Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Diz Hastalıkları

Diz Hastalıkları

 

 

Diz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

 

 

Diz Hastalıkları Hakkında Açıklamalar ve Bu Hastalıklarda Kullanılan Bitkisel Ürünlerle İlgili Tedavi Yöntemleri Okumak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

  DİZ HASTALIKLARI

 

 Diz eklemi ve çevresindeki yumuşak dokular ,yerçekimine karşı ayakta durma , yürüme sırasındaki stabilite ve mobilitenin oluşumunu sağlar. Diz ağrılarına fizik tedavi kliniklerinde bel ağrılarından sonra ikinci sıklıkta rastlanmaktadır.Diz, anatomik pozisyonundan dolayı travmaya da açık olduğundan kas-iskelet sistemi hastalıklarından en fazla etkilenen eklemdir.

 Bunun yanında dejeneratif, enfeksiyoz, enflamatuar ve primer neoplastik hastalıkları da sıklıkla gözlenir. Bu hastalıklar diz ekleminde ağrı ve uzun süre devam edebilen fonksiyon kaybına neden olur.  Optimal fonksiyonel düzelmenin sağlanabilmesi için diz hastalıklarının doğru şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavinin yapılması önemlidir.

 DİZ EKLEMİNİN AĞRILI HASTALIKLARI

Diz eklemi ağrılı hastalıkları etyopatojenik özelliklerine göre şöyle sınıflandırılabilir :

1.Enflamatuar / Dejeneratif

Artritler: Osteoartroz , kondromalasi patella ,

Romatoid Artrit , pyojenik Artrit , Tüberküloz artrit, hemofilik artrit, nöropatik artrit

Sinovit : Akut travmatik sinovit , pigmentli villonodüler sinovit , osteokondromatosis , kronik sinovit , rekürren sinovit

Bursit : Prepatellar bursit, pes anserin bursit, posterior bursitis

2.Travmatik :

Fraktür

Dislokasyon

Meniskal yırtık

Kapsüler veya ligamentöz yırtık

Quadriceps Tendon yırtığı

3.Avasküler / Nekrotik :

Osteonekroz

4.Konjenital : Laksite sendromları

Ehlers danlos hastalığı , Blount hastalığı,

Varus ,valgus deformiteleri

5.Gelişimsel :

Patellar yerleşim bozukluğu , Osgood- Schlatter hastalığı

6.Neoplastik :

Primer selim tümörleri :Osteoid osteoma

Primer habis tümörleri : Osteosarkom ,kondrosarkom , fibrosarkom, dev hücreli tümör, Ewing sarkomu, Multip myelom

7.Diğer :Osteokondritis dissekans , eklem faresi , Pellegrini-strieda hastalığı

8.Yansıyan ağrılar : Kalça hastalıkları ,lomber bölge hastalıkları

 DİZ EKLEMİ HASTALIKLARINDA TANI :

Diz lezyonlarında tanı koymak kolay gibi görünsede aynı zorlanma veya aynı belirtilerin birbirine yakın ve hatta bazen tam tersine beklenen yerin karşısında yaralanma ve yırtıklara sebeb olması, hele akut dönemde tanı koymayı oldukça güçlendirir.

Anamnez

Fizik muayene

Radyoloji

Tedavi

Anamnez :

Bulgu ve belirtilerin değerlendirilmesinde önemi fazladır.

1.İnjuri mekanızması , kazanın nasıl oluştuğu sorulur.

Diz injurilerinde prımer mekanizma rotasyonlu veya rotasyonsuz valgusa zorlama, hiperextansiyon ,posterior translasyonla flexion ve varusa zorlamadır.

Ilk önce sıklıkla medial kollateral ligaman injurisi olur ve posteromedial kapsül, medial menisküs ve anterior krusiyat injurisi birlikte olur.(korkunç triad)

Ikinci olarak anterior krusiyat ligaman etkilenir. Sıklıkla menisküs injurisi ile birliktedir. Üçüncü injuri mekanizması posterior krusiyat ligamanı etkileyen injuridir. Dördüncü injuri mekanizması lateral kollateral ligamanı etkileyen injuridir.

