Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Psikiyatri Hastalıkları

Psikiyatri Hastalıkları

 

 

 Psikiyatri Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

 

 

 Psikiyatri Hastalıkları ve Tedavisine Yardımcı Olan Bitkisel Ürünler İle İlgili Açıklamalar Makalemizde Yer Almaktadır Okumak İçin Linke Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

   Psikiyatrik Hastalıklar

   Psikiyatriye giden bir kişi, bizim gözümüze acınacak, zavallı bir insan gibi görünebiliyor zaman zaman.
Psikiyatrik görüşme yaptığım bazı insanlar, bana yakınlarının kendilerine
“psikiyatriste gitme” dediklerini söylüyorlar. O “yakınlar” sevdikleri bir insanın psikiyatriste gitmesini bir felaket gibi algılıyorlar. Sevdikleri kimsenin de bir felaketle karşılaşmaması için psikiyatriste gitmemesi gerekiyor.
Bu oldukça basit ama etkili düşünce şeklidir. Tam bir çocuksu düşünme şeklidir.
Gerçekte psikiyatriste gelen insanlar özellikle de kendi istekleri ile gelmişlerse, toplumun en yeniliklere açık, en girişken ve kendi ile yüzleşmeye hazır en cesur kesimleri içinden geliyorlar.
 
   Rakamlara baktığınızda Depresyon oranının % 20 ler civarında olduğunu, kişilik sorunlarının %5–10 lar civarında olduğunu, , obsesif kompülsif (takıntı) durumların %1–2 gibi olduğu, akıl ve mantığı kullanamama (psikoz ) durumlarının %1–2 gibi olduğu, Cinsel sorunların, çocuklardaki gece işemeleri, uyum sorunları, hiparaktiflik ve öğrenme sorunlarının bir hayli yaygın olduğu görülüyor.
 
   Üstelik bu rakamlar doktora müracaat etmeyen ama düşük şiddette rahatsızlığı olan kimseleri kapsamıyor. Şikâyetin az olduğu, hastalık olarak düşünülmemesi gereken durumlar var.
Bu kişileri de hesabımıza katarsak toplumun tamamının psikiyatrik bir durumla, bir sorunla karşılaştığını veya karşılaşacağını varsayabiliriz.
 
   Bizdeki diğer alanlardaki pragmatist (en kestirme yoldan hedefe yönelik) yaklaşımlar psikiyatri alanında da oluşmaya başladı.
Antibiyotikleri doktor kontrolünde kullanmak yerine zamanla insanlar eczaneden gidip Antibiyotik alıp kendi kendilerine kullanmaya başladılar.
Şimdi aynı şekilde anti-depresanlar yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İnsanlar kendi kendilerine bu ilaçları alıp kullanıyorlar.
Bazen bu kullanım şekli doğru, bazen de yanlış oluyor.
 
   Psikiyatri dışındaki doktorların anti-depresan kullanması ve Depresyon tedavisi önemli ve gerekli. Ama dirençli ve uzun süreli takip gereken vakalar diğer doktorlar tarafından psikiyatriye sevk edilmeli. Çünkü uzun süreli karmaşık bir takip ve tedaviyi diğer doktorların kendi pratikleri içinde yapmaları zor gözüküyor.
 
   Psikiyatri pratiğinde en çok karşılaşılan sorun depresyondur.
Ama Depresyon da çoğu zaman yalıtılmış izole bir Depresyon olarak karşımıza çıkmaz.
 
   Bildiğiniz gibi depresyonda,


   İstek ve ilgi azalması, çoğu zaman iştah azalması bazen de artması, üzüntülü ve efkârlı bir ruh hali, dikkatte dağınıklık, uykuda bozukluk, bazı bedensel şikâyetler, ölüm veya intihar düşünceleri, Cinsel isteksizlik vs olur. Belki kişi bu belirtilerin hepsini göstermeyebilir.
Eğer depresif özellikler hafif ve kısa süreliyse, örneğin kısmi bir istek azalması varsa, üzüntü biraz oluyorsa, diğer özellikler hiç yoksa, bir iki gün sürüp kayboluyorsa ilaç tedavisi düşünülmeyebilir.
Ama günlerce süren ve yukarıda saydığımız pek çok özelliğin olduğu bir durumda ilaç tedavisinin eklenmesi gerekmektedir. Hafif depresif özelliklerin olduğu durumda da ilaç kullanımı iyi olabilir.
 
   Ama her durumda kişide depresif tablonun nasıl ve niye ortaya çıktığı araştırılmalıdır.
Bunun bütüncül bir bakış açısıyla, kişinin yaşadığı olayları nesne ilişkilerini de kapsayacak şekilde yapılmasında yarar olduğunu düşünüyorum.
 
