Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Pankreas Hastalıkları
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Pankreas Hastalıkları

 

 

 Pankreas Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

 

 

 Pankreas Hastalıkları ve Tedavisine Yardımcı Olan Bitkisel Ürünler İle İlgili Açıklamalar Makalemizde Yer Almaktadır Okumak İçin Tıklayınız

 

 

Pankreas hastalıkları hakkında bitkisel tedavi yöntemleri için linki tıklayınız

 

 

 

 

   Pankreas hastalıkları az görülen ancak genellikle Önemli hastalıklardır * başlıca nedenleri alkol ve öd taşlarıdır * süreğen pankreas yangısı * teşhis ve tedavisi

   Pankreas karın bölgesinde, midenin alt arka ucuna yaslanmış önemli bir bezdir. Görevi besinlerin kolayca sindirilebilecek biçimde parçalanmasını sağlayan kimyasal maddeleri üretmektir. Besinlerin parçalanması işleminde enzim adı verilen çeşitli kimyasal maddeler rol alır. Bu maddelerin üçte birinden çoğu pankreas, geri kalanları ise bağırsak çeperi tarafından üretilir. Pankreasın ürettiği sıvı, toplayıcı kanallar yoluyla, pankreas kanalında toplanır. Pankreas kanalı, bağırsakları mideye bağlayan onikiparmak bağırsağına açılır.


   Pankreas kolay kolay hastalanmayan bir organdır. Ancak kimi zaman, çok hızlı gelişen ve iveğen pankreatit denen bir yangılanma görülebilir. Yangılanma uzun sürer ve sinsi bir gelişme gösterirse hastalığa süreğen pankreatit denir. Her iki pankreatit türü de az rastlanan hastalıklar olmakla birlikte son derecede tehlikeli durumlardır. Pankreasta ur gibi oluşumlara rastlanabilir.

   İVEĞEN PANKREATİT

   Bu hastalık ancak beş binde bir kişiyi etkiler. Genellikle ansızın başlar. Hasta karın bölgesinin üst kısmında, sağda sırtın ortasına doğru ağrı duyar. Ağrı başlangıçta sürekli ve hafiftir. Bir saat kadar sonra şiddetlenir. Mide bulantısı ve kusma olabilir; yüz solgunlasın Hasta terler. Hastaların yarısında belirtiler üç dört günde geçer. Bununla birlikte kimi durumlarda hastanın durumu hızla kötüleşir, şiddetli kusmalar olur, hasta şok geçirebilir.

   YANGILANMANIN NEDENLERİ

   Yangılanmanın başlıca iki nedeni vardır. Bunlardan biri pankreasla bağırsaklar arasındaki kanalın tıkanma-sıdır. Bu duruma hastanın öd kesesinde oluşmuş öd taşlarının öd kanalıyla pankreas kanalının birleştikleri noktayı tıkamaları yol açar. Birleşme noktası bu kanalların onikiparmak bağırsağına açıldığı bölümdür. Taş her iki kanalı da tıkayarak pankreasın yangılanmasına yol açar. Kimi zaman, taşlar öd kanalı ya da öd kesesinin yangılanmasına neden olur. Yangı pankreasa sonradan geçer.

   Pankreatitin ikinci önemli nedeni aşırı alkol tüketimidir. Sürekli olarak alkol oranı yüksek içki içilmesi pankreası bozar. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, alkolün pankreas salgılarını çoğaltıcı bir etki yaptığı saptanmıştır. Öte yandan alkol, kanallar çevresindeki hücrelerin şişmesine yol açarak, bezdeki kanalların tıkanmasını kolaylaştırır. Tıkanan kanalların pankreatite neden olduğu düşünülmektedir. Başka bir olasılık da, alkoliklerin pek çoğunda görülen beslenme yetersizliğinin yol açtığı protein eksikliğinin yangılanmaya yol açmasıdır.

