Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Romatizmal Kapak Hastalıkları
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Grup A B-hemolitik streptokok farenjiti yanı sıra nadiren diğer yerlerdeki (ör., cilt) streptokok infeksiyonlanyla' da oluşan infeksiyondan birkaç hafta sonra oluşan romatizmal ateş (RA) akut, immunolojik multisistem iltihabi bir hastalıktır. Akut romatizmal kalp hastalığı (RKH) , RA'in kalbe yansırnasıdır ve kapaklar, miyokard veya perikard'ın iltihabıyla birliktedir. Kapaklarda yaygın ve yoğun nedbeleşme yapan RKH'nın en önemli sonucu (en sık mitral darlık olmak üzere) kronik kapak şekil bozukluklarıyla kalıcı işlev bozukluğudur.

RA ve böylece RKH'nın sıklığı düzelen sosyoekonomik şartlar, streptotokok farenjitinin erkentanı ve tedavisi, rastlantısal (ve açıklanamamış) grup A streptokok virulansında azalmanında birleşmesiyle endüstrileşmiş dünyanın bir çok yerinde geçen 30 yıl boyunca düşmüştür. Buna rağmen, ekonomik olarak düşük kentsel bölgelerde veya gelişmekte olan ülkelerde RA ve RKH önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Morfoloji

Akut RA ve kronik RKH yansımaları Şekil 11-18'de gösterilmektedir. Akut RA esnasında vücütta yagın olarak değişik dokularda belirgin inflamatuar lezyonlar bulunur. Kalpde bunlara Aschoff cisimcikleri adı verilir ve RA için patognomonik'tir. Aschoff cisimcikleri merkezde dejenere, yoğun eozinofilik ekstrasellüler matriks içine (başlıca T hücreleri) toplanmış lenfositler bazen plazmositler ve Anitschkow hücreleri adını alan şiş-kin, aktif makrofajlardan oluşur. Anitschkow hücrelerinin geniş sitoplazmalı ve ince, dalgalı kurdela benzeri (tırtıl hücreleri olarak adlandırılmış) kromatinli, ortaya yerleşmiş çekirdekleri vardır. Bu uyarılmış makrofajlar birleşerek dev hücreler oluşturabilirler. Aschoff cisimcikleri pankardit tarzında kalbin her hangi üç tabakası ndaperikard, miyokard, endokard (kapaklar dahil) bulunabilir.

Perikard genellikle sekel bırakmadan iyileşen fibrinli veya seröfibrinöz eksuda gösterir. Miyokard tutulumu (miyokardit) interstisyel bağ dokusu içinde dağılmış Aschoff cisimcikleri şeklindedir. Kapak tutulumu kapanma hatlarında kalp işlevinde çok az etkisi olan 1 ila 2 mm vejetasyonlar (verruka) oluşturan fibrinoid nekroz tarzındadır (Şekil 11-18B). Bu düzensiz, Siğil benzeri çıkıntılar muhtemelen alttaki inflamasyon ve kollagen dejenerasyonu sonucu erozyon yerlerine fibrin çökmesiyle oluşur.

Kronik RKH akut inflamasyonun organizasyonu ve daha sonraki nedbeleşmesidir. Mitral (veya triküspit) kapak temel anatomik değişiklikleri yaprakçık kalınlaşması komissür birleşmesi ve kısalması, tendinöz kord kaIınIaşması ve birleşmesidir. Kapak komissürleri boyunca fibröz köprüleşme ve kireçlenme "balık ağzı" veya "düğme deliği" darlıklarını oluşturur. Mikroskopik olarak normal yaprakçık yapısını kapatan yaygın fibrozisle yeni damarlanma (Şekil 11-18D'de makroskopik olarak belirgin) mevcuttur. Aschoff cisimcikleri fibröz nedbeleşmeyle kaplanır, böylece bu lezyonların tanısal şekilleri kronik RKH'da nadiren görülür. RKH işlevsel sonucu kapak darlığı ve geri kaçışdır, (darlık baskın olmaya eğilimlidir); gerçektende RKH mitral darlık olgularının %99'undan sorumlu olmak üzere en sık nedendir.

