Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Yürürken Bel Ağrısı
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Bel ağrısı yaygın mıdır? Tüm romatizmal yakınmaların üçte birini bel ağrıları oluşturur. Toplumun yaklaşık %80’i aktif yaşamlarının bir bölümünde bel ağrısı çeker. Hastaların %70’i bir ay, %90’ı iki ile üç ay içinde iyileşmekle birlikte nüksler sıktır. Hastaların %70’inde üç ve daha fazla tekrarlama olmaktadır. Bel ağrısı 20-40 yaşları arasında başlamakta, maksimum sıklık 45-60 yaşları arasında görülmektedir. 

Kimde bel ağrısı riski fazladır? Sigara içenler, uzun yol sürücüleri, uzun süre ayakta duranlar, pozisyon değiştirmeden uzun süre oturanlar, ağır yük kaldıranlar, kıvrılarak ve ani hareket yapanlar, vibrasyonlu aletle çalışanlar, öksürenler ve düşük gelirlilerde bel ağrısına yakalanma riski yüksektir. Sırt ve karın kasları zayıf olanlar da bel ağrısını daha yatkındır. 

Bel ağrısı sebepleri nelerdir? Başlıca bel ağrısı sebepleri şunlardır: Doğumsal anomaliler, travma, bel fıtığı, faset sendromu, kanal darlığı, lomber spondiloz (belin dejeneratif hastalığı, kireçlenme), spondilolizis ve spondilolistezis (bel kayması), seronegatif spondiloartropatiler, osteoporoz (kemik erimesi), torakolomber geçiş sendromu, miyofasiyal ağrı sendromları (kas romatizması), sakroiliak eklem sendromu, tümörler, enfeksiyonlar, başka yerden (karın, damar ve pelvik organlar) yansıyan ağrılar, psikonörotik bozukluklar. 

Lomber spondiloz (Belin dejeneratifi hastalığı, kireçleme) nedir? Bel omurgasını meydana getiren yapıların dejeneratif değişiklikleriyle ortaya çıkan klinik tabloya lomber spondiloz denir. Spondilozun bir yaşlanma ve yıpranma hastalığı olduğu görüşü yaygındır. Dejenerasyonun sıklığı yaşla artar ve 60 yaşından sonra tamamen normal bir omurgaya nadiren rastlanır. Çoğu kişi bu değişiklikleri geçirdiği halde bazılarının herhangi bir yakınması olmamaktadır. 

Bazen bir hareket veya yük kaldırma sonucu, bazen de sinsi olarak başlayan bel ağrısı yakınması vardır. Ağrı genellikle bele lokalizedir. Kaba ve uyluk arka yüzüne yayılabilir. Ayakta kalmakla, ev işleri yapmakla artan ağrı, istirahatla azalır. Sabah tutukluğu kısa sürelidir. Radyolojik tetkik bel ağrılı hastaların değerlendirilmesi için kullanılan temel ve rutin bir yöntem olmakla birlikte, bel ağrısı ile radyolojik değişimler arasındaki ilişki iyi kurulamamıştır. Altmış yaşından sonra tamamen normal bir omurgaya nadiren rastlanır. Bununla birlikte, bu şahısların yarıdan çoğunda ağrı yoktur. Tedavi mevcut semptomları gidermeye ve nüksleri önlemeye yönelik olmalıdır. Ayakta durmakla ve hareketle ağrısı artan hastalara yükü azaltmak ve hareketi sınırlamak amacıyla çelik balenli korse verilebilir. Ağrı azalır azalmaz sırt ve karın kaslarını güçlendirici egzersizlere başlanır. Egzersiz ve günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi nükslerin önlenmesi için çok önemlidir. Hastalığın tedavisinde ilaç, fizik tedavi ve ozon uygulanabilir. 

Faset sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Omurganın arka kısmında bulunan faset eklemlerindeki dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkan bir mekanik instabilite sendromudur. Hastanın kaba ve uyluğa yayılan mekanik bel ağrısı yakınması vardır. Uyluk arka ve dış yan yüzüne yayılan ağrı yansıyan ağrı niteliğindedir. Ağrı hareketle artar, istirahatla azalır. Tanı ve ayırıcı tanı için radyolojik tetkikler oldukça yararlıdır. Faset eklem enjeksiyonu ise hem tanı hem tedavi amacıyla kullanılır. 