   İVEĞEN PANKREATİTİN TEDAVİSİ

   Pankreatitli hastaların birçoğu hastanede tedavi edilir. Ağrı Kesici iğneleri yapılır, damardan serum verilir. Pankreas yangısının önüne geçebilecek özel bir ilaç yoktur. Ancak hastaların çoğunluğu dinlenme ve iyi bir bakımla iyileşirler. Durumu kötüleşen hastalar ameliyat edilir. Ameliyat özellikle öd taşlarının pankreas kanalını tıkadığı durumlarda yapılır. Taş alınırken pankreasın belli bir bölümünü çıkarmak gerekir. Ancak bu ameliyattan sonra pankreas özsularının dışarı sızması tehlikesi vardır. Sızma nedeniyle ameliyat yeri kapanmayabilir. Bu durum yeni sorunlar çıkmasına yol açar. Hastanın durumu çok ağırsa, doktorlar taşı almaktan kaçınırlar. Çünkü bu durumda ameliyatın tehlikesi çok büyüktür. Ameliyat için hastanın biraz iyileşmesi beklenir. Kimi zaman pankreasta yangılanma sonucu büyük kistler oluşur. Kistlerin de daha sonra yapılacak bir ameliyatla temizlenmesi gerekir. Tıbbi girişimlere karşın iveğen pankreatit hastalarının onda biri ölür.

   İveğen pankreatiti olan kişilerin hastalığın ilerlemesini önlemek için alkolü hemen bırakmaları gerekir.

   SÜREĞEN PANKREATİT

   Süreğen pankreatit yavaş ilerleyen sinsi bir hastalık olduğundan belirtiler haftalarca, hatta aylarca ortaya çıkmayabilir. En değişmez belirtisi karnın üst bölümündeki ağrıdır. Zaman zaman sırtta ağrı duyulur. Kimi zaman son derece şiddetlenir. Hasta kamburunu çıkararak oturunca biraz azalır. Yemek veya içki ağrının artmasına yol açar.

   Pankreas yangılanması yeterli miktarda enzim oluşmasını engellediğinden hasta besinini yeterince sindiremez. Yediği yağ ve proteinler bağırsaklarda özümlenemeden vücut dışına atılır. Bu nedenle dışkı aşırı yağlı olur. Hasta kilo kaybeder, ishal olabilir.

   Süreğen pankreatiti olan hastaların yaklaşık olarak yarısında bezdeki ensülin üreten odacık hücreleri yıkıma uğradığından şeker hastalığı görülür. Şeker hastalığının ilk belirtileri susuzluk, sidiğin çok artması ve kolayca bir enfeksiyona yakalanmadır.

   Zayıf, sık sık tekrarlayan ağrılardan yakınan ve sonunda şeker hastalığına yakalanan bir alkolik süreğen pank-reatitli hastaların tipik örneğidir. Çünkü hastalığın fazla iveğen olmayan türünün iki ana nedeni öd taşları ve alkolizmdir. Bunlardan alkolizm daha yaygın bir nedendir. Hastalığın varlığından kuşkulanıldığında bir dizi test yapılarak teşhis konur. En basit test hastanın dışkısında fazla miktarda yağ ya da protein olup olmadığını araştırmaktır.

   SÜREĞEN PANKREATİTİN TEDAVİSİ

   Hasta alkolikse, hemen bu alışkanlığından vazgeçmesi istenir. Çünkü en küçük dozda bir alkol bile çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ağrıları azaltmak için ağrı kesici ilaç kullanılır. Ancak ağrı kesici olarak uzun süre morfin ve benzeri ilaçları kullanmak alışkanlık yapabileceğinden tehlikelidir. Besinlerin sindirilmesini kolaylaştırmak amacıyla hastaya enzim içeren kapsüller verilir. Kilo kaybını önlemek için yağ ve karbonhidratlı bol besinler içeren bir beslenme biçimi önerilir. Hastada şeker hastalığı başlarsa ensülin tedavisine geçmek gerekir.

