Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Kalp Kapakçık Ameliyatı

Kalp Kapakçık Ameliyatı

 

  Kalp rahatsızlığı ve doğal öneriler ile ilgili bilgileri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı olarak bulabilir ve/veya dahası için altta bulunan linke tıklayabilirsiniz...

 

 

 

KALP KAPAK AMELİYATLARI


Dünyada tüm ölümlerin %1-2'sini kalp kapak hastalıkları oluşturmaktadır. Bunun da ötesinde kimi zaman koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp kapak hastalıkları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açmakta, kalp kapak hastalıkları zemininde oluşan kalp yetmezlikleri, kalp atışlarında düzensizlikler (ritim bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabilmektedir. Son 20 – 30 yılda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.Kalp Kapakları


Kalbin odacıkları arasında yada kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır.  Bu kapaklar iki yada üç adet kapakçık adı verilen ince yapılardan oluşur, onların etrafında çepeçevre anulus denilen sertleşmiş tutunma dokusu bulunur.  Kalpte dört adet kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri korda adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid  kapaklar üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar iki yaprakçıklıdır.Cerrahi Kapak Hastalıkları


Kapakların kan geçişine izin verdiği durumlarda  bunu  engelleyen  yada kanı tuttuğu durumlarda yetersizlik oluşturan patolojiler belli bir aşama sonra cerrahi düzeltme gerektirir.


Kapakların etrafındaki anulus dokusunda, kapakçıklarda yada  kirişlerde oluşabilecek hasarlar kapak  hastalıklarına yol açar.  


Stenoz (darlık) : Lifletlerin kalınlaştığı, deforme olduğu yada birbirine yapıştığı durumlarda kanın yeterli miktarda geçişine engel olan patolojidir. Aynı anda kordalar da etkilenmiş olabilir. Eğer geçen kan miktarı kritik bir seviyenin altına inerse cerrahi girişim yapmak gerekir.

Yetmezlik : Anuler dokuda genişleme, lifletlerde deformasyon yada kordalarda uzama sonucunda kapağın kapanması tam olarak gerçekleşemez ve bir miktar kan geriye kaçar. Geriye kaçan kan miktarı kritik bir seviyeyi aştığında cerrahi girişim gerektirir.


Kapak  hastalıkları cerrahi aşamaya geldiklerinde çoğu kez hem  darlık hem de yetmezlik oluşturmuşladır.


Hastalık tek bir kapakta olabildiği gibi birden çok kapak da aynı anda etkilenmiş olabilir. Bu durumda hastalık genellikle bir kapakta başlar ve daha sonra kalbin çalışma prensipleri gereği diğer kapakları da bozar.


•doğuştan gelen bozukluklar,


•romatizmal ateş,


•enfeksiyonlar,


•yaşlılığa bağlı bozulmalar,


•koroner kalp hastalıkları,


•aort anevrizması


kalp kapak bozuklarının ana nedenleridir.Kapak Hastalıklarında Belirtiler


Nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme, sırt üstü yatamama  bir  kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bir kaçı genellikle aynı anda bulunur. Kalp kapak hastalıklarında belirtilerinin belirginleşmesi cerrahi karar aşamasında önem taşır.Tanı yöntemleri


Yakınmaları nedeni ile bir kardiyologa başvuran hastaya çekilecek :


•Ekokardiyografi


•Anjiyokardiyografi


ile kapak hastalığı anlaşılabilir. Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları periyodik ekokardiyografik incelemeler ile takip edilirler.

Kimi zaman da başka bir kalp hastalığının araştırılması sırasında tesadüfen kapak hastalığı tanısı da konabilir.AORT KAPAK CERRAHİSİ


Aort kapağı kalpten çıkan ana atardamar aort ile kalbin sol karıncığı(ventrikül) arasında bulunur. Üç yaprakçıklıdır ve hemen üzerinde kalbi besleyen koroner arterlerin aortadan çıkış delikleri bulunur.


Aort Kapak Darlığı (stenoz) Nedenleri :


1.Romatizmal Aort Darlığı : en sık aort kapak darlığı nedenidir ve geçirilmiş ve yeterli ve uygun tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişir. 40 yaşına  kadar herhangi  bir belirti vermeyebilir.


2.Dejeneratif Aort Darlığı : ikinci en sık nedendir. Yaşla birlikte giderek bozulan kapak dokusu üzerine Kireçlenme eklenmesi ile oluşur. 60’lı yaşlardan sonra belirgin daralma oluşur.


3.Kalsifik Konjenital Aort Stenozu :  Doğumsal olarak anormal çift yaprakçıklı aort kapak üzerine, bozulmuş kalsiyum dengesi nedeni ile ciddi kireçlenme  sonucu kapağın daralmasıdır.Aort Kapak Yetmezliği Nedenleri


1.Romatizmal Aort Kapak Yetmezliği : yaprakçıklarda büzülme ve deformasyona neden  olarak yetmezliğe yol açar.    


2.Aort Kapağın Miksomatoz Hastalığı : Yaprakçık dokularındaki gevşeme nedeni ile tam kapanamayan aort kapağında görülen yetmezlik biçimidir.


3.Anuloaortik ektazi : Aort kapağın hemen üzerinden başlayan aort dokusu ve kapak anulusunda genetik nedenlerle oluşan genişlemedir. Ailesel  geçiş gösteren Marfan Sendromu ve kistik medial nekroz en sık rastlanan nedenlerdir.       


4. Aort Kapak Endokarditi :  Kapak dokusunun  enfeksiyonudur ve yaprakçıklarda deformasyon, delinme ve anulus etrafında abse oluşumu ile kapak yetersizliğine neden olur.


