Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Sinir Hastalığının Belirtileri
Sinir Hastalığının Belirtileri
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Sinir Hastalığının Belirtileri :

Sinir sistemi hastalıkları sinir sistemini meydana getiren beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirlerini tutan bozukluklardan dolayı ortaya çıkan hastalıklar.

Sinir sistemi insan vücûdunun en karmaşık ve en ince detaylara kadar hizmet götüren bir sistemi olduğundan, buranın hastalıkları birçok diğer sistemi de ilgilendirir.Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp koludur.

Sinir hastalıkları organik (marazî, hasara bağlı) olabildiği gibi, sinir sisteminin belli bir kısmındaki görev yapabilirliğin azalmasına bağlı, yâni fonksiyonel de olabilir.

Fonksiyonel denilen hastalıklarda yapıyla ilgili bir hasar veya eksiklik yoktur.

Merkezî sinir sistemi, periferik sinirler ve otonom sinir sistemi olarak üçe ayrılan sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar, bunlardan birini veya birden fazlasını ilgilendiriyor olabilir.

Nöronlar, yâni sinir hücreleri dış etkilere karşı son derece hassastırlar. Bu hücrelerin ölmesi hâlinde yerine yenileri gelmez.

Başka bir tâbirle, sinir sisteminde tâmir ve yeniden oluşum (reparasyon ve rejenérasyon) mümkün değildir. Yalnızca periferik (çevre) sinirlerde bir kendini yenileme vardır ki, bu da son derece yavaştır.

Sinir sisteminin hastalıkları, son derece çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. Doğuştan olanlar, travmalardan, iltihaplardan, zehirlenmelerden olanlar bunlardan sâdece birkaçıdır.

Fonksiyonel hastalıklar ise herhangi bir bozukluk olmaksızın ortaya çıkan durumlardır ki, vücudun herhangi bir bölümünü tutabilirler.

Aşağıda sinir sistemiyle ilgili hastalıkların en önemli sebepleri ve bunların örnekleri verilmiştir.

1. İnfeksiyonlar: Menenjit, beyin absesi, ensefalit gibi.

2. Damar hastalıkları: Tıkanmaya bağlı felçler, beyin kanamaları.

3. Tümörler: Olduğu bölgeye göre görev aksaklığı, felçler, hâfıza ve idrak kusurları.

4. Travma: Beyin kanamaları, sinir kopmaları, zedelenmeler.

5. Gelişme bozuklukları: Mongolizm türü geri zekâlılık, omurilik gelişme bozukluğu (spina bifida).

6. Metabolik hastalıklar: Hormon bozuklukları, kan hastalıkları, karaciğer hastalıkları, metal metabolizması bozuklukları da, sinir sisteminde bozukluklara sebep olabilmektedir.

7. Myelin kılıfı (sinirleri saran kılıf) hastalıkları: Multipl skleroz bunlara en önemli örnektir.

8. Paroksismal (arada bir gelen bozukluklar): Migren, Histamin baş ağrısı, Epilepsi (sara), meniere hastalığı (tekrarlayıcı başdönmeleri) bunlardandır.

9. Zehirlere bağlı hastalıklar: Bakteri zehirlerine bağlı (tetanoz), metal zehirlerine bağlı (arsenik), organik bileşiklere bağlı ziherlenmeler (alkol, karbonmonoksit) en önemlileridir.

Sinir sistemi hastalıkları

A) Nevrit ve Nevraljiler

Yaralanma gibi belirli bir bölgeyle sınırlı nedenlerden kaynaklanan mononevritte, bir yada birden fazla sinir lifi zedelenmiştir.

Enfeksiyon yada zehirlenme gibi bütün vücudu etkileyen nedenlere bağlı polinevritlerde ise birden fazla sinir boydan boya etkilenir.