   Kronik pankreatitli hastaların yarısından çoğu tedavi edilince iyileşir. Alkolü bırakmayan kişilerde ise ağrılar sürer ve hastalık arasıra şiddetlenir. Bununla birlikte alkolü bırakanlarda bile bir miktar ağrı olabilir. Bu durumda pankreasın bir bölümünü ameliyatla almak gerekir. Bu ameliyatın güçlüğü ve yan etkileri olması nedeniyle, her zaman uygulanan bir yöntem değildir. Varsa öd taşlarının da ameliyatla alınması gerekir. Ancak öd taşlarının alınmasından sonra bile pankreatit tamamen iyileşmeyebilir.

   KİSTLİ FİBROZ


   Kistli fibroz pankreastan başka sümüksü madde salgılayan öteki bezleri de etkileyen bir hastalıktır. Bunlar arasında akciğerlerdeki ve bağırsak çeperlerindeki bezler de vardır. Hastalığın-nedeni, bezlerdeki bir aksaklık sonucu, sümüksü maddenin çok az ve çok koyu salgılanmasıdır. Hastalık çocuklarda 3000′de bir oranında görülür. Anne ve babanın akraba, örneğin kardeş çocukları olmaları durumunda hastalanma olasılığı artar.

   KİSTLİ FİBROZUN BELİRTİLERİ

   Hastalık kimi zaman çocuk doğarken kendini belli eder. Normal olarak çocuk doğum sırasında mekonyum adı verilen, koyu ve rengi yeşile çalan bir maddeyle sümüksü bir madde içinden geçer. Eğer sümüksü madde oluşmamışsa mekonyum kaygan olmadığından çocuğun geçmesi olanaksızlasın Bu durumda mekonyumun operatör tarafından alınması gerekir.

   Hastalığın 3 ile 18 aylık arasındaki çocuklarda ortaya çıkması olasılığı daha fazladır. Belirtileri ishal ve kilo kaybıdır. Pankreasın sümüksü maddeyle tıkanması ve yeterli miktarda sindirim enzimi üretememesi sonucunda, yağlar ve proteinler sindirilemeden dışkıya geçer. Kistli fibrozu olan çocuklarda akciğerlerde sümüksü madde üretiminin yetersizliğine bağlı olarak göğüs enfeksiyonları oluşur.

   TEŞHİS AMACIYLA UYGULANAN TESTLER

   Kistli fibrozdan kuşkulanıldığında özel bir test uygulanarak teşhis konur. Test bir filtre kâğıdında toplanan terin içindeki tuz oranının araştırılmasına dayanır. Kistli fibrozu olan çocuklarda ter normalden daha yoğun olacağından tuz oranı da yüksektir.

   PERHİZ VE ÖTEKİ TEDAVİ YOLLARI

   Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Ancak teşhis erken konursa, hastayı rahatlatıcı önlemler alınabilir. Öncelikle karbonhidratlı ve yağlı bir beslenme biçimi uygulanır. Ayrıca her yemekte besinlerin sindirimine yardımcı olacak enzimleri içeren ilaçlar alınır. Böylece ishal ve kilo kaybının önüne geçilir. Düzenli olarak Antibiyotik kullanılarak göğüs enfeksiyonları önlenir.

   Anne ve babaya çocuğun akciğerlerini temiz tutmasının yolları öğretilir. Hastalığa yakalanan çocuklar dikkatli bir tedavi uygulanırsa yaşarlar. Ancak ağır bir akciğer hastalığı geçirirlerse akciğerleri yıkıma uğrayabilir. Çok ağır durumlarda ise, büyük bir olasılıkla hasta çocuk ölebilir.

