Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Kanserle İlgili Görseller
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
Kanserle ilgili görseller hakkında bilgiler bu makalede yer almaktadır.Kanser belirtileri ile ilgili tüm açıklamaları ve kanser tedavisine yardımcı bitkisel ürünlerimizi görmek için tıklayınız...
 
1983 yılından beri Nisan ayının ilk haftasında, ülkemizin her tarafında kanser konusundaki farkındalığı artırmak için Kanser Haftası etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yılki etkinlikler, kanaatimce büyük bir önem taşıyor.
 
2003 yılı öncesinde kanser ile ilgili verilerimiz maalesef çok yetersizdi. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla beraber bugün artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından kalitesi kabul edilen verilere sahibiz. Verileri pasif olarak sonradan toplamak yerine toplum bazlı aktif bir veri toplama sistemine geçmemizin bunda büyük rolü var. Tabii, bu çok kolay bir iş değil. Bunun için eleman değiştirmek gerekiyor. Düzenli bir sistematik oluşturmak gerekiyor. Bunu büyük ölçüde başarmış durumdayız.
 
Bu bahsettiğimiz hususun büyük bir önemi var. Neden? Çünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son 6 ay içersinde Türkiyemizde sağlık konusunda çok şey değişti. Artık Türkiye, hastalık yükü önemli ölçüde enfeksiyon hastalıklarından oluşan bir ülke değil. Biz sıtmayla, tifoyla, çocukluk çağında kızamıkla ve benzeri diğer hastalıklarla boğuşan bir ülke değiliz. Bazı rakamlar vermek isterim: 2002 yılında kayıtlı tifo vakamız 25 bin iken 2008 yılında yalnızca 200 olmuştur. Yine Türkiyemizde her 2–3 yılda bir, her yıl 20–30 bin civarında kızamıklı çocukla karşılaşırken geçtiğimiz yıl kızamıklı çocuk vaka sayımız 0’dır. Sadece 3 erişkin vakamız var. Bunlar da Irak’lı bir öğrencinin kendisini muayene eden erişkin sağlık çalışanlarına bulaştırdığı vakalardır. Sıtma vaka sayımız yine 10 binli rakamdan düşerek geçtiğimiz yıl 100’lü bir rakamda kalmıştır. Bu örnekleri şunun için veriyorum. Türkiye’nin sağlık yükü, hastalık yükü gerçekten önemli ölçüde değişiyor.
 
Beslenme eksiklikleri ile ilgili problemleri de büyük ölçüde yendik. Artık çocuklarımızda D vitamini eksikliği çok nadir bir duruma geriledi. Demir eksikliği aynı şekilde büyük ölçüde azaldı. Çocukluk çağı yetersiz beslenmesi ile ilgili olarak da önemli bir mesafe almış durumdayız. Hal böyle olunca bizim de hastalık yükümüz, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi iki ana grupta toplanmış oluyor. Bunlardan birisi kalp ve kalp damarları ile ilgili hastalıklar, diğeri de kanserler.
 
Öyle görülmektedir ki, önümüzdeki 15 yıl içerisinde, belki 30 yıl içersinde bu iki ana konuda özellikle dikkatlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Yalnızca tedavi edici hizmetler açısından değil, koruyucu hizmetler açısından da bu iki alanda dikkatlerimizi yoğunlaştırmalıyız.
 