5.Diğer Nedenler : Aort anevrizmasına  neden olan diğer etkenler, travma sonucu aort kapak lifletlerinde yırtılma gibi nedenler de kapak yetersizliğine yol açabilirAort Kapak Hastalıklarında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?Aort Darlığında :


•Orta yada ciddi aort darlığı tanısı konmuş ve belirtileri olan  tüm hastalar için ameliyat zamanı gelmiş demektir.  


•Aort kapağın önü ve arkası arasındaki gradient (basınç farkı) 50 mmHg ve üstünde ise yada


•Aort kapak alanı 0.75cm2’den az ise yakınmalar olmasa bile ameliyat zamanı gelmiş demektir.


•Yakınmaları olmayan fakat ilerleyici ventrikül genişlemesi bulunan hastalar da cerrahiye aday hastalardır.,,Aort Yetmezliğinde :


•Belirtileri olamayan  yada minimal belirtileri olan hastalarda sol ventrikül işlev bozukluğu  bulunması cerrahi gerektirir


•Belirtileri başlamış olan hastalarda kardiyolojik ölçümün ciddiyetine göre cerrahiye karar verilir.Aort Kapak Ameliyatları


Aort kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda genellikle replasman (kapağı değiştirme) uygulanır. Çok nadir durumlarda tamir işe yarayabilir. Replasmanda çoğu kez yapay kapaklar kullanılır. Öncelikle deforme ve iş görmeyen yaprakçıklar çıkartılır.

 

KAPAK SEÇENEKLERİ


Mekanik kapaklar


Monoliflet (tek yaprakçıklı) yada biliflet (çift yaprakçıklı) tipleri bulunmakla beraber günümüzde neredeyse tamamen biliflet tercih edilmektedir. Pirolitik karbon ve titanyumdan üretilmiş olan bu kapaklar oldukça sağlam ve pürüzsüz yüzeye sahiptir. Buna karşın mekanik kapak takılan hastalar Kan Sulandırıcı warfarin sodyum (coumadin) kullanmak zorundadırlar. 

Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca coumadin kullanmaları gerekir.

Aort kapak ameliyatları çoğu kapak ameliyatında olduğu gibi açık kalp cerrahisi uygulanarak gerçekleştirilir. Genel anestezi verilen hasta kanuller yardımı ile kalp-akciğer makinesine bağlanır ve kalp durdurularak kapak ameliyatı uygulanır.Biyolojik kapaklar


Stentli  Biyoprotez Kapaklar : Domuz aort kapağı yada sığır perikardından (kalp dış zarı) oluşturularak çevresine taşıyıcı bir halka yerleştirilmiş  kapaklardır.


Stentsiz Biyoprotez Kapaklar : yine domuz aort kapağı yada sığır perikardından oluşturulmuştur fakat taşıyıcı halkası yoktur.


Homogreft Kapaklar : özel laboratuarlarda insan kadavrasından hazırlanan kapaklardır. Belli merkezlerde bulunduğundan yaygın değildir.


Biyolojik kapaklar her ne kadar Coumadin kullanmaya gerek bırakmıyor ve enfeksiyonlara daha dirençli oluyorlarsa da dayanıklılıklarının 10 -15 yılla sınırlı olması dezavantaj oluşturur.
KAPAK TERCİHİ:


15 yaşın altında ve 70 yaşın üstündeki hastalarda, sosyal yada psişik nedenlerle Coumadin kullanamayacak hastalarda, ciddi beyin anevrizması olanlar, gebelik planlayan 40 yaş altındaki kadınlar ve kronik karaciğer hastalığı bulunan hastalarda biyolojik kapak tercih etmek doğru olur. Fakat yine de son kararın cerraha ait olması gerektiği unutulmamalıdır. Yine aortun anevrizmatik olduğu durumlarda kompozit greft (yapay damara monte mekanik kapak)  kullanmak zorunlu hale gelebilir.


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları aort kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Yine ileri kalsifiye(kireçlenmiş) aort kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir. Aort kapağın ve aortanın birlikte ileri kalsifiye olduğu porselen aort diye tanımlanan durumlarda ise kapağa müdahale edilemeyebilir.


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır. Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir.


 
MİTRAL KAPAK CERRAHİSİ


Mitral kapak kalpte sol atrium (kulakçık) ile sol ventrikül( karıncık) arasında  bulunur. İki yaprakçıklıdır ve bu yaprakçıklar ventriküldeki iki papiller adaleye (kas çıkıntısına) korda adı verilen bağlarla tutturulmuştur. Anulusun etrafında çok sayıda önemli damar ve ileti yolu geçer.

 

Mitral Kapak Darlığı (stenoz) Nedenleri :


•Mitral kapak darlığı en sık romatizmal kalp hastalığı nedeni ile oluşur.


•Ciddi mitral anuler yada liflet kalsifikasyonu,


•Doğumsal mitral anomaliler,


•Endokardit (kalp  içi enfeksiyon)


•Sol atrial trombus, sol atriumda tümör,


•Deformasyona yol açan metabolik ve karsinoid sendromlar,


•Geçirilmiş komissurotomi girişimleri


•Geçirilmiş mitral kapak replasmanı

 

Mitral Kapak Yetmezliği Nedenleri:


•Mitral kapağın miksomatoz dejenerasyonu


•Romatizmal kalp hastalığı


•Enfektif endokardit


•Mitral anulus kalsifikasyonu


•İdiyopatik(nedeni belirsiz) korda rüptürü


•İskemik (koroner yetersizliğe bağlı)
 


Mitral Kapak Hastalıklarında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?


Mitral Darlığında :


•Kapak alanı 1cm² ‘ den fazla olan ve minimal yakınması bulunan hastalar takip edilir,  istisnai olarak gebelik planlayan   kadın hastalar ameliyat edilebilir.