   Bazı depresyonlar kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi tipik bir hastalık görünümü içinde ortaya çıkarken, bazı depresyonlar psikolojik bir tepki gibi ortaya çıkabilmektedir.
Dolayısıyla tedavide ilaçların mı merkezi bir rolde olacağı yoksa terapinin mi merkezi bir rolde olacağını tablonun ortaya çıkış şekline bakarak anlamaya çalışmamız gerekmektedir.
 
   Psikiyatrik sağaltım (tedavi) da ilaçla tedavinin yalnızca bir ayağıdır.
Profesyonelin (Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, terapist vs) hastaya veya bir sorununu çözmek için gelen kişiye yaklaşımı çok önemli. Onunla nasıl ilişki kurduğu çok önemli.
Kişinin kendi içindeki güçleri kendi yararı için kullanması profesyonel tarafından araştırılır ve birlikte bu iş için çaba harcanır.
 
   İnsanlar kendi sorunlarını ve çözümlerini basit bir şekilde görme eğiliminde oluyorlar.
   Ama insan ruhu karmaşık ve kolay anlaşılamayacak bir yapı.
 
   Dolayısıyla;


   “Benim aslında hiçbir şeyim yok ben sorunlarımı kendi kendime üretiyorum”
 demek, “Ben sorunlarımı görmek istemiyorum, bu halimle şu anda yaşamımı sürdürüyorum” demek oluyor. “Belki acı çekiyorum ama bir şekilde hayatım devam ediyor.”
 
   Kişi şunu kabullenmekten henüz uzaktır;


   Benim sorunlarımı ben kendi kendime üretiyor olsaydım bunu basit bir şekilde de çözerdim. Bu sorunlar aslında sandığımdan biraz daha karmaşık.
Kendime yeni bir bakış açısıyla bakmalıyım.
Bu bakış açısını nasıl elde edebilirim?
Neden bazı şeyleri göremiyorum?
Bu soruları kendinize soruyorsanız, artık soruna baştaki kadar uzak değilsiniz demektir.
 
   Bir uçurumun veya yüksek bir yapının üstünden geçerken “aşağı bakma” denir. Çünkü aşağıdaki derinliği görürseniz o anda bulunduğunuz zeminde yürümeniz zorlaşır.
Ruhumuz da bu duruma benzer bir şekilde kendi içinde bir savunma oluşturuyor.
Kendi derinliğimizi görmek istemiyoruz. Bunun belki bir yararı da var.
İnsan sürekli kendi derinliğini görüp yaşayamaz.
Sürekli bindiğiniz otomobilin nasıl karmaşık çalıştığını düşünemezsiniz. Sizin basit bir amacınız vardır, otomobili kullanırsınız.
 
   Demek psikolojik bir bakış açısıyla baktığımızda karşılaştığımız ilk zorluklardan biri bizim düşündüklerimizle karşımızdakinin düşündüklerinin aynı olmayışı.


   Bu, insan ilişkileri için de genel bir durum değil midir?


   O zaman ne yapacağız?
 

Winnicott’ın çok sevdiğim bir cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum.
“Terapide karşınızdaki kişinin savunmalarına saygı gösterin”
Karşınızdaki insanın gerçekliği kurgulaması sizin kurgunuzdan farklı olabilir. Ama o kurguyu “bodoslama” kaba bir şekilde yok etmeye çalışmak, karşımızdaki insana yapacağımız bir kötülük olur.
 
   Aslında değişmesi gereken tek kişi terapi almaya gelen kişi değildir.
Bu durumda sadece terapi almaya gelen kişi değil terapistin de bir değişimden geçmesi yaptığımız işin doğası gereğidir.
 
   Bu anlama süreci terapistin de önceden kestiremeyeceği sürprizlerle doludur.
 
 
   BEDENSEL HASTALIKLAR VE PSİKİYATRİ (PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR)
 

   “Psikosomatik hastalıklar, çatışmaların kişinin içinde düşünsel ve duygusal düzeyde yeterince işlenip çözülmediği durumlarda ortaya çıkar.
 
   Bedensel belirtiler, kişinin erken çocukluk yıllarındaki gelişimi sırasında duyguların algı ve anlatımının bedensel düzeyden ruhsal düzeye geçmesindeki yetersizliğin işaretidir.
 
   Yeni doğan çocuk ilkin her şeyi bedeni üzerinden algılar. Kendi dışındaki nesnelerle, yani dış dünya ile ilişkisini ve iletişimini bu yoldan sağlar.
Daha sonra... Eskiden beden üzerinden yaşanan kavramlar ve duygular, artık ruhsal imgeler halinde ruhsal alanda temsil edilirler. Bu süreç yaşantıların ve ilişkilerin simgeleştirilmesidir (sembolizasyon) ”.

