Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Polisitemia vera 2
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Efektif polisiteminin asıl tedavisi hızlı ve sürekli halde eritrosit kitlesini azaltmaktır. Agresif flebotomi en iyi yoludur.

A. Flebotomi Tedavisi

Polisitemi hastası ileri derecede semptomatik olduğunda, hastanın hemodinamik durumuna bakılarak her gün ya da günaşırı 200-S00 ml kanın uzaklaştırılması uygun olur. Eğer hastanın yüksek miktarlarda hızlı hemoglobin düşüşüne ihtiyacı var ama bunu tolere edemiyorsa, alınan miktar SF, plazma veya albuminle replase edilmelidir. Bu prosedür acil ameliyata hazırlanması gereken hastalarda en etkilidir. Flebotomi total kan ve eritrosit hacmini azaltmakla kalmaz, vizkoziteyi azaltır, plazma oluşumunu stimüle eder. Normal sınırlarda olan hematokrit seviyesine ulaşma amaçlanmalıdır. Aksi takdirde hasta tromboza eğilimli olmaya devam edecektir. Genel olarak kadınlarda hematokrit %38-40 erkeklerde %45'in altına çekilmeye çalışılmalıdır. Hematokrit %50 ya da üzerinde olduğunda hasta tedavi edilmemiş demektir.

Tekrarlayan flebotomiler demir depolarının boş olmasını gerektirir. Yoksa yeni eritrosit oluşumu ile emoglobin kısa sürede normale döner. Flebotomi demir depoları boşalana kadar devam etmeli, hasta düşük demir ve ferritin seviyesine sahip olmalıdır. Demir miktarındaki azalma eritroid progenitor üretimini baskılayıp yeni eritrosit oluşumunu azaltır. Hemoglobin seviyesi 14-15 gldl'nin üzerinde olmasına rağmen hastada mikrositoz hipokromazi görülür.

Uzun dönem flebotominin başarısı hastanın demir depolarının durumuna bağlıdır. Hastanın günlük tükettiği demir miktarına göre flebotominin sıklığı belirlenir. Hasta yiyecekler ve ilaçlar konusun da bilgilendirilmelidir. Demir desteğinden kaçınılmalıdır. Tabii ki kronik demir eksikliğinin de etkileri görülür. Hastada ağrılı ağız, yutma güçlüğü, kaşık tırnak, halsizlik ve uyuma zorluğu görülebilir. Bu durum dikkat gerektirir. Ciddi demir eksikliği olanlar haftada bir iki gün, bir iki tablet demir preparatı alabilirler. Bu tedavi rejiminin kırmızı küre üretiminin stimüle etmeden demir eksikliğinin semptomlarını baskılar. Hasta yakın monitorize edilmeli, hemoglobin seviyesinde artış olursa flebotomi yapılmalıdır.

B. Kemoterapi/Radyoterapi

Tüm hastalar için flebotomi tek başına tedavide yeterli olmayabilir. Kardiyopulmoner açıdan flebotomiyi tolere edilememesi, demir eksiliği nedeni ile doğan semptomlar, ya da tek başına monitorizasyon problemi bile radyoterapinin gündeme gelmesi için yeterlidir. Radyoaktif fosfor (32P)2-3 mCi/m2'den maksimum 5 mCi dozuna kadar intravenöz bolus olarak verilebilir. %80 kadar hastada tek tedavi ile başarı süreklilik arz ederken, geri kalanda 3-6 ay içinde tekrarlamak gerekebilir. 32p tedavisi kemik iliği için zararlı olabilir. Bazı hastalarda az da olsa transfüzyon bağımlı Anemi ya da pansitopeni görülebilmektedir.

Kemoterapi hem radyoterapiye hem de flebotomiye iyi bir alternatiftir.Çok yüksek trombosit ya da granülosit sayılarına sahip hastalarda tercih edilir. Trombosit sayıları 1 milyonun üzerindeki hastalar kanama ve trombotik komplikasyonlar açısından risk altındadır. Flebotomi ile kötüleşen demir eksikliği, trombosit sayısının daha da artmasına, eritrosit rijiditesinin artmasına ve komplikasyonların daha da derinleşmesine neden olur.

