Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Sebepsiz İnfertilite

Hakkında Bilgi

  Yumurtlama bozuklukları kadındaki en sık infertilite nedenidir. Yumurtlama (ovulasyon) oluşmadan döllenme ve gebelik oluşamaz. Yumurtlama ya hiç oluşamaz (anovulasyon) ya da düzensiz şekilde ve yetersiz düzeyde oluşur. Adet kanamalarının az ve seyrek olması (oligomenore) ya da hiç olmaması (amenore) yumurtlama bozukluğunun belirtisidir.

Kısırlık Nedenleri ve Tedavi Sonuçları

Erkekte Kısırlığın Nedenleri
İnfertilite sorunu olan çiftlerde nedenlerin %10-30'u sadece erkekle ilgilidir.
Olguların %15-30 unda ise hem erkek, hem de kadında sorun vardır. Yani çiftlerin yarısında erkeğe ait sorunlar önemli rol oynar. Erkek infertilitesine ait nedenler başlıca üç bölümde toplanır.
-Sperm'in nitelik ve niceliğini etkileyen üretim bozuklukları,
-Anatomik tıkanıklıklar,
-Diğer etkenler; Örneğin immunolojik (bağışıklık) etkenlere bağlı olarak spermin kadın üretim sistemi içinde hareket edememesi.
Ancak sorunu olan erkeklerin %30-40 ında infertiliteyi açıklayıcı hiçbir neden bulunamaz. Spermin kötü kalitesini açıklayıcı bir neden bulunamadığından hastalar deneme yanılma yoluyla tedavi edilirler. ICSI olarak bilinen intrasitoplazmik injeksiyon tekniğinin geliştirilmesi erkek infertilitesinde bir devrim yaratmıştır. Çok ciddi erkek infertilite olgularında bile yüzgüldürücü sonuçlar elde edilmektedir.
Her iki eşde de sorun olup olmadığını anlamak için kadın ve erkeğin aynı anda değerlendirmeye alınması gerekir. Erkek infertilitesinini tanısı için değişik laboratuvar tetkikleri gerekebilir. Sperm kalitesini değerlendirmek için meni incelemesi yapılması infertil bir çiftin değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sperm Üretim Bozuklukları.
.
Sperm bozuklukları hemen tüm erkek infertilite olgularının tek başına nedenidir. Spermin ya üretimi yada olgunlaşmasında bir bozukluk vardır. Yeterli sayıda üretilse de Sperm şekil olarak anormal olabilir. Ya da yeteri kadar olgunlaşmamış olabilir. Bu durumlarda yumurtayı delip dölleyecek özelliklerden yoksun kalır. Ya da şekil ve olgunluk olarak normaldir, ama sayı olarak yetersizdir. Az sayıdaki spermin yumurtaya erişme şansı azalmıştır.

Sperm Üretimi ve Olgunlaşmasını Engelleyen Etkenler..
Enfeksiyon hastalıkları ya da iltihabi olaylar. Örneğin kabakulak hastalığı testislerin (erkek yumurtalıkları) çalışmasını bozarak Sperm yapımını durdurur. Özellikle ergenlikten sonra kabakulak hastalığına yakalanan erkeklerin %25 i infertil olurlar.

Hormonal Bozukluklar

İç salgı bezlerine ya da Hormon üretimi bozukluklarına bağlı etkenler erkek infertilitesinde çok az rol oynar. Tüm olguların ancak %2-5 i bu nedenlere bağlıdır. Kadında olduğu gibi erkektede erkeklik hormonu olan testosteronun yapımından beyinde hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları sorumludur. Bu hormonlar testosteronu kontrol eder. Testosteronda Sperm üretimini sağlar. Hipofiz ve hipotalamus ile ilgili bozukluklar Sperm üretimini etkileyebilir.

Bağışıklık Sistemi İle ilgili Etkenler..

Bazı erkeklerin vücut savunma mekanizmaları kendi spermlerine karşı antikorlar üretirler. Bu durumda spermlerin hareketleri azalır ya da kesilir; yada spermler bir araya toplanıp yumak oluşturur ve hareket etmeleri imkansızlaşır.
Çevre ya da yaşam ile ilgili etkenler de Sperm üretimini bozabilir. Radyasyon ya da kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Sperm üretimini geçici ya da kalıcı olarak bozarlar.

Anatomik Bozukluklar..

