Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Şeker Hastalığı Bitkisel Tedavi
Şeker Hastalığı Bitkisel Tedavi
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Şeker hastalığı bitkisel tedavi;şeker hastalığı bitkisel tedavisi hakkında merak ettiklerinizi ve daha fazlasını aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızda görebilirsiniz.

Şeker Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler

İnsülinden önce Diyabet hastalan bitkisel ilaçlarla tedavi ediliyordu. 1980 yılında Dünya Sağlık örgütü (WHO),araştırmacılardan geleneksel ilaçların faydaları konusunda araştırma yapmalarını istedi. Son 10-12 yıl içinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu preparatların çoğunun etkinliğinin oldukça iyileştirici olduğunu kanıtladı. Burada en etkili, en az toksik ve etkinliği sağlam raporlarla kanıtlanmış bitkiler üzerinde duracağız.

Baharatların da kan şekerini düşürücü etkileri olmasına rağmen diyabet hastalarının düzgün ve etkili doğal yoldan tedavisi diyet,ilave destekler, yaşam tarzı ve bitkisel ilaçların özenle bütünleşmiş olmasını gerektirmektedir.
Soğan (Allium cepa) ve Sarımsak (Allium sativum)

Soğan SarmısakSoğan ve sarımsağın kan şekerini düşürücü özelliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Aktif maddeleri; soğanda kükürt içeren bileşikler allil propil disülfür (APDS), sarımsakta diallil disülfür oksit (allisin)'tir, flavonoid gibi bazı bileşenler de rol oynar.

Deneysel ve klinik kanıtlar, APDS'nin karaciğerdeki insülini inaktive eden bölgelerde insülinle rekabet ederek glikoz düzeylerini düşürdüğünü öne sürer, bunun sonucunda serbest insülin artar. Aç karnına verilen kilogram başına 125 mg dozdaki APDS, kan glikoz düzeylerinde önemli ölçüde düşüşe ve serum insülinde artışa neden olmuştur. Kilogram başına 100 mg allisin de benzer etkileri yapmaktadır.

Soğan ekstrelerini besin yoluyla alınan (30-200 gr soğan) düzeylere yükseltmek kan şekeri düzeylerini doza bağımlı şekilde düşürür. Soğan ekstresi ne kadar fazlaysa glikoz tolerans testinde glikoz oranı o kadar düşük çıkar. Pişmemiş ve haşlanmamış soğan ekstreleri de benzer etkilere sahiptir.

Soğan ve sarımsağın kardiyovasküler etkileri (Kolesterol ve tansiyonu düşürmek gibi) diyabet hastalarının soğan ve sarımsak tüketmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kanıtlamaktadır.

Kudret Narı (Motnordica charantia)

Kudret NarıKudret narı (balsam armudu olarak da bilinir), Asya, Afrika ve Güney Amerika'da yaygın şekilde yetiştirilen tropikal bir meyvedir.Yeşil salatalık biçiminde su kabağı gibi yumruları olan kudret narı, şekilsiz bir salatalığa benzer. Ham meyvesinin sebze olarak yenmesine ek olarak diyabet hastaları için bir çare olarak halk arasında yaygın olarak kullanılır. Ham meyvenin, taze sıkılmış suyunun ya da ekstresinin kan şekerini düşüren özelliği insanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalarda ispat edilmiştir.

Kudret narı, çok sayıda anti-diyabetik bileşenden meydana gelmiştir. Karma steroidlerden oluşan ve hipoglisemik bir etken olan Charantin, alkol ile ekstre edilen, ağızdan alınan hipoglisemik ilaç olan tolbutamidden daha etkilidir. Momordica da insüline benzeyen bir polipeptid olan ve insülin gibi enjekte edilince Tip I diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerini düşüren polipeptid-p ihtiva eder. İnsülinden daha az yan etkisi olduğu için bazı hastalara önerilir. Ne yazık ki bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yoktur.