Injuri sebebi direkt veya indirekt darbe gibi travma mı? Hasta travma sırasında ekleme yük bindiriyor muydu? İnjuriye sebeb olan zorlanma hangi yönden geldi?

Örneğin özellikle medial bölümde meniskal injuri kompresyon ve rotasyonun kombine olduğu torsiyon sonucu oluşur.

Yavaş olarak oluşan zorlanma kemik avulsiyonuna sebeb olurken hızla oluşan zorlanma ligaman yırtığına sebeb olur.

Alt extremite açık (ayaklar serbest) kinetik zincir veya kapalı (ayaklar yere temas halinde iken) kinetik zincir olarak incelenebilir. Açık kinetik zincir durumunda iken injuri ihtimali azdır. Kapalı zincir durumunda iken bir sistem olarak çalıştığından uygulanan gücü sistemin tüm parçaları karşılar. Ancak yüklenme fazla olursa injuri oluşur.

2. Önceden injuri oluşmuş mu? Veya güçsüzlük oluşmuş mu?

3. Fonksiyon olarak neleri yapıp yapamadığı sorulur.

Koşma, durma ,dönme ,merdiven inip çıkmada zorluk var mı?

Bu sorulara pozitif cevap alınırsa meniskal patoloji veya instabilite açısından eklem değerlendirilir.

4. İnjuri oluştuğunda herhangi bir patlama sesi oldu mu?

Patlama sesi Anterior krusiyat ligaman yırtığı veya osteokondral fraktürü gösterir.

5. İnjuri hızlanma, yavaşlama veya sabit hızla hareket ederken mi oluştu?

Hızlanma veya dönme injurileri , menisküsleri etkiler.

Yavaşlama injurileri ,sıklıkla krusiyat ligamanları etkiler.

Sabit hızın kesilmesi ,anterior krusiyat ligamanı tutar

6. Ağrı var mı? Varsa nerede? Tipi nasıl ? Diffuz mu? Sızlama varmı? Retropatellar mi?

Sızlama tarzında ağrı degeneratif değişiklikleri gösterir. Oysa keskin (sıkıştırıcı,catching pain)ağrı genelde mekanik problemi gösterir.

Artritik ağrı sabah tutukluğu ve aktiviteyle geçmesi ve istirahatte alevlenmesi ile tanınır.

Aktivite sırasında ağrı olması subluxasyon veya patellar traking problem gibi yapısal anomalileri gösterir.

Aktivite sonrasında ağrı olması snovyal plika iritasyonu veya tendinitis gibi inflamatuar hadiselerin özelliğidir.

Dizde generalize ağrı genellikle kas veya ligamanların kontüzyonu veya parsiyel yırtığın özelliğidir.

Ağrıdan ziyade instabilite olması komplex ligaman lezyonunu gösteren major faktörlerdir.

Ayak bileğinin hareketi ile dizde ağrı olması superior tibiafibular eklemi değerlendirmeyi gerektirir.

7.Pozisyonun veya aktivitenin ağrı üzerinde azaltıcı veya hafifletici etkisi var mı?

Hangi aktiviteler ağrıya sebeb oluyor.?

Ne kadar aktiviteden sonra ağrı oluşuyor?

Hangi pozisyon veya aktivite ağrıyı azaltıyor?

Aktivite kesildiği zaman ağrı oluşuyor mu?

Aktivite ,zaman veya postürle ilişkili olmayan sabit ağrı genellikle tümör gibi patolojileri gösterir.

8.Dizde boşalma var mı?

Boşalma dizde genellikle instabiliteyi menisküs arka boynuz yırtığını,patellar subluxasyon,çapraz bağ yırtığı, yer değiştirmemiş osteokondritis dissekans, patellafemoral sendrom , pilika veya loose body’i gösterir. Hasta genellikle eklemin içinde birşeyin kaydığını , çökecekmiş gibi hissettiğni belirtir. Eklemde güvensizlik duygusu gelişir.

Yokuş yukarı veya aşağı yürürken boşalma olması retropatellar lezyonu düşündürür.

9.Dizde hiç kilitlenme oldu mu?

Dizde gerçek kilitlenme nadirdir.

Kilitlenmede tam extansion yapılamaz ve bu menisküs patolojisi ile ilgilidir. Iç menisküs longitudinal yırtıkları ile kova sapı yırtıklarında ani kilitlenme olur.

