Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Eklem Hastalıkları Nelerdir
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Romatizmal Hastalıklar içine giren fakat daha seyrek veya Nadir görülen, üzerinde daha az durulan aşağıdaki hastalıklardan kısa da olsa bahsetmekte yarar vardır.

Amiloldoz:
Amiloid denen ve normal insanda bulunmayan ve oluşan bir proteinli maddenin hücreler arasında oturması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bir kısmı hiçbir neden olmadan (primer), diğerleri ise başka hastalıklara eşlik eder (sekonder). sekonder olanlar en çok Kronik cerahatli hastalıklar (bronşit, Bronş genişlemesi, Kemik iltihabı, kronik tüberküloz), romatoid artrit, spondilit ve ailevi Akdeniz Ateşi ile birlikte görülür. Miyelom denen ve bir çeşit kemik iliği habis tümörü olan hastalıkta ortaya çıkan ve primer amiloidozda, başka organlara ek olarak bazen eklemler ve yumuşak dokularda oturarak romatizmal Hastalık tablosu geliştirir.

Romatoid artrite benzer Eklem tutulması ve Tünel sendromu Tedavisi Nedir?">Karpal Tünel sendromu ortaya çıkar. Sekonder amiloidozlarda ise bu tipte bir tutuluş görülmez.Orak hücreli kansızlık: Kalıtımsal hemoglobin hastalıklardan biri olan bu hastalıkta gut, cerahatli artrit, kemik nekrozları ve eklemde iltihapsız sıvı toplanması görülebilir.

Hemofili: Kanın pıhtılaşma maddeleıi (faktörieri)nden bazılarının kalıtımsal yetersizliği sonucu ortaya çıkan bu hastalıkta basit zorlanma ve çarpmalarla eklemlerde Kanamalar olur. Bu durum zamanla, bilhassa diz, Dirsek ve Ayak bileğinde Sabit şişler, hareket kısıtlamaları ve deformite-lere sebep olur.

Mükopolisakkarldozlar:
Mükopolisakkarid denen ve Bağ dokusu Ar. (ana) maddesinde bulunan şekerli protein tabiatındaki maddelerin kalıtimsal bir dizi hastalıklarda çeşitli organlarda toplanması (depo hastalığı) sonucu oluşur. Birçok eklemde şişler, deformiteler gelişir. Büyüme geriliği görülür.

Marfan sendromu ve benzeri bağ dokusu hastalıkları:
Bağ dokusunun en önemli lifsel proteinleri olan kollajen ve elastinin kalıtımsal olarak moleküler seviyedeki bozuk yapımı sonucu oluşan bu hastalıklarda vücudun birçok yerindeki bağ dokusunda çeşitli bozukluklar ortaya çıkar. Bu arada hareket sisteminde de deri, bağ ve eklemlerde gevşeklik, aşırı hareket açıklığı, eklem ağrıları, eklemlerde iltihabı olmayan sıvı toplanması ve erken Artroz görülür.

Endokrin Sistem bozuklukları: Aşağıdaki endokrin hastalıklarda romatizma! şikâyet ve bulgular sık görülür:

Şeker hastalığı (dlabetes mellltus)
: Bizzat bu hastalığa ait romatizmal hastalık gelişmesi nadirdir. Eklem ve kemik enfeksiyonları, Kemik Erimesi ve şeker hastalığına bağlı Sinir lezyonları nedeniyle gelişen eklem hastalığı (nöropatlk eklem) bu tipin örnekleridir.Aşağıdaki hastalık halleri ise diabetli kişilerde daha sıktır:

Artroz, gut, yalancı gut, Dupuytren kont-raktürü, tutuk el, cmuz periartrltl, Omurga bağlarının aşırı kireçlenmesi (Forestier hastalığı).Tiroid hastalıkları. Tiroid bezinin, gerek az (hipotircidi), gerek fazla çalıştığı (hlpertiroldi) hallerde çeşitli romatizmal bozukluklar ortaya çıkabilir. Hipertiroidide Kas zaafı; alt bacak derisinde şiş ve kalınlaşma ile birlikte parmakların bombeieşmesl; Omuz Ağrıları (perlartrit) ve Osteoporoz görülebilir. Hlpotiroidide ise karpal tünel sendromu, kas krampları ve tutukluk, gelişme geriliği, kas ve eklem hastalığı saptanabilir.

