Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Emes Hastalığı Tedavisi
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

EMES HASTALIGI TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN BİR HASTALIKTIR

Multipl Skleroz yada Kısaca EMES (MS) Hastalığı

Multipl Skleroz nedir?

Multipl skleroz ya da kısaca EMES olarak söylenen hastalığınız olduğunu doktorunuzdan öğrendiniz.

EMES Sinir sisteminin Kronik bir hastalığıdır. belirtileri basit bir görme bulanıklığından tam bir Felç arasında değişir. Çok çok nadiren öldürücüdür.

EMES’un nedeni nedir?

Bugünkü bilgilerimize göre EMES’a kesin neden olabilecek bir sebep ortaya konulamamıştır. Yapılan değişik araştırmalarda, hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler (daha önce geçirilmiş virütik infeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi faktörler, vücudun savunma sisteminde bozukluk…) ileriye sürülmüşse de hiç birisi kesin neden olarak ortaya konulamamıştır.

EMES nasıl oluşur?

Vücuttaki sinir lifleri - hem beyinde hem de omurilikte - myelin olarak adlandırılan ve sinir liflerinin etrafını saran koruyucu bir kılıfla sarılıdır. Bu bir elektrik kablosunun etrafını saran koruyucu olan ve kısa devreleri önleyen plastiğe benzetilebilir.

Multipl skleroz bu myelin kılıfının yıkılması sonucu ortaya çıkar. Myelin kılıfı herhangi bir yerden yıkıldığında - parçalandığında beyinden çıkan ya da beyine giden elektrik akımları yavaşlar ve ilgili yerlere gidemez ya da yanlış yerlere doğru yönlenir

. Böylece EMES’un belirtileri ortaya çıkar. Bunlar yama şeklinde, beynin ya da omuriliğin değişik yerlerinde aynı veya farklı zamanlarda, birden çok yerde (Multiple) ortaya çıkar. Ve bu yerlerde, parçalanan myelin kılıfı yerinde sert bir doku (Skleroz) oluşur.

Kılıf erimesi-harabiyeti / sert doku düzelir mi?

Genellikle vücut tarafından tamir edilir ve harabiyete bağlı oluşan şikayetlerde bu düzelme ile ortadan kalkar.

Ancak bazen atakların sık olması, düzelmeye-tamire fırsat vermez ve sekeller (kalıcı fonksiyonel bozukluklar) ortaya çıkar.

Ne kadar sıklıkla ortaya çıkar?

Hastalığın sıklığı ülkeden ülkeye, iklimden iklime farklılıklar gösterir. Ilıman iklimlerde daha sık olarak izlenir.

Kadınlarda, erkeklere göre biraz daha az oranda izlenir. Ortalama olarak 100.000 kişide 5 ile 30 kişide görülür.

EMES’un belirtileri nelerdir?

Çok değişik şekilde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler beyni, beyinciği, beyin sapını ve omurilikte etkilediği yerlere göre değişmekle birlikte genel olarak; vücutta uyuşmalar, Kas güçsüzlüğü, aralıklı bitkinlik, hareketlerde dengesizlik, bulanık-çift görme, Baş Dönmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler tek başına ya da birden fazlası bir arada ortaya çıkabilir.

Bazıları hastalığın başlangıç döneminde ortaya çıkar, bazıları ise geç dönemde ortaya çıkabilir. EMES’in santral sinir sisteminin bir çok alanını etkilemesi kliniğe de yansımakta ve hastalarda birden çok belirtiye sebep olmaktadır. Hastalığın ilk atağında genellikle tek bir bulgu bulunmakla birlikte, birden fazlada bulgu da bulunabilmektedir.

Ataklarda en sık görülen belirtiler, bir tarafta veya bir veya birden çok ekstremitede kuvvetsizlik, Uyuşukluk gibi Kuvvet kaybı veya duyu bozukluğu, bir gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme, çift görme, yürüyüş bozukluğu(yalpalayarak yürüme), konuşma bozukluğu, dengesizlik, idrar yapmada zorluk veya idrar kaçırma, Cinsel fonksiyon bozuklukları, yorgunluk gibi bulgular değişik sıklıkta görülebilmektedir.

