Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Şeker Hastalığı Bitkisel Tedavi
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

  Şeker hastalığı bitkisel tedavi;şeker hastalığı bitkisel tedavisi hakkında merak ettiklerinizi ve daha fazlasını aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızda görebilirsiniz.

Şeker Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler

İnsülinden önce Diyabet hastalan bitkisel ilaçlarla tedavi ediliyordu. 1980 yılında Dünya Sağlık örgütü (WHO),araştırmacılardan geleneksel ilaçların faydaları konusunda araştırma yapmalarını istedi. Son 10-12 yıl içinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu preparatların çoğunun etkinliğinin oldukça iyileştirici olduğunu kanıtladı. Burada en etkili, en az toksik ve etkinliği sağlam raporlarla kanıtlanmış bitkiler üzerinde duracağız.

Baharatların da kan şekerini düşürücü etkileri olmasına rağmen diyabet hastalarının düzgün ve etkili doğal yoldan tedavisi diyet,ilave destekler, yaşam tarzı ve bitkisel ilaçların özenle bütünleşmiş olmasını gerektirmektedir.
Soğan (Allium cepa) ve Sarımsak (Allium sativum)

Soğan SarmısakSoğan ve sarımsağın kan şekerini düşürücü özelliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Aktif maddeleri; soğanda kükürt içeren bileşikler allil propil disülfür (APDS), sarımsakta diallil disülfür oksit (allisin)'tir, flavonoid gibi bazı bileşenler de rol oynar.

Deneysel ve klinik kanıtlar, APDS'nin karaciğerdeki insülini inaktive eden bölgelerde insülinle rekabet ederek glikoz düzeylerini düşürdüğünü öne sürer, bunun sonucunda serbest insülin artar. Aç karnına verilen kilogram başına 125 mg dozdaki APDS, kan glikoz düzeylerinde önemli ölçüde düşüşe ve serum insülinde artışa neden olmuştur. Kilogram başına 100 mg allisin de benzer etkileri yapmaktadır.

Soğan ekstrelerini besin yoluyla alınan (30-200 gr soğan) düzeylere yükseltmek kan şekeri düzeylerini doza bağımlı şekilde düşürür. Soğan ekstresi ne kadar fazlaysa glikoz tolerans testinde glikoz oranı o kadar düşük çıkar. Pişmemiş ve haşlanmamış soğan ekstreleri de benzer etkilere sahiptir.

Soğan ve sarımsağın kardiyovasküler etkileri (Kolesterol ve tansiyonu düşürmek gibi) diyabet hastalarının soğan ve sarımsak tüketmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kanıtlamaktadır.

Kudret Narı (Motnordica charantia)

Kudret NarıKudret narı (balsam armudu olarak da bilinir), Asya, Afrika ve Güney Amerika'da yaygın şekilde yetiştirilen tropikal bir meyvedir.Yeşil salatalık biçiminde su kabağı gibi yumruları olan kudret narı, şekilsiz bir salatalığa benzer. Ham meyvesinin sebze olarak yenmesine ek olarak diyabet hastaları için bir çare olarak halk arasında yaygın olarak kullanılır. Ham meyvenin, taze sıkılmış suyunun ya da ekstresinin kan şekerini düşüren özelliği insanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalarda ispat edilmiştir.

Kudret narı, çok sayıda anti-diyabetik bileşenden meydana gelmiştir. Karma steroidlerden oluşan ve hipoglisemik bir etken olan Charantin, alkol ile ekstre edilen, ağızdan alınan hipoglisemik ilaç olan tolbutamidden daha etkilidir. Momordica da insüline benzeyen bir polipeptid olan ve insülin gibi enjekte edilince Tip I diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerini düşüren polipeptid-p ihtiva eder. İnsülinden daha az yan etkisi olduğu için bazı hastalara önerilir. Ne yazık ki bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yoktur.

Kudret narı preparatlarının ağızdan alınan formda olanları Tip II diyabet hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda iyi sonuçlar vermiştir.Bir çalışmada kudret narı suyu verilen Tip II diyabet hastalarında kan şekeri kontrolü yüzde yetmiş üç gelişme göstermiştir. Kudret narına cevap veren hastaların glikoz tolerans eğrilerinin altında kalan alan 187 cm2, sınır düzeyi olan 243.6 cm2'nin çok altındadır. Başka bir çalışmada kudret narının su ile yapılan 15 g ekstresi altı hastada yemek sonrası şeker düzeyinde yüzde elli dört ve glikozillenmiş hemoglobin düzeyinde yüzde on yedi düşüş sağlanmıştır.

