Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Psikoloji Uzman Tv
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu Genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır.Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bir meslek olarak ise psikoloji, psikoloji bilgilerinin insan sorunlarını çözmek için kullanılmasıdır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve Empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar iki önemli ilişki üzerinde çalışırlar: İlki, Beyin ve davranış, ikincisi ise çevre ve davranış ilişkisidir. psikologlar hem araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izlemek hem de bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcı olmak durumundadırlar. Psikologlar araştırma yaparak geliştirdikleri kuramları sınarlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunarlar. Ayrıca, bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikologlar Nerelerde Çalışabilirler?

Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgisayar uzmanı, mühendis, polis, Asker ve yöneticiler ile takım halinde çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden psikologları, laboratuvarlarda, hastanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka iş yerinde görebilirsiniz. Örneğin stresi yenip performansı artırmaya yönelik programlarda yönetici veya sporcularla birlikte çalışırlar. Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar. Okul reformunda eğitimcilerle, psikiyatri kliniklerinde psikiyatrist ve sosyal çalışmacılarla, pediatri, onkoloji ve Nöroloji gibi kliniklerde de Uzman doktorlarla birlikte çalışırlar. Uçak kazası ya da bombalama gibi bir felaketin hemen ardından ortaya çıkan şok sürecinde Kaza kurbanlarına yardımcı olurlar. Hukuk ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla birlikte takım halinde çalışarak bu tür olayların nedenlerini analiz ederler ve tekrarlanmasını önlemek için yollar bulmaya çalışırlar.

Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikolojide çalışma alanlarının hem sayısı hem de etkinliği Gün geçtikçe artmaktadır. ABD’de yapılan bir öngörüye göre psikoloji, 2005 yılına kadar en hızlı gelişen üçüncü Alan olacak ve bir kaç 10 Yıl içinde de bu gelişme sürecektir. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilişkili olduğu düşünülürse psikolojinin çok fazla sayıda çalışma alanı olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, kişisel ilişkilerdeki güçlükler, sokakta ve evde şiddet, kendi sağlığımıza ve çevremize zarar veren davranışlarımız gibi bireysel ve toplumsal sorunlar, psikologların ilgilendikleri sorunlar arasındadır.

Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Örneğin, psikologlar, yaşlıların sayısının hızla arttığı dünyamızda evleri ve işyerlerini bu grup için daha Uygun Hale getirmek üzere araştırma ve uygulama yapmaktadırlar. Elektronik alanında yaşanan devrim, kullanıcı dostu teknoloji ve eğitim gerektirmekte ve psikologlar bu konuda mühendislerle birlikte çalışmaktadırlar. günümüzde sayıları gittikçe Artan çalışan kadınlar işverenden Aile gereksinimlerine uygun bir işyeri yapılanması talep etmekte ve psikologlar da gereksinim duyulan değişmeler konusunda işverenlere yardımcı olmaktadırlar.

Büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı ve farklı kültürleri içeren ülkelerde toplumsal değişimin birey üzerindeki etkilerini ve kültürel farklılıkları anlamada kullanılacak önemli bilgi ve becerileri ortaya koymaktadırlar. Bunların yanı sıra öğrenme ve bellek konularındaki araştırmalarda kaydedilen gelişmeler ile Beden ve Ruh sağlığının içiçeliği Psikoloji bilimini her zamankinden daha ilginç bir hale getirmektedir. Örneğin, hatırlamanın pasif bir süreç olmadığı, bireylerin belleklerindeki geçmiş bir olaya ait bölük-pörçük bilgileri, kendi yorumlarıyla birleştirip aktif olarak yeniden yapılandırdıkları dolayısıyla da tanık ifadelerine tam olarak güvenmenin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Beden ve ruh sağlığının içiçeliğine en iyi örnek ise, aşırı yarışmacı, sabırsız, telaşlı, aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışan ve diğer insanlara karşı olumsuz inanç ve davranış içinde olan “A tipi” kişilik özelliğinin, ani Kalp krizlerinin en önemli yordayıcısı olmasıdır.

