Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Psikoloji Uzman Tv
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır.Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bir meslek olarak ise psikoloji, psikoloji bilgilerinin insan sorunlarını çözmek için kullanılmasıdır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar iki önemli ilişki üzerinde çalışırlar: İlki, beyin ve davranış, ikincisi ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikologlar hem araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izlemek hem de bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcı olmak durumundadırlar. Psikologlar araştırma yaparak geliştirdikleri kuramları sınarlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunarlar. Ayrıca, bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikologlar Nerelerde Çalışabilirler?

Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgisayar uzmanı, mühendis, polis, asker ve yöneticiler ile takım halinde çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden psikologları, laboratuvarlarda, hastanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka iş yerinde görebilirsiniz. Örneğin stresi yenip performansı artırmaya yönelik programlarda yönetici veya sporcularla birlikte çalışırlar. Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar. Okul reformunda eğitimcilerle, psikiyatri kliniklerinde psikiyatrist ve sosyal çalışmacılarla, pediatri, onkoloji ve nöroloji gibi kliniklerde de uzman doktorlarla birlikte çalışırlar. Uçak kazası ya da bombalama gibi bir felaketin hemen ardından ortaya çıkan şok sürecinde kaza kurbanlarına yardımcı olurlar. Hukuk ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla birlikte takım halinde çalışarak bu tür olayların nedenlerini analiz ederler ve tekrarlanmasını önlemek için yollar bulmaya çalışırlar.

Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikolojide çalışma alanlarının hem sayısı hem de etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. ABD’de yapılan bir öngörüye göre psikoloji, 2005 yılına kadar en hızlı gelişen üçüncü alan olacak ve bir kaç 10 yıl içinde de bu gelişme sürecektir. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilişkili olduğu düşünülürse psikolojinin çok fazla sayıda çalışma alanı olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, kişisel ilişkilerdeki güçlükler, sokakta ve evde şiddet, kendi sağlığımıza ve çevremize zarar veren davranışlarımız gibi bireysel ve toplumsal sorunlar, psikologların ilgilendikleri sorunlar arasındadır.

Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Örneğin, psikologlar, yaşlıların sayısının hızla arttığı dünyamızda evleri ve işyerlerini bu grup için daha uygun hale getirmek üzere araştırma ve uygulama yapmaktadırlar. Elektronik alanında yaşanan devrim, kullanıcı dostu teknoloji ve eğitim gerektirmekte ve psikologlar bu konuda mühendislerle birlikte çalışmaktadırlar. Günümüzde sayıları gittikçe artan çalışan kadınlar işverenden aile gereksinimlerine uygun bir işyeri yapılanması talep etmekte ve psikologlar da gereksinim duyulan değişmeler konusunda işverenlere yardımcı olmaktadırlar.

Büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı ve farklı kültürleri içeren ülkelerde toplumsal değişimin birey üzerindeki etkilerini ve kültürel farklılıkları anlamada kullanılacak önemli bilgi ve becerileri ortaya koymaktadırlar. Bunların yanı sıra öğrenme ve bellek konularındaki araştırmalarda kaydedilen gelişmeler ile beden ve ruh sağlığının içiçeliği Psikoloji bilimini her zamankinden daha ilginç bir hale getirmektedir. Örneğin, hatırlamanın pasif bir süreç olmadığı, bireylerin belleklerindeki geçmiş bir olaya ait bölük-pörçük bilgileri, kendi yorumlarıyla birleştirip aktif olarak yeniden yapılandırdıkları dolayısıyla da tanık ifadelerine tam olarak güvenmenin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Beden ve ruh sağlığının içiçeliğine en iyi örnek ise, aşırı yarışmacı, sabırsız, telaşlı, aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışan ve diğer insanlara karşı olumsuz inanç ve davranış içinde olan “A tipi” kişilik özelliğinin, ani kalp krizlerinin en önemli yordayıcısı olmasıdır.