Üreme organlarının tıkanıklıkları meninin dışarı ulaşmasını engelleyebilir. Bu bozuklukların çoğu doğumsal ya da ırsidir. Bir kısmı da geçirilmiş enfeksiyon ve iltihabi olaylara bağlıdır.
Bu organlara yakın bölgelerde yapılan cerrahi müdahalelerde tıkanıklıklara yol açabilir. Varikosel denen damar genişlemeleri Sperm üretimini bozabilir. Bu rahatsızlık testislerin bulunduğu torbadaki damarların Varis benzeri genişlemesidir. İnfertil erkeklerin %21-41 inde rastlanan Varikosel cerrahi yoldan başarılı bir şekilde tedavi edilir.

Diğer Etkenler..
Sağlıklı üretilen spermin kadın Cinsel organına verilememesi de bir infertilite sorunu olur. Erkeklerin bir kısmında görülen Erken Boşalma ya da iktidarsızlık bu nedenlere bağlı olarak infertiliteye yol açar.

Tedavi Seçenekleri..

Son yıllarda erkek infertilitesinin tedavisinde seçenekler hızla artmıştır. Bu seçenekler arasında ilaçlar, cerrahi tedavi ve üremeye yardımcı teknikler sayılabilir. Başlıca yardımcı teknikler suni dölleme, tüp bebek (IVF) ve mikroinjeksiyondur.

İlaç Tedavisi..
Erkek infertilitelerinin ancak %5 i hormonal bozukluklara bağlıdır. Hipofiz ya da hipotalamusu ilgilendiren bir bozukluk varsa bu hastalıklar başarılı bir şekilde hormonal ilaçlarla tedavi edilir. Bazan nedeni bulunamıyan Sperm üretimi bozukluklarında gonadotropin denilen ilaçlar yararlı olabilir. Özellikle sayı azlığı veya hareket azlığı hallerinde deneme tedavileri yapılabilir. Enfeksiyon varsa antibiyotikler yararlı olabilir.
Nadiren prolakitn bozukluğuna bağlı olarakda Sperm üretimi bozulabilr. Bu durumda Bromokriptin isimli ilaç kullanılır.

Cerrahi tadavi..
Erkek İnfertilitesinde cerrahi tedavinini amacı Sperm üretimi ve olgunlaşmasını engelleyen anatomik bozuklukları düzeltmektir. Torba (Scrotum) daki Varikosel denilen damar genişlemelerinin kaldırılması bazan Sperm kalitesini düzeltebilir. Bazan çocuk olmaması için kanallarını bağlatan erkekler daha sonradan bu kanalların açılmasını isteyebilir. Bu durumda cerrahi yoldan bu tıkanıklıkları açmak mümkündür. Ancak bu işlem her olguda başarılı olmaz ve infertilite ameliyattan sonra da devam eder.

Üremeye Yardımcı Teknikler..

Suni Dölleme..
Suni döllemede erkek spermleri serviks kanalına ya da uterus içine hekim tarafından şırınga edilir. Böylece spermlerin uzun bir yol katetmesi engellenir ve yumurtaya daha fazla sayıda sağlıklı Sperm ulaşır. Genellikle spermler verilmeden önce laboratuvarda zenginleştirme işleminden geçerler. Bu işlemle sağlıklı spermler sağlıksız spermlerden ayrışır ve sadece sağlıklı spermler rahim içine verilir. Sperm sayısının az olduğu ya da yeteri sayıda sağlıklı Sperm olmadığı hallerde suni döllemeden yararlanılır.
Çok ciddi Sperm yetersizlikleri olduğu durumlarda donor spermleri ile suni dölleme yapılır. Ancak başkasının spermleri ile olan bu işlem ülkemizde yasal değildir. Halbuki dünyada bugüne kadar donor spermi ile bir milyonun üzerinde bebek dünyaya gelmiştir. Her yıl 20-40 bin arası bebek bu teknik yardımıyla doğmaktadır. Ancak mikroenjeksiyon tekniklerinin yaygınlaşması ile donor inseminasyonu son çare olarak kalmıştır. Tekniğin ve cihazların gelişmesi ve otomatikleşmesi sonucu en ümitsiz durumlarda bile yüzgüldürücü sonuçlar alınmaktadır.

IVF, GIFT ve Diğer Teknikler

Son 10 yıldır in vitro fertilization (IVF) ya da gamete intra-fallopian transfer (GIFT) gibi üremeye yardımcı teknikler erkek infertilitesinin tedavisi için kullanılmıştır. IVF'de spermler ile yumurta dışarda karşılaşır ve böylece yumurtanın döllenme şansı artar.
IVF spermin dölleme yeteneğinin olup olmadığını anlamak için tanı amaçlı olarak da kullanılır. Zenginleştirme işleminden sonra mililitredeki Sperm miktarı 400 binin altında kalırsa IVF ve GIFT kullanılması pek yarar sağlamaz.

