Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Guatr Hastalığının Zararları
Guatr hastalığının zararları hakkında bilgiler bu makalede yer almaktadır. Guatr hastalığının zararları ile ilgili tüm açıklamaları bu makalede inceleyebilirsiniz...

Tiroit bezinin büyümelerine Guatr diyoruz. Tiroit bezinin büyüklüğü sağlıklı kişilerde de bazı farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların nedenleri aşağıda açıklanmıştır:

Tiroit bezi büyüklüğüne katkıda bulunan faktörler:

Beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu tiroit bezinin büyümesini etkiler. Aşırı salgılanan TSH hormonu tiroit bezini uyararak büyümesini sağlar. TSH az salgılanırsa bu defa tiroit bezi küçük kalır.
Kişinin gıda veya içilen sularla aldığı iyot miktarı da tiroit bezi büyüklüğünü etkilemektedir. İyot alımı yetersiz olunca tiroit bezinde büyüme olmaktadır.

Selenyum elementi de tiroit Hormon metabolizamasında önemli rol oynar. Selenyum mineralinin az alındığı durumlarda kanda TSH hormonu yükselir, T4 hormonu yükselir, fakat T3 hormonu düşer. İyot yetmezliği ile birlikte selenyum eksikliği varsa iyot yetmezliğine bağlı hastalıklar daha şiddetli olarak ortaya çıkmaktadır.

Kadmiyum

Pillerde bulunan bir elementtir. Piller içtiğimiz suya karışırsa aşırı kadmiyum alınmış olur. Fazla alınan kadmiyum selenyumu vücuttan atar. Selenyum tiroit hormonu T4’ü T3’e çeviren enzimin yapısında bulunur. Selenyum olmayınca T3 oluşamaz ve T3 düşüklüğü ve hipotiroidizm denilen tiroit yetmezliği gelişir. Civa Zehirlenmesi ve Tiroit: Aşırı alınan civa da hipertiroidizm denilen tiroit bezinin aşırı çalışmasına neden olur.
Vücut ağırlığı veya büyüklüğü ile tiroit hacmi arasında ilişki vardır. Özellikle vücudun yağsız kısmı ile tiroit hacmi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Erkeklerde tiroit hacminün kadınlardan fazla olması ise erkeklerin vücut ağırlığının daha fazla olması ile açıklanmaktadır.

Doğum sayısı da tiroit bezinin büyüklüğünü etkiler. Gebelikte tiroit hacminde artma olmaktadır. Doğum sayısı arttıkça tiroit hacmi artmaktadır. Bu durum özellikle iyot yetmezliği olan bölgelerde daha fazladır. Sigara içenlerde tiroit bezinin daha büyük olduğu saptanmıştır. Sigara içenlerin kanlarında tiroit hormonu üretimini engelleyen tiyosiyanat isimli bir maddenin düzeyi artar. Artan tiyosiyanat hem kandaki iyotun tiroit bezi tarafından tutulmasını önler hem de tiroit Hormon oluşumunu azalttığından hipofiz bezinden TSH salınımı artarak daha fazla Hormon üretilmesi sağlanmaya çalışılır.

Artan TSH hormonu ise bu defa tiroit bezinde büyüme yapar. Sigara içenlerde bu nedenle Guatr sıklığı daha fazladır. Tiroit bezinde adet dönemine göre kadınlarda değişiklikler olur. Tiroit hacmi iki adet kanaması arasındaki dönemin ilk yarısında yaklaşık % 50 kadar artabilmektedir. İki adet arasındaki zamanın ikinci yarısında (luteal faz) bu artış geriye döner ve bez eski haline döner. Bu volüm değişiklikleri östrojen hormonunun tiroit beziindeki kanlanmayı etkilemesine bağlı olarak oluşmaktadır.

Genetik faktörler. Yukarıda sayılan nedenler içinde en önemlisi genetik faktörlerdir. Tiroit bezindeki büyüklük % 71 oranında genetik olarak belirlenmektedir. Guatrın bazı ailelerde sık görülmesi de bunu desteklemektedir. İyot yetmezliği olmayan bölgelerde saptanan guatrın nedeni genetik faktörler yani anne ve babamızdan gelen kalıtımdır. Alkol fazla içenlerde ise ilginç olarak Guatr daha az görülmektedir. Alkolün Guatr sıklığını nasıl azalttığı tam bilinmemektedir; bu büyük olasılıkla alkolün tiroit bezi için direk toksik etkisine bağlıdır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda tiroit bezi hacmi daha küçük bulunmuştur.

