Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Pankreas Hastalıkları
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Pankreas Hastalıkları

 

 

 Pankreas Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

 

 

 Pankreas Hastalıkları ve Tedavisine Yardımcı Olan Bitkisel Ürünler İle İlgili Açıklamalar Makalemizde Yer Almaktadır Okumak İçin Tıklayınız

 

 

Pankreas hastalıkları hakkında bitkisel tedavi yöntemleri için linki tıklayınız

 

 

 

 

   Pankreas hastalıkları az görülen ancak genellikle Önemli hastalıklardır * başlıca nedenleri alkol ve öd taşlarıdır * süreğen pankreas yangısı * teşhis ve tedavisi

   Pankreas karın bölgesinde, midenin alt arka ucuna yaslanmış önemli bir bezdir. Görevi besinlerin kolayca sindirilebilecek biçimde parçalanmasını sağlayan kimyasal maddeleri üretmektir. Besinlerin parçalanması işleminde enzim adı verilen çeşitli kimyasal maddeler rol alır. Bu maddelerin üçte birinden çoğu pankreas, geri kalanları ise bağırsak çeperi tarafından üretilir. Pankreasın ürettiği sıvı, toplayıcı kanallar yoluyla, pankreas kanalında toplanır. Pankreas kanalı, bağırsakları mideye bağlayan onikiparmak bağırsağına açılır.


   Pankreas kolay kolay hastalanmayan bir organdır. Ancak kimi zaman, çok hızlı gelişen ve iveğen pankreatit denen bir yangılanma görülebilir. Yangılanma uzun sürer ve sinsi bir gelişme gösterirse hastalığa süreğen pankreatit denir. Her iki pankreatit türü de az rastlanan hastalıklar olmakla birlikte son derecede tehlikeli durumlardır. Pankreasta ur gibi oluşumlara rastlanabilir.

   İVEĞEN PANKREATİT

   Bu hastalık ancak beş binde bir kişiyi etkiler. Genellikle ansızın başlar. Hasta karın bölgesinin üst kısmında, sağda sırtın ortasına doğru ağrı duyar. Ağrı başlangıçta sürekli ve hafiftir. Bir saat kadar sonra şiddetlenir. Mide Bulantısı ve Kusma olabilir; yüz solgunlasın Hasta terler. Hastaların yarısında belirtiler üç dört günde geçer. Bununla birlikte kimi durumlarda hastanın durumu hızla kötüleşir, şiddetli kusmalar olur, hasta şok geçirebilir.

   YANGILANMANIN NEDENLERİ

   Yangılanmanın başlıca iki nedeni vardır. Bunlardan biri pankreasla bağırsaklar arasındaki kanalın tıkanma-sıdır. Bu duruma hastanın öd kesesinde oluşmuş öd taşlarının öd kanalıyla pankreas kanalının birleştikleri noktayı tıkamaları yol açar. Birleşme noktası bu kanalların onikiparmak bağırsağına açıldığı bölümdür. Taş her iki kanalı da tıkayarak pankreasın yangılanmasına yol açar. Kimi zaman, taşlar öd kanalı ya da öd kesesinin yangılanmasına neden olur. Yangı pankreasa sonradan geçer.

   Pankreatitin ikinci önemli nedeni aşırı alkol tüketimidir. Sürekli olarak alkol oranı yüksek içki içilmesi pankreası bozar. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, alkolün pankreas salgılarını çoğaltıcı bir etki yaptığı saptanmıştır. Öte yandan alkol, kanallar çevresindeki hücrelerin şişmesine yol açarak, bezdeki kanalların tıkanmasını kolaylaştırır. Tıkanan kanalların pankreatite neden olduğu düşünülmektedir. Başka bir olasılık da, alkoliklerin pek çoğunda görülen beslenme yetersizliğinin yol açtığı protein eksikliğinin yangılanmaya yol açmasıdır.

