Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Psikoloji Uzman Tv
İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır.Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bir meslek olarak ise psikoloji, psikoloji bilgilerinin insan sorunlarını çözmek için kullanılmasıdır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar iki önemli ilişki üzerinde çalışırlar: İlki, beyin ve davranış, ikincisi ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikologlar hem araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izlemek hem de bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcı olmak durumundadırlar. Psikologlar araştırma yaparak geliştirdikleri kuramları sınarlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunarlar. Ayrıca, bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikologlar Nerelerde Çalışabilirler?

Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgisayar uzmanı, mühendis, polis, asker ve yöneticiler ile takım halinde çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden psikologları, laboratuvarlarda, hastanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka iş yerinde görebilirsiniz. Örneğin stresi yenip performansı artırmaya yönelik programlarda yönetici veya sporcularla birlikte çalışırlar. Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar. Okul reformunda eğitimcilerle, psikiyatri kliniklerinde psikiyatrist ve sosyal çalışmacılarla, pediatri, onkoloji ve nöroloji gibi kliniklerde de uzman doktorlarla birlikte çalışırlar. Uçak kazası ya da bombalama gibi bir felaketin hemen ardından ortaya çıkan şok sürecinde kaza kurbanlarına yardımcı olurlar. Hukuk ve halk sağlığı alanlarında çalışanlarla birlikte takım halinde çalışarak bu tür olayların nedenlerini analiz ederler ve tekrarlanmasını önlemek için yollar bulmaya çalışırlar.

Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Psikolojide çalışma alanlarının hem sayısı hem de etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. ABD’de yapılan bir öngörüye göre psikoloji, 2005 yılına kadar en hızlı gelişen üçüncü alan olacak ve bir kaç 10 yıl içinde de bu gelişme sürecektir. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilişkili olduğu düşünülürse psikolojinin çok fazla sayıda çalışma alanı olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, kişisel ilişkilerdeki güçlükler, sokakta ve evde şiddet, kendi sağlığımıza ve çevremize zarar veren davranışlarımız gibi bireysel ve toplumsal sorunlar, psikologların ilgilendikleri sorunlar arasındadır.

Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Örneğin, psikologlar, yaşlıların sayısının hızla arttığı dünyamızda evleri ve işyerlerini bu grup için daha uygun hale getirmek üzere araştırma ve uygulama yapmaktadırlar. Elektronik alanında yaşanan devrim, kullanıcı dostu teknoloji ve eğitim gerektirmekte ve psikologlar bu konuda mühendislerle birlikte çalışmaktadırlar. Günümüzde sayıları gittikçe artan çalışan kadınlar işverenden aile gereksinimlerine uygun bir işyeri yapılanması talep etmekte ve psikologlar da gereksinim duyulan değişmeler konusunda işverenlere yardımcı olmaktadırlar.

Büyük toplumsal değişimlerin yaşandığı ve farklı kültürleri içeren ülkelerde toplumsal değişimin birey üzerindeki etkilerini ve kültürel farklılıkları anlamada kullanılacak önemli bilgi ve becerileri ortaya koymaktadırlar. Bunların yanı sıra öğrenme ve bellek konularındaki araştırmalarda kaydedilen gelişmeler ile beden ve ruh sağlığının içiçeliği Psikoloji bilimini her zamankinden daha ilginç bir hale getirmektedir. Örneğin, hatırlamanın pasif bir süreç olmadığı, bireylerin belleklerindeki geçmiş bir olaya ait bölük-pörçük bilgileri, kendi yorumlarıyla birleştirip aktif olarak yeniden yapılandırdıkları dolayısıyla da tanık ifadelerine tam olarak güvenmenin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Beden ve ruh sağlığının içiçeliğine en iyi örnek ise, aşırı yarışmacı, sabırsız, telaşlı, aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışan ve diğer insanlara karşı olumsuz inanç ve davranış içinde olan “A tipi” kişilik özelliğinin, ani kalp krizlerinin en önemli yordayıcısı olmasıdır.

