Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Sindirim sistemi hastalıkları ve bozuklukları sırasında ortaya çıkabilecek olan belirtileri şöyle sıralayabiliriz:

1 )İştahsızlık,

2 )Yutma güçlüğü,

3 )Nefes kokması,

4 )Geğirme ve regürjitasyon,

5 )Hazımsızlık,

6 )Pirozis [yanma duygusu],

7 )Bulantı-Kusma, 

8)Hematemez-melana,

9 )İshal,

10 )Kabızlık,

11 )Gaz,

12 )Karın ağrısı, 

İŞTAHSIZLIK: İştahsızlık ,yemek yeme isteğinin azalması veya kaybolmasıdır. İştahsızlık birçok sindirim sistemi hastalıklarında gelişebileceği gibi,sindirim sistemi dış organları bozukluklarında ve psikiyatrik bozukluklarda da oluşabilecek olan bir belirtidir.Bu nedenle iştahsızlığı belli bir hastalığın belirtisi olarak el alıp ,burada teşhise varmak olanaksızdır.Beslenme isteği hipotalamustaki başlıca iki merkez tarafından kontrol edilmektedir.Bunlardan biri “Açlık merkezi” diğeri ise “Tokluk merkezidir”.Yeterli bir yemekten sonra doymuşluk merkezi,açlık merkezini baskı altına alarak yemek yeme isteğini bastırır.İştahsızlık birçok sindirim sistemi hastalıklarının ortak belirtisi olabilir.

YUTMA GÜÇLÜĞÜ (DİSFAJİ): Yutma güçlüğünde ,hasta yutma olayı sırasında sıvı yada katı maddenin belli bir noktada takıldığından şikayetçidir.Yutma sırasında ağrının gelişmesine “Odinofaji” denilmektedir.Etkenleri yerleştiği yere göre ikiye ayrılır:

a-“Ağız –Yutak”

b-Özafagus’tan kaynaklanan yutma güçlüğüdür.

NEFES KOKMASI: Çeşitli etkenleri vardır fakat en sık görülenleri diş çürükleri ve ağız sağlığını iyi korunmamasıdır. Diğer etkenler diş etlerinde,burunda,sinüslerde gelişen iltihaplar,bademcik enfeksiyonları,akciğer iltihapları,üremi ile seyreden böbrek hastalıkları ve şeker hastalığı sırasında gelişen ketonemi sırasında da nefes kokabilir.

GEĞİRME VE REGÜRJİTASYON: Geğirme ,mide ya da özafagusdaki havanın karın kaslarının kasılmasıyla zorlu bir biçimde ağızdan çıkartılması olayıdır. Geğirme sıklıkla mide ülseri, midenin kardia bölümü bozuklukları ya da safra yolları ve kesesi hastalıklarında ortaya çıkan bir belirtidir.

Regürjitasyon ile kusma birbirleriyle karıştırılan iki belirtidir. Regürjitasyonda , mide ya da ozafagusdaki besin maddelerinin karın kasları kasılmaksızın, herhangi bir zorlama olmaksızın,adeta kendiliğinden ağız boşluğuna gelmeleri olayıdır. Midenin aşırı dolu olması, özafagusda gelişen anormal darlıklar regürjitasyona neden olur.

HAZIMSIZLIK: Hazımsızlık ,yemek yedikten sonra mide bölgesinde hissedilen bir rahatsızlık hazımsızlık olarak tanımlanmaktadır.Nedenleri psikolojik olabildiği gibi bazı durumlarda tanımlanamamaktadır. Bazı hazımsızlıklar ise belli kesin maddelerinin yenilmesinden sonra ortaya çıkmaktadırlar.Bu gibi durumlarda yakınmaya yol açan maddeler yenilmemelidir.Mide ülserinde ,mide kanserinde gastritlerde,safra kesesi ve yolları hastalıklarında hazımsızlık gelişmektedir.