 
   Bedensel şikâyetlerle dahiliye aciline veya doktora giden bir hasta psikiyatriye sevk edildiğinde, şaşkınlık, bocalama,  gerçeğin ne olduğu konusunda tereddüt etme, psikiyatriye gitme konusunda isteksizlik gibi çeşitli duygu, düşünce ve tutumlar sergileyebilir.
 
   Eğer rahatsızlık bedensel kaynaklı değilse yakınları ve hatta bazen profesyoneller hastaya numaracı veya yalancı gözüyle bakabilirler. Aile veya yakınları kandırıldıkları duygusuna kapılabilirler.
Çünkü hasta ile yakınları sorun çözücü bir pozisyona giremiyorlardır.
Bu durum için ne yakınları ne de hastayı suçlamak yanlış olur.
Zaten iki taraf da bazı duyguları şiddetli yaşadıkları için birbirlerini yıpratırlar.
İki kişi arasında veya bir aile içinde tartışan tarafların içinden bir kişi bu yıpranma sürecinde geçici olarak iflas eder.
Bu kişi psikiyatri aciline geldiğinde, konversiyon (ifade edilemeyen yoğun kaygılar yüzünden bedensel belirtiler), panik atak, yoğunlaşmış bedensel (somatik) bir kaygı (anksiyete) geçiriyor olabilir. Kalp Krizi geçirdiğini, midesinin bulandığını, başına ağrılar girdiğini söyleyebilir.
Eğer acil görüşmede hastanın, kaygısını oluşturan durumları veya kişileri işbirliği içinde araştırıp bulup, bu kaygı durumlarını veya kaygı verici kişileri hasta ile konuşmayı başarırsanız, hastanın kaygısının düştüğünü göreceksiniz.
Bu tür bir hastalık durumu hepimizin başına gelebilir. Bunun psikiyatr veya psikologların başına gelmeyeceğini, bazı insanların bundan muaf olacağını varsayamazsınız.


   Bu anlamda hepimiz uygun Stres koşulları oluştuğunda bu şekilde bir “hasta” olmaya adayızdır.
Ama burada bahsettiğimiz bedensel hastalık durumu daha çok fonksiyonel, geçici bir durumdur (psikovejetatif).
 
   Bazen psikolojik bedensel belirtiler daha kararlı olur. Kişi bir organının hasta olduğuna, örneğin kendisinde kalp hastalığı olduğuna inanmıştır ve görünürde bir sıkıntı kaynağı olmaksızın acil polikliniğe gelebilir.
Bu durum (psikosomatik organ hastalıkları) yukarıdakinden daha ağır bir durum olup, ortadan kaldırılması da nispeten daha zordur.
 
   Psikosomatik hasta olmak utanılacak bir şeydir. Çünkü diğer insanların yaptığı gibi siz kendi ruhunuzu “kontrol” edemiyorsunuz, “yönetemiyorsunuz ”dur.
Dolayısıyla artık çevrenizdeki insanlar size böyle bakacağı, az önce belirttiğim gibi hatta sizi yalancı olarak göreceği için, şimdi bir başka gerginlikle de karşı karşıyasınızdır.
Bu “damgalanma” durumunun dışında kendi içinizde de bir hesaplaşma yaşayacaksınız.
 
   Sevdiğiniz insanlara iyi davranmaya çalışan, yakınlarınıza karşı öfkenizi kontrol eden, bir sürü fedakârlıkta bulunan bir insan olarak görüyorsunuz kendinizi, şimdi karşılaştığınız durumda aslında bütün bunları yaparak biraz da kendinize zarar verdiğinizi kavramaya başladınız.
Üstelik içinizde kurduğunuz psikolojik dengenin zayıfladığını görüyorsunuz.
İnsanlardan takdir edilmeyi, işlerin yolunda gitmesini, onlara karşı iyilikler yapmayı düşündüğünüz bir ortamda, birden nerdeyse suçlu durumuna getiriverdiler sizi...
 
   Bedensel psikolojik belirtilerle gelen kişi ile terapisti aralarında iyi bir ilişki kurmayı başarırlarsa, terapinin ilerleyişi ve genel çerçeveye uyum göstermek açısından sorunsuz bir çalışma ortamı oluşuyor.
 
   Kişi ile terapisti arasındaki ilişkide güven, merak, araştırma duyguları güçlendikçe ve yeni bir psikolojik denge oluşturacağı dış koşulların baskısı azaldıkça, terapi alan kişi, daha fazla dinamik, derin duygularla ilgili araştırmacı- analitik bir tutumla terapiye gelmeye başlıyor.
Terapi ortamında karanlık bir gecede çakan şimşek gibi bir anda her şey aydınlık oluyor, ama sonra kişi de terapist de eski pozisyonlarına çekiliyorlar.
Bu iki adım ileri bir adım geri şeklinde sabır gerektiren bir çalışma oluyor.
 