   İVEĞEN PANKREATİTİN TEDAVİSİ

   Pankreatitli hastaların birçoğu hastanede tedavi edilir. Ağrı Kesici iğneleri yapılır, damardan serum verilir. Pankreas yangısının önüne geçebilecek özel bir ilaç yoktur. Ancak hastaların çoğunluğu dinlenme ve iyi bir bakımla iyileşirler. Durumu kötüleşen hastalar ameliyat edilir. Ameliyat özellikle öd taşlarının pankreas kanalını tıkadığı durumlarda yapılır. Taş alınırken pankreasın belli bir bölümünü çıkarmak gerekir. Ancak bu ameliyattan sonra pankreas özsularının dışarı sızması tehlikesi vardır. Sızma nedeniyle ameliyat yeri kapanmayabilir. Bu durum yeni sorunlar çıkmasına yol açar. Hastanın durumu çok ağırsa, doktorlar taşı almaktan kaçınırlar. Çünkü bu durumda ameliyatın tehlikesi çok büyüktür. Ameliyat için hastanın biraz iyileşmesi beklenir. Kimi zaman pankreasta yangılanma sonucu büyük kistler oluşur. Kistlerin de daha sonra yapılacak bir ameliyatla temizlenmesi gerekir. Tıbbi girişimlere karşın iveğen pankreatit hastalarının onda biri ölür.

   İveğen pankreatiti olan kişilerin hastalığın ilerlemesini önlemek için alkolü hemen bırakmaları gerekir.

   SÜREĞEN PANKREATİT

   Süreğen pankreatit yavaş ilerleyen sinsi bir hastalık olduğundan belirtiler haftalarca, hatta aylarca ortaya çıkmayabilir. En değişmez belirtisi karnın üst bölümündeki ağrıdır. Zaman zaman sırtta ağrı duyulur. Kimi zaman son derece şiddetlenir. Hasta kamburunu çıkararak oturunca biraz azalır. Yemek veya içki ağrının artmasına yol açar.

   Pankreas yangılanması yeterli miktarda enzim oluşmasını engellediğinden hasta besinini yeterince sindiremez. Yediği yağ ve proteinler bağırsaklarda özümlenemeden vücut dışına atılır. Bu nedenle dışkı aşırı yağlı olur. Hasta kilo kaybeder, ishal olabilir.

   Süreğen pankreatiti olan hastaların yaklaşık olarak yarısında bezdeki ensülin üreten odacık hücreleri yıkıma uğradığından şeker hastalığı görülür. Şeker hastalığının ilk belirtileri susuzluk, sidiğin çok artması ve kolayca bir enfeksiyona yakalanmadır.

   Zayıf, sık sık tekrarlayan ağrılardan yakınan ve sonunda şeker hastalığına yakalanan bir alkolik süreğen pank-reatitli hastaların tipik örneğidir. Çünkü hastalığın fazla iveğen olmayan türünün iki ana nedeni öd taşları ve alkolizmdir. Bunlardan alkolizm daha yaygın bir nedendir. Hastalığın varlığından kuşkulanıldığında bir dizi test yapılarak teşhis konur. En basit test hastanın dışkısında fazla miktarda yağ ya da protein olup olmadığını araştırmaktır.

   SÜREĞEN PANKREATİTİN TEDAVİSİ

   Hasta alkolikse, hemen bu alışkanlığından vazgeçmesi istenir. Çünkü en küçük dozda bir alkol bile çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ağrıları azaltmak için ağrı kesici ilaç kullanılır. Ancak ağrı kesici olarak uzun süre morfin ve benzeri ilaçları kullanmak alışkanlık yapabileceğinden tehlikelidir. Besinlerin sindirilmesini kolaylaştırmak amacıyla hastaya enzim içeren kapsüller verilir. Kilo kaybını önlemek için yağ ve karbonhidratlı bol besinler içeren bir beslenme biçimi önerilir. Hastada şeker hastalığı başlarsa ensülin tedavisine geçmek gerekir.

   Kronik pankreatitli hastaların yarısından çoğu tedavi edilince iyileşir. Alkolü bırakmayan kişilerde ise ağrılar sürer ve hastalık arasıra şiddetlenir. Bununla birlikte alkolü bırakanlarda bile bir miktar ağrı olabilir. Bu durumda pankreasın bir bölümünü ameliyatla almak gerekir. Bu ameliyatın güçlüğü ve yan etkileri olması nedeniyle, her zaman uygulanan bir yöntem değildir. Varsa öd taşlarının da ameliyatla alınması gerekir. Ancak öd taşlarının alınmasından sonra bile pankreatit tamamen iyileşmeyebilir.