PİROZİS-YANMA HİSSİ: Pirosiz ,göğüs kemiği altında ya da epigastrium bölgesinde hissedilen bir yanma duygusudur. Bu duygu, özofagusun mideye yakın bölümünün mideden özofagusa geri gelen ve midenin asidiyle temas etmiş olan besinlerin özofagusun bu bölgesindeki mukozayı uyarmasına bağlıdır.Bu uyarı bölgedeki özofagus kaslarını şiddetli bir kasılmaya yönelterek,ağrıya neden olmaktadır.hamilelik sırasında oran % 42-48 oranlarına çıkmaktadır.Alkol ve aspirin gibi bazı maddelerde pirozise neden olmaktadır.

BULANTI-KUSMA: Bulantı ve kusma yalnızca sindirim sistemi hastalıklarını ilgilendiren bir belirti değildir.Vücutta gelişen çeşitli hastalık ve bozukluklar bu iki belirtiye yol açabilirler.Mide bulantısı karşı konulmaz bir kusma duygusudur.Kusma ise mide içindeki maddelerin karın kaslarının kasılmasıyla zorlu bir biçimde özofagus yoluyla ağza yada ağızdan çıkartılmasıdır.Bulantı ya sıklıkla kusmaya öncülük eder ya da onunla birlikte gelişir. Bulantı ile birlikte terleme,solukluk,aşırı tükürük salgılama,kalbin yavaş atması(bradikardi), tansiyonun düşmesi (hipotansiyon) ve iştahsızlık gibi bozukluklar eklenebilir.

Kusma eğer uzun sürmüşse,dışarı atılan mide salgıları nedeniyle vücut aşırı “Su”, ”Asit” ve “Potasyum”kaybetmiş olur.Su kaybı,”Hipovolemi” denilen kan hacminin azalmasına; hidroklorik asit (HCl) biçimindeki asit kaybı ,”Alkaloz” denilen vücut sıvılarının alkali tarafa kaymasına potasyum kaybı ise ,”Hipokalemi” denilen vücut sıvılarında potasyum azalmalarına yol açmaktadır.Bunların her biri ise tek başına insan organizmasının hassas dengesini olumsuz biçimde etkileyebilmektedir.Hatta ölüme bile yol açabilmektedir.Sürekli ve şiddetli kusmaları sırasında ,özofagusun son bölümü ile midenin kardia bölümü içeren yırtıklar gelişebilmektedir.Kusma sırasında yanlışlıkla nefes alındığında,solunum yollarına ve akciğerlere besin artıkları kaçabilir.Buna bağlı olarak da “Aspirasyon pnömonisi” denilen bir zatürree çeşidi gelişebilir.

Kusmaya neden olan çeşitli etkenler şunlardır: Sindirim sisteminin tahriş olması,sindirim kanalındaki iltihaplar,ülserler,darlıklar,tıkanmalar,pankreast a gelişen iltihaplar,safra kesesi ve yollarını ilgilendiren iltihap ve tıkanmalar,periton zarının iltihaplanması(apandisit),sindirim kanalındaki kanamlar ve buna benzer bir çok etken vardır.

HEMATEMEZ-MELENA ( KAN KUSMA-DIŞKIDA KAN ÇIKMASI ): Hematamez , kan kusma durumuna verilen addır.Dışkının katran gibi siyah çıkması durumuna ise melena adı verilir.Bunun dışında dışkıda taze,kırmızı kan da saptanabileceği gibi yalnız kimyasal reaksiyonlarla ortaya konabilen kan da dışkıya karışmış olabilir.

Hematemezde kusulan kan,eğer kırmızıysa kanamanın çok yeni olduğu düşünülmelidir çünkü bir süre kalan kan midedeki HCl ‘nin etkisiyle Kahve telvesi görünümü kazanır.Bunun sonucu da hematemezde çıkartılan kan kahve telvesine benzer. Hematemezi yaratan etken sindirim kanalından kaynaklanabileceği gibi üst solunum yollarındaki bir kanamadan kaynaklanan kanın yutulmasıyla oluşabilir.

Hematemez oluşturan etkenleri kaynaklarına göre şöyle özetleyebiliriz:

Yutulmuş kan:Burun kanaması,dişeti kanaması, hemoptizi kanının yutulması

Özofagus kaynaklı: Özofagus ülserlerinin kanması, özofagus tümörlerinin kanaması, özofagusun yabancı bir cisimle yaralanması , Mallory-Weiss sendromu .