•Klinik olarak bulgu veren tüm  mitral darlığı hastaları ameliyata aday hale gelmişlerdir.


•Bulgu vermese de kapak alanı 1cm²’den az olan hastalar da ameliyat edilmelidir.


Tanı kondukları  sırada ameliyat endikasyonu bulunan hastalar ameliyat edilmezlerse 5 yıllık yaşam beklentisi ancak %50’dir.Mitral Yetmezliğinde :


Kalp Krizi sonrası papiller adale rüptürü nedeni  ile akut mitral yetmezliği gelişen hastalar hemen ameliyat edilmelidirler.


•Yakınmaları belirginleşmemiş hastalar sol ventrikül işlev bozukluğu geliştiği tespit edildiğinde bir koroner anjiyografi çekilerek ameliyata hazırlanmalıdır.


Belirgin yakınmaları olan hastalar sol ventrikül işlevleri ciddi biçimde etkilemeden bir an önce ameliyat edilmelidir.Mitral Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatları genel anestezi altında kardiyopulmoner baypas (kalp akciğer makinesi kullanılarak) ile ve kalp durdurularak yapılır. Bu amaçla medyan sternotomi  (göğsü önden açarak) yapılmakla beraber bazı hastalarda sağ torakotomi(sağ meme altı)  de yapılabilir.


Mitral kapak hastalıklarında mümkünse önce tamir (valvuloplasti) olasılığı değerlendirilir, uygun değilse kapak değiştirilir (replasman).


 
MİTRAL VALVULOPLASTİ


Mitral tamir ameliyatları içinde;


•Korda kısaltılması


•Korda transferi


•Korda replasmanı


•Ring anuloplasti


•Komissurotomi


Uygulanabilecek prosedürlerdir. Ring  anuloplastide metal bir halka erimez dikiş malzemesi ile kapak anulusuna dikilir. Bu hastaların kısa süre Coumadin kullanması önerilir. Mitral darlığı bulunan bazı hastalarda yapışmış olan liflet(yaprakçık) komşuluğuna (komissur) yapılan girişimle replasmana gerek kalmaksızın düzeltme sağlanabilir (komissurotomi).MİTRAL KAPAK REPLASMANI


Mitral kapak cerrahisi uygulanacak hastaların önemli bir kısmına replasman (değiştirme) gerekir. Aort kapak replasmanında biyolojik kapaklar iyi bir alternatif olsa da bu yapay kapaklar mitral pozisyonda çok daha çabuk deformasyona uğrarlar bu nedenle çok istisnai durumlarda başvurulabilir ancak. Bunun dışında hemen daima mekanik kapaklar replase edilir. Pirolit karbon ve titanyumdan üretilen biliflet mekanik kapaklar en sık tercih edilenlerdir. Replasmanda deforme yaprakçıklar bazen korunmakla beraber genellikle çıkarılır ve mekanik kapak erimez dikiş malzemesi ile anulusa monte edilir.


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gerekir.


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları mitral kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Yine ileri kalsifiye(kireçlenmiş) mitral kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir.


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır. Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirirTRİKUSPİD  KAPAK CERRAHİSİ


Trikuspid kapak kalbin sağ kulakçığı (atrium) sağ karıncığı (ventrikül) arasında bulunur .Üç yaprakçıklıdır. Sağ ventriküldeki üç adet kas çıkıntısı (papiller adale) kordalar aracılığı ile kapağı destekler.


Trikuspid kapağın kendisinden başlayan (primer) hastalıkları nadirdir. Genellikle diğer bir kapak yada kalp hastalığına bağlı olarak sonradan hasar görür.Trikuspid Kapak Hastalığı nedenleri


•Romatizmal kalp hastalığı (romatizmal pankardit): en sık


•Enfektif endokardit


•Travmatik


•Dejeneratif


•Kollajen vaskuler hastalıklar


Romatizmal trikuspid kapak hastalığı neredeyse her zaman ciddi romatizmal mitral kapak hastalığı ile beraberdir.


Trikuspid kapak yetersizliği ise hemen daima organik bir değişikliğe değil diğer kapak hastalıklarına ikincil olarak gelişir.
 


Trikuspid Kapak Hastalığında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?


•Mitral kapak  replasmanı uygulanacak hastalarda ciddi trikuspid yetersizliği varsa mitral replasman ile beraber trikuspid ring anuloplasti  gereklidir.


•Trikuspid kapakta tek başına yetersizlik var ise ve orta derecede sağ kalp yetersizliği klinik bulguları var ise ring anuloplasti,ciddi  sağ kalp yetersizliği bulguları var ise trikuspid kapak replasmanı gerekir.


•Enfektif endokardit ve travmatik hasarlarda ciddi sağ Kalp Yetmezliği bulguları varsa duruma göre replasman  yada tamir düşünülmelidir.
 


Trikuspid Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatında ek cerrahi işlem olarak uygulanırken mitral kapak replasmanında sonra sağ atrium açılarak ve çoğu kez atan kalpte yapılabilen ameliyatlardır. Tek başına trikuspid kapağa yapılacak girişimler ise yine genel anestezi altında median sternotomi yada sağ torakotomi ile ve kalp-akciğer makinesine bağlanarak yapılır.TRİKUSPİD KAPAK TAMİRLERİ


•Bikuspidizasyon tamiri


•DeVega Anuloplasti


•Kay Anuloplasti


Metal bir ring ile yada ring olmaksızın  uygulanan tamir yöntemleridir.TRİKUSPİD KAPAK REPLASMANI


Hastanın kendi lifletleri yerinde bırakılarak genellikle mitral pozisyonlarda kullanılan biliflet mekanik bir kapak erimez dikiş malzemeleri ile monte edilir. Çok nadir durumlarda Biyoprotez kapaklar da trikuspid kapak replasmanlarında kullanılmaktadır.