Ham kudret narı tropikal meyve satan manavlarda bulunabilir. Ticari sağlayıcılar ve sağlık besinleri satan dükkanlarda kuvvet narı ekstresi bulunabilir ama taze suyu en iyisidir çünkü bütün araştırmalarda meyvenin geleneksel formu olan suyu kullanılmıştır. Kuvvet narını lezzetli hale getirmek zordur çünkü oldukça acıdır. Eğer bu etkili bitkisel ilacı kullanmak isterseniz burnunuzu tıkayın ve 60 g suyunu bir kerede için. Diğer formdaki dozları, bu dozaja eşit olmalıdır.

Gurmar (Gymnema Sylvestre)

GurmarHindistan'ın tropikal ormanlarında yetişen bir bitki olan Gurmar, diyabet hastalarının tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Son bilimsel araştırmalar Tip I ve Tip II diyabet hastalarında bu etkinliği desteklemiştir.

Gurmar ABD pazarına ilk kez birkaç yıl önce "şeker engelleyici" adıyla girmiştir. Üreticiler yanlış bir şekilde gurmanın gastrointestinal kanaldan emilmeden geçtiğini iddia ettiler. Asılsız reklamlarda "şekeri kesmeden şekerin kalorisini nasıl kesersiniz" gibi sloganlar kullandılar.

Dile temas edince, gimnemik asit gibi gymnema bileşenleri de tatlılık hissini engellerler. Klinik araştırmalarda gymnema ekstresi dillerine temas eden denekler kontrol grubuna kıyasla yemeklerde daha az kalori tüketmişlerdir.

Gymnema ekstreleri, diyabet hastası köpek ve tavşanlarda glikoz kontrolünü artırmıştır. İlginçtir ki gymnema, pankreası alınmış hayvanlarda aynı gözle görülür etkiyi yapmamıştır. Buradan gymnemanın insülin üretimini artırdığı anlaşılmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda gymnemanın pankreasta insülin üreten beta hücrelerinin yeniden oluşmasında başarıya ulaştığına dair kanıtlar vardır. Her iki tür diyabet hastalı kişiler üzerindeki çalışmalar da pankreas yenilenmesi olasılığını desteklemektedir.Gymnema ekstresi Tip I ve Tip II diyabet hastalarında olumlu klinik sonuçlar vermiştir. Gymnema sylvestre yapraklarının ekstresi insülin tedavisi gören 27 Tip I diyabet hastasına verilmiş ve insülin ihtiyacı ile açlık şekerini azalttığı, kan şekeri kontrolünü geliştirdiği görülmüştür. Tip I diyabet hastalarında gymnema insülin hareketini hızlandırır.

Tip II diyabet hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada 22 hastaya ağızdan hipoglisemik ilaçlarla beraber gymnema ekstresi verilmiştir. Bütün hastalarda kan şekeri kontrolü gelişmiş; 22 kişiden 2l'i aldıkları ilacın dozajını büyük oranda düşürmüş; 5 kişi de ilacı tamamen bırakarak kan şekeri kontrolünü sadece gymnema ekstresiyle sağlamışlardır.İlginçtir ki, sağlıklı gönüllülere verilen gymnema ekstresi, kan şekerinde düşme ya da hipoglisemik etki yaratmamıştır.

Gymnema sylvestre ekstresi için Tip I ve Tip II diyabet hastalarında dozaj günde 400 mg'dır. Bu ekstre hakkında hiçbir yan etki belirtilmemiştir.

