Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
İktidarsızlığa Bitkisel Çözüm
İktidarsızlığa Bitkisel Çözüm
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

İktidarsızlığa bitkisel çözüm olarak sizlere önereceğimiz bitkileri bu bölümde sunmaktayız. Sertleşme yetersizliğinin doğal tedavisinde, beslenme önlemleri ve egzersizin yanı sıra, çoğu zaman bitkisel ilaçlar da kullanılmaktadır.

Erkek salgı sistemlerinin çalışmasını geliştiren, Erektil dokuya giden kan akımının artışını ve sinir sinyallerinin iletimini veya uyarımını güçlendirici bitkiler kullanarak cin¬sel isteği ve işlevi iyileştirmek mümkündür.

Yohimbe

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) iktidarsızlığın tedavisinde kullanılmak üzere onayladığı tek bitkisel ilaç, tropik Batı Afrika'ya özgü yohimbe (JPausinystalia johimbe) ağacının kabuğundan ayrıştırılarak elde edilen bir alkaloit olan yohimbinir. Yohimbin hidroklorit, libidoyu artırır; ancak asıl eylemi erektil dokuya kan akışını artırmaktır. Yaygın ama yanlış bir kanının aksine, yohimbinin testosteron düzeyleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Yohimbin tek başına kullanıldığında olguların yüzde otuz dördü ila yüzde kırk üçünde başarılıdır.1213 Striknin ve testosteronla karıştırıldığında çok daha etkilidir. Bununla birlikte, yan etkileri çoğu zaman yohimbinin kullanılmasını çok zorlaştınr.

Yohimbin bazı kişilerde anksiyeteye, panik ataklara ve sanrılara ne¬den olabilir. Yohimbinin diğer yan etkileri arasında, tansiyonu ve kalp hızını artırması, baş dönmesi, baş ağrısı ve derinin kızarması sayılabilir. Kadınlar, böbrek hastaları ve psi¬kolojik rahatsızlıkları olan kişiler yohimbin kullanmamalıdır.

Kabuğundaki yohimbin içeriği nedeniyle, FDA, yohimbe ağacını güvenli olmayan bitki¬ler sınıfında görmektedir. Böyle sınıflandırıl¬masında doğruluk payı vardır. Ancak, yine de piyasada reçetesiz olarak satılmaktadır. Yohimbe ve yohimbinin bir hekim gözetiminde kullanılması en doğrusudur.

Ticari yohimbe ürünlerinin kullanılmasında yan etkilerin yanı sıra, tüketiciler piyasadaki yohimbe ürünlerinin kalitesi konusunda da çok şüpheci davranmalıdır. 1995 yılında yapılan bir analiz, ham yohimbe kabuğunda tipik olarak yüzde altı yohimbin bulunurken, bu tür ticari ürünlerin çoğunda hemen hemen hiç yohimbin bulunmadığını ortaya,a koymuştur.

"Bir milyon kısımda 7.089 kısım (ppm) yoğunluğunda yohimbin bulunan gün yohimbe kabuğu ile kıyaslandığında, ti-ri ürünlerdeki yohimbin yoğunluğunun <0,1 489 ppm arasında değiştiği saptanmıştır.

İncelenen yirmi altı örnekten dokuzunda hiç yohimbin bulunmadığı, yedisinde eser miktarda .1 ila 1,0 ppm) olduğu görülmüştür. Kalanı üründe ise önemsenmeyecek miktarda yombine rastlanmıştır.

Kısacası test edilen ünlerin hiçbiri yasal değildir. Yohimbin kullanmayı tercih etmişseniz, saygın kuruluşların satısını üstlendiği ve her bir dozdaki yohimbin düzeyini açıkça belirten ürünleri kullanınız, Yohimbin içeriğini bilmeden etkili bir doz belirlemek veya tutarlı yarar sağlayabilmek neredeyse imkansızdır.

İktidar Ağacı ( Muria puama )

Sertleşme yetersizliğinin veya libido eksikliği-n doğal tedavisinde kullanılabilecek en etkili bitkilerden biri "Muira puama" olarak da bilinen iktidar ağacıdır. (Ptychopetalum ola-lides). Brezilya'ya özgü bu çalı, Güney Amerika halk hekimliğinde güçlü bir Afrodizyak ve nir uyarıcı olarak çok uzun süreden beri kullanılmaktadır.15 Yakın zamanda yapılan bir klinik araştırma, bu bitkinin bazı hastalarda libidoyu ve Cinsel işlevi iyileştirmede güvenli ve ekili olduğunu doğrulamıştır.

1990 yılında, Fransa'nın başkenti Paris'teki seksoloji Enstitüsünde, cinsel işlev konusun-a dünyanın önde gelen otoritelerinden Dr. Jacques Waynberg'in yönetiminde bir klinik araştırma yapılmıştır. Başlangıçta, cinsel isteksizlikten ve sertleşme sağlayamama veya sürürememeden şikayetçi olan 262 hasta, Muira uama ekstresinin birçok olguda etkili olduğu-u ortaya koymuştur.