Hidroksiüre, myeloid baskılayıcı ajanlardan klinik çalışmalarda en iyi performansı olandır. Klorambusil ve busulfanın uzun dönem verildiklerinde lösemi ve pulmoner fibrozis yapma riski vardır.

1. Hidroksiüre:
Günde 500-2000 mg dozunda (1-4 tb) verildiğinde birçok hastada efektif kontrol sağlanır. Devamlı kesintisiz tedavi gerekmektedir. Hidroksiüre DNA sentezini engeller, megaloblastik, inefektif eritropoeze neden olur. Hücre üretiminden sorumlu olan kök hücre üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle kısa süreli ara verilmesi bile tüm hücre tiplerinin hızlı çoğalmasına neden olur.

Hidroksiüre tedavisi ile ilişkili diğer problemleri gastrointestinal intolerans stomatit, hepatit, döküntü, ateş, değişken oranlarda sitopeni olabilir. Bazı hastalarda anemi ve lökopeni diğer hücre serilerinde artışın devam etmesine karşın tedavide sınırlamaya neden olabilir. Uzun süreli tedavi gerektirir. Hastalar CBC ile yakın monitorize edilmelidir.

2. İnterferonu:İnterferon a'nın polisitemia vera tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Diğer tedavilerle karşılaştırıldığında hematolojik yan etkileri azdır, erken dönemde kullanıldığında kemik iliğinde fibrozisi geciktirir. Kaşıntısı olan hastalarda faydası da gösterilmiştir. Haftada üç defa 1 milyon ünite dozundan başlayarak doz basamaklı olarak 3-5 milyon ünite haftada 3 defaya kadar çıkartılır. Eğer tolere edilen dozla yeterli hematokrit kontrolü sağlanamıyorsa flebotomi de tedaviye eklenebilir.

C. Diğer Komplikasyonlar

Polisitemia vera hastalarında spesifik deri lezyonuna neden olmayan generalize Kaşıntı görülebilir. Bu durum mast hücreleri ve bazofillerin proliferasyonu ile, ya da trombositlerden salınan prostoglandinle ve serotonin nedeni ile koreledir. Anthistaminler (difenhidramin, hidroksizin), durum hafif olduğunda yetebilir. Ancak daha ağır durumlarda doksepin, trifluoperazin, siproheptadin, simetiDin ile beraber kullanılmaları gerekebilir. Eğer flebotomi ile kaşıntı daha da ağırlaşıyorsa kısa süreli demir tedavisi fayda sağlar. Dirençli vakalarda hastalarda interferon daha etkili kontrol sağlar.

Bazı hastalarda eritromelalji görülebilir. Derinin lokalize yama tarzında eritemli ve yanma hissi olan lezyonlarıdır. Trombosit anomalileri ile ilişki olduğu düşünülür. Ciddi olgularda iskemi, gangren, ülser deri lezyonları görülebilir. Tedavide hidroksiüre, aspirin,vazodilatör ilaç kullanımı gerekir.

Trombositoz ve trombosit disfonksiyonu kanama ve trombotik komplikasyonlara neden olur. En etkili tedavi hidroksiüre ya da anegrelid kullanarak trombosit sayısını düşürmedir. Eğer trombosit sayısı kontrol edilemiyorsa, trombotik hastalık varlığında aspirin ya da tiklopidin gibi antiplatelet ajanlar denenebilir. Diğer taraftan kanamaya eğilimli, kanama zamanı uzamış hastalarda bu ajanlar kullanılmamalıdır.

Polisitemia veralı hastaların %10'una yakınında gut artriti görülebilir. Akut atak diğer gut artritlerinde olduğu gibi kolşisin ve fenilbutazonla kontrol edilir. Yüksek ürik asit seviyesine sahip olan hastalar günde 300 mg allopürinolle tedavi edilmelidir.