Mide kaynaklı:Kanayan mide ülserleri ,kanayan gastritler,hiatus hernisi,mide tümörleri.

Duodenum kaynaklıuodenum ülseri, duodenum tümörleri ,safra taşlarının duodenuma düşüp burayı zedelemeleri.

Diğer etkenler: Çiçek hastalığı,sifilis,sarı humma,sıtma,kolera,hemofili,skorbüt,K vitamini eksikliği,sindirim kanalı ameliyatları,sindirim sistemi etkileyen delici ya da küt yaralanmalar.

Melena ,dışkıda kan çıkması olayına denir. Hematemeze yol açan tüm etkenler melenaya yol açabilir.Bunun dışında tifo,incebağırsak tümörleri incebağırsakları besleyen bazı damarların tıkanması , bağırsakların yaralanması da melenaya yol açabilir.Diğer etkenler kaynaklandıkları bölgeye göre şöyledir:

İncebağırsaklar:Ülserler,tifo,yaralanmalar,damar tıkanıklıkları.

Kolonlar: Kolon kanseri, dizanteri kolitis ülseroza,kolon tüberkülozu, polipler, damar tıkanıklıkları.

Rektum: Polipler, Rektum kanseri, sifilis ya da tüberküloz ülserleri, yaralanmalar, rektum iltihabı (proktis).

Diğer etkenler: Kolera , sarı humma, skorbüt, K vitamini eksikliği

KABIZLIK: Kişinin 3-4 günde bir zorlanarak,az sayıda ,genellikle küçük yuvarlak kitleler halinde dışkılaması durumudur. Kabızlık oluştuğunda ,buna baş ağrısı ,iştahsızlık,dilde paslanma gibi ek belirtiler de eklenir.Kabız kimseler,dışkılama sırasında aşırı derecede ıkındıklarından, Hemoroid riskiyle daha fazla karşı karşıyadır.Sıklıkla da kabızlıkla ve hemoroid bir arada görülür.

Kalınbağırsakların işlevleri büyük ölçüde otonom sinir sisteminin denetimi altındadır. Kalınbağırsaklarda ileriye doğru olan hareketler yeterli şiddette değil ise kabızlık gelişmemesi için hiçbir neden kalmamaktadır.Etkenleri:Bazı kötü alışkanlıklar,beslenme ve yaşam tarzı uygunsuzluklarıdır.Bedensel yönden hareketsiz bir yaşantıya sahip olan kimselerde, bitki kökenli besinlerden fakir bir beslenme rejimi uygulayan kimselerde kabızlık belirtisinin ortaya çıkmaması için hemen hemen hiçbir neden yok gibidir.Kabızlığı yok etmek için bu davranışlarda kaçınmamız gerekmektedir.

Kabızlıkların bir bölümü ise vücutta gelişen bazı hastalıkların bir ortak sonucu ,bir belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.bu hastalıkların bazıları şunlardır:Ateşli hastalıklar,bazı infeksiyonlar,apandisit,Peritonit,pilor stenozu ,menenjit,bazı sirozlar,kolon kanseri,iritabl kolon (spastik kolon),megakolon,atonik kolon,kalsiyum azlığı,potasyum azlığı,B1 vitamini azlığı, hipotirodizm, hiperparatiroidizm, Parkinson sendromu,kurşun zehirlenmesi, morfinin zerki, bağırsak tıkanması gibi.

Rektumda gelişen nedbe darlıkları hemoroidler, anüs fisürleri, anüs fistülleri,anüs apseleri varlığında ,dışkılama sırasında şiddetli bir ağrı oluştuğunda hastalar dışkılamamaya çaba gösterirler,bu da kabızlığa yol açar. 

İSHAL(DAİRE): İshal ,dışkının bağırsaklardan hızlı geçmesi ve çok sulu olarak çıkartılması durumuna verilen addır.Kalınbağırsaklardan geçen besin artıklarından fazlalık suyun geri emilmesi,özellikle çıkan ve yatay kolonlarda gerçekleştirilmektedir ve dışkı içinde günde 100 ml kadar suyun atılması normal sayılmaktadır.