Bir Meslek Olarak Psikoloji

Psikologların çoğu işlerini severler; çünkü, Sağlık ocaklarında doktorlarla birlikte çalışmaktan bilgisayar kullanmaya kadar uzanan geniş bir Yelpaze içinde çalışıyor olmak heyecan vericidir. Bunun da ötesinde psikologlar kendilerini bireylerin Günlük yaşamlarındaki iniş-çıkışlarla başedebilmelerine yardımcı olmaya adamışlardır.Psikolojiyi öğrenmek ve bilmek pek çok diğer meslek dalları için de önemli bir avantajdır. Örneğin, işverenlerin çoğu psikoloji derslerinin kazandırdığı bilgi Toplama , analiz etme, yorumlama, istatistik ve deneysel Desen kurma gibi becerilere ilgi duymaktadırlar.
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Selma DenizDoktor bey, ben bir arkadaşımla ilgili bir şey sormak istiyorum. Arkadaşım vefat ettikten sonra onu hiç tanımadığımı anladım. Olmayan veya olmamış şeyleri anlatmış bana. Annesi seneler öncesi ölmüş olmasına rağmen annesinden hayattaymış gibi bahsetmesi veya sevgilisi varmış gibi anlatması v.s. neden buna gerek duymuş olabilir?
 • Şifa MarketAllah affetsin. Yalan hastalığı bulaşmış
 • Diğer Makaleler
 • Psikiyatrik Tıp
 • Psikolojik Sorunlarda Cerrahi Girişim
 • Psikolojik Sorunlarda Nedenlerin Belirsizliği
 • Psikolojik Sorunlarda Organ Bağışını Özendiren Psikolojik Etmenler
 • Psikolojik Sorunlarda Organ Naklinin Psikolojik Yönleri
 • Psikolojik Sorunlarda Seçim Sorunu
 • Psikolojik Sorunlarda Son Dönem
 • Psikolojik Sorunlarda Tedaviye Karşı Farklı Direnç Düzeyleri
 • Psikolojik Sorunlarda Ülserli Kolit Hastasının Kişilik Yapısı
 • Psikolojik Sorunlarda Ülserli Kolitin Psikolojik Boyutu
 • Psikolojik Sorunlardahekimin Rolü
 • 4 Gramlık Regülatör
 • A Tipi Davranışın Değiştirilmesi
 • A Tipi Örüntü
 • Abd''de Cinsel Tutum Değişiklikleri
 • Abraham Maslovv
 • Acı
 • Acı Sistemi
 • Acının Uyaransız Belirleyicileri
 • Açlığın Fiyolojik İpuçları
 • Açlık
 • Açlık Sinyallerinin Beyinde Bütünleşmesi
 • Açlıkta Homeostasis İle Teşvik Etkileşimi
 • Adrenal Bezi (Adrenal Gland)
 • Afektif (Duygulanım) Bozukluklar
 • Afyon Türevleri
 • Ağır Yada Tedavisi Olmayan Hastalık
 • Ağrı Psikolojisi
 • Ağrılar
 • Ağrılar 2
 • Ahlaki Yargilar
 • Ahlaki Yargilar
 • Aıds''de Psikolojik Sorunlar
 • Aıds''de Psikolojik Sorunlar
 • Aile Üyelerinin Rolü
 • Ailenin Rolü
 • Akil Hastaliklarinda Yaklaşim
 • Akıl Sağlığı
 • Akıl Ve Ruh Hastalıkları
 • Akıl Yürütme
 • Akla Uydurma
 • Akustik Kodlama
 • Akut Psikiyatrik Durumlar
 • Algı
 • Algı Bozuklukları
 • Algı Hakkında
 • Algılama Bölümün Özeti
 • Algısal Gelişim
 • Algisal Motor Eşgüdüm
 • Alkol Bağımlılığı
 • Alkolizm
 • Altbenlik - Benlik
 • Anket Yöntemî
 • Anksiyete
 • Anksiyete Bozukluğu 2
 • Anksiyete Bozukluğu 3
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Anksiyete Bozukluklarında Tedavi
 • Anksiyete Bozukluklarını Anlamak
 • Anksiyete İlaçları
 • Anksiyete Ve Savunma
 • Anlamaya Da İçgörü
 • Anlamlı Bağlantılar Kurma
 • Annenin Bebeğe İlk Yaklaşımları
 • Anoreksia Nasıl Ortaya Çıkar?
 • Anoreksia Nervosa
 • Anoreksia Tanıda Güçlükler
 • Anoreksiya
 • Anoreksiya Olası Nedenler
 • Anoreksla Nervosa