Egzersiz veya çok sıcak bir banyodan sonra veya sıcak havalarda uzun süre güneşlenmek yada infeksiyonlara bağlı vücut ısısının yükseldiği durumlarda mevcut nörolojik bulguların ağırlaşması EMES’te görülen belirtilerdendir.

Başın öne doğru ani eğilmesi ile Kol ve bacaklarda ani bir iğnelenme ve elektriklenme şeklinde hissin ortaya çıkması EMES’li hastalarda bulunabilen diğer bir belirtidir. Bunların dışında EMES’te nadir olarak karşılaşılabilecek bulgular arasında lisan fonksiyonlarında bozukluk (Afazi), epileptik nöbet, psikiyatrik bozukluklar (Psikoz, affktif bozukluklar, depresyon), unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerdir. Yukarıdaki belirtilerden bir veya daha fazlası birarada bulunabilir.

Bazıları hastalığın başlangıç döneminde ortaya çıkar, bazıları ise geç dönemde ortaya çıkabilir. Fakat unutmamak gerekir ki bu belirti ve bulgular EMES’e özgü olmayıp birçok nörolojik hastalıkta görülebilmektedir. Bu belirtileri olanlarda EMES’i düşündürebilecek en önemli ip uçları şunlardır.

Şikayetlerin Genç yaşta (20-40 yaş) başlaması, beyinin değişik yerlerinin tutulduğuna ait birden çok belirtinin olması ve bu belirtilerin tekrarlayıcı nitelikte olması yani belirli bir süre devam Edip tam yada tama yakın düzelmesi ve bir süre sonra aynı veya değişik bulguların tekrar başlamasıdır.

Bir örnek vermek gerekirse 5 Yıl önce bir Gözde 15-20 Gün kadar sürerek düzelen görme kaybı bulunan 20 yaşındaki bir hastada bundan 1 yıl sonra bir Ay içinde düzelen dengesizlik, bir tarafında his kusuru, yalpalayarak yürüme ve konuşma bozukluğu yakınmasının bulunması ve son olarak idrar kaçırma, çift görme ve bir tarafında kuvvetsizlik gelişmesi ataklarla seyreden bir EMES hastasına örnek olarak gösterilebilir.

Görüldüğü gibi EMES’te birçok belirti ve bulgu bulunmakta ve Hastalık değişik şekilde seyredebilmektedir. Fakat hastalık herkesi aynı şekil ve şiddete etkilemez. Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Hatta aynı kişide hastalığın seyri zaman içinde değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda her atakta aynı şikayetler bulunurken bazılarında her atakta farklı belirtiler bulunabilir. Ataklarda ortaya çıkan bulgular bazen tam düzelirken bazen hafif şeklinde kalabilir veya hiç düzelme görülmeyebilir veya bir atakta bazı belirtiler tam düzelirken bazıları aynı şekilde kalabilir.

Bazı hastalarda klinik belirtiler Atak ve düzelmelerle seyrederken zaman içinde giderek ilerleyen bir seyir alabilir. Bazılarında ise başlangıçtan itibaren giderek kötüleşen ve hiç düzelme görülmeyen bir seyir gösterebilir.

Atak ne demektir?

Yukarıda belirtilen, EMES ortaya çıkış şikayetlerinin ayrı zamanlarda, önceden tahmin edilemeyen şekilde ortaya çıkmasıdır.

Klinik bulgulardan bir ya da bir kaçının en az 24 saat süreyle ortaya çıkması ve bunların en az 1 ay süreyle devam etmesidir.

Günler, haftalar veya aylarca süren ataklar olabilir. Genellikle ardından düzelme dönemi ortaya çıkar.

Ataklar önceden tahmin edilebilir mi?

Hastaya ve hastalığın tipine göre ataklar değişmekle birlikte, atakların ne zaman ve ne sıklıkla ortaya çıkacağı önceden kesinlikle tahmin edilemez.

EMES’un farklı şekilleri var mıdır? varsa nasıl?

Evet, seyir olarak hastalığın dört tipi vardır.

1. İyi huylu EMES (Benign): Bu tipte hafif ataklar vardır ve atakları tam düzelme takip eder. Zamanla biriken bir kötüleşme olmaz ve kalıcı bir hasar bırakmaz. Genellikle bu tipte ilk belirti az hissetme-uyuşma gibi yakınmalardır. Ancak hastalığın başlangıcından 10-15 yıl sonra, bazı olgularda küçük sekeller bırakabilir. EMES li hastaların yaklaşık %20’si bu tipe girer.