Tabii, korunma derken de bunun iki boyutu var. Birincisi doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen görevler veya diğer sağlık çalışanlarının, sağlık sektörünün üzerine düşen görevler. Diğeri bireyin kendisinin farkındalığının artırılması. Çünkü birey kendi yaşam biçimini değiştirmedikçe, bu iki hastalık grubundan toplumu korumak mümkün değil. Kuşkusuz bu son bahsettiğim hususta da Sağlık Bakanlığı’na ve sağlık sektörüne büyük iş düşüyor. Batılıların sağlık promosyonu diye nitelendirdiği, bizim Türkçeye sağlığın geliştirilmesi diye çevirdiğimiz bir kavram var. Toplumu bilgilendirmek, insanları eğitmek gerekiyor. Onlarda ciddi bir farkındalık oluşturmanız lazım. Her bir bireyde ve kişinin yaşam biçimini de değiştirecek şekilde bir farkındalığın oluşturulması lazım. Eğer bunları yapamazsak, biraz önce Kanser Savaş Daire Başkanımın da ifade ettiği gibi, Türkiye’de kalp hastalıkları ile birlikte kanser de artmaya devam edecek. Bunun anlamı erken yaşta kaybedilmiş insanlardır. Bunun anlamı erken yaşlarda çocukları annesiz babasız kalmış yavrulardır. O halde bu konu çok önemli bir konu, gerçekten. Dolayısıyla bugün bu salona teşrif etmiş olan siz değerli konuklar da bu meselenin önemini bütün Türkiye’ye anlatmak açısından kanaatimce çok önemli aktörlersiniz. Bunu hepinizden bekliyoruz.
 
Biliyorsunuz yine Sağlıkta Dönüşüm Programımızda kanserin önlenmesi konusunda, gerçekten dünyaya örnek olabilecek bir program çerçevesinde tütün kontrolünü yürütüyoruz ülkemizde. Bu Tütün Kontrolü Programı’nın hamisinin birinci derecede Başbakanımız olması işimizi çok kolaylaştırdı, icraat açısından. Kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konunun arkasında durması son derece önemli olmuştur. Enteresan bir birliktelik olarak Başbakanımız ile beraber 25 kişilik kabinemizde sürekli tütün kullanan hiç kimsenin olmadığını ifade edebilirim. Bu toplum açısından da çok önemlidir.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Sigara ile ilgili bir kanun yaptık ve uygulamalara başladık. Bu hususta, bugün aramızda bulunan Sağlık Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Erdöl’ün çok büyük emekleri oldu. Huzurunuzda kendisine şükranlarımı ifade etmek isterim.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Başkanı bugün aramızdalar, sağ olsunlar. Çok büyük desteğini gördük biz, bu konuda. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden milletvekillerimizin veya misafirlerinin kapalı mekânlarda sigara içmemesi hususunda çok kararlı bir tavır sergiledi ve bu tavır bence bütün kamu yöneticilerine ve Türkiye’ye örnek teşkil etti.
 
Biliyorsunuz, 19 Temmuz’da uygulamalarımızın bir devamı olarak bütün kapalı mekânlarda sigara içilmesi artık kısıtlanmış olacak. Biz yasak kelimesini çok sevmiyoruz. Çünkü bu kısıtlamalar herkesin hayrına olan işler. Sigarayı içen kişinin de hayrına. Özellikle de yanında, sigara içmeyen kişilerin hayrına.
 
Şu anda “sigara lobisi” –tırnak içersinde kısaca böyle ifade edeyim- 19 Temmuz’dan sonra veya 19 Temmuz’da bir ertelemenin olması hususunda belli lobi çalışmaları yapıyor. Ama daha önce de ifade ettim ve çok net olarak da ifade etmeliyim ki, bu hususta Hükümetimiz ve Bakanlığımız çok kararlıdır. Kanunda ne ortaya koymuşsak 19 Temmuz’da bunun uygulamalarına başlayacağız.
 
Zaten biliyorsunuz yalnızca müstakil kahvehaneler, lokantalar, işte diğer eğlence yerleri bu kabil yerlerde kısıtlama başlamış değil. Bunun dışında bütün kamu binalarında, iş merkezlerinde, kapalı mekânlarda, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde vb. yerlerde kısıtlama başlamıştı. Biz buna “Temiz Hava Projesi” diyoruz. “Havamızı koruyalım” diyoruz ve kuşkusuz bu kadar büyük başarının kısa sürede ortaya konuluşunda halkımızın bu meselenin arkasında durması çok önemli bir rol oynamıştır. Türk halkı bu konuyu mükemmel bir biçimde algıladı ve bazılarının beklentisinin aksine, tepki koymak yerine kanuna da, uygulamalara da büyük ölçüde sahip çıktı. İşimizi asıl kolaylaştıran budur. Yaptığımız anketler, uygulamanın halkın büyük bir ekseriyeti tarafından kabul gördüğünü, desteklendiğini, hatta sigara içenler tarafından da büyük ölçüde desteklendiğini ifade ediyor, gösteriyor.
 