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gerekir


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları trikuspid kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir .


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır.


Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir.

 

 

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Acıbadem Kalp Açık Kalp Ameliyatı
 Açık kalp ameliyatı Adana Kalp Hastanesi
 Aksaray Kalp Merkezi Akut Miyokard Enfarktüsünde Hastane Öncesi Tedavi...
 Amboli  Amerikan Kalp Vakfı
 Amgine Pektorıs Ana Dal Bloğu
 Ana Kalp Kayseri Ana Kardiyovasküler Hastalıklar
 Andeva Kalp Hastanesi Angina Pektoris’te Tedavi Hedefleri
 Ani Kalp Çarpıntısı Ani Kalp Durması ve Tedavisi
 Ani Kalp Durmasını Meydana Getiren Nedenler Ani Kardiyak Ölüm (AKÖ)
 Anjina Anjina
 Anjina 2 Anjina Pectoris
 Anjina Pektoris 2 AnjiyografiAnjiyo
 Anjiyoplasti Ankara Kalp Hastaneleri
 Ankara Kalp Merkezi Antalya Kalp Hastanesi
 Antioksidanı Aort Darlığı
 Aort Koarktasyonu Aort Koartansiyonu (Aortik İsthmus Stenozu)
 Aort Koartansiyonu (Aortik İsthmus Stenozu) 2 Arıevrizma
 Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi Arîni
 Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri... Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri...
 Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri... Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri...
 Arteriyoskleroz’a Neden Olan Risk Faktörleri... Ata Kalp
 Ata Kalp İzmir Atardamar
 Aterom (Ateroskleroz) Aterosklerotik Kalp Hastalığı
 Ateroskleroz 2 Ateroskleroz Kalp Hastalığı
 Atrial Septal Defektler 2 Atriyal Fibrilasyon
 Atriyal Septal Efekt  Atriyumlar
 Bebeğin Kalp Atışları Bebek Kalp Atışı
 Bebek Kalp Atışları Bebeklerde Kalp Deliği
 Bebeklerde Kalp Üfürmesi Becel Kalp Yaşı
 Beta Bloker İlaçlar Beta Blokerler
 Bitkisel Kalp İlaçları Bitkisel Kalp İlaçları
 Biyopsi Brachiaı Atardamar
 Bradikardi Buerger
 Buerger Hastalığı Buerger Hastalığı Belirtileri
 Buerger Hastalığı Nedir Buerger Hastalığı Tedavisi
 Burger Hastaliği Bursa Kalp Aritmi
 Büyük Arterlerin Transpozisyonu Canlı Kalp Ameliyatı
 Çarpmb  Cebeci Kalp Merkezi
 Cinnah Kalp Merkezi Cinsel Yaşam Ve Kalbiniz
 Çocuklarda Kalp Ağrısı Çocuklarda Kalp Üfürmesi
 Çoklu Doymamış Yağ  Dakikada Kalp Atışı
 Defibrilatör Dekompanse Kalp Yetmezliği
 Delik Kalp Delik Kalp Ameliyatı
 Delik Kalp Tedavisi Derin Toplardamar Trombozu
 Digoksin Dilate Kardiyomiyopati
 Dipler Ultrason Dislipidemiler
 Diüretik Diyastol
 Diyastolik Kan Basma (DKB)  Diyet
 Doğumsal Kalp Hastalıkları Doğuştan Kalp Hastalığı Nedenleri ve Önlemler...
 Doğuştan Kalp Hastalıkları Doğuştan Olan (Konjenital) Kalp Hastalıkları
 Doktorum Kalp Yaşı Doku Nekrozu Paternleri
 Doku (Tissue) Plazminojen Aktivatörü (!PA):  Dolaşım Sistemi
 Doymuş Yağ Dünya Kalp Günü
 E Vitamini 3 Egzersiz
 Egzersiz (Koşu Bandı) Testi Eko Kalp
 Ekokardiyografi (Eko) Elektrofizyolojik İnceleme (Efi)
 Elektrokardiyogram (EKG) Elektrokardiyogram (EKG) Nedir ve Neye Yarar
 Endocarditis Endokardit (Kalbin İç Zarının İltihabı)
 Endokart Hastalıkları Endotel 2
 Endovasküler Stent Koyma  Enfektif Endokardit
 Enfektif Olmayan Vejetasyonlar Epidemiyoloji 4
 Fallot Tetralojisi Fallot Tetralojisi 2
 Fibrilasyon Fırlatma Fraksiyonu
 Fizyolojik Etkiler Flutter (Atriyal)
 Fonksiyonel Kalp Hastalıkları Gata Kalp Damarı
 Gebelik ve Kalp Hastalıkları Gebelikte Kalp Atışı
 Gebelikte Kalp Çarpıntısı Geçici Serebral İskemi Nöbetleri
 Genetik Kalp Hastalıkları Gizli Kalp
 Gizli Kalp Belirtileri Gün ve Mevsimlerin Etkisi
 Had Safhada Ankylosing Spondyltis Kalp Halkalı Kalp Hastanesi