Paratiroid hastalıkları:
Paratiroid bezinin fazla (hiperparatiroidl) ve az çalıştığı (hipoparatiroidi) hallerinde de romatizmal bozukluklar ortaya çıkar. Hiperparatiroid kemik hastalığını metabollk kemik hastalıkları kısmında kısaca anlatmıştık, buna ek olarak yalancı Gut ve eklem içi kemik erimeleri görülebilir. Hipoparatiroidi hallerinde ise yumuşak doku kireçlenmesi, bel kemiği, Omuz ve kalçalarda tutukluk bulunabilir.

Akromegali:
Hipofiz bezi ön lobunda aşırı büyüme hormonu yapımı ile birlikte giden bu hastalıkta da şu romatizmal belirtiler ve bulgular ortaya çıkabilir:karpal tünel sendromu, Raynaud fenomeni, eklem hastalığı, Sırt ağrıları, kas hastalığı.

Sinir sistemi hastalıkları:
çeşitli sinir hastalıkları esnasında değişik romatizmal durumlar görülebilir. Bunların en önemlileri şunlardır:
Nöropatlk eklem (Charcot eklemi): Derin duyarlık hissinin bozulduğu Tabes dorlis (sifilitik), sirengomiyeli, diabetik nöropati, lepra, sinir yaralanmaları gibi durumlarda o bölge eklemlerinde ortaya çıkan ağır bir eklem hastalığıdır. Tabeste diz, diabetik nöropatide ayak eklemleri ön planda tutulur.

Algodistrofi (refleks sempatik distrofi):
Ağır kol, bacak yaralanmaları, Kırık ve çıkıklar, Kalp enfarktüsü, yarı Felç (hemipleji) geçirenlerin bir kısmında omuz ve el, ya da ayak, Diz veya Kalça bölgelerinde ağrı, şiş, terleme, morarma, hareket kısıtlanması ve kemiklerde osteoporozun bulunduğu bir tablodur. Bu hastalığa Sııdeck atrofisi veya omuz – El send-romu da denir.

Kemik hastalıkları ile birlikte görülen artropatller:

Paget hastalığı (osteitis deformans): Kemik yıkımı ve yapımının artmış olduğu bölgesel bir kemik hastalığıdır. Yaşlı erkeklerde daha sıktır. Ekleme yakın kemiklerin bozulması eklemin de bozulmasına (erken art-roz) neden olabilir.

Aseptik kemik nekrozları: Mikropların rolü olmadan gelişen kemik ölümüdür. Kendiliğinden ya da başka hastalıklarla birlikte olur (alkol, kortizonlu ilaçlar, Dalgıç hastalığı “vurgun”, romatoid artrit, Lupus vb.). En-çok kalça, diz ve omuz eklemlerinde ve iki taraflıdır.
çocukların osteokondriti: Büyüme çağındaki bazı çocukların çeşitli kemiklerindekı büyüme merkezlerindeki kıkırdağın mikrobik olmayan nekrozudur. Kalça başı, el ve ayak kemikleri, diz ve omurgada daha sıktır. Eklem faresi denen hastalık, diz eklemindekl bu tür hastalık (oste-okondritis dissekans) sonucu ayrılan ölü kemik parçasının diz eklemi boşluğuna düşmesi sonucu oluşur.

Forestier hastalığı (omurga ve iskeletin aşırı kemikleşmesi): Daha çok yaşlı erkeklerde görülür, şekerli hastalarda daha sıktır.

Hlpertrofik osteoartropati: Parmak uçlarının şişmesi, kemik zarının (periost) kalınlaşması ve eklem iltihabının oluşturduğu bir hastalıktır. En çok Akciğer Kanseri olanlarda görülür.

Doğuştan kalça çıkığı: Leğen kemiğinde, Uyluk başının içine girdiği çukur (asetabulum) doğuştan iyi gelişmemlşse (displazi) kalça çıkığı görülebilir. Erken kalça artrozunun önemli nedenlerinden biridir.

Kemik tümörleri ve eklem tümörleri: ister kemikten, ister eklemden kaynaklansın, eklemde tümörlere bağlı olaylar nadirdir, villonodüler si-novit ve sinoviyal Kondromatoz denen hastalıklar tümöre benzeyen, fakat hakiki Tümör olmayan, iyi tabiatlı ve daha sık görülen hastalıklardır. Osteoid osteoma ve osteoblastoma ekleme yakın ve iyi huylu kemik tümörleridir, Osteosarkom ise çok habis bir kemik urudur. Ayrıca vücudun başka yerlerindeki kötü urların ekleme yakın kemiğe atlayarak (metastaz) eklem şikâyetleri yapmaları da nadirdir. Eklemin sinoviyal zarı ya da kıkırdağından başlayan tümörlerin de çoğu iyi huyludur. Sinovioma (sinoviyal sarkom) ve Kondrosarkom kötü gidlşii 2 nadir eklem tümörüdür. 

