Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Tiroid Nodulu
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

TİROİD NODÜLÜ KANSER HABERCİSİ OLABİLİR. Ülkemizde, tiroid kanseri ve tiroid nodülleri hakkında gerek toplumda gerekse sağlık camiasında mevcut bazı yanlış değerlendirmeler, tiroid kanserinin tanısının gecikmesine ve dolayısıyla da kanserin yayılmasına neden olmaktadır.

Halbuki, erken teşhis, doğru ve eksiksiz tedavi ile %100’e yakın bir oranda tam “tedavi imkanı bulunan” bu kanser yeterli bilgi sahibi olunmadığı için, “tedavi edilemez” safhaya kadar geciktirilmektedir.  Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği olarak, en son bilimsel gelişmeler ışığında tiroid nodülü ve kanser ilişkisinin topluma sunulması gerektiğine inanmaktayız.

TİROİD NODÜLÜ NEDİR? Nodül, tiroid bezesindeki 'kitle'dir. Nodül, tiroid’deki “kitle”ye verilen isimdir. Normalde bulunmaması gereken, sınırları belli, içinde hücre bulunan “kitle”ye nodül denir.  Bu kitle, kanser de olabilir iyi huylu bir kitle de olabilir. Nodül kelimesi, aslında sadece tiroidteki kitleler için kullanılmaz, akciğer, meme, karaciğer gibi bazı organlarda saptanan kitleye de nodül denilebilir. Ancak, altı çizilmesi gereken en önemli husus, nodül, bir kitledir.

TÜRKİYEDE YAKLAŞIK KAÇ KİŞİ RİSK ALTINDA? Tiroid nodülleri sanıldığından çok yaygındır; Batı ülkelerinde erişkin toplumun yaklaşık %40-50’sinde nodül olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Batı ülkelerindeki nüfusun Türkiye nüfusuna göre daha yaşlı olduğu, tiroid nodüllerinin de ilerleyen yaşla daha da arttığı dikkate alınarak olabilecek en düşük istatistiki olasılıkla; Türkiye’de erişkin nüfusun yaklaşık en az %10’unda tiroid nodülü olduğunu öngörebiliyoruz.

Türkiye’de erişkin nüfusun yaklaşık 30 milyondur. En az 3 milyon erişkin Türk vatandaşında tiroid nodülü mevcuttur. Bu nodüllerin ortalama %6’sında bilimsel olarak kanser olasılığı bulunduğunu dikkate alırsak,  ülkemizde yaklaşık 180.000 kişide hali hazırda tiroid kanseri olduğunu ortaya çıkarabiliriz.

TİROİD NODÜLÜ TEHLİKELİ MİDİR? Tıbbi teşhis yaklaşımı açısından tiroid'deki nodülün memedeki, akciğerdeki veya vücudun başka bir yerindeki kitleden hiç bir farkı yoktur. Örneğin, memede, mamografi ile saptanan kitlelerin (nodüllerin)  %25'i kanserdir; %75'i kanser olmayan kitlelerdir. Tiroid için de benzeri bir durum söz konusudur; tiroit nodüllerinin %6'sı kanserdir. Tiroid sintigrafisinde bu nodül  tiroit'teki soğuk nodüllerin ise kanser olasılığı yaklaşık %25'e çıkar. Yani bu tür tiroid nodüllerinin kanser çıkma olasılığı memedeki bir kitlenin kanser çıkma olasılığı ile aynıdır.

DOĞRU VE BİLİMSEL YAKLAŞIM Tıbben vücutta bir kitle saptandığında bu kitlenin kanser olmadığını ortaya çıkarana kadar gerekli tıbbi işlemler yapılmadan bu kitlenin 'masum' yani 'iyi huylu' olduğu tahmininde bulunmak bilimsel bir yaklaşım olmaktan uzak olduğu gibi hastanın lehine bir yaklaşım tarzı da değildir. Bu bilimsel prensip tiroid kitleleri (nodülleri) için de geçerlidir.

TİROİT NODÜLLERİNİN TEŞHİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Ultrasonografi, Sintigrafi, İğne Biyopsisi ile tiroid nodülü incelenir, kanser mi yoksa iyi huylu mu olduğu anlaşılır. Bu teşhis teknikleri birbirinin yerine geçmez.

TİROİT NODÜLÜNÜN BOYUTU ÖNEMLİ MİDİR? Eskiden sanıldığı ve hatta bazı hekimlerce hala kabul edildiği gibi, nodül boyutu kanser ile tam ve direk bir ilişkiye sahip değildir. Küçük nodüllerde de kanser çıkma riski mevcuttur. O nedenle 'Nodül henüz küçük kanser olma ihtimali düşük, ileri teknikler kullanılmasına gerek yok'  tarzı yaklaşımlar kanserin gereksiz yere geç teşhis edilmesine  neden olmaktadır.