 Hamilelikte Kalp Çarpıntısı Hemanjioendotelyoma
 Hemoraj Hiperlipidemi
 Hiperlipidemide Diyet Tedavisi Hiperlipideminin İlaçla Tedavisi
 Hipertansif Kalp Hastalıklar Hipertansif Kalp Hastalığı Özeti
 Hipertansip Kriz Vehipertansip Acillerde Tedavi Hipertansiyon 7
 Hipertansiyon (Yüksek Artelyel Kan Basıncı) Hipertansiyon (Yüksek Arteryel Kan Basıncı)
 Hipertrofik Kardiyomiyopati Hipertrofik Kardiyomiyopati 2
 Hipofiz Bezi Hastalıkları Hipoksi
 Hipotansiyon 3 Hızlı Kalp Atışı
 İleti Sistemi İlk Kalp Ameliyatı
 İlk Kalp Nakli İmmün Baskılayıcı İlaçlar
 İmplante Edilebilir Otomatik De.Fi.Brilatör İnfarktüs
 İnfarktüs Özeti Iskamı
 İskemik Kalp Hastalığı İskemik Kalp Hastalığı 2
 İskemik Kalp Hastalıkları Özeti İskenderun Kalp Merkezi
 Isparta Kalp Merkezi İstanbul Kalp Hastaneleri
 İstanbuldaki Kalp Hastaneleri İzmir Kalp Doktorları
 İzmir Kalp Hastaneleri Kadınlar Ve Koroner Atardamar Hastalığı
 Kalbin Beslenmesi Kalbin İşe Karışması
 Kalbin Sinirleri Kalbin Yağlanması
 Kalbinden Şikayeti Olanlar İçin Kalıtım
 Kalıtım 2 Kalp
 Kalp 2 Kalp 4
 Kalp 5 Kalp 6
 Kalp 7 Kalp 8
 Kalp 9 Kalp Ağrıları
 Kalp Ağrıları 2 Kalp Ağrılarında
 Kalp Ağrısı Kalp Ağrısı 2
 Kalp Ağrısı 3 Kalp Ağrısı 4
 Kalp Ağrısı Belirtileri Kalp Ağrısı Nedenleri
 Kalp Ağrısının Nedenleri Kalp Akciğer Makinesi
 Kalp Akciğer Pompası Kalp Amaliyatı
 Kalp Ameliyat İzle Kalp Amelıyatı
 Kalp Ameliyatı Görüntüleri Kalp Ameliyatı İzle
 Kalp Ameliyatı Sonrası Kalp Ameliyatı Video
 Kalp Ameliyatı Videoları Kalp Ameliyatı Videosu
 Kalp Amelıyatları Kalp Anatomisi
 Kalp Anjio Kalp Anjiosu
 Kalp Anjiyo Kalp Anjiyosu
 Kalp Anjiyosu İzle Kalp Anju
 Kalp Aort Damarı Kalp Aritmi
 Kalp Aritmi Bursa Kalp Aritmi Hastanesi
 Kalp Astımı Kalp Atım Düzenindeki Bozukluklar
 Kalp Atım Sayısı Kalp Atım Sayısında ve Ritminde Görülen Bozuklukla...
 Kalp Atış Hızı Kalp Atış Sayısı
 Kalp Atış Sesi Kalp Atışı
 Kalp Atışı Hızı Kalp Atışı Nedir
 Kalp Atışı Sayısı Kalp Atışı Sesi
 Kalp Atışını Hissetmek Kalp Atışının Hızlanması
 Kalp Atışları Kalp Atışlarının Hızlanması (Taşikardi)
 Kalp Batması Kalp Belirtileri
 Kalp Bitkisel Tedavi Kalp Bitkisel Tedavi
 Kalp Bloğu Kalp Bloklar
 Kalp Büyümesi Kalp Büyümesi Belirtileri
 Kalp Büyümesi Nedenleri Kalp Büyümesi Nedir
 Kalp Büyümesi Tedavisi Kalp Büyümesinde
 Kalp Büyümesinde 2 Kalp Büyümesinin Belirtileri
 Kalp Büyümesinin Nedenleri Kalp Büyümesinin Tedavisi
 Kalp Büyümesinin Zararları Kalp Çarpıntısı
 Kalp Çarpıntısı Nedenleri Kalp Çarpıntısı Nedir
 Kalp Çarpıntısı Tedavisi Kalp Çarpıntısının Nedenleri
 Kalp Çarpıntısının Sebepleri Kalp Cerrahı
 Kalp Cerrahisi Kalp Cerrahları
 Kalp Check Up Kalp Damar
 Kalp Damar Açıcı Kalp Damar Ameliyatı
 Kalp Damar Bitkisel Tedavi Kalp Damar Bitkisel Tedavi
 Kalp Damar Cerrahı Kalp Damar Cerrahisi
 Kalp Damar Cerrahları Kalp Damar Daralması
 Kalp Damar Doktorları Kalp Damar Doktoru
 Kalp Damar Genişlemesi Kalp Damar Hastalığı
 Kalp Damar Hastalıkları 2 Kalp Damar Hastalıkları
 Kalp-Damar Hastalıklarında Risk Faktörleri Kalp Damar Hastaneleri
 Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar İzmir
 Kalp Damar Sağlığı Kalp Damar Sistemi
 Kalp Damar Sistemi 2 Kalp Damar Tedavisi
 Kalp Damar Tıkanıklığı 2 Kalp Damar Tıkanıklığı
 Kalp Damar Tıkanıklığı 3 Kalp Damar Tıkanıklığı 4
 Kalp Damar Uzmanı Kalp, Damar ve Dolaşım Sistemi Hastalıklarında Kul...
 Kalp Damarı Kalp Damarı Genişlemesi
 Kalp Damarı Tıkanıklığı Kalp Damarları
 Kalp Damarlarında Daralma Kalp Damarlarının Genişlemesi
 Kalp Damarlarının Tıkanması Kalp Daralması
 Kalp Deliği Kalp Deliği Ameliyatı
 Kalp Deliği Belirtileri Kalp Deliği Nedir
 Kalp Deliği Tedavisi Kalp Deliliği