RKH'nın %70'inde mitral kapak tek başına, diğer %25'inde mitral ve aort birlikte tutulurken, triküspit kapak genellikle daha az ve hafif etkilenir, pulmoner kapak ise hemen her zaman zedelenmeden kurtulur. Sıkı mitral darlıkta sol atriyum ilerleyici bir şekilde genişler ve mural trombüslere yol açabilir. Akciğerlerdeki uzun süreli konjesyon pulmoner damar ve parankim değişikliklerini başlatabilir ve zamanla sağ ventrikül hipertrofisine götürebilir. Saf mitral darlıkta sol ventrikül genellikle normaldir.

Patogenez


Akut RA grup A streptoklara karşı oluşturulmuş konak antikorlarınca başlatılan bir aşırı duyarlılık tepkisidir. Buna karşın, yıllar boyu araştırmaya rağmen patogenezin ayrıntıları belirgin değildir. Bazı streptokok suşlarının M proteinleri kalp, eklemler ve diğer dokulardaki glikoprotein antijenleriyle çapraz tepkimeye giren konak antikorlarına yol açar. Bu mekanizma hastalığın başlangıçının ilk infeksiyonu takiben tipik olarak 2 ila 3 haftalık gecikmesini ve lezyonlarda streptokokların 01-mayışım açıklar niteliktedir. Sadece enfekte şahısların küçük bir kısmımn (%3 olarak tahmin edilen) RA geçirmesi nedeniyle hastalığa yol açan antikorların gelişiminde genetik yatkınlığın etkili olması söz konusudur. Akut RKH'daki ön görülen gelişmeler dizisi Şekil 11-19'da özetlenmiştir. Akut inflamatuar lezyonların iyileşmemesine bağlı ilerleyici fibrozis kronik sekeller' e neden ol ur.

Klinik Özellikler

Akut RA en sık 5 ila 15 yaş arası çocuklarda ortaya çıkarsada ilk atakların %20' si erişkin lerdedir. Tipik olarak streptokok farenjiti gelişimini takiben iki ila üç hafta sonra belirtiler oluşur. Klinik hastalık başladığında streptokok kültürleri negatifken, bir veya daha fazla streptokok antijenine karşı antikorlar (streptolizin O veya DNAaz) çoğu hastada gösterilebilir. Başlıca klinik görünümler Artrit ve kardittir; artrit eriş-kinlerde çok daha sıktır. Tipik olarak ateşle birlikte gezici poliartrit büyük bir eklemin ardından diğerinin ağrılı ve şiş olarak birkaç gün için tutulduğu ve ardından kendiliğinden iyileşip kalıcı bozukluk bırakmayan özelliktedir.

Karpitin klinik yansımadan Perikard sürtünme sesi ve aritmiler tarzındadır. Oluşan kalp genişlemesiyle işlevsel mitral yetmezlik ve hatta KKY yapabilecek derecede ağır miyokardit oluşabilir. Buna karşın, %1 hastadan daha azı RA' den ölür. İlk ataktan sonra tekrarlayan farenks infeksiyonlarında hastalığın tekrar canlanmasına artmış bir hassasiyet vardır. Her nüksde kardit daha ağırlaşır ve artan derecede zedelenme vardır. Başlıca atriyumlar ve apendikslerindeki mural trombuslardan emboli ve şekli bozulmuş kapaklar üzerine enfektif endokardit olmak üzere diğer tehlikelerde mevcuttur. Kronik romatirmal kardit genellikle ilk RA tutulumundan yıllar hatta on yıllar sonra klinik tablolara neden olmaz. Kapak hastalığının belirti ve bulguları tutulan kapağa (kapaklara) bağlıdır.

