Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Serebrovasküler Hastalıklar
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

ABD'deki ölümlerin (kalp hastalığı ve kanserden sonra) üçüncü önemli nedeni serebrovasküler hastalıklardır. Serebrovasküler hastalıklar hem morbidite hem de mortalite açısından en sık görülen nörolojik hastalıklardır. Serebrovasküler hastalık terimi kan damarlarını tutan bir patolojik süreç ile ortaya çıkan beyindeki herhangi bir anormallik anlamına gelir. En temel üç süreç (1) damarların trombüs ile tıkanması, (2) damarların emboli ile tıkanması ve (3) damar yırtılmasıdır.

İlk ikisinin birçok özelliği birbirine benzemektedir, çünkü bunların beyin üzerindeki etkileri ayrıdır oksijen ve metabolik substrat. kaybı beyin enfarktüsü ile sonuçlanır. Trombon ve embolim tutulan damara bağlı olarak beynin özel bölgelerinde iskemik' hasar ya da enfarktü e neden olur. Tam perfizyon kaybı (ya da oksijen ve metabolik substrat ileti kaybı) olduğunda da benzer bir hasar patterni difüz olarak gerçekleşir. Damar yırtılmasına bağlı kanama doğrudan doku hasarının yaru sıra ikincil iskemik haSara da yol açar. Bu durumların hepsinin birden neden olduğu klinik tabloya, özellikle de belirtiler akut olarak ortaya çıkmışsa "inme" denilir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Geçici İskemik Ataklar
 • Jugular Venografi Nedir ?
 • Sinir Sistemi Hastalıkları Nelerdir
 • Sinir Sistemi İle İlgili Şifalı Bitkiler
 • Sinir Sisteminin Hastalık Belirtileri
 • Korku Durumu
 • Adet Öncesi Gerginliği
 • Hiper Aktivite (Yerinde Duramama)
 • Depresyon
 • Uykusuzluk
 • Nevraljik Hastalıklar
 • Sinir Sistemi 2
 • Sinir Sisteminde Baş Ağrısı
 • Migren 2
 • Sinir Ağrıları (Nevralji)
 • Multipl Skleroz (Yaygın Sertleşme)
 • Zona (Sinir İltihabı)
 • Deri
 • Sinir (Nevralji) Ağrıları
 • Bitkisel Ilaçların Etki Şekilleri
 • Korku
 • Göğüste Yanma Hissi
 • Sinir Sistemi Ve Gerilim
 • Sinir Sistemi 3
 • Sinir Sistemi
 • Nöresteni (Sinirsel Gerginlik)
 • Sinir Ve Ruh Hastalıklarından
 • Sinir Ağrılarında
 • Sinir İltihabında
 • Sinir Sistemini Düzeltici
 • Sinirleri Kuvvetlendirici
 • Korku Ve Endişe
 • Sinirsel Rahatsızlıklar
 • Siyatik 4
 • Ailesel Tümör Sendromları
 • Akson Dejenerasyonu
 • Akut Pyojenik Menenjit (Bakteriyel Menenjit)
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz (Motor Nöron Hastalığı Lou Gehrig Hastalığı)
 • Arbo Virüsler
 • Arka Fossa Anomalileri
 • Aseptik Menenjit (Viral Menenjit)
 • Astrosilom
 • Az Diferansiye Neoplazmalar
 • Beyin Apseleri
 • Birincil Miçelin Hastalıkları
 • Birincil Beyin Parenkim Kanaması
 • Bulbospinal Atrofi (Kennedy Hastalığı)
 • Birincil Miyelin Hastalıkları Özeti
 • Creutzfeldtjakob Hastalığı Değişkeni