İshaller,ani ve müzmin olmak üzere başlıca iki grupta incelenebilir:

Ani (akut) ishaller:

1-Viral gastroentrit: Çeşitli virüslerin neden olduğu sindirim kanalı iltihaplarında halsizlik ,kas ağrısı ,iştahsızlık,bulantı ve kusmayla birlikte ishal de gelişir.Genellikle ateş ortaya çıkmaz.

2-Stafilokoklara bağlı ishaller:Stafilokok denilen bazı bakteriler ,besin maddelerine bulaştıklarında burada ürerler ve “Enterotoksin”denilen bir zehir maddesi üretirler.Stafilokokların besinlere bulaşması genellikle derideki ve özellikle ellerdeki yaralardan ya da kirli ellerden olmaktadır.Stafilokokların bulaşmış olduğu besin maddesini yemiş olan kişide ,1-6 saat sonra kanlı bir ishal gelişir.Hastada bulantı ,kusma,karında kramp tarzında ağrı da gelişir.Besinlerin temiz koşullarda hazırlanıp korunması gerekmektedir.

3-Koleraya bağlı ishal:Vibrio kolera ile bulaşmış besin maddelerini yiyen kimselerde1-3 gün sonra şiddetli ,kansız bir ishal gelişmektedir.Çıkartılan dışkı,yıkanmış pirinç suyu gibidir.Hasta aşırı miktarda su kaybeder.İshal sırasında karında kramp tarzında ağrılar da gelişir.

4-Dizanteri ishalleriizanteri ishallerinde çıkartılan dışkı kanlı ve cerahatlidir.”Şigella dizantesi”;”Şigella fleksneri “,”Şigella solei”,”Salmonella paratifo”adlı bakteriler,”Giardia lamblia”,”Balantidium koli”,”Entemoeba histolitka “,”Trikomonas himinis” adlı protozoalar dizanteri etkenleridir.

B)Müzmin (kronik) ishaller:1-Aralıklı ortaya çıkan ishalleri şöyle sıralayabiliriz:İritabl koln (spastik koln),karsinoid tümörleri paratiroit hormon yetersizliği, böbreküstü bezi korteksi yetmezliği,hipertiroidizm pernisiyöz anemi,müzmin pankreas iltihabı,fibrokistik hastalık,nontropikal spru,Crohn hastalığı ,Kolitis ülseroza,bağırsak tüberkülozu.

2-Sürekli ishaller ise şöyle sıralanabilir:Whipple hastalığı ,bağırsak fistülleri ,bazı 

safra kesesi ya da yolları hastalıkları.

İshallerde uygulanacak olan ilkyardım,hastaya bol miktarda su içermektedir. Böylece vücut ishalle kaybettiği suyu yerine koyabilecektir.Uygulanacak asıl tedavi ise,ishal

Oluşturan etkenin saptanıp , ortadan kaldırılmasıdır.

GAZ: Sindirim kanalındaki gaz başlıca üç kaynaktan kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki yemek yerken yada su içerken bir miktar havanın da yutulmasıdır(aerofji). İkincisi bağırsaklarda normal olarak bulunan bazı bakterilerin karbondioksit,metan ve hidrojen gazı üretmeleridir. Üçüncüsü ise kandaki bazı gazların ve özellikle de azot gazının bağırsak boşluğuna geçmesidir.Bu gazların bir bölümü geğirme ile ,bir bölümü yeniden kana karışarak bir bölümü de anüsten geçerek ,bağırsak kanalından uzaklaştırılmaktadır.Hidrojen, karbondioksit ve metan gazlarının büyük bir bölümü bağırsak boşluğundan kan geçtikten sonra,bakterilerin bazı gazları özellikle ,hidrojen gazını kullanmalarını engellediklerinden,bağırsaklardaki hidrojen gazının artmasına neden olurlar.

Sinirli kimselerde,sürekli sakız çiğneyenlerde hava yutma daha fazla olmaktadır.Bu da gazdan yakınmaya yol açmaktadır.Burun tıkanıklığı ve bazı damak ve diş bozuklukları olan kimseler yemek yerken ya da su içerken normalden daha fazla hava yutarlar.Bu gibi bozuklukların tedavi edilmesi gaz oluşumunu engelleyebilir.Hızlı ve çok yemek yemek,yemekler içersinde fazla miktarda içki çimek aşırı hava yutulmasında rol oynamaktadır.