 Kalp Dış Zarı İltihaplanması 2 Kalp Diyeti
 Kalp Doktorları Kalp Doktorları İstanbul
 Kalp Doktoru Kalp Dostu Yiyecekler
 Kalp Durması Kalp Durması
 Kalp Durması 2 Kalp Durmasını Kesin Belirtileri
 Kalp Durmasının Belirtileri Kalp Duvarının Kalınlaşması
 Kalp Ekg Kalp Eko
 Kalp Ekosu Kalp Elektrosu
 Kalp Ferahlığı Kalp Ferahlığı 2
 Kalp Fizyolojisi Kalp Görevi
 Kalp Görevleri Kalp Grafisi
 Kalp Hakkında Bilgi Kalp Hapı
 Kalp Hapları Kalp Hastaları
 Kalp hastalarının pek çoğu Kalp Hastalığı
 Kalp Hastalığı 4 Kalp Hastalığı 5
 Kalp Hastalığı 6 Kalp Hastalığı 7
 Kalp Hastalığı Belirtileri Kalp Hastalığı Nedir
 Kalp Hastalığı Ve Tedavi Yöntemleri Kalp Hastalığına Bağlı Göğüs Ağrısı
 Kalp Hastalığına Yol Açan Etkenlerin Başlıcaları... Kalp Hastalığında Şüphe
 Kalp Hastalığının Belirtileri Kalp Hastalığının Sebepleri
 Kalp Hastalıkları Kalp Hastalıkları 2
 Kalp Hastalıkları 3 Kalp Hastalıkları 4
 Kalp hastalıkları 5 Kalp Hastalıkları 5
 Kalp Hastalıkları Belirtileri Kalp Hastalıkları Çeşitleri
 Kalp Hastalıkları Hastaneleri Kalp Hastalıkları Nelerdir
 Kalp Hastalıkları Risk Etmenlerinde De Yaşam Tarzı... Kalp Hastalıkları Tedavisi
 Kalp Hastalıkları ve Dengeli beslenme  Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon
 Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon 2 Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon 3
 Kalp Hastalıkları ve Sigara Kalp Hastalıkları ve Sigara 2
 Kalp Hastalıkları ve Spor  Kalp Hastalıkları ve Spor 2
 Kalp Hastalıkları ve Stres Kalp Hastalıklarında Önemli Risk Faktörleri
 Kalp Hastalıklarında Önemli Riski Faktörleri Kalp Hastalıklarında Teşhis
 Kalp Hastalıklarını Şimdi de Kalbin Anatomik Yapıs... Kalp Hastalıklarının Belirtileri
 Kalp Hastalıklarının Nedenleri Kalp Hastalıklarının Nedenleri 2
 Kalp Hastaneleri Kalp Hastaneleri Ankara
 Kalp Hastaneleri İstanbul Kalp Hastanesi
 Kalp Hastanesi İstanbul Kalp Hastası
 Kalp Hipertrofisinin Fizyopatolojisi Kalp İlacı
 Kalp İlaçları Kalp İlaçları İsimleri
 Kalp İltihabı Kalp Kanseri
 Kalp Kapağı Kalp Kapağı Ameliyatı
 Kalp Kapağı Çökmesi Kalp Kapağı Hastalıkları
 Kalp Kapağı Kalınlaşması Kalp Kapağı Kireçlenmesi
 Kalp Kapağında Çökme Kalp Kapağında Kaçak
 Kalp Kapak Ameliyatı Kalp Kapak Hastalığı Özeti
 Kalp Kapak Hastalıkları Kalp Kapak Hastalıkları 2
 Kalp Kapakçığı Kalp Kapakçığı Ameliyatı
 Kalp Kapakçığı Büyümesi Kalp Kapakçığı Çökmesi
 Kalp Kapakçığı Çürümesi Kalp Kapakçığı Hastalığı
 Kalp Kapakçığı Hastalıkları Kalp Kapakçığı Hastalıkları 2
 Kalp Kapakçığı Kalınlaşması Kalp Kapakçığı Kireçlenmesi
 Kalp Kapakçığı Sarkması Kalp Kapakçığı Tedavisi
 Kalp Kapakçığında Çökme Kalp Kapakçığında Kaçak
 Kalp Kapakçığında Kireçlenme Kalp Kapakçık Ameliyatı
 Kalp Kapakçık Hastalıkları Kalp Kapakçıkları
 Kalp Kapakları Kalp Kası
 Kalp Kası Ağrısı Kalp Kası Hastalıkları
 Kalp Kası İltihabı Kalp Kası Kalınlaşması
 Kalp Kası Nedir Kalp Kasılması
 Kalp Kasının Özellikleri Kalp Kasları
 Kalp Kaslarını Kuvvetlendirmek Kalp Kaslarını Kuvvetlendirmek 2
 Kalp Kireçlenmesi Kalp Kireçlenmesi Tedavisi
 Kalp Kırizi Kalp Kırizi Belirtileri
 Kalp Kontrolü Kalp Krızı
 Kalp Krizi 6 Kalp Krizi Belirtiler
 Kalp Krızı Belırtılerı Kalp Krizi Belirtileri 2
 Kalp Krizi Belirtisi Kalp Krizi Geçiren Bir Kimsede Ortaya Çıkan Ruhi D...
 Kalp Krizi Geçiren Bir Kimsenin Aile Bireyleri Ne ... Kalp Krizi İlaçları
 Kalp Krizi Nedenleri Kalp Krizi Nedir
 Kalp Krizi Riski Kalp Krizi Sonrası
 Kalp Krizi Tedavisi Kalp Krizi Testi
 Kalp Krizi Video Kalp Krizinin Belirtileri
 Kalp Krizinin Nedenleri Kalp Masajı
 Kalp Merkezi Kalp Muayenesi
 Kalp Nakli Kalp Nakli 2
 Kalp Nakli Ameliyatı Kalp Nakli Nedir