 • Creutzfeldtjakob Hastalığı (Cjd)
 • Cytomegalovirus
 • Dejeneratif Hastalıklar Özeti
 • Ependimom
 • Edinsel Metabolik Ve Toksik Bozukluklar
 • Edinsel Metabolik Bozukluklar
 • Diğer Vasküler Hastalıklar
 • Diğer Parenkim Tümörleri
 • Diğer Edinsel Demyelinizan Hastalıklar
 • Diger Meningoensefalitler
 • Guillainbarre Sendromu
 • Gliomlar
 • Germ Hücreli Tümörler
 • Fungal Ensefalit
 • Frontotemporal Demans 2
 • Fokal Serebral İskemi
 • Epidural Hematom
 • Epidural Ve Subdural Enfeksiyonlar
 • İntrakraniyal Kanama
 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü
 • Hipoksi, İskemi Ve İnfarktüs
 • Hidrosefali
 • Herpes Simplex Tip2 Virüsü
 • Herpes Simplex Tip1 Virüsü
 • Herniasyon
 • Konjenital Malformasyonlar Ve Perinatal Beyin Hasarı
 • Menenjit 5
 • Meningiomlar
 • Medulloblastom
 • Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü
 • Malformasyonlar
 • Lökodistrofiler
 • Kronik Menenjit
 • Konjenital Malformasyonlar Ve Perinatal Beyin Hasarı Özeti
 • Pilositik Astrositom
 • Perinatal Beyin Hasarı
 • Periferik Sinir Sistemi Tümörleri Ve Ailesel Tümör Sendromları Özeti
 • Periferik Sinir Sistemi Tümörleri
 • Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Parkinsonizm
 • Parenkim Enfeksiyonları
 • Ön Beyin Malformasyonları
 • Ödem, Herniasyon Ve Hidrosefali Özeti
 • Ödem, Herniasyon Ve Hidrosefali
 • Oligodendrogliom
 • Nörosifilis
 • Nöronal Tümörler
 • Nörofibrom
 • Mültipl Skleroz (Ms)
 • Motor Nöron Hastalıkları
 • Meta Statik Tümörler
 • Polio Virüs
 • Serebral Toksoplazmosis
 • Serebral Amiloid Anjiyo Pati
 • Schwannom
 • Santral Sinir Sistemi Travmas
 • Rabies (Kuduz)
 • Prion Hastalıkları
 • Progresif Multifokal Lökoensefalopati (Pml)
 • Spinal Müsküler Atrofi
 • Spinoserebellum Dejenerasyonları
 • Spinal Kord Anormallikleri
 • Sinir Siteminin Enfeksiyonlar Özeti
 • Sinir Sisteminin Enfeksiyonlar
 • Sinir Hasar Patenleri
 • Sınır Bölgesi (Watershed) İnfarktları
 • Serebrovasküler Hastalıklar Özeti
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Travmatik Vasküler Hasar
 • Travmatik Parenkim Hasarlar
 • Travmatik Parenkim Hasar Özeti
 • Toksik Bozukluklar
 • Tip 2 Nörofibromatozis
 • Tip 1 Nörofibromatozis
 • Subaraknoid Kanama Ve Sakküler Anevrizmalar
 • Viral Ensefalitler
 • Von Hippellindau Hastalığı
 • Vaskülit 3
 • Varicellazoster Virüsü (Herpes Zoster)
 • Tümörler Özeti
 • Tümörler 4
 • Tüberoz Sklerozis
 • Yaygın Serebral İskemi
 • Tüberküloz Menenjiti
 • Sindirim Organları
 • Sinir Hastalıkları 1
 • Nöresteni 2
 • Sinir Ağrıları 2
 • Sinir Gerilimi
 • Sinir Kopmaları
 • Sinir Sertleşmesi
 • Sinir Uyuşukluğuna Karşı
 • Tümor 5
 • Tümörler 5
 • Tümörler 6
 • Sinir İltihapları
 • Sinirleri Kuvvetlendirmek Için
 • Multipl Skleroz
 • Sinir Ağrılarında 2