2. Tekrarlayan ve düzelen tip (Relapsing-remitting): EMES’luların yaklaşık %25’i bu gruba girer. Erken dönemde genellikle benign tipe benzer ve ataklardan sonra tam iyileşmeler olur. Ataklar gün ve hafta veya aylarca sürebilir. Ataklar daha önceki bulguların alevlenmesi veya yeni bir şikayet oluşması şeklinde olabilir. Yine de, tekrarlayan ataklar sonrası bazı sekeller kalabilir.

3. İkincil ilerleyen tip: Başlangıcı “tekrarlayan ve düzelen” tip gibidir. Fakat tekrarlayan ataklar sonrası düzelme daha zorlaşabilir, hatta durabilir. Böylece sekeller artabilir. Bu grup, hastalığın başlangıcının 15-20 yılı içinde ortaya çıkar.

4. Birincil ilerleyen tip: Ataklarla birlikte ya da ataksız seyir gösterebilir. Ataklı seyirde hastalığın başlangıcından itibaren giderek artan fonksiyonel Kayıp (sakatlık) ataklarla daha da şiddetlenebilir ve giderek kalıcı fonksiyonel bozukluklar artar. EMES’luların az bir kısmı bu gruba girer.

Bulaşıcı mıdır?

Bulaşıcılık EMES için söz konusu değildir.

Kanserleşme söz konusu mudur?

Kanserleşme mümkün değildir ve EMES bir çeşit Kanser değildir.

EMES ailevi midir?

Aileden geçen hastalık özelliklerini taşımaz, anneden ya da babadan çocuğa geçmez. Ancak, ailesinde EMES olan bireylerin hastalığa yakalanma şansı, ailesinde EMES olmayanlara göre daha yüksektir.

EMES tanısı nasıl konur?

Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve muayenesi sonrası, tanıyı koymak için genellikle Beyin görüntüleme filmi (Magnetic Resonance Imaging veya MRI ) ve beyin Omurilik suyu incelemesi ve bazı yardımcı incelemeler yapılır.

Bunların sonucunun bir arada değerlendirilmesiyle, bir Nöroloji hekimince tanı kolaylıkla konur. Beyin omurilik suyu alınması Hasta için hatta Hekim içinde zor olsa da EMES tanısı için önemlidir.

Olası-olabilir EMES nedir?

Yukarıda belirtilen şekilde genellikle tanı koymak kolay olmasına rağmen Nadir de olsa, bazen tanı koymak zor olabilir ve kesin tanı aylar-yıllar süren takipler sonrası konabilir.

Bu durumdaki EMES’lu hastalar “olası-olabilir EMES” olarak adlandırılır.

Hastalığın seyri nasıldır?

Hastalığın seyri genellikle iyi huyludur. Seyir yukarıda anlatılan EMES tipleriyle yakın ilişkilidir.

Hastalığın seyrinin iyi olduğunu gösteren deliller var mıdır?

Kısmen evet. Genellikle kadınlarda, duyusal şikayetlerle ortaya çıkması durumunda ve atakların hafif şiddetli olması, atak aralarının uzun olması ve tama yakın düzelme iyi seyir lehine değerlendirilir.

Çocuk sahibi olabilir miyim?

Elbette. EMES’lu kadınların (ve erkeklerin) bir çoğu çocuk sahibidir.

Gebelik, EMES seyri üzerinde oluEMESuz etki eder mi?

Gebelik sırasında Kadın vücudunda çeşitli Hormon değişiklikleri olur. Bu değişiklikler hastalığın aktivitesini azaltır! Ancak Anne için, doğumdan sonraki ilk altı Ayda yeni bir atak ortaya çıkma riski normal zamana göre 2-3 Kat artmaktadır.

Ancak yapılan çalışmalarda, Gebelik sonrası ortaya çıkan bu atakların uzun dönemde sekelleri arttırmadığı gösterilmiştir.

(Bu noktada şunu da belirtmek gerekir, hastalık için alınan bazı ilaçlar anne karnındaki çocuk üzerinde oluEMESuz etki yapabileceğinden, gebelik istenmesi durumunda sizi takip eden hekime danışılmalıdır.)

