Tüm Kategoriler
BİTKİSEL ÜRÜNLER BİTKİSEL ÜRÜNLER

 

 

İktidarsızlık  Hakkında

İktidarsızlık hakkında bilgiler. Tanımı, türleri, nedenleri, belirtileri, teşhisi ve geleneksel tedavi yöntemleri.

İktidarsızlığın Bitkilerle Tedavisi

iktidarsızlık  tedavisinde kullanılan tüm bitkiler,
özellikleri, faydaları ve kullanım şekilleri.

 Bir Bakışta İktidarsızlık Hastalığı ve Tedavisi (Özet)

Prostat  ve Bitkilerle tedavisi hakkında
derlemiş olduğumuz bilgilerin özet sunumu.

   

 


İktidarsızlık Bitkisel Tedavisi

Sertleşme yetersizliğinin doğal tedavisinde, beslenme önlemleri ve egzersizin yanı sıra, çoğu zaman bitkisel ilaçlar da kullanılmaktadır. Erkek salgı sistemlerinin çalışmasını geliştiren, Erektil dokuya giden kan akımının artışını ve sinir sinyallerinin iletimini veya uyarımını güçlendirici bitkiler kullanarak cin¬sel isteği ve işlevi iyileştirmek mümkündür.


İktidarsızlık Bitkisel Tedavi Seti 1   İktidarsızlık Bitkisel Tedavi Seti 2  
İktidarsızlık tedavisinde
etkili bitki ekstrelerinden oluşan setimiz.

detay
  İktidarsızlık tedavisinde
etkili bitki ekstrelerinden oluşan 2 nci setimiz
detay

Yohimbe
 

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) iktidarsızlığın tedavisinde kullanılmak üzere onayladığı tek bitkisel ilaç, tropik Batı Afrika'ya özgü yohimbe (JPausinystalia johimbe) ağacının kabuğundan ayrıştırılarak elde edilen bir alkaloit olan yohimbinir. Yohimbin hidroklorit, libidoyu artırır; ancak asıl eylemi erektil dokuya kan akışını artırmaktır. Yaygın ama yanlış bir kanının aksine, yohimbinin testosteron düzeyleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yohimbin tek başına kullanıldığında olguların yüzde otuz dördü ila yüzde kırk üçünde başarılıdır.1213 Striknin ve testosteronla karıştırıldığında çok daha etkilidir. Bununla birlikte, yan etkileri çoğu zaman yohimbinin kullanılmasını çok zorlaştınr. Yohimbin bazı kişilerde anksiyeteye, panik ataklara ve sanrılara ne¬den olabilir. Yohimbinin diğer yan etkileri arasında, tansiyonu ve kalp hızını artırması, baş dönmesi, baş ağrısı ve derinin kızarması sayılabilir. Kadınlar, böbrek hastaları ve psi¬kolojik rahatsızlıkları olan kişiler yohimbin kullanmamalıdır. Kabuğundaki yohimbin içeriği nedeniyle, FDA, yohimbe ağacını güvenli olmayan bitki¬ler sınıfında görmektedir. Böyle sınıflandırıl¬masında doğruluk payı vardır. Ancak, yine de piyasada reçetesiz olarak satılmaktadır. Yohimbe ve yohimbinin bir hekim gözetiminde kullanılması en doğrusudur. Ticari yohimbe ürünlerinin kullanılmasında yan etkilerin yanı sıra, tüketiciler piyasadaki yohimbe ürünlerinin kalitesi konusunda da çok şüpheci davranmalıdır. 1995 yılında yapılan bir analiz, ham yohimbe kabuğunda tipik olarak yüzde altı yohimbin bulunurken, bu tür ticari ürünlerin çoğunda hemen hemen hiç yohimbin bulunmadığını ortaya,a koymuştur. "Bir milyon kısımda 7.089 kısım (ppm) yoğunluğunda yohimbin bulunan gün yohimbe kabuğu ile kıyaslandığında, ti-ri ürünlerdeki yohimbin yoğunluğunun <0,1 489 ppm arasında değiştiği saptanmıştır. İn¬lenen yirmi altı örnekten dokuzunda hiç yohimbin bulunmadığı, yedisinde eser miktarda .1 ila 1,0 ppm) olduğu görülmüştür. Kalan ı üründe ise önemsenmeyecek miktarda yombine rastlanmıştır. Kısacası test edilen ünlerin hiçbiri yasal değildir. Yohimbin kullanmayı tercih etmişseniz, saygın kuruluşların satısını üstlendiği ve her bir dozdaki yohimbin düzeyini açıkça belirten ürünleri kullanınız, Yohimbin  içeriğini bilmeden etkili bir doz belirlemek veya tutarlı yarar sağlayabilmek neredeyse imkansızdır.