   TAKINTILI DURUMLAR. (OBSESİF KOMPULSİF HASTALIK)
 
   Takıntılı durumlar, hastalık boyutunda toplumda %1–2 gibi bir oranda bulunuyorsa da takıntılı durumları bir bütün olarak ele alırsak oldukça yaygın bir psikolojik durumdur.
 
   Obsesif kişilik özellikleri ile obsesif hastalık farklı durumlardır.
 
   Obsesif kişilik özelliklerinde;


Kişi işini çok daha iyi yapabilmek için detaylara önem verir.
Yaptığı işi mükemmel yapmaya çalışır
İşkolik bir insandır. Çalışkandır. Çalışmak ister.
Doğruluk, adalet, haksızlık gibi kavramları önemser.
Kendi eşyalarına karşı aşırı bir duygusal bağlılığı olduğu için onlardan vazgeçemez.
İşlerin yolunda gitmeyeceğini düşünerek, yanındaki kişiler işlerini savsaklıyorsa, onların işlerini üstlenir.
Gereksiz israf ve savrukluğa karşı hassasiyeti vardır.
Kendi doğrularını ısrarla savunur.
Bütün bu özelliklerle de kişi barışıktır.
 
   Ama obsesif kompulsif hastalıkda;


   Kişi ortaya çıkan duygu ve düşünceleri ile barışık değildir.


   Örneğin koltukların kapıların yeteri kadar temiz olmadığını düşünür ve bundan rahatsız olur. Ama herkes koltukların ve kapıların temiz olduğunu söylemesine (kendisinin de bunu bilmesine) rağmen ona “pismiş” gibi gelir.
Ortada hiçbir neden yok iken yakınlarının başına bir şey geleceğinden korkar (aslında bir şey olmayacağını bilir). Bu düşünce onu rahatsız eder.
Kendisine hastalık bulaşacağından korkar. Aslında kendisine bir hastalık bulaşmasının çok zor olduğunu bilir.
İçinden onun dindar olmadığına dair bir düşünce geçer ve bu yüzden büyük bir pişmanlık ve günahkârlık duygusu yaşar. Bunun mantık dışı olması onu rahatlatmaz. Hocalara danışır, hocalar onun günahkâr olmadığını söylerler ama o yine rahatlamaz.

 

 

 

 

 

 

Etiket :  Psikiyatri, Psikiyatri tedavisi, Psikiyatri doktoru, psikolog, psikolojik, psikolokluk