Kondromalasi patellada kilitlenme olur.

Hamstring kas spazmı da extansiyonu kısıtlar ve bazan spazm kilitlenmesi olarak söylenir.

Loose bodies tekrarlayan kilitlenmeye sebeb olur.

Kilitlenme reflex inhibisyon veye ağrı nedeniyle anlık oluşan kilitlenme veya boşalmanın olduğu (catching) durumundan ayırd edilmelidir.

10.Hareket sırasında dizde klick sesi var mı?

Meniskal lezyonda

Kondromalasi patella

Ikisini ayırmak için kliğin nerede ve nezaman oluştuğuna dikkat edilmelidir.

*Medial ve lateral eklem hattında lokalize klik meniskal injuriyi

*Parapatellar(genellikle lateral) klick patellafemoral orijinlidir.

Genellikle extansiyonun sonunda duyulan klick sesi patellafemoral orijinlidir. Flexiyonda duyulan klick sesi tibiofemoral problemi gösterir.

*Flexiyonda diz eklem hattında duyulan klick sesi ve kilitlenme ya meniskal injuri yada loose body’i düşündürür.

11.Eklemde şişlik var mı?

Şişlikte en diyagnostik marker aspirasyon içeriğidir.

Aktivite ile ,aktiviteden birkaç saat sonra oluşan şişlik varmı?İstirahatte gerginlik hissi var mı?

Aktiviteyle şişlik , instabilite sebebiyledir.

Istirahatle gerginlik ,artritik değişiklik veya patellafemoral disfonksiyon sebebiyledir.

Şişlik tekrarlıyor mu, tekrarlıyorsa hangi aktiviteyle?

Dönme ile birlikte şişlik , menisküs problemi veya tibiofemoral eklem instabilitesi sebebiyledir.

Merdiven veya yokuş çıkma veya inme sebebiyle oluşan şişlik patellafemoral disfonksiyon sebebiyledir.

Şişliğin ne zaman oluştuğu önemlidir.

Injuriyi takiben hemen 6 saat içinde oluşan şişlik, akut, ciddi ligamentöz injuriyi , menisküslerin damarlı olan periferik kısmlarının yaralanmasını, osteokondral kırıkları , eklem kapsülünün derin tabakasının yırtıklarını gösterir.

12-24 saat içinde oluşan şişlik artiküler hasar ,dejeneratif meniskopatiler, loose body, aşırı kullanım veya sistemik hastalık nedeniyledir.

Lokalize şişlik inflame bursa sebebiyle olur.

12. Yürüme nasıl? Extremite üzerine ağırlık verebiliyor mu?

Ördek vari yürüyüş ligaman injurisi ve meniskal patolojiyi düşündürür.

13.Ne tür ayakkabı giymekte?

Topuksuz ayakkabı (earth shoes) patellofemoral sendrom insidansını artırır.

MUAYENE :

*Hastanın diz eklemi yanında kalça ,ayak bileği ve kolon vertebralde muayene edilmelidir.

Aşırı lomber lordozda dizler sıklıkla yerçekimi merkezini sağlamak için hiperextansiyona gelir. Bu posterior diz ağrısına sebeb olur.

Zayıf kalça abduktörleri (+trendelenburg ) dizde stresi artırır. Bu medial tibial torsiyonla birlikte ise patellofemoral sendroma sebeb olur.

Gergin topuk kordu diz flexiyonda yürümeye sebeb olur. Patellofemoral ekleme extra basınç biner.

Ayak pronasyonu ,lateral tibial torsion patellofemoral patolojiye ,anteromedial eklem ağrısına neden olur.

Gergin hamstringler diz flexiyonunu artırır. Buda ayakbileğini daha fazla dorsiflexiyona getirme ihtyacına sebeb olur. Bunu yapamazsa kompanse etmek için pronasyon yapacaktır. Sonuç olarak dinamik Q açısı artar.

*Genu varum ,genu valgum ,genu rekurvatum gibi malalignment yönünden gözlemlenmelidir.Gözlemlenen bir malalignment başka yerdeki bir malalignmentın sebebi veya sonucu olabilir.