KARIN AĞRISI: Karın ağrılarının başlıca iki etken vardır:Bunlardan ilki periton içi nedenlerden kaynaklanan karın ağrıları ,ikincisi ise periton dışı etkenlerden kaynaklanan ağrılardır.Karın ağrılarının etkenleri şunlardır:

Periton içi nedenlere bağlı karın ağrıları:

·Periton:

1-Bakteriyel peritonit a)Mide,safra kesesi ve bağırsak delinmeleri, b)Peritonun kan yolu ya da diğer bazı yollarla taşınan tüberküloz, streptokok, pnömokok ve diğer bazı mikroorganizmaların etkisiyle iltihaplanması.

2-Kimyasal ya da nonbakteriyel peritonit:Yumurtalık kistlerinin patlaması ,mide ülserinin delinmesi,safra kesesinin delinmesi.

·Karın içindeki içi dolu organlar:

1-Karaciğer iltihabı (hepatit),

2-Karaciğer apsesi, 

3-Pankreas iltihabı(pankreatit),

4-Dalak apsesi

·Karın içindeki içi boş organlar:

1-Peptik ülserler,

2-Apandisit ,

3-Kolesistit,

4-Kolon iltihabı(kolit),

5-Crohn hastalığı (Regional enteritis),

6-Kolitis ülseroza,

7-Gastroentrit(mide ve bağırsakların iltihabı)

·Pelvis organları:

1-Endometrit(endometrium iltihabı),

2-Tuboovarien apseler, 

3-Over(yumurtalık)apseleri,

4-Pelvis iltihabı

·Mezenter:

1-Mezenter lenf bezlerinin iltihaplanması

Damarsal kökenli ağrılar:

·İskemiler:

1-Dalak infarktüsü,

2-Karaciğer infarktüsü,

3-Mezenter damarlarının tıkanması,

4-Omentum damarlarının tıkanması,

·Periton içi kanamalar:

1-Dalak yırtılması,

2-Karaciğer yırtılması,

3-Dış gebeliklerde damar yırtılmaları,

4-Karın içi anevrizmalarının yırtılmaları,

5-Mezenter damarlarının yırtılması

Mekanik tıkanma ya da gerilmelerden kaynaklanan ağrılar:

·Bağırsakların tıkanması ve gerilmesi:

1-Tümör,

2-Fıtık,

3-Bağırsakların dönmesi,

4-Bağırsaklarda yapışıklıklar

·Safra kesesi ve yolları:

1-Taş,

2-Tümör,

3-Nedbe darlığı,

4-Kist,

·Dalak ve karaciğer:

1-Karaciğerin kalp yetmezliği ya da Budd-Chiari sendromuna bağlı olarak,bazen kan hastalıklarına ya da bazı kanserlere bağlı olarak büyümesi. 

2-Dalağın genellikle bazı kan hastalıklarına ve kanserlere bağlı olarak büyümesi.

·Pelvis içi organları :

