Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Ýmmün Yetmezliði
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın
Doðuþtan yetmezlik hastalýklarý Baðýþýklýðý meydana getiren immün sistem baþlýca dört sistemden oluþur. Bunlar:

•Humoral sistem (B lenfositleri, antikor­lar)
•Hücresel sistem (T lenfositleri)
•Fagositer sistem (Nötrofiller, monositler ve makrofajlar)
•Kompleman sistemi (kompleman komponent, reseptör ve regülatuar proteinle­ri)

Ýmmün sistemin geliþimi ve fonksiyonlarý çok sayýdaki gen tarafýndan kontrol edilir. Bu genlerden bir veya daha çoðundaki bo­zukluklar (mutasyonlar) genin fonksiyonu ile baðlantýlý olarak doðuþtan immün yet­mezlik hastalýðýna neden olur. Ýlk doðuþtan immün yetmezlik hastalýðýnýn (Bruton agamaglobulinemisi) tanýmlandýðý 1952 yýlýn­dan günümüze kadar 100′Ün üzerinde has­talýk tarif edilmiþ ve çoðunun moleküler defekti  bulunmuþtur.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler

Ýmmün

Yetmezliði