden Düşer Küçük Tansiyon Neden Yüksek Çıkar
 Küçük Tansiyon Neden Yükselir Küçük Tansiyon Nedir
 Küçük Tansiyon Tedavisi Küçük Tansiyon Tedavisi
 Küçük Tansiyon Yüksekliği Küçük Tansiyon Yüksekliğinin Nedenleri
 Küçük Tansiyon Yükselmesi Küçük Tansiyon Yükselmesi
 Kulak Termometresi Kulaktan Ateş Ölçer
 Kulaktan Ateş Ölçer Braun Kulaktan Ateş Ölçer Fiyatları
 Kumandalı Masaj Koltuğu Kumtel Elektrikli Isıtıcı
 Kumtel Fanlı Isıtıcı Kumtel İnfrared
 Kumtel İnfrared Isıtıcı Kumtel Isıtıcı
 Kumtel Isıtıcı Fiyatları Kumtel Isıtıcılar
 Kumtel Quartz Soba Kupa Çekme Vakumlu Masaj Aleti
 Kuru Manikür Lanaform Masaj Aleti
 Lanset Lazer Ateş Ölçer
 Lazer Termometre Lazerle Selülit Tedavisi
 Lazerli Teraziler Lazerli Termometre
 Lpg İle Selülit Tedavisi Lpg Selülit Tedavisi Fiyatları
 Luxell Fanlı Isıtıcı Luxell Isıtıcı
 Maden Suyu Tansiyon Maden Suyu Tansiyon 2
 Maksimus Isıtıcı Manikür Aleti
 Manikür Aletleri Manikür Çeşitleri
 Manikür Fiyatları Manikür Kalemi
 Manikür Kremi Manikür Makası
 Manikür Makinası Manikür Makinesi
 Manikür Malzemeleri Manikür Oyunları
 Manikür Pedikür Kursları Manikür Pedikür Makinesi
 Manikür Pedikür Malzemeleri Manikür Pedikür Salonları
 Manikür Pedikür Salonu Manikür Pedikür Set
 Manikür Pedikür Seti Manikür Pensi
 Manikür Salonu Oyunu Manikür Set
 Manikür Seti Manikür Seti Fiyatı
 Manikür Seti Kullanımı Manikür Setleri
 Manikür Takımı Manikür ve Pedikür
 Manikür ve Pedikür Setleri Manikür Yapımı
 Manuel Tansiyon Aleti Fiyatları Manuel Tansiyon Aletleri
 Masaj Masaj Alet
 Masaj Aletı Masaj Aleti Acura
 Masaj Aleti Acura Masaj Aleti Fiyatları
 Masaj Aleti ile Zayıflama Masaj Aleti Markaları
  Masaj Aleti Selülit Masaj Aleti Tavsiye
 Masaj Aleti Zararları  Masaj Aletlerı
 Masaj Aletleri Ankara Masaj Aletleri Fiyatları
 Masaj Aletleri İzmir Masaj Aletleri Zararları
 Masaj Aletleri Zayıflatırmı Masaj Aletlerinin Faydaları
  Masaj Aletlerinin Zararları Masaj Çeşitleri
 Masaj Fiyatları Masaj Kemeri
 Masaj Kemeri Masaj Kemeri Fiyatları
 Masaj Kemerleri Masaj Kemerleri
 Masaj Koltuğu Masaj Koltuğu Ankara
  Masaj Koltuğu Fiyat Masaj Koltuğu Fiyatı
  Masaj Koltuğu Fiyatları  Masaj Koltuğu İkinci El
 Masaj Koltuğu İzmir Masaj Koltuğu Kiralama
 Masaj Koltuğu Sahibinden Masaj Koltuk
 Masaj Koltukları  Masaj Koltukları Fiyatları
 Masaj Makinaları  Masaj Malzemeleri
 Masaj Masası Masaj Masası
 Masaj Minderi Fiyatları  Masaj Minderi Forum
 Masaj Minderleri Masaj Nasıl Yapılır ?