D. Klinik Seyir

Polisitemia vera her yaşta görülmesine karşın hastalar çoğunlukla 6. ya da 7. dekattadırlar. Sıklıkla hastalar geçici iskemik atak veya trombotik cva ile başvurabilirler. Bu grup hastalarda ortalama yaşam süresi 10 yıldır. Ölüm nedeni tromboz, akut lösemi, pansitopeni ile giden myelofibroz, kanama, infeksiyon ilaç toksisitesi gibi komplikasyonlardır. 5- 10 yıldan uzun süre izlendiğinde hastaların %30'unun MI, cva gibi trombotik komplikasyonlar nedeni ile kaybedildiği görülür. Diğer %30'u kanserden ölürler, bunların da yarısı myelofibroz ya da lösemi gelişenlerdir. Lösemi radyoaktif fosfor ve busulfan tedavisi alanlarda 4 kat daha sıktır. Genellikle de antilösemik tedaviye dirençli myelositer lösemi geliştirirler. Myelofibrozis gelişenlerde flebotomiye ihtiyaç kalmaz, splenomegali ve değişen oranlarda anemi, lökopeni, trombositopeni gelişir. Periferik yayma ve kemik iliği değerlendirmeleri idiopatik myelofibrozlu hastalardaki gibidir, anizsitoz, poikilositoz, gözyaşı hücreleri, çekirdekli eritrositler görülür. Kemik iliğinde artmış kolajen ve retikülin lifleri ile karakterize ilerleyici fibrozis görülür.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Doğal Katil (Natural Killer) Hücreler
 • Normal İmmün Cevapların Gözden Geçirilmesi Özeti
 • Büyüme Hızı
 • Lenfopeni Ve İmmün Yetmezlik
 • Hairy Cell Lösemi (Tüylü Hücreli Lösemi)
 • Trombotik Mikroanjiopatikler Trombotik Trombositopenim Purpura Ve Hemolitik Üremik Sendrom
 • Ağır Sepsisle Ilişkisi
 • Kırmızı Kan Hücreleri
 • Kan Oturmasında
 • Skuamöz Hücreli Karsinom
 • Kan
 • Kan Uyuşmazlığı
 • Trans Aminazlar Transaminazlar Ve Kalp Kası
 • B Lenfositleri
 • Antikoagülan Tedavi Altındaki Hastalarda Cerrahi Girişimler
 • Adrenal Sintigrafisi
 • Kan Yapıcı Besinler
 • Kanı Sulandırıcı Doğal Destek
 • Detoks / Kanı Temizlemek Için Doğal Destek
 • Normal Eritropoez
 • Eritrosit Yapısı
 • Hücresel Metabolizma
 • Oksijen Transportunun Düzenlenmesi
 • Hemoglobin-Oksijen Disosiasyon Eğrisi
 • Hemodinamik Faktörler
 • Eritrosit Üretimi
 • Eritroit İlik Üretimi
 • Ölçüm
 • Bazal Ve Uyarılmış Eritropoez
 • Anemiye Klinik Yaklasım
 • Klinik Prezentasyon
 • Klinik Değerlendirme
 • Öykü
 • Fizik Muayene
 • Fizik Muayene 2
 • Laboratuar İnceleme
 • Hastaya Yaklaşım
 • Anemi Sınıflandırması
 • Hipoproliferatif Anemiler
 • Maturasyon Defektleri
 • Artmış Kırmızı Kan Hücre Yıkımı
 • Tedavi Rehberi
 • İlik Hasarına Bağlı Anemiler
 • İlik Yapısı
 • Klinik Özellikler
 • Laboratuar Çalışması
 • Tanı
 • İlaç Ve Radyasyon Hasarına Baglı Anemi
 • İnfeksiyon İle İlişkili İlik Hasarına Bağlı Anemi
 • Malignite Ve İlik Hasarı
 • İdiopatik Aplastik Anemi
 • Yapısal Aplastik Anemiler-Fankoni Anemisi
 • Diskeratozis Konjenita
 • Saf Eritrosit Aplazisi
 • Diamond-Blackfan Anemisi
 • Ayırıcı Tanı
 • Tedavi
 • Transfüzyon Desteği
 • Tedavi 3
 • Hematopoetik Büyüme Faktörleri
