Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Yürürken Bel Ağrısı
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Bel Ağrısı yaygın mıdır? Tüm romatizmal yakınmaların üçte birini bel ağrıları oluşturur. Toplumun yaklaşık %80’i aktif yaşamlarının bir bölümünde bel ağrısı çeker. Hastaların %70’i bir ay, %90’ı iki ile üç ay içinde iyileşmekle birlikte nüksler sıktır. Hastaların %70’inde üç ve daha fazla tekrarlama olmaktadır. Bel ağrısı 20-40 yaşları arasında başlamakta, maksimum sıklık 45-60 yaşları arasında görülmektedir. 

Kimde bel ağrısı riski fazladır? Sigara içenler, uzun yol sürücüleri, uzun süre ayakta duranlar, pozisyon değiştirmeden uzun süre oturanlar, ağır yük kaldıranlar, kıvrılarak ve ani hareket yapanlar, vibrasyonlu aletle çalışanlar, öksürenler ve düşük gelirlilerde bel ağrısına yakalanma riski yüksektir. Sırt ve karın kasları zayıf olanlar da bel ağrısını daha yatkındır. 

Bel ağrısı sebepleri nelerdir? Başlıca bel ağrısı sebepleri şunlardır: Doğumsal anomaliler, travma, bel fıtığı, faset sendromu, kanal darlığı, lomber spondiloz (belin dejeneratif hastalığı, kireçlenme), spondilolizis ve spondilolistezis (bel kayması), seronegatif spondiloartropatiler, Osteoporoz (kemik erimesi), torakolomber geçiş sendromu, miyofasiyal ağrı sendromları (kas romatizması), sakroiliak eklem sendromu, tümörler, enfeksiyonlar, başka yerden (karın, damar ve pelvik organlar) yansıyan ağrılar, psikonörotik bozukluklar. 

Lomber spondiloz (Belin dejeneratifi hastalığı, kireçleme) nedir? Bel omurgasını meydana getiren yapıların dejeneratif değişiklikleriyle ortaya çıkan klinik tabloya lomber spondiloz denir. Spondilozun bir yaşlanma ve yıpranma hastalığı olduğu görüşü yaygındır. Dejenerasyonun sıklığı yaşla artar ve 60 yaşından sonra tamamen normal bir omurgaya nadiren rastlanır. Çoğu kişi bu değişiklikleri geçirdiği halde bazılarının herhangi bir yakınması olmamaktadır. 

Bazen bir hareket veya yük kaldırma sonucu, bazen de sinsi olarak başlayan bel ağrısı yakınması vardır. Ağrı genellikle bele lokalizedir. Kaba ve uyluk arka yüzüne yayılabilir. Ayakta kalmakla, ev işleri yapmakla artan ağrı, istirahatla azalır. Sabah tutukluğu kısa sürelidir. Radyolojik tetkik bel ağrılı hastaların değerlendirilmesi için kullanılan temel ve rutin bir yöntem olmakla birlikte, bel ağrısı ile radyolojik değişimler arasındaki ilişki iyi kurulamamıştır. Altmış yaşından sonra tamamen normal bir omurgaya nadiren rastlanır. Bununla birlikte, bu şahısların yarıdan çoğunda ağrı yoktur. Tedavi mevcut semptomları gidermeye ve nüksleri önlemeye yönelik olmalıdır. Ayakta durmakla ve hareketle ağrısı artan hastalara yükü azaltmak ve hareketi sınırlamak amacıyla çelik balenli korse verilebilir. Ağrı azalır azalmaz sırt ve karın kaslarını güçlendirici egzersizlere başlanır. Egzersiz ve günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi nükslerin önlenmesi için çok önemlidir. Hastalığın tedavisinde ilaç, fizik tedavi ve ozon uygulanabilir. 

Faset sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Omurganın arka kısmında bulunan faset eklemlerindeki dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkan bir mekanik instabilite sendromudur. Hastanın kaba ve uyluğa yayılan mekanik bel ağrısı yakınması vardır. Uyluk arka ve dış yan yüzüne yayılan ağrı yansıyan ağrı niteliğindedir. Ağrı hareketle artar, istirahatla azalır. Tanı ve ayırıcı tanı için radyolojik tetkikler oldukça yararlıdır. Faset eklem enjeksiyonu ise hem tanı hem tedavi amacıyla kullanılır. 