Microenjeksiyon Teknikleri


1980 lerin sonlarından beri Sperm kalitesinin çok kötü olduğu ya da sayılarının çok az olduğu durumlarda mikroenjeksiyon teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Burada spermin yumurtayı delmesine yardımcı olunmakta ve döllenme mikroskop altında sağlanmaktadır.
Bugüne kadarki en başarılı teknik intrasitoplazmik enjeksiyon (kısaca ICSI) olmuştur. Bu yöntemde sağlıklı bir Sperm mikroskop altında seçilir ve direkt olarak yumurtanın içine zerkedilir. Anatomik olarak spermin dışarı iletilmesinde engeller varsa yine bu teknikten yararlanılır. Spermler mikrocerrahi yöntemi ile testislerden ya da spermlerin biriktiği ve olgunlaştığı bir kese olan epididimisten alınabilir. Epidimisden elde edilme yöntemine kısaca MESA, testisden elde edilme yöntemine de TESE denmektedir. Testisden biyopsi ile küçük bir doku alınır ve bu dokunun içinden spermler ayrıştırılır. MESA ve TESE den sonra ICSI uygulanır. Bu yöntemlerle oldukça yüksek oranlarda ( her uygulama da %40'ın üstünde) hamilelik oranları elde edilmektedir. Yani erkek infertilitesinde önemli bir dönemeç aşılmış durumdadır. Ancak henüz bu tekniklerin doğan bebekler için ne kadar sağlıklı olduğu bilinmemektedir.

Kadında Kısırlığın Nedenleri
Bir çiftin infertilite yönünden araştırılması, bir kaç ay süren ve adım adım yapılan incelemeler zinciridir. Bu işlem hekimin doğru bir tanı koyması, uygun tedavi seçeneğini bulması ve aileye çocuk olma şansı hakkında güvenilir bilgi verebilmesi için gereklidir. Hekimin elde edeceği bilgi infertilitenin nedenlerini %85-90 olasılıkla ortaya koyacaktır. %10-15 olguda tüm incelemelere rağmen infertilitenin nedeni ortaya çıkarılamaz. Bunlar nedeni açıklanamıyan (unexplained) infertilite olarak kabul edilir. Teknoloji ve olanaklar geliştikçe nedeni açıklanamıyan infertilite oranı azalmaktadır. Kısırlık ya da sterilite dediğimiz çare bulunamaz infertilite günümüzde oldukça azalmıştır. Ancak erken menopoza girme halinde, erkeğin hiçbir şekilde Sperm üretememesi durumunda, ya da kadının doğuştan rahiminin (uterus) olmaması halinde ailenin kendi çocuklarına sahip olma şansı yoktur. Çoğu zaman tedavi edilme şansı olan nedenler mevcuttur. Ancak bulunan nedenin özelliği ve yaygınlığına göre hamilelik şansları farklı farklıdır.
Kadında infertilitenin başlıca nedenleri yumurtlama bozuklukları, Endometriozis ve tüp tıkanıklıkları ya da yapışıklıklar gibi anatomik bozukluklardır.

Kadında başılca İnfertilite Nedenleri


Yumurtlama Bozuklukları..
Yumurtlama bozuklukları kadındaki en sık infertilite nedenidir. Yumurtlama (ovulasyon) oluşmadan döllenme ve gebelik oluşamaz. Yumurtlama ya hiç oluşamaz (anovulasyon) ya da düzensiz şekilde ve yetersiz düzeyde oluşur. Adet kanamalarının az ve seyrek olması (oligomenore) ya da hiç olmaması (amenore) yumurtlama bozukluğunun belirtisidir. Ancak düzenli adet gören bir kadında da yumurtlama bozukluğu olabilir.

Yumurta Kanallarının Harabiyeti..
Yumurta kanalları kısmen ya da tamamen tıkalı olabilir. Bu tıkanıklıklar erkek sperminin yumurtaya ulaşmasını engeller. Tıkanıklıklar değişik nedenlerden olabilir. En sık nedenler enfeksiyonlar, Endometriozis ya da geçirilmiş ameliyatlar nedeniyle oluşmuş yapışıklıklardır. Dış gebelik de kanalları harap eder. Geri kalmış ülkelerde kanal harabiyetleri gelişmiş ülkelerden çok daha sık görülür. Bunun nedeni kötü sağlık koşullarına bağlı olarak enfeksiyonların daha sık görülmesi ve yeterli tedavi edilmemesidir. Ayrıca Cinsel yoldan bulaşan hastalıklarda bu ülkelerde daha yaygın görülür.