Türkiye’de kanser taramaları konusunda önemli mesafeler aldık. Kısaca KETEM dediğimiz Kanser Tarama Erken Teşhis ve Eğitim Merkezlerini bugün bütün illerde açmış durumdayız. Özellikle meme kanseri, kolon kanserleri ve rahim ağzı kanserleri açısından bu taramaları önümüzdeki yıllarda da yaygınlaştıracağız. Kanser taramalarını geri ödeme programına aldık. Ne demek: yani sigorta kurumları artık bu taramalar için de para ödüyorlar. Bu da çok önemliydi. Kanser teşhisi almış vatandaşlarımızın, özel hastaneler dâhil tamamen ücretsiz tedavi edilmesini sağlayacak kararlar aldık, Hükümet olarak. SGK, özel hastanelerden vatandaşlar için sağlık hizmeti alırken, kanser konusunda ilave bir ücret alınmaması konusunu şart koştu. Bunu da çok önemsiyoruz.
 
Biraz önce yine bahsedildi, bir dünya kongresi, “Kansere Karşı Kıtaların Birleşimi Kongresi”ni İstanbul’da, 2010 yılında yapacağız. Bunu da ülkemiz açısından çok önemsiyoruz.
 
Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yayınlanan 2008 Kanser Raporu’nda Türkiye, kanser kontrol stratejisi açısından “örnek ülke” olarak belirlenmiştir. Bütün bu başarıların sebebi, değerli misafirler, değerli dostlar, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile artık kanser kontrolünün gerek farkındalığın artırılması, gerek taramalar, gerekse tedaviler açısından bir devlet politikası haline getirilmiş olmasıdır. Çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da hız vereceğiz. Özellikle insan kaynaklarını artırmamız gerekiyor. Bu hususta karalılığımız tamam, stratejimiz tamam ama insan kaynaklarının sayısını mutlaka artırmalıyız.
 
Kanserde palyatif bakım dediğimiz yani kanserli kişinin konforunu sağlayacak çalışmalar ülkemizde üzülerek ifade etmeliyim ki, geçmiş yıllarda hep yetersiz kalmıştır. Bu anlamda da şimdi palyatif bakım merkezleri de açmak üzere bir teşebbüs içindeyiz. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile eğitimlere başlıyoruz. Bunları da önümüzdeki günlerde yaygınlaştıracağız.
 
Kanser yükünün, bütün tedbirlere rağmen azalmayacağını biliyoruz. Bütün maksadımız, yükün artmaması ve artışın azalmasıdır. Dolayısıyla tedavi edeceğimiz insan sayısının artacağını da biliyoruz. Bunun için bütün Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı onkoloji merkezleri kuruyoruz. Bunlardan ikisini de Ankara’da iki büyük kampüste oluşturacağız.
 
Evet, bu hafta, kanser farkındalığını artırmak için önemli bir fırsat. Tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizden, bu salondaki değerli misafirlerimizin hepsinden halkımız adına sizlerden destek bekliyoruz. Biliyorsunuz, bu iş yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılamaz. Sektörel işbirliği şart. Üniversitelerimiz, sivil toplumumuz, diğer devlet kurumları bu gün bizleri şereflendirdikleri gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin desteği ve kuşkusuz değerli basınımızın desteği. Farkındalığın artırılması konusunda televizyonların, özellikle televizyonların tabii ki yazılı basının da büyük bir katkısı olduğunu biliyoruz.
 