MR’da görülen faset eklemlerindeki dejeneratif değişiklikler bel ağrısı olan ve olmayan kişilerde eşittir. 

Akut dönemde analjezik ve Kas Gevşetici verilir. Birkaç günlük istirahat gerekebilir. Bunlarla iyileşmeyen hastalara manipulasyon, lokal enjeksiyon ve fizik tedavi, ozon uygulanabilir. 

Bel Fıtığı nedir? Nasıl tanı konur? Tedavi nasıl yapılır? Dejenere diskin bacağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı ile karakterize klinik tablodur. Bel fıtığı (lomber disk hernisi) olan hastaların çoğu 30-50 yaşları arasındadır. Ana yakınma bel ve bacak ağrısıdır. Hastalar çoğu kez, önceden beri var olan hafif bel ağrılarının, bir zorlama ile arttığını ve bacaklarına indiğini ifade ederler. Ağrı öksürme, hapşırma, ıkınma ve bel hareketleriyle artar. Hasta ayakta dik durmakta zorluk çeker. Bir kısım hasta ise oturunca ağrının daha çok arttığını ifade eder. Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir. Tanı koymada direkt grafi ve MR’dan yararlanılır. Lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Olguların büyük kısmı konservatif tedaviye olumlu cevap vermektedir. Hastaların %75-90’ında ve hatta üstünde iyileşme olduğunu bildirmiştir. Cerrahi tedavi için acele etmeyip önce konservatif tedaviye başlamak, hastayı yakından izlemek ve hastalığın seyrine ve tedavinin sonucuna göre karar vermek en akılcı yoldur. Yatak istirahatı çok kısa (2-4 gün) tutulmalıdır. Tedaviye ilaçlar eklenebilir. Kas gücünü artırmak için sırt ve karın kasları egzersizlerine başlanılmalıdır. Bir süre sonra hastanın korse ile ayağa kalkmasına ve yürümesine izin verilir. Bu dönemde hasta fizik tedavi programına alınır. Hem akut hem kronik dönemde kuyruk sokumundan yapılan epidural ozon enjeksiyonuyla çarpıcı sonuçlar alınabilir. Konservatif tedaviye cevap alınamazsa cerrahi tedavi uygulanır. 

Kana darlığı (spinal stenoz) belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur? Tedavi nasıl yapılır? Genç yaşlarda görülebilirse de hastaların çoğu 50 yaşın üzerindedir. Hastalar uzun zamandır olan bel ağrısı ve son zamanlarda ortaya çıkan bacak ağrısı öyküsüne sahiptirler. Yürürken her iki bacaktaki rahatsızlıktan yakınırlar. Semptomlar uyluktan baldıra ve ayağa kadar yayılır. Bacaklarındaki ağrı nedeniyle, hasta yürürken durup, dinlenmek zorunda kalır. Bir kaç dakika dinlendikten sonra, tekrar aynı mesafede yürüyebilir. Sırt üstü bacaklarını uzatarak yatamaz. Ağrı olduğu zaman kalkıp bir kaç dakika oda içinde dolaşarak ağrıyı geçirmeye çalışabilir veya yan tarafına kıvrılarak yatar. Bir veya her iki bacağındaki kuvvetsizlik, yorgunluk, uyuşma ve karıncalanmadan yakınır. Gerçekten soğuk olmadığı halde bacaklarının soğuk, kendilerine ait değilmiş gibi veya lastikten yapılmış gibi olduğunu söyleyebilirler. Bilgisayarlı tomografi ve MR’da kanal çapları ölçülerek yumuşak doku ve kemik dokusu görülerek kanal darlığı konusunda daha kesin bilgi edinilebilir. 

Hafif olgularda fizik tedavi ile yeterli sonuç alınmaktadır. Bu hastalarda da kuyruk sokumundan epidural ozon enjeksiyonu yapılabilir. Hastanın günlük yaşam aktiviteleri düzenlenmeli, sırt ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler verilmelidir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisine cevap vermeyen ilerleyici olgulara cerrahi uygulanır. 

