Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Özel Durumlarda Tabii Yoldan Aile Planlaması (Doğum Sonrası – Emzirme Dönemi Menopoz)
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Her kadının fertilite siklusuna, hayatının belli zamanlarına tabii yoldan aile planlaması açısından bakıldığında, özel bir yaklaşım gerektiren 'tabii, bazen de tabii olmayan olaylarla bu yöntemin kesintiye uğrayabileceği görülmektedir. Siklusdaki bu normal kesintilerden biri hamilelik ve çocuk doğumudur. Kadının, hamilelik esnasında ve onu izleyen aylar boyunca vücudunda ve fertilite siklusunda neler olup bittiğini bilmesi önemlidir. Bir kadının hayatında gerginlik yaratma potansiyeline sahip bir başka önemli dönem de yaş dönümüdür. Yaş dönümü (veya klimakteryum) terimi bir kadının hayatında üretken olduğu ve olmadığı devreleri birbirinden ayırmak için kullanılır ve üreme siklusunun yavaşlamaya başladığı Menopoz öncesi ile kadının fiilen adetinin kesildiği menopozu ve menopoz sonrası devresini içine alır. Bu süre zarfında kadın doğurganlık gücünün azalmasına ve en nihayet kaybolmasına uyum sağlamak zorundadır. Bu dönemde kadın, vücudundaki farklılaşma hakkında ne kadar çok şey öğrenirse bu değişiklikleri anlayabilme ve onları başarıyla değerlendirme şansı da o derece artar.

Fertilite, siklusunu tamamen bozan ve tabii yolun dışındaki bir uygulama da doğum kontrol haplarının alınmasıdır. Bu tür hapların çoğu Yumurdamaya yol açan hormonsal sistemin normal işleyişini engelleyerek çalışır. Kadın bu hapları almaya ara verdiği zaman, normal adet düzeninin yeniden rayına oturması ve düzenli yumurtlama refleksinin kurulması için belli bir sürenin geçmesi gerektir. Tabii yoldan aile planlaması teknikleri kadının normal fertilitesinin yeniden düzenlenmesini de temin eder. Hamilelik esnasında, FSH (Folikül Stimulen Hormon) ve LH (Luteinizasyon yapan Hormon) serbest bırakılması fizyolojik bir mekanizma ile önlenerek yurnurtlamanın bastırılması için bol miktarda östrojen ve progesteron üretilir. Bu hormonlara ek olarak, kan dolaşımında çocuğun doğduktan sonra beslenmesi için süt üretilmesiyle doğrudan ilgili prolaktin hormonunun mevcudiyetini sayabiliriz. Bu Hormon yumurtlamanın meydana gelmesini önlemek için üretilen FSH ve LH üzerinde nötralize edici etki yapar. Yumurtlamaya karşı bu fizyolojik engeller, hamilelik boyunca «tabii» veya fizyolojik bir Kısırlık yaratır ve bu durum bebeğin doğumundan sonraki ilk haftalara kadar devam eder, bazen daha da uzun sürebilir. Doğumdan sonraki bu fizyolojik infertilite süresi kadından kadına değişir, ancak annenin bebeğini kendi sütüyle ya da biberondan beslernesi bunu doğrudan doğruya etkiler. Bebeğini sadece kendi sütüylebesleyen veya kendi sütünün yanı sıra besleyici katı ya da sıvı besin leri bebeğin diyetine ekleyen annderin kısırlık süresi bunlardar etkilenebilmektedir. Bebcğini Biberonla Besleven Annede Fertilite

1 .Doğumu izleyen ilk birkaç hafta içinde, annenin kanındaki östrojen ve progesteron yoğunluğu azalır. Bebek anne sütü emmiyorsa, anne vütudu prolaktin üretmek için uyarılmaz, böylece bu hormonun düzeyi de düşer. Sonuç olarak vumurtlarnaya karşı fizyolojik engeller kalkmış olur ve tabii kısırlık süresi sona erer. Bebeğini biberonla besleyen annenin ne zaman tekrar doğurganlığa döneceğini tam olarak belirleyen değişmez kurallar yoktur, anmak bu anneleri kendi sütüyle bebeğini besleyen anneden kesin olarak daha önce fertil döneme dönerler. 1968'de biberonla bebeğini besleyen erineler arasında yapılan bir incelemede hepsinin doğumdan sonraki 5. ayın sonunda yumurtlamış oldukları ortaya çıkmıştır; bunlar içinde 2/3'si doğumdan sonraki 3 ay içinde, birkaçı da doğumdan sonraki 6 hafta içinde yumurtlamıştır. .