 Masaj Salonları İstanbul Masaj Salonu İstanbul
 Masaj Sandalyesi  Masaj Şilteleri
 Masaj Şiltesi Masaj Teknikleri
 Masaj Terliği Masaj Terlikleri
 Masaj Ürünleri Masaj Yağı
 Masaj Yapan Koltuk Masaj Yastığı
 Masaj Yastıkları Masaj Yatağı
 Masaj Yatağı Masaj Yatakları
 Masaj Yatakları Masajaleti
 Masajaletleri MasajKoltuğu
 MasajKoltukları  Masajlı Koltuk
 Maximus Isıtıcı Media Markt Tansiyon Aleti
 Medikal Masaj Aletleri Medilix Masaj Aleti
 Medilix Tansiyon Aleti Medisana Ayak Masaj Aleti
  Medisana Masaj Aleti Medisana Tansiyon Aleti
 Megep Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri  Mekanik Tansiyon Aleti
 Mekanik Termometre  Microlife Alından Ateş Ölçer
 Microlife Ateş Ölçer Microlife Kulaktan Ateş Ölçer
 Microlife Tansiyon Microlife Tansiyon Aleti
 Microlife Tansiyon Aleti Fiyatı Microlife Tansiyon Aleti Fiyatları
  Mikrodalga Buharlı Sterilizatör Mimo masaj aleti
 Mimo Mini Masaj Aleti Minder Koltuk
 Mini Ayak Masaj Aleti Mini Hareket Sensörü
 Mini Masaj Aleti Mink Battaniye
 Mink Battaniye Fiyatları Monida Masaj Yastığı
 Mutfak Terazileri Mutfakta Baskülü
 Myso Ayak Isıtıcı Myso Ayak Isıtıcı
 N95 Hareket Sensörü  Nabız Saatleri
 Nade Hareket Sensörü Nobo Isıtma Sistemleri
 Normal Kan Şekeri Değerleri Normal Tansiyon
 Normal Tansiyon Değerleri  Normal Tansiyon Kaç Olmalı
 Oda Hava Temizleyici Oda Termometre
 Odak Isıtıcı Omron Adım Ölçer
 Omron Dijital Tansiyon Aleti Omron Dijital Tansiyon Aleti
 Omron Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Omron m10 Tansiyon Aleti
  Omron M2 Tansiyon Aleti Omron M3 Tam Otomatik Tansiyon Aleti
 Omron M3 Tansiyon Aleti Omron M6 Tansiyon Aleti
 Omron R2 Tansiyon Aleti  Omron R6 Tansiyon Aleti
 Omron R6 Tansiyon Aleti Omron Tansiyon
 Omron Tansiyon Aleti Omron Tansiyon Aleti Ankara
 Omron Tansiyon Aleti Fiyatı  Omron Tansiyon Aleti Fiyatları
 Omron Tansiyon Aleti M6 Omron Tansiyon Aletleri
 Omuz Masaj Aleti One Touch Şeker Ölçüm Cihazı
 Online Termometre  Optimed Tens
 Optimed Tens Optium Şeker Ölçüm Cihazı
 Organik Kozmetik Ürünler Örgü Battaniye
 Örgü Battaniye Seti Ortopedi Yastık
 Ortopedi Yastık Ortopedik Bebek Ayakkabıları
 Ortopedik Bebek Yastığı Ortopedik Bel Minderi
  Ortopedik Bel Yastığı Ortopedik Bel Yastıkları
 Ortopedik Boyun Yastığı Ortopedik Koltuk Yastığı
 Ortopedik Minder Ortopedik Oturma Minderi
 Ortopedik Oturma Simidi Ortopedik Sırt Minderi
 Ortopedik Sırt Yastığı Ortopedik Yastık
 Ortopedik Yastık Ortopedik Yastıklar
 Oto Masaj Koltuğu Oto Masaj Minderi
 Oto Termometre Otomatik Tansiyon Aleti
 Ovmalı Masaj Minderi Özel Tasarım Basküller
 Özel Tasarım Teraziler  Panasonic Tansiyon Aleti
 Panasonic Tansiyon Aletleri Panik Atak Tansiyon
 Panik Atak Ve Tansiyon Parmak Sensörlü
 Pediatrik Tansiyon Aleti Pedikür
 Pedikür Manikür Pedikür Seti