 

 

 

 

 

 

Etiket :  pankreas, şeker, pankreas rahatsızlığı, pankreas hastalığı, şeker hastalığı, düşük şeker, pankreas tıkanıklığı

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Mustafa Yerpalımerhabalar pankreas kanserinde nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyim ? Tamamen tedavisi mümkün müdür ? Bu konuda bilgilendirir misiniz . En kısa sürede cevabınızı bekliyorum . Teşekkür ederim , iyi çalışmalar .
 • Diğer Makaleler
 • Bağ Dokusu Hastalıkları
 • Bağ Doku Hastalıkları
 • Kulak Hastalıkları Nelerdir
 • Beyin Hastalıkları Belirtileri
 • Kan Dolaşımı Hastalıkları
 • Erkeklik Organı Hastalıkları
 • Meditasyon
 • Karbon Tetraklorür
 • Medial Maksillektomi
 • Total Maksillektomi
 • Tırnak Hastalıkları
 • Boşaltım Sisteminin Hastalıkları
 • Köpek Hastalıkları
 • Boğaz Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları Akıntı
 • Testis Hastalıkları
 • Beyin Cerrahi Hastalıkları
 • Mesane Hastalıkları
 • Gastroenteroloji Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları Miyom
 • Saç Derisi Hastalıkları
 • Ayak Tabanı Hastalıkları
 • Ayak Taban Hastalıkları
 • Diz Kapağı Hastalıkları
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Konnektif Doku Hastalıkları
 • Ruh Hastalığı Çeşitleri
 • Topuk Hastalıkları
 • Wilson Hastalığı Tedavisi
 • Kalp Hastalıkları Çeşitleri
 • İdrar Kesesi Hastalıkları
 • Kasık Fıtığı Bitkisel Tedavi
 • Karında Oluşan İstiska
 • Çocuk Düşürmek 2
 • Nefrit
 • İlk Yardım İçin Ecza Dolabı
 • Döküntülü Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bruselloz (Malta Humması) Dağılımı
 • Boğulmak Ne Yapmak Gerekir?
 • Zehirlenmeler Salmonella
 • Vulva Ve Dol Yolu Tümörleri Tedavi
 • Yemek Borusu Tümörleri Erken Tanı
 • Beslenme Durulmunun Değerlendirilmesi
 • Erişkin Respiratuar Destek Tedavi
 • Düzelmekte Olan Ards Hastasının Desteğinden Ayrılması
 • Toraks Travmalı Hastalarda Acil Torakotomi Endikasyonları
 • Düzelmekte Olan Ards Hastasının Desteğinden Ayrılması: Sonuç
 • Sepsis Sendromu
 • Gazlı Gangren
 • Monitorizasyon
 • Gastrointestinal Sistemle İlgili
 • Postoperatif Ağrı
 • Azot Protoksit (N20)
 • Epidural Anestezi
 • Obstetrik Girişimler
 • İnsidans Ve Risk Altındaki Hastalar
 • Travma Ve Ağrı
 • Non-Farmakolojik Yöntemler
 • Karsinoid Tümörleri
 • Penetran Göğüs Duvar
 • Hemotoraks
 • Künt Karın Travmaları
 • Duodenum
 • Dalak
 • Etiyoloji Ve Fizyopatoloji
 • Arteriyel Spazm
 • Subgaleal Hematom
 • Minör (Hafif) Kafa Travması (Konküzyon)
 • Kafa Travması
 • Travmatik Hematomlar
 • Epidural Hematomlar
 • Antimikrobiyal Tedavi
 • Önleme
 • Onkogenler
 • Methotrexate (Mtx)
 • Melphalan
 • Mitoxantrone
 • Sinir Dokusu Tümörleri
 • Hla Sisteminin Genetik Organizasyonu
 • Pankreas Transplantasyonunda Endikasyonlar
 • Cerrahi Hastalıklar
 • Gastrointestinal Sistem Motilitesi
 • Radyonüklid Venografi
 • Lenfosintigrafi
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Diş Hastalıkları
 • Sinir Hastalıkları
 • Ağız Hastalıkları
 • İç Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları Doktoru
 • Göz Hastalıkları
 • Genetik Hastalıkları
 • Çoçuk Hastalıkları