Hatırlarsınız, Türkiye’de büyük bir tartışma vardı, Çernobil ile alakalı. Çernobil acaba neye, ne kadar yol açtı diye. Şimdi geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalardan biliyoruz ki çok önemli bir etkisi olmadı ama o çalışmalardan biz bir şey öğrendik: Türk halkının kanserle ilgili bilgisinin büyük bir kısmı televizyonlardan geliyor. Sorduğunuz zaman, “Nereden bilgilendiniz?” diye; “Televizyondan bilgilendim” cevabını alıyorsunuz. O zaman bu bilgilenmenin doğru olması çok önemli, farkındalığın bu hususta geliştirilmesi çok önemli. 
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Cansız Madde Alanında Dirimsel Enerji Titreşiminin Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerjiyle Yapılan Bedensel Sağaltımın Beş Yılı
 • Hücrenin Dirimsel Enerji Alıp Işıması
 • Kanser Tümör Karın
 • Saw Palmetto
 • Vücudun Kendini Koruma Girişiminin Sonucu
 • 4.evre Kanser
 • Açelya Elmas Kanser
 • Acı Kavun (Kudret Narı)
 • Acı Ot Kanser
 • Acunsal Enerji Kabarcığının Dirimsel Nitellerini Belirlemeye Izin Veren Gözlem Ve Deneyler
 • Acunsal Enerji Kabarcıkları (<
 • Acunsal Yaşam Enerjisini Toplayan Aygıt
 • Acunsal Yaşam Enerjisinin Niceliksel Belirlenmesi
 • Afye Senna Kanser
 • Ağız İçi Kanseri
 • Ağız Kanseri
 • Ağız Kanseri Belirtileri
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ak Ciğer Kanseri
 • Ak Diken
 • Akciğer Kanser
 • Akciğer Kanser Ameliyatı
 • Akciğer Kanser Belirtileri
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer Kanseri Belirtiler
 • Akciğer Kanseri Belirtisi
 • Akciğer Kanseri Beslenme
 • Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Çeşitleri
 • Akciğer Kanseri Evreleri
 • Akciğer Kanseri Görüntüleri
 • Akciğer Kanseri Hastalığı
 • Akciğer Kanseri İlaçları
 • Akciğer Kanseri Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri Metastaz
 • Akciğer Kanseri Metastazları
 • Akciğer Kanseri Nedenleri
 • Akciğer Kanseri Nedir
 • Akciğer Kanseri Resimleri
 • Akciğer Kanseri Resmi
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Akciğer Kanseri Tedavi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Teşhisi
 • Akciğer Kanseri Ve Sigara
 • Akciğer Kanserinde Bitkisel Tedavi
 • Akciğer Ve Akciğer Zarı Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Akciğer Zarı Kanseri
 • Akciyer Kanseri
 • Akşamcılığın Sonu Kanser Mi?
 • Akut Kan Kanseri
 • Alaza Kanser
 • Alkol Ve Kanser
 • Aloe Vera
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera Kanser
 • Alternatif Bitkisel Kanser
 • Alternatif Kanser Tedavileri
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Tıp Kanser
 • Amerikada Kanser Tedavisi
 • Amigdalin
 • Anaplastik Kanser
 • Andy Whitfield Kanser
 • Ankaferd Kanser
 • Ankara Kanser Hastanesi
 • Arı Poleni
 • Arı Sütü Kanser
 • Aromaterapi
 • Aromaterapi 2
 • Arsenik
 • Arzum Onan Kanser
 • Aveloz
 • Avemar
 • Ayak Şişmesi Kanser
 • Ayuveda
 • Bademcik Kanseri
 • Bademcik Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanser
 • Bağırsak Kanseri Ameliyatı