 Pedometre Petek Isıtıcılar
 Philips Ateş Ölçer Philips Hava Nemlendirici
 Philips Hava Nemlendirici  Philips Sch580 Hava Nemlendirici
 Philips Selülit Masaj Aleti Philips Tansiyon Aleti
 Pilli Masaj Aleti  Pır Hareket Sensörü
 Plusmed Ateş Ölçer Plusmed Şeker Ölçüm Cihazı
 Polardan Battaniye Yapımı  Polo Battaniye
 Pompalı Tansiyon Aleti Portatif Tens
 Premier Hava Nemlendirici Problu Termometre
 Profesyonel Manikür Seti  Proslim Twin Zayıflama Kemeri
 Puf Koltuklar Puf Modelleri Puf Minder Fiyatları
 Quartz Isıtıcı  Quartz Isıtıcılar
 Quick Manikür Radyan Isıtıcı
 Radyant Isıtıcı Radyant Isıtıcı Fiyatları
 Radyant Isıtıcılar Radyant Isıtma
 Raks Isıtıcı Refleksoloji Masaj Aleti
 Relax Masaj Aleti Relax Tens
  Relax Tone Masaj Aleti Rezistans Termometre
 Riester Tansiyon Aleti Rock Masaj Aleti
 Rocytell Masaj Aleti Rocytell Zayıflama Kemeri
 Rositell Ayak Masaj Aleti Rositell Dr Tens
 Rositell Masaj Aleti Rositell Masaj Aleti Fiyatı
 Rositell Masaj Kemeri Fiyatı Rossmax Tansiyon Aleti
 Rowenta Ayak Masaj Aleti Rowenta Fanlı Isıtıcı
 Saat Termometre Saç Masaj Aleti
 Sahibinden Masaj Koltuğu Samsung Tansiyon Aleti
 Samsung Tansiyon Aleti Sanayi Tipi Isıtıcı
 Sanyo Hava Temizleyiciler Saplama Termometre
 Sarımsak Tansiyon Şarjlı Manikür Seti
 Şarjlı Zayıflama Kemeri Satılık Masaj Koltuğu
 Scala Tansiyon Aleti  Scala Tansiyon Aleti Fiyatı
 Scala Tansiyon Aleti Fiyatı  Şeker Aleti
 Şeker Cihazı Şeker Ölçme
 Şeker Ölçme Aleti Şeker Ölçme Aletleri
 Şeker Ölçme Aletleri 2 Şeker Ölçme Aletleri Fiyatları
 Şeker Ölçme Cihazı Şeker Ölçüm Aleti
 Şeker Ölçüm Aleti Fiyatı Şeker Ölçüm Cihazı
 Şeker Ölçüm Cihazı Fiyat  Şeker Ölçüm Cihazı Fiyatları
 Şeker Ve Tansiyon Şeker ve Tansiyon 2
 Sekreter Koltukları Selülit Aletleri
  Selülit Masaj Aleti Selülit Masaj Aletleri
 Selülit Masajı Selülit Tedavisi
 Selülit ve Çatlak Tedavisi Seramik Isıtıcı
 Sesli Tansiyon Aleti Shiatsu Ayak Masaj Aleti
 Shiatsu Masaj Altlığı Shiatsu Masaj Minderi
 Shiatsu Masaj Yastığı Shiatsu Minderi
 Shiatsu ve Masaj Şifalı Bitkiler Yüksek Tansiyon
 Sihirli Isıtıcı Sınar Termometre
 Sinbo 6101 Hava Nemlendirici Sinbo Elektrikli Isıtıcı
 Sinbo Elektrikli Soba Sinbo Fanlı Isıtıcı
 Sinbo Hava Nemlendirici Sinbo Hava Nemlendirici
 Sinbo Hava Nemlendirici Fiyatları Sinbo Hava Nemlendirici Fiyatları
 Sinbo Hava Temizleyici  Sinbo İnfrared Isıtıcı
 Sinbo Isıtıcı Sinbo ısıtıcı Fiyatları
 Sinbo Isıtıcılar Sinbo Sah-6101 Hava Nemlendirici
 Sinbo Sah-6101 Hava Nemlendirici  Sinbo Soba
 Sinbo Tansiyon Aleti  Sinbo Tansiyon Aleti Fiyatları
 Sinbo Tansiyon Aleti Fiyatları  Sinirsel Tansiyon
  Sinirsel Tansiyon Yükselmesi Sinirsel Tansiyon Yükselmesi
 Sırt Masaj Aleti Sırt Masaj Aletleri
 Sırt Yastığı  Sırt Yastığı Ortopedik
 Sırt Yastıkları Sıvı Termometre
 Smart Masaj Aleti Smart Masaj Aleti
