Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Psikoloji Uzman Tv
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır.Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bir meslek olarak ise psikoloji, psikoloji bilgilerinin insan sorunlarını çözmek için kullanılmasıdır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar iki önemli ilişki üzerinde çalışırlar: İlki, beyin ve davranış, ikincisi ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikologlar hem araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izlemek hem de bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcı olmak durumundadırlar. Psikologlar araştırma yaparak geliştirdikleri kuramları sınarlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunarlar. Ayrıca, bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikologlar Nerelerde Çalışabilirler?

Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgisayar uzmanı, mühendis, polis, asker ve yöneticiler ile takım halinde çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden psikologları, laboratuvarlarda, hastanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka iş yerinde görebilirsiniz. Örneğin stresi yenip performansı artırmaya yönelik programlarda yönetici veya sporcularla birlikte çalışırlar. Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar. Okul reformunda eğitimcilerle, psikiyatri kliniklerinde psikiyatrist ve sosyal çalışmacılarla, pediatri, onkoloji ve nöroloji gibi kliniklerde de uzman doktorlarla birlikte çalışırlar. Uçak kazası ya da bombalama gibi bir felaketin hemen ardından ortaya çıkan şok sürecinde kaza kurbanlarına yardımcı olurlar. Hukuk ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla birlikte takım halinde çalışarak bu tür olayların nedenlerini analiz ederler ve tekrarlanmasını önlemek için yollar bulmaya çalışırlar.

Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikolojide çalışma alanlarının hem sayısı hem de etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. ABD’de yapılan bir öngörüye göre psikoloji, 2005 yılına kadar en hızlı gelişen üçüncü alan olacak ve bir kaç 10 yıl içinde de bu gelişme sürecektir. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilişkili olduğu düşünülürse psikolojinin çok fazla sayıda çalışma alanı olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, kişisel ilişkilerdeki güçlükler, sokakta ve evde şiddet, kendi sağlığımıza ve çevremize zarar veren davranışlarımız gibi bireysel ve toplumsal sorunlar, psikologların ilgilendikleri sorunlar arasındadır.

Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Örneğin, psikologlar, yaşlıların sayısının hızla arttığı dünyamızda evleri ve işyerlerini bu grup için daha uygun hale getirmek üzere araştırma ve uygulama yapmaktadırlar. Elektronik alanında yaşanan devrim, kullanıcı dostu teknoloji ve eğitim gerektirmekte ve psikologlar bu konuda mühendislerle birlikte çalışmaktadırlar. Günümüzde sayıları gittikçe artan çalışan kadınlar işverenden aile gereksinimlerine uygun bir işyeri yapılanması talep etmekte ve psikologlar da gereksinim duyulan değişmeler konusunda işverenlere yardımcı olmaktadırlar.

Büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı ve farklı kültürleri içeren ülkelerde toplumsal değişimin birey üzerindeki etkilerini ve kültürel farklılıkları anlamada kullanılacak önemli bilgi ve becerileri ortaya koymaktadırlar. Bunların yanı sıra öğrenme ve bellek konularındaki araştırmalarda kaydedilen gelişmeler ile beden ve ruh sağlığının içiçeliği Psikoloji bilimini her zamankinden daha ilginç bir hale getirmektedir. Örneğin, hatırlamanın pasif bir süreç olmadığı, bireylerin belleklerindeki geçmiş bir olaya ait bölük-pörçük bilgileri, kendi yorumlarıyla birleştirip aktif olarak yeniden yapılandırdıkları dolayısıyla da tanık ifadelerine tam olarak güvenmenin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Beden ve ruh sağlığının içiçeliğine en iyi örnek ise, aşırı yarışmacı, sabırsız, telaşlı, aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışan ve diğer insanlara karşı olumsuz inanç ve davranış içinde olan “A tipi” kişilik özelliğinin, ani kalp krizlerinin en önemli yordayıcısı olmasıdır.