Bel kayması (spondilolistezis) nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi nasıl yapılır? Bir omurun bir alttaki üzerinde öne doğru kaymasına spondilolistezis denir. Spondilolistezis, öne doğru kaymanın miktarına göre dört dereceye ayrılır. Kırık, bel ameliyatları, kireçlenme ve doğumsal anomaliler başlıca nedenleridir. Hastalar çoğunlukla bel ağrısından yakınır. Ağrı belin iki yanında ve iki bacakta birden duyulur. Ağrı hareketle, ayakta durmakla artar, istirahatla genellikle kaybolur. Hastaların büyük çoğunluğu kadındır. Genellikle karın gevşek ve öne sarkıktır. Erişkinlerde spondilolistezis her zaman semptomatik değildir. Ağrılı durumlarda hastaya istirahat önerilir. Kişinin ayakta kaldığı zaman verilen çelik balenli korse beli stabilize ederek ve yükü azaltarak ağrıyı dindirir. Ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, şişmanlar zayıflatılmalı, karın ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler ile germe egzersizleri verilmeli ve günlük yaşam aktivitelri düzenlenmelidir. Ağrı ve kas gerginliğinin azaltılması için fizik tedavi araçlarından yararlanılır. 

Sakloiliak eklem sendromu belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Değişik şiddetlerde duyulan ağrı kabaya, uyluk arka yüzünden dize kadar vurabilir. Ağrının bu lokalizasyonu sakroiliak eklem sendromu için tipiktir. Bazen ağrı baldır arka veya dış yan yüzüne, ayak bileğine, ayak ve parmaklara kadar inebilir. Sakroiliak eklem sendromunun başlıca tedavisi manipulasyon, lokal enjeksiyon ve fizik tedavidir. Usta ellerde manipulasyonla ağrı çoğu kez geçmektedir. Tümörler bel ağrısı yapar mı? Yapar. Omurga tümörleri yaygın değildir. Bununla birlikte, eskiden ölüm nedeni olan hastalıkların artık tedavi ediliyor olması ve insan ömrünün uzamasıyla, tümörler ve özellikle metastatik olanlar bel ağrısı nedenleri arasında sıkça akla gelmelidir. Omurgaya yayılan kanserler en çok akciğer, meme ve Prostat kanserleridir. 

Bel ağrısının edeni enfeksiyon olabilir mi? Olabilir. Diyabetiklerde, uyuşturucu bağımlılarında, alkoliklerde, kortizon kullananlarda bel ağrısı varsa, neden olarak enfeksiyon da hatırlanmalıdır. En sık rastlanan enfeksiyon etkenleri stafilokoklar, tüberküloz ve brusella bakterileridir. Komşu iki omur tutulmuşsa etken diske de geçebilir. Omurga giderek çöker. 

Bel ağrısından kurtulmak ve/veya bel ağrısına yakalanmamak için uyulması gereken kurullar nelerdir? 

• Dizleri kırarak sırt üstü veya yan yatmak. 

• Yataktan kalkarken önce yan dönmek, sonra doğrularak oturmak ve ellerle destekleyerek ayağa kalkmak. 

• Dik oturmak. Otururken beli desteklemek. 

• Dik durmak. Uzun süre ayakta durulacaksa, bir ayak yüksekte kalacak şekilde altına bir şey koymak. 

• Eğilerek yerden bir şey almamak ve çalışmamak. Yerden bir şey alırken ve ayakta çalışırken dizleri kırmak. 

• Yükü her iki ele paylaştırmak ve vücuda yakın olarak taşımak. 

• Uzanarak iş yapmamak. 

• Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve ani hareketlerden sakınmak. 

• Klozet tipi tuvalet kullanmak. 

• Sigara içmemek. 

• Düzenli egzersiz yapmak. 