Endometriosis
Endometriosis rahimin iç örtüsü olan endometriumun rahim dışında çoğalma ve gelişmesidir. Küçük kanama odakları halinde görülen Endometriozis tüpleri tıkar, saçaklarının hareketini önler, ya da doğrudan yumurtlamayı bozar. Çok ilerlerse tedavisi imkansız harabiyetler yapar. Ayrıca adetlerde ya da adet dışı dönemlerde değişik şiddette ağrılara neden olur. Endometrioz olan kadınların yaklaşık %70 inde infertilite görülür.

Servikal/Uterin Etkenler..
Rahimin vajen içine açılan ağız kısmı olan serviks ile ilgili bozukluklarda infertiliteye neden olabilir. Doğuştan serviksin gelişmemesi, enfeksiyonlar ya da spermin kolay geçişini sağlayan salgısının yetersiz olması infertiliteye neden olur. Bu salgı adet boyunca kalite değişimine uğrar. Yumurtlama dönemlerinde salgının akışkanlığı artar ve spermlerin yumurtaya doğru geçişini kolaylaştırır.
Rahimin yetersiz gelişmesi, urları ya da değişik nedenlerle yapısının bozulması da infertiliteye neden olur.
Bağışıklık Sistemi İle İlgili Etkenler..
Bağışıklık Sistemi ile ilgili olaylarda infertilite nedeni olabilir. Ancak bu etkenlerin hem teşhis edilmesi, hem de tedavi edilmesi günümüzde hala oldukça güçtür. En sık görülen olay kadının salgılarında erkeğin spermlerini durdurucu ve öldürücü antikorların (koruyucu bağışıklık maddeleri) üretilmesidir. Bazan erkeğin kendi vücüdü kendi spermlerine karşı antikor üretir.

Sebepsiz İnfertilite..
Tüm araştırmalara rağmen çiftin infertilitesi nedensiz kalabilir. 3 yıldan daha az süreli infertilitesi olanlar genelde normaldir. Bunların çoğu daha sonraki 2 yıl içinde kendiliğinden hamile kalırlar. Ancak 3 yıldan daha uzun süredir sebepsiz infertilitesi olanların şansı biraz düşüktür. Bunlara değişik tedavi seçenekleri önerilir. Bunlarda en başarılı tedavi yöntemi tüp bebektir.

Tedavi Seçenekleri..
En uygun tedavi seçeneğine inceleme sonucunda karar verilecektir. Tanıya göre en sık uygulanan tedaviler hormonal yoldan yumurtlama uyarılması, cerrahi müdahaleler ya da üremeye yardımcı tekniklerdir.

Yumurtlamanın Uyarılması

Değişik iç salgı bezlerinden salgılanan hormonlar kadın yumurtlamasını kontrol altında tutar. Bu salgı bezlerinden ikisi çok önemli olup hipofiz ve hipotalamustur. Bu iki bez yumurta geliştirici Hormon (FSH) ile yumurta çatlatıcı hormonun (LH) üretim ve salınımını idare eder. Bu iki Hormon yumurtlama olayında anahtar rol görürler.
Hipofiz ya da hipotalamus ile ilgili hastalıklar, ya da iki bezin birbiri ile olan iletişimsizliği yumurtlama bozukluklarına neden olur. Yumurtlama uyarılması (Ovulation induction) değişik ilaçlarla bu hormonal dengesizliğin ortadan kaldırılarak tekrar yumurtlamanın sağlanmasını amaçlar. Yumurtalıklarda tamamen yumurtaların tükenmesi durumunda ilaçlarla tedavi imkansız olur. Bu durumda ancak başkasının yumurtası ile döllenme sonucu hamile kalınabilir.

IVF ve Diğer Yardımcı teknikler
Kısaca tüp bebek olarak bilinen bir çok yardımcı teknik mevcuttur. Bunlar suni döllenme, IVF (In Vitro Fertilization), GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer), ZIFT (Zygote Intra-Fallopian Transfer) and ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) dir.
Öncelikle yumurtalıklar gonadotropinler denilen ilaçlarla aşırı şekilde uyarılır. Amaç aynı anda birçok yumurta elde edebilmektir. Böylece yumurtalıklardan ince bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır. Bundan sonra döllenme şekline ve döllenmenin oluştuğu yere göre değişik isimler altında suni döllenme sağlanmaya çalışılır. Döllenen yumurta çoğalmaya başladıktan sonra anne rahmine yerleştirilir.