Mononevrit

Tek bir sinirde nevrit oluşmasına yol açan pek çok etkenden bazıları şunlardır:

Sinir gövdesinin bütünüyle yada kısmen çıkartılmasını gerektiren yaralanmalar; çıkıklar; alçılar, kemik tümörleri, atardamardaki genişleme, ve koltuk değneği gibi sinire baskı yapan nedenler; başını bir kolun üzerine koyarak uyuyakalanlarda önkolun döner kemik sinirinde olduğu gibi belirli bir sinirin sıkışmasına neden olan hareketler; sinirin çevresindeki dokuların iltihaplanması; bu dokulara tahriş edici dokuların şırınga edilmesi;

Çok ender görülse de kan yada lenf yoluyla sinire bulaşan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar. Soğukta kalanlarda da sık sık mononevritler görülür; örneğin, yüz sinirinin soğuktan etkilenmesiyle akut olarak başlayan yüz felci (Bell felci) birkaç haftada iyileşir.

Polinevrit

Travma gibi bir nedene bağlı olarak, belirli bir bölgede yada tek bir sinirde ortaya çıkan mononevritlerin aksine, polinevritler bütün vücudu etkileyen nedenlerden kaynaklanarak birden fazla sinirde oluşur. Vücudun yalnızca sağ yada sol yarısındaki sinirlerde görüleceği görüleceği gibi bakışımlı da (simetrik) olabilir.

Başlıca nedenleri zehirlenmeler, enfeksiyonlar ve metabolizma bozukluklarıdır.Alkol, kurşun, arsenik, cıva, kükürt ve kömür gibi pek çok zehirli maddenin yol açtığı polinevritler genellikle çalışma sırasında bu maddelerle karşılaşanlarda meslek hastalığı olarak ortaya çıkar. Hemetin, sülfamitler, bizmut, verem tedavisinde kullanılan izoniyazit ve bazı antibiyotikler de polinevrite yol açabilir.

Belirtileri

Kas gerginliğinin azalması yada refleks yitiminin görüldüğü gevşek felçler;

felç ve atrofi hemen her zaman kol ve bacakların vücuttan uzak uçlarında daha belirgin ve bakışımlıdır;

3. Duyu kaybı genellikle felçten daha geri plandadır; kollar ile bacakların vücuttan uzak uçlarında daha belirgindir;

4. Karışık polinevritlerde yada duyu bozukluklarına yol açan polinevritlerde sık sık karıncalanma ve kendiliğinden başlayan ağrılara rastlanır; sinir gövdesinin sıkışması ağrıyı başlatabilir.

Çevresel Etkenler

Virüsler - Birçok virüs insanda merkez sinir sistemine zarar verir.Virüs kökenli beyin iltihabı olgularında da sık sık Parkinson hastalığına benzer bir klinik tablo ortaya çıkar. Bununla birlikte günümüze değin yapılan testler hastalığın enfeksiyonla geçtiğini doğrulamamıştır.

Travmalar - Parkinson hastalarının büyük bölümünün geçmişinde kafa travmalarına rastlanır, ama kafa travmalarıyla hastalık arasında dolaysız bir neden-sonuç ilişkisi henüz kurulamamıştır.

Travmanın beyindeki bazı yapılara zarar verdiği ve doku kaybı kritik düzeye ulaştığında Parkinson hastalığının ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

Çevredeki Zehirler - Parkinson hastalığının çevredeki bir zehirden kaynaklanabileceği kuramı son dönemlerde önem kazanmıştır. Bunun bir nedeni 1980'lerin başında ABD'nin California eyaletinde uyuşturucu bağımlıları arasında görülen, MTPT adlı maddeye bağlı Parkinson hastalığı "salgını"dır.

MPTP vücutta sinirleri etkilen MPP+ adlı zehre dönüşür. Bu zehir Parkinson hastalığında beyin ve sinirlerde oluşan zedelenmenin aynısına yol açar.