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Acı Ağaç (Quassia) Acı badem
 Acı çidem çayır safranl, sonbahar nerkisi, gizçiğd... Adaçayı (Saueg)
 Ağaç çileği, Dağ çileği, Ahududu (framboise)... Ağaç çileği kaynaması
 Ağaç çileği şurubu Ağız Hastalıkları
 Akçiğer Hastalıkları Akciğer Hastalıkları Belirtileri
 Akciğer Hastalıkları Koah Akciğer Hastalıkları Nelerdir
 Akciğer Hastalıkları Tedavisi Akdiken, Ekşi muşmula, Barut ağacı, Yenişen (aubep...
 Akgünlük (Lüban, Olibanum) Akıl Hastaları
 Akraba Evliliği Akraba Evliliği Genetik Yönü
 Akrosiyanoz Alfa 1 Antitripsin Yetmezliği
 Alternatif Tedaviler Altını Islatanlar İçin (Yataga İşemeyi Önleyici)...
 Alyuvarlar (Eritrositler) Amber kabuğu - (cascara sagrada)
 Amel Anason - (Anis veit}
 Anjin 3 Ansefalit
 Antihistaminikler Ardıç - (Genevrler)
 Ardıç katranı ağacı  Ardıç tohumu
 Aromaterapi Arpa (Orge)
 Arpa (Orge) Arpa (Orge)
 Arpa (Orge) Arslan ağzı -Kurt ’ağzı (Linaire - muflier)...
 Arslan dişi, yabani marul, kara hindiba (Plssenlit... Asabi Kusumlar
 Asılbent (benjoln ) Aşırı Susuzluk Hissi (Polydipsia)
 Asistoli’de Tedavi Aslan pençesi(alchemilla)
 At kuyruğu, Zambak otu, Tilki kuyruğu (Prelede cba... Avuç Kabarmaları
 Ayak Hastalıkları Ayak Taban Hastalıkları
 Ayak Tabanı Hastalıkları Ayak Tırnağı Hastalıkları
 Ayı’lık kökü - (Chiendent) Ayni sefa, Gece sefa (Souci)
 Ayuverda Ayva (Coing )
 Az Terleme Bacak Hastalıkları
 Bacaklarda Oluşan İstiska Bağ Doku Hastalıkları
 Bağ Dokusu Hastalıkları Bağ Hastalıkları
 Bağırsak Hastalıkları Bağırsak Hastalıkları Belirtileri
 Bağırsak Hastalıkları Nelerdir Bağışıklık ve Aşılanma
 Bahar Hastalıkları Bakla (feve )
 Bakteri Hastalıkları Bakteri Hastalıkları Nelerdir
 Bal (Miel) Baldıran (çlgue)
 Barsak Hastalıkları Baş Ağrısı Hastalıkları
 Baş Yaralanmaları Başlıca Öksürük Nedenleri
 Bayan Hastalıkları Bayılma – Şok - Şuur Kaybı - Kalp Nöbeti
 Bebek Hastalıkları Bebek Pekliği
 Bebeklerde Cilt Hastalıkları Bebeklerde Göz Hastalıkları
 Bebeklerde Kas Hastalıkları Ben Hastalıkları
 Beriberi Hastalığı Beyin Cerrahi Hastalıkları
 Beyin Damar Hastalıkları Beyin Hastalıkları
 Beyin Hastalıkları Belirtileri Beyin Hastalıkları Nelerdir
 Beyincik Hastalıkları Beyni Geliştirmek Beslemek
 Boğaz Hastalıkları Boğmaca öksürüğü 3
 Boşaltım Sistemi Hastalıkları Boşaltım Sisteminin Hastalıkları
 Boyun Hastalıkları Bronş Hiperreaktivitesi Ölçümü
 Bronzlaşma Tehlikesi Buğday 2
 Bulantaya Karşı Bulantı
 Bulantı 2 Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları
 Bulaşıcı Göz Hastalıkları Bulaşıcı Hastalıklar
 Bulaşıcı Hastalıklar 2 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
 Bulaşıcılık (Sirayet, Epidemi) Burun Hastalıkları
 Buruntularda 4 Çam fıstığı 2
 Çam kaynatması  Çam (Pin - Sapin)
 Çam tomurcuğu, çam palamutu, kozalak Can sıkıntısı
 Can Sıkıntısı 1 Can Sıkıntısı 1
 Can Sıkıntısı, Neşesizlik Çatlaklar 2
 Çavdar otu, Çavdar mahzumesi (ergot de seigle) Çay (The)
 Çene Eklemi Hastalıkları Çene Hastalıkları
 Centaniye ıslatmasın Centeniye (Gentian)
 Ceviz (Noıx) Çiçek ve suçiçeği 2
 Ciğer Hastalıkları Belirtileri Cildiye Hastalıkları
 Çilek (Fraise) Çilek haşlaması
 Cilt Hastalıkları Çeşitleri Cilt Hastalıkları Kaşıntı
 Cilt Hastalıkları Nelerdir Cilt Hastalıkları Resimleri
 Civan perçemi - Kandil çiçeği, binyaprak otu Çoban düdüğü - İnsan kulağı - Çadır çiçeği çiçeği ...
 Çoban püsülü (Houx) Çocuk Düşürmek 2
 Çoçuk Hastalıkları Çocuk Hastalıkları Nelerdir
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çocuk Pekliği