Tedavi Sonuçları..
İnfertilite tedavisinin başarı şansı şu etkenlere bağlıdır.
Tedavi öncesi infertilite süresi,
Tedavi sırasında kadının yaşı ( üreme potansiyeli 35 yaşından sonra azalmaya başlar. 40 ından sonra çok hızla azalır.),
Erkekte ilave bir nedenin olması.
Basit hormonal dengesizliğine bağlı yumurtlama bozukluğu olan kadınların %80'i bir kaç aylık tedaviden sonra hamile kalacaktır.Yardımcı üreme teknikleri ile hamilelik şansı son yıllarda hızla artmıştır.
Birçok merkezde 40 yaşın altında olan ve eşinde yeterli Sperm olan bir kadın için her tedavi başına IVF ile hamile kalma şansı %25 civarındadır. .
Bir tedavinin başarısını değerlendirirken üreme potansiyeli açısından normal bir çiftin bile her adet döneminde hamile kalma şansının %25 civarında olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Düzenli, korumasız ilişki sonucunda normal çiftlerin %80 ni ilk yıl sonunda hamile kalır.

Op.Dr.Orhan Doğan 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 1 Derece Varikosel 2 Derece Varikosel
 3 Derece Varikosel Acıbadem Tüp Bebek
 Acıbadem Tüp Bebek Fiyatları Adana Tüp Bebek Merkezi
 Adana Tüp Bebek Merkezi Adana Tüp Bebek Merkezleri
 Alman Hastanesi Tüp Bebek Alman Hastanesi Tüp Bebek Doktorları
 Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Doktorları
 Anatolia Tüp Bebek Fiyatları Ankalife Tüp Bebek
 Ankalife Tüp Bebek Merkezi Ankalife Tüp Bebek Merkezi Doktorları
 Ankara Tüp Bebek Fiyatları Ankarada Tüp Bebek
 Ankarada Tüp Bebek Ankaradaki Tüp Bebek Merkezleri
 Ankaratüp Bebek Antalya Tüp Bebek Merkezi
 Aşı Tedavisi Aşılama
 Aşılama Tedavisi Aşılama Tedavisi
 Aşılama Ücretleri Aşılama Yapan Hastaneler
 Aşılama Zamanı Azosperm
 Azosperm Bitkisel Azosperm Bitkisel Tedavi
 Azosperm Nedir Azosperm Tedavisi
 Azosperm Tedavisi Varmı Azospermi
 Azospermi Bitkisel Tedavi Azospermi Bitkisel Tedavi
 Azospermi Kök Hücre Azospermi Nedir
 Azospermi Tedavisi Azospermi Tedavisi
 Azospermi Tedavisi Varmı Azospermle Savaş
 Bahçeci Kliniği Tüp Bebek Fiyatları Bahçeci Tüp Bebek Merkezi
 Bebek Bebek Aşılama
 Bebek Hakkında Bilgiler Bebek İsteyenler
 Bebek İstiyorum Bebek Merkezi
 Bebek Portalı Bebek Tedavisi
 Bebek Ve Teşhis Bilateral Varikosel
 Bitkisel Kısırlık Tedavisi Bitkisel Kısırlık Tedavisi
 Bitkisel Kısırlık Tedavisi Brüksel Tüp Bebek Merkezi
 Brüksel Tüp Bebek Merkezi Bursa Tüp Bebek Fiyatları
 Bursa Tüp Bebek Merkezi Bursa Tüp Bebek Merkezleri
 Çift Rahim Çikolata Kisti
 Clinart Tüp Bebek Doktor Nevra
 Dr Nevra Ege Tüp Bebek
 Ege Tüp Bebek Merkezi Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi
 En İyi Tüp Bebek Doktorları En İyi Tüp Bebek Merkezleri
 Erkek Kısırlığı Erkek Kısırlığı
 Erkek Kısırlığı Erkek Kısırlığı
 Erkek Kısırlığı Tedavisi Erkek Kısırlığı Tedavisi
 Erkek Kısırlık Belirtileri Erkek Kısırlık Belirtileri
 Erkek Kısırlık Nedenleri Erkek Kısırlık Nedenleri
 Erkek Kısırlık Tedavisi Erkek Kısırlık Testi
 Erkek Kısırlık Testi Erkek Kısırlık Testi
 Erkek Üroloji Erkekde Kısırlık
 Erkekde Kısırlık Belirtileri Erkeklerde Kısırlık
 Erkeklerde Kısırlık Erkeklerde Kısırlık 2
 Erkeklerde Kısırlık Erkeklerde Kısırlık Belirtileri
 Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir
 Erkeklerde Kısırlık Nedenleri Erkeklerde Kısırlık Nedenleri
 Erkeklerde Kısırlık Tedavisi Erkeklerde Kısırlık Testi
 Erkeklerde Kısırlık Testi Erkeklerde Testesteron
 Erkeklerde Varikosel Erkekte Kısırlık
 Erkekte Kısırlık Belirtileri Erkekte Kısırlık Belirtileri Nelerdir
 Erkekte Kısırlık Nedenleri Erkekte Kısırlık Nedenleri
 Erkekte Kısırlık Tedavisi Erkekte Varikosel
 Euro Fertil Tüp Bebek Eurofertil Tüp Bebek Merkezi
 Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Evde Kısırlık Testi
 Fertijin Tüp Bebek Fertilmax
 Gaziantep Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Gaziantep Tüp Bebek Fiyatları
 Gebe Kalamama Gebe Kalmak
 Gebeliği Önleme Gebelik
 Gebelik Haftası Gebelik Hesaplama
 Gebelik İçin Grade 1 Varikosel
 Grade 2 Varikosel Grade 3 Varikosel
 Hafta Gebelik Hafta Hafta Gebelık
 Hafta Hafta Hamilelik Hamile Kalamama
 Hamilelik Hamilelik Belirtileri
 Hamilelik İçin Hidrosel
 Hidrosel Histeroskopi
 Hş Tüp Bebek Hüseyin Ermiş Kısırlık
 Hüseyin Ermiş Kısırlık İbrahim Saraçoğlu Kısırlık Tedavisi
 İbrahim Saraçoğlu Varikosel İlaçsız Tüp Bebek
 İnfertilite İnfertilite
 İnfertilite İlaçları İnfertilite Nedir
 İnfertilite Tedavisi İnseminasyon
 İrenbe Tüp Bebek İştah Açıcı Otlar
 İstanbul Tıp Fakültesi Tüp Bebek İstanbul Tüp Bebek
 İstanbul Tüp Bebek Fiyatları İstanbul Tüp Bebek Merkezi
 İvi Tüp Bebek İvi Tüp Bebek Merkezi
 İzmir Tüp Bebek Merkezleri İzmirde Tüp Bebek Merkezleri
 Jinekolog Jinekoloji
 Kadın Kısırlığı Kadın Kısırlıgı 4
 Kadın Sağlığı Merkezleri Kadın Sağlığı Merkezleri
 Kadın Ve Hamilelik Kadında Kısırlık
 Kadında Kısırlık Belirtileri Kadında Kısırlık Belirtileri
 Kadında Kısırlık Nedenleri Kadında Kısırlık Nedenleri
 Kadında Kısırlık Tedavisi Kadınlar Kulübü Aşılama
 Kadınlar Kulübü Aşılama Kadınlarda Kısırlık
 Kadınlarda Kısırlık Kadınlarda Kısırlık Belirtileri
 Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
 Kadınlarda Kısırlık Nedenleri Kadınlarda Kısırlık Tedavisi
 Kadınlarda Kısırlık Tedavisi Kayseri Tüp Bebek Fiyatları
 Kıbrıs Tüp Bebek Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri
 Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri Fiyatları Kıbrısta Tüp Bebek Fiyatları
 Kısırlığa Kısırlığa Bitkisel Çözüm
 Kısırlığa Bitkisel Tedavi Kısırlığa Bitkisel Tedavi
 Kısırlığa Çare Kısırlığa Çare Bulundumu
 Kısırlığa Çözüm Kısırlığa Çözüm
 Kısırlığa İyi Gelen Bitkiler Kısırlığa İyi Gelen Kaplıcalar
 Kısırlığa Karşı Kısırlığa Son
 Kısırlığı Kısırlığın Belirtileri
 Kısırlığın Belirtileri Kısırlığın Belirtileri Nelerdir
 Kısırlığın Bitkisel Tedavisi Kısırlığın Nedenleri
 Kısırlığın Oluşum Nedenleri Kısırlığın Sebepleri
 Kısırlığın Tedavisi Kısırlığın Tedavisi
 Kısırlığın Tedavisi Kısırlığın Tedavisi Varmı
 Kısırlık Kısırlık
 Kısırlık Kısırlık
 Kısırlık 2 Kısırlık
 Kısırlık 3 Kısırlık 4
 Kısırlık 5 Kısırlık 6
 Kısırlık 7 Kısırlık 8
 Kısırlık 9 Kısırlık (Akim, Nulliparith)
 Kısırlık Belirtileri Kısırlık Belirtileri
 Kısırlık Belirtileri Nelerdir Kısırlık Bitkisel
 Kısırlık Bitkisel Tedavi Kısırlık Bitkisel Tedavi