 • Anormal Davranış
 • Anormal Davranışın Sınıflandırılması
 • Anormalliğin Tanımı
 • Antidepresan İlaçlar
 • Antipsikotik İlaçlar
 • Antisosyal Kişilik
 • Antisosyal Kişilikleri Anlamak
 • Araçsal İşlev
 • Araştırma Yöntemleri
 • Aşağılık
 • Aşinalık
 • Aşinalık, Benzerlik Ve Cinsel Çekicilik
 • Aşk Ve Evlilik
 • Astım Psikolojik Anlamı
 • Atipik Dissosiyatif Bozukluk
 • Atipik Somatoform Bozukluk
 • Ayrık Beyinli Denekler
 • Azalan İşlev Yeteneği
 • Azınlık Etkisi
 • Bağ Kurma Alanları
 • Bağışıklık Sistemi
 • Bağışıklık Sistemi Ve Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bağlam Ve Geri Çağırma
 • Bağlanma Tipleri
 • Bağlılığın Değerlendirilmesi
 • Bağlılık
 • Bağlılık Ve Sonraki Gelişme
 • Baş Ağrısı Belirtisinin Psikolojik Anlamı
 • Baş Ağrısı-Okul İlişkisi
 • Başa Çıkma Becerileri
 • Basit Cümlelerden Karmaşık Cümlelere
 • Basit Konuşma Geriliği
 • Basit Şebekeler
 • Başka Türler İnsan Dilini Öğrenebilir Mi?
 • Başkalarının Varlığı Kolaylaştırma
 • Baskın Ve Çekinik Genler
 • Başlıca Ailesel Nedenler
 • Bastırılmış Duygulara Karşı Savunma Olarak Bedensel Rahatsızlık
 • Bastırılmış Eşcinsellik Olarak Kıskançlık
 • Bastırılmış İstekler
 • Bastırma
 • Bazı Çözülmemiş Bilmeceler
 • Bazı Klinik Sonuçlar
 • Bebek Mizaci
 • Bebekler Üzerinde Araştırma Yapma
 • Bebeklerde Ayırt Etme
 • Benlik
 • Benzerlik
 • Beyin Bölgeleri
 • Beyin Hasarı Ve Yüz Tanıma
 • Beyincik
 • Beyindeki Asimetriler
 • Beyindeki İşbölümü
 • Beynin Merkezi Çekirdeği
 • Biçimlendirme
 • Biçimleri Algılama
 • Bilgi İşleme Yaklaşımı
 • Bilgi İşleme Yaklaşımları
 • Bilgi İşlevi
 • Bilgi Kazanma Yaklaşimlari
 • Bilginin Rolü
 • Bilgisayar Simülasyonu
 • Bilinç
 • Bilinç Dışı
 • Bilinç Öncesi Anılar
 • Bilinç Ve Algı
 • Bilincin Özellikleri
 • Bilinçsiz Duygu - Heyecan
 • Biliş Ve Duygu-Heyecan
 • Bilişsel Bilim
 • Bilişsel Bozukluk
 • Bilişsel Çelişki Kuramı
 • Bilişsel Davranış Terapileri
 • Bilişsel Değişkenler
 • Bilişsel Gelişim Aşamaları
 • Bilişsel Haritalar Ve Soyut Kavramlar
 • Bilişsel Kuram
 • Bilişsel Nörobilim
 • Bilişsel Teknikler
 • Bilişsel Yaklaşım
 • Bilişsel Yaklaşım
 • Bilişsel Yaklaşım
 • Bilişsel Yaklaşımlar
 • Bilişsel-Gelişimsel Kuram
 • Bipolar (Iki Uçlu) Bozukluk
 • Bir Araya Getirme Çözümü
 • Bir Benlik Şemasının Direnci
 • Bir Dürtü Olarak Saldırganlık
 • Bir Farkın Anlamı
 • Bir Farkın Anlamı
 • Bir Yansıtma Olarak Kıskançlık
 • Bir Yetersizlik Duygusu Olarak Kıskançlık
 • Birincil Görme Alani
 • Birincil İşitme Alanı
 • Birincil Motor Alan
 • Birincil Somatik Duyusal Alan
 • Birlikte Değişmeyi Algılama: Stereotipler
 • Biy0L0Jik-Psik0L0Jik Yaklaşımlar
 • Biyolojik Ayrım
 • Biyolojik Etkenler
 • Bıyolojık Psikolojık Yaklaşımlar
 • Biyolojik Sınırlamalar
 • Biyolojik Sınırlamalar
 • Biyolojik Temeller
 • Biyolojik Yaklaşım
 • Biyolojik Yaklaşım
 • Biyolojik Yaklaşım
 • Biyolojik Yaklaşım
 • Biyolojik-Psik0Lojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Perspektifler
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşım
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Biyolojik-Psikolojik Yaklaşımlar