Tabii Yoldan Aile Planlaması ve Bebeğini Biberonla Besleyen Anneler Bebcğini. biberonla besleyen anne istenmeyen gebeliği önlemek arzusundaysa hızla fertilite dönemine geçme ihtimalini hesaba kalmalı ve doğumdan önce yaptığı gibi fertilite göstergelerini gözlemlemeye, çizelgeler halinde düzenlemeye yeniden başlarnahdır. Çift doğumdan sonraki ilk üç hafta boyunca kadının infertil olduğunpan emin olmalıdır ve eğer 'kadın kendini iyi hissediyorsa ve zevk alabiliyorsa, Cinsel ilişki kurmaktan çekinmelerine gerek yoktur. Bununla beraber kadın idealolarak, doğumdan 14 gün sonra BVI'sını çizelgede işaretlemeye başlamalı ve bu tcsbitte 3. haftanın sonundan daha geç kalmamalıdır. Başlangıçta BVI yüksek ve yanıltıcı olabilir ancak kısa sürede düzclecckıir. Fert iliteve dönüş konusunda tam bir bilgi vermese de gözlemlenen herhangi bir mukus belirtisini sağlamlaştırıcı, teyit edici roloynayabilir.

Kesin vücut ısıst değişmesi vumurılarnayı gösterir şekilde bir kere ycrlcşt iği takdirde kadın normal fertilite siklusunun yeniden çalıştığından yani yumurtlama olduğundan emin . olabilir. Doğumdan sonra görünen ve 6 hafta ya da daha fazla devam edebilen kanlı Vajinal Akıntı (lobi) yüzünden mukusu gözlertıc zorluğu çekiyorsa, kadına ısı değişmeo sindensonra kaydedilen dördüncü yüksek vücut ısısı gününden sonraya kadar genital ilişkiyi geciktirmesi salık. verilir. O zaman, yumurtlamanın gerçekten meydana geldiğine ve şimdi yumurtlamasonrası infertil devrede olduğundan emin olabilir. Doğum sonu akıntısı kurur kurumaz, kadın doğum öncesinde olduğu gibi, kendi temel infertilite modelini çizil ge halinde düzenlemeye başlayabilir. Çizelgede bir kuruluk modeli algılamışlarsa çift: siklusun yumurtlama öncesinde mukus belirtilerinde uygulanan kuralları izleyerek, kuru günlerin akşamında cinsel ilişkide bulunabilir. Çizelgede değişmeyen mukus modeli çıkmışsa bunun gerçekten temel infertil model olup olmadığını anlamak için iki hafta beklemelidir. Kuruluk halinden mukus ifrazına veya bir mukus tipinden ötekine geçiş gibi, gözlemlenen herhangi bir değişme fertiliteye dönüş işareti gibi yorumlanmalıdır. Tabii bu arada çift durum açıklık kazanıncaya kadar tedbirsiz cinsel ilişkide bulunmamalıdır.