Daha önce değinildiği gibi, mitral kapak en sık tutulan olup, en sıkta darlık görülür. Çeşitli kalp üfürümleri, kalp hipertrofisi ve dilatasyon, KKY'ne ilave olarak kronik RKH'lı hastalarda sıklıkla aritmi (özellikle mitral darlık zemininde atriyum fibrilasyonu), tromboembolik komplikasyonlar ve daha sonralan artmış enfektif endokardit riski vardır. Uzun sürede prognoz değişkendir. Bazı olgularda hemodinamik bozukluğa yol açan devamlı bir süreç halinde kapak deformitesi daha'da şekil bozukluğu yapan fibrozise götürür. Hastalıklı kapakların cerrahi olarak düzeltilmesi veya değiştirilmesi RKH'lı hastaların gelişimini oldukça iyileştirmiştir. RKH tanısı aşağıdaki Jones kriterlerinden iki veya daha fazlası ile birlikte daha önceki streptokok infeksiyonunun serolojik bulgusuyla konur: (1) kardit, (2) büyük eklemlerde gezici poliartrit, (3) cilt altı nodüller, (4) ciltde eritema marjinatum, (5) istem dışı, amaçsız, hızlı hareketlerle nörolojik bir bozukluk olan Sidenham koresi. Jones kriterleri görünümlerinden biri ve iki minör görünüm (ateş, artralji veya kanda yükselen akut faz reaktanlan gibi özgül olmayan bulgu ve belirtiler) tanıyı koymak içinde yeterlidir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Kalp Kapakçığında Çökme
 • Kalp Damar Genişlemesi
 • Kalp Sızlaması
 • Kalp Kapakçığı Büyümesi
 • Kalp Kapağı
 • Kalp Ameliyatı İzle
 • Açık Kalp Ameliyatı
 • Kalp Kapakçık Ameliyatı
 • Kalp Hastası
 • Kalp Rahatsızlığı Belirtileri
 • Kalp Kapakçığı Çökmesi
 • Kalp Romatizması Belirtileri
 • Kalp Kapağında Çökme
 • Kalp Damar İzmir
 • Hipofiz Bezi Hastalıkları
 • Kalp Yaşını Hesapla
 • Cinnah Kalp Merkezi
 • Kalp Sıkışması Belirtileri
 • Kalp Anju
 • Kalp Yetmezliğinin Ppt
 • Kalp Durmasının Belirtileri
 • Kalp Yağlanması
 • Kalp Kapakçığı Çürümesi
 • Kalp Kireçlenmesi Tedavisi
 • Burger Hastaliği
 • Doku Nekrozu Paternleri
 • Atrial Septal Defektler 2
 • Elektrokardiyogram (Ekg) Nedir Ve Neye Yarar
 • Kalp Nakli Ve Yapay Kalp
 • Kalp 8
 • Perikarditler
 • Beta Blokerler
 • Ana Dal Bloğu
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedenleri
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Künt Göğüs Travmaları
 • Koroner Arter Yaralanmaları
 • Kalp Hastalıklarında Kalpdışı Cerrahi
 • Kalp Kapakçık Hastalıkları
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Obezite Kardiyovasküler Hastalık Riskini Nasıl Artırır?
 • Kalp
 • Kalp Hastanesi
 • Kalp Belirtileri
 • Kalp Damar
 • Kalp Damarları
 • Kalp Amelıyatı
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Merkezi
 • Kalp Ağrıları
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Amelıyatları
 • Kalp Tedavisi
 • Kalp Amaliyatı
 • Kalp Krizinin Belirtileri
 • Kalp Krizi Belirtisi
 • Kalp Krizi Belirtiler
 • Kalp Nedir
 • Kalp Hastalığı
 • Koşuyolu Kalp Hastanesi
