Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Mesane Kanseri Belirtileri
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri belirtileri.Kanser nedir nasıl bir hastalıktır sebepleri ve belirtileri nelerdir kanser tedavisinde hangi yöntemler kullanılır kanser için bitkisel çözüm var mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz...


MESANE KANSERİ


Hakkında pek fazla bir şey duymadığınız için mesane kanserinin nadir bir hastalık olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Oysa mesane kanseri erkeklerde ensık görülen kanserler içinde 4ncü sırada,kadınlarda ise 9ncu sırada gelmektedir.
Bu hastalık, insanların çoğunda ölümcül sonuçlara yol açmaz.Yine de her yıl binlerce insan bu sebepten hayatını kaybetmektedir .

Bilginizi sınayınız:

1)İdrar kesesinin işlevi nedir?
a)İdrarı oluşturur
b)İdrarı depolar
c)Hepsi

2)İdrar kesesi kanserinin en sık rastlanan erken belirtisi hangisidir?
a)Zor idrar yapmak
b)Alt karın bölgesinde ağrı
c)İdrarda kanama

3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Çok nadir rastlanan bir hastalıktır
b)Kadınlarda daha sık görülür.
c)Sigara içmek mesane kanseri riskini artırır

4)Mesane kanseri tedavisinde genellikle mesane çıkarılarak tedavi yapılır
a)Doğru
b)Yanlış

5)Mesane kanseri genellikle öldürücüdür
a)Doğru
b)Yanlış

Yanıtlar en sonda verilmiştir

Mesane kanserlerinin çoğu büyük cerrahi girişime gerek kalmaksızın tedavi edilebilir.Bu tedaviler yaşam kalıtesini çok az etkilerler.Mesane kanseri hastalarının çoğunda yaşamsal risk oluşturan yayılmalara (Metastaz)rastlanmaz.

Burada mesane kanserinin ne olduğu,tanı ve tedavi yöntemleri ve hastalıktan korunma ile ilgili öneriler aktarılmaya çalışılacaktır.

MESANE NEDİR?Mesane idrar depolamakla görevli organımızdır.İdrar böbrekte oluşur ve iç idrar yollarıyla (ureter) mesaneye ulaştırılır. Yaklaşık yarım litreye yakın idrar depolama kabiliyetine sahiptir.
Mesane dolduğunda ortaya çıkan sinyaller bizde idrar yapma ihtiyacı doğurur. İdrar kesesi idrar yaparken aktif olarak kasılarak oluşturduğu iç basıçla idrarı alt idrar yolundan(uretra) dışarı atar.

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane iç yüzeyi özel bir hücre tabakasıyla döşelidir.Bu hücreler idrar kesesini, idrarın tahriş edici etkisinden korurlar.Yaşam döngüleri boyunca çoğalarak ölürler ve yerlerini genç hücrelere bırakırlar.Kanserde ise bu hücreler kontrolsüz olarak çoğalarak sağlam dokuları işgal ederler.Bu durum bazen tümör gelişimi olarak adlandırılırsa da her tümör kanser özelliği taşımayabilir. Bu nedenle hastalık için 'kötü huylu tümör' tanımlaması daha uygun olur. Tümörle ilgili kanıtlar ortaya çıkınca tanı için ufak bir doku örneği alınarak mikroskop altında incelenir. Dokunu iyi huylu mu yoksa kötü huylumu olduğu ortaya konur.Eğer kaba görünüm olarak tümör tanısı kesinse ufak bir parça almak yerine tümörün hepsi kazınarak da tanıya gidilebilir.
Mesane tümörlerinin çoğunun kötülük derecesi düşük seviyededir. Kötülük derecesi yüksek olan tümörler, idrar kesesi çeperine , komşu organlara ve uzak vücut bölgelerine yayılma gösterirler.Ancak en kötü dereceli mesane tümörleri bile erken evrelerde idrar kesesini aşmamış halde bulunur ve bu evrede tedavi tümörü tümüyle temizleyebilir.

Tedavi başarılı olsa bile yeni tümör gelişme riski yüksek olduğundan düzenli takip gereklidir.Bu takiplerde idrar tetkiki ve idrar kesesi içinin endoskopik incelemesi yapılır.Bu işleme sistoskopi denir

Resimde mesane duvarı kesidinde yüzeyel ve invazif mesane tümörü gösterilmiştir. Yüzeyel mesane tümörü mesanenin diğer katları içine girmemektedir(Ta ve T1).

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Mesane tümörleri genellikle 40 yaş altında görülmez.Erkeklerde kadınlara göre 4 kat fazla görülür.Sigara içenlerde risk 3 kat fazladır.Sigara içimi risk faktörler içinde kontrol sağlayabildiğimiz tek faktördür.