Belirtiler

Belirtisiz başlaması ve birçok başka sinir sistemi hastalığıyla karıştırılabilmesi nedeniyle Parkinson hastalığının tanısı güçtür. Pek çok durumda hastalık belirgin klinik işaretlerin ortaya çıkmasından yıllar önce başlamıştır.

Hastanın yakın çevresindeki dikkatli kişiler genellikle yıllardır var olan ve hastalığın işaretleri kabul edilebilecek ani, ilginç davranış değişikliklerini olağandışı hareket ve duruşları anımsayabilirler.

Birçok hasta başlangıçta halsizlik, ağrı yada depresyon gibi Parkinson hastalığına özgü olmayan bozukluklardan yakınır.

Hekimde genellikle Parkinson kuşkusu yaratan bulgu, bir elin parmaklarında görülen kaba ve yavaş titremelerdir.

C)Yüz Felci Klinik Değerlendirme

Yüz felci tanısı için hastanın istemli ve istem dışı yüz hareketleri dikkatli bir biçimde tedavi edilir.

Alın, gözkapakları, burun deliği ve ağız kaslarının gerginliğinde ve kasılmasında azalma olup olmadığı araştırılır.

Hastanın alın kaslarını hareket ettirememesi yüz sinirinin üst bölümünün felcini düşündürür; bu durumda tam bir nörolojik muayene yapılaması gerekir.

Felcin Şiddeti

Sinirdeki hasarın kolay iyileştirebilir olup olmadığını saptanması tedavi açısından büyük önem taşır.

Elektrodiyagnostik incelemeler aracılığıyla felcin şiddeti genellikle anlaşılabilir. Yüzün bir tarafında tam bir felç görünmüyorsa nöropraksinin söz konusu olduğu kabul edilebilir.

D) Multipl Skleroz Nedenleri

Nedenleri henüz kesin olarak anlaşılmamıştır. Bütün olasılıklar incelenerek geliştirilen çeşitli varsayım ve kuramlardan bazıları yaralanma, aşırı bedensel yorgunluk, zehirlenme, yapısal etkenler ve heyecan gibi nedenlerin üzerinde durmaktadır ama bunların hiçbiri kanıtlanamamıştır.

Bununla birlikte, söz konusu etkenlerin hastalığın gelişimini kolaylaştırdığı yada gidişini değiştirdiği kabul edilir.

Belirtileri

Başlangıçta çok belirgin olmayan tekil belirtiler görülebilir. Bunlardan bazı gençlerde başın zor bükülmesiyle omurga boyunca duyulan elektriklenme, bedensel yorgunlukla yada sıcak ortamda kaldıktan sonra ortaya çıkan görme bulanıklığı ve başka sinir belirtileridir. Konuşma bozuklukları oldukça sık görülür. Hasta yavaş ve heceleri ayırarak konuşur.

Bazen de sözcükler ağzından patlarmışçasına çıkar ve farklı tonlamalar kullanır.