Depresyon sık mıdır?

Depresyon ve bazı diğer psikiyatrik hastalıklar nispeten sık olarak izlenirler.

Bunların bazılarının hastalığın kronik seyretmesi sonucu ortaya çıktığı kabul edilir.

Diğer bir kısmının ise kişide EMES ortaya çıkmadan önce var olduğu, hatta hastalığın nedeni olduğu iddia edilir.

İdrar problemi sık mıdır?

Hemen hemen EMES’un tüm formlarında değişik derecelerde idrar yapma ile ilgili problemler ortaya çıkar.

Bu idrara yapamama (tam veya yeterince boşalamamış hissi şeklinde), idrarı tutamama, çok sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi şeklinde olabilir.

Bu idrar kesesinin hissini Alan ya da idrar yaparken idrar torbasını kasan sinirlerin tutulumuna göre farklı bulgular verir ve genellikle nörojenik Mesane olarak adlandırılır.

İdrar yolu enfeksiyonu sık mıdır?

Üriner enfeksiyon, özellikle kadınlarda sık olarak izlenir.

İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için neler yapılabilir?

Öncelikle günlük yeterli miktarda sıvı alarak yeterli idrar çıkışını sağlamalısınız. Yaklaşık günde altı Bardak kadar sıvı (1600-1800 ml) almalısınız.

Bu alımla günde yaklaşık 800-1000 ml idrar çıkışı sağlanabilir ve günde 4 veya 5 kez idrar yapma ihtiyacınız ortaya çıkar. Birde C vitaminini içeren besinleri (portakal, limon..) almanız idrarınızı asitleştirerek Enfeksiyon gelişimini önlemede yardımcı olabilir.

Diğer önemli bir olayda, sakatlığa bağlı hareketi sınırlı olan ve idrar yapmayla ilgili problemi olan kişilerin temizliğine mümkün olduğunca dikkat etmesidir. Bu çok basit ama etkili bir enfeksiyon önleme yöntemidir.

Bu önerileri yerine getirdiğiniz halde Eğer idrar yaparken yanma, çok sık idrara çıkma, idrar yaptığınız halde yeterince boşalamama gibi şikayetiniz olursa ikinci adım, erkenden hekiminize problemi bildirmektir.

Cinsel fonksiyonlarda bozulma oluşur mu?

Bazen. Özellikle omur ilik tutulumu sonrasında, değişik şekillerde hem kadın hem de erkeklerde cinsel fonksiyonlarda bozulma / yetersizlik ortaya çıkabilmektedir.

Sıcakta şikayetler artar mı?

Yaz aylarında ve sıcak Banyo sonrası EMES’un bazı belirtilerinde artış ortaya çıkabilmektedir.

Egzersizin yararı var mıdır?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir; temel olarak EMES kasların değil sinirlerin bir hastalığıdır. Ancak sinirlerin tutulumuna bağlı ikincil olarak kaslarda değişik şekillerde etkilenebilirler (kaslarda devamlı kasılma, kaslarda incelme gibi).