 • Sinir İltihabında 2
 • Sinir Sistemini Düzeltici 2
 • Hidrosefali 2
 • Otonom Sinir Sistemi 2
 • Sinir Sistemi
 • Sinirleri Güçlendirici
 • Sinir Sistemini Etkileyen Bulaşıcı Hastalıklar
 • Fiziksel Aktivite İyi Ruh Hali
 • Nevroz
 • Charcot Hastalığı
 • Miyasteni (Myasthenıa Gravıs)
 • Miyasteni (Myasthenıa Gravıs) Nedenleri
 • Miyasteni (Myasthenıa Gravıs) Gidişi
 • Miyasteniye Ayırıcı Tanı
 • Miyasteni (Myasthenıa Gravıs) Tedavi
 • Sinir Sistemi Bozuklukları
 • Elektromiyogram
 • Elektromiyografi
 • Elektromiyogram İşlevi
 • Merkez Sinir Sistemi Üzerinde Etkili Uyuşturucu Olmayan İlaçlar
 • Merkez Sinir Sistemi Üzerinde Etkili Uyuşturucu İlaçlar
 • Çevrel Sinir Sistemi Üzerinde Etkili İlaçlar
 • Sinir Sistemi
 • Sinir Slstemi Ve Ruh Hastalıklarının Mekanizması
 • Sinir Sisteminin Virüs İnfeksiyonları
 • Sinir Sisteminde Travmatik Değişiklikler
 • Sinir Sistemi Lezyonları
 • Sinir Sistemi Lezyonları
 • Sinir Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Sinir Sistemi Lezyonları
 • Disrafi (Dysrhaphia)
 • Sinir Sistemi
 • Anal Kanal
 • Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
 • Sinir Sistemi
 • Yüz Siniri Paralizlsi
 • Down Sendromu Senil Demans Nedir?
 • Mutlipl Skleroz Nedir?
 • Polinevrit Nedir?
 • Merkezi Sinir Sistemi Nörotransmitterleri Ve Zihinsel İşlev
 • Gilles De La Tourette Sendromu
 • Kafa İçi Basınç Artması Sendromu
 • Sinır Sistemi Semıyolojisı
 • Aktif Hareketler Nelerdir?
 • Piramidal Sistem A — Anatomi Ve Fizyoloji
 • Piramidal Sistem Hastalıklarında Görülen Belirtiler
 • Anatomi Ve Fizyoloji
 • Serebellum Sistemi
 • Sinir Sisteminde Son Ortak Yol ( 2. Motor Nöron )
 • Sinir - Kas İletisi (Nöro-Müsküler Transmisyon)
 • Duyu Türleri Ve Yolları
 • Refleksler
 • Kemik - Veter Refleksleri
 • Visseral Refleksler Nelerdir?
 • Patolojik Refleksler
 • İlkel Refleksler Nelerdir?
 • İdeal Bir Duruş Ve Yürüyüş Nasıl Olmalı?
 • Spastik Yürüyüş Nedenleri
 • Parkinson Grubu Hastalıklarında Duruş Ve Yürüyüş Bozuklukları
 • Periferik Sinir Hastalıklarında Yürüyüş Bozuklukları
 • Miyopatide Duruş Ve Yürüyüş
 • Kombine Yürüyüş Bozuklukları
 • Eritici Hastalık Halleri
 • Omuruliğin Anatomi Fizyolojisi Ve Paraplejiler
 • Paraplejiler Nelerdir?
 • Koma Ve Şuur Bozuklukları
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Beyin Arterleri Trombozu (Serebral Tromboz)
 • Beyin Arterleri Embolisi (Serebral Emboli)
 • Ppsödobulber Paralizi
 • Hipertansif Ansefalopati
 • Subaraknoid Kanamalar
 • Parkinsonism Nedir?
 • Koreler Hastalığı
 • Sydenham Koresi Nedir?
 • Huntington Koresi Nedir?
 • Hemiballismus Nedir?
 • Atetoz Nedir?
 • Torsiyon Spazmı Nedir?
 • Tortikolis Nedir?
 • Wilson Hastalığı Nedenleri
 • Hallervorden - Spatz Hastalığı
 • Tremor - Familyal Tremor Nedir?