 Kalp Nakli ve Yapay Kalp Kalp Nasıl Çalışır
 Kalp Nasıl Çalışır 2 Kalp Nasıl Çalışır 3
 Kalp Neden Ağrır Kalp Nedir
 Kalp Nerde Kalp Nerede
 Kalp Nerede Bulunur Kalp Nerededir
 Kalp Odacıkları Kalp Ölçer
 Kalp Organı Kalp Pilleri
 Kalp Pompası Kalp Rahatsızlığı
 Kalp Rahatsızlığı 2 Kalp Rahatsızlığı Belirtileri
 Kalp Rahatsızlığının Belirtileri Kalp Rahatsızlıkları
 Kalp Rahatsızlıkları Belirtileri Kalp Rahatsızlıkları Nelerdir
 Kalp Rahatsızlıklarında Kalp Rahatsızlıklarında 2
 Kalp Rahatsızlıklarının Belirtileri Kalp Ritim
 Kalp Ritim Bozukluğu Kalp Ritim Bozukluğu 2
 Kalp Ritim Bozukluğu Belirtileri Kalp Ritim Bozukluğu Nedenleri
 Kalp Ritim Bozukluğu Nedir Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi
 Kalp Ritim Bozuklukları Kalp Ritimleri
 Kalp Ritm Bozukluğu Kalp Ritmi
 Kalp Ritmi Bozukluğu Kalp Romatizması
 Kalp Romatizması 3 Kalp Romatizması 4
 Kalp Romatizması 5 Kalp Romatizması Belirtileri
 Kalp Romatizması Nedir Kalp Romatizması Tedavisi
 Kalp Sağlığı Kalp Sağlığı İçin
 Kalp Sağlığı İçin Elma Suyu  Kalp Sağlık
 Kalp Sancısı Kalp Sektesi
 Kalp Sektesi 2 Kalp Sesi
 Kalp Sesleri Kalp Sıkışması
 Kalp Sıkışması 2 Kalp Sıkışması Belirtileri
 Kalp Sıkışması Nedenleri Kalp Sıkışmasının Belirtileri
 Kalp Sıkışmasının Nedenleri Kalp Sintigrafi Nedir
 Kalp Sintigrafisi Kalp Sintigrafisi Nedir
 Kalp Sızısı Kalp Sızlaması
 Kalp Sorunları Kalp Spazmı
 Kalp Spazmı Kalp Spazmı Belirtileri
 Kalp Spazmı Nedir Kalp Spazmı Tedavisi
 Kalp Stendi Kalp Stendi Nedir
 Kalp Stent Kalp Stent Takılması
 Kalp Stenti Kalp Tansiyonu
 Kalp Tedavisi Kalp Teklemesi
 Kalp Testi Kalp Tıkanıklığı
 Kalp Tıkanıklığı Belirtileri Kalp Titremesi
 Kalp Titremesi, Çarpıntı Kalp Titremesi, Çarpıntı 2
 Kalp Tomografisi Kalp Transplantasyonu
 Kalp tümörleri Kalp Tümörü
 Kalp Üfürmesi Kalp Üfürmesi Nedir
 Kalp Üfürmesi Tedavisi Kalp Üfürümü
 Kalp Üfürümü Nedir Kalp Ultrasonu
 Kalp Uzmanı Kalp Vakfı
 Kalp Vakfı Diyeti Kalp Vakfı Hastanesi
 Kalp Vakfı Şişli Kalp (valfi) Kapakçığı Rahatsızlığı
 Kalp ve Böbrek Hastalıkları 2 Kalp Ve Damar
 Kalp Ve Damar Hastalıkları Kalp ve Damar Hastalıkları 2
 Kalp Ve Damarlar Kalp ve Dolaşım Sistemi
 Kalp ve Dolaşım Sistemi 2 Kalp ve Solunum Durmasında Tedavi
 Kalp Ve Tansiyon Kalp Ve Yaşam
 Kalp Vikipedi Kalp Yağlanması
 Kalp Yağlanmasında Kalp Yağlanmasında 2
 Kalp Yapısı Kalp Yaşı
 Kalp Yaşı Hesaplama Kalp Yaşı Öğrenme
 Kalp Yaşı Testi Kalp Yaşını Hesapla
 Kalp Yaşını Hesaplama Kalp Yaşını Öğren
 Kalp Yetersizliği Kalp Yetersizliği 2
 Kalp Yetersizliği Belirtileri Kalp Yetmezlıgı
 Kalp Yetmezliği 10 Kalp Yetmezliği 11
 Kalp Yetmezliği 2 Kalp Yetmezliği Belirtileri
 Kalp Yetmezliği İlaçları Kalp Yetmezliği Nedenleri
 Kalp Yetmezliği Nedir Kalp Yetmezliği Pdf
 Kalp Yetmezliği Tedavisi Kalp Yetmezliğinin Belirtileri
 Kalp Yetmezliğinin Ppt Kalp Yetmezliğinin Tedavisi
 Kalp Yetmzliği İlaçları Kalp Yüzünden El Ayak Şişmesi
 Kalp Zarı Kalp Zarı İltihabı
 Kalp.com Kalpte Oluşan İstiska
 Kalpte Su Toplanmasında Kalpte Su Toplanmasında 2
 Kalpten İleri Gelen Şişler (El, Ayak Şişmeleri)... Kalsifiye Aurt Darlığı
 Kalsiyum Antagonisti (Veya Blokeri) Kalsiyum Antagonistleri
 Kan Basıncı Kan Damarları 2
 Kan Pıhtılaşması 3 Kapakçık Hastalığı
 Kapalı Kalp Ameliyatı Kapgillerler
 Kardiyak Kardiyak Çıkış
 Kardiyak Enzimler Kardiyak Kateter
 Kardiyo - Pulmoner Ressüsitasyon (KPR) Kardiyolog
 Kardiyoloji Kardiyomiopatiler
 Kardiyomiopatiler 2 Kardiyomiyopati Özeti
 Kardiyomiyopatiler Kardiyomiyopati’ler
 Kardiyomyopati Kardiyopulmoner Baypas
 Kardiyovasküler Karsinoid Kalp Hastalığı
 Kartal Kalp Hastanesi Kayseri Kalp Hastanesi