1-Over ve tuba apseleri,

2-Over kistleri,

3-Dış gebelik.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Kas Ağrılar
 • Toraks Duvarı Yaralanmaları
 • Düz Kas Tümörleri
 • Kemik Sintigrafisi Tc-99M
 • Kemik Ve Kas
 • Kemik Ve Kas Sağlığı
 • Kas Ve Kemik Hastalıkları
 • Kas Ve Kemik Ağrıları
 • Kemik Ve Kas Ağrılar
 • Kemik Ve Kas Sağlığı Hakkında Bilgi
 • Eklem Ve Hastalığı
 • Eklem Hastalıklarında
 • Eklem Ve Kas
 • Kemik Romatizması
 • Kas Kemik Ağrıları
 • Kas Ve Kemik Hastalıkları Belirtileri
 • Kas Ve Kemik Hastalıkları Nelerdir
 • Kas Ve Kemik Hastalıkları Nelerdir
 • Sinir Sistemi Hastalıkları Belirtileri
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri
 • Kas Bitkisel Tedavisi
 • Kas Ağrısı İçin Bitkisel Çözüm
 • Kas Ağrısı Belirtileri
 • Kas Ağrısı Nedirr
 • Kas Ağrısı Nasıl Gider
 • Stresin Kas Ağrısı Üzerine Etkisi
 • Kas Ağrısı Nelerdir
 • Kas Ağrıması Tedavisi
 • Kas Ağrısı Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Tedavileri
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir
 • Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları Tedavisi
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Tedavi Yöntemleri
 • Kollarda Sinir Zedelenmesi
 • Kas Ağrısı 3
 • Kemik Hastalıkları 2
 • Kas Ve Kemik Sistemi
 • Kas Ve Kemik Sistemi İçin Şifalı Bitkiler
 • İltihap Önleyici İlaçlar
 • Ağrı Kesici İlaçlar 2
 • Bağdoku İltihapları
 • Mukoza Kesecik İltihabı (Bursitis)
 • Kas Ve Kemik Hastaları
 • Kemiklerin Tedavisi
 • Allogreftlerin İmmün Tanınması
 • Etyoloji
 • Primer Konjenital Immün Yetmezlik Hastalığı Özeti
 • Romatoid Arterit Özeti
 • Romatoid Artrit 2
 • Sistemik Sklerozis Özeti
 • Sistemik Sklerozis (Skleroderma)
 • Timik Hipoplazi Digeorge Sendromu
 • X’e Bağlı (Linked) Agammaglobulinemi (Xla, Bruton Hastalığı)
 • Hipertermi
 • Malnütrisyon 2
 • Mekanik Travma
 • Nonterapötik Toksik Ajanlarla Zedelenme (Madde Alışkanlığı)
 • Nütrisyonel Hastalıklar Özeti
 • Düz Kas Çoğalması
 • Damla Hastalığı
 • Diz Agrısı 2
 • Diz Şişmesi 2
 • Kas Romatizması
 • Akondroplazi
 • Arterit Özeti
 • Artirit 2
 • Benign Fibröz Histiyositom (Dermatofibrom)
 • Diğer Kemik Tümörleri
 • Düz Kas Tümörleri
 • Edinilmiş Kemik Gelişimi Hastalıkları
 • Eklemin Tümör Ve Tümör Benzeri Lezyonları
 • Eklemler
 • Enfeksiyöz Arterit
 • Fibrohistiyositik Tümörler
 • Fibromatozlar
 • Fibrosarkom
 • Fibröz Displazi 2
 • Fibröz Kortikal Efekt Ve Kemikleşmeyen (Nonosifiye) Fibrom
 • Fibröz Tümörler Ve Tümör Benzeri Lezyonlar
 • Fibröz Ve Fibro Dsseöz Tümörler
 • Gangliyon Ve Sinoviyal Kistler
 • Hiperparatiroidizm
 • İskelet Kası
 • İskelet Kası Tümörler
 • Kas Atrofisi
 • Kas Ve İskelet Sistemi
 • Kas-Sinir Kavşagı Hastalıklar
 • Kemiğin Dev Hücreli Tümörü
 • Kemiğin Konjenital Hastalıklar Özeti
 • Kemiğin Konjenital Hastalıkları
 • Kemik Gelişiminin Edinilmiş Hastalıkları Özeti
 • Kemik Tümörler
 • Kemik Tümörler Özeti
 • Kemik Yapan Tümörler
 • Kıkırdak Yapan Tümörler
 • Kırıklar