Çemenotu (Trigonella foenum-graecum)

ÇemenotuÇemenotu çekirdeği deneysel ve klinik çalışmalarda önemli anti-diyabetik etkiler göstermiştir. Aktif madde çekirdeğin yağı alınmış bölümüdür. Yağı alınmış bölümün (kilogram başına günlük 1.5-2 g) alınması, hem normal hem de diyabet hastası köpeklerde açlık ve yemek sonrası glikoz, glukagon, somatostatin, insülin, total kolesterol ve trigliserit kan düzeylerini düşürmüş, HDL düzeylerini yükseltmiştir.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu etkileri doğrulamıştır. İnsüline bağımlı diyabet hastalarında günde iki kez 50 g yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozu verilmesi sonucu, açlık kan şekerinde gözle görülür düşüş görülmüş, glikoz tolerans testi sonuçları gelişmiştir. 24 saatlik idrar glikoz salgılanmasında yüzde elli dört düşüş olmuştur. Kolesterol ve trigliserit düzeyleri önemli ölçüde azalmış, insüline bağımlı olmayan diyabet hastalarına verilen, suda ıslatılmış 15 g çemenotu tozu, yemek tolerans testi boyunca ve yemek sonrası glikoz düzeylerini düşürmüştür. Bu sonuçlar çemenotu tozu ya da yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozunun diyabet hastalarının diyetinde yer alması gerektiğini göstermektedir.
 
Salt Bush (Atriplex halimu)

Salt BushSalt bush, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya özgü dallı, oduna benzer bir çalıdır. Özellikle Ürdün Vadisindeki sulu tuz alanlarında ve vahalarda yaygındır. Araştırmacılar çöl farelerinin Salt bush açısından zengin bir diyetten standart fare yiyeceklerine geçtiklerinde ciddi diyabet geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Diyete yeniden atriplex eklemek, sonucu tersine çevirmiştir.

İsrail'de yönetilen, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda Tip II diyabet hastalarında kan glikoz denetimi ve glikoz tolerans testleri oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Salt bush, protein ve krom gibi sayısız eser mineral ile lif açısından oldukça zengindir. Günlük önerilen doz yaklaşık 3 gramdır.
 
Kino Zamkı (Pterocarpus marsupium) ve Epikateşin İçeren Bitkiler

Kino ZamkıKino zamkı Hindistan'da çok uzun zamandır diyabet hastaları için kullanılmaktadır. Flavonoid epikateşin, aynı isimli bitkinin kabuğundan ekstre olarak elde edilir ve bu bileşiğin farelerde beta hücresi hasarını önlediği ispatlanmıştır. Dahası hem epikateşin hem Kino zamkının ham alkol ekstresinin diyabet hastası hayvanlarda fonksiyonel pankreatik beta hücrelerini yeniden ürettiği görülmüştür.Epikateşin ve ilgili flavonoidler çok güçlü antioksidanlardandır.

Kino zamkına ek olarak epikateşinin kuru ağırlık yüzdesi diğer bazı bitkilerde de, özellikle yeşil çayda (Camellia sinensis; yüzde 1- 3 arası) çok yüksektir. Kino zamkının ticari kaynakları ABD'de artık bulunmasa da yeşil çay iyi bir alternatiftir. Önerilen dozaj günde en az iki bardak yeşil çay ya da 300 mg yeşil çay ekstresidir.

Yaban Mersini (vaccinum myrtillus) - (Rize Yöresi - LİKAPA)


Yaban Mersini LikapaYaban mersini çalılarla kaplı, Avrupa'da çayır ve otlaklarda yetişen uzun ömürlü bir bitkidir. Meyvesi de mavi-siyah renktedir ve bu yüzden ABD'deki böğürtlenden farklıdır. Yabanmersini yaprağı çayı diyabet hastalarının tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır.Olumlu etkileri araştırmalarla da desteklenmiştir. Ağızdan alımı kan şeker düzeylerini hem normal hem de diyabet hastası köpeklerde, aynı zamanda damardan glikoz enjekte edilirken bile düşürmüştür.Bu araştırma ilginç olmasına rağmen yaban mersini ve benzeri yumuşak zarlı meyvelerin tüketilmesi daha bile yararlı olabilir.

Yabanmersini flavonoidlerinin (antosiyanosidler) diyabet hastalarına sayısız faydası vardır. Özellikle hücre içindeki C vitamini düzeyini yükseltirler, küçük kan damarlarının çatlamasını ve sızdırmasını düşürürler,kolay yaralanmayı engeller ve güçlü antioksidan etki yaratırlar.