Diz çevresinde lokal şişlikler görülebilir. Ön yüzdeki şişlikler genellikle bursaların şişmesine bağlı olur. Ön yüzde prepatellar, infra patellar, ve pretibial bursalara ait şişlikler olabilir. Ayrıca Osgood-Schlatter hastalığına bağlı tüberositas tibia üzerinde de şişlik olabilir. Ancak bu şişlik daha küçük ve serttir.

Yan yüzlerdeki şişlikler genelikle menisküs kistlerine ve egzostoza bağlı olur. Menisküs kisti dış yan yüzde eklem seviyesinde ceviz büyüklüğünde olur. Egzostoza bağlı şişlikler dış veya iç yan yüzde olabilir. Bunlar eklem seviyesinde değil, eklem seviyesinin ya proksimalinde yada distalinde olur. Bunlar osteokondromatosisde birden fazla olurlar. Iç yan yüzde pes anserin bursitine ait şişlik olabilir.

Dizin arka yüzünde lokal şişlikler ya semimembranosus bursiti ya da Baker kistine bağlı olur. Baker kisti,diz eklemi posterior kapsülü içinde snovyal membranın dışarı ve aşağı doğru fıtıklaşması sonucu oluşur. Çocuklarda ve yaşlılarda görülebilir. Çocuklarda görüleni doğuştandır. Yaşlılarda ise gonartroz ve RA gibi kronik hastalıklar sonucu gelişir. Şişlik eklem çizgisinin distalindedir. Bursitte ise şişlik eklem çizgisinin proximalinde ve hafifçe iç tarafa yerleşmiştir. Genç ve orta yaşlılarda görülür.

Her iki diz extansiyonda ve quadriseps kası gevşek durumda iken heriki dize ve özellikle quadriseps kasında atrofi olup olmadığına bakılır. Quadriseps ve özellikle vastus medialis kasında diz hastalıklarında ve diz ameliyatlarından sonra çok çabuk kullanmama atrofisi gelişir. Vastus medialiste atrofi muayenesi için diz extansiyonda iken hastanın inversiyondaki ayağını dorsiflexiyona getirmesi istenir. Bu hareket esnasında vastus medialis belirginleşir.

Muayene ile kemik yapıda ,yumuşak dokularda hassasiyet olup olmadığına bakılır. Bursitlerde, menisküs yırtıklarında, Osgood-Schlatter hastalığında, ligaman injurilerinde lokal hassasiyet olur. Kondromalasi patellada patella arka yüzünde duyarlılık olur.

Eklem hareket açıklığına bakılır. 0-15 derece extansiyon,0-135 derece kadar flexiyon, 20-30derece medial rotasyon, 30-40 derece lateral rotasyon hareketleri vardır.

 ÖZEL TESTLER :

Varus Stres testi

Valgus Stres testi

Öne çekmece testi

Pivot-shift testi

Lachman testi

Arkaya çekmece testi

Mc Murray testi

Steinmann testi

Apley kompresyon ve distraksion testi

Aprehension (korkutma) testi

 FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME

Hastanın fonksiyonel değerlendirilmesi de çok önemlidir. Günlük aktiviteler yürüme,ayakta durmak için tam extansiyon genelde tercih edilirken, tam flexiyon(135 derece )gerekli değildir.Bununla birlikte 117 derece flexiyon ayakkabı bağını bağlamak veya çorabı çekmek için çömelmek gibi aktivieteler için gereklidir. Sandalyede oturmak için 90 derece flexiyon ve merdiven çıkmak yaklaşık 80 derece flexiyonu gerektirir.

Hastanın fonksiyonel değerlendirilmesinde yürüme mesafesi ,merdiven inip çıkma, çömelme , koşma ,zıplama,ani duruş ve dönme gibi aktiviteler sorgulanır.

 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

 RADYOGRAFİ :


Yaygın olarak AP ve lateral görüntü kullanılır. Şüphelenilen patolojilere ait diğer görüntüler, tanjansiel, tünel görüntü , 45 derece fexiyonda PA görüntü gibi, kullanılanabilir.

Görüntüleme muayeneye yardımcı olmak içn kullanılmalıdır. Primer olarak muayene ile elde edilen tanıyı teyid etmek için kullanılmalıdır.

