Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Kalp Kapağı Ameliyatı
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Kalp Kapağı Ameliyatı

 

  Kalp rahatsızlığı ve doğal öneriler ile ilgili bilgileri aşağıdaki makalemizde açıklayıcı olarak bulabilir ve/veya dahası için altta bulunan linke tıklayabilirsiniz...

 

Kalp Rahatsızlğının Giderilmesine Yardımcı Olan Bitkisel Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız.. 

 

 

KALP KAPAK AMELİYATLARI


Dünyada tüm ölümlerin %1-2'sini kalp kapak hastalıkları oluşturmaktadır. Bunun da ötesinde kimi zaman koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp kapak hastalıkları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açmakta, kalp kapak hastalıkları zemininde oluşan kalp yetmezlikleri, kalp atışlarında düzensizlikler (ritim bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabilmektedir. Son 20 – 30 yılda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.Kalp Kapakları


Kalbin odacıkları arasında yada kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır.  Bu kapaklar iki yada üç adet kapakçık adı verilen ince yapılardan oluşur, onların etrafında çepeçevre anulus denilen sertleşmiş tutunma dokusu bulunur.  Kalpte dört adet kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri korda adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid  kapaklar üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar iki yaprakçıklıdır.Cerrahi Kapak Hastalıkları


Kapakların kan geçişine izin verdiği durumlarda  bunu  engelleyen  yada kanı tuttuğu durumlarda yetersizlik oluşturan patolojiler belli bir aşama sonra cerrahi düzeltme gerektirir.


Kapakların etrafındaki anulus dokusunda, kapakçıklarda yada  kirişlerde oluşabilecek hasarlar kapak  hastalıklarına yol açar.  


Stenoz (darlık) : Lifletlerin kalınlaştığı, deforme olduğu yada birbirine yapıştığı durumlarda kanın yeterli miktarda geçişine engel olan patolojidir. Aynı anda kordalar da etkilenmiş olabilir. Eğer geçen kan miktarı kritik bir seviyenin altına inerse cerrahi girişim yapmak gerekir.

Yetmezlik : Anuler dokuda genişleme, lifletlerde deformasyon yada kordalarda uzama sonucunda kapağın kapanması tam olarak gerçekleşemez ve bir miktar kan geriye kaçar. Geriye kaçan kan miktarı kritik bir seviyeyi aştığında cerrahi girişim gerektirir.


Kapak  hastalıkları cerrahi aşamaya geldiklerinde çoğu kez hem  darlık hem de yetmezlik oluşturmuşladır.


Hastalık tek bir kapakta olabildiği gibi birden çok kapak da aynı anda etkilenmiş olabilir. Bu durumda hastalık genellikle bir kapakta başlar ve daha sonra kalbin çalışma prensipleri gereği diğer kapakları da bozar.


•doğuştan gelen bozukluklar,


•romatizmal ateş,


•enfeksiyonlar,


•yaşlılığa bağlı bozulmalar,


•koroner kalp hastalıkları,


•aort anevrizması


kalp kapak bozuklarının ana nedenleridir.Kapak Hastalıklarında Belirtiler


Nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme, sırt üstü yatamama  bir  kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bir kaçı genellikle aynı anda bulunur. Kalp kapak hastalıklarında belirtilerinin belirginleşmesi cerrahi karar aşamasında önem taşır.Tanı yöntemleri


Yakınmaları nedeni ile bir kardiyologa başvuran hastaya çekilecek :


•Ekokardiyografi


•Anjiyokardiyografi


ile kapak hastalığı anlaşılabilir. Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları periyodik ekokardiyografik incelemeler ile takip edilirler.

Kimi zaman da başka bir kalp hastalığının araştırılması sırasında tesadüfen kapak hastalığı tanısı da konabilir.AORT KAPAK CERRAHİSİ


Aort kapağı kalpten çıkan ana atardamar aort ile kalbin sol karıncığı(ventrikül) arasında bulunur. Üç yaprakçıklıdır ve hemen üzerinde kalbi besleyen koroner arterlerin aortadan çıkış delikleri bulunur.


Aort Kapak Darlığı (stenoz) Nedenleri :


1.Romatizmal Aort Darlığı : en sık aort kapak darlığı nedenidir ve geçirilmiş ve yeterli ve uygun tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişir. 40 yaşına  kadar herhangi  bir belirti vermeyebilir.