 Soba Tipi Kat Kaloriferi Spa Manikür
 Spor Aktivite Steteskoplu Tansiyon Aleti
 Steteskoplu Tansiyon Aleti Fiyatları Su Geçirmez Termometre
 Sulu Ayak Masaj Aleti Taç Battaniye
 Taniyon Neden Yükselir Tansiyon
 Tansiyon Alet Tansiyon Aleti
 Tansiyon Aleti Braun Tansiyon Aleti Çeşitleri
 Tansiyon Aleti En Ucuz Tansiyon Aleti Erka
 Tansiyon Aleti Fiyat Tansiyon Aleti Fiyatı
 Tansiyon Aleti Fiyatları Tansiyon Aleti Fiyatları
 Tansiyon Aleti Fiyatları 2  Tansiyon Aleti Kullanımı
 Tansiyon Aleti Markaları Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır
 Tansiyon Aleti Nedir Tansiyon Aleti Omron
 Tansiyon Aleti Şartnamesi Tansiyon Aleti Tavsiye
 Tansiyon Aleti Tavsiyesi Tansiyon Aletleri Çeşitleri
 Tansiyon Aletleri Fiyatları Tansiyon Aletleri ve Fiyatları
 Tansiyon Aletlerinin Fiyatları Tansiyon Baş Ağrısı
 Tansiyon Belirtileri Nelerdir Tansiyon Bitkisel Çözüm
 Tansiyon Bitkisel Çözüm Tansiyon Bitkisel Tedavi
 Tansiyon Çeşitleri Tansiyon Çeşitleri 2
 Tansiyon Çıkmasının Belirtileri Tansiyon Değerleri
 Tansiyon Değerleri Tablosu Tansiyon Dengeleme
 Tansiyon Dengeleyen Bitkiler Tansiyon Dengeleyici
 Tansiyon Dengeleyici Bitkiler Tansiyon Dengesizliği
 Tansiyon Diyeti Tansiyon Diyeti
 Tansiyon Düşmesi Tansiyon Düşmesi Belirtileri
 Tansiyon Düşmesinin Belirtileri  Tansiyon Düşmesinin Sebepleri
 Tansiyon Düşüklüğü Tansiyon Düşüklüğü Belirtileri
 Tansiyon Düşüklüğü Tedavisi Tansiyon Düşüklüğüne
 Tansiyon Düşüklüğünün Belirtileri Tansiyon Düşüklüğünün Sebepleri
  Tansiyon Düşüren Bitki Çayları Tansiyon Düşüren Bitkiler
 Tansiyon Düşüren Gıdalar Tansiyon Düşüren İlaçlar
 Tansiyon Düşüren Meyveler Tansiyon Düşürme
 Tansiyon Düşürmek Tansiyon Düşürmek İçin
 Tansiyon Düşürücü Tansiyon Düşürücü Bitkiler
 Tansiyon Düşürücü Çaylar Tansiyon Düşürücü İlaçlar
 Tansiyon Düşürücü Meyveler  Tansiyon Düşürücü Yiyecekler
 Tansiyon Düşürücüler Tansiyon Düzenleyici
 Tansiyon Düzenleyici Bitkiler Tansiyon Düzenleyici Bitkiler:
 Tansiyon Düzenleyici Bitkiler Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür
  Tansiyon Hapları  Tansiyon Haplarının Yan Etkileri
 Tansiyon Hastaları Tansiyon Hastalığı
 Tansiyon Hastalığı Belirtileri Tansiyon Hastalığı Belirtileri
 Tansiyon Hastalığının Belirtileri Tansiyon Hastalıkları
 Tansiyon Holter Tansiyon Holteri
 Tansiyon İçin Tansiyon İçin Bitkisel Çözüm
 Tansiyon İçin Şifalı Bitkiler Tansiyon İlaç İsimleri
 Tansiyon İlaçları İsimleri Tansiyon İlaçları Listesi
 Tansiyon İlaçlarının Yan Etkileri Tansiyon İlaçlarının Yan Etkileri
 Tansiyon İlaçlarının Zararları Tansiyon Kaç Olmalı
 Tansiyon Manşonu Tansiyon Nasıl Düşer
 Tansiyon Nasıl Düşürülür Tansiyon Nasıl Düşürülür Bitkisel
 Tansiyon Nasıl Ölçülür Tansiyon Nasıl Yükseltilir
 Tansiyon Neden Çıkar Tansiyon Neden Çıkar
 Tansiyon Neden Düşer Tansiyon Nedenleri
