Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Ýmmün Yetmezliði
Ýmmün Yetmezliði
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın
Ýmmün Yetmezliði : Doðuþtan yetmezlik hastalýklarý Baðýþýklýðý meydana getiren immün sistem baþlýca dört sistemden oluþur. Bunlar:

•Humoral sistem (B lenfositleri, antikor­lar)
•Hücresel sistem (T lenfositleri)
•Fagositer sistem (Nötrofiller, monositler ve makrofajlar)
•Kompleman sistemi (kompleman komponent, reseptör ve regülatuar proteinle­ri)

Ýmmün sistemin geliþimi ve fonksiyonlarý çok sayýdaki gen tarafýndan kontrol edilir. Bu genlerden bir veya daha çoðundaki bo­zukluklar (mutasyonlar) genin fonksiyonu ile baðlantýlý olarak doðuþtan immün yet­mezlik hastalýðýna neden olur. Ýlk doðuþtan immün yetmezlik hastalýðýnýn (Bruton agamaglobulinemisi) tanýmlandýðý 1952 yýlýn­dan günümüze kadar 100′Ün üzerinde has­talýk tarif edilmiþ ve çoðunun moleküler defekti bulunmuþtur.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Ýmmün

Yetmezliði