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Eklem Ağrılarının Tedavisi
 • Ayak Tabanı Hastalıkları
 • Topuk Batması
 • Diz Ağrısı İlaçları
 • Ayak Şişmesi Tedavi
 • Topuk Dikeni Tabanlıkları
 • Yüksek Tabanlık
 • Ayak Bacak Ağrısı
 • Ayak Ve Bilek Ağrıları
 • Ayak Ağrıları Nedenleri
 • Ayak Ve Taban Ağrıları
 • Ayak Ağrıları Tedavi Yöntemi
 • Bacak Ve Ayak Ağrıları
 • Ayak Ve Topuk Ağrıları
 • Ayak Eklem Ağrısı
 • Ayak Kas Ağrısı
 • El Ve Ayak Ağrıları
 • Diz Ve Ayak Ağrıları
 • Ayak Ve Diz Ağrıları
 • Bacak Ağrısı
 • Bacak Ağrıları
 • Ayak Ağrısı Sorunu
 • Diz Ağrısı Sorunu
 • Dizdeki Ağrılar
 • Ayak Tedavi Yöntemi
 • Siyatik Nedirr
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Eklem Ağrıları
 • Topuk Dikenine Tedavi
 • Topuk Dikeninin Tedavisi Nasıldır
 • Topuk Dikeni Tedavi Yolu
 • Nasır Ayak
 • Topuk Ağrısı
 • Topuk Ağrıları
 • Ayak Bileği Ağrısı
 • Bilek Ağrısı
 • Ayak Topuk
 • Topuk Dikeni Nasıldır
 • Ayak Topuğu
 • Diz Ağrısı Sebepleri
 • Bacak Ağrısı Tedavisi
 • Bacak Ağrıları Tedavileri
 • Ayak Bileğine Tedavi
 • Bacak Bel Ağrısı
 • Diz Ağrısının Tedavisi
 • Diz Ağrıları İçin
 • Diz Ağrısı İçin
 • Diz Ağrısının Sebepleri
 • Diz Ağrıları Sebepleri Nelerdir
 • Diz Ağrıları İçin Tedavi
 • Bel Ağrılarının Nedenleri Nelerdir
 • Ortopedi Ayak Bileği
 • Ayak Tabani Ağrıması
 • Boyun Kireçlenmesi Tedavisi Nasıldır
 • Bel Bacak Ağrıları
 • Topuk Dikeni Egzersizi
 • Diz Ağrıları Neden Olur
 • Bel Ağrıları İçin Egzersizler
 • Diz Ağrısı Tedaviler
 • Topuk Dikeni İçin Egzersiz
 • Ağrı Bandı
 • Boyun Agrısı İçin Tedavi
 • Bel Ve Boyun Fıtığı
 • Topuk Dikeninin Belirtileri
 • Topuk Dikeninin Belirtileri
 • Boyun İçin Yastık
 • Ayaktaki Topuk Dikeni
 • Ayaklarda Nasır
 • Ayaktaki Topuk Dikenii
 • Diz Ağrısı Neden Oluşur
 • Ayak Topuk Dikeni Tedavisi
 • Topuk Ağrısı Tedavisi
 • Topuk Ağrıları Neden Olur
 • Ayak Bileği Ve Topuk Ağrısı
 • Bel Ağrısı Hastalıkları
 • Bel Ağrısı Tedaviisi
 • Topuk Dikeni Lazer Tedavisi
 • Topuk Dikeni Tedaviisi
 • Bel Ağrısı Kremi
 • Diz Ağrılarının Tedavisi
 • Hamilelikte Ayak Ağrıları
 • Bel Ağrısı Nedeni
 • Topuk Dikenine Ne İyi Gelir
 • Topuk İğnesi Tedavisi
 • Bel Ve Diz Ağrısı Nedenleri
 • Ortopedi Ayak Ağrısı
 • Topuk Dikenii
 • Taban Dikeni Tedavi
 • Ayakta Topuk Dikeni Tedavisi
 • Bel Fıtığı İçin Egzersizler
 • Ayak Altı Nasır
 • Ayak Sinirlerinin Tedavisi
 • Bacak Ağrılarının Tedavisi
 • Sürekli Bacak Ağrısı Nedenleri
 • Bel Kireçlenmesi Tedavisi
 • Topuk İğnesi
 • Topuk Dikeni Nasıl Oluşur
 • Ayak Bileği Fizik Tedavi
 • Çocuklarda Ayak Ağrıları
 • Topuk Ağrısı Tedavi