Bir Meslek Olarak Psikoloji

Psikologların çoğu işlerini severler; çünkü, sağlık ocaklarında doktorlarla birlikte çalışmaktan bilgisayar kullanmaya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde çalışıyor olmak heyecan vericidir. Bunun da ötesinde psikologlar kendilerini bireylerin günlük yaşamlarındaki iniş-çıkışlarla başedebilmelerine yardımcı olmaya adamışlardır.Psikolojiyi öğrenmek ve bilmek pek çok diğer meslek dalları için de önemli bir avantajdır. Örneğin, işverenlerin çoğu psikoloji derslerinin kazandırdığı bilgi toplama , analiz etme, yorumlama, istatistik ve deneysel desen kurma gibi becerilere ilgi duymaktadırlar.
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Selma DenizDoktor bey, ben bir arkadaşımla ilgili bir şey sormak istiyorum. Arkadaşım vefat ettikten sonra onu hiç tanımadığımı anladım. Olmayan veya olmamış şeyleri anlatmış bana. Annesi seneler öncesi ölmüş olmasına rağmen annesinden hayattaymış gibi bahsetmesi veya sevgilisi varmış gibi anlatması v.s. neden buna gerek duymuş olabilir?
 • Şifa MarketAllah affetsin. Yalan hastalığı bulaşmış
 • Diğer Makaleler
 • Psikiyatrik Tıp
 • 4 Gramlık Regülatör
 • Afektif (Duygulanım) Bozukluklar
 • Ağrılar
 • Ağrılar 2
 • Akıl Sağlığı
 • Anksiyete Bozukluğu 2
 • Anksiyete Bozukluğu 3
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Anksiyete Bozukluklarında Tedavi
 • Atipik Dissosiyatif Bozukluk
 • Atipik Somatoform Bozukluk
 • Bipolar (Iki Uçlu) Bozukluk
 • Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Komplikasyonları
 • Çifte Bağ
 • Dahili Tıpda Psikiyatrik Bozukluklar
 • Delirium Konfüıyonel Durumlar
 • Delirium Ve Demans
 • Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Dissoiyatif Bozukluklar
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik)
 • Dissoslatif Amnezi
 • Duygusal Rahatsızlıklar Ve Depresyon
 • Genel Hastane Ortamında Psikiyatrik Değerlendirme
 • Genel Tıpda Psikofarmakoloji
 • Genel Tıpda Psikofarmakoloji 2
 • Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite
 • Göz Önüne Alınan Diğer Etkenler
 • Hasta Hekim İlişkisi
 • Hastaya Psikolojik Yaklaşım Ve Medikal Psikoterapi
 • Kadın Hastalıkları Ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri
 • Kafa Travmaları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Konsültasyon
 • Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ; Tarihçesi, Tanımı, Kavramları, İşlevleri, Ve İlkeleri
 • Konversion Bozukluğu
 • Kronik Böbrek Hastalığı Ve Dializde Psikiyatrik Morbidite
 • Major Depresif Hasta
 • Mani
 • Mit Ve Gerçekler
 • Nevrozlar
 • Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri
 • Organ Naklinin Psikososyal Yönleri
 • Paylaşılmış Psikotik Bozukluk
 • Prostat Hastalıkları 1
 • Psikiyatrik Açıdan Kanser
 • Psikiyatrik Araştırma Yöntemleri Gözlem
 • Psikiyatrik Bozukluklar
 • Psikiyatrik Hastalık Tipleri
 • Psikiyatrik Hastalıklar Nelerdir
 • Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Ağrı
 • Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Kanser
 • Psikiyatrisi
 • Psikoaktif İlaçlar
 • Psikogenik Ağrı Bozukluğu
 • Psikojizyolojik Bağıntı - Bazı Çarpıcı Olaylar
 • Psikoloji Tedavi Merkezleri
 • Psikoloji Tedavi Yöntemleri
 • Psikoloji Uzman Tv
 • Psikolojik
 • Psikolojik Bozukluklar Nelerdir
 • Psikolojik Hastalıklar
 • Psikolojik Hastalıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Hastalıkların Tedavisi
 • Psikolojik Rahatsızlıklar
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Belirtileri
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri
 • Psikolojik Sağlık, Gelişen Ve Değişen Bir Kavramdır
 • Psikolojik Sorun
 • Psıkolojık Sorunlar
 • Psikolojik Sorunlar İçin Dua
 • Psikolojik Tedavi
 • Psikolojik Testler
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Ruh Hastalığı
 • Ruh Hastalıklarında Korunma
 • Ruh Hastalıklarında Korunma
 • Sigara Bağımlılığı Ve Şizofreni İlişkisi
 • Sigaranın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 • Şizofronik Bozukluklar
 • Sle Hastalığı
 • Tedavi Etmek Yada Etmemek
 • Tedavi Ve İlke Yaklaşımı
 • Tıbbi Hastada Major Depresif Hastalık
 • Tıbbi Ortamlarda Fonksiyonel Somatik Sendrom Fonksiyonel Somatik Sendrom
 • Zaten Normal Nedir Ki?
 • Psikoloji

  Uzman

  Tv