MR’da görülen faset eklemlerindeki dejeneratif değişiklikler bel ağrısı olan ve olmayan kişilerde eşittir. 

Akut dönemde analjezik ve Kas Gevşetici verilir. Birkaç günlük istirahat gerekebilir. Bunlarla iyileşmeyen hastalara manipulasyon, lokal enjeksiyon ve fizik tedavi, ozon uygulanabilir. 

Bel Fıtığı nedir? Nasıl tanı konur? Tedavi nasıl yapılır? Dejenere diskin bacağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı ile karakterize klinik tablodur. Bel fıtığı (lomber disk hernisi) olan hastaların çoğu 30-50 yaşları arasındadır. Ana yakınma bel ve bacak ağrısıdır. Hastalar çoğu kez, önceden beri var olan hafif bel ağrılarının, bir zorlama ile arttığını ve bacaklarına indiğini ifade ederler. Ağrı öksürme, hapşırma, ıkınma ve bel hareketleriyle artar. Hasta ayakta dik durmakta zorluk çeker. Bir kısım hasta ise oturunca ağrının daha çok arttığını ifade eder. Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir. Tanı koymada direkt grafi ve MR’dan yararlanılır. Lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Olguların büyük kısmı konservatif tedaviye olumlu cevap vermektedir. Hastaların %75-90’ında ve hatta üstünde iyileşme olduğunu bildirmiştir. Cerrahi tedavi için acele etmeyip önce konservatif tedaviye başlamak, hastayı yakından izlemek ve hastalığın seyrine ve tedavinin sonucuna göre karar vermek en akılcı yoldur. Yatak istirahatı çok kısa (2-4 gün) tutulmalıdır. Tedaviye ilaçlar eklenebilir. Kas gücünü artırmak için sırt ve karın kasları egzersizlerine başlanılmalıdır. Bir süre sonra hastanın korse ile ayağa kalkmasına ve yürümesine izin verilir. Bu dönemde hasta fizik tedavi programına alınır. Hem akut hem kronik dönemde kuyruk sokumundan yapılan epidural ozon enjeksiyonuyla çarpıcı sonuçlar alınabilir. Konservatif tedaviye cevap alınamazsa cerrahi tedavi uygulanır. 

Kana darlığı (spinal stenoz) belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur? Tedavi nasıl yapılır? Genç yaşlarda görülebilirse de hastaların çoğu 50 yaşın üzerindedir. Hastalar uzun zamandır olan bel ağrısı ve son zamanlarda ortaya çıkan bacak ağrısı öyküsüne sahiptirler. Yürürken her iki bacaktaki rahatsızlıktan yakınırlar. Semptomlar uyluktan baldıra ve ayağa kadar yayılır. Bacaklarındaki ağrı nedeniyle, hasta yürürken durup, dinlenmek zorunda kalır. Bir kaç dakika dinlendikten sonra, tekrar aynı mesafede yürüyebilir. Sırt üstü bacaklarını uzatarak yatamaz. Ağrı olduğu zaman kalkıp bir kaç dakika oda içinde dolaşarak ağrıyı geçirmeye çalışabilir veya yan tarafına kıvrılarak yatar. Bir veya her iki bacağındaki kuvvetsizlik, yorgunluk, uyuşma ve karıncalanmadan yakınır. Gerçekten soğuk olmadığı halde bacaklarının soğuk, kendilerine ait değilmiş gibi veya lastikten yapılmış gibi olduğunu söyleyebilirler. Bilgisayarlı tomografi ve MR’da kanal çapları ölçülerek yumuşak doku ve kemik dokusu görülerek kanal darlığı konusunda daha kesin bilgi edinilebilir. 

Hafif olgularda fizik tedavi ile yeterli sonuç alınmaktadır. Bu hastalarda da kuyruk sokumundan epidural ozon enjeksiyonu yapılabilir. Hastanın günlük yaşam aktiviteleri düzenlenmeli, sırt ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler verilmelidir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisine cevap vermeyen ilerleyici olgulara cerrahi uygulanır. 