2.Dejeneratif Aort Darlığı : ikinci en sık nedendir. Yaşla birlikte giderek bozulan kapak dokusu üzerine Kireçlenme eklenmesi ile oluşur. 60’lı yaşlardan sonra belirgin daralma oluşur.


3.Kalsifik Konjenital Aort Stenozu :  Doğumsal olarak anormal çift yaprakçıklı aort kapak üzerine, bozulmuş kalsiyum dengesi nedeni ile ciddi kireçlenme  sonucu kapağın daralmasıdır.Aort Kapak Yetmezliği Nedenleri


1.Romatizmal Aort Kapak Yetmezliği : yaprakçıklarda büzülme ve deformasyona neden  olarak yetmezliğe yol açar.    


2.Aort Kapağın Miksomatoz Hastalığı : Yaprakçık dokularındaki gevşeme nedeni ile tam kapanamayan aort kapağında görülen yetmezlik biçimidir.


3.Anuloaortik ektazi : Aort kapağın hemen üzerinden başlayan aort dokusu ve kapak anulusunda genetik nedenlerle oluşan genişlemedir. Ailesel  geçiş gösteren Marfan Sendromu ve kistik medial nekroz en sık rastlanan nedenlerdir.       


4. Aort Kapak Endokarditi :  Kapak dokusunun  enfeksiyonudur ve yaprakçıklarda deformasyon, delinme ve anulus etrafında abse oluşumu ile kapak yetersizliğine neden olur.


5.Diğer Nedenler : Aort anevrizmasına  neden olan diğer etkenler, travma sonucu aort kapak lifletlerinde yırtılma gibi nedenler de kapak yetersizliğine yol açabilirAort Kapak Hastalıklarında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?Aort Darlığında :


•Orta yada ciddi aort darlığı tanısı konmuş ve belirtileri olan  tüm hastalar için ameliyat zamanı gelmiş demektir.  


•Aort kapağın önü ve arkası arasındaki gradient (basınç farkı) 50 mmHg ve üstünde ise yada


•Aort kapak alanı 0.75cm2’den az ise yakınmalar olmasa bile ameliyat zamanı gelmiş demektir.


•Yakınmaları olmayan fakat ilerleyici ventrikül genişlemesi bulunan hastalar da cerrahiye aday hastalardır.,,Aort Yetmezliğinde :


•Belirtileri olamayan  yada minimal belirtileri olan hastalarda sol ventrikül işlev bozukluğu  bulunması cerrahi gerektirir


•Belirtileri başlamış olan hastalarda kardiyolojik ölçümün ciddiyetine göre cerrahiye karar verilir.Aort Kapak Ameliyatları


Aort kapak cerrahisi uygulanacak hastalarda genellikle replasman (kapağı değiştirme) uygulanır. Çok nadir durumlarda tamir işe yarayabilir. Replasmanda çoğu kez yapay kapaklar kullanılır. Öncelikle deforme ve iş görmeyen yaprakçıklar çıkartılır.

 

KAPAK SEÇENEKLERİ


Mekanik kapaklar


Monoliflet (tek yaprakçıklı) yada biliflet (çift yaprakçıklı) tipleri bulunmakla beraber günümüzde neredeyse tamamen biliflet tercih edilmektedir. Pirolitik karbon ve titanyumdan üretilmiş olan bu kapaklar oldukça sağlam ve pürüzsüz yüzeye sahiptir. Buna karşın mekanik kapak takılan hastalar Kan Sulandırıcı warfarin sodyum (coumadin) kullanmak zorundadırlar. 

Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca coumadin kullanmaları gerekir.

Aort kapak ameliyatları çoğu kapak ameliyatında olduğu gibi açık kalp cerrahisi uygulanarak gerçekleştirilir. Genel anestezi verilen hasta kanuller yardımı ile kalp-akciğer makinesine bağlanır ve kalp durdurularak kapak ameliyatı uygulanır.Biyolojik kapaklar


Stentli  Biyoprotez Kapaklar : Domuz aort kapağı yada sığır perikardından (kalp dış zarı) oluşturularak çevresine taşıyıcı bir halka yerleştirilmiş  kapaklardır.


Stentsiz Biyoprotez Kapaklar : yine domuz aort kapağı yada sığır perikardından oluşturulmuştur fakat taşıyıcı halkası yoktur.


Homogreft Kapaklar : özel laboratuarlarda insan kadavrasından hazırlanan kapaklardır. Belli merkezlerde bulunduğundan yaygın değildir.