 • Kondrosarkom
 • Konjenital Myopatiler
 • Lamberteaton Miyastenik Sendromu
 • Leiomiyosarkom
 • Liposarkom
 • Lyme Arteriti
 • Malign Fibröz Histiyositom
 • Metastatik Hastalık
 • Romatoid Artrit 3
 • Artirit 3
 • Damla Hastalığı 2
 • Kas Kemik Sistem
 • Miyotonik Distrofi
 • Miyozitis Ossilikans
 • Müsküler Distrofi Özeti
 • Müsküler Oisyrofi
 • Myopati
 • Nörojenik Atrofi
 • Osteogenezis İmperfekta
 • Osteoid Osteom Ve Osteoblastom
 • Osteokondrom
 • Osteom
 • Osteonekrol (Avaskoler Nekrdz)
 • Osteopetrozis
 • Osteoporoz 3
 • Osteosarkom
 • Otozomal Müsküler Distrofiler
 • Paket Hastalığı (Osteitis Deformans)
 • Pigmente Villonodüler Tenosinovit Ve Tenden Kıllfmm Dev Hücreli Tümörü
 • Psödogut (Yalancı Gut)
 • Pyojenik Dsteomyelit
 • Rabdomiyosarkom
 • Raşitizm Ve Dsteomalazi
 • Reaktif Proliterasyonlar
 • Sinoviyal Sarkom
 • Süpüratif Arterit
 • Toksik Myopatiler
 • Tüberküloz Osteomiyeli
 • Yumuşak Doku Tümörleri
 • Öndeki Eklemler
 • Omurlarda Yeni Kemik Oluşumları
 • Omurgayı Etkileyen Kuvvetler
 • Omurganın Ön Kısmında Bulunan Kaslar
 • Omurganın Hareket Birim
 • Omurganın Eklem Sorunları
 • Omurganın Dejenera Tif Sorunları
 • Omurganın Biyomekaniği
 • Omurgada Bağ Sorunları
 • Omurga Kompresyon Kırıklarında Belirtiler
 • Omurga Kırıkları
 • Omurga Kasları
 • Omurga Kanalı Ve Omurilik
 • Omurga Kanalı
 • Omurga İltihabı
 • Omurga Eklemlerinin Hareketliliği
 • Omurga Eklemleri
 • Omurga Anatomisi
 • Omurdaki Diğer Oluşumlar
 • Omur Kemeri Sorunları
 • Omur Kemeri
 • Omur Kayması
 • Bağ Dokusu
 • Eklem Sistemi
 • Kemiğin Hücresel Elemanları
 • Kemik Dokusu
 • Kemik Ve Eklem Enfeksiyonlarinin Patogenezi Ve Histopatolojisi
 • Kıkırdak Dokusu
 • Kas Spazmı
 • Kas Ve Deri Sistemi
 • Ampütasyon
 • Ateş Ve Döküntü
 • Cerrahi Alan Operasyonları Ve Antimikrobiyal Profilaksi
 • Miyozitler 2
 • Osteomiyelit 3
 • Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon
 • Vasküler Yetmezlik Zemininde Gelişen Enfeksiyonlar
 • Kas Zayıflaması
 • Hassas Kemiklerinize Nazik Davranın
 • Kemik Hastalıklar
 • Bere Ve Morarma
 • Kemik Erimesi Nedir? Nasıl Korunmalıdır?
 • Kas-İskelet Sağlığı
 • Aktomiyosin
 • Ankilos
 • Kas Distrofisi
 • Gençlik Kas Distrofisi
 • Öteki Distrofi Biçimleri
 • Kas Distrofisi Tanı
 • Kas Distrofis Tedavi
 • Kürek Kemiği-Üst Kol Kemiği Periatriti Tedavi
 • Doğumsal Kalça Çıkığı
 • Doğumsal Kalça Çıkığı Görülme Sıklığı
 • Doğumsal Kalça Çıkığı Tipleri
 • Doğumsal Kalça Çıkığı Tanı
 • Doğumsal Kalça Çıkığı Belirtileri
 • Doğumsal Kalça Çıkığı Tedavi
 • Kas Ağrıları Genel Kurallar
 • Kırıklar
 • Kırık Türleri
 • Kırıklar Nasıl Tanınır?
 • Kol Kırıkları
 • Bacak Kırıkları
 • Yüz Kemiklerindeki Kırıklar
 • Omurga Kırıkları
 • Kaslar Ve Kas Hastalıkları
 • Kemik Sistemi Lezyonları
 • Waldenstrom Makroglobulinemisi
 • Kongenital İskelet Bozuklukları İle İlgili Cücelik
 • Metaplazi Türleri
 • Kemik
 • Bağ Dokusu
 • Hipokalsemi
 • Kaburga Kırıklan İle Beraber Oluşabilcek Komplikasyonlar