   KİSTLİ FİBROZ


   Kistli fibroz pankreastan başka sümüksü madde salgılayan öteki bezleri de etkileyen bir hastalıktır. Bunlar arasında akciğerlerdeki ve bağırsak çeperlerindeki bezler de vardır. Hastalığın-nedeni, bezlerdeki bir aksaklık sonucu, sümüksü maddenin çok az ve çok koyu salgılanmasıdır. Hastalık çocuklarda 3000′de bir oranında görülür. Anne ve babanın akraba, örneğin kardeş çocukları olmaları durumunda hastalanma olasılığı artar.

   KİSTLİ FİBROZUN BELİRTİLERİ

   Hastalık kimi zaman çocuk doğarken kendini belli eder. Normal olarak çocuk doğum sırasında mekonyum adı verilen, koyu ve rengi yeşile çalan bir maddeyle sümüksü bir madde içinden geçer. Eğer sümüksü madde oluşmamışsa mekonyum kaygan olmadığından çocuğun geçmesi olanaksızlasın Bu durumda mekonyumun operatör tarafından alınması gerekir.

   Hastalığın 3 ile 18 aylık arasındaki çocuklarda ortaya çıkması olasılığı daha fazladır. Belirtileri ishal ve kilo kaybıdır. Pankreasın sümüksü maddeyle tıkanması ve yeterli miktarda sindirim enzimi üretememesi sonucunda, yağlar ve proteinler sindirilemeden dışkıya geçer. Kistli fibrozu olan çocuklarda akciğerlerde sümüksü madde üretiminin yetersizliğine bağlı olarak göğüs enfeksiyonları oluşur.

   TEŞHİS AMACIYLA UYGULANAN TESTLER

   Kistli fibrozdan kuşkulanıldığında özel bir test uygulanarak teşhis konur. Test bir filtre kâğıdında toplanan terin içindeki tuz oranının araştırılmasına dayanır. Kistli fibrozu olan çocuklarda ter normalden daha yoğun olacağından tuz oranı da yüksektir.

   PERHİZ VE ÖTEKİ TEDAVİ YOLLARI

   Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Ancak teşhis erken konursa, hastayı rahatlatıcı önlemler alınabilir. Öncelikle karbonhidratlı ve yağlı bir beslenme biçimi uygulanır. Ayrıca her yemekte besinlerin sindirimine yardımcı olacak enzimleri içeren ilaçlar alınır. Böylece ishal ve kilo kaybının önüne geçilir. Düzenli olarak Antibiyotik kullanılarak göğüs enfeksiyonları önlenir.

   Anne ve babaya çocuğun akciğerlerini temiz tutmasının yolları öğretilir. Hastalığa yakalanan çocuklar dikkatli bir tedavi uygulanırsa yaşarlar. Ancak ağır bir akciğer hastalığı geçirirlerse akciğerleri yıkıma uğrayabilir. Çok ağır durumlarda ise, büyük bir olasılıkla hasta çocuk ölebilir.

 

 

 

 

 

 

Etiket :  pankreas, şeker, pankreas rahatsızlığı, pankreas hastalığı, şeker hastalığı, düşük şeker, pankreas tıkanıklığı

Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Mustafa Yerpalımerhabalar pankreas kanserinde nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyim ? Tamamen tedavisi mümkün müdür ? Bu konuda bilgilendirir misiniz . En kısa sürede cevabınızı bekliyorum . Teşekkür ederim , iyi çalışmalar .
 • Diğer Makaleler
 • Çam (Pin - Sapin)
 • Miyelomatoz Ayırıcı Tanı
 • Miyelomatoz Beklenen Gidişi
 • Miyelomatoz Gidişi Ve Komplikasyonlar
 • Safrakesesi Taş Kırma Nasıl Yapılır?
 • Abtibiyotik Nasıl Kullanılır
 • Acı Ağaç (Quassia)
 • Acı Badem
 • Acı Çidem Çayır Safranl, Sonbahar Nerkisi, Gizçiğdemi (Solchique)
 • Acil Doğum
 • Acil Doğum
 • Açlık Ve Hastalık Durumlarında Değişiklikler
 • Adaçayı (Saueg)
 • Adolesan Dönemin Özellikleri
 • Aerosol Tedavisi
 • Ağaç Çileği Kaynaması
 • Ağaç Çileği Şurubu
 • Ağaç Çileği, Dağ Çileği, Ahududu (Framboise)
 • Ağız Hastalıkları
 • Ağrı Kesici İlaçlar
 • Ağrı Kesici İlaçlar
 • Ağrı Kesici İlaçlar
 • Ağrı Nasıl Oluşur?
 • Ağrı Nedir?
 • Ağrı Ve Ağrı Kesici İlaçlar
 • Ağrılar Nasıl Etki Ederler?
 • Ağrının Anlamı
 • Aile Yakınlarının Tedaviye Katılımı
 • Akçaağaç İdrar Kokusu Hastalığı
 • Akçiğer Hastalıkları
 • Akciğer Hastalıkları Belirtileri
 • Akciğer Hastalıkları Koah
 • Akciğer Hastalıkları Nelerdir
 • Akciğer Hastalıkları Tedavisi
 • Akdeniz Kansızlığı
 • Akdiken, Ekşi Muşmula, Barut Ağacı, Yenişen (Aubepine)
 • Akgünlük (Lüban, Olibanum)
 • Akıl Hastaları
 • Akondroplazi
 • Akraba Evliliği
 • Akraba Evliliği Genetik Yönü
 • Akrosiyanoz
 • Aktinoterapi
 • Akut Sarı Atrofi Nedenleri
 • Akut Zehirlenme
 • Alerjik Nezle
 • Alerjik Nezlenin Oluşum Mekanizması
 • Alfa 1 Antitripsin Yetmezliği
 • Alternatif Tedaviler
 • Altını Islatanlar İçin (Yataga İşemeyi Önleyici)
 • Alyuvarlar (Eritrositler)
 • Amber Kabuğu - (Cascara Sagrada)
 • Amel
 • Aminoglikozit Nasıl Kullanılır ?
 • Aminoglikozit Ne Zaman Kullanılır
 • Aminoglikozit Yan Etkileri
 • Aminoglikozitler
 • Amnios Kesesi Ve Suyu - Amputasyon
 • Amniyosentez
 • Amniyosentez Nasıl Yapılır?
 • Amniyosentez Sonuçlar
 • Anafilaktik Şok
 • Anamnez
 • Anason - (Anis Veit}
 • Anjin 3
 • Anksiyete İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Ansefalit
 • Antibiyotiğe Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
 • Antibiyotik Hakkında Uyulması Gereken Kurallar
 • Antibiyotik Özellikleri
 • Antibiyotik Yan Etkileri
 • Antibiyotikler
 • Antibiyotikler
 • Antibiyotikler
 • Antibiyotikler Ne Zaman Kullanılırlar?
 • Antihistaminikler
 • Ardıç - (Genevrler)
 • Ardıç Katranı Ağacı
 • Ardıç Tohumu
 • Aromaterapi
 • Arpa (Orge)
 • Arpa (Orge)
 • Arpa (Orge)
 • Arpa (Orge)
 • Arsenik Zehirlenmesi
 • Arsenik Zehirlenmesi Nedenleri
 • Arslan Ağzı -Kurt ’ağzı (Linaire - Muflier)
 • Arslan Dişi, Yabani Marul, Kara Hindiba (Plssenlit-Denr De Lion)
 • Asabi Kusumlar
 • Aşı Gerekli Midir?
 • Aşı Ve Serumlar
 • Aşılama
 • Asılbent (Benjoln )
 • Aşırı Susuzluk Hissi (Polydipsia)
 • Asistoli’de Tedavi
 • Aslan Pençesi(Alchemilla)
 • Aspirin
 • Aspirin Kullanıldığı Yerler