Biyolojik kapaklar her ne kadar Coumadin kullanmaya gerek bırakmıyor ve enfeksiyonlara daha dirençli oluyorlarsa da dayanıklılıklarının 10 -15 yılla sınırlı olması dezavantaj oluşturur.
KAPAK TERCİHİ:


15 yaşın altında ve 70 yaşın üstündeki hastalarda, sosyal yada psişik nedenlerle Coumadin kullanamayacak hastalarda, ciddi beyin anevrizması olanlar, gebelik planlayan 40 yaş altındaki kadınlar ve kronik karaciğer hastalığı bulunan hastalarda biyolojik kapak tercih etmek doğru olur. Fakat yine de son kararın cerraha ait olması gerektiği unutulmamalıdır. Yine aortun anevrizmatik olduğu durumlarda kompozit greft (yapay damara monte mekanik kapak)  kullanmak zorunlu hale gelebilir.


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları aort kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Yine ileri kalsifiye(kireçlenmiş) aort kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir. Aort kapağın ve aortanın birlikte ileri kalsifiye olduğu porselen aort diye tanımlanan durumlarda ise kapağa müdahale edilemeyebilir.


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır. Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir.


 
MİTRAL KAPAK CERRAHİSİ


Mitral kapak kalpte sol atrium (kulakçık) ile sol ventrikül( karıncık) arasında  bulunur. İki yaprakçıklıdır ve bu yaprakçıklar ventriküldeki iki papiller adaleye (kas çıkıntısına) korda adı verilen bağlarla tutturulmuştur. Anulusun etrafında çok sayıda önemli damar ve ileti yolu geçer.

 

Mitral Kapak Darlığı (stenoz) Nedenleri :


•Mitral kapak darlığı en sık romatizmal kalp hastalığı nedeni ile oluşur.


•Ciddi mitral anuler yada liflet kalsifikasyonu,


•Doğumsal mitral anomaliler,


•Endokardit (kalp  içi enfeksiyon)


•Sol atrial trombus, sol atriumda tümör,


•Deformasyona yol açan metabolik ve karsinoid sendromlar,


•Geçirilmiş komissurotomi girişimleri


•Geçirilmiş mitral kapak replasmanı

 

Mitral Kapak Yetmezliği Nedenleri:


•Mitral kapağın miksomatoz dejenerasyonu


•Romatizmal kalp hastalığı


•Enfektif endokardit


•Mitral anulus kalsifikasyonu


•İdiyopatik(nedeni belirsiz) korda rüptürü


•İskemik (koroner yetersizliğe bağlı)
 


Mitral Kapak Hastalıklarında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?


Mitral Darlığında :


•Kapak alanı 1cm² ‘ den fazla olan ve minimal yakınması bulunan hastalar takip edilir,  istisnai olarak gebelik planlayan   kadın hastalar ameliyat edilebilir.


•Klinik olarak bulgu veren tüm  mitral darlığı hastaları ameliyata aday hale gelmişlerdir.


•Bulgu vermese de kapak alanı 1cm²’den az olan hastalar da ameliyat edilmelidir.


Tanı kondukları  sırada ameliyat endikasyonu bulunan hastalar ameliyat edilmezlerse 5 yıllık yaşam beklentisi ancak %50’dir.Mitral Yetmezliğinde :


•Kalp krizi sonrası papiller adale rüptürü nedeni  ile akut mitral yetmezliği gelişen hastalar hemen ameliyat edilmelidirler.


•Yakınmaları belirginleşmemiş hastalar sol ventrikül işlev bozukluğu geliştiği tespit edildiğinde bir koroner anjiyografi çekilerek ameliyata hazırlanmalıdır.


Belirgin yakınmaları olan hastalar sol ventrikül işlevleri ciddi biçimde etkilemeden bir an önce ameliyat edilmelidir.Mitral Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatları genel anestezi altında kardiyopulmoner baypas (kalp akciğer makinesi kullanılarak) ile ve kalp durdurularak yapılır. Bu amaçla medyan sternotomi  (göğsü önden açarak) yapılmakla beraber bazı hastalarda sağ torakotomi(sağ meme altı)  de yapılabilir.


Mitral kapak hastalıklarında mümkünse önce tamir (valvuloplasti) olasılığı değerlendirilir, uygun değilse kapak değiştirilir (replasman).