Buna göre, söz konusu tipte muk us un son günü, doruk mukus günü olarak çizelgede gösterilmeli ve onu izleyen üç gün boyunca kadının fertil olduğu kabul edilmelidir. İşte BVI'nın yardımcı olabileceği nokta budur. Çünkü görülen ısı değişmesi doruk mukus semptomunu destekler. Önceki bahislerde uygulandığı gibi fertilite göstergeleri gözlemlenip çizelgeler çıkarılırsa, genellikle fertilite, biberonla bebekle besleyen kadınlarda oldukça çabuk başlamakta ve normal yumurtlama si ki us ları düzene girmektedir. Düzenli sikluslar bir kez başladıktan sonra kadın fertilite devresinin başlangıcını takvim hesabıyla bulmak istiyorsa, yeniden en az altı aylık siklus kaydı tutmalıdır. Doğumdan sonraki ilk sikluslarda, anne ister kendi sütüyle, ister biberonla bebeğin i beslesin, siklusun (yumurtlamadan bir sonraki adete kadar olan) luteal devresi normalden kısa olmaya eğilimlidir, böylece bütün siklus normalden kısa olacaktır. Takvim hesabı yaparken böyle kısa siklusları hesaba katmamak ve siklus uzunluklarını kaydetmeden önce siklus modelinin normale dönmesini beklemek akıllıca olacaktır.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Aile Planlaması
 • Aile Planlamasında Tabii Yöntemlerin Kullanılması Ne Denli Etkilidir?
 • Aşerme
 • Bir Aile Planlaması Yöntemi Seçme
 • Birden Çok Göstergeli Yöntemler
 • Birden Fazla Yumurtlama Göstergelerinin Kullanıldığı Yöntemle
 • Cinsel Organların Gelişmesi Ve İşleyişler
 • Doğum Kontrol Haplan Almayı Bıraktıktan Sonra Tabii Yoldan Aile Planlaması
 • Doğum Sancıları
 • Doğum Sancısı 2
 • Doğurgan Devre İçinde Bulunduğunuzu Nasıl Bilebilirsiniz?
 • Doğurganlık Bilinci
 • Doğurganlık Siklusu Nedir Ve Ne Zamandır?
 • Düşük
 • Düşük Tehdidi
 • Düşük Tehlikesi
 • Ektopik Gebelik
 • Ektopik Gebelik Özeti
 • Emziklilik Döneminde Beslenme
 • Emziklilikte Enerji Ve Besin Öğeleri İhtiyacı
 • Erkek Üreme Sistemi
 • Gebelerin Kusması
 • Gebeliği Önleme 2
 • Gebeliği Önleme 3
 • Gebelik Döneminde Beslenme
 • Gebelik Döneminde Enerji Ve Besin Öğeleri Gereksinimleri
 • Gebelik Hastalıkları
 • Gebelık Öncesinde Obezitenin Tedavisi Ve Ağırlık Kontrolü Nasıl Yapılmalıdır?
 • Gebelik Sürecinde Kullanılmaması Gereken Bitkiler
 • Gebelik Ve Arka Ağırısı
 • Gebelik Ve Romatizma
 • Gebelikle İlgili (Gestasyonel) Trofoblastik Hastalıklar
 • Gebelikte Ağırlık Kazanımı
 • Gebelikte Ağırlık Kazanmak
 • Gebelikte Artan Enerji Ve Besin Öğeleri Gereksinmeleri
 • Gebelikte Beslenme Neden Önemlidir?
 • Gebelikte Beslenmeye Bağlı Görülebilen Sağlık Sorunları
 • Gebelikte Kusma
 • Gebelikte Pasif Sigara İçiciliği
 • Gebelikte Sigara Kullanmak
 • Gebelikte Sigarayı Bırakmanın Önemi
 • Gebelikte Tüketilmesi Gerekli Besinler Ve Miktarları
 • Gestasyonel (Gebelikle İlgili) Trofoblastik Hastalık Özeti
 • Hamile Kalır
 • Hamile Kalmak
 • Hamile Kalmaz
 • Hamileliği Önleme
 • Hamilelik
 • Hamilelik (Gebelik]
 • Hamilelik 2
 • Hamilelik Sancıları
 • Hamilelikte 10.hafta
 • Hamilelikte 11.hafta
 • Hamilelikte 12.hafta
 • Hamilelikte 13.hafta
 • Hamilelikte 14.hafta
 • Hamilelikte 15.hafta
 • Hamilelikte 16.hafta
 • Hamilelikte 17.hafta
 • Hamilelikte 18.hafta
 • Hamilelikte 19.hafta
 • Hamilelikte 2.ay
 • Hamilelikte 2.hafta
 • Hamilelikte 20.hafta
 • Hamilelikte 21.hafta
 • Hamilelikte 22.hafta
 • Hamilelikte 22.hafta