 • Dahiliye Hastalıkları
 • Boşaltım Sistemi Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Sindirim Hastalıkları
 • Sindirim Sisteminin Hastalıkları
 • Sinir Sisteminin Hastalıkları
 • Kardiyovasküler Hastalıkların Risk Faktörleri
 • Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Obezite
 • Kas Hastalıkları
 • Kulak Hastalıkları
 • Barsak Hastalıkları
 • Tiroid Hastalıkları
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Akçiğer Hastalıkları
 • Deri Hastalıkları
 • Kan Hastalıkları
 • Solunum Hastalıkları
 • Mıde Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Bebek Hastalıkları
 • Kemik Hastalıkları
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Nöroloji Hastalıkları
 • Solunum Sisteminin Hastalıkları
 • Bakteri Hastalıkları
 • Dişeti Hastalıkları
 • Virüs Hastalıkları
 • İnfeksiyon Hastalıkları
 • Ayak Hastalıkları
 • Dil Hastalıkları
 • Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Beyin Hastalıkları
 • Dudak Hastalıkları
 • Vitamin Eksikliği Hastalıkları
 • Kapak Hastalıkları
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Uyku Hastalıkları
 • Erkek Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları İzmir
 • Dolaşım Sistemin Hastalıkları
 • Bayan Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları İstanbul
 • Bacak Hastalıkları
 • İç Hastalıkları Doktoru
 • İzmir Kadın Hastalıkları
 • Pankreas Hastalıkları
 • Solunum Yolu Hastalıkları
 • Akıl Hastaları
 • Kalın Bağırsak Hastalıkları
 • Romatizma Hastalıkları
 • Psikiyatri Hastalıkları
 • Metabolizma Hastalıkları
 • Sinir Hastalıkları Tedavisi
 • Solunum Yolları Hastalıkları
 • Kalp Hastalıkları Tedavisi
 • Bağ Hastalıkları
 • Kromozom Hastalıkları
 • Cilt Hastalıkları Resimleri
 • Kbb Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları Nelerdir
 • Genel Cerrahi Hastalıkları
 • Kalp Kapakçığı Hastalıkları
 • İç Hastalıkları Nelerdir
 • Kalp Kapağı Hastalıkları
 • Cilt Hastalıkları Nelerdir
 • İç Hastalıkları
 • Deri Hastalıkları Nelerdir
 • Sinir Hastalıkları Nelerdir
 • Kalın Barsak Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları Nedir
 • Sinir Hastalıkları Belirtileri
 • Kanser Hastalıkları
 • Çene Hastalıkları
 • Dermatoloji Hastalıkları
 • İdrar Hastalıkları
 • Omurga Hastalıkları
 • Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Ortopedi Hastalıkları
 • Kaşıntı Hastalıkları
 • Tiroid Hastalıkları Belirtileri
 • Kış Hastalıkları
 • İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Grip Hastalıkları
 • Tansiyon Hastalıkları
 • Endokrin Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları Tedavisi
 • Kadın Hastalıkları Hastanesi
 • Mide Hastalıkları Belirtileri
 • Kadın Hastalıkları Kist
 • Kalp Hastalıkları Nelerdir
 • Akciğer Hastalıkları Belirtileri
 • Kas Hastalıkları
 • Solunum Hastalıkları Nelerdir
 • Göz Hastalıkları Hastanesi
 • Göz Kapağı Hastalıkları
 • Omurilik Hastalıkları
 • Makat Hastalıkları
 • Dalak Hastalıkları
 • İdrar Yolu Hastalıkları
 • Hematoloji Hastalıkları
 • Bağırsak Hastalıkları Belirtileri
 • Göz Hastalıkları Belirtileri
 • Kas Hastalıkları Tedavisi
 • Yemek Borusu Hastalıkları