 Kısırlık Erkek Kısırlık Genel
 Kısırlık İçin Kısırlık İçin Bitkisel Tedavi
 Kısırlık İçin Dua Kısırlık İçin Dua
 Kısırlık İçin Dua Kısırlık İçin Şifalı Bitkiler
 Kısırlık İçin Şifalı Bitkiler Kısırlık İlacı
 Kısırlık İlacı Kısırlık İlaçları
 Kısırlık Nasıl Anlaşılır Kısırlık Nasıl Anlaşılır
 Kısırlık Nasıl Olur Kısırlık Nasıl Oluşur
 Kısırlık Nedenleri Kısırlık Nedir
 Kısırlık Sebepleri Kısırlık Sebepleri
 Kısırlık Sebepleri Ve Nedenleri Kısırlık Tedavi
 Kısırlık Tedavi Kısırlık Tedavi Yöntemleri
 Kısırlık Tedavi Yöntemleri Kısırlık Tedavileri
 Kısırlık Tedavileri Kısırlık Tedavisi
 Kısırlık Tedavisi Kısırlık Tedavisi
 Kısırlık Tedavisi İçin Şifalı Bitkiler Kısırlık Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
 Kısırlık Tedavisinde Kullanılan Bitkiler Kısırlık Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 Kısırlık Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Kısırlıklar
 Kısırlıkta  Kısırlıkta 2
 Kısırlıkta Bitkisel Tedavi Kısırlıkta Bitkisel Tedavi
 Kısırlıkta Kök Hücre Tedavisi Kök Hücre Kısırlık
 Kök Hücre Kısırlık Konya Tüp Bebek
 Konya Tüp Bebek Merkezi Kürtaj
 Kürtaj 2 Kürtaj Sonrası
 Kürtajın ruhi ve cinsel yönü Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi
 Malatya Tüp Bebek Merkezleri Maya Tüp
 Medical Park Tüp Bebek Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi
 Memorial Tüp Bebek Mersin Tüp Bebek Merkezi
 Mikrocerrahi İle Varikosel Mikrocerrahi Varikosel
 Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı Mikroenjeksiyon
 Mikroenjeksiyon Mikroenjeksiyon Yöntemi
 Mustafa Aydıner Kısırlık Oligospermi
 Ölü Sperm Tedavisi Ömer Coşkun Kısırlık
 Ömer Coşkun Kısırlık Ömer Coşkun Kısırlık Tedavisi
 Ömer Coşkun Kısırlık Tedavisi Ömer Coşkun Varikosel
 Özel Umut Tüp Bebek Merkezi Primer İnfertilite
 Rahim Ağzı Rahim Ağzı Yaraları
 Rahim Filmi Nasıl Çekilir Rahim Filmi Nasıl Çekilir
 Samsun Tüp Bebek Samsun Tüp Bebek
 Samsun Tüp Bebek Merkezi Samsun Tüp Bebek Merkezleri
 Sebepsiz İnfertilite Sebepsiz Kısırlık
 Semra Kahraman Tüp Bebek Semra Kahraman Tüp Bebek
 Seval Taşdemir Tüp Bebek Seval Taşdemir Tüp Bebek
 Şifalı Bitkiler Kısırlık Şifalı Bitkilerle Tedavi Yöntemleri
 Smear Testi Smyrna Art Tüp Bebek Merkezi
 Sol Varikosel Sol Varikosel
 Son Gelişmelerle Kısırlık Tedavisi Sperm
 Sperm Artırıcı Sperm Artırmak
 Sperm Arttırıcı Sperm Arttırıcı Bitkiler
 Sperm Arttırıcı İlaç Sperm Arttırmak
 Sperm Arttırmak İçin Sperm Azlığı
 Sperm Azlığı Tedavisi Sperm Tedavi
 Sperm Tedavisi Spermin Faydalari
 Spermiogram Testi Spermiyogram
 Spiral Nasıl Takılır Subklinik Varikosel
 Suda Doğum Tavşancıl Otu Kısırlık
 Testis Testis Varikosel
 Trabzon Tüp Bebek Merkezi Tüp Bebeği
 Tüp Bebek Tüp Bebek 2.deneme
 Tüp Bebek Adana Tüp Bebek Aşamaları
 Tüp Bebek Aşamaları Tüp Bebek Başarı Oranı
 Tüp Bebek Doktor Tüp Bebek Doktor
 Tüp Bebek Fiyatları Tüp Bebek Fiyatları 2010
 Tüp Bebek Fiyatları Tüp Bebek Gaziantep
 Tüp Bebek Gebelik Tüp Bebek Hamilelik
 Tüp Bebek İçin Rapor Nasıl Alınır Tüp Bebek İğneleri
 Tüp Bebek İlaç Tüp Bebek İlaç Fiyatları
 Tüp Bebek İzmir Tüp Bebek Kayseri
 Tüp Bebek Kimlere Uygulanır Tüp Bebek Maliyeti