 • Kafa İçi Urları
 • Hipofiz Adenomaları
 • Metastatik Beyin Urları
 • Beyin Tümörleri
 • Omurîlik Basıları Nedir?
 • Discus İntervertebralis Fıtıkları Nedir?
 • Sinir Sistemi Travmaları
 • Konuşma Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?
 • Dızartrıler Nedir?
 • Afazi Nedir?
 • Apraksi Ve Agnozi Nedir?
 • Parsiyel Nöbetler Veya Lokal Başlayan Nöbetler
 • Jeneralize Nöbetler, Bilateral Simetrik Nöbetler Veya Lokal Başlangıcı Olmayan Nöbetler
 • Bir Tarafı Tutan Veya Bir Tarafta Belirgin Nöbetler
 • Sınıflandırılamayan Nöbetler
 • Nöbet Şekilleri Nöbet Çeşitleri
 • Etyoloji Nedir?
 • Status Epilepticus Ve Tedavisi
 • Traksiyon Baş Ağrıları
 • Deminılizasyon Yapan Hastalıklar
 • Neuromyelitis Optica (Devie Hastalığı)
 • Postvaksinal Ve Postenfeksiyöz Ansefalit Ve Ansefalomiyelitler
 • Sinir Sisteminin Prenatal Hastalıkları Ve Gelişme Kusurları
 • Konjenital Spastik Dipleji Nedir?
 • Konjenital İç Hidrosefali Nedir?
 • Kranio Vertebral Anomaliler
 • Corpus Callosum Agenezisi
 • Konjenital Ağrı Duyarsızlığı (Congenital Analgesia)
 • Amiyotonya Konjenita (Amytonia Congenita)
 • Sinir Sisteminin Heredofamilyal Ve Dejeneratif Hastalıkları
 • Serebrum Ve Kranyal Sinirler
 • Tuberoz Skleroz Nedir?
 • Primer Korpus Kallozum (Corpus Callosum) Dejenerasyonu
 • Presenil Demanslar (Pick Ve Alzheimer Hastalıkları)
 • Herediter Optik Atrofi Nedir?
 • Progressıf Oftalmopleji Nedir?
 • Laurence-Moon-Biedl Sendromu
 • Miyoklonus Epilepsisi Nedir?
 • Bazal Gangliyonlar Nelerdir?
 • Cerebellum Nedir?
 • Friedreich Ataksisi Tedavisi
 • Olivo-Serebellar Ve Olivo-Ponto-Serebellar Atrofi
 • Parankimatöz Serebellar Dejenerasyon
 • Medulla Spinalis Nedir?
 • Amyotrofik Lateral Skleroz Belirtileri
 • Amyotrofik Lateral Skleroz Ve Parkinsonizm Demans Kompleksi
 • Familyal Spastik Paraparezi Nedir?
 • Herediter Proksimal Nörojenik Müsküler Atrofi
 • Siringomiyeli Hakkında Bilgi
 • Periferik Sinirler Nedir?
 • Artrogripozis Mültipleks Konjenita
 • Familyal Disotonomi Nedir?
 • Avitaminozlar Ve Karans Hallerinde Görülen Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Medulla Spinalisin Subakut Kombine Dejenerasyonu
 • Sinir Sisteminin İltihabi Hastalıkları
 • Ensefalit Hastalığı Nedir?
 • Encephalitis Lethargica Nedir?
 • Herpes Simlex Ansefaliti (Akut İnklüzyon Cisimli Ansefalit)
 • Subakut Sklerozan Panensefalit Nedir?
 • Progresiv Multifokal Lökoansefalopati (Pml)
 • Creutzfeldt Jakob Hastalığı Nedir?
 • Reye Sendromu Belirtileri
 • Miyeliteler Nedir?
 • Radyasyon Miyelopatisi Nedir?
 • Medulla Spinalis İnfarktı Nedir?
 • Serebral Ven Sinuslarının İltihabi Hastalıkları
 • Sinir Sistemi Sifilizi
 • Meningovasküler Sifiliz Nedir?
 • Serebrovasküler

  Hastalıklar