 
MİTRAL VALVULOPLASTİ


Mitral tamir ameliyatları içinde;


•Korda kısaltılması


•Korda transferi


•Korda replasmanı


•Ring anuloplasti


•Komissurotomi


Uygulanabilecek prosedürlerdir. Ring  anuloplastide metal bir halka erimez dikiş malzemesi ile kapak anulusuna dikilir. Bu hastaların kısa süre Coumadin kullanması önerilir. Mitral darlığı bulunan bazı hastalarda yapışmış olan liflet(yaprakçık) komşuluğuna (komissur) yapılan girişimle replasmana gerek kalmaksızın düzeltme sağlanabilir (komissurotomi).MİTRAL KAPAK REPLASMANI


Mitral kapak cerrahisi uygulanacak hastaların önemli bir kısmına replasman (değiştirme) gerekir. Aort kapak replasmanında biyolojik kapaklar iyi bir alternatif olsa da bu yapay kapaklar mitral pozisyonda çok daha çabuk deformasyona uğrarlar bu nedenle çok istisnai durumlarda başvurulabilir ancak. Bunun dışında hemen daima mekanik kapaklar replase edilir. Pirolit karbon ve titanyumdan üretilen biliflet mekanik kapaklar en sık tercih edilenlerdir. Replasmanda deforme yaprakçıklar bazen korunmakla beraber genellikle çıkarılır ve mekanik kapak erimez dikiş malzemesi ile anulusa monte edilir.


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gerekir.


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları mitral kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Yine ileri kalsifiye(kireçlenmiş) mitral kapakların dekalsifikasyonu nedeni ile kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir.


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır. Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirirTRİKUSPİD  KAPAK CERRAHİSİ


Trikuspid kapak kalbin sağ kulakçığı (atrium) sağ karıncığı (ventrikül) arasında bulunur .Üç yaprakçıklıdır. Sağ ventriküldeki üç adet kas çıkıntısı (papiller adale) kordalar aracılığı ile kapağı destekler.


Trikuspid kapağın kendisinden başlayan (primer) hastalıkları nadirdir. Genellikle diğer bir kapak yada kalp hastalığına bağlı olarak sonradan hasar görür.Trikuspid Kapak Hastalığı nedenleri


•Romatizmal kalp hastalığı (romatizmal pankardit): en sık


•Enfektif endokardit


•Travmatik


•Dejeneratif


•Kollajen vaskuler hastalıklar


Romatizmal trikuspid kapak hastalığı neredeyse her zaman ciddi romatizmal mitral kapak hastalığı ile beraberdir.


Trikuspid kapak yetersizliği ise hemen daima organik bir değişikliğe değil diğer kapak hastalıklarına ikincil olarak gelişir.
 


Trikuspid Kapak Hastalığında Kimlere Cerrahi Girişim Yapılır?


•Mitral kapak  replasmanı uygulanacak hastalarda ciddi trikuspid yetersizliği varsa mitral replasman ile beraber trikuspid ring anuloplasti  gereklidir.


•Trikuspid kapakta tek başına yetersizlik var ise ve orta derecede sağ kalp yetersizliği klinik bulguları var ise ring anuloplasti,ciddi  sağ kalp yetersizliği bulguları var ise trikuspid kapak replasmanı gerekir.


•Enfektif endokardit ve travmatik hasarlarda ciddi sağ Kalp Yetmezliği bulguları varsa duruma göre replasman  yada tamir düşünülmelidir.
 


Trikuspid Kapak Ameliyatları


Mitral kapak ameliyatında ek cerrahi işlem olarak uygulanırken mitral kapak replasmanında sonra sağ atrium açılarak ve çoğu kez atan kalpte yapılabilen ameliyatlardır. Tek başına trikuspid kapağa yapılacak girişimler ise yine genel anestezi altında median sternotomi yada sağ torakotomi ile ve kalp-akciğer makinesine bağlanarak yapılır.TRİKUSPİD KAPAK TAMİRLERİ


•Bikuspidizasyon tamiri


•DeVega Anuloplasti


•Kay Anuloplasti


Metal bir ring ile yada ring olmaksızın  uygulanan tamir yöntemleridir.TRİKUSPİD KAPAK REPLASMANI


Hastanın kendi lifletleri yerinde bırakılarak genellikle mitral pozisyonlarda kullanılan biliflet mekanik bir kapak erimez dikiş malzemeleri ile monte edilir. Çok nadir durumlarda Biyoprotez kapaklar da trikuspid kapak replasmanlarında kullanılmaktadır.