Bel kayması (spondilolistezis) nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi nasıl yapılır? Bir omurun bir alttaki üzerinde öne doğru kaymasına spondilolistezis denir. Spondilolistezis, öne doğru kaymanın miktarına göre dört dereceye ayrılır. Kırık, bel ameliyatları, kireçlenme ve doğumsal anomaliler başlıca nedenleridir. Hastalar çoğunlukla bel ağrısından yakınır. Ağrı belin iki yanında ve iki bacakta birden duyulur. Ağrı hareketle, ayakta durmakla artar, istirahatla genellikle kaybolur. Hastaların büyük çoğunluğu kadındır. Genellikle karın gevşek ve öne sarkıktır. Erişkinlerde spondilolistezis her zaman semptomatik değildir. Ağrılı durumlarda hastaya istirahat önerilir. Kişinin ayakta kaldığı zaman verilen çelik balenli korse beli stabilize ederek ve yükü azaltarak ağrıyı dindirir. Ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, şişmanlar zayıflatılmalı, karın ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler ile germe egzersizleri verilmeli ve günlük yaşam aktivitelri düzenlenmelidir. Ağrı ve kas gerginliğinin azaltılması için fizik tedavi araçlarından yararlanılır. 

Sakloiliak eklem sendromu belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Değişik şiddetlerde duyulan ağrı kabaya, uyluk arka yüzünden dize kadar vurabilir. Ağrının bu lokalizasyonu sakroiliak eklem sendromu için tipiktir. Bazen ağrı baldır arka veya dış yan yüzüne, ayak bileğine, ayak ve parmaklara kadar inebilir. Sakroiliak eklem sendromunun başlıca tedavisi manipulasyon, lokal enjeksiyon ve fizik tedavidir. Usta ellerde manipulasyonla ağrı çoğu kez geçmektedir. Tümörler bel ağrısı yapar mı? Yapar. Omurga tümörleri yaygın değildir. Bununla birlikte, eskiden ölüm nedeni olan hastalıkların artık tedavi ediliyor olması ve insan ömrünün uzamasıyla, tümörler ve özellikle metastatik olanlar bel ağrısı nedenleri arasında sıkça akla gelmelidir. Omurgaya yayılan kanserler en çok akciğer, meme ve Prostat kanserleridir. 

Bel ağrısının edeni enfeksiyon olabilir mi? Olabilir. Diyabetiklerde, uyuşturucu bağımlılarında, alkoliklerde, kortizon kullananlarda bel ağrısı varsa, neden olarak enfeksiyon da hatırlanmalıdır. En sık rastlanan enfeksiyon etkenleri stafilokoklar, tüberküloz ve brusella bakterileridir. Komşu iki omur tutulmuşsa etken diske de geçebilir. Omurga giderek çöker. 

Bel ağrısından kurtulmak ve/veya bel ağrısına yakalanmamak için uyulması gereken kurullar nelerdir? 

• Dizleri kırarak sırt üstü veya yan yatmak. 

• Yataktan kalkarken önce yan dönmek, sonra doğrularak oturmak ve ellerle destekleyerek ayağa kalkmak. 

• Dik oturmak. Otururken beli desteklemek. 

• Dik durmak. Uzun süre ayakta durulacaksa, bir ayak yüksekte kalacak şekilde altına bir şey koymak. 

• Eğilerek yerden bir şey almamak ve çalışmamak. Yerden bir şey alırken ve ayakta çalışırken dizleri kırmak. 

• Yükü her iki ele paylaştırmak ve vücuda yakın olarak taşımak. 

• Uzanarak iş yapmamak. 

• Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve ani hareketlerden sakınmak. 

• Klozet tipi tuvalet kullanmak. 

• Sigara içmemek. 

• Düzenli egzersiz yapmak. 