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Romatizmada Tedavi
 • Acı Veren Ayaklar
 • Adnan Saraçoğlu
 • Ağrıyan Ayaklar
 • Ağrıyla Uyanma
 • Akut Eklem Romatizması
 • Akut Gut
 • Altiritli Hastaya Fizik Tedavisi
 • Altiritte Genel Görünüm
 • Ameliyat Gündeme Geldiğinde
 • Ameliyat Takvimini Somutlaştırma
 • Ameliyat Ve Kalça Altiriti
 • Ankylosing Spondylitis (Mafsal Sertleşmesi)
 • Arka Ağrılarının Önlenmesi Ve Tedavisi
 • Arka Ağrılarının Tedavisinde Yatak İstirati
 • Arka Ağrısı İçin Gelecekte Yapılıcak Çalışmalar
 • Arka Ağrısı İçin İğneler
 • Arka Ağrısında Kıpırdamadan Oturup Acı Çekmek
 • Arka Ağrısında Korseler Ve Alçı Destekler
 • Arka Ağrısında Yatak Seçimi - Yatış Şekli
 • Arterite Bağışıklık Kazandıranlar
 • Artirit
 • Artirit Hangi Eklemler?
 • Artirit Hangi Tendonlar?
 • Artirit Ne Kadar Yaygındır
 • Artirit Tedavisi
 • Artiritin Yol Açtığı Başka Hastalıklarda Kullanılanlar
 • Artiritte Ayakların Durumu
 • Artiritte Dinlenmenin Önemi
 • Artiritte Hastalığı Hafifletenler
 • Artiritte Tıbbi Kontrol
 • Artrit Romatizma
 • Asit Ürik
 • Ateşli Romatizma
 • Ateşli Romatizma İle Kalp Rahatsızlığı
 • Ateşli Romatizmaların Belirtileri
 • Ateşli Romatizmanın Nedeni
 • Ateşli Romatizmanın Ortadan Kalkma Sebebi
 • Ayağın Anatomisi
 • Ayağın Arkasında Sancı
 • Ayağın Kanla Beslenmesi
 • Ayağın Ortasında Duyulan Sancı
 • Ayak Eklem Ağrıları
 • Ayak Tarağında Sancı
 • Ayaklar Ve Ayak Bilekleri
 • Ayaklarda Romatizma
 • Ayakta Gelişim
 • Ayakta Oluşan İntihaplı Şiş
 • Ayakta Sinirler
 • Bacak Eklem Ağrıları
 • Bacaklarda Görülen Artirit
 • Bademcikler Ve Ateşli Romatizma
 • Başka Hastalıklarla İlgili Boyun Ağrısı
 • Bel Ağrısında Ağrı Dindirici İlaçlar
 • Bir Çeşit Zührevi Hastalık Mı?
 • Bitkisel Romatizma İlaçları
 • Bitkisel Romatizma Tedavisi
 • Bursitis
 • Çene Eklem Ağrısı
 • Cinsiyet Ve Romatizmalar
 • Çocuklarda Eklem Ağrısı
 • Çocuklarda Romatizma
 • Diğer Romatizma Türleri
 • Diğer Romatizmal Hastalıklar
 • Disk Kaymasında Gençler Yaşlanmaya Başlayınca
 • Disk Kaymasında Hastalar
 • Disk Kaymasında Ne Olur?
 • Disk Kaymasından Kimler Etkilenir?
 • Disk Kaymasının Başlangıcı
 • Disk Kaymasının Belirtileri
 • Disk Kaymasının Daha Sonraki Etkileri
 • Disk Kaymasının Nedeni?
 • Diz Eklem Ağrıları
 • Diz Eklem Ağrısı
 • Diz Eklem Hastalıkları
 • Diz Eklem Rahatsızlıkları
 • Eklem
 • Eklem Ağrilarina Son
 • Eklem Ağrıları
 • Eklem Ağrıları İçin
 • Eklem Ağrıları Nedenleri
 • Eklem Ağrıları Tedavisi
 • Eklem Ağrılarının Belirtileri
 • Eklem Ağrılarının Nedenleri
 • Eklem Ağrılarının Sebepleri
 • Eklem Ağrılarının Tedavisi
 • Eklem Ağrısı
 • Eklem Ağrısı Nedenleri
 • Eklem Ağrısı Tedavisi
 • Eklem Ağrısının Sebepleri
 • Eklem Bacaklılar
 • Eklem Bağları
 • Eklem Çeşitleri
 • Eklem Çeşitleri Nedir