 • Kemik İliği Nakli
 • Kemik İliği Nakli 2
 • İmmünsüpresifler
 • Androjen Tedavisi
 • Azalmış Eritropoetin Cevabı Ile İlişkili Anemiler
 • Normal Kemik İliği Proliferasyonu
 • Klinik Özellikler 2
 • Trombosit Oluşumu
 • Laboratuar Çalışmaları
 • Kan Hastalıkları Teşhisi
 • Akut İnflamatuar Durumlar
 • Kronik İnflamatuar Durumlar Kronik Hastalık Anemisi
 • Böbrek Hastalığı Anemisi
 • Kan Hastalıklarında Hipometabolik Durumlar
 • Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
 • Kan Hastalıklarında Hamilelik
 • Kan Hastalıklarında Tedavi
 • Kan Hastalıklarında Transfüzyon Desteği
 • Eritropoetin Tedavisi
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Normal Demir Metebolizması
 • Demir Kaybı
 • Demir Transportu
 • Vücut Demir İçeriği
 • Serum Ferritin Ve Serum Transferin Reseptör Seviyeleri
 • Kan Hastalıklarında Transferin Reseptörü
 • Serum Ferritin Seviyesi
 • Kan Hastalıklarında Hepsidin
 • Demir Nütrisyonu
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler
 • Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları
 • Kan Hastalıkları Tanı
 • Demir Depo Yokluğu
 • Demir Eksikliği Eritropoezi
 • Demir Eksikliği Anemisi 2
 • Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 2
 • Kan Hastalıklarında Tedavi 2
 • Demir Eksikliği Durumunun Nedeni
 • Oral Demir Preparatlarına Gastrointestinal İntoleransı
 • Oral Demir Tedavisine Yanıtsızlık
 • Kan Hastalıkları Doz Rehberi
 • Kan Hastalıkları Thalasemi
 • Normal Globin Zincir Sentezi - Globin Tipleri
 • Hemoglobin Miktarı Ve Tanı
 • Klinik Özellikler 3
 • Irksal Özellikler Ve Aile Öyküsü
 • Kan Hastalıkları Sınıflama
 • Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 2
 • Kan Hastalıkları Tanı 2
 • Kan Hastalıklarında İlk İncelemeler
 • Kan Hastalıkları Prenatal Tanı
 • Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 3
 • Sessiz Taşıyıcılık Durumları
 • Mikrositoz Ve Hafif Düşük Yada Normal Hemoglobin Düzeyi
 • Orta Şiddette Anemi Ve Bariz Mikrositoz
 • Mikrositoz Ve Hafif Düşük Yada Normal Hemoglobin Düzeyi
 • Ağır Anemi Ve Mikrositoz
 • Hemolitik Anemi Ve Mikrositoz
 • Kan Hastalıkları Letal Etki
 • Karışık Hemoglobinopatiler
 • Kan Hastalıklarında Tedavi 3
 • Kan Hastalıkları Transfizyon Tedavisi
 • Demir Şelasyon Tedavisi
 • Fetal Hemoglobin Üretimin Uyarılması
 • Kök Hücre Nakli
 • Kan Hastalıklarında Klinik Seyir
 • Kan Hastalıkları Hemakromatozis
 • Normal Globin Kimyası
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 2
 • Orak Hücreli Anemi
 • Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler
 • Hemoglobin C Hastalığı Ve Anstabil Hemoglobinopatiler
 • Kan Hastalıkları Laboratuar Çalışmaları 3
 • Kan Hastalıkları Tanı 3
 • Hemoglobin S Hastalığı
 • Hemoglobin D Hastalığı
 • Stabil Olmayan Hemoglobinler
 • Kan Hastalıklarında Tedavi 4
 • Anormal Hücre İçi Birikimler Ve Kalsifikasyonlar Özeti
 • Antitrombotik Özellikler