Coumadin kapak üzerinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kapağın uzun süre işlev görmesini ve oluşacak bu pıhtılardan emboli atmasını engelleyecektir. Mekanik kapak replasmanı uygulanmış hastalar her ay PTZ-INR testi yaptırıp dozu ayarlanarak ömürleri boyunca Coumadin kullanmaları gerekir


Ameliyat sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar :


Kardiyopulmoner baypasın (kalp-akciğer makinesine bağlanma) bilinen nörolojik, böbrek, akciğer, gastrointestinal ve  diğer tüm komplikasyonları trikuspid kapak replasman ameliyatları için de geçerlidir. Kalıcı ritim bozuklukları ve pil gereksinimi, ilave cerrahi prosedür uygulamaları ve bunlara ait komplikasyonlar da beklenebilir .


Coumadin kullanması gereken hastalarda PTZ INR’ de aşırı uzamaya bağlı kanamalar yada yetersiz Coumadin dozuna bağlı kapakta işlev bozukluğu yada  emboliye  neden olabilecek pıhtı oluşumu da beklenebilecek komplikasyonlar arasındadır.


Yapay kapak enfeksiyonu nadir görülmekle birlikte mekanik kapaklarda daha sık rastlanır, kapağın yeniden değiştirilmesini gerektirir.

 

 