Kimi zaman ses tellerindeki titreme konuşmada titremeye yol açar. Multipl skleroz, ender olarak hafif ruhsal bozukluklara da neden olur. Duygulanım bozuklukları ön plandadır; kişilik yapısında değişme, genel durumun ağırlaşmasıyla çelişen aşırı coşku yada ruhsal ve bedensel huzursuzluğa eşlik eden bunaltı görülebilir. Spastik gülme ve ağlama nöbetlerine de rastlanabilir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Betülmrb lar ; ben her gece yatarken ve sabah uyanırken boynumdan yukarı doğru bi ağrı çıkıyo neden acaba bu aralar da sağ tarafa yatınca sağ yan arka boynumun yanı ağrıyo sol tarafa yatınca da sol kısım acaba neden kaynaklanıyo bilgi verirmisiniz
 • Turan Elvermişyaklaşık 3 yıldır sinir sistemi sorunu yaşayan bir yakınımız var. doktorlar hep antidepresanlar veriyor. ama hastanın durumunda bir iyleşme yok. konuşmasında yürümesinde çok ciddi sorunlar devam ediyor. lütfen bize bir öneride bulunun . tavsiyelerinzi kendileriyle paylaşacağım. tşk
 • Şifa Markethastalğınızla ilgili tam teşhis konmamışsa üzgünüm bi önerimiz olamaz , lütfen önce bir doktora danışınız. geçmiş olsun
 • Hakan Akansinir hastalığına kesin çözümler bitkisel de olur
 • Şifa MarketStres, çok duyduğumuz, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı bir durumdur. Kişinin çevreyle uyumunu bozar ve kapasitesini zorlar. Herkes streste olup olmadığını anlayabilir.Bu durumdan bitkisel yollarla kurtulmak için linke tıklayınız. bilgi hattı : 0224 2-3-4-5-6-7-8
  http://sifamarket.com.com/bitkisel/strs-serbetci-otu-karisimli-set-3.html
 • Metin TogayBen yapılan hiç bir haksızlığa tahammül edemiyum çabuk sinirleniyum ve karşımda kim olursa olsun gözüm görmüy ne yapcağimi bilmiyum
 • Şifa MarketBenim size önerdiğim seti incelerseniz ve düzenli kullanırsanız bir daha bu durumla karşılaşmazsınız. Bilgi Hattı : 0224 2-3-4-5-6-7-8
  http://sifamarket.com.com/bitkisel/strs-serbetci-otu-karisimli-set-3.html
 • Alkan AkyüzCocugum 7 yasinda ve idrarinin geldigini hissetmiy. Karninda tüm buldular kemotereapi bitti Tümörü atlatti ama suan da hala cisinin geldigini anlamiy sinirsistemleri zedelenmis olabilir mi olduysa Tedavisi varmidir
 • Şifa Marketdetaylı görüşülmesi gereken bir sorun bu, sorulması gereken bir kaç soru olacak , bu yüzden daha detaylı bilgi için bilgi hattımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilgi Hattı : 0224 2-3-4-5-6-7-8
 • Serap ElabağMrb hocam benim sum ben sürekli sinirleniyum sinirlerime hakim olamıyum ve bu durumdan çok rahatsız oluyum sinirlenmek istemiyum ne yapmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkür ederim hoşçakalın iyi günler.
 • Şifa MarketStres, çok duyduğumuz, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı bir durumdur. Kişinin çevreyle uyumunu bozar ve kapasitesini zorlar. Herkes streste olup olmadığını anlayabilir.Bu durumdan bitkisel yollarla kurtulmak için linke tıklayınız.Yada daha detaylı bilgi için bilgi hattımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilgi hattı:0224 2-3-4-5-6-7-8
  http://sifamarket.com.com/bitkisel/strs-serbetci-otu-karisimli-set-3.html
 • Isa Eski Vücudumda sürekli bir halsizlik var sebebi ne olabilir
 • Şifa MarketHalsizlik, isteksizlik, güçsüzlük, yıpranmışlık, sıkıntı gibi tanımlamalar benzer durumu tanımlamak için sıklıkla kullanılır. tedaviye destek ürünlerimizi incelemek için lütfen altta bulunan linke tıklayınız.
  http://sifamarket.com.com/bitkisel/balsarayi-ginsengli-karisik-40li-bitki-cayi-3.html
 • AysuHemen sinirleniyum ve sesimi kontrol edemiyum sinir hastasimiyim acaba ?
 • Şifa MarketKedi otu kapsülü sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etki gösterir. Yatıştırıcı etkisi ile stresi ve spazmları giderir. Sara, nevrasteni, histeri gibi sinir rahatsızlıklarında yardımcı bitkisel gıda takviyesidir. Lütfen detaylı bilgi için linke tıklayınız. Bilgi Hattı : 0224 234 56 78
  http://sifamarket.com.com/bitkisel/yesilex-kedi-otu-ekstrakti-700-mg-60-kapsul.html
 • Sinir

  Hastalığının

  Belirtileri