Bir Meslek Olarak Psikoloji

Psikologların çoğu işlerini severler; çünkü, sağlık ocaklarında doktorlarla birlikte çalışmaktan bilgisayar kullanmaya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde çalışıyor olmak heyecan vericidir. Bunun da ötesinde psikologlar kendilerini bireylerin günlük yaşamlarındaki iniş-çıkışlarla başedebilmelerine yardımcı olmaya adamışlardır.Psikolojiyi öğrenmek ve bilmek pek çok diğer meslek dalları için de önemli bir avantajdır. Örneğin, işverenlerin çoğu psikoloji derslerinin kazandırdığı bilgi toplama , analiz etme, yorumlama, istatistik ve deneysel desen kurma gibi becerilere ilgi duymaktadırlar.
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Selma DenizDoktor bey, ben bir arkadaşımla ilgili bir şey sormak istiyorum. Arkadaşım vefat ettikten sonra onu hiç tanımadığımı anladım. Olmayan veya olmamış şeyleri anlatmış bana. Annesi seneler öncesi ölmüş olmasına rağmen annesinden hayattaymış gibi bahsetmesi veya sevgilisi varmış gibi anlatması v.s. neden buna gerek duymuş olabilir?
 • Şifa MarketAllah affetsin. Yalan hastalığı bulaşmış
 • Diğer Makaleler
 • Psikiyatrik Tıp
 • Psikolojik Sorunlarda Cerrahi Girişim
 • Psikolojik Sorunlarda Nedenlerin Belirsizliği
 • Psikolojik Sorunlarda Organ Bağışını Özendiren Psikolojik Etmenler
 • Psikolojik Sorunlarda Organ Naklinin Psikolojik Yönleri
 • Psikolojik Sorunlarda Seçim Sorunu
 • Psikolojik Sorunlarda Son Dönem
 • Psikolojik Sorunlarda Tedaviye Karşı Farklı Direnç Düzeyleri
 • Psikolojik Sorunlarda Ülserli Kolit Hastasının Kişilik Yapısı
 • Psikolojik Sorunlarda Ülserli Kolitin Psikolojik Boyutu
 • Psikolojik Sorunlardahekimin Rolü
 • 4 Gramlık Regülatör
 • Afektif (Duygulanım) Bozukluklar
 • Ağır Yada Tedavisi Olmayan Hastalık
 • Ağrılar
 • Ağrılar 2
 • Aıds'de Psikolojik Sorunlar
 • Aıds'de Psikolojik Sorunlar
 • Aile Üyelerinin Rolü
 • Ailenin Rolü
 • Akıl Sağlığı
 • Akıl Ve Ruh Hastalıkları
 • Akut Psikiyatrik Durumlar
 • Alkol Bağımlılığı
 • Alkolizm
 • Altbenlik - Benlik
 • Anksiyete Bozukluğu 2
 • Anksiyete Bozukluğu 3
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Anksiyete Bozukluklarında Tedavi
 • Annenin Bebeğe İlk Yaklaşımları
 • Anoreksia Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Anoreksia Nervosa
 • Anoreksia Tanıda Güçlükler
 • Anoreksla Nervosa
 • Aşağılık
 • Astım Psikolojik Anlamı
 • Atipik Dissosiyatif Bozukluk
 • Atipik Somatoform Bozukluk
 • Baş Ağrısı Belirtisinin Psikolojik Anlamı
 • Baş Ağrısı-Okul İlişkisi
 • Basit Konuşma Geriliği
 • Başlıca Ailesel Nedenler
 • Bastırılmış Eşcinsellik Olarak Kıskançlık
 • Bastırılmış İstekler
 • Bilişsel Gelişim Aşamaları
 • Bipolar (Iki Uçlu) Bozukluk
 • Bir Yansıtma Olarak Kıskançlık
 • Bir Yetersizlik Duygusu Olarak Kıskançlık
 • Büyük Düş Kırıklığı
 • Cerrahi Girişim
 • Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Komplikasyonları
 • Çeşitli Baş Ağrıları
 • Çifte Bağ
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsel İsteksizlik Tedavi
 • Cinsel Nesne Sapmaları
 • Cinsel Sapma Tedavi Yöntemleri
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Çoçuk Baş Ağrısı Psikolojik Tanı Ne Zaman Konur?
 • Çoçuk Baş Ağrısına Ailenin Tepkileri
 • Çoçuk Klinik Tablolar
 • Çocuk Okula Başlıyor
 • Çocuk Uykusu
 • Çocuklar Saldırganlığa Dayanabilir Mi?
 • Çocukların Okul Dönemi Sorunlrı
 • Çocukların Sınıf Arkadaşları
 • Çocukluk Çağı Psikozları
 • Çocukluk Dönemi Klinik Tablolar
 • Çocukta Psîkosomatik Rahatsızlıklar
