Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Oniki Parmak Bağırsak Ülseri
Oniki Parmak Bağırsak Ülseri
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın
Oniki Parmak Bağırsak Ülseri :

Hastalık, raide ve onıkıparmakba-ğırsağının bir ya da daha çok bolumun-de görülebilir Mukozayla sınırlı kalabi­leceği gibi, duvarı delecek kadar da dennleşebılır Oldukça sık gorulur, ingil­tere’ye ait verilere göre, erişkin kadınla­rın yüzde 2’sınde, erkeklerin de yüzde 6’smda ülser görülmekte, ayrıca 45-53 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 10′u bu hastalığa yakalanmaktadır.

Gerek hastanın ruhsal yapısını, gerek çalışma yaşamını uzun sure etkilemesi nedenıyle ülser, buyuk toplumsal önem taşıyan bir hastalıktır. Düşük gelir düzeyindeki gençler arasında daba yaygın olan on-ikiparmakbağırsağı ülseri, mide ülseri­ne oranla 3-12 kez daha sık görülür.

NEDENLERİ

Peptik ülserin (mide ve/ya da onikipar-makbağırsağı ülsen) nedenlerine ve te­davisine ilişkin bilgilerde son birkaç yılda köklü değişiklikler olmuştur.Eskiden hastalığın tek nedeninin mi­denin aşırı asit salgılaması olduğu sanı­lırken bugün hem mide iltihabı, hem de mide ve onikiparmakbağırsağı ülserleri­nin oluşumunda bir bakterinin rol oyna­dığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Heli-cobacter pylori adı verilen bu bakteriye peptik ülser hastalarının büyük çoğun­luğunun mide mukozalarında rastlan­mıştır.

Araştırmalar asit ketleyici ilaç­larla tedavi edilen hastalarda H. pylori enfeksiyonunun sürmesi durumunda peptik ülserin çoğunlukla yinelediğini göstermektedir. Buna karşılık antibiyo­tik tedavisiyle bakteri enfeksiyonunun ortadan kaldırıldığı durumlarda H. pylori yeniden üremeden ülser yineleme­mektedir.Hastalığın nedenleri arasında ailesel yatkınlık da sayılabilir. Ülserli kişilerin birinci dereceden akrabalarında hastalı­ğın gelişme olasılığı, başka kişilere gö­re üç kat fazladır; erkeklerde ise bu teh­like iki kat daha artmaktadır.

Kişinin zayıf yapılı (astenik), anjiyospastik, sinir sistemi duyarlı, bunaltı­ya eğilimli olması yıllarca çok önem­senmiştir. Oysa günümüzde bu koşullar daha az önem taşımakta ve hastalığın nedeni olmaktan çok, sonucu kabul edilmektedir.Günümüzde ülserden sorumlu tutu-lan etkenlerin en önemlisi sigara duma­nıdır. Sigara dumanı ülserin nedbeleş-mesini önleyip yeniden açılmasını ko­laylaştırır. Romatizma ilaçlan da kana­ma olasılığını artırdığından aynı ölçüde tehlikelidir.

Beslenmeyle ilgili ve ruhsal etkenler artık önemini yitirmiştir. Günümüzde mide-bağırsak uzmanı hekimler hastanın beslenmesini tümüyle normalleştirme eğilimindedir, hatta tok karnına Kahve ve çok az alkole bile izin verilmektedir.Peptik ülserin tek nedene bağlı ol­madığı, saldırgan etkenlerle mide mukozasının koruyucu etkenleri arasındak duyarlı dengeyi bozabilen öğelerin bir araya gelerek hastalığı ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. Sağlıklı kişide pep­sin ve hidroklorik asit gibi mukoza ya pısına zarar veren maddeler mukoza ör­tüsüyle yakın ilişkidedir, ama mukoza­nın da güçlü bir savunması vardır.

Mide mukozasının başlıca savı etkenleri şunlardır:


• Mukus üretimi. Mide yüzeyine yapı-J şan mukus katmanı, mide duvarlarını»! pepsin ve hidroklorik asitin yıkıcı etki-j sinden korur. Ülserlilerin mide salgılan’ üzerinde yapılan son çalışmalar, üreti­len mukus miktarında azalma olduğa gibi, mukusun duvarları koruyucu etki-, sini azaltan bir nitelik değişimine uğra-| dığım da ortaya koymuştur.• Mide salgısı ketleyicilerinin üretimi.] Olağan koşullarda onikiparmakbağırsa-ğına kimus (midede Öğütülmüş gıdalar) geldiğinde, mide salgılarını ketieyen enterogastron adlı bir Hormon salgılanır.

Bu hormonun üretimi azaünca hidroklo­rik asit üretiminde artış görülür.• Midenin normal kanlanması. Mide atardamarlanndaki doğumsal ya da edin-sel bozukluklar, kan akımını azaltarak: j mukozanın savunma gücünü düşürür.Vücudun başka dokularında hızh : ilerleyen onanm süreci, ülser oluştuktan sonra midede çok güç gerçekleşir, çün­kü ortamın asitliği onarımı engeller. Bu nedenle peptik ülser ancak uzun sürede iyileşebilen kronik bir hastalıktır.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Oniki

Parmak

Bağırsak

Ülseri