 Çocuklarda Cilt Hastalıkları Çocuklarda Göz Hastalıkları Tedavisi
 Çölyak Hastalıgı(Glutene Duyarlı Enteropati) Çördek otu, zufa (Hysope)
 Çörek otu, siyah susam (nigella) Çöven, sabun otu (Saponnaire, savonniere)
 Çuha çiçeği, bahar çiçeği (Primevere) Dahiliye Hastalıkları
 Daktiyosistit Dalak büyümesi 3
 Dalak Büyümesi 4 Dalak Hastalıkları
 Dalak otu, yer palamutu mayası otu Damar Hastalıkları Belirtileri
 Damar Hastalıkları Nelerdir Damla Hastalığı Ve Perhiz
 Dar Giysiler Giymemek Depresyon Doğal Tedavisi
 Deri Hastalıkları Deri Hastalıkları Çeşitleri
 Deri Hastalıkları Nelerdir Deri Pencere Testi
 Dermatoloji Hastalıkları Dil Hastalıkları
 Diltiazem Diş Hastalıkları
 Diş Hastalıkları Nelerdir Dişeti Hastalıkları
 Diz Hastalıkları Diz Kapağı Hastalıkları
 Doğumsal Kalp Hastalıkları Doğumu Kolaylaştırmak Ve Sancıları Dindirmek İçin...
 Doğumu kolaylaştırmak ve sancıları dindirmek için ... Döküntülü Bulaşıcı Hastalıklar
 Döl Yolu Akıntısı (Beyaz Akıntı) Dolama Şiri Pençe Çıbanlar
 Dolaşım Sistemi Hastalıkları Dolaşım Sistemin Hastalıkları
 Donma Donmuş Bir Kazazedeye İlk Yardım
 Dudak Hastalıkları Duyu Organları
 Duyu Organlarında ve Bezlerde Tüberküloz Düzenli Fiziksel Egzersiz
 Eklem Hastalıkları Nelerdir El içi (avuç) kabarmaları
 Elektrik Kazaları Ellerde Titreme
 Elleri yumuşak tutmak için 2 Elma Hastalıkları
 Endokrin Faktörler Endokrin Hastalıkları
 Endokrin Sistem Hastalıkları Endokrinoloji Hastalıkları
 Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Nedir
 Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir Enfluenza ve Pnömoni
 Entropyon ve Ektropyon Enzim Metotu
 Enzimler Ergenlik, Sivilceler
 Ergenlik, sivilceler 2 Ergenlik Sivilceleri 5
 Erişkin Hastalar için Tedbirler Erişkinlerde Ayırıcı Tanı
 Erkek Hastalıkları Erkeklik Organı Hastalıkları
 Etki Mekanizması Filebit
 Fıtık Fizik Muayene 4
 Gastroenteroloji Hastalıkları Gaz Zehirlenmesi
 Gece Körlüğü Gelişme Bozuklukları
 Gen Hastalıkları Genel Ağrılar
 Genel Cerrahi Hastalıkları Genel Nezle
 Genetik Hastalıkları Genetik Hastalıkları Nelerdir
 Genital Bölge Hastalıkları Gırtlak Hastalıkları
 Gırtlak Tüberkülozu Göbek Hastalıkları
 Göbek İltihabı Göbek Uru
 Göğüste Oluşan İstiska Göz Hastalıkları
 Göz Hastalıkları Belirtileri Göz Hastalıkları Hastanesi
 Göz Hastalıkları Nedir Göz Hastalıkları Nelerdir
 Göz Hastalıkları Tedavisi Göz Kapağı Hastalıkları
 Göz Kapak Hastalıkları Grip 13
 Grip Hastalıkları Grip öksürüğü ve balgam sökmesi 2
 Hafif Peklik 3 Hamilelik Olayı
 Hastalığın Çıkış Sebebi Hastalık Hikayesi
 Hastalıklardan Korunma Ve Sağlıklı Yaşama Hastalıktan Kalkanların Terlemesi
 Hastalıktan kalkanların terlemesi 2 Hava Değişimi
 Haya Şişmeleri Hayvan Deri Ve Döküntüleri
 Hayvan Isırmaları Hayvan Isırması
 Hematoloji Hastalıkları Her Derde Deva İçin
 Heyecandan ileri gelen spazmozlar Homeopati
 Hücre Bölünmesi Kromozomlar ve Kadın Erkek Arasınd... Hücrenin Organelleri
 Hunnak Hunnak 2
 İç Hastalıkları İç Hastalıkları
 İç Hastalıkları Doktoru İç Hastalıkları Kitabı
 İç Hastalıkları Kitapları İç Hastalıkları Nelerdir
 İç Kulak Hastalıkları İdrar Hastalıkları
 İdrar Kesesi Hastalıkları İdrar Yolları Hastalıkları
 idrar Yolları Hastalıkları 2 İdrar Yolu Hastalıkları
 İhtilaç-Çırpınma- Aşırı Refleks İhtilama Karşı Önlem
 ihtiyarların baş kirleri 2 İlaçlar ve Sağlığımız
 İlk Yardım İçin Ecza Dolabı İlkyardım
 İltihaplı Vakalar Imızganma
 İmpetigo İnce Bağırsak Hastalıkları
 İnfeksiyon Hastalıkları İnsan Isırmaları