Antosiyanosidlerin gözdeki kan damarlarına, retinaya özellikle de makulaya (retinanın net görüşten sorumlu kısmı) afinitesi vardır ve retinaya kan sirkülasyonunu kuvvetlendirir.Bu ilişki devamlıdır ve diyabet retinopatisi, makula dejenerasyonu, katarakt, retinitis pigmentosa (tavuk karası) ve gece körlüğünde klinik olarak olumlu sonuçlar görülmüştür.Yabanmersini ekstresi diyabetik retinopati için Fransa'da 1945'den beri kullanılmaktadır.

Yabanmersini ekstresi için standart doz antosiyanosidin yüzdesiyle ölçülen antosiyanosid içeriğiyle ilgilidir. Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılan farmakoloji preparatları antosiyanosid içeriğiyle standarttır (tipik olarak yüzde yirmi beş). Bu ekstreler,ABD'de mevcuttur. Standart doz günde üç kez 80-160 g arasındadır.
Japon Eriği (Ginkgo Biloba)

Ginko BilobaGinkgo biloba ekstresinin birincil uygulama yeri serebrovasküler yetersizliktir. Ginkgo biloba aynı zamanda kollar, bacaklar, eller ve ayak parmaklarındaki uzuvsal dokulara kan akışını düzenler. Bu önemli bir etkidir çünkü serebrovasküler yetersizlik diyabet hastalarında çok yaygındır. İntermitent kladikasyo hastaların üzerinde yapılan çok sayıda çift kör denemede ginkgo bilobanın plaseboya oranla oldukça aktif ve üstün olduğu görülmüştür. Acısız yürüme mesafesi ya da maksimum yürüme mesafesi ölçüleri büyük oranda artmış, ultrason ölçümlerinde etkilenmiş uzva giden kanakışının arttığı görülmüştür.

Hasta bölgeye giden kan akışının ölçülebilir düzeyde iyileştiğini görmek çok önemlidir.Bu hastaların geleneksel tıp tedavisi (kas rehabilitasyonu, sigarayı bırakma, kilo verme vb. ) klinik gelişmeyle sonuçlansa da, örneğin artmış yürüme toleransı gibi, uzuvlara giden kan akışının arttığı görülmemiş ve sonuçlar zaman içinde çok kısıtlı kalmıştır. Kas rehabilitasyonu ve risk unsurlarının elenmesi değerli terapiler olsa da tek başına tatmin edici değildir.

Ginkgo biloba, diyabete bağlı periferal vasküler hastalığın tedavisinde çok önemlidir.Ginkgo biloba ekstresi, aynı zamanda farelerde diyabet retinopatisini önlemiştir. İnsanlarda da aynı olumlu etkiyi gösterme olasılığı vardır.Ginkgo biloba ekstresi için dozaj yüzde yirmi dört ginkgo flavoglikozit içeren standart ekstreden günde üç defa 40-80 mg'dır.

Ginseng

GinsengÇift kör kontrollü bir deneyde 36 insüline bağımlı olmayan diyabet hastası 8 hafta boyunca günde 100 ve 200 g ginseng ya da plaseboyla tedavi edilmiştir. Ginseng, hastaların ruh halini iyileştirmiş, psiko-fizyolojik performanslarını düzeltmiş ve açlık şekeri ile vücut ağırlığını düşürmüştür. 200 mg doz,glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini ve fiziksel aktiviteyi artırmıştır.

Egzersiz

Diyabet tedavi programında uygun bir egzersiz programı çok önemlidir. Egzersiz birçok parametreyi yükseltir ve hem insüline bağımlı hem de insüline bağımlı olmayan diyabet hastalan için önerilir. Diyabet hastalarına fiziksel olarak birçok faydası vardır: egzersiz sonrası, eksojen insüline olan ihtiyacı azaltarak insülin duyarlılığını artırır; glikoz toleransını geliştirir; total serum kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürür, HDL düzeyini ar-
tırarak daha anti-aterojenik düzeye getirir ve obez hastaların kilo vermesine yardımcı olur.

Aslında fiziksel sağlık programının diyabet hastaları için bazı riskleri olabilir. Bu yüzden fiziksel sağlık programı hastanın sağlığına dikkatle adapte edilmelidir. Hasta hipoglisemi zamanlarında egzersizden uzak durmalıdır.