 • Koşuyolu Kalp
 • Kalp Atışı
 • Kalp Krızı
 • Kalp Atışları
 • Kalp Ve Damar
 • Kalp Ve Damarlar
 • Kalp Cerrahisi
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp Damar Hastanesi
 • Kalp Kapakçığı
 • Kalp Krizi Riski
 • Kalp Vakfı
 • Kalp Ameliyatı Videosu
 • Kalp Ritim
 • Kalp Sesi
 • Kalp Ritmi
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalp.com
 • Kalp Ameliyatı Görüntüleri
 • Kalp Ameliyat İzle
 • Kalp Yetersizliği
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Türk Kalp Vakfı
 • Türkiye Kalp Vakfı
 • Bebek Kalp Atışı
 • Kalp Kapakçıkları
 • Kalp Nakli
 • Bebeğin Kalp Atışları
 • Bebek Kalp Atışları
 • Kalp Büyümesi
 • Kalp Hastaneleri
 • Kalp Damarı
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Ritm Bozukluğu
 • Kalp Ritmi Bozukluğu
 • Kalp Ritim Bozuklukları
 • Ata Kalp
 • Kalp Aritmi
 • Kalp Pilleri
 • Kartal Kalp Hastanesi
 • Kalp Doktoru
 • Kalp Deliği
 • Kalp Damar Hastaneleri
 • Kalp Görevleri
 • Delik Kalp
 • Kalp Cerrahı
 • Kalp Doktorları
 • Kalp Tıkanıklığı
 • Kalp Hastalıkları Hastaneleri
 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Kapakları
 • Kalp Hastalığı Belirtileri
 • Kalp Yaşı
 • Kalp Cerrahları
 • Kalp Görevi
 • Kalp Yetmezliği Tedavisi
 • Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Kalp Damarı Tıkanıklığı
 • Kalp Sesleri
 • Kalp Yetmezliğinin Tedavisi
 • Kalp Ağrısı Nedenleri
 • Kalp Ağrısının Nedenleri
 • Kalp Yapısı
 • Kalp Aritmi Hastanesi
 • Kalp Aritmi Bursa
 • Bursa Kalp Aritmi
 • Kalp Hastalığının Belirtileri
 • Kalp Kapak Ameliyatı
 • Kalp Kapağı Ameliyatı
 • Kalp Sıkışması
 • Kalp Damar Hastalığı
 • Kalp Kası
 • Kalp Damar Tedavisi
 • Kalp Hastalıklarının Belirtileri
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Ameliyatı Sonrası
 • Kalp Büyümesi Tedavisi
 • Kalp Hastaları
 • Kalp Sağlığı
 • Kalp Damar Cerrahları
 • Kalp Damar Cerrahı
 • Kalp Rahatsızlığı
 • Kalp Kasları
 • Kalp Tıkanıklığı Belirtileri
 • Kalp İlaçları
 • Kalp İlacı
 • Kalp Diyeti
 • Kalp Ameliyatı Videoları
 • Kalp Üfürümü
 • Kalp Çarpıntısı Nedenleri
 • Kalp Yetmezliği Belirtileri
 • Kalp Hastalıkları Tedavisi
 • Kalp Ameliyatı Video
 • Kalp Atış Hızı
 • Gebelikte Kalp Atışı
 • Kalp Yetmezliğinin Belirtileri
 • Kalp Çarpıntısının Nedenleri
 • Kalp Çarpıntısının Sebepleri
 • Kalp Nerede
 • Kalp Atışı Hızı
 • Kalp Rahatsızlıkları
 • Kalp Spazmı
 • İlk Kalp Nakli
 • Kalp Durması
 • Kalp Testi
 • Kalp Yetersizliği Belirtileri
 • Kalp Krizi Nedir
 • Kalp Vakfı Diyeti
 • Sağlık Kalp
 • Kalp Sağlık
 • Koşuyolu Kalp Damar
 • Kalp Nerde
 • Kalp Kapakçık Hastalıkları
 • Kalp Kapakçığı Hastalığı
 • Kalp Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Kapakçığı Hastalıkları
 • Kalp Büyümesi Belirtileri
 • Ata Kalp İzmir
 • Kalp Damar Sistemi
 • Gizli Kalp
 • Kalp Anatomisi