Kudret narı preparatlarının ağızdan alınan formda olanları Tip II diyabet hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda iyi sonuçlar vermiştir.Bir çalışmada kudret narı suyu verilen Tip II diyabet hastalarında kan şekeri kontrolü yüzde yetmiş üç gelişme göstermiştir. Kudret narına cevap veren hastaların glikoz tolerans eğrilerinin altında kalan alan 187 cm2, sınır düzeyi olan 243.6 cm2'nin çok altındadır. Başka bir çalışmada kudret narının su ile yapılan 15 g ekstresi altı hastada yemek sonrası şeker düzeyinde yüzde elli dört ve glikozillenmiş hemoglobin düzeyinde yüzde on yedi düşüş sağlanmıştır.

Ham kudret narı tropikal meyve satan manavlarda bulunabilir. Ticari sağlayıcılar ve sağlık besinleri satan dükkanlarda kuvvet narı ekstresi bulunabilir ama taze suyu en iyisidir çünkü bütün araştırmalarda meyvenin geleneksel formu olan suyu kullanılmıştır. Kuvvet narını lezzetli hale getirmek zordur çünkü oldukça acıdır. Eğer bu etkili bitkisel ilacı kullanmak isterseniz burnunuzu tıkayın ve 60 g suyunu bir kerede için. Diğer formdaki dozları, bu dozaja eşit olmalıdır.

Gurmar (Gymnema Sylvestre)

GurmarHindistan'ın tropikal ormanlarında yetişen bir bitki olan Gurmar, diyabet hastalarının tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Son bilimsel araştırmalar Tip I ve Tip II diyabet hastalarında bu etkinliği desteklemiştir.

Gurmar ABD pazarına ilk kez birkaç yıl önce "şeker engelleyici" adıyla girmiştir. Üreticiler yanlış bir şekilde gurmanın gastrointestinal kanaldan emilmeden geçtiğini iddia ettiler. Asılsız reklamlarda "şekeri kesmeden şekerin kalorisini nasıl kesersiniz" gibi sloganlar kullandılar.

Dile temas edince, gimnemik asit gibi gymnema bileşenleri de tatlılık hissini engellerler. Klinik araştırmalarda gymnema ekstresi dillerine temas eden denekler kontrol grubuna kıyasla yemeklerde daha az kalori tüketmişlerdir.

Gymnema ekstreleri, diyabet hastası köpek ve tavşanlarda glikoz kontrolünü artırmıştır. İlginçtir ki gymnema, pankreası alınmış hayvanlarda aynı gözle görülür etkiyi yapmamıştır. Buradan gymnemanın insülin üretimini artırdığı anlaşılmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda gymnemanın pankreasta insülin üreten beta hücrelerinin yeniden oluşmasında başarıya ulaştığına dair kanıtlar vardır. Her iki tür diyabet hastalı kişiler üzerindeki çalışmalar da pankreas yenilenmesi olasılığını desteklemektedir.Gymnema ekstresi Tip I ve Tip II diyabet hastalarında olumlu klinik sonuçlar vermiştir. Gymnema sylvestre yapraklarının ekstresi insülin tedavisi gören 27 Tip I diyabet hastasına verilmiş ve insülin ihtiyacı ile açlık şekerini azalttığı, kan şekeri kontrolünü geliştirdiği görülmüştür. Tip I diyabet hastalarında gymnema insülin hareketini hızlandırır.

Tip II diyabet hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada 22 hastaya ağızdan hipoglisemik ilaçlarla beraber gymnema ekstresi verilmiştir. Bütün hastalarda kan şekeri kontrolü gelişmiş; 22 kişiden 2l'i aldıkları ilacın dozajını büyük oranda düşürmüş; 5 kişi de ilacı tamamen bırakarak kan şekeri kontrolünü sadece gymnema ekstresiyle sağlamışlardır.İlginçtir ki, sağlıklı gönüllülere verilen gymnema ekstresi, kan şekerinde düşme ya da hipoglisemik etki yaratmamıştır.

Gymnema sylvestre ekstresi için Tip I ve Tip II diyabet hastalarında dozaj günde 400 mg'dır. Bu ekstre hakkında hiçbir yan etki belirtilmemiştir.