Çok iyi bilinen ve kanıtlanmış değerine ek olarak egzersizin diyabet hastaları için daha özel faydaları olabilir: egzersiz farelerde kromun doku düzeyini yükseltir ve insüline bağımlı diyabet hastalarında insülin reseptörlerinin sayısını artırır.Öyleyse, egzersizin doğrudan artmış krom metabolizmasıyla ilgili olması ihtimal dahilindedir.

     Şeker hastalığı tedavileri, şeker(diabet) hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır.Şeker hastalığı tedavi yöntemleri hakkında merak ettikleriniz ve bilmediğiniz konuları aşağıdaki makalemize göz atarak öğrenebilirsiniz.

Pankreas ın yeteri kadar insülin üretememesi sonucu, kandaki şeker hücrelere yakıt olması için taşınamayıp kanda birikir. Kandaki şeker miktarının yükselmesi veya düşmesi ŞEKER hastalığına sebebiyet vereceğinden, kandaki şeker miktarının olabilecek en makul seviyede tutulması gerekmektedir.Tedavinin asıl amacıda budur.

Şeker Hastalığı Tedavi Yöntemleri Olarak;

a-Tedavide sağlıklı beslenme ilk sıradadır.Karbonhidratlı yiyecekler bol miktarda glikoz içerirler.Kandaki şeker miktarının yükselmesini önlemek için, özellikle karbonhidratlı besinlerin, gereğinden fazlasının tüketilmemesi önemlidir. Ayrıca, kan şekerinin kontrol altında tutulması için,diyabetli kişiye uygun beslenme uygulanmalıdır. Diyabetli kişilerinde, diğer insanlarla aynı olan gereksinimleri vardır.İnsan vücusunun, beslenirken ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, yağ, lif, vitamin ve mineraller aynıdır. Bu yüzden diyabetli kişilere uygulanacak olan beslenme programları çok önemlidir.
b-Egsersiz yaparak, vücudun glikozu dengeli bir biçimde kullanması ve kan şekerini makul seviyelerde tutması sağlanmalıdır. Egsersiz yaparak şişman diyabet hastalarının aşırı kilo vrmesi de sağlanabilir.

c-İlaç tedavisinde,vücuda insülin enjekte edilerek,kandaki glikozun vucuttaki kas ve doku hücrelerine yakıt olarak gitmesi sağlanır.Vücuda dışarıdan enjekte edilen insülin ve ağızdan alınacak diğer ilaçlarla birlikte, kandaki şeker miktarı kontrol altında tutulabilir. Bütün bu maddelerin belli bir denge altında tutulabilmesi için, diyabetl kişilere verilecek eğitimin büyük önemi vardır.

Diyabet hastalığı tedavisinde, tedavinin iyiolması durumunda olumlu neticeler alındığı bilinmektedir.Diyabet hastalığı sonrası tedavinin, oluşacak komplikasyonları önleme ve komlikasyonları iyileştirmek olduğunu kabul edebiliriz. Bunların ötesinde asıl amacın ise diyabet hastalığının oluşmasını önlemek olduğunu bilmemeiz ve sağlıklı beslenmek için gerekirse yaşam tarzının değiştilmesi, düzenli yapılacak eksersizlerle kandaki şeker seviyesinin standart kalması sağlanabilir. Düzenli beslenme alışkanlıkları,eksersiz ve bu gibi konularda verilecek iyi bir eğitimle yaşam koşullarının düzenlenmesi sonucu diyabet hastalığının % 58 oranında oluşmasının önlendiği kabul edilmektedir.


Etiketler: şeker hastalığı bitkisel tedavi,şeker hastalığı bitkisel tedavisi,şeker hastalığı bitkisel tedavileri,şeker hastalığı bitkisel tedavi bitkisel,doğal şeker hastalığı bitkisel tedavi