 Tansiyon Normal Değerleri Tansiyon Ölçen Saat
 Tansiyon Ölçme Tansiyon Ölçme Aleti
 Tansiyon Ölçme Aleti Fiyatları Tansiyon Ölçme Aletleri
 Tansiyon Ölçme Aletleri Tansiyon Ölçmek
 Tansiyon Ölçüleri Tansiyon Ölçüm Aleti
 Tansiyon Ölçüm Aletleri Tansiyon Ölçümü
 Tansiyon Saati Tansiyon Şifalı Bitkiler
 Tansiyon Tedavi Yöntemleri Tansiyon Tedavisi
 Tansiyon Yüksek Tansiyon Yüksekliği
  Tansiyon Yüksekliği Belirtileri Tansiyon Yüksekliğinin Belirtileri
 Tansiyon Yükselmesi Tansiyon Yükselmesi Belirtileri
 Tansiyon Yükselmesinin Nedenleri Tansiyon Yükselten Besinler
 Tansiyon Yükselten Bitkiler Tansiyon Yükselten Bitkiler
 Tansiyon Yükselten Yiyecekler Tasarruflu ısıtıcı
 Tefal Aroma Hava Nemlendirici Tefal Aroma Hava Nemlendirici
 Tefal Hava Nemlendirici Tefal Hava Nemlendirici Aroma
 Tefal Hava Nemlendirici Aroma Tefal Hava Nemlendirici Fiyatı
 Tefal Hava Nemlendirici Fiyatı Tefal Hava Temizleyici
  Tefal Kompakt Hava Nemlendirici Tefal Kompakt Hava Nemlendirici
 Tek Kişilik Battaniye Fiyatları Tekne Isıtıcıları
 Temassız Ateş Ölçer  Temassız Termometre
 Tens Tens
 Tens Aleti Tens Aleti
 Tens Aletleri Tens Aletleri
 Tens Aletli Sırt Kemeri Tens Elektrodu
  Tens Fizik Tedavi Tens Fizik Tedavi
 Tens Masaj Aleti  Tens Nedir
 Tens Pedi Tens Tedavisi
 Tensoval Tansiyon Aleti Teraziler
 Termometre Termometre Çeşitleri
 Termometre Çeşitleri Nelerdir Termometre Dijital
 Termometre Fiyat Termometre Fiyatları
 Termometre Hakkında Bilgi Termometre Higrometre
 Termometre Nasıl Çalışır Termometre Nem Ölçer
 Termometre Nerede Satılır Termometre Satış
 Termometre Ve Çeşitleri Termometre Yapılışı
 Termometre Yapımı Termostatlı Isıtıcı
 Test Şeritleri Tfa Termometre
 Thermoflash Ateş Ölçer Thermoflash lx-26 Enfrarujlu Ateş Ölçer
 Thermofocus Ateş Ölçer Thermolex Elektrikli Battaniye
 Thrıve Masaj Aleti Ticari Masaj Koltuğu
 Tırnak Bakımı Manikür Titreşimli Masaj
 Titreşimli Masaj Aleti Titreşimli Masaj Aleti Zararları
 Titreşimli Masaj Aletleri Titreşimli Masaj Örtüsü
 Titreşimli Minder Titreşimli Spor Aletleri
 Titreşimli Zayıflama Aleti Titreşimli Zayıflama Aleti
 Titreşimli Zayıflama Aletleri Tok Karnına Kan Şekeri Kaç Olmalı
 Tokluk Kan Şekeri Tokluk Kan Şekeri Değeri
 Tokluk Kan Şekeri Değerleri Tokluk Kan Şekeri Düşmesi
 Tokluk Kan Şekeri Kaç Olmalı Tokluk Kan Şekeri Kaç Olmalıdır
 Tokluk Kan Şekeri Nasıl Ölçülür Tokluk Kan Şekeri Ölçümü
 Tokluk Kan Şekeri Sınırı Tokluk Kan Şekeri Sınırları
 Türkçe Konuşan Tansiyon Aleti Tuvalet Koku Giderici
 Tüy Alma Tüy Alma Aleti
 Tuzlu Ayran Tansiyon  Tv Koltuğu
 Tv Koltukları  Tv Koltukları Fiyatları
 Ucuz Battaniye Ucuz Battaniye Fiyatları
 Ucuz Masaj Koltuğu Ucuz Tansiyon Aleti
  Üflemeli Isıtıcılar Ultrason Cihazı Pure Sonic
  Ultrasonik Enhalatör Uniden Masaj Aleti
 Üst Kol Tansiyon Aleti Uzaktan Ateş Ölçer