 İntaniye Hastalıkları İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 Irk İskelet Sistemi
 İskelet Sistemi Hastalıkları İskorbüt
 Ispazmoz (Kasılma) İsteri (Korku Hastalığı)
 İsterik Hallerde İstibra
 İstirhada İyonizan Radyasyonla Zedelenme
 İzmir Kadın Hastalıkları Kabus
 Kabus Hastalığı Kadın Hastalıkları Akıntı
 Kadın Hastalıkları Doktoru Kadın Hastalıkları Hastanesi
 Kadın Hastalıkları İstanbul Kadın Hastalıkları İzmir
 Kadın Hastalıkları Kanama Kadın Hastalıkları Kist
 Kadın Hastalıkları Miyom Kadın Hastalıkları Nelerdir
 Kafatası Kırığı Kafatası Siskinliği
 Kalça Ağrısı Kalça Şişmesi
 Kalın Bağırsak Hastalıkları Kalın Barsak Hastalıkları
 Kalp Damar Hastalıkları Kalp Hastalıkları Belirtileri
 Kalp Hastalıkları Çeşitleri Kalp Hastalıkları Nelerdir
 Kalp Hastalıkları Tedavisi Kalp Kapağı Hastalıkları
 Kalp Kapakçığı Hastalıkları Kamış Akıntısı
 Kan Dolaşımı Hastalıkları Kan Hastalıkları
 Kan Hastalıkları Belirtileri Kan pislenmesi
 Kanama Periyotları Kanser Hastalıkları
 Kapak Hastalıkları Kara kabarcık (Şarbon) 2
 Karaciğer Hastalıkları Nelerdir Karın Hastalıkları
 Karında Oluşan İstiska Karminatif
 Kas Hastalıkları Kas Hastalıkları
 Kas Hastalıkları Belirtileri Kas Hastalıkları Nelerdir
 Kas Hastalıkları Tedavisi Kasık Ağrısı
 Kasık Biti Kasık Fıtığı Bitkisel Tedavi
 Kasık Yanması Kasılma
 Kaşıntı Hastalıkları Kaşıntılı Deri Hastalıkları
 Katran (Goudron) Katran merhemi
 Katran şurubu Kazıklıhumma (Küzaz, Tetanus)
 Kbb Hastalıkları Kemik Hastalıkları
 Kemik Hastalıkları Nelerdir Kemik Hastalıkları Tedavisi
 Kıl Bitmesini Önleyici Kırık-Çıkık-Burkulma
 Kırık (Kesr) Kış Hastalıkları
 Kızamık 6 Kızıl
 Kızıl 2 Kızıl Hastalığı
 Kızıl Hastalığı 2 Kolon Hastalıkları
 Koltuk Altında Şişlik Konjenital Kalp Hastalıkları
 Konnektif Doku Hastalıkları Köpek Hastalıkları
 Korkulu Rüya Görmek Korkuyu Giderici 2
 Koroner Kalp Hastalıkları Kromozom Hastalıkları
 Kulak Hastalıkları Kulak Hastalıkları Nelerdir
 Kurdeşen 5 Kurdeşen 7
 Kurdeşen (Ürtiker) Kuru Nezle
 Kusma 3 Kusmalı, çarpıntılı boğmaca öksürükleri
 Laparoskopik Cerrahi Laparoskopinin Riski ve Yan Etkisi
 Lazer Lenf Bezleri İltihabı
 Lenf Hastalıkları Lenf ve Lenf Damarları
 Leunorrhee (Seyelanı ebyaz) - Beyaz akıntı Lipoprotein (a)
 Lösemi Bitkisel Tedavi Makat Çıkması
 Makat Hastalıkları Mal-i Hulya (Phantom, Hayal)
 Malt Mantar Zehirlenmesi
 Meditasyon Meme Ucu Çatlaması
 Meme Zafiyeti Menopoz 14
 Mesane Hastalıkları Metabolizma Hastalıkları
 Mide Bağırsak Hastalıkları Mıde Hastalıkları
 Mide Hastalıkları Belirtileri Midede Oluşan İstiska
 Mikroplar Nasıl Bulaşır Mikroskop Altında İnsan
 Mongolizm Muammıt Kanamalar
 Muannit kanamalar Muayene Bulgularının Önemi
 Musiki Tedavi Müzmin rahim iltihapları
 Müzminciğer Ve Göğüs Hastalıkları Nefes Borusu Hastalıkları
 Nefes Borusu Hastalıkları 2 Nefes Borusu İltihabı
 Nefrit Nefrit 2
 Nekahat devresinde kuvvetlendirici olarak Nekahat Devresinde Mukavvi Olarak
 Neşvünema, Büyüme Geriliği  Nezle 5
 Nezle 5 Nezle 6
 Nezle 7 Nezle 8
 Nezle (Zükam, Gravedo) Nifedipin
 Nikrisitlerde Nikristen Şikayeti Olanlar İçin
 Nöroloji Hastalıkları Ofiyaz 2
 Omurga Hastalıkları Omurilik Hastalıkları
 Onkoloji Hastalıkları Orta Kulak Hastalıkları
 Ortopedi Hastalıkları Palamut şurubu
 Pankreas Hastalıkları Parkinson Hastalığı
 Parmak Şişliği Peklik 4
 Peklik 6 Psikiyatri Hastalıkları
 Radyasyon Zedelenmesi Özeti Rahim Ağzı Hastalıkları
 Rahim Hastalıkları Nelirtileri Raynoud Hastalığı
 Refleksoloji Reflü Hastalığı