 • At Kuyruğu, Zambak Otu, Tilki Kuyruğu (Prelede Cbanıp)
 • Avuç Kabarmaları
 • Ayak Hastalıkları
 • Ayak Taban Hastalıkları
 • Ayak Tabanı Hastalıkları
 • Ayak Tırnağı Hastalıkları
 • Ayakla İlgili Biçim Bozuklukları
 • Ayı’lık Kökü - (Chiendent)
 • Ayni Sefa, Gece Sefa (Souci)
 • Ayuverda
 • Ayva (Coing )
 • Az Terleme
 • Bacak Hastalıkları
 • Bacaklarda Oluşan İstiska
 • Bacaklardaki Şekil Bozuklukları
 • Bağ Doku Hastalıkları
 • Bağ Dokusu Hastalıkları
 • Bağ Hastalıkları
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Bağırsak Hastalıkları Belirtileri
 • Bağırsak Hastalıkları Nelerdir
 • Bağışıklık Ve Aşılanma
 • Bahar Hastalıkları
 • Bakla (Feve )
 • Bakteri Hastalıkları
 • Bakteri Hastalıkları Nelerdir
 • Bakteri Nezlesi
 • Bal (Miel)
 • Baldıran (Çlgue)
 • Balgam Ve Geniz Akıntısı
 • Balgam Ve Geniz Akıntısı İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Balık Zehirlenmesi
 • Bant Uygulamalarında Genel Kurallar
 • Barsak Hastalıkları
 • Baş Ağrısı Hastalıkları
 • Baş Vurma
 • Baş Vurma Durumu İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Baş Yaralanmaları
 • Başlıca Öksürük Nedenleri
 • Bayan Hastalıkları
 • Bayılma – Şok - Şuur Kaybı - Kalp Nöbeti
 • Bayılmış İnsana Ne Yapmalı?
 • Bebek Hastalıkları
 • Bebek Pekliği
 • Bebeklerde Cilt Hastalıkları
 • Bebeklerde Göz Hastalıkları
 • Bebeklerde Kas Hastalıkları
 • Bel Bölgesi
 • Belirtiler Ve Görüntüler Asphyxia (Boğulma) Belirtileri Ve Görüntüleri
 • Ben Hastalıkları
 • Beriberi Hastalığı
 • Beslenme Durulmunun Değerlendirilmesi
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beyin Cerrahi Hastalıkları
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Beyin Hastalıkları
 • Beyin Hastalıkları Belirtileri
 • Beyin Hastalıkları Nelerdir
 • Beyincik Hastalıkları
 • Beyni Geliştirmek Beslemek
 • Birlikte Kullanılan İlaçlar
 • Bit
 • Boğaz Hastalıkları
 • Boğmaca Öksürüğü 3
 • Boğulma
 • Boğulmak Ne Yapmak Gerekir?
 • Boğulmak Neye Yol Açar?
 • Boşaltım Sistemi Hastalıkları
 • Boşaltım Sisteminin Hastalıkları
 • Boyun Hastalıkları
 • Bronş Genişlemesi (Bronşektazî)
 • Bronş Genişlemesi (Bronşektazî) Belirtileri
 • Bronş Genişlemesi (Bronşektazî) Gidişi
 • Bronş Genişlemesi (Bronşektazî) Nedenleri
 • Bronş Hiperreaktivitesi Ölçümü
 • Bronzlaşma Tehlikesi
 • Bruselloz (Malta Humması)
 • Bruselloz (Malta Humması) Belirtileri
 • Bruselloz (Malta Humması) Bulaşma Yolları
 • Bruselloz (Malta Humması) Dağılımı
 • Bruselloz (Malta Humması) Korunma
 • Bruselloz (Malta Humması) Nedeni
 • Bruselloz (Malta Humması) Tanı
 • Bruselloz (Malta Humması) Tedavi
 • Buğday 2
 • Bulantaya Karşı
 • Bulantı
 • Bulantı 2
 • Bulantı Ve Kusma
 • Bulantı Ve Kusma Doğal Sağlık Tedavileri
 • Bulantı Ve Kusma İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları
 • Bulaşıcı Göz Hastalıkları
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bulaşıcı Hastalıklar 2
 • Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
 • Bulaşıcılık (Sirayet, Epidemi)
 • Bunaltı Krizi
 • Bunaltı Nevrozu
 • Bunaltı Nevrozu Tedavi
 • Bunaltı Ve Kaygı (Anksiyete)
