Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Seboreik Dermatit Kesin Çözüm
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Seboreik Dermatit Kesin Çözüm

Seboreyi ve kepekleri gidermek, maya kolonizasyonunu baskýlamak, ikincil enfeksiyonu kontrol altýna almak, kýzarýklýk ve kaþýntýyý gidermektir.

Düzenli olarak haftada 3 kez kepek þampuaný (%2-5 selenyum disülfid, kükürt, katran, salisilik asit, ketokonazol, siklopiroks, çinko prition, fluosinolon, benzoil peroksit veya rezorsin içerikli..) kullanýlmasý önerilir.

Çörekotu Yaðý (Nigella sativa Oil) : Çörekotu yaðý, tohumlarýnýn preslenmesi ile elde edilir. Tohumlarýnda hem uçucu yað, hem de sabit yað vardýr. Sabit yað oraný % 28 - 35 arasýndadýr. Soðuk pres olaný kýymetlidir. Zengin yað asitleri ve mineraller içerir. Etken madde olarak; E vitamini ihtiva eder. Oleik asit, Omega3, Omega6 doymuþ yað asitlerini içerir. Çörekotu yaðýnda timohidrokinon bileþiðinin bulunmasý, antihistaminik aktivite göstermesini saðlar. Ýçerdiði mineraller; selenyum, çinko, demir, bakýr ve kalsiyumdur. Selenyum baðýþýklýk sisteminin tüm parçalarý üzerinde glutatyon peroksidaz adlý Antioksidan enziminin iþleyiþinde rol üstlenerek etki eder.Saç dökülmesi ve kepeðe karþý saç diplerine friksiyon þeklinde uygulanýr.Egzama, kuru cilt ve saç masajý için kullanýlýr.saçý besler, dökülmesini önler.

Sarýmsak Yaðý (Garlic Bulb Oil) : Parazit sökücü, idrar söktürücü, astým, sarýlýk, diþ hastalýklarý, romatizma, afrodizyak, þeker hastalýðý, tansiyon, baðýrsak florasýnýn düzenlenmesi ve tehlikeli bakterilerin üremesini engelleyici organizmayý desteklemeye, karaciðere, troit, böbrek üstü ve tüm salgý bezlerinin iyi çalýþmasýna, gut, siyatik, baþ dönmesi, kulak uðuldamasý, glikoz miktarýnýn dengelenmesi, kan dolaþýmý, enfaktüst, beyin kanamalarýna karþý tansiyonu düþürür. Damar sertliði, kolestrol seviyesini düzenler. Oksijen taþýyan alyuvarlarý korur. Haricen kullanýmlarda asalaklarý öldürür. Saçkýranda sorunlu bölgeye sürülerek kullanýlabilir. Yüksek tansiyonu düþürmeye, iþtah açmaya, hazmý kolaylaþtýrmaya. kabýzlýðý gidermeye, kaný temizlemeye. kalp adalesini kuvvetlendirmeye, tansiyonu den gelemeye, saçkýran hastalýðýna. ayrýca saç uzamasýna ve dökülmesini önlemeye etkili þekilde yardýmcý olur. Mikrop öldürücü olarak da kullanýlmasý tavsiye edilir. Sarýmsak antiviral, antifungal, antibakteriyel özellikleri sayesinde saç derisindeki rahatsýzlýklarý giderir. Saçlarýn uzamasýný hýzlandýrýr.

Elma Sirkesi (Malus domestica) : Kalsiyum, fluor, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor, silisyum, A vitamini, Beta-carotin, B1, B2, ve B6 vitaminleri, C vitamini, sirke asitleri, meyve asitleri, pektin, doðal aroma maddeleri. Saç diplerini temizler, yaðlý saçlarýn fazla yaðýný alýp deriyi temizler, ölü hücreleri yok eder, saç derisini canlandýrýr, saç dökülmesini önler derinlemesine temizlik yapar. Antifungal özellikte olup antimikrobiyaldir.

Not: Bu yöntem sizin sorunlarýnýzý kesin çözer diye bir iddiamýz yoktur. Seboreik Dermatit rekürren(tekrarlayan), bir çok eþlik eden faktörle birlikte görünen (maya, mantar, bakteri, virüs...) ve bulaþýcý bir hastalýktýr. Yani tedavi olmuþ ama sonradan eski taraðýnýzý kullanamaya devam etmiþseniz hastalýðý yeniden kapmanýz muhtemeldir. Hastalýk baskýlanmýþ ve sonradan uygun ortam bulduðunda yeniden ortaya çýkmasý olasýdýr. Bu tedavinin asýl amacý saç florasýný normale döndürüp hastalýðýn belirtilerini ortadan kaldýrmaktýr.

Umarým sizlere de kalýcý çözüm olur, istediðiniz soruyu yada paylaþmak istediðiniz bilgiyi yorum bölümünden yazarak bizlere katký saðlayabilirsiniz. Yorumlarýnýz bir yönetici tarafýndan onaylandýktan sonra görünür olacaktýr. Yorumlarýnýzýn yayýnlanmasý istiyorsanýz, lütfen yorumlarýnýzda isim yada nickname belirtiniz.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
  • Sergen EkizSeboreik Dermatit\'de bitkisel olarak ağızdan nasıl bir beslenme şekli(varsa mevcut örneklerinizle,çünkü uygulamak isterim)öneriyorsunuz. En kısa zamanda bilgi almak isterim. Saygılarımla...
  • Şifa MarketSeboreik Dermatit tedavisinde Şahtere, Meşe mazası ve Çörek otu öneriyoruz. Vücuttaki Seboreik hücrelerinin azalmasında endike olan takviyelerdir.
  • Mithat Korcusayın hocam iyi günler sorum olacak detaylı bilgi için yardımcı olabilirmisiniz.saçımda oluşan yarlar var sivilce gibi kepeklenme ve dökülmeler oluyor doğal yönden bitkisel şampuanlarla soruna çözüm bulabilirmiyim .
  • Seboreik

    Dermatit

    Kesin

    Çözüm