Guatr ÇEŞİTLERİ

Tiroit bezi büyümeleri yani Guatr 3 şekilde olabilir:

1-    Basit Guatr: Tiroit hormonları normaldir. Bez içinde nodül yoktur. Tiroit bezinde büyüme vardır. Bu nedenle buna basit guat adı verilir.

2-    Nodüler guatr: Tiroit bezi büyür ancak bez içinde nodül dediğimiz nohut veyya leblebi büyüklüğünde yumrular vardır. Nodüler guatrda tiroit hormonları normal veya artmış olabilir.

3-    Torasik veya Plonjan Guatr: Tiroit bezinin gögüs kafesi içine doğru büyümesi ve gögüs kafesi içine girmesidir.

I. BASİT GUATR

Salgıladığı tiroit hormonları normal olduğu halde büyümüş tiroit bezine Guatr denir. Tiroit bezinin olduğu gibi büyümesine düz veya basit Guatr denir ( Resim-3). Tiroit bezi içinde nodül dediğimiz yumru şeklinde dokular yoktur. Guatrın içinde nodüller varsa bunlara bu defa nodüler Guatr denir

Bir toplumda 6-12 yaş arası çocukların % 5’den fazlasında basit Guatr varsa buna endemik (yaygın) Guatr denir. Endemik Guatr iyot yetmezliği olan bölgelerde sık görülür. Bu oran % 5 den az olursa sporadik (seyrek görülen) Guatr ismi verilir. Sporadik Guatr ise iyot yeterli bölgelerde görülür. Guatr kadınlarda erkeklerden 4-5 kat daha fazla görülür. Gençlik çağında da kızlarda fazla görülür. Türkiye’de Guatr sıklığı bölgelere göre değişmek üzere % 5-56 arasında değişmektedir. Görüldüğü gibi bu çok yüksek bir orandır.

İyot yetmezliği olan bölgelerde Guatr daha fazladır. Özellikle dağlık bölgelerde toprakta iyot az olduğundan Guatr daha fazla görülür. Bilinenin aksine kara lahana yenmesiyle Guatr oluşumu arasında bir ilişki yoktur.Selenyum yetmezliği de ülkemizde önemli bir problemdir. Yaptığımız bir çalışmada guatrlı kişilerde selenyum düzeyinin düşük olduğunu saptadık. Suda bulunan perklorat ve kadmiyum fazlalığı guatra neden olur. Pillerle bulaşmış sularda kadmiyum yüksektir ve Guatr ortaya çıkar.

Demir eksikliği olan kişilerde de Guatr sıklığında artış vardır. Ergenlik çağındaki çocuklarda bazen Guatr oluşur ve buna adölesan veya ergenlik guatrı denir. Ergenlik döneminde artan Hormon ihtiyacını karşılamak için tiroid bezi biraz büyür ve Guatr oluşur. Daha sonra bu Guatr çoğu çocukta veya gençte kaybolur. Gebelikte ve Menopoz döneminde de tiroid büyüklüğü artar ve Guatr oluşabilir.

İyot yetmezliği dünyada en sık Guatr nedenidir. İyot yetmezliğine bağlı olarak oluşan guatrda yıllar sonra sıklıkla nodül denilen yumru şeklinde kitleler oluşabilir. İyot yetmezliği fazla olan kadınlarda gebe kalma ve çocuk doğurma sıklığı azalır. İyot yetmezliği üremeyi engelleyebilmektedir. Bu nedenle çocuğu olmayan kadınlarda iyot yetmezliği olup olmadığı araştırılmalıdır. Guatrın ailesel özellik gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bazı ailelerde Guatr fazla görülür. Yapılan çalışmalar Guatr gelişiminde kalıtımsal geçişin iyot yetersizliği olan bölgelerde yaşayan kadınlarda %39 oranında, iyotun yeterli alındığı bölgelerde yaşayanlarda ise % 82 oranında olduğunu ortaya koymuştur.

Gutar nedenleri aşağıda verilmiştir:

a)    İyot yetmezliği

b)    Selenyum yetmezliği

c)    Genetik eğilim veya ailede Guatr olması

d)    Tiroit bezinin iltihabi hastalıkları (Hashimoto veya tiroiditler)

e)    Psikiyatrik hastaların kullandığı lityum ilacı

f)     Soya yağı veya fasülyesi fazla yemek

g)    Tiroit Hormon oluşumundaki genetik bozukluklar

h)    Sigara içmek

i)    Demir yetmezliğine bağlı kansızlığı olanlar

j)    Gebelik (iyot yetmezliği olan bölgelerde)

k)    Beyinde bulunan hipofiz bezinden aşırı TSH hormonu salgılanması

Bazen gutar gögüse doğru uzanır ve göğüs kafesinin içine girer. Bu guatrlara plonjan Guatr veya toraks guatrı denir. Hasta kollarını yukarı kaldırdığında yüzünde kızarma veya morarma olursa plonjan Guatr var demektir.