 Vakum Masaj Aleti Vakumlu Masaj Aleti
 Vakumlu Masaj Aletleri Vakumlu Selülit Masaj Aleti
 Vebosta Isıtıcı Vecta Isıtıcı
 Veito Isıtıcı Veito Isıtıcı Fiyatları
 Veito Isıtıcılar Vıbro Shape
 Vıbro Shape Vibro Shape Cosfer Zayıflama Kemeri
 Vibro Shape Relax Zayıflama Kemeri  Vibro Shape Zayıflama Kemeri
 Vibro Zayıflama Kemeri Vicks Ateş Ölçer
 Video Bebek Telsizi Visomat Tansiyon Aleti
 Voit Adım Ölçer Voit Masaj
 Voit Masaj Aleti Voit Masaj Koltuğu
 Voit Masaj Minderi Voit Zayıflama Kemeri
 Vücut Şekillendirici Korse Vücut Şekillendirici Masaj Aleti
 Weewell Dijital Alın Termometre Weewell Termometre
 Weinberger Tansiyon Aleti Weinberger Tansiyon Aleti
 Wireless Termometre  Wollex Masaj
 Wollex Masaj Aleti Wollex Masaj Aleti Fiyatı
 Wollex Masaj Koltuğu Wollex Masaj Şiltesi
 Wollex Tansiyon Aleti Wollex Tansiyon Aleti Fiyatları
 Wollex Tens Wollex Tens
 Wollex Zayıflama Kemeri Yağlı Yüz Bakımı
 Yaşa Göre Tansiyon Yaşa Göre Tansiyon Değerleri
  Yataş Battaniye Yedek Diş Fırçaları
 Yedek Işık Kartuşu  Yeni Doğan Bebek Bakımı
 Yeni Doğmuş Bebek Bakımı Yüksek Kan Şekeri
 Yüksek Küçük Tansiyon Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir
 Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir Yüksek Tansiyon Belirtileri Tehlikeli Derecede
 Yüksek Tansiyon Beslenme  Yüksek Tansiyon Bitkisel
 Yüksek Tansiyon Bitkisel Tedavi Yüksek Tansiyon Bitkisel Tedavisi
 Yüksek Tansiyon Diyeti Yüksek Tansiyon Düşürme
 Yüksek Tansiyon Düşürmek Yüksek Tansiyon Hastalığı
 Yüksek Tansiyon Hastalığı Yüksek Tansiyon İçin Şifalı Bitkiler
 Yüksek Tansiyon İlaçları Yüksek Tansiyon İlaçlarının İsimleri
 Yüksek Tansiyon Kaçtır Yüksek Tansiyon Limon
 Yüksek Tansiyon Nasıl Düşer Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür
 Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür Bitkisel Yüksek Tansiyon Neden Olur
 Yüksek Tansiyon Nedenleri Yüksek Tansiyon Nedir
 Yüksek Tansiyon Sarımsak Yüksek Tansiyon Sebepleri
 Yüksek Tansiyon Tedavi Yüksek Tansiyon Tedavisi
  Yüksek Tansiyon Yemekleri Yüksek Tansiyon Yemekleri
 Yumuşak Lazer Yumuşak Terapi
 Yumuşak Terapi Yüz Bakımı
 Yüz Bakımı Bitkisel Yüz Bakımı Erkek
 Yüz Bakımı Evde Yüz Bakımı Evde Nasıl Yapılır
 Yüz Bakımı İçin Doğal Yöntemler Yüz Bakımı İçin Neler Yapılmalı
 Yüz Bakımı Maskeleri Yüz Bakımı Nasıl Yapılır
 Yüz Cildi Bakımı Yüz Masaj Aleti
 Yüz Masaj Aletleri Yüz Saunası
 Yüz Temizliği Ve Bakım Zayıfla Kemeri
 Zayıflama Aletlerı Zayıflama Aletleri Titreşimli
 Zayıflama Bel Kemeri  Zayıflama Kemer
 Zayıflama Kemeri Zayıflama Kemerleri
 Zayıflama Kemerleri Fiyatları Zayıflama Masaj Aleti
 Zayıflama Masaj Aletleri Zayıflatan Masaj Aletleri
 Zayıflatıcı Kemerler Zayıflatma Kemeri
  Zayıflatma Kemerleri Zeminden Isıtma Sistemleri

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.