 • Kalp Damar Doktorları
 • Kalp Hakkında Bilgi
 • Kalp Hastalığı Nedir
 • Kalp Damar Doktoru
 • Kalp Üfürmesi
 • Yapay Kalp
 • Amerikan Kalp Vakfı
 • Trabzon Kalp Hastanesi
 • Kalp Anjiyo
 • Kalp Sintigrafisi
 • Sintigrafi Kalp
 • Kalp Büyümesi Nedir
 • Kalp Deliği Tedavisi
 • Kalp Krizi Tedavisi
 • Eko Kalp
 • Kalp Eko
 • Kalp Damar Ameliyatı
 • Kalp Atım Sayısı
 • Kalp Hastanesi İstanbul
 • Kalp Uzmanı
 • Kalp Atış Sesi
 • Becel Kalp Yaşı
 • Kalp Hastalıkları Nelerdir
 • Kalp Yaşı Testi
 • Delik Kalp Tedavisi
 • Kalp Atışı Sesi
 • Kalp Atış Sayısı
 • Kalp Zarı
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Kalp Çarpıntısı Nedir
 • Canlı Kalp Ameliyatı
 • Kalp Rahatsızlıkları Belirtileri
 • Kalp Bitkisel Tedavi
 • Kalp Romatizması Tedavisi
 • Kalp Atışı Sayısı
 • Kalp Anjiyosu
 • Kalp Kireçlenmesi
 • Kayseri Kalp Hastanesi
 • Kalp Stent
 • Kalp Spazmı Tedavisi
 • Kalp Kapağı Çökmesi
 • Ankara Kalp Merkezi
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Kalp Batması
 • Kalp Sağlığı İçin
 • Kalp Nasıl Çalışır
 • Kalp Yetmezliği Nedir
 • Kalp Vikipedi
 • Kalp Krizi Nedenleri
 • Kalp Sancısı
 • Kalp İltihabı
 • Normal Kalp Atışı
 • Kalp Kırizi
 • Şişli Kalp Vakfı
 • Kalp Vakfı Şişli
 • Kalp Krizinin Nedenleri
 • Kalp Pompası
 • Kalp Daralması
 • Kalp Ağrısı Belirtileri
 • Kalp Krizi Sonrası
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Bebeklerde Kalp Deliği
 • Kalp Kapakçığı Tedavisi
 • Hızlı Kalp Atışı
 • Ana Kalp Kayseri
 • Kalp Deliği Ameliyatı
 • Kalp Ekosu
 • Delik Kalp Ameliyatı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması Nedenleri
 • Kalp Krizi Video
 • Kalp Yaşı Öğrenme
 • Kalp Üfürümü Nedir
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Kalp Fizyolojisi
 • Adana Kalp Hastanesi
 • Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
 • Gebelikte Kalp Çarpıntısı
 • İstanbul Kalp Hastaneleri
 • Kalp Hastaneleri İstanbul
 • Kalp Teklemesi
 • Kalp Yaşını Öğren
 • Kalp Spazmı Belirtileri
 • Kalp Kapakçığında Kaçak
 • Kalp Atışı Nedir
 • Kalp Hastalığı Ve Tedavi Yöntemleri
 • Kalp Büyümesi Nedenleri
 • Gizli Kalp Belirtileri
 • Kalp Odacıkları
 • Kalp Sorunları
 • Antalya Kalp Hastanesi
 • Kalp Nerededir
 • Kalp Kasılması
 • İlk Kalp Ameliyatı
 • Kalp Ritimleri
 • Umut Kalp Hastanesi
 • Kalp Tansiyonu
 • Kalp Yaşı Hesaplama
 • Kalp Kanseri
 • Kalp Yaşını Hesaplama
 • Kalp Damar Uzmanı
 • Kalp Sıkışmasının Nedenleri
 • Kalp Anjio
 • Kalp Ekg
 • Kalp Kapakçığı Kireçlenmesi
 • Kalp Kapağı Kalınlaşması
 • Andeva Kalp Hastanesi
 • Kalp Kapağı Kireçlenmesi
 • Kalp Ölçer
 • Kalp Deliği Nedir
 • Kalp Spazmı Nedir
 • Koroner Kalp Hastalığı
 • Kalp Büyümesinin Tedavisi
 • Dakikada Kalp Atışı
 • Kalp Bloklar
 • Kalp Deliliği
 • Ankara Kalp Hastaneleri
 • Kalp Hastaneleri Ankara
 • Romatizmal

  Kapak

  Hastalıkları