 • Bağırsak Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanseri Belirtisi
 • Bağırsak Kanseri Nedir
 • Bağırsak Kanseri Tedavi
 • Bağırsak Kanseri Tedavisi
 • Bağırsak Kanserine Tedavi
 • Bal Kanser
 • Barsak Kanseri
 • Barsak Kanseri Belirtileri
 • Baz İstasyonu Kanser
 • Bazal Hücreli Kanser
 • Bedensel Boşalmanın Işlevi
 • Beklenen Gelişmeler
 • Ben Kanseri
 • Besinlere Uygulanan İşlemler Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser 4
 • Beta Karoten
 • Beyin Kanseri
 • Beyin Kanseri Belirtileri
 • Beyin Kanseri Nedir
 • Beyin Kanseri Tedavisi
 • Beyin Tümöründe Bitkisel Tedavi
 • Beyinde Kanser
 • Bir Işıma Alanını Nasıl Sınırlandırmalı Ve Nesnel Olarak Görülür Kılmalı?
 • Bir Kanser Çeşidi
 • Bir Kanser Olayının Öyküsü
 • Birkaç Denetleme Deneyi
 • Bitkilerle Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Çin Tıbbı
 • Bitkisel Kanser Tedavileri
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Biyoenerji
 • Black Cohosh
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kanseri Belirtileri
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Böbrekler Ve İdrar Kesesi Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Boğaz Kanseri
 • Boğaz Kanseri Belirtileri
 • Bogdan Tanjevic Kanser
 • Bovine Cartilage
 • Boyun Kanseri
 • Brokoli
 • Bromelain(Ananas Sapı)
 • Burdock
 • Canlı Varlıkta Ölüm
 • Çay Ve Kanser
 • Cea Kanser
 • Celandine
 • Ceyla Gölcüklü Kanser
 • Chamomille
 • Chaparral (Ngda)
 • Ciğer Kanseri
 • Cild Kanseri
 • Cilt Kanseri Belirtileri
 • Cilt Kanseri Görüntüleri
 • Cilt Kanseri Nedir
 • Cilt Kanseri Resimleri
 • Cilt Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanseri Türleri
 • Cilt Kanserinin Tedavisi
 • Çinko
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Tutum Bilimin Birkaç Ilkesi
 • Çok Şekerli Kanser
 • Çörek Otu
 • Çörek Otu Kanser
 • D-Limonene(Turunçgil Kabuğu)
 • Dahili Hastalıklardan
 • Dalak Kanseri
 • Damak Kanseri
 • Dandelion
 • Dans Terapi
 • Dca Kanser
 • Defne Samyeli Kanser
 • Deri Kanseri
 • Deri Kanseri 3
 • Deri Kanseri Belirtileri
 • Deri Kanseri Tedavisi
 • Deterjanlar Ve Kanser
 • Deve Dikeni
 • Dexter Kanser
 • Di Bella Tedavisi
 • Dil Kanseri
 • Dil Kanseri 2
 • Dil Kanseri Belirtileri
 • Dil Kanseri Tedavisi
 • Dinsel Tedavi (İnanç Tedavileri)
 • Dirimsel Çekimin Var Olduğunun Ortaya Konması
 • Dirimsel Dizge Dirimsel Bozukluk
 • Dirimsel Enerji Biriktiren Kutuda Bütün Vücudun Işınlanması
 • Dirimsel Enerji Işımasının Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme 2
 • Dirimsel Enerjinin Itici Gücü
 • Dirimsel Enerjiyle Sağaltım Deneyinin Sonuçları
 • Dirimsel Hastalıkların Tanımı
 • Dirimsel Hastalıktan Ötürü Körelme
 • Dirimsel Kabarcıklı Sudaki Acunsal Enerjiden Kabarcıklı Maddenin Ve Kansu’nun Oluşması
 • Dirimsel-Bedensel Yaşam Enerjisi Açısından Kan Çözümlemesi
 • Diş Eti Kanseri
 • Diş Kanseri
 • Diyet Ve Kanser
 • Dmso Kanser
 • Dr Öz Kanser
 • Dudak Kanseri Belirtileri
 • Dünya Kanser Günü
 • Dünyada Kanser Görülme Sıklığı Artmakta Mıdır?