AP görüntü :

Genelde AP görüntü ayakta basarak alınır

Osteokondral fraktür

Azalmış eklem aralığı

Epifizyal kırık, osteokondritis dissekan

Osteofit , loose body,os fabelle

Kemik yapıda değişiklik

Anormal kalsifikasyon, ossifikasyon

Tm

Patella pozisyonu

Varus, valgus deformiteleri

Lateral görüntü :

Genelde 45derece flexionda çekilir.

Patellanın normal pozisyonuna karar vermek için;(ayakta yük taşırken) patella uzunluğunun patellar tendona uzunluğuna bakılır. Normalde 1:1.2

Osgood Schlatter hastalığı (tibial tüberkül fragmantasyonu)

Os fabella

Anterior krusiat ligaman insersionun avulsiyonunu gösterir.

Tanjansiel görüntü :

Farklı şekillerde çekilir. Fakat Merchant görüntüsü tercih edilir.Diz 45 derece flexiyonda iken çekilir. Primer olarak patellar subluxasyon ve displazi gibi patellar problemlerde ve patellofemoral alignmentı göstermek için tercih edilir.

Tünel görüntü :

Prone pozisyonda ve diz 60 derece flexiyonda çekilir.

Tibia ve krusiyat ligamanın interkondiler bağlantısını gösterir. Aynı zamanda loose body, osteokondritis dissekans, patellar tilt ,dislokasyonu da gösterir.

PA görüntü :

45 flexiyonda ayakta basarak çekilir.Radyografide görülen daralma ile intraoperatif olarak görülen dejenerasyon karşılaştırıldığında AP grafiye göre daha doğru ,daha spesifik, daha sensitif olduğu görülmüştür.

Yumuşak doku lezyonlarıda düşük kilovoltajlı radyografilerde gösterilebilir. Tendon rüptürleri ,osgood schlatter hastalığında olduğu gibi tendonda kalınlaşma ve yumuşak dokunun fıtıklaşması gibi görüntüler görünebilir.

Yumuşak doku kalsifikasyonları görülebilir. Bunlar travma, dejenerasyon, ve sistemik bir hastalıkla ilgili olabilir. Pelligrini –Stieada hastalığı medial kollateral ligamanda kalsifikasyon olarak görülür. Quadriseps tendonunda kalsifikasyon direkt travma sonucu olabileceği gibi hiperparatiroidism sebebiyle de olabilir. Artiküler(hyalin) ve/veya meniskal(fibro) kartilajda kalsifikasyon kondrokalsinosusda görülür. Kalsiyum pirofosfat dehidrat kristallerinden dolayı radyografide görünür. Kadın ve erkekleri eşit olarak etkiler. Asemptomatik kartilaj kalsifikasyonu , kondrokalsinosus , gut , hiperaratiroidisim, hemokromatosis,Wilson hastalığı ve dejeneratif osteoartritle ilişkili olarak görülebilir. Gut gibi akut artritik bulguları olan fakat genel tedaviye cevap vermiyen , kartilaj kalsifikasyonu olduğu durumlarda tablo psodoguttur. Kalsiyum pirofosfat artropatisi veya kalsiyum pirofosfat dihidrat depo hastalığında osteoartrittin klasik radyolojk bulguları görülür. Fakat isole patellafemoral osteoArtrit gibi atipik yerleşmiştir.

Popcorna benzeyen sirküler kalsifikasyonlar intra artiküler osteo kartilajinöz cisimleri gösterir.İntra-artiküler loose bodyler kartiljinoz fragmanlardır ve snovyal sıvı içinde büyür,beslenir veya öylece kalırlar. Sıklıkla interkondiler aralık, suprapatellar poş içinde dururlar. Dejeneratif değişikliklere sebeb veya kaynak olabilirler. Posteriordaki loose bodyler os fabella olarak gözden kaçabilir veya yanlış tanınabilir. Multipl ve yaygın osteokondral bodyler sekonder sinovyal kondromatosis olarak eklem veya snovyum içinde bulunabilirler.