 • Kaburga Kırıklarında Görülebilen Komplikasyonlar
 • Sistemlere Göre Profilak Yeri Ameliyatları
 • Ust Ekstremite Travmaları
 • Klavikula Kırığı
 • Skapula Kırıkları
 • Radyoloji
 • Ortopedik Cerrahi
 • Sinir Kas Bloğu-Kas Gevşeticiler
 • Depolarizan Blok
 • Nondepolarizan Blok
 • Kas-Iskelet Sistemi Travmatolojisinde Genel Yaklaşım
 • Ortopedik Hasta Bakımı
 • Servikal Vertebranm Fleksiyon Tipi Zedelenmeleri
 • Pelvis, Sakrum Ve Koksiks
 • Sternoklaviküler Eklem Travmaları
 • Akromiyoklaviküler Eklem
 • Omuz Eklemi Travmaları
 • Omuz Dislokasyonları
 • Akut Rotator Kaf Lezyonları
 • Dirsek Eklemi Travmaları
 • El Ve El Bileği Travmaları
 • Ayak Bileği Travmaları
 • Midtarsal, Tarsometatarsal Ve Eklem Travmatik
 • Boyun Yaralanmaları
 • Künt Boyun Yaralanmaları
 • Delici Boyun Yaralanmaları
 • Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)
 • Eklem Ve Kemik Hastalıkları
 • Faset Eklem Denervasyonu
 • Omurilik Pilleri
 • Sırt Ağrısı
 • Bel Kemiği Hastalıkları
 • Kas Krampları Tedavisi
 • Kas Ağrıları Nasıl Geçer?
 • Kas Hastalıkları Belirtileri
 • Kas Distrofileri Tedavisi
 • Duchenne Tipi M. D. Nedir?
 • Kavşak Tipi M. D. Nedir?
 • Fasioskapulohumeral Tip M. D. Nedir?
 • Oküler M. D. Nedir?
 • Okülofaringeal M. D. Nedir?
 • Polimiyozit Nedir?
 • Kadınkarda Kas Zaafı Hastalığı
 • Miyastenik Sendrom Nedir?
 • Miyotoniler Nedir?
 • Myotonia Congenita (Thomsen Hastalığı) Nedir?
 • Distrofik Miyotoni (Dystrophia Myotonica, Steinert Hastalığı)
 • Paramyotonia Congenita Nedir?
 • Endokrin Miyopatiler Nedir?
 • Tirotoksik Periyodik Paralizi Nedir?
 • Hypothyroid Myopathy Nedir?
 • Kas Güçsüzlüğü Ve Kas Sıkışması Vakaları
 • Hiperkaliyemik Periyodik Paralizi (Adynamia Episódica Hereditaria)
 • Normokaliyemik Periyodik Paralizi (Tip Iıı P.p.)
 • Şeker Hastalıgı Tedavisi
 • Çocuk Kalp Yetmezliği
 • İdrarda Çıkışı Akut Bir Kas Hastalığının Tedavisi
 • Paroksismal Miyoglobinüri (Paroxysmal Myoglobinuria) Nedir?
 • Akciğer Kanserinde Miyopatiler
 • Konjenital Kas Distrofileri
 • Central Core Hastalığı
 • Centrale Core Hastalığı
 • Kas Hastalıkları
 • Kas Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
 • Kaslar Nasıl Çalışır?
 • Kas Ve Kemik Sistemi İçin Şifalı Bitkiler
 • Kemik Yoğunluğu Testleri
 • Kas Çeşitleri Ve Görevleri
 • Miyofasial Ağrı Belirtileri
 • Skleroderma Tedavisi
 • Multipl Miyelom Nedir?
 • Kas Hastalıkları Miyopati
 • Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Var Mı?
 • Kas Ağrısı Nasıl Geçer?
 • Kas Krampları
 • Kas Ağrıları Ve Ağrıyan Eklemler İçin Ne Yapılır?
 • Eklem İltihabı Nedenleri
 • Guıllaın Barre Sendromu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Myokard Enfarktüsü
 • Pott Hastalığı Nedir
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Osteoartrit Tedavisi
 • Eklem Zarı İltihabı
 • Osteoartrit Nedir
 • Kırık Türleri Nelerdir
 • Kemik Hastalıkları Nelerdir
 • Omurga Nedir
 • Bursit
 • Osteoartrit
 • Sindirim

  Sistemi

  Hastalıkları

  Belirtileri