 • Eklem Çeşitleri Nelerdir
 • Eklem Faresi
 • Eklem Faresi Nedir
 • Eklem Hastalığı
 • Eklem Hastalıkları
 • Eklem Hastalıkları Nelerdir
 • Eklem İlaçları
 • Eklem İltihabı
 • Eklem İltihabı Belirtileri
 • Eklem İltihabı Nedir
 • Eklem İltihabı Tedavisi
 • Eklem İltihaplanması
 • Eklem Kıkırdağı
 • Eklem Kireçlenmesi
 • Eklem Kireçlenmesi Tedavisi
 • Eklem Rahatsızlıkları
 • Eklem Romatizma
 • Eklem Romatizma Belirtileri
 • Eklem Romatizma Tedavisi
 • Eklem Romatizmaları
 • Eklem Romatızması
 • Eklem Romatizması
 • Eklem Romatizması Belirtileri
 • Eklem Romatizması Nedir
 • Eklem Romatizması Tedavi
 • Eklem Romatizması Tedavisi
 • Eklem Romatizmasının Belirtileri
 • Eklem Romatizmasının Tedavisi
 • Eklem Sağlığı
 • Eklem Sıvısı
 • Eklem Sıvısı Tedavisi
 • Eklem Tedavisi
 • Eklem Ve Kaslar
 • Eklem Yeri Ağrıları
 • Eklem Yerlerinde Ağrı
 • El Eklem Ağrıları
 • Ellerde Romatizma
 • Enflamatuar Romatizmal Hastalıklar
 • Fibromiyalji 3
 • Fibrositis Veya ’nedeni Belirsiz Arka Ağrısı’
 • Genel Yumuşak Doku Romatizmasının Diğer Nedenleri
 • Gizli Romatizma
 • Gut Tipleri
 • Gut Ve Yalancı Gut 3
 • Hamilelik 5
 • Hekime Gitmeden Önce Yapılacak Hazırlıklar
 • Hekimle Ve Diğer Sağlık Görevlileriyle Etkili İletişim
 • Hormon Bozukluğu İle İlgili Romatizmal Hastalıklar
 • İbrahim Saraçoğlu Romatizma
 • İbrahim Saraçoğlu Romatizma Tedavisi
 • İlaçsız Romatizma Mücadelesi
 • İltahaplı Eklem Romatizması
 • İltahaplı Romatizma
 • İltaplı Romatizma
 • İltihablı Romatizma
 • İltihaplı Eklem Romatizması
 • İltihaplı Eklem Romatizması 2
 • İltihaplı Hastalıkların Tedavisi
 • İltihaplı Romatizma Belirtileri
 • İltihaplı Romatizma Bitkisel Tedavisi
 • İltihaplı Romatizma Bitkisel Tedavisi
 • İltihaplı Romatizma Çeşitleri
 • İltihaplı Romatizma Hastalığı
 • İltihaplı Romatizma İlaçları
 • İltihaplı Romatizma Nedir
 • İltihaplı Romatizma Tedavi Yöntemleri
 • İltihaplı Romatizma Tedavisi
 • İltihaplı Romatizmanın Belirtileri
 • İltihaplı Romatizmanın Tedavisi
 • İntahaplı Romatizma
 • İntihaplı Romatizma
 • Jüvenil Romatoit Arterit
 • Kalça Eklem Ağrısı
 • Kalp Romatizması 2
 • Kanda Romatizma
 • Kanda Romatizma Belirtileri
 • Kanda Romatizma Nedir
 • Kandaki Romatizma
 • Karaciğer Ve Safra Kesesi Hastalıkları Romatizma Yapar
 • Kas Eklem Ağrıları
 • Kas Romatizması 2
 • Kas Romatizması 3
 • Kas Romatizması Bitkisel Tedavi
 • Kemik Ve Mafsal Romatizması
 • Kemik Ve Mafsal Romatizması Aşınma Veya Yaşlanma
 • Kemik Ve Mafsal Romatizması Yağlama Ve Onarım
 • Kronik Romatizma
 • Kullandığınız İlaçlarla Etkileşimler
 • Lokal Yumuşak Doku Romatizması
 • Lumbar Spondylosis (Bel Romatizması) Nedir
 • Lyme Hastalığı
 • Mafsal Ağrısı
 • Mafsal Ağrısı 2
 • Mafsal Ezilmesi
 • Mafsal Ezilmesi 2
 • Mafsal Romatizması
 • Mafsal Romatizması 2
 • Mafsal Sertleşmesinde Kimler Hastalanır