Egzersiz EMES’un neden olduğu kılıf erimesini önleyemez ve bunu tersine çeviremez. Ayrıca hastalığınızın var olan NÖROLOJİK seyrini değiştirmez. Ancak kendinizi Ruhsal açıdan daha iyi, canlı hissetmenizi sağlar. Yorgunluğunuzu azaltabilir, uykunuzu düzeltebilir ve Günlük yaşamınızı daha çok bağıEMESız yapmanızı sağlayabilir.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • 12 Parmak Bağırsağı Ülseri Tedavisi
 • 12 Parmak Ülseri Tedavisi
 • Abse Tedavisi
 • Ace İnhibitörleri
 • Adet Düzensizliği Bitkisel Tedavisi
 • Aft Bitkisel Tedavi
 • Aft Hastalığı Tedavisi
 • Aft Ve Tedavisi
 • Ağız Mantarı Tedavisi
 • Ağız Yaraları Tedavi
 • Ağız Yaraları Tedavisi
 • Ağız Yarası Tedavisi
 • Ağrı Kesici İlaçlar
 • Ağrı Tedavi
 • Akciğer Embolisi Tedavisi
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanserinin Tedavisi
 • Akciğer Tedavi
 • Akdeniz Ateşinin Tedavisi
 • Akne Bitkisel Tedavisi
 • Akne İzi Tedavisi
 • Akne Tedavisi
 • Akne Tedavisi
 • Akne Tedavisi
 • Akut Sinüzit Tedavi
 • Alerji Tedavi
 • Alerji Tedavisi
 • Alerjide Bitkisel Tedavi
 • Alerjik Astım Tedavisi
 • Alerjik Nezle Tedavisi
 • Alerjik Rinit Tedavi
 • Alkalen Reflü Gastrit Tedavisi
 • Alternatif Tıp Tedavisi
 • Anemi Tedavisi
 • Anevrizma Tedavisi
 • Anjiödem Tedavisi
 • Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
 • Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Anksiyete Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Anksiyete Ve Tedavisi
 • Anne Sütü Sarılığı Tedavisi
 • Anoreksiya Tedavisi
 • Antalya İmsakiye 2012
 • Antral Gastrit Tedavisi
 • Apse Tedavisi
 • Artrit Bitkisel Tedavi
 • Artrit Tedavi
 • Astım Tedavi
 • Astım Tedavisi
 • Ateş Basması Tedavisi
 • Ateş Tedavisi
 • Atopik Dermatil Tedavisi
 • Atrofik Gastrit Tedavisi
 • Auralı Migren Tedavisi
 • Ayak Burkulması Tedavi
 • Ayak Mantar Tedavi
 • Ayak Yanmasının Tedavisi
 • Bacak Ağrıları Tedavisi
 • Bacak Tedavisi
 • Bağırsak Enfeksiyonu Tedavisi
 • Bağırsak Kurdu Tedavi
 • Bağırsak Kurdu Tedavisi
 • Bağırsak Kurtları Tedavisi
 • Bağırsak Kurtlarının Tedavisi
 • Bağırsak Parazitleri Tedavisi
 • Bağırsak Tedavisi
 • Bahar Nezlesi Bitkisel Tedavi
 • Bartholin Kisti Tedavisi
 • Bartolin Kisti Bitkisel Tedavi
 • Baş Ağrıları Tedavisi
 • Baş Ağrısı Bitkisel Tedavi
 • Baş Ağrısı Tedavisi
 • Bası Yarası Tedavisi
 • Bebeklerde Kolit Tedavisi
 • Bebeklerde Mantar Tedavisi
 • Bebeklerde Reflü Tedavisi
 • Bebeklerde Reflü Ve Tedavisi
 • Bebeklerde Sarılık Tedavisi
 • Bel Fıtığı Tedavisi
 • Bel Soğukluğu Tedavisi
 • Bel Tedavisi
 • Ben Tedavisi Bitkisel
 • Ben Tedavisi Bitkisel
 • Benler Tedavisi
 • Benlerin Bitkisel Tedavisi
 • Beyin Tümörü Bitkisel Tedavi
 • Biorezonans Tedavi
 • Bipolar Bozukluk Tedavisi
 • Bit Bitkisel Tedavi
 • Bit Bitkisel Tedavi
 • Bitkilerle Cilt Tedavisi
 • Bitkilerle Karaciğer Tedavisi
 • Bitkilerle Mantar Tedavisi
 • Bitkilerle Migren Tedavisi
 • Bitkilerle Reflü Tedavisi