İyot yetmezliğine Göre Guatr Oluşum Sıklığı:

İdrarda atılan iyot miktarı o kişinin iyot durumunu gösterir. İdrar iyodu ölçülerek iyot yetmezliğinin şiddeti anlaşılabilir. İyot yetmezliği artıkça Guatr sıklığı da artmaktadır. iyot miktarına göre Guatr oluşma riski şu şekilde saptanmıştır: İdrar iyotu hafif derecede yetmezlik gösteriyorsa yani 50-99 g/dl arasında ise bunların %5-20’sinde, orta dereceli iyot yetmezliği varsa (idrar iyotu 20-49 g/dl arasında ise) bunların % 20-30’unda ve şiddetli iyot yetmezliği varsa (idrar iyotu < 20g/dl olması) bu kişilerin % 30’undan fazlasında Guatr gelişir.

Guatrlı Kişide Ne Gibi Şikayetler Olur:

Guatrlı hastaların çoğunda herhangi bir şikayet yoktur. Guatr çok büyük olursa nefes borusu ve yemek borusuna baskı yaparak öksürük ve Nefes Darlığı gibi şikayetler yapabilir. İyot yetmezliği aşırı ise tiroit bezi yetmezliği yani tiroit Hormon salgılanmasında azlık (hipotiroidi) ve ona bağlı şikayetler olabilir. Hipotiroidi daha sonraki bölümlerde ayrı bir başlık halinde anlatılmıştır. Erken devrede ve çocuklukta yumuşak ve düz bir Guatr vardır. Erişkinlerde ise her zaman Guatr içinde nodüller ve kist oluşur. Tiroit Hormon tetkikleri genellkle normal sınırlar içindedir. Başlangıçta Guatr içinde nodül yokken yaşın artmasıyla nodüller ve kist gelişebilir. Volüm arttıkça yani Guatr büyüdükçe TSH hormonunda azalma oluşur. Bu hastalarda anti-TPO antikoru kanda yüksekse o zaman guatrın Hashimoto hastalığı nedeniyle geliştiğini düşünürüz

Guatrlı Bir Kişide Hangi Tetkikler Yapılır?

İdrar iyotuna bakılarak iyot yetmezliği olup olmadığı anlaşılır. Ayrıca kanda selenyum düzeyi ölçülerek eksiklik olup olmadığı anlaşılır. İyot yetmezliği olan bölgedeki guatrlı kişilerde radyoaktif iyot uptake testinde yükseklik, total ve serbest T4 hormonlarının normal sınırlarda veya bazen düşük, olduğu görülürken, T3 Hormon düzeyleri normal veya yüksek olabilir. TSH Hormon düzeyleri ise normal veya yüksek olabilir. Anti-TPO ve anti-TG antikorları iyot yetmezliğine bağlı guatrda negatif iken, Hashimoto tiroiditine bağlı Guatr varsa antikorlar yüksek olarak bulunur. Şiddetli iyot yetmezliğinde ise hipotiroidizm denilen tiroit yetmezliği gelişir ki, bu durumda TSH hormonu yüksek, T3 ve T4 hormonları normal düzeyin altına düşmüştür.

Guatr Nasıl Tedavi Edilir?

Basit gutrlı bir hastada iyot yetmezliği varsa iyotlu tuz verilir ve tiroit hormonu ile (levotiroksin) tedavisi yapılır. Bu ilaçların dozunu yaşınıza göre ve diğer hastalıklarınızın olup olmadığına göre doktorunuz ayarlar. Bu ilaçların dozunu önerilen dozda almak çok önemlidir. Fazla alırsanız zararı olabilir. Guatrlı kişilerde selenyum eksikliği varsa selenyumlu ilaçlar verilir. Plonjan Guatr dediğimiz gögüs kafesine doğru girmiş guatrlarda hormonlar normal ise ameliyat yapılır.