 • Durağan Elektrikölçer Dirimsel Enerjinin Varlığını Kanıtlayıp Yoğunluğunu Ölçebilir
 • Echinacea
 • Ellagic Asit
 • En Tehlikeli Kanser
 • Erkan Topuz Kanser
 • Erken Mide Kanseri
 • Essiac Çayı
 • Evening Primrose
 • Farelere T Basili Aşılanmasıyla Ortaya Çıkan Kanserin Gelişme Evreleri
 • Farinks Karsinomu
 • Faruk Durukan Kanser
 • Fazla Tuzlu Kanser
 • Ferdi Özbeğen Kanser
 • Fikret Kuşkan Kanser
 • Filiz Akın Kanser
 • Fitokimyasallar
 • Fiziksel Aktivite Ve Kanser
 • Folik Asit
 • Genel Sonuçlar
 • Genetik Kanser Türleri
 • Gerson Terapi
 • Ginkgo Biloba 2
 • Ginkgo Biloba 3
 • Ginseng Amerikan
 • Ginseng Panax
 • Ginseng Sibirya
 • Gırtlak Kanser
 • Gırtlak Kanseri
 • Gırtlak Kanseri 2
 • Gırtlak Kanseri Ameliyatı
 • Gırtlak Kanseri Belirtisi
 • Gırtlak Kanseri Görüntüleri
 • Gırtlak Kanseri Nedenleri
 • Gırtlak Kanseri Nedir
 • Gırtlak Kanseri Tedavi
 • Gırtlak Kanseri Tedavisi
 • Göğüs Kanseri 5
 • Göğüz Kanseri
 • Göğüz Kanseri Belirtileri
 • Gökteki Yanıp-Sönmenin Nesnelleştirilmesi
 • Göz Kanseri
 • Göz Kanseri Belirtileri
 • Göztepe Kanser Hastanesi
 • Guatr Kanseri
 • Guatr Kanseri Belirtileri
 • Guatr Kanseri Tedavisi
 • Gülme Tedavisi
 • Harun Kolçak Kanser
 • Hastalığa Yada Belirtilere Yönelik Işın Tedavisi
 • Havadaki Drimsel Enerjinin Yerel Kullanılışı
 • Havadaki Tohumlar Kuramının Saçmalıkları
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Bir Yerde Toplanmasını Sağlayan Düzenek
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Isısal Etkilerini Nasıl Ölçeriz?
 • Havaküredeki Dirimsel Enerjinin Titreşmesi
 • Havaküredeki Yaşam Enerjisinin Görülür Kılınması
 • Hemoroid Kanser Yaparmı
 • Hint Yağı
 • Hipnoz
 • Homeopati
 • Homeopati 2
 • Hoxsey Bitkisel Tedavi
 • Hpv Kanser
 • Huş Ağacı
 • İbrahim Saraçoğlu Kanser
 • İki Acunsal Enerji Dizgesi Arasında-«Işınetkinlik Köprüsü»
 • İlerlemiş Prostat Kanseri
 • İlik Kanseri Belirtileri
 • İlik Kanseri Nedir
 • İlik Kanseri Tedavileri
 • İlik Kanseri Tedavisi
 • İnce Bağırsak Kanseri
 • Inositol Hexaphosphate
 • Işıma Ve Çekim
 • Işın Saçan Kum Kökenli Dirimsel Kabarcıklarının (Sapa’ların) Üretilmesi
 • Işın Saçan Kum Kökenli Dirimsel Kabarcıklarının (Sapa’ların) Üretilmesi
 • Işın Ve İlaç Tedavisi
 • Isırgan Otu
 • Isırgan Otu Kanser
 • Isırgan Tohumu Kanser
 • İşlevsel Hastalığın Doğal Yapısı
 • İşlevsel Hastalığın Doğal Yapısı
 • İstanbul Kanser Hastanesi
 • İyi Huylu Kanser
 • Jinekolojik Kanserler
 • Kabarcıklar Halinde Şişmiş Maddenin Genel Ayrışması
 • Kalın Bağırsak Kanser
 • Kalın Bağırsak Kanseri
 • Kalın Bağırsak Ve Kolon Kanseri 2
 • Kalın Barsak Kanseri
 • Kampo
 • Kan Kanser
 • Kan Kanser Belirtileri
 • Kan Kanseri
 • Kan Kanseri Aml
 • Kan Kanseri Belirtileri
 • Kan Kanseri Bulaşıcımıdır
 • Kan Kanseri Çeşitleri
 • Kan Kanseri Nedir
 • Kan Kanseri Tedavisi
 • Kan Kanserin Belirtileri
 • Kan Ve Lenf Üreten Sistem Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Kan, Temizleyici, Bitkiler
 • Kanda Kanser Testi
 • Kanserle

  İlgili

  Görseller