  Etiketler : kalp, kalp krizi, kalp kası, kalbin görevleri, kalp çarpıntısı, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozuklukları, hipertansiyon, anjina pektoris, kalp kapakçığı ameliyatı, kalp kapağı ameliyatı, damar, aort, damar sertliği, yüksek tansiyon, hipotansiyon, düşük tansiyon, taşikardi, çarpıntı, kalp ameliyatı, kalp damar ameliyatı, açık kalp ameliyatı, kalp damar operasyonukalp merkezi, kalp merkezileri, kalp atışı kaç olmalı, kalp çarpıntısı, kalp atışı, kalp kapakçığı, kalp kapakçıkları, kapakçık ameliyatı, kalp kapakçığı cerrahisi, kalp kapakçık ameliyatı
Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Kalp Kapakçığında Çökme
 • Kalp Damar Genişlemesi
 • Kalp Sızlaması
 • Kalp Kapakçığı Büyümesi
 • Kalp Kapağı
 • Kalp Ameliyatı İzle
 • Açık Kalp Ameliyatı
 • Kalp Kapakçık Ameliyatı
 • Kalp Hastası
 • Kalp Rahatsızlığı Belirtileri
 • Kalp Kapakçığı Çökmesi
 • Kalp Romatizması Belirtileri
 • Kalp Kapağında Çökme
 • Kalp Damar İzmir
 • Hipofiz Bezi Hastalıkları
 • Kalp Yaşını Hesapla
 • Cinnah Kalp Merkezi
 • Kalp Sıkışması Belirtileri
 • Kalp Anju
 • Kalp Yetmezliğinin Ppt
 • Kalp Durmasının Belirtileri
 • Kalp Yağlanması
 • Kalp Kapakçığı Çürümesi
 • Kalp Kireçlenmesi Tedavisi
 • Burger Hastaliği
 • Doku Nekrozu Paternleri
 • Atrial Septal Defektler 2
 • Elektrokardiyogram (Ekg) Nedir Ve Neye Yarar
 • Kalp Nakli Ve Yapay Kalp
 • Kalp 8
 • Perikarditler
 • Beta Blokerler
 • Ana Dal Bloğu
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedenleri
 • Doğumsal Kalp Hastalıklar Gidişi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Künt Göğüs Travmaları
 • Koroner Arter Yaralanmaları
 • Kalp Hastalıklarında Kalpdışı Cerrahi
 • Kalp Kapakçık Hastalıkları
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Obezite Kardiyovasküler Hastalık Riskini Nasıl Artırır?
 • Kalp
 • Kalp Hastanesi
 • Kalp Belirtileri
 • Kalp Damar
 • Kalp Damarları
 • Kalp Amelıyatı
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Merkezi
 • Kalp Ağrıları
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Amelıyatları
 • Kalp Tedavisi
 • Kalp Amaliyatı
 • Kalp Krizinin Belirtileri
 • Kalp Krizi Belirtisi
 • Kalp Krizi Belirtiler
 • Kalp Nedir
 • Kalp Hastalığı
 • Koşuyolu Kalp Hastanesi
 • Koşuyolu Kalp
 • Kalp Atışı
 • Kalp Krızı
 • Kalp Atışları
 • Kalp Ve Damar
 • Kalp Ve Damarlar
 • Kalp Cerrahisi
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp Damar Hastanesi
 • Kalp Kapakçığı
 • Kalp Krizi Riski
 • Kalp Vakfı
 • Kalp Ameliyatı Videosu
 • Kalp Ritim
 • Kalp Sesi
 • Kalp Ritmi
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalp.com
 • Kalp Ameliyatı Görüntüleri
 • Kalp Ameliyat İzle
 • Kalp Yetersizliği
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Türk Kalp Vakfı
 • Türkiye Kalp Vakfı
 • Bebek Kalp Atışı
 • Kalp Kapakçıkları
 • Kalp Nakli
 • Bebeğin Kalp Atışları
 • Bebek Kalp Atışları
 • Kalp Büyümesi
 • Kalp Hastaneleri
 • Kalp Damarı
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Ritm Bozukluğu
 • Kalp Ritmi Bozukluğu
 • Kalp Ritim Bozuklukları
 • Ata Kalp
 • Kalp Aritmi
 • Kalp Pilleri
 • Kartal Kalp Hastanesi
 • Kalp Doktoru
 • Kalp Deliği
 • Kalp Damar Hastaneleri
 • Kalp Görevleri
 • Delik Kalp
 • Kalp Cerrahı
 • Kalp Doktorları
 • Kalp Tıkanıklığı
 • Kalp Hastalıkları Hastaneleri
 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Kapakları
 • Kalp Hastalığı Belirtileri
 • Kalp Yaşı
 • Kalp Cerrahları
 • Kalp Görevi
 • Kalp Yetmezliği Tedavisi
 • Kalp Hastalıkları Belirtileri
 • Kalp Damarı Tıkanıklığı
 • Kalp Sesleri
 • Kalp Yetmezliğinin Tedavisi
 • Kalp Ağrısı Nedenleri
 • Kalp Ağrısının Nedenleri
 • Kalp Yapısı
 • Kalp Aritmi Hastanesi
 • Kalp Aritmi Bursa
 • Bursa Kalp Aritmi
 • Kalp Hastalığının Belirtileri
 • Kalp Kapak Ameliyatı
 • Kalp Kapağı Ameliyatı
 • Kalp Sıkışması
 • Kalp Damar Hastalığı
 • Kalp Kası
 • Kalp Damar Tedavisi
 • Kalp Hastalıklarının Belirtileri