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Zedelenmeye Karşı Hücre İçi Yanıtlar
 • Ağrı Bandı
 • Ayak Ağrısı Tedavisi
 • Ayak Ortopedi
 • Ayak Ağrıları
 • Ayak Ağrıları 2
 • Ayak Ağrıları Nedenleri
 • Ayak Ağrıları Sebepleri
 • Ayak Ağrıları Tedavi Yöntemi
 • Ayak Ağrısı 2
 • Ayak Ağrısı 3
 • Ayak Ağrısı 4
 • Ayak Ağrısı Sorunu
 • Ayak Ağrısı Tedavi
 • Ayak Altı Ağrısı
 • Ayak Altı Nasır
 • Ayak Bacak Ağrıları 2
 • Ayak Bacak Ağrısı
 • Ayak Bacak Ağrısı 2
 • Ayak Bacak Şişliği
 • Ayak Bileği Ağrısı
 • Ayak Bileği Ağrısı Nedenleri
 • Ayak Bileği Ağrısı Tedavisi
 • Ayak Bileği Fizik Tedavi
 • Ayak Bileği Ve Topuk Ağrısı
 • Ayak Bileği Zayıflığı
 • Ayak Bileğine Tedavi
 • Ayak Burkulması
 • Ayak Dikeni Nedir
 • Ayak Eklem Ağrısı
 • Ayak Fizik Tedavi
 • Ayak Hastaneleri
 • Ayak İltihabı
 • Ayak Kas Ağrısı
 • Ayak Kokusu 2
 • Ayak Krampı 3
 • Ayak Kranpı
 • Ayak Mantarı 5
 • Ayak Ortapedisi
 • Ayak Rahatsızlıkları
 • Ayak Rahatsızlıkları
 • Ayak Sinirleri Tedavisi
 • Ayak Sinirlerinin Tedavisi
 • Ayak Şişliğinde Ve Ağrılarında
 • Ayak Şişmesi 2
 • Ayak Şişmesi 4
 • Ayak Şişmesi Tedavi
 • Ayak Tabani Ağrıması
 • Ayak Tabanı Hastalıkları
 • Ayak Tedavi Yöntemi
 • Ayak Terlemesi 7
 • Ayak Topuğu
 • Ayak Topuğu Ağrıları
 • Ayak Topuk
 • Ayak Topuk Dikeni Tedavisi
 • Ayak Topukları Ağrısı
 • Ayak Üşütmesi
 • Ayak Üşütmesi 2
 • Ayak Ve Bacak Ağrıları
 • Ayak Ve Bacak İncelmesi
 • Ayak Ve Bilek Ağrıları
 • Ayak Ve Diz Ağrıları
 • Ayak Ve Taban Ağrıları
 • Ayak Ve Topuk Ağrıları
 • Ayak Yarası
 • Ayak Yorgunluğu 2
 • Ayak Yorgunluğu 3
 • Ayak Yorgunluğu 4
 • Ayak-Bacak Ağrıları
 • Ayak-Bacak Ağrıları 2
 • Ayaklarda Nasır
 • Ayakta Hastalıkları
 • Ayakta Topuk Dikeni Tedavisi
 • Ayaktaki Topuk Dikeni
 • Ayaktaki Topuk Dikenii
 • Azalardaki Uyuşukluklarda Karıncalanmalarda
 • Bacak Ağrıları
 • Bacak Ağrıları Tedavileri
 • Bacak Ağrılarının Tedavisi
 • Bacak Ağrıması
 • Bacak Ağrısı
 • Bacak Ağrısı Tedavi
 • Bacak Ağrısı Tedavisi
 • Bacak Bel Ağrısı
 • Bacak Ve Aşık Kemiği
 • Bacak Ve Ayak Ağrıları
 • Bacak Ve Bel Ağrısı
 • Baldır Ağrıları Tedavi
 • Bel Ağrıları İçin Egzersizler
 • Bel Ağrılarının Nedenleri Nelerdir
 • Bel Ağrısı Hastalıkları
 • Bel Ağrısı İçin Kemer
 • Bel Ağrısı İlaç
 • Bel Ağrısı İlacı
 • Bel Ağrısı Kremi
 • Bel Ağrısı Nedeni
 • Bel Ağrısı Nedeni Ve Tedavisi
 • Bel Ağrısı Nedeni Ve Tedavisi 2
 • Bel Ağrısı Ortapedi
 • Bel Ağrısı Tedaviisi
 • Bel Ağrısı Ve Bacak Ağrısı
 • Bel Ağrısının Sebebi
 • Bel Ayak Ağrısı
 • Bel Bacak Ağrıları