 • Hamilelikte 23.hafta
 • Hamilelikte 24.hafta
 • Hamilelikte 25.hafta
 • Hamilelikte 26.hafta
 • Hamilelikte 27.hafta
 • Hamilelikte 28. Hafta
 • Hamilelikte 28.hafta
 • Hamilelikte 29.hafta
 • Hamilelikte 3.hafta
 • Hamilelikte 30
 • Hamilelikte 30.hafta
 • Hamilelikte 31.hafta
 • Hamilelikte 32.hafta
 • Hamilelikte 33.hafta
 • Hamilelikte 34. Hafta
 • Hamilelikte 34.hafta
 • Hamilelikte 35. Hafta
 • Hamilelikte 35.hafta
 • Hamilelikte 36.hafta
 • Hamilelikte 37.hafta
 • Hamilelikte 38.hafta
 • Hamilelikte 38.hafta
 • Hamilelikte 39.hafta
 • Hamilelikte 4.hafta
 • Hamilelikte 40.hafta
 • Hamilelikte 41.hafta
 • Hamilelikte 5.hafta
 • Hamilelikte 6.ay
 • Hamilelikte 6.hafta
 • Hamilelikte 7.ay
 • Hamilelikte 7.hafta
 • Hamilelikte 8.ay
 • Hamilelikte 8.hafta
 • Hamilelikte 9.ay
 • Hamilelikte 9.hafta
 • Hamilelikte A Vitamini
 • Hamilelikte Adet
 • Hamilelikte Adet Ağrıları
 • Hamilelikte Adet Belirtileri
 • Hamilelikte Adet Dönemi
 • Hamilelikte Adet Görme
 • Hamilelikte Adet Görülürmü
 • Hamilelikte Adet Kanaması
 • Hamilelikte Ağız Acıları
 • Hamilelikte Ağız Kokusu
 • Hamilelikte Ağız Kuruluğu
 • Hamilelikte Ağrı
 • Hamilelikte Ağrı Kesici
 • Hamilelikte Ağrılar
 • Hamilelikte Akıntı
 • Hamilelikte Akıntı Gelmesi
 • Hamilelikte Akıntı Nedenleri
 • Hamilelikte Akıntı Normalmi
 • Hamilelikte Akıntı Rengi
 • Hamilelikte Akıntının Rengi
 • Hamilelikte Albümin
 • Hamilelikte Alerjik Rinit
 • Hamilelikte Alınan Kilolar
 • Hamilelikte Alkol
 • Hamilelikte Alkol Kullanımı
 • Hamilelikte Altıncı Ay
 • Hamilelikte Altıncı Hafta
 • Hamilelikte Anemi
 • Hamilelikte Anne Psikolojisi
 • Hamilelikte Antibiyotik
 • Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı
 • Hamilelikte Antidepresan Kullanımı
 • Hamilelikte Araba Kullanımı
 • Hamilelikte Aşerme
 • Hamilelikte Aşı
 • Hamilelikte Aşı Takvimi
 • Hamilelikte Aşılama
 • Hamilelikte Aşılar
 • Hamilelikte Aspirin Kullanımı
 • Hamilelikte Astım
 • Hamilelikte Ateş
 • Hamilelikte Ateş Basması
 • Hamilelikte Ayak Ağrıları
 • Hamilelikte Ayak Ağrısı
 • Hamilelikte Ayak Şişliği
 • Hamilelikte Ayak Şişmeleri
 • Hamilelikte Ayak Şişmesi
 • Hamilelikte Ayak Uyuşması
 • Hamilelikte Ayakların Şişmesi
 • Hamilelikte Aylar
 • Hamilelikte Ayva Yemek
 • Hamilelikte Bacak Ağrıları
 • Hamilelikte Bacak Ağrısı
 • Hamilelikte Bacak Krampları
 • Hamilelikte Bacak Şişmesi
 • Hamilelikte Badem Yağı
 • Hamilelikte Bademin Faydaları
 • Hamilelikte Bakım
 • Hamilelikte Bal
 • Hamilelikte Bal Yemek
 • Hamilelikte Balgam
 • Hamilelikte Balık
 • Hamilelikte Balık Tüketimi
 • Hamilelikte Balık Yağı
 • Hamilelikte Balık Yemek
 • Hamilelikte Baş Ağrıları
 • Hamilelikte Baş Ağrısı
 • Hamilelikte Baş Dönmesi
 • Hamilelikte Batıl İnançlar
 • Hamilelikte Bebeğin Beslenmesi
 • Hamilelikte Bebeğin Cinsiyeti
 • Hamilelikte Bebeğin Kilosu
 • Hamilelikte Bebek Beslenmesi
 • Hamilelikte Bebek Gelişimi
 • Hamilelikte Bebek Gelişimi
 • Hamilelikte Bebek Hareketleri
 • Hamilelikte Bebek Kilosu
 • Hamilelikte Bebek Ölümü
 • Hamilelikte Bel Ağrıları
 • Hamilelikte Bel Egzersizleri
 • Hamilelikte Bel Fıtığı
 • Hamilelikte Belirtiler
 • Hamilelikte Beşinci Ay
 • Hamilelikte Beşinci Hafta
 • Hamilelikte Beslenme
 • Hamilelikte Beslenme Listeleri
 • Hamilelikte Beslenme Listesi