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Ameliyatı Sonrası
 • Kalp Büyümesi Tedavisi
 • Kalp Hastaları
 • Kalp Sağlığı
 • Kalp Damar Cerrahları
 • Kalp Damar Cerrahı
 • Kalp Rahatsızlığı
 • Kalp Kasları
 • Kalp Tıkanıklığı Belirtileri
 • Kalp İlaçları
 • Kalp İlacı
 • Kalp Diyeti
 • Kalp Ameliyatı Videoları
 • Kalp Üfürümü
 • Kalp Çarpıntısı Nedenleri
 • Kalp Yetmezliği Belirtileri
 • Kalp Hastalıkları Tedavisi
 • Kalp Ameliyatı Video
 • Kalp Atış Hızı
 • Gebelikte Kalp Atışı
 • Kalp Yetmezliğinin Belirtileri
 • Kalp Çarpıntısının Nedenleri
 • Kalp Çarpıntısının Sebepleri
 • Kalp Nerede
 • Kalp Atışı Hızı
 • Kalp Rahatsızlıkları
 • Kalp Spazmı
 • İlk Kalp Nakli
 • Kalp Durması
 • Kalp Testi
 • Kalp Yetersizliği Belirtileri
 • Kalp Krizi Nedir
 • Kalp Vakfı Diyeti
 • Sağlık Kalp
 • Kalp Sağlık
 • Koşuyolu Kalp Damar
 • Kalp Nerde
 • Kalp Kapakçık Hastalıkları
 • Kalp Kapakçığı Hastalığı
 • Kalp Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Kapakçığı Hastalıkları
 • Kalp Büyümesi Belirtileri
 • Ata Kalp İzmir
 • Kalp Damar Sistemi
 • Gizli Kalp
 • Kalp Anatomisi
 • Kalp Damar Doktorları
 • Kalp Hakkında Bilgi
 • Kalp Hastalığı Nedir
 • Kalp Damar Doktoru
 • Kalp Üfürmesi
 • Yapay Kalp
 • Amerikan Kalp Vakfı
 • Trabzon Kalp Hastanesi
 • Kalp Anjiyo
 • Kalp Sintigrafisi
 • Sintigrafi Kalp
 • Kalp Büyümesi Nedir
 • Kalp Deliği Tedavisi
 • Kalp Krizi Tedavisi
 • Eko Kalp
 • Kalp Eko
 • Kalp Damar Ameliyatı
 • Kalp Atım Sayısı
 • Kalp Hastanesi İstanbul
 • Kalp Uzmanı
 • Kalp Atış Sesi
 • Becel Kalp Yaşı
 • Kalp Hastalıkları Nelerdir
 • Kalp Yaşı Testi
 • Delik Kalp Tedavisi
 • Kalp Atışı Sesi
 • Kalp Atış Sayısı
 • Kalp Zarı
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Kalp Çarpıntısı Nedir
 • Canlı Kalp Ameliyatı
 • Kalp Rahatsızlıkları Belirtileri
 • Kalp Bitkisel Tedavi
 • Kalp Romatizması Tedavisi
 • Kalp Atışı Sayısı
 • Kalp Anjiyosu
 • Kalp Kireçlenmesi
 • Kayseri Kalp Hastanesi
 • Kalp Stent
 • Kalp Spazmı Tedavisi
 • Kalp Kapağı Çökmesi
 • Ankara Kalp Merkezi
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Kalp Batması
 • Kalp Sağlığı İçin
 • Kalp Nasıl Çalışır
 • Kalp Yetmezliği Nedir
 • Kalp Vikipedi
 • Kalp Krizi Nedenleri
 • Kalp Sancısı
 • Kalp İltihabı
 • Normal Kalp Atışı
 • Kalp Kırizi
 • Şişli Kalp Vakfı
 • Kalp Vakfı Şişli
 • Kalp Krizinin Nedenleri
 • Kalp Pompası
 • Kalp Daralması
 • Kalp Ağrısı Belirtileri
 • Kalp Krizi Sonrası
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Bebeklerde Kalp Deliği
 • Kalp Kapakçığı Tedavisi
 • Hızlı Kalp Atışı
 • Ana Kalp Kayseri
 • Kalp Deliği Ameliyatı
 • Kalp Ekosu
 • Delik Kalp Ameliyatı
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması Nedenleri
 • Kalp Krizi Video
 • Kalp Yaşı Öğrenme
 • Kalp Üfürümü Nedir
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Kalp Fizyolojisi
 • Adana Kalp Hastanesi
 • Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
 • Gebelikte Kalp Çarpıntısı
 • İstanbul Kalp Hastaneleri
 • Kalp Hastaneleri İstanbul
 • Kalp Teklemesi
 • Kalp Yaşını Öğren
 • Kalp Spazmı Belirtileri
 • Kalp Kapakçığında Kaçak
 • Kalp Atışı Nedir
 • Kalp Hastalığı Ve Tedavi Yöntemleri
 • Kalp Büyümesi Nedenleri
 • Gizli Kalp Belirtileri
 • Kalp Odacıkları
 • Kalp Sorunları
 • Antalya Kalp Hastanesi
 • Kalp Nerededir
 • Kalp Kasılması
 • İlk Kalp Ameliyatı
 • Kalp Ritimleri
 • Umut Kalp Hastanesi
 • Kalp Tansiyonu
 • Kalp Yaşı Hesaplama
 • Kalp Kanseri
 • Kalp Yaşını Hesaplama
 • Kalp Damar Uzmanı
 • Kalp Sıkışmasının Nedenleri
 • Kalp Anjio
 • Kalp Ekg
 • Kalp Kapakçığı Kireçlenmesi
 • Kalp Kapağı Kalınlaşması
 • Andeva Kalp Hastanesi
 • Kalp Kapağı Kireçlenmesi
 • Kalp Ölçer
 • Kalp Deliği Nedir
 • Kalp Spazmı Nedir
 • Koroner Kalp Hastalığı
 • Kalp Büyümesinin Tedavisi
 • Dakikada Kalp Atışı
 • Kalp Bloklar
 • Kalp Deliliği
 • Ankara Kalp Hastaneleri
 • Kalp Hastaneleri Ankara
 • Kalp

  Kapağı

  Ameliyatı