AFROMEN GOLD   AFROMEN PLUS  
Afromen goldu diğer afrodizyaklardan ayıran özelligi gercekten doğal olması geciktirici ve daha güçlü bir ereksiyon sağlamaya yardımcı olmasıdır.


detay
Afromen Plus içildikten 120 dk sonra etkisini göstermeye başlar. Afromen Plus ereksiyon sorununuzu çözer.  Afromen tamamen bitkiseldir. Afromen tek yetkili satıcısı Şifa Market'tir. Ayrıca Afromen'i eczanelerde bulabilir
detay

İktidar Ağacı ( Muria puama )

Sertleşme yetersizliğinin veya libido eksikliği-n doğal tedavisinde kullanılabilecek en etkili bitkilerden biri "Muira puama" olarak da bilinen iktidar ağacıdır. (Ptychopetalum ola-lides). Brezilya'ya özgü bu çalı, Güney Amerika halk hekimliğinde güçlü bir afrodizyak ve nir uyarıcı olarak çok uzun süreden beri kullanılmaktadır.15 Yakın zamanda yapılan bir klinik araştırma, bu bitkinin bazı hastalarda libidoyu ve cinsel işlevi iyileştirmede güvenli ve ekili olduğunu doğrulamıştır.
1990 yılında, Fransa'nın başkenti Paris'teki seksoloji Enstitüsünde, cinsel işlev konusun-a dünyanın önde gelen otoritelerinden Dr. Jacques Waynberg'in yönetiminde bir klinik araştırma yapılmıştır. Başlangıçta, cinsel isteksizlikten ve sertleşme sağlayamama veya sürürememeden şikayetçi olan 262 hasta, Muira uama ekstresinin birçok olguda etkili olduğu-u ortaya koymuştur. Günde 1 ila 1,5 gram doz ile iki hafta içinde, libido kaybı olan hastaların yüzde altmış ikisi tedavinin dinamik bir etki yarattığını ifade etmiş, "sertleşme sorunu olan hastaların yüzde elli biri, Muira pua-ma'nın yararlı olduğunu hissetmiştir. Muira puama nın çalışma mekanizması henüz bilinmemektedir. İlk elde edilen bilgilere göre, cinsel işlevin hem psikolojik hem fiziksel yönü üzerinde etki yaptığı anlaşılmakqtadır. İlerideki araştırmalar, kuşkusuz bu son derece umut verici bitkiye daha fazla ışık tutacaktır
 


 Japon Eriği (Ginkgo Biloba) Ekstresi

      Beyne kan ve oksijen akışını artırmasının yanı sıra, yakın zamanda elde edilen kanıtlar Japon eriği (Ginkgo biloba) ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme yetersizliğinin tedavi­sinde de son derece yararlı olabileceğini gös­termektedir." İlk araştırmada, sertleşme yeter­sizliği kesin doğrulanmış ve papaverin enjeksi­yonuna (50 mg'a kadar) yanıt vermemiş altmış hastaya, on iki ila on sekiz ay süreyle günde 60 mg dozunda Ginkgo biloba ekstresi ile tedavi uygulanmıştır. Penise kan gidişi, dört haftada bir, ultrason teknikleriyle değerlendirilmiştir. Kan gidişindeki düzelmenin ilk belirtileri al­tı ila sekiz hafta sonra görülmüş, altı aylık tedaviden sonra, hastaların yüzde ellisi tekrar cin­sel gücüne kavuşmuş ve yüzde yirmisinde papaverinin yeniden denenmesi bu defa başarılı olmuştur. Yüzde yirmi beşinin kan dolaşımın­da iyileşme olmuş fakat papaverin yine basan sağlayamamıştır. Kalan yüzde beşinde ise her­hangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu ön araştırmanın sonuçlarına göre, Gink­go biloba ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme yetersizliğinin tedavisinde çok etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Sistemik kan basın­cında herhangi bir değişiklik olmaksızın da­marlardan erektil dokuya kan gitmesi, Ginkgo biloba ekstresinin, gerek atardamarlarda gerek toplardamarlarda kan akımını güçlendirmesine bağlanmıştır.