 • Dahili Tıpda Psikiyatrik Bozukluklar
 • Değişikliğe Uğrayan Bir Gerçek Olarak Kişilik
 • Delirium Konfüıyonel Durumlar
 • Delirium Ve Demans
 • Depresyon
 • Depresyon (Ruhsal Çöküntü)
 • Depresyon (Ruhsal Çöküntü)
 • Depresyon Belirtileri
 • Depresyonla Nasıl Başa Çıkılır?
 • Devimsel Davranış Bozuklukları
 • Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Dil
 • Dışa Dönüklük
 • Dissoiyatif Bozukluklar
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik)
 • Dissoslatif Amnezi
 • Duygusal Bileşenler
 • Duygusal Rahatsızlıklar Ve Depresyon
 • Edinilmiş Özellikler
 • Enfarktüs Geçirenlerde Psikolojik Sorunlar
 • Enfarktüs Geçirenlerde Psikolojik Sorunlar
 • Enfarktüsün Psikolojik Etkileri
 • Engellenmenin Önemi
 • Ergenlik
 • Ergenlik Çağı
 • Ergenlik İlk Sınav
 • Ergenlik Öncesi Ve Ergenlik Psikozları
 • Erken Boşalma Nedenleri
 • Erken Boşalmada Ne Yapmak Gerekir?
 • Eş Seçimi
 • Eşcinsel Davranış
 • Eşcinsel Olma Nedenleri
 • Eşcinselliğe Karşı Tutumlar
 • Evde Hasta Var
 • Evde Hasta Var
 • Fobiler
 • Gebelikte Vücut Ve Zihin
 • Gelişme Çağında Nevrotik Belirtiler
 • Gelişme Çağında Nevrotik Belirtiler
 • Gelişme Çağındaki Hareket Kusurları
 • Gençler Ve Pop Müziği
 • Gençlerde Pop Müziği Sonuç
 • Genel Hastane Ortamında Psikiyatrik Değerlendirme
 • Genel Tıpda Psikofarmakoloji
 • Genel Tıpda Psikofarmakoloji 2
 • Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite
 • Gereksiniminden Tedirginliğe
 • Göz Önüne Alınan Diğer Etkenler
 • Güçlükler Ve Yükümlülükler
 • Hasta Bir Çocuksa
 • Hasta Hekim İlişkisi
 • Hastalığa Karşı Geliştirilen Tepkiler Ve Savunma Mekanizmaları
 • Hastalık Deneyimi
 • Hastalık Psikolojisi
 • Hastalık Tedavi
 • Hastalık Ve Ruhsal Yapı
 • Hastaneden Çıkış
 • Hastaneye Yatırılma
 • Hastaya Psikolojik Yaklaşım Ve Medikal Psikoterapi
 • Hekim - Hasta İlişkisi
 • Hipnozun Doğuşu
 • Histeri
 • Hormonlar Ve Ruhsal Yapı
 • İç Sıkıntısı
 • İçgüdü İle Mantık Arasında
 • İçgüdüsel İdavranışlar
 • İlişki Modelleri
 • İlk Aşk
 • İlk Duygular
 • İntihar Girişimi Durumunda İlk Yardım
 • İsteğin Bitmesi
 • Kadın Hastalıkları Ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri
 • Kafa Travmaları
 • Kanser Hastasının Psikolojik Sorunları
 • Kanser Hastasının Psikolojik Sorunları
 • Karakter
 • Karakter Tipleri
 • Kaygı
 • Kemik İliğinin İncelenmesi
 • Kimlik Bunalımı
 • Kişiliği Oluşturan Nitelikler
 • Kişiliğimizi Keşfedelim
 • Kişilik
 • Kişilik
 • Kişilik Bölünmesi Sendromu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kişilik Özellikleri
 • Kıskançlığın Yaşamın Sürdürülmesindeki Rolü
 • Kıskançlık
 • Kıskançlık
 • Kıskançlık Hezayanı
 • Kıskançlık Ve Oidipus Kompleksi
 • Kız Çocukta Annelik
 • Köklü Bir Dönüşüm
 • Konsültasyon
 • Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ; Tarihçesi, Tanımı, Kavramları, İşlevleri, Ve İlkeleri
 • Konuşmaktan Vazgeçen Çocuk
 • Konversion Bozukluğu
 • Koprofili
 • Korku
 • Kronik Böbrek Hastalığı Ve Dializde Psikiyatrik Morbidite
 • Kronik Hastalık
 • Major Depresif Hasta
 • Mani
 • Maskeli Depresyon
 • Mazoşizm
 • Melankoli Ayırıcı Tanı
 • Melankoli Klinik Biçimleri
 • Melankoli Nedenleri
 • Melankoli Nöbeti
 • Melankoli Nöbeti Belirtileri
 • Melankoli Nöbeti Tedavi
 • Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu
 • Mit Ve Gerçekler
 • Narsisizm
 • Neden Saldırganız?
 • Nekrofili
 • Nevrotik Belirti
 • Nevroz
 • Nevroz Ve Psikanaliz
 • Nevrozlar
 • Nimfomani
 • Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri
 • Öfke
 • Okul Çağı Psikozları
 • Okul Döneminde Anne Babanın Rolü
 • Okul Döneminde Öğrenme Güçlükleri
 • Okul Döneminde Öğretmenin Görevi
 • Okumayı Bilmeyen Çocuk
 • Önlem
 • Organ Naklinin Psikolojik Yönleri
 • Organ Naklinin Psikososyal Yönleri
 • Otizm
 • Oyun Ve Duygular
 • Panik Atak
 • Paylaşılmış Psikotik Bozukluk
 • Pedofili
 • Pisikolojik Sorunlarda Alıcı - Verici İlişkisi
 • Pop Müziğinin Rolü
 • Prostat Hastalıkları 1
 • Psikanaliz Tedavisi
 • Psikiyatrik Açıdan Kanser
 • Psikiyatrik Acil Durumlar
 • Psikiyatrik Acil Durumlar İntihar Tehlikesi
 • Psikiyatrik Acil Durumlar Ne Yapmak Gerekir?
 • Psikiyatrik Acil Durumlarne Yapmak Gerekir?
 • Psikiyatrik Araştırma Yöntemleri Gözlem
 • Psikiyatrik Bozukluklar
 • Psikiyatrik Hastalık Tipleri
 • Psikiyatrik Hastalıklar Nelerdir
 • Psikiyatrik Şiddet Krizi
 • Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Ağrı
 • Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Kanser
 • Psikiyatrisi
 • Psikoaktif İlaçlar
 • Psikogenik Ağrı Bozukluğu
 • Psikojizyolojik Bağıntı - Bazı Çarpıcı Olaylar
 • Psikoloji Tedavi Merkezleri
 • Psikoloji Tedavi Yöntemleri
 • Psikoloji Uzman Tv
 • Psikolojik
 • Psikolojik Baş Ağrısında Hekime Ne Zaman Başvurmak Gerekir?
 • Psikolojik Bilginin Önemi
 • Psikolojik Bozukluklar Nelerdir
 • Psikolojik Hastalığın Başlangıcı
 • Psikolojik Hastalıklar
 • Psikolojik Hastalıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Hastalıkların Tedavisi
 • Psikolojik Hazırlığın Sağladığı Yarar
 • Psikolojik Rahatsızlık Görülme Sıklığı
 • Psikolojik Rahatsızlıklar
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Belirtileri
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Sağlık, Gelişen Ve Değişen Bir Kavramdır
 • Psikolojik Sorun
 • Psıkolojık Sorunlar
 • Psikolojik Sorunlar İçin Dua
 • Psikolojik Sorunlarda Aile Üzerindeki Etkiler
 • Psikolojik Sorunlarda Anne Babanın Rolü
 • Psikolojik Sorunlarda Çocuklukta Şişmanlık
 • Psikolojik Sorunlarda Destek Tedavileri
 • Psikolojik Sorunlarda Ergenlikte Şişmanlık
 • Psikolojik Sorunlarda Girişimlerin Seçimi
 • Psikolojik Sorunlarda Grup Psikoterapileri
 • Psikolojik Sorunlarda Nasıl Yapılır?
 • Psikolojik Sorunlarda Ne İşe Yarar?
 • Psikolojik Sorunlarda Niçin Aşırı Yenir?
 • Psikolojik Sorunlarda Psikanalitik Ve Psikosomatik Psikoterapiler
 • Psikolojik Sorunlarda Psikoterapi (Ruhsal Tedavi)
 • Psikolojik Sorunlarda Rehabilitasyon Tekniği Ve Evreleri
 • Psikolojik Sorunlarda Şişmanlığın Psikolojik Tedavisi
 • Psikolojik Sorunlarda Sonuç
 • Psikolojik Sorunlarda Uygulayanın Nitelikli Olması Gerekir
 • Psikolojik Tedavi
 • Psikolojik Tedavi
 • Psikolojik Testler
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Psikosomatik Tepkiler
 • Psikoterapi
 • Psikoterapi (Ruhsal Tedavi)
 • Risk Altındaki Hastalar
 • Röntgencilik
 • Ruh Hastalığı
 • Ruh Hastalıklarında Korunma
 • Ruh Hastalıklarında Korunma
 • Ruhsal Bozukluklarda Grup Tedavisi
 • Ruhsal Çöküntü Krizleri
 • Ruhsal Tedavi
 • Ruhsal Tedavi
 • Ruhsal Tedavide Tanının Bildirilmesi
 • Sadizm
 • Sahiplenme Olarak Kıskançlık
 • Saldırganlığın Kökleri Nerededir?
 • Saldırganlık
 • Saldırganlık
 • Saldırganlık
 • Saldırganlık
 • Saldırganlık Nedir?
 • Saplantı (Obsesyon)
 • Seçim Nasıl Yapılır?
 • Serbest Mi Bırakmalı, Yoksa Otoriter Mi Davranmalı?
 • Sigara Bağımlılığı Ve Şizofreni İlişkisi
 • Sigaranın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • Sınırda Kişilik Bozukluğu
 • Psikoloji

  Uzman

  Tv