 • Bitkilerle Tedavisi
 • Bitkilerle Varis Tedavisi
 • Bitkisel Ben Tedavisi
 • Bitkisel Ben Tedavisi
 • Bitkisel Çatlak Tedavisi
 • Bitkisel Çatlak Tedavisi
 • Bitkisel Çil Tedavisi
 • Bitkisel Kist Tedavisi
 • Bitkisel Koku İle Tedavi
 • Bitkisel Nezle Tedavisi
 • Bitkisel Peeling
 • Bitkisel Tedavi İbrahim Saraçoğlu
 • Bitkisel Tedavi Yöntemi
 • Böbrek İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Böbrek Kisti Bitkisel Tedavi
 • Böbrek Kisti Bitkisel Tedavisi
 • Böbrek Tedavisi
 • Böbrek Tedavisinde
 • Böbrek Yetmezliği Bitkisel Tedavisi
 • Böbrek Yetmezliği Ve Tedavisi
 • Boğaz Ağrısı Tedavisi
 • Boğaz Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
 • Boğaz Enfeksiyonu Tedavisi
 • Boyun Ağrıları Tedavisi
 • Boyun Ağrısı Tedavi
 • Boyun Tedavisi
 • Boyunda Kireçlenme Tedavi
 • Bronşektazi Bitkisel Tedavi
 • Bronşit Nasıl Tedavi Edilir
 • Bronşit Tedavisinde
 • Bulimia Tedavisi
 • Burun Eti Tedavisi
 • Burun Polipleri Bitkisel Tedavi
 • Burun Tıkanıklığı Tedavi
 • Burun Zarının Iyi Huylu Urlarıdır.
 • Candida Mantar Hastalığı Tedavisi
 • Çarpıntı Tedavisi
 • Çatlak Kemik Tedavisi
 • Çatlak Tedavi
 • Çatlak Tedavileri
 • Çatlak Tedavisi
 • Çatlaklar Tedavi
 • Çift Rahim Tedavisi
 • Çikolata Kisti Bitkisel Tedavi
 • Çikolata Kisti Tedavisi
 • Çil Tedavi
 • Çil Tedavisi
 • Çillerin Tedavisi
 • Cilt Çatlağı Tedavisi
 • Cilt İçin Bitkisel Tedavi
 • Cilt Kızarıklığı Tedavisi
 • Cilt Lekeleri Bitkisel Tedavi
 • Ciltte Lazer Tedavisi
 • Ciltte Leke Tedavisi
 • Ciltteki Leke Tedavisi
 • Çocuklarda Kansızlık Tedavisi
 • Çocuklarda Kıl Kurdu Tedavisi
 • Çocuklarda Reflü Tedavisi
 • Damar Hastalıkları Tedavisi
 • Damar Tedavisi
 • Delik Kalp Tedavisi
 • Depresyon Bitkisel Tedavi
 • Depresyon Tedavisi İlaçları
 • Depresyon Tedavisinde
 • Depresyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Depresyon Ve Tedavi
 • Depresyonun Tedavisi
 • Deri Hastalıkları Tedavisi
 • Dermatit Tedavisi
 • Deviasyon Tedavisi
 • Dikkat Eksikliği Tedavisi
 • Dikkat Eksikliği Ve Tedavisi
 • Dil Ülseri Tedavisi
 • Dilde Aft Tedavisi
 • Diş Taşı Tedavisi
 • Dismenore Tedavisi
 • Dişte Kanal Tedavi
 • Distimi Tedavisi
 • Diyabet Tedavisi
 • Diz Ağrıları Tedavisi
 • Diz Ağrısı Bitkisel Tedavi
 • Diz Kireçlenmesi Tedavi
 • Diz Tedavileri
 • Diz Tedavisi
 • Doğal Akne Tedavisi
 • Doğal Sivilce Tedavisi
 • Donma
 • Düşük Ayak Tedavi
 • Efor Testi (Stres Test) Nasıl Ve Niçin Yapılır
 • Egzama Bitkilerle Tedavisi
 • Egzama Tedavisinde
 • Eklem Kireçlenmesi Tedavisi
 • Elde Mantar Tedavisi
 • Emes Hastalığı Tedavisi
 • Emes Tedavisi
 • En Etikili Selülit Tedavisi
 • Endometriozis Bitkisel Tedavi
 • Endometrium Tedavisi
 • Endoskopik Reflü Tedavisi
 • Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
 • Epilepsi Hastalığı Tedavisi
 • Epilepsi Hastalığının Tedavisi
 • Epilepsi Tedavisi
 • Epilepsinin Bitkisel Tedavisi
 • Epilepsinin Tedavisi