 • Müzmin Romatizmalar
 • Namaz Ve Romatizma
 • Omurga Urları
 • Omuz Eklem Ağrıları
 • Osteoartrit Tedavisinde İkinci Basamak
 • Osteoporoz Tehlikesi
 • Oynar Eklem
 • Palindromik Romatizma
 • Parmak Eklem Ağrıları
 • Parmak Eklem Ağrısı
 • Romatizma
 • Romatizma
 • Romatizma
 • Romatizma
 • Romatizma
 • Romatizma 11
 • Romatizma 12
 • Romatizma 13
 • Romatizma 14
 • Romatizma 15
 • Romatizma 16
 • Romatizma 17
 • Romatizma 18
 • Romatizma 19
 • Romatizma 2
 • Romatizma 3
 • Romatizma 4
 • Romatizma 5
 • Romatizma 6
 • Romatizma 7
 • Romatizma 8
 • Romatizma 9
 • Romatizma Ağrıları
 • Romatizma Ağrılarında
 • Romatizma Agrılarında 2
 • Romatizma Ağrısı
 • Romatizma Aile Ve Cinsel Hayatı Etkilermi?
 • Romatizma Bel Ağrısında Büroda Çalışanlar
 • Romatizma Belirtileri 2
 • Romatizma Belirtileri Nelerdir
 • Romatizma Belirtisi
 • Romatizma Bitkisel
 • Romatizma Bitkisel Tedavi
 • Romatizma Bitkisel Tedavi
 • Romatizma Bitkisel Tedavisi
 • Romatizma Çayı
 • Romatizma Çeşitleri
 • Romatizma Çeşitleri 2
 • Romatizma Dergisi
 • Romatizma Doktorları
 • Romatizma Doktoru
 • Romatizma Hastalığı
 • Romatizma Hastalıkları
 • Romatizma İçin Bitkisel Çözüm
 • Romatizma İçin Şifalı Bitkiler
 • Romatizma İlaç İsimleri
 • Romatizma İlacı
 • Romatizma İlaçları
 • Romatizma İlaçları 2
 • Romatizma İlaçları 5
 • Romatizma İlaçları Nelerdir
 • Romatizma İle İlgili Romatizmal Hastalıklar
 • Romatizma İltihabı
 • Romatizma İltihaplı Ateşli
 • Romatizma İltihaplı- Ateşli
 • Romatizma Kaplıcaları
 • Romatizma Kimlerde Görülür?
 • Romatizma Kremi
 • Romatizma Kremi
 • Romatizma Kremleri
 • Romatizma Nasıl Geçer
 • Romatizma Neden Olur
 • Romatizma Nedenleri
 • Romatizma Nedir
 • Romatizma Nedir?
 • Romatizma Şişinelerinde
 • Romatizma Siyatik 1
 • Romatizma Tahlili
 • Romatizma Tahlilleri
 • Romatizma Tedavi
 • Romatizma Tedavileri
 • Romatizma Tedavisi
 • Romatızma Tedavısı
 • Romatızma Tedavısı
 • Romatizma Tedavisi Bitkisel
 • Romatizma Tedavisi Nasıl Yapılır
 • Romatizma Tedavisinde Kullanılan Maddeler
 • Romatizma Tedavisinin Geleceği
 • Romatizma Testi
 • Romatizma Testleri
 • Romatizma Ve Cinsel Yaşam
 • Romatizma Ve Egzersiz
 • Romatizma Ve Eklem İltihabı (Artrit)
 • Romatizma Ve Eklem Problemleri
 • Romatizma Ve Eklem Problemleri
 • Romatizma Ve Omurga
 • Romatizma Yağı
 • Romatizmada 11-19 Yaşları Arasındakiler
 • Romatizmada Aile Planlaması Ve Gebelikten Korunma
 • Romatizmada Alınacak Sağlık Hizmetleri
 • Romatizmada Bel Ağırısı
 • Romatizmada Bel Ağrısı Çekenler Otomobilde Ne Yapmalıdır
 • Romatizmada Bel Ağrısında Evde Duranlar
 • Romatizmada Bel Soğukluğu
 • Romatizmada Beslenme
 • Romatizmada Beslenme 2
 • Romatizmada Bilek Kanalı Sendromu
 • Romatizmada Bilek Sendromu Tedavisi
 • Eklem

  Hastalıkları

  Nelerdir