 • Apoptoz
 • Apoptoz Mekanizmaları
 • Apoptoz Nedenleri
 • Apoptoz Örnekleri
 • Apoptoz Özeti
 • Atp Kaybı
 • Atrofi
 • Dna’Nın Ve Proteinlerin Zedelenmesi
 • Dogal Ve Kazanılmış İmmünile
 • Embolizm
 • Embolizm Özeti
 • Endotel
 • Endotel Hücrelerinin Koagülasyona Katkısı Özeti
 • Geri Dönüşlü Zedelenme
 • Glikojen
 • Hatalı Katlanmış Proteinlerin Birikimi
 • Heodinamik Bozukluklar Tromboz Ve Şok
 • Hemostaz Ve Tromboz
 • Hipertrofi
 • Hücre İçi Birikimler
 • Hücre Ve Doku Zedelenmesinin Morfolojisi
 • Hücre Zedelenmesi Ve Hücre Ölümünün Gözden Geçirilmesi
 • Hücre Zedelenmesinde Hücre İçi Değişiklikler
 • Hücre Zedelenmesinin Mekanizmaları
 • Hücre Zedelenmesinin Mekanizmaları Özeti
 • Hücre Zedelenmesinin Nedenleri
 • Hücresel Yaşlanma
 • İmmün Sistem Hastalıkları
 • İmmün Sistemin Hücreleri Ve Dokuları
 • İskemik Ve Hipoksik Zedelenme
 • İskemi-Reperfüzyon Zedelenmesi
 • Kalsiyumun Hücre İçine Girmesi
 • Kanama (Hemoraji)
 • Kimyasal (Toksik) Zedelenme
 • Lenfositler
 • Membran Geçirgenliği Defektler
 • Metaplazi
 • Mitokondrilerin Zedelenmesi
 • Nekroz
 • Oksijen Kaynaklı Serbest Radikallerin Birikimi (Oksidatil Stres)
 • Patolojik Durumlarda Apoptoz
 • Patolojik Kalsifikasyon
 • Patolojiye Giriş
 • Pıhtılaşma Faktörleri Özeti
 • Pıhtılaşma Zinciri
 • Sistemik Tromboembolizm
 • Şok Kanama
 • Şok Özeti
 • Şokun Evreleri
 • Trombosit Agregasyonu (Kümeleşmesi)
 • Trombositler
 • Zedelenen Hücrelerdeki Morfolojik Değişimleri Özeti
 • Kan Hastalıkları Orak Hücreli Anemi
 • Kan Hastalıkları Diğer Komplikasyonların Tedavisi
 • Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler 3
 • Kan Hastalıkları Diğer Komplikasyonların Tedavisi 2
 • Kan Hastalıkları Bileşik Hemoglobinopatiler 2
 • Anstabil Hemoglobinler
 • Makrositik Anemiler
 • Normal Folik Asit Ve Vitamin B12 Metabolizması
 • Vitamin B12’ Nin Emilimi Ve Dağılımı
 • Folik Asitin Emilim Ve Dağılımı
 • Folat Ve Vitamin B12 Alımı
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 3
 • Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 4
 • Kan Hastalıkları Tanı 4
 • Vitamin B12 Ve Folik Asit Depo Eksikliği
 • Subklinik Kobalamin Eksikliği
 • Vitamin B12 Ve Folik Asit Eksikliği Anemisi
 • Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 4
 • Kan Hastalıkları Makrositoz
 • Vitamin B12 Eksikliği Nedenleri
 • Folik Asit Eksikliği Nedenleri
 • Kan Hastalıklarında Tedavi 5
 • Vitamin B12 Preparatları
 • Displastik Ve Sideroblastik Anemiler
 • Normal Periferik Yayma Ve Kemik İliği Morfolojisi
 • Displastik Ve Sideroblastik Anemiler
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 4
 • Kan Temizleyici Ilaçlar 2
 • Normal Periferik Yayma Ve Kemik İliği Morfolojisi
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 4
 • Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 5
 • Kan Hastalıkları Teşhisi 2
 • Kan Dolaşımını Uyaran İlaçlar