 • Hamilelikte Beslenme Menüsü
 • Hamilelikte Beslenme Önerileri
 • Hamilelikte Beslenme Programı
 • Hamilelikte Beslenme Şekli
 • Hamilelikte Beyin Gelişimi
 • Hamilelikte Bıldırcın Yumurtası
 • Hamilelikte Bilinmesi Gerekenler
 • Hamilelikte Birinci Ay
 • Hamilelikte Bitki Çayları
 • Hamilelikte Bitkiler
 • Hamilelikte Bitkisel Çaylar
 • Hamilelikte Böbrek Ağrısı
 • Hamilelikte Boğaz Ağrısı
 • Hamilelikte Boğaz Enfeksiyonu
 • Hamilelikte Boş Kese
 • Hamilelikte Bulantı
 • Hamilelikte Bulantılar
 • Hamilelikte Burun Kanaması
 • Hamilelikte Burun Tıkanıklığı
 • Hamilelikte C Vitamini
 • Hamilelikte Çarpıntı
 • Hamilelikte Çatlak
 • Hamilelikte Çatlak Kremi
 • Hamilelikte Çatlak Önleme
 • Hamilelikte Çatlak Tedavisi
 • Hamilelikte Çatlaklar
 • Hamilelikte Çatlaklar İçin
 • Hamilelikte Çatlakları Önlemek
 • Hamilelikte Çay
 • Hamilelikte Çay Tüketimi
 • Hamilelikte Çekirdek Yemek
 • Hamilelikte Ceviz
 • Hamilelikte Ceviz Yemek
 • Hamilelikte Çikolata
 • Hamilelikte Çikolata Yemek
 • Hamilelikte Çilek Yemek
 • Hamilelikte Cilt Lekeleri
 • Hamilelikte Cilt Problemleri
 • Hamilelikte Cilt Sorunları
 • Hamilelikte Çin Takvimi
 • Hamilelikte Cinsiyet Belirleme
 • Hamilelikte Cinsiyet Belirtileri
 • Hamilelikte Cinsiyet Belirtisi
 • Hamilelikte Cinsiyet Hesaplama
 • Hamilelikte Cinsiyet Öğrenme
 • Hamilelikte Cinsiyet Tahmini
 • Hamilelikte Cinsiyet Takvimi
 • Hamilelikte Cinsiyet Tespiti
 • Hamilelikte Cinsiyet Testi
 • Hamilelikte Cips Yemek
 • Hamilelikte Çocuğun Cinsiyeti
 • Hamilelikte Çocuğun Kilosu
 • Hamilelikte Demir Eksikliği
 • Hamilelikte Dengeli Beslenme
 • Hamilelikte Denize Girmek
 • Hamilelikte Depresyon
 • Hamilelikte Depresyon Belirtileri
 • Hamilelikte Depresyon İlaçları
 • Hamilelikte Detaylı Ultrason
 • Hamilelikte Diş Ağrısı
 • Hamilelikte Diş Çektirmek
 • Hamilelikte Diş Çektirmek
 • Hamilelikte Diş Dolgusu
 • Hamilelikte Diş Sağlığı
 • Hamilelikte Diş Tedavisi
 • Hamilelikte Diyabet Diyeti
 • Hamilelikte Diyet
 • Hamilelikte Diyet Listesi
 • Hamilelikte Diyet Programı
 • Hamilelikte Diyet Yapılırmı
 • Hamilelikte Diyetisyen
 • Hamilelikte Doğru Beslenme
 • Hamilelikte Doğum
 • Hamilelikte Doğum Belirtileri
 • Hamilelikte Doğum Hesaplama
 • Hamilelikte Doğum İzni
 • Hamilelikte Doktor Kontrolleri
 • Hamilelikte Doktor Kontrolü
 • Hamilelikte Dokuzuncu Ay
 • Hamilelikte Dokuzuncu Hafta
 • Hamilelikte Dua
 • Hamilelikte Dualar
 • Hamilelikte Düşüğün Belirtileri
 • Hamilelikte Düşüğün Nedenleri
 • Hamilelikte Düşük
 • Hamilelikte Düşük Belirtileri
 • Hamilelikte Düşük Nedenleri
 • Hamilelikte Düşük Riski
 • Hamilelikte Düşük Tansiyon
 • Hamilelikte Düşük Tehlikesi
 • Hamilelikte Düşükler
 • Hamilelikte Egzersiz
 • Hamilelikte Egzersizler
 • Hamilelikte Elma Yemek
 • Hamilelikte Emzirme
 • Hamilelikte Enfeksiyon
 • Hamilelikte Epilasyon
 • Hamilelikte Erik Yemek
 • Hamilelikte Faydalı Besinler
 • Hamilelikte Faydalı Meyveler
 • Hamilelikte Fıtık
 • Hamilelikte Folik Asit
 • Hamilelikte Gaz
 • Hamilelikte Gaz Sancısı
 • Hamilelikte Gaz Sorunu
 • Hamilelikte Gaz Sorunu
 • Hamilelikte Gelişim
 • Hamilelikte Gerginlik 2
 • Hamilelikte Giyim
 • Hamilelikte Giyinme
 • Hamilelikte Göbek Ağrısı
 • Özel

  Durumlarda

  Tabii

  Yoldan

  Aile

  Planlaması

  (Doğum

  Sonrası

  Emzirme

  Dönemi

  Menopoz)