Çemenotu (Trigonella foenum-graecum)

ÇemenotuÇemenotu çekirdeği deneysel ve klinik çalışmalarda önemli anti-diyabetik etkiler göstermiştir. Aktif madde çekirdeğin yağı alınmış bölümüdür. Yağı alınmış bölümün (kilogram başına günlük 1.5-2 g) alınması, hem normal hem de diyabet hastası köpeklerde açlık ve yemek sonrası glikoz, glukagon, somatostatin, insülin, total kolesterol ve trigliserit kan düzeylerini düşürmüş, HDL düzeylerini yükseltmiştir.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu etkileri doğrulamıştır. İnsüline bağımlı diyabet hastalarında günde iki kez 50 g yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozu verilmesi sonucu, açlık kan şekerinde gözle görülür düşüş görülmüş, glikoz tolerans testi sonuçları gelişmiştir. 24 saatlik idrar glikoz salgılanmasında yüzde elli dört düşüş olmuştur. Kolesterol ve trigliserit düzeyleri önemli ölçüde azalmış, insüline bağımlı olmayan diyabet hastalarına verilen, suda ıslatılmış 15 g çemenotu tozu, yemek tolerans testi boyunca ve yemek sonrası glikoz düzeylerini düşürmüştür. Bu sonuçlar çemenotu tozu ya da yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozunun diyabet hastalarının diyetinde yer alması gerektiğini göstermektedir.

Salt Bush (Atriplex halimu)

Salt BushSalt bush, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya özgü dallı, oduna benzer bir çalıdır. Özellikle Ürdün Vadisindeki sulu tuz alanlarında ve vahalarda yaygındır. Araştırmacılar çöl farelerinin Salt bush açısından zengin bir diyetten standart fare yiyeceklerine geçtiklerinde ciddi diyabet geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Diyete yeniden atriplex eklemek, sonucu tersine çevirmiştir.

İsrail'de yönetilen, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda Tip II diyabet hastalarında kan glikoz denetimi ve glikoz tolerans testleri oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Salt bush, protein ve krom gibi sayısız eser mineral ile lif açısından oldukça zengindir. Günlük önerilen doz yaklaşık 3 gramdır.

Kino Zamkı (Pterocarpus marsupium) ve Epikateşin İçeren Bitkiler

Kino ZamkıKino zamkı Hindistan'da çok uzun zamandır diyabet hastaları için kullanılmaktadır. Flavonoid epikateşin, aynı isimli bitkinin kabuğundan ekstre olarak elde edilir ve bu bileşiğin farelerde beta hücresi hasarını önlediği ispatlanmıştır. Dahası hem epikateşin hem Kino zamkının ham alkol ekstresinin diyabet hastası hayvanlarda fonksiyonel pankreatik beta hücrelerini yeniden ürettiği görülmüştür.Epikateşin ve ilgili flavonoidler çok güçlü antioksidanlardandır.

Kino zamkına ek olarak epikateşinin kuru ağırlık yüzdesi diğer bazı bitkilerde de, özellikle yeşil çayda (Camellia sinensis; yüzde 1- 3 arası) çok yüksektir. Kino zamkının ticari kaynakları ABD'de artık bulunmasa da yeşil çay iyi bir alternatiftir. Önerilen dozaj günde en az iki bardak yeşil çay ya da 300 mg yeşil çay ekstresidir.

Yaban Mersini (vaccinum myrtillus) - (Rize Yöresi - LİKAPA)


Yaban Mersini LikapaYaban mersini çalılarla kaplı, Avrupa'da çayır ve otlaklarda yetişen uzun ömürlü bir bitkidir. Meyvesi de mavi-siyah renktedir ve bu yüzden ABD'deki böğürtlenden farklıdır. Yabanmersini yaprağı çayı diyabet hastalarının tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır.Olumlu etkileri araştırmalarla da desteklenmiştir. Ağızdan alımı kan şeker düzeylerini hem normal hem de diyabet hastası köpeklerde, aynı zamanda damardan glikoz enjekte edilirken bile düşürmüştür.Bu araştırma ilginç olmasına rağmen yaban mersini ve benzeri yumuşak zarlı meyvelerin tüketilmesi daha bile yararlı olabilir.