 • Burun Hastalıkları
 • Buruntularda 4
 • Büyüme Ağrısı
 • Büyüme Ağrısı İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Büyüme Ağrısında Doğal Sağlık Tedavileri
 • Buzda Yaşanan Kazalar
 • Çam Fıstığı 2
 • Çam Kaynatması
 • Çam Tomurcuğu, Çam Palamutu, Kozalak
 • Can Sıkıntısı
 • Can Sıkıntısı 1
 • Can Sıkıntısı 1
 • Can Sıkıntısı, Neşesizlik
 • Çatlaklar 2
 • Çavdar Otu, Çavdar Mahzumesi (Ergot De Seigle)
 • Çay (The)
 • Çay Ve Diğer Hastalıklar
 • Çene Eklemi Hastalıkları
 • Çene Hastalıkları
 • Centaniye Islatmasın
 • Centeniye (Gentian)
 • Çeşitli Baş Ağrıları
 • Çeşitli Pansumanlar
 • Ceviz (Noıx)
 • Çiçek Ve Suçiçeği 2
 • Ciğer Hastalıkları Belirtileri
 • Cildiye Hastalıkları
 • Çilek (Fraise)
 • Çilek Haşlaması
 • Cilt Hastalıkları Çeşitleri
 • Cilt Hastalıkları Kaşıntı
 • Cilt Hastalıkları Nelerdir
 • Cilt Hastalıkları Resimleri
 • Civan Perçemi - Kandil Çiçeği, Binyaprak Otu
 • Çoban Düdüğü - İnsan Kulağı - Çadır Çiçeği Çiçeği (Asaret - Cabaret}
 • Çoban Püsülü (Houx)
 • Çocuk Düşürmek 2
 • Çoçuk Hastalıkları
 • Çocuk Hastalıkları Nelerdir
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 • Çocuk Pekliği
 • Çocuklarda Cilt Hastalıkları
 • Çocuklarda Göz Hastalıkları Tedavisi
 • Çocuklarda Ortopantomografî
 • Çok Etkili Temizlik Maddeleri Çok Güçlü Virüslere Yol Açabilir
 • Çölyak Hastalıgı (Glutene Duyarlı Enteropati)
 • Çördek Otu, Zufa (Hysope)
 • Çörek Otu, Siyah Susam (Nigella)
 • Çöven, Sabun Otu (Saponnaire, Savonniere)
 • Çuha Çiçeği, Bahar Çiçeği (Primevere)
 • Dahiliye Hastalıkları
 • Daktiyosistit
 • Dalak Büyümesi 3
 • Dalak Büyümesi 4
 • Dalak Hastalıkları
 • Dalak Otu, Yer Palamutu Mayası Otu
 • Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Damar Hastalıkları Nelerdir
 • Damar Yoluyla Verilen Maddeler
 • Damla Hastalığı
 • Damla Hastalığı Ve Perhiz
 • Dar Giysiler Giymemek
 • Dengue Ve Dengue Hemorajik Ateşi
 • Deniz Hayvanlarının Isırık Ve Sokmaları
 • Denizanası Ve Mercanlar
 • Depresyon Doğal Tedavisi
 • Deri Altı Enjeksiyon
 • Deri Hastalıkları
 • Deri Hastalıkları Çeşitleri
 • Deri Hastalıkları Nelerdir
 • Deri Pencere Testi
 • Deri Ve Derialtı Dokularındaki Hasarlar
 • Dermatoloji Hastalıkları
 • Devlik Ve Çeşitleri Jigantizm Ve Akromegali
 • Dezenfeksiyon
 • Dezintoksikasyon
 • Dil Hastalıkları
 • Dil Sözcüklerin Kökeni
 • Diltiazem
 • Dirsek Çıkık Ve Kırıkları
 • Diş Ağrısı
 • Diş Hastalıkları
 • Diş Hastalıkları Nelerdir
 • Dış Tehlikelere Yanıt Olarak Bunaltı
 • Dişeti Hastalıkları
 • Dışkı
 • Disleksi
 • Disleksi İçin Önerilen Modern Tıp Tedavileri
 • Disleksinin Sebepleri
 • Diuertikülit
 • Diüretikler
 • Diz Hastalıkları
 • Diz Kapağı Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Doğumu Kolaylaştırmak Ve Sancıları Dindirmek İçin
 • Doğumu Kolaylaştırmak Ve Sancıları Dindirmek Için 2
 • Doku Organlarının Yapı Taşları Bağdoku Ve Kıkırdak
 • Döküntülü Bulaşıcı Hastalıklar
 • Döl Yolu Akıntısı (Beyaz Akıntı)
 • Dolama Şiri Pençe Çıbanlar
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Pankreas

  Hastalıkları