Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Priapizm Nedir
Yeşilex Alıç Ekstraktı 550 mg (60 Kapsül)
83,00 TL
Ürün Fiyatı

15181
Adet Satıldı

İncele
Hemen Al

Priapizm Nedir

Priapism Cinsel istek ve uyarý olmamasýna raðmen oluþan ereksiyonun kaybolmamasý ve devam etmesi durumudur.
Priapizm' de penis gövdesi sertleþtiði halde, penis baþý yumuþaktýr. Normal bir ereksiyon halinde olduðu gibi penis kanla dolar, sertleþme oluþur fakat cinsel aktivite veya uyarý geçtikten sonra yumuþama meydana gelmez ve uzayan aðrýlý bir ereksiyon istek dýþý bir þekilde devam eder. Bu çok sýk rastlanmayan durum , Lösemi gibi bazý kan hastalýklarýnda, omurilik rahatsýzlýklarýnda veya üretral bazý hastalýklarda gözlenebilir. Böyle durumlarda erken tedavi son derece önemlidir, hekime baþvurmakta kesinlikle gecikilmemesi gerekir, çünkü geciken durumlarda penis ereksiyon yeteneðini kaybedebilmektedir.

Priapizm iki tipe ayrýlýr
1) Düþük akýmlý priapizm ve 2) Yüksek akýmlý priapizm.

Düþük akýmlý priapizm:

Sert ve aðrýlý bir sertleþme durumu yaparNormalde tam ereksiyon durumundaki penise gelen ve penisten vücuda dönen kan akýmý tamamen durur. Bu nedenle de tam sertliðin 6 saati bulmasý ve aþmasý halinde, þiddetli aðrý ve doku oksijenasyonu (beslenmesi) kaybolduðu için de sertleþmeyi saðlayan dokularda geriye dönüþümsüz bozulmalar meydana gelir. Özellikle penise yapýlan enjeksiyonlar sonrasý doktorlar hastalarý olasý böyle bir duruma karþý uyarýr ve en geç 6 saat içinde doktora baþvurmalarý gerektiði söylenir. Ancak bazen hastalar baþvuruyu geciktirirler. Cinsel iliþki veya mastürbasyonla boþalma da, bu durumun düzelmesini saðlayamaz. Böyle bir durumun acil tedavisi gerekir. Þiddetli sert ereksiyon, aðrýlýdýr, pek çok sebebin yanýnda intrakavernöz enjeksiyon önemli bir faktördür. Tedavi, penisten direkt kan boþaltmaktan ve içeri bazý ilaç uygulamalarýndan baþlar ve çözülme olmazsa ameliyata kadar gidebilir. Eðer zamanýnda gerekli müdahale ve tedavi uygulanmazsa, kalýcý ereksiyon (sertleþme) sorunlarý ortaya çýkabilir. Böyle gecikilmiþ bir durum sonrasý sertleþme problemi olduysa, tedavisi de penise protez gerektirir hale gelebilir.

Yüksek akýmlý priapizm:

Yarý sert ve aðrýsýz bir sertleþme yaparYüksek akýmlý priapizm ise genellikle ata biner tarzda düþmeler sonrasý meydana gelen damar yaralanmalarýnýn, sertleþmenin oluþtuðu dokularýn içine doðru geliþmesi ve penisin sürekli yarý-sertlik durumunda olmasýdýr. Böyle bir durumda penis ne tam sertlik haline, ne de yumuþama sürecine geçemez. Yarý-sert ereksiyon, aðrýsýz ereksiyon, peniste travma bulunmasý durumunda hemen akla gelir.Özellikle çocuklarda ve gençlerde görülebilir. Fizik muayene ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile taný konur. Tedavide giriþimsel radyoloji uzmanlarýyla birlikte yýrtýlan damarýn endoskopik onarýmý, en yaygýn ve doðru yaklaþýmdýr. Ancak bu uygulamanýn da olasý kalýcý ereksiyon sorunu meydana getirme riski vardýr.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Priapizm

Nedir