 • Bozucu Etki
 • Bulgu Anekdotları
 • Bulgular Üzerine Tartışma
 • Bütün Araştirmalarin Birleştirilmesi
 • Büyük Düş Kırıklığı
 • Çağdaş Psikolojinin Diğer Kökleri
 • Çağdaş Yaklaşımlar
 • Canlılık
 • Carl Rogers
 • Çelişkiler Kaçınılmazdır
 • Cerrahi Girişim
 • Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Komplikasyonları
 • Çeşitli Baş Ağrıları
 • Cezalandırma
 • Çifte Bağ
 • Çiftler Arasındaki Bağ Ve Stratejileri
 • Cinsel Gelişim
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsel İsteksizlik Tedavi
 • Cinsel Nesne Sapmaları
 • Cinsel Sapma Tedavi Yöntemleri
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinsel Sapmalar
 • Cinselyönelim
 • Cinsiyet Farklılıkları
 • Cinsiyet Kimliği Şeması Kuramı
 • Cinsiyete Bağlı Genler
 • Çoçuk Baş Ağrısı Psikolojik Tanı Ne Zaman Konur?
 • Çoçuk Baş Ağrısına Ailenin Tepkileri
 • Çoçuk Klinik Tablolar
 • Çocuk Okula Başlıyor
 • Çocuk Uykusu
 • Çocuk Yetiştirme Bakımından Sonuçları
 • Çocuklar Saldırganlığa Dayanabilir Mi?
 • Çocukların Okul Dönemi Sorunlrı
 • Çocukların Sınıf Arkadaşları
 • Çocukluk Amnezisi
 • Çocukluk Çağı Psikozları
 • Çocukluk Dönemi Klinik Tablolar
 • Çocukluktan Sonraki Gelişim
 • Çocukta Psîkosomatik Rahatsızlıklar
 • Çoklu Zekalar
 • Cümle Birimleri
 • Dahili Tıpda Psikiyatrik Bozukluklar
 • Davranış Terapileri
 • Davraniş Uyumsuzluğu
 • Davranışçı Yaklaşım
 • Davranışçı Yaklaşımın Değerlendirilmesi
 • Davranışçılık
 • Davranışın Genetik Açıdan İncelenmesi
 • Davranışsal Kuram
 • Davranışsal Teknikler
 • Davranışsal Yaklaşım
 • Davranışsal Yaklaşım
 • Davranışsal Yaklaşım
 • Dayanıklılık
 • Değer İfade Etme İşlevi
 • Değerlendirmenin Boyutları
 • Değişikliğe Uğrayan Bir Gerçek Olarak Kişilik
 • Değişkenlerin Denetimi
 • Değişkenliğin Kaynakları
 • Değişmezliklerin Algılanması
 • Delirium Konfüıyonel Durumlar
 • Delirium Ve Demans
 • Denetim
 • Denetim Ve Bilişsel Etkenler
 • Denetlenebilirlik
 • Deneyim Yoluyla Öğrenme
 • Deneysel Bulgular
 • Deneysel Çeşitlemeler
 • Deneysel Düzen
 • Depresanlar
 • Depresyon
 • Depresyon
 • Depresyon
 • Depresyon (Ruhsal Çöküntü)
 • Depresyon (Ruhsal Çöküntü)
 • Depresyon Belirtileri
 • Depresyonla Nasıl Başa Çıkılır?
 • Derinliği Algılama
 • Derinlik İpuçları
 • Devimsel Davranış Bozuklukları
 • Diğer Duyular
 • Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Diğer Türlerde Saldırganlığın Biyolojik Temeli
 • Diğer Türlerde Saldırganlık
 • Dikkat
 • Dikkat Ve Öğrenme
 • Dikkatin Nöral Temeli
 • Dil
 • Dilin Gelişimi
 • Dışa Dönüklük
 • Disiplinlerarası Yaklaşımlar
 • Dışsal İpuçlarına Açık Olma
 • Dissoiyatif Bozukluklar
 • Dissosiyasyon
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik)
 • Dissoslatif Amnezi
 • Doğa İle Yetiştirme Arasındaki Etkileşim
 • Doğa İle Yetiştirme Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Nesneleri Tanıma Ve Yukarıdan Aşağıya İşlemi
 • Doğal Nesnelerîn Özellikleri
 • Doğal Yasa Ve Doğanın Yasası
 • Doğum Öncesi Hormonlar
 • Doğuştan Gelen Bilginin Zenginliği
 • Doğuştan Gelen Etkenler
 • Dolaylı Yollara Karşı Doğrudan İkna Yolları
 • Psikoloji

  Uzman

  Tv