Günde 1 ila 1,5 gram doz ile iki hafta içinde, libido kaybı olan hastaların yüzde altmış ikisi tedavinin dinamik bir etki yarattığını ifade etmiş, "sertleşme sorunu olan hastaların yüzde elli biri, Muira pua-ma'nın yararlı olduğunu hissetmiştir. Muira puama nın çalışma mekanizması henüz bilinmemektedir.

İlk elde edilen bilgilere göre, cinsel işlevin hem psikolojik hem fiziksel yönü üzerinde etki yaptığı anlaşılmakqtadır. İlerideki araştırmalar, kuşkusuz bu son derece umut verici bitkiye daha fazla ışık tutacaktır.

Japon Eriği (Ginkgo Biloba) Ekstresi

Beyne kan ve oksijen akışını artırmasının yanı sıra, yakın zamanda elde edilen kanıtlar Japon eriği (Ginkgo biloba) ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme yetersizliğinin tedavi­sinde de son derece yararlı olabileceğini gös­termektedir."

İlk araştırmada, sertleşme yeter­sizliği kesin doğrulanmış ve papaverin enjeksi­yonuna (50 mg'a kadar) yanıt vermemiş altmış hastaya, on iki ila on sekiz ay süreyle günde 60 mg dozunda Ginkgo biloba ekstresi ile tedavi uygulanmıştır.

Penise kan gidişi, dört haftada bir, ultrason teknikleriyle değerlendirilmiştir. Kan gidişindeki düzelmenin ilk belirtileri al­tı ila sekiz hafta sonra görülmüş, altı aylık tedaviden sonra, hastaların yüzde ellisi tekrar cin­sel gücüne kavuşmuş ve yüzde yirmisinde papaverinin yeniden denenmesi bu defa başarılı olmuştur.

Yüzde yirmi beşinin kan dolaşımın­da iyileşme olmuş fakat papaverin yine basan sağlayamamıştır. Kalan yüzde beşinde ise her­hangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu ön araştırmanın sonuçlarına göre, Gink­go biloba ekstresinin kan gitmemesine bağlı sertleşme yetersizliğinin tedavisinde çok etkili olabileceği anlaşılmaktadır. Sistemik kan basın­cında herhangi bir değişiklik olmaksızın da­marlardan erektil dokuya kan gitmesi, Ginkgo biloba ekstresinin, gerek atardamarlarda gerek toplardamarlarda kan akımını güçlendirmesine bağlanmıştır.

İkinci araştırma, Ginkgo biloba ekstresinin yüksek dozda (günde üç defa 80 mg) ve­rildiğinde etkisini belirlemek üzere yapılmış­tır." Damar yetmezliği nedeniyle sertleşme yetersizliği olan elli hasta iki gruba ayrılmış­tır. Birinci grup (yirmi hasta), ginkgo almAadan önce, erektil dokuya kan gitmesini sağlayan bir ilacın enjeksiyonuna yanıt vermiştir.

İkin­ci grup (otuz hasta), yüksek dozda enjeksiyon uygulamasına yanıt vermemiştir. Altı aylık te­daviden sonra, birinci gruptaki yirmi hastanın ereksiyon sorunu ortadan kalkmıştır. İkinci grupta on dokuz hasta ginkgoya olumlu yanıt vermiş, erektil dokuya bir ilaç enjekte edile­rek sertleşme sağlanabilir ve sürdürülebilir hale gelmiştir.

Panax Ginseng

Panax ginseng, bir "cinsel gençleştirici" olarak satılmaya çalışılsa da, bu inancı destekleyecek, insanlar üzerinde yapılmış bir araştırma bulun­mamaktadır. Bununla birlikte, hayvanlar üze­rinde yapılan araştırmalarda ginsengin testisle-rin büyümesine yardımcı olduğu, Sperm oluşu­mu ve testosteron düzeylerini yükselttiği, cin­sel faaliyetleri ve çiftleşme davranışlarını artır­dığı saptanmıştır.1921 Bu sonuçlar, ginsengin üretkenliği ve erkekliği güçlendiren bir yar­dımcı olarak kullanılmasını destekler nitelikte­dir.

Hayıt Meyvesi (Vitex agnus castus)

Hayıt Meyvesi (Vitex agnus castus) Hayıt meyvesi (Vitex agnus castus), esas itibarıyla kadınlarda adet öncesi sendromunu teda­vi etmek ve prolaktin düzeylerini düşürmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günde 480 mg dozunda hayıt meyvesi ekstresinin er­keklerde de prolaktin Adüzeylerini düşürdüğü­nü ortaya koyan bir araştırma vardır."Prolak­tin düzeylerinde bu azalmanın cinsel perfor­mansın iyileşmesine yol açıp açmadığı henüz belli değildir.


En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

İktidarsızlığa

Bitkisel

Çözüm