 Tüp Bebek Merkezi Tüp Bebek Merkezi
 Tüp Bebek Merkezi Ankara Tüp Bebek Merkezi Kayseri
 Tüp Bebek Merkezleri Tüp Bebek Merkezleri
 Tüp Bebek Merkezleri Adana Tüp Bebek Merkezleri İstanbul
 Tüp Bebek Nasıl Yapılır Tüp Bebek Şartları
 Tüp Bebek Tedavisi Tüp Bebek Tedavisinde
 Tüp Bebek Tedavisinde Beslenme Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 Tüp Bebek Tedavisinde Son Gelişmeler Tüp Bebek Ücreti
 Tüp Bebek Uygulaması Tüp Bebek Yöntemi
 Tüp Bebek Yöntemleri Tüp Bebek Yumurta Toplama
 Tüp Bebekte Tüp Bebekte
 Tüp Bebekte En Başarılı Hastane Tüp Bebekte Kanama
 Tüp Bebekte Kullanılan İlaçlar Tüp Merkezi
 Tüp Merkezleri Tüp Tedavisi
 Tupbebek Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi
 Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi Adana Umut Tüp Bebek Merkezi
 Üroloji Üroloji Varikosel
 Varikosel Varikosel
 Varikosel Varikosel Ağrısı
 Varikosel Ameliyat Varikosel Ameliyat Fiyatları
 Varikosel Ameliyatı Varikosel Ameliyatı Fiyat
 Varikosel Ameliyatı Fiyatı Varikosel Ameliyatı Fiyatı
 Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır Varikosel Ameliyatı Ne Kadar
 Varikosel Ameliyatı Olanlar Varikosel Ameliyatı Sonrası
 Varikosel Ameliyatı Sonrası Ağrı Varikosel Ameliyatı Sonrası Hamile Kalanlar
 Varikosel Ameliyatı Sonrası Şişlik Varikosel Ameliyati Videosu
 Varikosel Ameliyatı Yapan Hastaneler Varikosel Ameliyatının Riskleri
 Varikosel Ameliyatsız Varikosel Amelyatı
 Varikosel Başlangıcı Varikosel Belirtileri
 Varikosel Bitkisel Varikosel Bitkisel Çözüm
 Varikosel Bitkisel Çözüm Varikosel Bitkisel Tedavi
 Varikosel Bitkisel Tedavi Varikosel Bitkisel Tedavisi
 Varikosel Çeşitleri Varikosel Cinselliği Etkilermi
 Varikosel Com Varikosel Dereceleri
 Varikosel Doğal Varikosel Doğal Tedavi
 Varikosel Doktor Varikosel Fotoğrafları
 Varikosel Grade 3 Varikosel Hastaları
 Varikosel Hastalığı Varikosel İçin Bitkisel Tedavi
 Varikosel İçin Şifalı Bitkiler Varikosel İçin Şifalı Bitkiler
 Varikosel İlaç Varikosel İlaç Tedavisi
 Varikosel İlacı Varikosel İlaçla Tedavi
 Varikosel İlaçları Varikosel İyileşme
 Varikosel Kısırlık Yaparmı Varikosel Kısırlık Yaparmı
 Varikosel Lazer Tedavisi Varikosel Mikrocerrahi
 Varikosel Muayenesi Varikosel Nasıl
 Varikosel Nasıl Anlaşılır Varikosel Nasıl Tedavi Edilir
 Varikosel Ne Demek Varikosel Nedir
 Varikosel Nedir Nasıl Tedavi Edilir Varikosel Operasyonu
 Varikosel Reflü Varikosel Sebebi
 Varikosel Şifalı Varikosel Şifalı Bitkiler
 Varikosel Sonrası Gebelik Varikosel Sonrası Hamile Kalanlar
 Varikosel Tedavi Varikosel Tedavi Yöntemleri
 Varikosel Tedavisi Varikosel Tedavisi
 Varikosel Tedavisi Varikosel Tedavisinde
 Varikosel Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Varikosel Tekrar Edermi
 Varikosel Teşhis Varikosel Tüp Bebek
 Varikosel Uzman Tv Varikosel Ve Kısırlık
 Varikoselde Bitkisel Tedavi Varikosele Bitkisel Tedavi
 Varikosele İyi Gelen Bitkiler Varikoselin
 Varikoselin Varikoselin Bitkisel Tedavisi
 Www Varikosel Yumurta
 Yumurta Nakli Yumurtlama Tedavisi
 Zeynep Kamil Tüp Bebek Zeynep Kamil Tüp Bebek Merkezi

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.