Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Düþük Belirtileri
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Düþük Belirtileri


Düþüðün en önemli belirtisi kanamayla birlikte olan kasýlma þeklinde aðrýdýr. Bu durum bir tek missed abortus denilen bebeðin anne karnýnda canlýlýðýný kaybettiði durumda görülmez. Eðer kanamayla birlikte doku parçasý da gelmiþse kesin taný için hastaneye bu parçalarda götürülmelidir. Parçalar atýlmaya devam ettikçe aðrý önce þiddetlenir sonra içerde kalan dokunun azalmasýyla azalýr.

Düþük tanýsý muayene ve ultrasonografiyle konulur.

Düþüðe baðlý anne adayýnýn yaþadýðý en önemli sorun kanama ve enfeksiyon oluþmasýdýr. Gebelik yaþý ilerledikçe zaten hýzlý ve fazla olan kanama daha da artar. Özellikle içerde parçada kalmýþsa da kanama miktarýnda fazlalýk olabilir. Bu duruma erken müdahale edilmezse anne adayý þok tablosuna girebilir. Bu nedenle damar yolu açýlmalý ve sývý tedavisine baþlanmalýdýr. Ýçerde parça kalmasý enfeksiyon açýsýndan da önemli bir risk faktörüdür. Rahimde bulunan ölü doku artýklarý bazý bakterilerin yaþamasý için uygun bir ortam yaratýr. Ülkemizde anne ölümlerinin en önemli sebebi kendi kendine düþük yapmak için vajina içine yabancý cisim sokmayla ortaya çýkan bir enfeksiyon tablosudur.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler

Düþük

Belirtileri