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Gizli Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastaları İçin Şifalı Bitkiler
 • İbrahim Saraçoğlu Şeker Hastalığı Kürü
 • Gizli Şeker Hastalığı Ve Tedavisi
 • İbrahim Saraçoğlu Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığı İçin Şifalı Bitkiler
 • Şeker Hastalığı Değerleri Kaç Olmalı
 • Diabet Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastaları İçin Yemek Listesi
 • Diabet Ve Tedavisi
 • Şeker Hastalığı (Diyabet) Genel
 • Diabet Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Tedavi Yöntemleri
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Diyabet Hastalarında Ayak Bakımı
 • Şeker Hastalığı Hakkında Bilgi
 • Şeker Hastalığı Tip 1
 • Şeker Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastaları Ne Yer
 • Şeker Hastaları Oruç Tutabilirmi
 • Hamilelikte Şeker Hastalığı Diyeti
 • Şeker Hastalığı Tedavisinde Son Gelişmeler
 • Şeker Hastalığı Ve Alkol
 • Şeker Hastaları İçin Ayakkabı
 • Şeker Hastalığı Yan Etkileri
 • Dr. Ömer Coşkun Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Cinselliği Etkilermi
 • Şeker Hastalığı İle İlgili Son Gelişmeler
 • Diyabet Hastaları İçin Diyet
 • Diyabet Hastaları Ne Yememeli
 • Şeker Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastalığı Ve Kilo
 • Sorbitol
 • Şeker Hastası Nasıl Yaşamalıdır
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Dinamik Testler
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Tedavi
 • Hipoglisemi
 • Ağız Yoluyla Kullanılan Ve Kan Şekerini Düşüren İlaçlar
 • Şeker Hastalığı Diyabet
 • Diyabet Şeker Hastalığı
 • Diabet
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Belirtiler
 • Şeker Hastalığı Ve Belirtileri
 • Şeker Hastaları
 • Tip 2 Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı İlacı
 • Şeker Hastalığı Tedavi
 • Şeker Hastaları Neleri Yememeli
 • Tip 1 Diabet
 • Tip 1 Şeker
 • Şeker Hastalığı Ve Tedavisi
 • Şeker Hastaları Diyeti
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • Şeker Hastalığı Bitki
 • Gestasyonel Diabet
 • Şeker Hastalığı Beslenme
 • Şeker Hastalığı Diyet
 • Şeker Hastalığı Bitkisel Çözüm
 • Şeker Hastalığı Diyet Listesi
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir
 • Şeker Hastaları İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastaları İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastalığı Testi
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı İnsülin
 • Diabet Tedavisi
 • Şifalı Bitkiler Şeker Hastalığı İçin
 • Şeker Hastalığı Değerleri
 • Şeker Hastalığı İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastaları Neler Yemeli
 • Şekersiz Şeker Hastalığı
 • Bebeklerde Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Zararları
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığının Sınırı Kaçtır
 • Diabet Nedir
 • Diabet Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Nasıl Oluşur
 • Tarçın Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Göz
 • Şeker Hastalığı Ve Göz
 • Şeker Hastalığı Aşısı
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Düşük Şeker Hastalığı
 • Diyabet Diyeti
 • Ökse Otu Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Yiyecekler
 • Şeker Hastaları Ne Yapmalı
 • Şeker Hastalığı Teşhis
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Ve Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Çeşitleri
 • Şeker Hastaları Nelere Dikkat Etmeli
 • Şeker Hastalığı Ve Bal
 • Tarçın Ve Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Diyet Programı
 • Şeker Hastalığı Tedavisi Hakkında Bilgi
 • Şeker Hastalığı Kan Değerleri
 • Bebeklerde Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır
 • Yaban Mersini Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Genetik Mi
 • Şeker Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir
 • Şeker Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı Ökse Otu
 • Diyabet Hastalarında Beslenme
 • Diyabet Hastalarında Cinsellik
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Çözümler
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Çözüm
 • Şeker Hastalığının Bitkisel Tedavisi
 • Şeker Hastalığında Bitkisel Tedavi
 • Diyabet Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Tedavisi
 • Diyabet Tedavi
 • Diyabet Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Tedavileri
 • Şeker Hastalığı Bitkisel Tedavi
 • Diyabette Kullanılan İlaçlar
 • Hipogliseminin Engellenmesi
 • Şekere Bitkisel Çözüm
 • Diyason Şeker İlacı
 • Şekere Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Şeker Tedavisi
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Tedavi
 • Diyabet - Şeker Hastalığı Nedir ?
 • Şeker Hastalığı Beslenme
 • Egzersiz Ve Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Komplikasyonları
 • Şeker Hastalığı Komplikasyonları
 • Diyabet
 • Diabetes İnsipedius
 • Diyabetin Etkileri
 • Diabetes Mellitus
 • Bitkilerin Rolü
 • Kino
 • Java Eriği
 • Diabetin Oluşumundan Etken Faktörler
 • Şeker Hastalığında Ayağın Durumu
 • Şeker Hastalığı 2
 • Şeker Hastası Olmamak İçin
 • Şeker Hastalığı 2
 • Diyabet 2
 • Şeker Hastalığı 3
 • Şeker,yüksek Kolestrol,troit Ve Gut Hastalığı
 • Diyabet 3
 • Şeker Hastalığı 4
 • Şeker Hastalığı 7
 • Diyabet 4
 • Şeker Hastalarının Kaşıntılarında
 • Şeker Hastalığında
 • Diyabet 5
 • Şeker Hastalığı 8
 • Şeker Hastalarının Metabolizma Durumlarının Tesbiti
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı (Diyabet)
 • Şeker Düşmesi (Hipoglisemi)
 • Şeker Hastalığında Müdavi Beslenme Ve Hayati Rejim
 • Şeker Hastalığı 9
 • Şeker 2
 • Şeker Hastalığı 10
 • Şeker Hastalığı 6
 • Diyabet Ve Gizli Şeker Neden Artıyor ?
 • Kan Şekeri Ve İnsülin
 • Tip 1 Ve Tip 2 Diyabet
 • Tip 2 Diyabet 20 Ve 21. Yüzyıl Hastalığı
 • Metabolik Sendrom Diyabet Ve Ötesi
 • Diyabet Ile Metabolik Sendrom Niçin Bu Kadar Önemli
 • Tip 2 Diyabet Neden Yaygınlaşıyor ?
 • Yaşam Tarzımız Bizi Diyabet Karşısında Nasıl Zayıf Düşürüyor ?
 • Yaşam Tarzı Ve Tip 2 Diyabet
 • Besinleri Yakıta Nasıl Dönüştürüyoruz ?
 • Giren Enerji Çıkan Enerjiyi Aşarsa
 • Diyabetten Korunmada Ve Tedavide Kilo Neden Önemlidir ?
 • Diyabet Önleme Programı
 • Gözlemsel Araştırmalar, Beslenme Ve Egzersiz Üzerine İlk Bilimsel Araştırmalar
 • Rastgele Seçilmiş Kontrollü Klinik Testleri Neden Önemlidir
 • Yaşam Tarzındaki Değişiklikler Çin Ve Finlandiya’da Da İşe Yarıyor
 • Diyabeti Önlemede İlaç Kullanımı
 • Yaşam Tarzı Değişikliğinin Diyabet Ve İlgili Hastalıkların Tedavisinde Kullanılması
 • Aktivite Ve Egzersiz Hareket, Hareket , Hareket
 • Aerobik-Olmayan Vücut Güçlendirme İdmanı Mı,aerobik Kardiyovasküler İdman Mı
 • Aeorobik Egzersiz Tarifi
 • Anaerobik Vücut Güçlendirme Programı
 • Diyabetlilerin Özel Durumları
 • Araştırmaya Katılanlar Neler Yaptılar Üç Farklı Öykü
 • Beslenme Ve Zayıflamaya İlişkin Bilimsel Araştırmalarla İlgili Açıklamalar
 • Diyabette Kremalı Guacamole
 • Diyabette Elma Kıvrıklarıyla Rokforlu Ekmek
 • Diyabette Deniz Tarağı Dolması
 • Diyabette Rokfor Kremasına Batırılmış İri Karides
 • Diyabette Humuslu Tatlı Patates Dilimleri
 • Diyabette Kavun Çeşitlerinden Soğuk Yaz Çorbası
 • Diyabette Kremalı New England Deniz Tarağı Çorbası
 • Diyabette Hafif Acılı Balkabağı Çorbası
 • Diyabette Karışık Yeşillik Ve Elma Salatası
 • Diyabette Izgara Edilmiş Elma Ve Soğan Ve Rendelenmiş Gravyer Peyniriyle Karışık Salata
 • Diyabette Peynir Doldurulmuş Patates
 • Diyabette Soğuk Kuskus Salatası
 • Diyabette Düğün Pilavı
 • Diyabette Taze Sebze Karışımı
 • Diyabette Sarı Pancar Ve Taze Patates Graneti
 • Diyabette Sarımsaklı Ve Biberiyeli Mercimek
 • Diyabette Asya Usulü Tavuklu Yer Fıstığı Makarnası