Yabanmersini flavonoidlerinin (antosiyanosidler) diyabet hastalarına sayısız faydası vardır. Özellikle hücre içindeki C vitamini düzeyini yükseltirler, küçük kan damarlarının çatlamasını ve sızdırmasını düşürürler,kolay yaralanmayı engeller ve güçlü antioksidan etki yaratırlar.

Antosiyanosidlerin gözdeki kan damarlarına, retinaya özellikle de makulaya (retinanın net görüşten sorumlu kısmı) afinitesi vardır ve retinaya kan sirkülasyonunu kuvvetlendirir.Bu ilişki devamlıdır ve diyabet retinopatisi, makula dejenerasyonu, katarakt, retinitis pigmentosa (tavuk karası) ve gece körlüğünde klinik olarak olumlu sonuçlar görülmüştür.Yabanmersini ekstresi diyabetik retinopati için Fransa'da 1945'den beri kullanılmaktadır.

Yabanmersini ekstresi için standart doz antosiyanosidin yüzdesiyle ölçülen antosiyanosid içeriğiyle ilgilidir. Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanılan farmakoloji preparatları antosiyanosid içeriğiyle standarttır (tipik olarak yüzde yirmi beş). Bu ekstreler,ABD'de mevcuttur. Standart doz günde üç kez 80-160 g arasındadır.
Japon Eriği (Ginkgo Biloba)

Ginko BilobaGinkgo biloba ekstresinin birincil uygulama yeri serebrovasküler yetersizliktir. Ginkgo biloba aynı zamanda kollar, bacaklar, eller ve ayak parmaklarındaki uzuvsal dokulara kan akışını düzenler. Bu önemli bir etkidir çünkü serebrovasküler yetersizlik diyabet hastalarında çok yaygındır. İntermitent kladikasyo hastaların üzerinde yapılan çok sayıda çift kör denemede ginkgo bilobanın plaseboya oranla oldukça aktif ve üstün olduğu görülmüştür. Acısız yürüme mesafesi ya da maksimum yürüme mesafesi ölçüleri büyük oranda artmış, ultrason ölçümlerinde etkilenmiş uzva giden kanakışının arttığı görülmüştür.

Hasta bölgeye giden kan akışının ölçülebilir düzeyde iyileştiğini görmek çok önemlidir.Bu hastaların geleneksel tıp tedavisi (kas rehabilitasyonu, sigarayı bırakma, kilo verme vb. ) klinik gelişmeyle sonuçlansa da, örneğin artmış yürüme toleransı gibi, uzuvlara giden kan akışının arttığı görülmemiş ve sonuçlar zaman içinde çok kısıtlı kalmıştır. Kas rehabilitasyonu ve risk unsurlarının elenmesi değerli terapiler olsa da tek başına tatmin edici değildir.

Ginkgo biloba, diyabete bağlı periferal vasküler hastalığın tedavisinde çok önemlidir.Ginkgo biloba ekstresi, aynı zamanda farelerde diyabet retinopatisini önlemiştir. İnsanlarda da aynı olumlu etkiyi gösterme olasılığı vardır.Ginkgo biloba ekstresi için dozaj yüzde yirmi dört ginkgo flavoglikozit içeren standart ekstreden günde üç defa 40-80 mg'dır.

Ginseng

GinsengÇift kör kontrollü bir deneyde 36 insüline bağımlı olmayan diyabet hastası 8 hafta boyunca günde 100 ve 200 g ginseng ya da plaseboyla tedavi edilmiştir. Ginseng, hastaların ruh halini iyileştirmiş, psiko-fizyolojik performanslarını düzeltmiş ve açlık şekeri ile vücut ağırlığını düşürmüştür. 200 mg doz,glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini ve fiziksel aktiviteyi artırmıştır.

Egzersiz

Diyabet tedavi programında uygun bir egzersiz programı çok önemlidir. Egzersiz birçok parametreyi yükseltir ve hem insüline bağımlı hem de insüline bağımlı olmayan diyabet hastalan için önerilir. Diyabet hastalarına fiziksel olarak birçok faydası vardır: egzersiz sonrası, eksojen insüline olan ihtiyacı azaltarak insülin duyarlılığını artırır; glikoz toleransını geliştirir; total serum kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürür, HDL düzeyini ar-
tırarak daha anti-aterojenik düzeye getirir ve obez hastaların kilo vermesine yardımcı olur.