 Romatizma Hastalıkları Romatoloji Hastalıkları
 Ruh Hastalığı Çeşitleri Ruhi Bunalım
 Ruhi bunalım 2 Saç Derisi Hastalıkları
 Saç Derisi Hastalıkları Saç Hastalıkları Tedavisi
 Saçlı Deri Hastalıkları Safra Kesesi Hastalıkları
 Safra Yolları Hastalıkları Safra Yolu Hastalıkları
 Salgı Bezleri Tıkanması Şarbon
 Sarı Humma Şehveti Artırır
 Şehveti Azaltır Sekte
 Sekte 2 Servisit
 Ses Hastalıkları Sese Güzellik Vermek İçin
 Sezaryenle Doğum Sıcak Çarpması
 Şiddetli Kusma Şiddetli Sancılarda
 Şiddetli Sancılarda 2 Şifalı Bitkiler 1
 Şifalı Kaplıcalar 3 Sindirim Hastalıkları
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Sindirim Sisteminin Hastalıkları
 Sinir Hastalıkları Sinir Hastalıkları Belirtileri
 Sinir Hastalıkları Nelerdir Sinir Hastalıkları Tedavisi
 Sinir Sistemi Hastalıkları Sinir Sistemi Hastalıkları 2
 Sinir Sisteminin Hastalıkları Sinir ve yüz ağları
 Sinüs  Şiropraksi
 Şişkinlik (Vücutta) Sıtma 2
 Sıtma 3 Sıtma 4
 Sıtma 6 Sıtma 7
 Sıtma (Bataklık Humması, Malaria) Sivilce (Besre, Pock)
 Siyah Hastalık Soğuk AIgınlığı
 Soğuk Algınlığı Ve Üşütme Soğuk, korkudan ileri gelen adet kesimi
 Soğuk Su İle Tedavi Solucan Düşürme
 Soluk Borusu İltihabı Solunum Hastalıkları
 Solunum Hastalıkları Nelerdir Solunum Sisteminin Hastalıkları
 Solunum Yolları Hastalıkları Solunum Yolu Hastalıkları
 Spasmoz Spasmoz 2
 Spasmoz (Teşennuç) Spazm
 Spazm Çözümü Su Toplanması 2
 Suda Boğulma Kazaları Sülük
 Sülük 2 Sürekli Terlemeye Karşı
 Susuzluk Sütü fazlalaştırmak için
 Sütü kaçırmak için 2 Tansiyon Hastalıkları
 Tatlı badem Tenasül Guddeleri Şişmesi
 Tenasül Guddelerinde İltihap Ter Kokuları
 Ter kokuları 2 Ter Kokusu 1
 Ter Kokusunu Önlemek Ter Salgısı
 Terleme  Terleme 2
 Terleme Hastalıkları Terlemeler
 Terletici Terletici 2
 Terletme Terletme 2
 Testis Hastalıkları Tetanos
 Tetanos Thromboangitis Obliterans (Buerger Hastalığı)
 Tıkalı Gözenekler Tıkanıklık İç Organ
 Tırnak Hastalıkları Tırnak Hastalıkları Resimli
 Tiroid Bezi Hastalıkları Tiroid Hastalıkları
 Tiroid Hastalıkları Belirtileri Tiryakilik
 Titremek(İhtizaz, Trepidation) Toksoplazmos
 Toplar Damar Hastalıkları Toplardamar Hastalıkları
 Topuk Hastalıkları Trafik Kazaları
 Tüberkülozun Yan Etkileri Tükrük Bezi Hastalıkları
 Tükürük Artar Tükürük (Büzak)
 Tükürük İfrazı Tükürük Salgısı
 Tümörler Tutukluk
 Umumi Ağrılar Umumi intanlar
 Üre Üriner Sistem Hastalıkları
 Usandırıcı Kokuları Gidermek Üstünlükleri
 Üşüme Üşütme
 Uyku Hastalıkları Üzüntü-Keder (Gamm-Hemm)
 Vajen İltihapları Verapamil
 Verem 5 Verem (Sell, Tuberculosis)
 Virüs Hastalıkları Virüs Hastalıkları Nelerdir
 Vitamin Eksikliği Hastalıkları Vücudumuzu Tanıyalım
 Vücudun Savunma Sistemleri Vücut Dinçliğini Sağlamak
 Vücut Kırıklığı Vücut Yaralanmaları
 Vücuttaki Kırmızı Benekler Vücuttaki Kırmızı Benekler 2
 Weil Hastalığı Wilson Hastalığı Tedavisi
 Yabancı Madde Yutulmuş İse Yangın Tehlikesini Önlemenin Yolları
 Yapay Solunum Yaraları Kireçlendirmek İçin
 Yarık Damak Yaşlılık Hastalıkları
 Yatağa işeme Yaygınlığı ve Maliyeti
 Yaz Hastalıkları Yemek Borusu Hastalıkları
 Yeni Doğan Bebeklerde Hemoliz Yeni Doğan Tetanosu
 Yenidoğan Hastalıkları Yolculuk ve Sağlık İçin Alınacak Ön Tedbirler...
 Yumurtalık Hastalıkları Yüz Ağrıları
 Yüz Ağrıları 2 Yüz ağrıları 3
 Yüz Hastalıkları Zatürree
 Zayıflama Hastalıkları Zehirlenmek
 Zehirlenmeler 2 Zehirlenmeler 3
 Zehirlenmelerde Zehirlenmelerde 2
 Zehirli Hayvan Isırmalarında Zühnevi Hastalıklar

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.