 • Endokrinoloji Hastalıkları
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 • Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Yüz Hastalıkları
 • Orta Kulak Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları Nelerdir
 • Cildiye Hastalıkları
 • Kolon Hastalıkları
 • Yaşlılık Hastalıkları
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Ses Hastalıkları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Karın Hastalıkları
 • Akciğer Hastalıkları Tedavisi
 • Göz Kapak Hastalıkları
 • Zayıflama Hastalıkları
 • İnce Bağırsak Hastalıkları
 • Kas Hastalıkları Belirtileri
 • Boyun Hastalıkları
 • Cilt Hastalıkları Çeşitleri
 • Çocuk Hastalıkları Nelerdir
 • Kan Hastalıkları Belirtileri
 • Gen Hastalıkları
 • Lenf Hastalıkları
 • Yenidoğan Hastalıkları
 • Romatoloji Hastalıkları
 • İç Hastalıkları Kitabı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Nedir
 • Kas Hastalıkları Nelerdir
 • Deri Hastalıkları Çeşitleri
 • Elma Hastalıkları
 • Göbek Hastalıkları
 • İç Hastalıkları Kitapları
 • Saç Derisi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir
 • Genital Bölge Hastalıkları
 • İntaniye Hastalıkları
 • Yumurtalık Hastalıkları
 • Mide Bağırsak Hastalıkları
 • Onkoloji Hastalıkları
 • Tükrük Bezi Hastalıkları
 • Virüs Hastalıkları Nelerdir
 • Bahar Hastalıkları
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Saç Hastalıkları Tedavisi
 • İç Kulak Hastalıkları
 • İdrar Yolları Hastalıkları
 • Endokrin Sistem Hastalıkları
 • Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları
 • Yaz Hastalıkları
 • Akciğer Hastalıkları Nelerdir
 • Bakteri Hastalıkları Nelerdir
 • Terleme Hastalıkları
 • Tırnak Hastalıkları Resimli
 • Kemik Hastalıkları Nelerdir
 • Çene Eklemi Hastalıkları
 • Bebeklerde Cilt Hastalıkları
 • Koroner Kalp Hastalıkları
 • Gırtlak Hastalıkları
 • Damar Hastalıkları Nelerdir
 • Cilt Hastalıkları Kaşıntı
 • Üriner Sistem Hastalıkları
 • Saçlı Deri Hastalıkları
 • Karaciğer Hastalıkları Nelerdir
 • Kaşıntılı Deri Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları Kanama
 • Diş Hastalıkları Nelerdir
 • Bebeklerde Göz Hastalıkları
 • Çocuklarda Göz Hastalıkları Tedavisi
 • Akciğer Hastalıkları Koah
 • Nefes Borusu Hastalıkları
 • Ben Hastalıkları
 • Çocuklarda Cilt Hastalıkları
 • Beyin Hastalıkları Nelerdir
 • Kemik Hastalıkları Tedavisi
 • Baş Ağrısı Hastalıkları
 • Rahim Ağzı Hastalıkları
 • Ayak Tırnağı Hastalıkları
 • Safra Yolları Hastalıkları
 • Bağırsak Hastalıkları Nelerdir
 • Bebeklerde Kas Hastalıkları
 • Safra Yolu Hastalıkları
 • Rahim Hastalıkları Nelirtileri
 • Bulaşıcı Göz Hastalıkları
 • Toplardamar Hastalıkları
 • Eklem Hastalıkları Nelerdir
 • Toplar Damar Hastalıkları
 • Reflü Hastalığı
 • Kalsiyum Gereksinmesi Ne Kadardır?
 • Depresyon Doğal Tedavisi
 • Lösemi Bitkisel Tedavi
 • Sinir Sistemi Hastalıkları 2
 • Idrar Yolları Hastalıkları 2
 • İyonizan Radyasyonla Zedelenme
 • Radyasyon Zedelenmesi Özeti
 • Genel Ağrılar
 • Yüz Ağrıları
 • Soğuk Algınlığı Ve Üşütme
 • Vücut Kırıklığı
 • Can Sıkıntısı, Neşesizlik
 • Neşvünema, Büyüme Geriliği
 • Filebit
 • Pankreas

  Hastalıkları