 • Ayak Bileği Ağrısı Tedavisi
 • Taban Ağrısı Neden Olur
 • Topuk Dikeni İlacı
 • Topuk Ağrısı Nedir
 • Kas Ağrılarının Tedavisi
 • Ön Diz Ağrısı
 • Boyun Kas Ağrıları
 • Baldır Ağrıları Tedavi
 • Bel Ağrısı Ortapedi
 • Yürürken Bel Ağrısı
 • Ayak Ortapedisi
 • Ön Diz Ağrısı Tedavisi
 • Ayak Sinirleri Tedavisi
 • Diz Ağrısı Nedenleri Ve Tedavisi
 • Topuk Dikenin Belirtileri Nelerdir
 • Ayakta Hastalıkları
 • Diz Ağrılarının Sebebi
 • Bel Ağrısının Sebebi
 • Bacak Ağrıması
 • Bel Ağrısı İlaç
 • Topuk Dikeni Ameliyat
 • Bel Ayak Ağrısı
 • Ayak Ağrıları Sebepleri
 • Ayak Topukları Ağrısı
 • Ayak Topuğu Ağrıları
 • Topuk Ağrısı Nedenleri
 • Çocuklarda Bacak Ağrıları
 • Bel Ve Bacak Ağrısı
 • Bel Ağrısı İlacı
 • Taban Dikeni Nedir
 • Topuk Dikeni Ayakkabılarıı
 • Bel Ağrısı Ve Bacak Ağrısı
 • Bacak Ve Bel Ağrısı
 • Bel Kireçlenmesi
 • Topuk Dikeni Tedavi Yöntemi
 • Ortopedik Ayak
 • Ayak Ve Bacak Ağrıları
 • Boyun Fıtığı İçin Yastık
 • Boyun Fıtığı İçin Yastık
 • Ayak Ağrısı Tedavi
 • Diz Ağrılarının Sebebii
 • Bacak Ağrısı Tedavi
 • Ayak Hastaneleri
 • Bel Ağrısı Nedeni Ve Tedavisi
 • Ayak Ortopedi
 • Bel Ve Bacak Ağrıları
 • Bel Ağrısı Nedeni Ve Tedavisi 2
 • Ortopedi Ayak
 • Ayak Fizik Tedavi
 • Topuk Dikeni Neden Olur
 • Çıplak Ayakla Parkta!
 • Şekli Bozulan Ayaklar
 • Yaşlılıkta Ayakların Durumu
 • Zorlama Ve İncinmeler
 • Zedelenmeye Karşı Hücre İçi Yanıtlar
 • Ayak Ağrıları
 • Ayak Ve Bacak İncelmesi
 • Ayak Kranpı
 • Ayak Yorgunluğu 2
 • Ayak Yorgunluğu 3
 • Ayak Ağrısı 4
 • Ayak Bacak Ağrısı 2
 • Ayak Bacak Şişliği
 • Ayak İltihabı
 • Ayak Kokusu 2
 • Ayak Şişmesi 4
 • Ayak Yarası
 • Ayak Şişliğinde Ve Ağrılarında
 • Azalardaki Uyuşukluklarda Karıncalanmalarda
 • Diz Ağrılarında
 • Ayak Bileği Zayıflığı
 • Ayak Ağrısı 2
 • Ayak Ağrısı 3
 • El Ve Ayak Ağrıları 2
 • Ayak Burkulması
 • Ayak Şişmesi 2
 • Ayak Terlemesi 7
 • Ayak-Bacak Ağrıları 2
 • Vücutta Oluşan Şişlik
 • Ayak Ağrıları 2
 • Ayak Bacak Ağrıları 2
 • Ayak Krampı 3
 • Ayak Mantarı 5
 • Ayak Yorgunluğu 4
 • Ayak Üşütmesi 2
 • Diz Ağrılarında 2
 • Dizlerdeki Şişliklerde 2
 • Karıncalanmalarda
 • Bacak Ve Aşık Kemiği
 • Diyabetik Ayak
 • Ayak Rahatsızlıkları
 • Ayak Rahatsızlıkları
 • Ayakların En Büyük Düşmanı Naylon Çoraplar
 • Yorgun Ayaklar İçin
 • Ayak Ağrısı / Kaşınması
 • Ayak Parmağı Ağrısı
 • Bacak Ağrısı / Krampı
 • Dirsek Ağrısı
 • Diz Ağrısı
 • Ayaklar Ve Ayak Hastalıkları
 • Ayak Altında Ağrı Ve Kaşıntı
 • Ayak Bileği Ağrısı Ve Şişi
 • Ayak Parmağı Ağrısı
 • Ayak Baş Parmağı Ağrısı
 • Tarsal Tünel Sendromu’Nun Nedenleri Ve Tedavisi
 • Yürürken

  Bel

  Ağrısı