 • Bel Fıtığı İçin Egzersizler
 • Bel Kireçlenmesi
 • Bel Kireçlenmesi Tedavisi
 • Bel Ve Bacak Ağrıları
 • Bel Ve Bacak Ağrısı
 • Bel Ve Boyun Fıtığı
 • Bel Ve Diz Ağrısı Nedenleri
 • Bilek Ağrısı
 • Boyun Agrısı İçin Tedavi
 • Boyun Fıtığı İçin Yastık
 • Boyun Fıtığı İçin Yastık
 • Boyun Fıtık Ağrıları
 • Boyun İçin Yastık
 • Boyun Kas Ağrıları
 • Boyun Kireçlenmesi Tedavisi Nasıldır
 • Çıplak Ayakla Parkta!
 • Çocuklarda Ayak Ağrıları
 • Çocuklarda Bacak Ağrıları
 • Diyabetik Ayak
 • Diz Ağrıları İçin
 • Diz Ağrıları İçin Tedavi
 • Diz Ağrıları Neden Olur
 • Diz Ağrıları Sebepleri Nelerdir
 • Diz Ağrılarında
 • Diz Ağrılarında 2
 • Diz Ağrılarının Sebebi
 • Diz Ağrılarının Sebebii
 • Diz Ağrılarının Tedavisi
 • Diz Ağrısı İçin
 • Diz Ağrısı İlaçları
 • Diz Ağrısı Neden Oluşur
 • Diz Ağrısı Nedenleri Ve Tedavisi
 • Diz Ağrısı Sebepleri
 • Diz Ağrısı Sorunu
 • Diz Ağrısı Tedaviler
 • Diz Ağrısının Sebepleri
 • Diz Ağrısının Tedavisi
 • Diz Ve Ayak Ağrıları
 • Dizdeki Ağrılar
 • Dizlerdeki Şişliklerde
 • Dizlerdeki Şişliklerde 2
 • Eklem Ağrıları
 • Eklem Ağrılarının Tedavisi
 • El Ve Ayak Ağrıları
 • El Ve Ayak Ağrıları 2
 • Hamilelikte Ayak Ağrıları
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Karıncalanmalarda
 • Kas Ağrılarının Tedavisi
 • Nasır Ayak
 • Ön Diz Ağrısı
 • Ön Diz Ağrısı Tedavisi
 • Ortopedi Ayak
 • Ortopedi Ayak Ağrısı
 • Ortopedi Ayak Bileği
 • Ortopedik Ayak
 • Şekli Bozulan Ayaklar
 • Siyatik Nedirr
 • Sürekli Bacak Ağrısı Nedenleri
 • Taban Ağrısı Neden Olur
 • Taban Dikeni Nedir
 • Taban Dikeni Tedavi
 • Topuk Ağrıları
 • Topuk Ağrısı
 • Topuk Dikeni Tabanlıkları
 • Topuk Dikeninin Belirtileri
 • Topuk Ağrıları Neden Olur
 • Topuk Ağrısı Nedenleri
 • Topuk Ağrısı Nedir
 • Topuk Ağrısı Tedavi
 • Topuk Ağrısı Tedavisi
 • Topuk Batması
 • Topuk Dikeni Ameliyat
 • Topuk Dikeni Ayakkabılarıı
 • Topuk Dikeni Egzersizi
 • Topuk Dikeni İçin Egzersiz
 • Topuk Dikeni İğnesi
 • Topuk Dikeni İlacı
 • Topuk Dikeni Lazer Tedavisi
 • Topuk Dikeni Nasıl Oluşur
 • Topuk Dikeni Nasıldır
 • Topuk Dikeni Neden Olur
 • Topuk Dikeni Tedavi Yolu
 • Topuk Dikeni Tedavi Yöntemi
 • Topuk Dikeni Tedaviisi
 • Topuk Dikenii
 • Topuk Dikenin Belirtileri Nelerdir
 • Topuk Dikenine Ne İyi Gelir
 • Topuk Dikenine Tedavi
 • Topuk Dikeninin Belirtileri
 • Topuk Dikeninin Tedavisi Nasıldır
 • Topuk İğnesi
 • Topuk İğnesi Tedavisi
 • Vücutta Oluşan Şişlik
 • Yaşlılıkta Ayakların Durumu
 • Yüksek Tabanlık
 • Yürürken Bel Ağrısı
 • Zorlama Ve İncinmeler
 • Yürürken

  Bel

  Ağrısı