 • Diyabette Peynirli Lazanya
 • Diyabette Kızarmış Elmalı Ve Sarımsaklı Tavuk Budu
 • Diyabette Mantarlı Tavuk Ve Bademli Krema Sosu
 • Diyabette Zencefile Batırılmış Et Ve Ananas Kızartması
 • Diyabette Ananas-Ihlamur Salsalı Izgara Levrek Eti
 • Diyabette Karışık Yeşillik Üzerine Limona Batırılmış Fıstık Dilimli Tavuk
 • Diyabette Ton Balıklı Akdeniz Salatası
 • Diyabette Makarnalı Hindi,sığır Ve Koyun Bolonez
 • Diyabette Bal Kaplı Ananas
 • Diyabette Portakal Kremalı Çilek
 • Diyabette Tatlı Patatess Pudingi
 • Diyabette Tropik Gevrek
 • Diyabette Tatlı Kabak Muhallebisi
 • Diyabette Cevizli Elmalı Çörek
 • Diyabette Meksika Usulü Mini Pizza
 • Diyabette Sarımsaklı Üçgen Yufkalı Pico De Gallo Salsası
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Öncül Diyabet Bağlantısı
 • Diyabet Bağlantısı
 • Sağlıklı Bir Yaşam Biçimi Edinin
 • Diyabet 6
 • Şeker Hastalığı 11
 • Diyabet Hastalığı Ve Ayak Bakımı
 • Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Gibi Sonuçları Olur
 • Diyabetik Koma 2
 • Diyabetik Nöröpati 2
 • Hiperglisemi
 • Hipoglisemi 3
 • Hipogliseminin Belirtileri Ve Tedavisi
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Şeker Hastalığı 12
 • Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Ve Kalp Damar Hastalıkları
 • Şeker Hastalığında Sporun Önemi
 • Şeker Hastalığında Tedavi
 • Şeker Hastalığının Sebepleri
 • Tip1 Diyabet
 • Tip2 Diyabet
 • Tip A Kişiliği
 • A-Düşük Tansiyon
 • B-Yüksek Tansiyon
 • Şeker Düşüklüğü 2
 • Şeker Hastalarının Kaşıntılarında 2
 • Şeker Hastalığı 13
 • Şeker Hastalığında 2
 • Şeker Hastalığı 14
 • Şeker Hastalığı 15
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Şeker Hastalığı 16
 • Diabetes Mellitus Nedir?
 • Glisemik İndeks Diyeti Nedir?
 • Şeker Hastalığı Diabet Diyabet Nedir
 • Diyabet 7
 • Şeker Hastalığı (Diyabet) Nedir?
 • Şeker Hastalığının Bulguları
 • Şeker Hastalığının Bulguları Nelerdir
 • Şeker Hastalığının Kontrolü
 • Şeker Hastalığında Düzenli Egzersizin Yararları Nelerdir?
 • Şeker Hastaları Egzersiz Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Şeker Hastaları Nasıl Ve Hangi Tip Egzersiz Yapmalıyım?
 • Egzersiz Sırasında Hastada Kan Şekeri Aşırı Düşerse Ne Yapılmalıdır?
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar
 • Şeker Koması İnsülin Şoku
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar Tanı
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar Ne Yapmak Gerekir?
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus)
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Tipleri
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Nedenleri
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) İncelemeler
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Statik Testler
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Komplikasyonlar
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Tedavi
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidus)
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Belirtileri
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Nedenleri
 • Şekersiz Diyabete Benzer Hastalıklar
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • İnsülin Nasıl Etki Eder?
 • Şeker Hastalığının Türleri
 • Şeker Hastalığının Tedavisinde İnsülin
 • İnsülin Tipleri
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • İnsan Ve Hayvan İnsülini
 • İnsülin Nasıl Kullanılır ?
 • Hipoglisemi
 • Hipoglisemi
 • Hipoglisemi Ye Hiperglisemi Koması
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • Sülfonilüreler
 • Etki Mekanizmaları
 • Şeker Hastalağı İlaçları Kullanıldığı Yerler
 • Kesinlikle Kullanılmaması Gereken Durumlar
 • Uyarılar Ve Önlemler
 • Yan Etkiler
 • Yaşlılıkta Şeker Hastalığı
 • Şeker

  Hastalığı

  Bitkisel

  Tedavi