İlave olarak çalışma ortamında bulunan bazı kimyasal toksik maddeler risk oluşturur.Bu maddelerin başında anilin boyaları gelir .Bu nedenle tekstil,metal,deri, kauçuk sektöründe çalışan işçiler risk altındadır.İlginç olarak mesane kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da (örneğin siklofosfamid) mesanede kanserine yol açabilir.Bu tür ilaçları üreten fabrika işçileri de risk altındadır.

BELİRTİLER NELERDİR?

Mesane kanserinin en erken belirtisi idrarda kan bulunmasıdır.Bu durum gözle veya mikroskopla saptanabilecek derecede olabilir.Bu nedenle yıllık check up muayenelerinde idrar tahlili yapılması önem taşır.
İdrarda kan görülmesi her zaman mesane tümörü var demek değildir.İdrar yolu ve böbrek taşları,erkeklerde Prostat hastalıkları ve idrar yolu infeksiyonlarında da idrarda kan çıkabilir.
Hastalarda genellikle ağrı yoktur. Nadiren işeme esnasında rahatsızlık hissi ve yanma olur.Sık idrara çıkma olabilir.İdrar yolu ile ilgili bu tür belirtileri mutlaka doktorunuz ile paylaşın.Çünkü idrar yolu kanamasını mikroskopik düzeyde ise fark etmeniz mümkün olmaz.
Belirtilerden bazıları idrar yolu infeksiyonlarında da görülür.İkisinin ayrımı ve tedavisi için doktor değerlendirmesi gerekir.

NASIL TANI KONUR?

İdrarda kan bulunduğunda doktorunuz sizi üroloji uzmanına yönlendirebilir. Üroloji uzmanı erkek ve kadında,böbrek ve idrar yolları hastalıkları ve erkek üreme sistemi hastalıkları ile ilgilenen uzmandır. Aşağıda verilmiş olan testler uzman doktorlar tarafından yapılır ve hastanede yatış gerektirmez.

İDRAR SİTOLOJİSİ:

Mesane iç yüzeyindeki hücreler idrara karışır.Bu test ile bu dökülen hücreler özel yöntem ve teknikler kullanılarak mikroskop altında incelenir ve kanser hücreleri varsa belirlenmeye çalışılır.

SİSTOSKOPİ:

İnce teleskop benzeri bir alet ile anestezi altında alt idrar yolundan girilerek idrar kesesinin incelenmesi işlemidir.Gerektiğinde şüpheli bölgelerden parça almaya da imkan verir.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ:

Vücut dışından bazı yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılarak vücut içindeki organların incelenmesi işlemidir.Bunlar şöyle sıralanabilir:
*Bilgisayarlı Tomografi (BT): X ışınları kullanılarak vücudun istenen bölgesi değişik açılardan taranır ve veriler bilgisayar işleminden geçirilerek ayrıntılı film görüntüleri elde edilir.Mesane dışına tümör yayılımı ve lenf bezlerinde tümör olup olmadığı BT ile ortaya konabilir.
*Ultrasonografi:Belirli frekansdaki ses dalgalarının değişik özellikteki dokulardan farklı ölçülerde yansıması prensibine dayanarak çalışan bir cihazdır. Tümörün yerinin ve büyüklüğünün belirlenmesinde faydalıdır.
*İntravenöz piyelografi(ilaçlı böbrek filmi- İVP)Hem üst ,hem de alt idrar yolları hakkında fikir verir. Böbrek içinden başlayarak alt idrar yollarında sonlanan iç idrar yolları, idrar kesesi içini döşeyen hücrelerle aynı özellikteki hücrelerce döşenir. Bazı hastalarda hem iç idrar yolları (ureter)hem de böbrek içindeki idrar yollarında benzer tümörler gelişebildiğinden İVP ile önemli sonuçlar alınabilir. Bu test esnasında damardan verilen özel bir ilaç(buna kontrast solüsyonu denir) böbreklerden süzülerek iç idrar yollarını doldurur. Bu sayede iç idrar yolundaki tümörler görülebilir.

TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Tedavi tümörün yayılma derecesine göre değişir.Eğer tümör mesane iç yüzeyini döşeyen hücreleri aşmamışsa özel bir endoskopik donanım kullanılarak çıkarılır.Bu alete rezektoskop denir.Sistoskopa benzer yapıda fakat daha kalındır.Alt idrar yolundan girilerek idrar kesesi içinde tümör görülür ve elektrik akımıyla çalışan bir kesici kullanılarak kazınır ve çıkarılır.İşlem esnasında tümör dışındaki alanlardan da doku örneği alınır.
Tümör çıkarıldıktan sonra tümörün ne tip olduğu ve idrar kesesi adele tabakasına ilerleme durumu ,mikroskop altında incelenerek ortaya konur.Normal görünümlü alanlardan alınan parçalar da incelenir.Bu alanlarda da normal görünüme rağmen tümör hücreleri bulunabilir.
Yapılan incelemeler sonucu tümörün ilerleme ve nüks etme riski anlaşılmış olur. Bu bilgiler tedavi seçimi için yol göstericidir.
Tümörün bu şekilde çıkarılmasına 'transuretral mesane tümörü rezeksiyonu' denir.İşlem tamamlanınca idrar yoluna bir sonda takılarak idrar drenajı sağlanır.Böylelikle mesane içinde oluşan yaranın iyileşmeye başlaması ve kanamanın durması sağlanmış olur.
Bir kaç gün sonra idrar sondası çıkarılır.Sonda çıktıktan sonraki birkaç gün idrarda yanma ve sık idrar olabilir.Bazen idrarda kanama ortaya çıkar.Bu problemler geçicidir ve kısa süre sonra normale dönüş olur.

İLAVE TEDAVİ GEREKTİREN DURUMLARHastaların büyük çoğunluğunda ilave tedaviler gerekli olur. Mesane tümörleri çoğunlukla ameliyat sonrası ilk 6 ayda nüks eder.Bu nedenle 3ncü ayda sistoskopi ve idrarın sitolojik incelemesi yapılır.Kritik süre aşılınca takip aralıkları açılabilir.
Tümörün tekrarlama riskinin yüksek olduğu anlaşılmışsa ,idrar kesesi içine ilaç vererek yapılan tedaviler uygulanır.Bu işlem, idrar yolundan mesaneye konulan ince bir tüpten ilacın verilmesi ve 2 saat kadar ilacın içeride tutulması ile yapılır.
Bazı hastalarda tümör idrar kesesinin adele tabakasına kadar ilerlemiş haldedir.Bunlarda tümörün kazınması ve mesaneye ilaç verilmesi yeterli olmaz.Mesanenin tümüyle veya kısmen çıkarılması gerekir.Bu ameliyata sistektomi denir.Bazen buna ilaveten ışın tedavileri ve kemoterapötik ilaç (kansere karşı kullanılan ilaçlar) tedavileri kullanılır.
Ne yazık ki bazen tümör lenf bezlerine ve uzak dokulara (örneğin akciğer,kemik,beyin)yayılabilir.Bu hastalarda tümörün çıkarılması tedavi sağlamaz ve kanserlerin ilaçla tedavisinde uzmanlaşmış hekimler tedaviyi üstlenerek kemoterapötikleri uygularlar.Bu uzmanlık dalına onkoloji denir.

MESANE ÇIKARILIRSA NE OLUR?Mesane çıkarıldığında iç idrar yollarından gelen idrarı depolayarak vücut dışına atan bir yol oluşturulur.Bu amaçla hastanın bağırsakları kullanılır. Amaç idrarın atılabilmesi yanında yaşam kalitesini de koruyabilmektir.Mevcut çok sayıda yöntem arasında size en uygun olanlar hekiminiz tarafından ayrıntılı şekilde anlatılarak seçim yapmanız istenecektir.
Tedavi şöylece özetlenebilir

1)Yüzeyel mesane tümörleri:Tümör mesane iç yüzeyini geçmemiştir. Tümörün çıkarılması ve mesane içi ilaç verilmesi ile tedavi yapılır.

2)Derine işlemiş mesane tümörleri:Tümör Mesane adele tabakasına girmiştir. Mesanenin çıkarılması ve/veya ışın tedavisi ve ilaç tedavisi ile tedavi yapılır.

3)Uzak yayılımlı mesane tümörleri:Tümör mesane dışına taşmış ve uzak organlara sıçramıştır.Mesane genellikle çıkarılmaz İlaç tedavisi yapılır.

MESANENİZİ KORUMANIN YOLLARIMesanenin sağlıklı tutulması ve kanserden korunmak için şu önerilere riayet ediniz:
*Yıllık kontrol muayenelerinizde idrar tahlili yaptırmayı unutmayınız
*Sigara içmeyin ve içenlerin yanında durmayın.Sigara kanser için en önemli risk faktörüdür
*İdrar alışkanlıklarınızda değişimi ciddiye alın ve hemen doktora danışın
*İdararda kan gördüğünüzde, mutlaka muayeneye gidin.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Mesane

Kanseri

Belirtileri