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Basit Guatr Bebekler Guatr Belirtileri
 Bebeklerde Guatr Bitkilerle Guatr Tedavisi
 Cedre Guatr Gebelikte Guatr
 Gizli Guatr Gizli Guatr Belirtileri
 Gizli Guatr Nedir Gizli Guatr Tedavisi
 Guart 4 Guatırda
 Guatr Guatr
 Guatr  Guatr 10
 Guatr 11 Guatr 12
 Guatr 13 Guatr 14
 Guatr 15 Guatr 16
 Guatr 17 Guatr 2
 Guatr 3 Guatr 4
 Guatr 5 Guatr 5
 Guatr 6 Guatr 7
 Guatr 8 Guatr Ameliyat Sonrası
 Guatr Ameliyatı Guatr Ameliyatı Sonrası
 Guatr Ameliyatları Guatr Atom Tedavisi
 Guatr Belirtileri Guatr Belirtileri Nelerdir
 Guatr Belirtileri Tedavisi Guatr Bitki Tedavisi
 Guatr Bitkisel Çözüm Guatr Bitkisel Tedavi
 Guatr Çeşitleri Guatr Diyeti
 Guatr Hamileliği Engellermi Guatr Hapı
 Guatr Hastalığı Guatr Hastalığı ( Hipertroid ) Bitkisel Tedavi
 Guatr Hastalığı ( Hipertroid ) Genel Guatr Hastalığı ( Hipertroid ) Nedenleri ?
 Guatr Hastalığı ( Hipertroid ) Tedavi Guatr Hastalığı Tedavisi
 Guatr Hastalığı Ve Tedavisi Guatr Hastalığında Atom Tedavisi
 Guatr Hastalığının Bitkisel Tedavisi Guatr Hastalığının Nedenleri
 Guatr Hastalığının Sebepleri Guatr Hastalığının Tedavisi
 Guatr Hastalığının Zararları Guatr Hastalıkları
 Guatr İçin Bitkisel Tedavi Guatr İçin Bitkisel Tedavi
 Guatr İlaç Tedavisi Guatr İlacı
 Guatr Kanseri Guatr Kanseri Belirtileri
 Guatr Kanseri Tedavisi Guatr Nasıl Tedavi
 Guatr Nasıl Tedavi Edilir Guatr Nedenleri
 Guatr Nedir Guatr Nodül Tedavisi
 Guatr Nodülleri Guatr Nodülü
 Guatr Sebepleri Guatr Soğuk Nodül
 Guatr Tedavi Guatr Tedavi Yöntemleri
 Guatr Tedavileri Guatr Tedavisi
 Guatr Tedavisi Guatr Tedavisi
 Guatr Tedavisi Bitkisel Guatr Tedavisi İçin
 Guatr Testi Guatr Testleri
 Guatr Uzmanı Guatr Ve Hamilelik
 Guatr ve Şişmanlık Guatra Bitkisel Tedavi
 Guatra Bitkisel Tedavi Guatrda
 Guatrın Bitkisel Tedavi Guatrın Bitkisel Tedavisi
 Gut 11 Hamilelik Ve Guatr ( Hipertroid )
 Hamilelikte Guatr Hamilelikte Guatr Tedavi
 Hamilelikte Guatr Tedavisi Hamilelikte Zehirli Guatr
 Haşimato Guatr Hipertiroidi Bitkisel Tedavi
 Hipertroit Tedavisi İbrahim Saraçoğlu Guatr
 İbrahim Saraçoğlu Guatr Tedavisi İç Guatr Ameliyatı
 İç Guatr Hastalığı İç Guatr Nedir
 İç Guatr Tedavi İç Guatr Tedavisi
 İyot Eksikliği ve Guatr Multinodüler Guatr
 Multinodüler Guatr Nedir Multinodüler Guatr Tedavisi
 Nodül Guatr Nodüler Guatr
 Nodüler Guatr Ameliyatı Nodüler Guatr Belirtileri
 Nodüler Guatr Bitkisel Tedavi Nodüler Guatr Bitkisel Tedavi
 Nodüler Guatr Tedavisi Nodüllü Guatr
 Nodüllü Zehirli Guatr Planjon Guatr
 Saraçoğlu Guatr Tedavisi Şifalı Bitkiler Guatr
 Tere Tohumu Guatr Tiroit Tedavisi
 Zehirli Guatr Zehirli Guatr Ameliyatı
 Zehirli Guatr Atom Tedavisi Zehirli Guatr Belirtileri
 Zehirli Guatr Bitkisel Tedavi Zehirli Guatr Bitkisel Tedavisi
 Zehirli Guatr Hastalığı Zehirli Guatr Nedenleri
 Zehirli Guatr Nedir Zehirli Guatr Tedavi
 Zehirli Guatr Tedavi Yöntemleri Zehirli Guatr Tedavisi
 Zehirli Guatr Ve Tedavisi

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.