Aslında fiziksel sağlık programının diyabet hastaları için bazı riskleri olabilir. Bu yüzden fiziksel sağlık programı hastanın sağlığına dikkatle adapte edilmelidir. Hasta hipoglisemi zamanlarında egzersizden uzak durmalıdır.

Çok iyi bilinen ve kanıtlanmış değerine ek olarak egzersizin diyabet hastaları için daha özel faydaları olabilir: egzersiz farelerde kromun doku düzeyini yükseltir ve insüline bağımlı diyabet hastalarında insülin reseptörlerinin sayısını artırır.Öyleyse, egzersizin doğrudan artmış krom metabolizmasıyla ilgili olması ihtimal dahilindedir.

Şeker hastalığı tedavileri, şeker(diabet) hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgiler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır.Şeker hastalığı tedavi yöntemleri hakkında merak ettikleriniz ve bilmediğiniz konuları aşağıdaki makalemize göz atarak öğrenebilirsiniz.

Pankreas ın yeteri kadar insülin üretememesi sonucu, kandaki şeker hücrelere yakıt olması için taşınamayıp kanda birikir. Kandaki şeker miktarının yükselmesi veya düşmesi ŞEKER hastalığına sebebiyet vereceğinden, kandaki şeker miktarının olabilecek en makul seviyede tutulması gerekmektedir.Tedavinin asıl amacıda budur.

Şeker Hastalığı Tedavi Yöntemleri Olarak;

a-Tedavide sağlıklı beslenme ilk sıradadır.Karbonhidratlı yiyecekler bol miktarda glikoz içerirler.Kandaki şeker miktarının yükselmesini önlemek için, özellikle karbonhidratlı besinlerin, gereğinden fazlasının tüketilmemesi önemlidir. Ayrıca, kan şekerinin kontrol altında tutulması için,diyabetli kişiye uygun beslenme uygulanmalıdır. Diyabetli kişilerinde, diğer insanlarla aynı olan gereksinimleri vardır.İnsan vücusunun, beslenirken ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, yağ, lif, vitamin ve mineraller aynıdır. Bu yüzden diyabetli kişilere uygulanacak olan beslenme programları çok önemlidir.
b-Egsersiz yaparak, vücudun glikozu dengeli bir biçimde kullanması ve kan şekerini makul seviyelerde tutması sağlanmalıdır. Egsersiz yaparak şişman diyabet hastalarının aşırı kilo vrmesi de sağlanabilir.

c-İlaç tedavisinde,vücuda insülin enjekte edilerek,kandaki glikozun vucuttaki kas ve doku hücrelerine yakıt olarak gitmesi sağlanır.Vücuda dışarıdan enjekte edilen insülin ve ağızdan alınacak diğer ilaçlarla birlikte, kandaki şeker miktarı kontrol altında tutulabilir. Bütün bu maddelerin belli bir denge altında tutulabilmesi için, diyabetl kişilere verilecek eğitimin büyük önemi vardır.

Diyabet hastalığı tedavisinde, tedavinin iyiolması durumunda olumlu neticeler alındığı bilinmektedir.Diyabet hastalığı sonrası tedavinin, oluşacak komplikasyonları önleme ve komlikasyonları iyileştirmek olduğunu kabul edebiliriz. Bunların ötesinde asıl amacın ise diyabet hastalığının oluşmasını önlemek olduğunu bilmemeiz ve sağlıklı beslenmek için gerekirse yaşam tarzının değiştilmesi, düzenli yapılacak eksersizlerle kandaki şeker seviyesinin standart kalması sağlanabilir. Düzenli beslenme alışkanlıkları,eksersiz ve bu gibi konularda verilecek iyi bir eğitimle yaşam koşullarının düzenlenmesi sonucu diyabet hastalığının % 58 oranında oluşmasının önlendiği kabul edilmektedir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Şeker

Hastalığı

Bitkisel

Tedavi