Bir Meslek Olarak Psikoloji

Psikologların çoğu işlerini severler; çünkü, sağlık ocaklarında doktorlarla birlikte çalışmaktan bilgisayar kullanmaya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde çalışıyor olmak heyecan vericidir. Bunun da ötesinde psikologlar kendilerini bireylerin günlük yaşamlarındaki iniş-çıkışlarla başedebilmelerine yardımcı olmaya adamışlardır.Psikolojiyi öğrenmek ve bilmek pek çok diğer meslek dalları için de önemli bir avantajdır. Örneğin, işverenlerin çoğu psikoloji derslerinin kazandırdığı bilgi toplama , analiz etme, yorumlama, istatistik ve deneysel desen kurma gibi becerilere ilgi duymaktadırlar.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 4 Gramlık Regülatör Afektif (Duygulanım) Bozukluklar
 Ağrılar Ağrılar 2
 Akıl Sağlığı Anksiyete Bozukluğu 2
 Anksiyete Bozukluğu 3 Anksiyete Bozuklukları
 Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Atipik Dissosiyatif Bozukluk
 Atipik Somatoform Bozukluk Bipolar (iki uçlu) Bozukluk
 Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Komplikasyonları... Çifte Bağ
 Dahili Tıpda Psikiyatrik Bozukluklar Delirium Konfüıyonel Durumlar
 Delirium ve demans  Diğer Psikotik Bozukluklar
 Dissoiyatif Bozukluklar Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik)
 Dissoslatif Amnezi Duygusal Rahatsızlıklar ve Depresyon
 Genel Hastane Ortamında Psikiyatrik Değerlendirme... Genel Tıpda Psikofarmakoloji
 Genel Tıpda Psikofarmakoloji 2 Genel Tıpta Psikiyatrik Morbidite
 Göz önüne alınan diğer etkenler Hasta Hekim İlişkisi
 Hastaya Psikolojik Yaklaşım Ve Medikal Psikoterapi... Kadın Hastalıkları Ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri...
 Kafa Travmaları Kişilik Bozuklukları
 Konsültasyon Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ; Tarihçesi, Tan...
 Konversion Bozukluğu Kronik Böbrek Hastalığı Ve Dializde Psikiyatrik Mo...
 Major Depresif Hasta  Mani
 Mit ve Gerçekler Nevrozlar
 Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönleri Organ Naklinin Psikososyal Yönleri
 Paylaşılmış Psikotik Bozukluk Prostat Hastalıkları 1
 Psikiyatrik Açıdan Kanser Psikiyatrik Araştırma Yöntemleri Gözlem
 Psikiyatrik Bozukluklar Psikiyatrik Hastalık Tipleri
 Psikiyatrik Hastalıklar Nelerdir  Psikiyatrik Tıp
 Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Ağrı Psikiyatrik Ve Psikososyal Açıdan Kanser
 Psikiyatrisi Psikoaktif İlaçlar
 Psikogenik Ağrı Bozukluğu Psikojizyolojik Bağıntı - Bazı Çarpıcı Olaylar...
 Psikoloji Tedavi Merkezleri Psikoloji Tedavi Yöntemleri
 Psikoloji Uzman Tv Psikolojik
 Psikolojik Bozukluklar Nelerdir Psikolojik Hastalıklar
 Psikolojik Hastalıklar Ve Tedavileri Psikolojik Hastalıkların Tedavisi
 Psikolojik Rahatsızlıklar Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Belirtileri
 Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri Psikolojik Rahatsızlıklar Ve Tedavileri
 Psikolojik Sağlık, gelişen ve değişen bir kavramdı... Psikolojik Sorun
 Psıkolojık Sorunlar Psikolojik Sorunlar İçin Dua
 Psikolojik Tedavi Psikolojik Testler
 Psikosomatik Hastalıklar Ruh Hastalığı
 Ruh Hastalıklarında Korunma Ruh Hastalıklarında Korunma
 Şizofronik Bozukluklar Sle Hastalığı
 Tedavi etmek yada etmemek  Tedavi Ve İlke Yaklaşımı
 Tıbbi Hastada Major Depresif Hastalık Tıbbi Ortamlarda Fonksiyonel Somatik Sendrom Fonks...
 Zaten normal nedir ki?

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.