Küçük düzensiz kalsifik noktalar veya yoğun kalsifik kümeler görünebilir. Patella inferiyorunda infrapatellar yağ yastığının nekrozu (Hoffa hastalığı)nda kalsifikasyon görünürken, hizmetçi dizinde patella anteriorunda kalsifikasyon görünebilir.

Artrografi :

Tek ve çift kontrast artrografi menisküs ve pilikaların değerlendirilmesinde goldstandarttır. Bilgisayar tomografi ile kullanıldığında menisküs yırtığı,artiküler kartilaj, meniskal ve popliteal kist ve snovyal plikanın değerlendirlmesinde yararlı bilgiler verir.

Sintigrafi :

Teknesyum99metilen difosfonat kullanılarak yapılan sintigrafi artrit, Stres fraktürü, tümör , osteonekros,infeksiyon, osteolisis,metabolik veya metastatik kemik hastalıkları ve reflex sempatik distrofiyi gösterir.

Ultrasonografi :

Menisküs ve ligamanlarıdeğerlendirir. Patellar tendinitis ve parsiyel patellar Tendon rüptür tanısında yararlıdır. Ancak teknisyene bağlı bir yöntem olduğundan rutine girmemiştir.

Manyetik resonans görüntüleme :

Primer olarak yumuşak dokuları gösteren sensitiv, noninvasiv ,noniyonize radyasyon veren bir yöntemdir.Endikasyonları :

1.Anterior krusiat ligaman yırtığı olasılığı olan akut injuri durumlarında

2. Multipl ligaman injurisi olan dizde preoperatif değerlendirme için

3. Anamnez ,fizik muayene ve röntgen ile tanı konamayan hastalarda

4. Fizik muayene sırasında hasta relax olamıyor ve kooperasyon kuramıyorsa

5. Akut injurili profesyonel atletlerde acil tanı ve tedaviye karar vermek için

6. Diz ağrılı çocuklarda diskoid menisküsü değerlendirmek için

7. Occult fraktür

8. Ligaman rekonstriksionunu takiben gelişen ROM kaybını değerlerdirmek için

Artroskopi :

Intraartiküler yapıları direkt görme imkanı sağlar. Tanı ve tedavi amacı ile kullanılır.

TEDAVİ :

Hastanın

·yaşına ,

·aktivite seviyesine ,

·mesleğine

·fonksionel instabilite miktarına

·injurinin yayılımına

·laxite durumuna

·sporcu ise spora devam isteğine , göre değişir

Tedavi hastanın aktif katılımını, exersiz ,fonksionel trainig ,breysleme ve hasta eğitimini gerektirir.

TRAVMATİK LEZYONLARDA

AKUT LEZYONLARDA :

Ilk olarak ağrı ve şişliğin azaltılması ve doku iyileşmesini sağlamak amaçlanır. Bunun için,

Buz tatbiki,

NSAD ,

Elastik bandaj ve splint ile istirahat sağlanarak hafif eklem hareket osilasyon teknikleri ile ağrı inhibe edilir.Eğer ağrı ve şişlik artarsa birkaç gün ara verilir.

Eğer eklem içindeki sıvı çok ise gerginlikten kurtarmak için vakit kaybetmeden sıvı boşaltılır. Ikinci kere sıvı birikirse sıvı tekrar boşaltılarak dize intraartiküler steroid enjeksiyonu düşünülebilir.

Mobilite ve immobilite arasındaki denge çok iyi sağlanmalıdır. Bu sırada aşırı agresiv tedavi iyileşme sürecini durdururken uzamış immobilizasyon kemik kitlesinde azalmaya,artikler kartilajda değişikliklere ,güçte azalmaya, snovyal adezyonlara ,eklem kapsülü ve ligamanlarda sertliğe,kasda atrofiye ve oksidadif metabolizmasında azalmaya sebep olur. Bu yüzden

*Eklemde sertliği minimize etmek için ;ağrı sınırına kadar ve yapabildiği kadar pasif veya aktif hareket verilir. Bu dönemde germe kesinlikle kontrendikedir.

*Kas atrofisini minimize etmek ve patellar adezyonları önlemek için ;

Günde birkaç kez nazik birşekilde quadriseps setting yaptırılır. Eklem irritabilitesini artırmamaya dikkat edilir. Quadrisep setting sirkulasyona da yardım eder.