 • Erkeklerde Mantar Tedavisi
 • Erken Menopoz Bitkisel Tedavi
 • Erken Menopoz Tedavisi
 • Et Benleri Tedavisi
 • Faranjit Bitki Tedavisi
 • Faranjit Tedavisi
 • Farenjit Tedavisi
 • Felçli Hasta Tedavisi
 • Fenilketonüri Tedavisi
 • Fibromiyalji Bitkisel Tedavi
 • Fibromiyalji Bitkisel Tedavisi
 • Fibromiyalji Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
 • Fibromiyalji Nasıl Tedavi Edilir
 • Fibromiyalji Tedavi
 • Fibromiyalji Tedavi Yöntemleri
 • Fibromiyalji Tedavisi
 • Fibromiyalji Tedavisi Bitkisel
 • Fil Hastalığı Tedavisi
 • Fistül Tedavi
 • Fıtık İçin Masaj Yağı
 • Fıtık Tedavi
 • Fıtık Tedavisi
 • Gastrit Bitkisel Tedavisi
 • Gastrit Ve Tedavisi
 • Gastritin Bitkisel Tedavisi
 • Gece Terlemeleri
 • Genital Bölge Mantar Tedavisi
 • Genital Mantar Tedavi
 • Genital Mantar Tedavisi
 • Geniz Akıntısı Bitkisel Tedavi
 • Geniz Akıntısı Bitkisel Tedavisi
 • Geniz Polipleri
 • Glokom Tedavi
 • Glokom Tedavisi
 • Göbek Fıtığı Tedavisi
 • Göz Altı Morluğu Tedavisi
 • Göz Hastalıkları Ve Tedavileri
 • Grip Tedavisi
 • Grip Tedavisinde
 • Grip Ve Soğuk Algınlığı Tedavisi
 • Guatr Ve Tedavisi
 • Gut Tedavi
 • Halsizlik Tedavi
 • Hamilelerde Grip Tedavisi
 • Hamilelikte Mantar Tedavisi
 • Hamilelikte Migren Tedavisi
 • Hamilelikte Reflü Tedavisi
 • Hastalık Tedavileri
 • Helicobacter Pylori Tedavi
 • Helicobacter Pylori Tedavisi
 • Helikobakter Pilori Tedavisi
 • Helikobakter Tedavisi
 • Hemofili Tedavisi
 • Hemoroid Bitkisel Tedavi Patlıcan
 • Hemoroit Tedavisi
 • Hepatit B Bitkisel Tedavi
 • Hepatomegali Tedavisi
 • Her Hastalıkta Olduğu Gibi Tüberkülozda Da Korunma Tedaviden Daha Hayırlı Ve Daha Faydalıdır.
 • Heyecan Tedavisi
 • Hhs Bitkisel Ürünler
 • Hiper Tansiyon Tedavisi
 • Hiperkalsemi Tedavisi
 • Hipertiroidi Bitkisel Tedavi
 • Hipotiroid Tedavisi
 • Hpv Bitkisel Tedavi
 • Hpv Bitkisel Tedavi
 • Hpv Tedavisi
 • Huzursuz Ayak Sendromu Tedavisi
 • Huzursuz Bacak Sendromu Bitkisel Tedavi
 • İbrahim Saraçoğlu Kıl Kurdu Tedavisi
 • İbrahim Saraçoğlu Leke Tedavisi
 • İbrahim Saraçoğlu Migren Tedavisi
 • İçin Bitkisel Tedavi
 • İlaçların Risk Faktörlerine Etkileri
 • İltihabının Bitkisel Tedavisi
 • İltihap Bitkisel Tedavi
 • İltihaplı Romatizma Bitkisel Tedavi
 • İltihaplı Romatizma Tedavi
 • İmplant Tedavisi
 • İnme Tedavisi
 • İştahsızlık Tedavisi
 • Kabakulağın Tedavisi
 • Kabızlığa Bitkisel Çözüm
 • Kabızlığa Bitkisel Çözümler
 • Kabızlığın Bitkisel Tedavisi
 • Kabızlık Tedavisi
 • Kabızlık Tedavisi Bitkisel
 • Kaburga Kırığı Tedavisi
 • Kadın Hastalıkları Bitkisel Tedavi
 • Kadın Hastalıkları Bitkisel Tedavisi
 • Kadın Hastalıkları Mantar Tedavisi
 • Kadın Hastalıkları Mantarın Tedavisi
 • Kadın Hastalıkları Tedavi
 • Kadın Hastalıkları Tedavisi
 • Kalın Bağırsak Tedavisi
 • Kalp Büyümesi Tedavi
 • Kalp Büyümesi Tedavisi
 • Kalp Büyümesi Ve Tedavisi
 • Kalp Büyümesinin Tedavisi
 • Emes

  Hastalığı

  Tedavisi