Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Fenilketonüri Nedir?
Fenilketonüri Nedir?
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Fenilketonüri Nedir? : Kalýtsal bir metabolik hastalýk olan fenilketonüri, toplumumuzda hala yeterince bilinmemekte ve bir çok çocuðun ömür boyu özürlü kalmasýna sebep olmaktadýr. Bu konuda saðlýk kuruluþlarýna ve hekimlere ailelerin uyarýlmasý konusunda büyük görev düþüyor. Bir damla kan ile bu hastalýðýn önlenmesi mümkün...

Fenilketonüri kalýtsal bir metabolik hastalýktýr. Bu hastalýkla doðan çocuklar proteinli gýdalarda bulunan fenilalanin isimli bir amino asidi metabolize edemezler, sonuçta kanda ve diðer vücut sývýlarýnda artmýþ olan fenilalanin ve onun artýklarý çocuðun geliþmekte olan beynini harab eder ve ileri derecede zeka özürlü olmasýna, sinir sistemini ilgilendiren daha bir çok belirtilerin ortaya çýkmasýna neden olur.

Hayatýn ilk bir kaç ayý içerisinde fenilketonüri hastalýðý olan bebekleri saðlýklý bebeklerden ayýran özellikler fark edilemez.Tedavi edilmeyen fenilketonürili çocuklarda 5-6 aylardan sonra zekadaki gerileme belirgin hale gelir. Akranlarýndan farklý olarak oturma, yürüme ve konuþma gibi becerileri kazanamazlar. Beyin geliþimleri normal olmadýðýndan baþlarý da küçük kalýr. Bazý fenilketonürili çocuklarýn saç ve gözleri anne ve babalarýnýnkine göre daha açýk renkte olabilir. Fenilketonüri aileden gelme bir hastalýktýr. Fenilketonürili çocuðun anne ve babasýnda fenilalanin hidroksilaz enzimi yapýmýndan sorumlu biri normal biri bozuk iki gen vardýr. Anne ve babasýndan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalýðý ile doðmaktadýr. Anne ve babasýndan bir bozuk gen alan çocuk ise anne ve babasý gibi hastalýðý taþýr, ancak hastalýk belirtisi göstermez. Anne ve babasýnýn her ikisinden de saðlam genleri alan bir çocuk ise tamamen saðlýklýdýr. Anne ve baba taþýyýcý olduðunda her çocuðun fenilketonüri olma olasýlýðý % 25 gibi yüksek deðerlere ulaþýr.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Fenilketonüri

Nedir?