 Keten Tohumu ve Kalp Hastalıkları Kırık Kalp Sendromu
 Kompensasyon ve Subkompensasyon Kalp Hastalıkların... Konjenital Kalp Hastalıkları
 Konjenital Kalp Hastalıkları 2 Konjestif Kalp Yetmezliği
 Konjestif Kardiyomiyopati’lede Tedavi Konjetinal Kalp Hastalıklar 2
 Konjienital Kalp Hastalıklar Özeti Koroner Anjiyoplasti
 Koroner Arter Hastalıkları Koroner Arteriyoskleroz’un Geriye Döndürülme...
 Koroner Atardamar Baypas Gresti Koroner Atardamar Hastalığı
 Koroner Atardamar Hastalığı (Kâh)  Koroner Atardamarlar
 Koroner Aterektomi Cihazları Koroner Bypass Cerrahi Tedavisi
 Koroner Kalp Hastalığı Koroner Kalp Hastalıkları
 Koroner Kalp Hastalıkları ve Damar Sertliği Koroner Kalp Yetmezliği
 Koroner Trombon Koşuyolu Kalp
 Koşuyolu Kalp Damar Koşuyolu Kalp Hastanesi
 Kronik İskemik Kalp Hastalığı Kronik Kalp Yetmezliği
 Kronik Perikardit Libman Sacks Endokarditi
 Lipid Metabolizması Bozukluğunun Araştırılması... Lipoproteinler
 Lümen Mikzomatüz Mitral Kapak
 Mitral Darlığı Mitral Kapak Prolapsusu
 Mitral Kapakçık Mitral Kapakçık Sarkmasıf yetersizliği
 Mitral Yetmezliği Miyokard Enfarktüsünde Hastane Tedavisinden Sonra ...
 Miyokard Enfarktüsü’nden Sonra Seksüel Aktiv... Miyokardinfarktüsü
 Miyokardit Miyokarditler
 Miyokart Biyopsisi Miyokart Enfarktüsü 2
 Miyokart İnfraktüsü Miyokart İskemisi
 Miyokart/Myokardiyum Mr
 Myocarditis Ne.Kroz
 Nitrogliserin Nonİnvasive
 Normal Kalp Atışı Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
 Ödem Söktürücü İlaçlar Pacemaker
 Pacemaker ’’Kalp Pili’’ ve... PDA (Patent Ductus Arterıosus)
 Pericarditis 2  Perikardit
 Perikardit 3 Perikarditler
 Perikarditler 2 Perikardiyal Elüzyonlar
 Perikart Perikart Hastalıkları
 Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti (PIKA):... Plak
 Plateletler Primer Neoplazmlar
 Profilaksi  Protez Kalp Kapakları
 Protrombotik Özellikler Pulmoner
 Pulmoner Hipertansif Kalp Hastalığı (Kor Pulmonale... Pulmoner Stenoz
 Pulmoner Tromboembolizm Renan
 Restriktif Kardiyomiyopati Restriktif Kardiyomiyopati’de Tedavi
 Risk Faktörleri 2 Risk Faktörü
 Romatizmal Kalp Hastalığı Romatizmal Kapak Hastalıkları
 Sağ Kalp Yetmezliği Sağ Kalp Yetmezliği 2
 Sağdan Sola Şantlar Sağlık Kalp
 Senkop Septik Şokun Patogenezi
 Septik Şokun Patogenezi Septum
 Serbest Radikaller Serebral Amboli
 Serebral Kanama Serebral Tromboz
 Serebrovasküler Olay Sessiz İskemi
 Sfigmomanometre Sintigrafi Kalp
 Şişli Kalp Vakfı Sistemik Hipertansif Kalp Hastalığı
 Sistol Sistolik Kan Basıncı
 Skemik Kalp Hastalıkları (İkh) Sodyum
 Şok Sol Kalp Yetmezliği
 Soldan Sağa Şantlar Sonradan Edinilen Kalp Hastalıkları
 Stent Stent (Damar İçine Konulan Cihaz)
 Sternum Stetoskop
 Streptokinaz Stroke Felç
 Talyum Testi Tansiyon (Atardamar Kan Basıncı)
 Taşikardi Tedavi 2
 Tedaviye Dirençli Olgularda Araştırılması Gereken ... Tekli Doymuş Yağ
 Teşhis 3 Tıkanmış Atardamar
 Toplardamar Trabzon Kalp Hastanesi
 Transözefageal Ekokardiyografi (Rol):  Transplante
 Trigliseridlerden Zengin Lipoproteinle Ve Arteriyo... Trigliseritleri
 Tromboliz Tromboz
 Türk Kalp Çalışması Türk Kalp Vakfı
 Türkiye Kalp Vakfı Tuz Kısıtlaması
 Ü.Fürum Umut Kalp Hastanesi
 Ünlü Kalp Cerrahları Ünlü Kalp Doktorları
 Uykuda Kalp Çarpıntısı Valvüler Kalp Hastalıkları
 Vasküler Hipertansiyon Özeti Vazodilatör
 Ventrikül; Kalp Kası Pompa.Is Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 Ventriküler Septal Defenkt (Vsd) Yağ Asitleri
 Yapay Kalp Yetersizlik
 Yüksek Kan Basıncı Yüksek Kolesterol Düzeylerinin Riskleri
 Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL):  Yumurtalık ve Rahim Hastalıkları

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.