İkinci araştırma, Ginkgo biloba ekstresinin yüksek dozda (günde üç defa 80 mg) ve­rildiğinde etkisini belirlemek üzere yapılmış­tır." Damar yetmezliği nedeniyle sertleşme yetersizliği olan elli hasta iki gruba ayrılmış­tır. Birinci grup (yirmi hasta), ginkgo almAadan önce, erektil dokuya kan gitmesini sağlayan bir ilacın enjeksiyonuna yanıt vermiştir. İkin­ci grup (otuz hasta), yüksek dozda enjeksiyon uygulamasına yanıt vermemiştir. Altı aylık te­daviden sonra, birinci gruptaki yirmi hastanın ereksiyon sorunu ortadan kalkmıştır. İkinci grupta on dokuz hasta ginkgoya olumlu yanıt vermiş, erektil dokuya bir ilaç enjekte edile­rek sertleşme sağlanabilir ve sürdürülebilir hale gelmiştir.


Cinsel Soğukluk Tedavi Seti   Kırmızı Kore Ginseng  
  Cinsel soğukluki tedavisinde
etkisi kanıtlanmış bitki ekstrelerinin kapsül haline getirilmesiyle elde edilen ürünümüz.

detay
 Cinsel Sorunların vazgeçilmez tedavi ürünü Kırmızı Kore Ginseng.
 


detay


Damiana (Turnem dijfusa)

              ABD'de, damiana yapraklan, bir afrodizyak ola­rak ve "güçsüzlerin ve yaşlıların cinsel gücünü iyileştirmek" için 1874 yılından beri kullanılmaktadır. Bu iddiayı destekleyecek hiçbir kli­nik araştırma olmamasına rağmen, damiana kullanımı oldukça popülerdir.

             Damiananın id­rar yolunu hafifçe tahriş ederek peniste duyar­lılığı artırdığı sanılmaktadır." Damiananın tek başına kullanıldığı nadirdir. Ticari preparatlarda tipik olarak başka bitkilerle birlikte tavsiye edilmektedir. Damiananın tek başına kullanıl­dığında yarannı görmek isteyenler için, bir fincan damiana çayı idrar yolunu tahriş etmeye yetecektir.


Panax Ginseng
 

Panax  ginseng, bir "cinsel gençleştirici" olarak satılmaya çalışılsa da, bu inancı destekleyecek, insanlar üzerinde yapılmış bir araştırma bulun­mamaktadır. Bununla birlikte, hayvanlar üze­rinde yapılan araştırmalarda ginsengin testisle-rin büyümesine yardımcı olduğu, sperm oluşu­mu ve testosteron düzeylerini yükselttiği, cin­sel faaliyetleri ve çiftleşme davranışlarını artır­dığı saptanmıştır.1921 Bu sonuçlar, ginsengin üretkenliği ve erkekliği güçlendiren bir yar­dımcı olarak kullanılmasını destekler nitelikte­dir.

 

 

 

 


 Hayıt Meyvesi (Vitex agnus castus)
 

 

Hayıt  Meyvesi (Vitex agnus castus) Hayıt meyvesi (Vitex agnus castus), esas itibarıyla kadınlarda adet öncesi sendromunu teda­vi etmek ve prolaktin düzeylerini düşürmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günde 480 mg dozunda hayıt meyvesi ekstresinin er­keklerde de prolaktin Adüzeylerini düşürdüğü­nü ortaya koyan bir araştırma vardır." Prolak­tin düzeylerinde bu azalmanın cinsel perfor­mansın iyileşmesine yol açıp açmadığı henüz belli değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 ETİKETLER: iktidarsız, iktidarsızlık, iktidarsızlık tedavisi, iktidarsızlık belirtileri, iktidarsızlık nedenleri ,iktidarsızlık bitkisel tedavi

 

Müşteri Hizmetleri | Garanti ve İade Şartları | Teslimat Şartları | Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası | İletişim | Ana Sayfa

                                                                                                                                                                                     Copyright © 2009 Şifa Market | www.sifamarket.com
                                                                                                                                                                                                                                      0224 224 55 92 (pbx)