NODÜLLER TİROİD HORMONUNU BOZAR MI? Toplumdaki genel kanının aksine, tiroid kanserinde çoğunlukla tiroid hormonları normaldir. Tiroid nodülleri ile ilişkili en büyük yanlışlardan biri de “Tiroid hormonları normal olan hastalarda nodül olmaz” varsayımıdır. Tiroid bezesinde nodül olması her zaman tiroid Hormon bozukluğuna neden olmaz. Özellikle en tehlikeli nodül olan soğuk nodüller tiroid hormon düzeyini bozmaz.

NODÜLE İĞNE BİYOPSİSİ YAPILINCA KANSER YAYILIR MI? Hayır. Nodül ister küçük ister büyük olsun artık "Her nodül biyopsiyi hak eder" prensibi geçerlidir. Bu konuda tecrübeli hekimlerce yapılan iğne biyopsisinin hiçbir tehlikesi yoktur. İğne biyopsisi muhakkak ultrason eşliğinde yapılmalıdır. Aksi halde hem yanlış tanı konulur hem de hastanın çevre organlarına zarar verilebilir.

NODÜLÜN TEK TEDAVİ YÖNTEMİ AMELİYAT MIDIR? Hayır. Artık, sadece kanser riski olan nodüllere ameliyat yapılıyor. Kanser riski olmayan nodüller ilaçla veya radyoaktif iyotla tedavi ediliyor.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Akut Tiroidit
 • Haşimoto Tiroiditi
 • İltihaplı Tiroid
 • Kronik Tiroidit
 • Riedel Tiroiditi
 • Tiroid
 • Tiroid Belirtileri Ve Tedavisi
 • Tıroıd Bezı
 • Tiroid Bezi Bitkisel Tedavi
 • Tiroid Bezi Bitkisel Tedavisi
 • Tıroıd Bezı Hastalıkları
 • Tiroid Bezi Hastalıkları Tedavisi
 • Tiroid Bezi İltihabı
 • Tiroid Bezi İltihabı Tedavisi
 • Tiroid Bezi İltihaplanması
 • Tiroid Bezi Tedavisi
 • Tiroid Bezinin Tedavisi
 • Tiroid Bezleri Tedavisi
 • Tiroid Bitkisel
 • Tiroid Bitkisel Tedavi
 • Tiroid Bitkisel Tedavisi
 • Tiroid Bozukluğu
 • Tiroid Bozuklukları
 • Tiroid Doktorları
 • Tiroid Doktoru
 • Tiroid Glandı
 • Tiroid Glandı Nedir
 • Tiroid Hapi
 • Tiroid Hastalığı
 • Tiroid Hastalığı Tedavisi
 • Tiroid Hastalıkları
 • Tiroid İçin Bitkisel Tedavi
 • Tiroid İçin Şifalı Bitkiler
 • Tiroid İlaci
 • Tiroid İltihabı Nedir
 • Tiroid İltihabı Tedavisi
 • Tıroıd Nedır
 • Tiroid Nodulleri
 • Tiroid Nodulu
 • Tiroid Nodülü Ameliyatı
 • Tiroid Nodülü Bitkisel Tedavi
 • Tiroid Nodülü Tedavisi
 • Tiroid Şifalı Bitkiler
 • Tiroid Tedavi
 • Tiroid Tedavisi
 • Tiroid Tedavisi
 • Tiroid Tedavisinde Bitkiler
 • Tiroid Uzmanı
 • Tiroidin Bitkisel Tedavisi
 • Tiroidin Tedavisi
 • Tiroidit Tedavisi
 • Tıroıt Bezı
 • Tiroit Bezi Hastalıkları Tedavisi
 • Tiroit Bezi İltihabı
 • Tiroit Bezi İltihabı Tedavisi
 • Tiroit Bezi İltihaplanması
 • Tiroit Bezi Tedavisi
 • Tiroit Bitkisel Tedavisi
 • Tiroit Bozukluğu
 • Tiroit Doktorları
 • Tiroit Hastalığı Tedavisi
 • Tiroit İltihabı (Tiroidit)
 • Tiroit İltihabı (Tiroidit) Belirtileri
 • Tiroit İltihabı (Tiroidit) Gidişi
 • Tiroit İltihabı (Tiroidit) Quervaın Tîroiditi
 • Tiroit İltihabı (Tiroidit) Tedavi
 • Tiroit İltihaplanması
 • Tıroit Nedir
 • Tiroit Tedavisi
 • Tiroitin Tedavisi
 • Tiroitler
 • Troid Hastalıkları
 • Troidit
 • Troit Bezinin Hastalıkları Zamanı
 • Tiroid

  Nodulu