 • Kan Hastalıkları Dirençli Anemi
 • Çok Kökenli Displazili Dirençli Sitopeni (Rcmd)
 • Aşırı Blastlı Dirençli Anemi (Raeb)
 • 5Q Delesyonlu Myelodiplazi
 • Kronik Myelomonositik Lösemi (Kmml)
 • Kan Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 5
 • Paraksizmal Nokturnal Hemoglobinüri (Pnh)
 • Kan Hastalıkları Myelofibrosis
 • Deguglielmo Sendromu
 • Konjenital Displastik Ve Sideroblastik Anemiler
 • Prognoz Ve Survinal
 • Demir Yüklenmesi Riski Taşıyan Hastalar
 • Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinürisi Olan Hastalar
 • Kan Replasmanı Tedavisi
 • Kan Hastalıkları Vitamin Tedavisi
 • Kemoterapi Ve Kemil İliği Transplantasyonu
 • Kan Hastalıkları İmmunsupresif Tedavi
 • Hematopoetik Büyüme Faktörleri 2
 • Kan Kaybına Bağlı Anemiler
 • Kan Kaybına Normal Cevap
 • Kardiovasküler Cevap
 • Eritroid Kemik İliği Cevabı
 • Eritrositlerin Oksijen Dağıtımı
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 5
 • Büyük Hacimli Kan Kaybı
 • Daha Az Hacim Daha Yavaş Kan Kaybı
 • Az Hacim Kronik Kan Kaybı
 • Perioperatif Kan Kaybı
 • Kan Hastalıkları Labaratuar Çalışmaları 6
 • Kan Hastalıkları Teşhisi 3
 • Kanama Epizodunun Zamanı
 • Demir Eksikliği
 • Kan Hastalıklarında Tedavi 6
 • Kan Hastalıkları Elektrolit Solüsyonları
 • Kan Hastalıkları Kolloid Solusyonlar
 • Eritrosit Transfüzyonu
 • Trombosit Transfüzyonları
 • Kan Hastaları Demir Tedavisi
 • Perioperatif Kan Kaybı Yaklaşımı
 • Hemolitik Anemiler
 • Normal Kırmızı Küre Döngüsü
 • Dalağın Rolü
 • Kırmızı Küre Yıkım Yolları
 • Kırmızı Küre Yıkımın Klinik Değerlendirilmesi
 • Hemoliz Ve Anormal Kırmızı Küreler
 • Haptoglobulin Ve Hemopeksin Yıkım Yolları
 • İntravasküler Hemoliz Sonrası Düzelme
 • Kan Hastalıklarında Klinik Özellikler 6
 • Kansızlık
 • Akut İnflamasyon
 • Akut İnflamasyonda Ardışık Basamaklar Özeti
 • Akut İnflamasyonda Vasküler Reaksiyonlar Özeti
 • Akut İnflamasyonu Uyaranlar
 • Akut İnflamasyonun Morfolojik Paternleri
 • Akut İnflamasyonun Sonuçları
 • Bağ Dokusu İle Onarım
 • Büyüme Faktörleri, Reseptörler Ve Sinyal Transdüksiyonu
 • Büyüme Faktörlerinin Doğası Ve Etki Mekanizmaları
 • Büyüme Faktörü Reseptörlerinin Sinyal Mekanizmaları
 • Doku Onarımı Dejenerasyon İyileşme Ve Fibrozis
 • Dokuların Çoğalma Kapasitesi
 • Ecm Ve Dokunun Yeniden Şekillenmesi (Remodeling)
 • Ekstraselüler Matriksin Bileşenler
 • Ekstraselüler Matriksin Görevleri
 • Fibroblast Göçü (Migrasyonu) Ve Ecm Depolanması (Skar Oluşumu)
 • Granülomatöz İnflamasyon
 • Hücre Kaynaklı Medyatürler
 • Hücre Proliferasyonu, Hücre Siklusu Ve Kök Hücreleri Özeti
 • Hücre Proliferasyonunun Kontrolü
 • Hücre Siklusu
 • Hücre Ve Doku Dejenerasyonu (Yenilenmesi)
 • Hücresel Olaylar Lökosit Toplanması Ve Aktivasyonu
 • İnflamasyon Bölgelerine Lökosit Toplanması Özeti
 • İnflamasyon Özeti
 • İnflamasyonun Başlıca Hücre Kaynaklı Medyatörler Özeti
 • Polisitemia

  vera

  2