Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Evre III ve IV
Evre III ve IV
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Evre III ve IV :

Evre III ve IV hastalar yoğun çoklu ilaç kemoterapisi ile tedavi edilmelidir. Hodgkin hastalığı kemoterapisi özellikle ilginçtir çünkü hastalığa karşı parsiyel etkinlikleri olan ve toksisiteleri birbirinden farklı çok sayıda ajanın başarı ile uygulandığı ilk hastalıktır. Günümüzde Hodgkin hastalığında kullanılan bazı kemoterapi rejimieri görülmektedir. MOPP protokolü (nitrojen mustard-vinkristin-prokarbazin-prednizon) ilk kullanılan kemoterapi rejimi olmasına karşılık, günümüzde nadiren kullanılmaktadır. Yeni kombinasyonlar daha iyi yanıt oranlarına ve daha az toksisiteye sahiptirler. Özellikle, ABVO rejiminde (adriamisinbleomisin-vinblastin-OTIC) daha etkilidir ve MOPP kemoterapisi alan hastalarda görülen sekonder Lösemi insidansındaki artış bu kemoterapi rejiminde görülmez. ABVO ile MOPP kombinasyonu; MOPP sonrası relaps olan veya başlangıç tedavisine dirençli olan hastalarda iki farklı çapraz direç göstermeyen kemoterapi rejimi sağlamak için kullanılır. Stanford V ve BEACOPP; toksisitesi az, kısa süreli protokoller olarak geliştirilmiştir.

Etkin kemoterapi, tam dozun şemaya uygun şekilde verilmesi ile mümkündür. Mümkünse doz azaltımı ve gecikmelerden kaçınılmalıdır. Her siklus sonrası myelosüpresyon gelişen hastalarda; ilacın maksimum dozu ile devam edilmeye çalışılmalıdır. Myelosüpresyonun üstesinden gelebilmek için GCSF gibi bir büyüme faktörün kullanılması önemlidir. ABVD yada MOPP gibi kemoterapiler; tümör yanı-tına göre 6-12 ay süresince sikluslar şeklinde verilmelidir. Hastalığa ait tutulum alanlarının radyolojik incelemeleri 4. ve 6. sikluslar sonrasında yapılmalıdır. Hızlı ve tam yanıt veren hastalarda; 6. siklus sonrası tedaviye devam edilmeyebilir. Eğer yanıt yavaşsa veya hastalık sebat ediyorsa 12 siklusa kadar tedavi verilmelidir.

Evre III ve IV hastalığı olan hastalarda ABVD rejimine yanıt oranı %80 ve 5 yıllık hastalıksız sağkalım % 60'civarındadır. MOPP/ABVD kombinasyon rejimi ile 5 yıllık hastalıksız sağ kalım % 75, tedaviye yanıt oranı ise %90'a çıkarılabilir. Bununla beraber, kombine rejimier, daha sonraki kurtarma tedavileri açısından dezavantaja neden olabilir. Hedef radyoterapi ile kombine Stanford V ve BEACOPP protokolleri kullanılarak, 5 yılda % 90'dan daha iyi hastalıksız sağkalım ile % 100' e yaklaşan yanıt oranları elde edilir. İdeame kemoterapisi, hastalıksız sağkalımı arttırmadığı ve ikincil malignansilerin insidansında artışa yol açtığı için önerilmemektedir. Interferon ile idame, ikincil malignansi riskinde artmaya neden olmadan hastalıksız sağkalımı arttıran bir istisnadır.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Evre

III

ve

IV