Hasta bacağını extansiyonda tutabilecek yeterli güce ulaştığında (SLR)düz bacak kaldırma yaptırılır.

Tolere edebilirse terminal extansiyon exersizleri verilir.

*Deformiteleri önlemek ve eklemi korumak için ;

Koltuk değneği, walker,kanadyen kullanımı

Flexion kontraktürünün oluşmasını önlemek için hasta yakınlarının eğitimi ve iyi bir yatak pozisyonu sağlanmalıdır. Diz altına yastık koymak kontrendikedir.

Güçlü quadriseps kontraksiyonu gerektiren hareketlerden merdiven çıkmak ve derin sandalyeye oturma gibi sakınılmalıdır.

KRONİK LEZYONLARDA :

A. İnaktiviteden oluşacak eklem sertliğini azaltmak için aktif ROM yaptırılır.

B. Mekanik stresi bağlı ağrıyı azaltmak için

1.Gerekiyorsa yardımcı alet kullanmaya devam edilir. Zamanla kullanımı azaltılır.

2.Patellofemoral ekleme minimal Stres bindirerek quadrisepsi güçlendirmek

a.Extansiyonda daha az patellar kompresyon oluştuğundan diz tam extansiyonda iken izometrik exersiz ile başlanır. Hastanın dikkati vastus medialis kontraksiyonuna yöneltilir.

b.Tolere edebiliyorsa ayak bileğine ağırlık uygulanır ve düz bacak kaldırma exersizi yaptırılır.

c. Hasta vastus medialis kontrolünü ve düz bacak kaldırma ile izometrik diz extansiyonunu sağladığı zaman kısa arklı terminal extansiyon exersizlerine başlanır. Ayak bileğine hafif ağırlık tolere edebiliyorsa ve ağrısı yoksa eklenebilir.

Dikkat :45 dereceden daha fazla flexiyon açılarında ,diz extansiyonuna direnç uygulanırsa patellafemoral eklemde aşırı kompresyon oluşur.

3.Diz fonksiyonlarını düzeltmek ,artırmak

Fonksyonel eğitime başlanır. Yürüme ,bisiklete binme(pedal çevirirken dia tam extansiyona gelmeli),yüzme ,bazı hastalarda durum uygunsa ip atlama ,koşma gibi . Eklemde deformite varsa biyomekanik düzeltilemez ve bu aktiviteleri yapamaz.

Quadriseps gücü ile hamstring gücü dengelenmelidir.

Örneğin, normalde quadriseps /hamstring oranı 3:2 dir. Anterior krusiat ligaman yetersizliğinde, ,tibiayı posteriora çeken hamstringler ve gastrocenimus kaslarının güçlendirilmesine önem verilerek, bu oranın 1/1 e getirilmesi hedeflenir. Fakat quadriseps güçsülüğüne dikkat edilmelidir.

Dejeneratif ve RA’li hastalarda aktivite ve istirahat arası dengelenmelidir.

4.ROM’u artırmak. Pasif germe şişliği artırabilir.

Dikkat :Hastanın henüz hareketi kontrol edecek gücü oluşmamışsa ROM artırılmaz. Zayıf kas kontrolü olan mobil eklem instabiliteye neden olur ve alt extremite hareketi zorlaşır.

Güçlendirme exersizlerine düşük dirençli yüksek tekrarlı exersizle başlanır. Açık kinetik ve kapalı kinetik zincir exersizleri (AKZ ve KKZ)güç ve enduransı artırmak için kullanılabilir.AKZ exersizleri izole quadriseps ve hamstring exersizi sağlar. Fakat iyileşen dokularda aşırı yüklenmeye ve patellofemoral semptomların önlemesine dikkat edilmelidir. KKZ exersizleri patellofemoral stresi minimize ederken fonksiyonel paternde kas fonksiyonunu artırır.KKZ exersizleri tolere edildikçe daha ilerletilir. Duvarda kaydırma , mini-çömelme,step-up ve leg-pres exersizlerini içerir.

Bisiklet çevirmenin patellofemoral eklem ve tibiofemoral eklemde stresi çok azdır. Alt extermitenin enduransını artırır. Diğer endurans exersizleri step makinesinin kullanımı ,kross-country kayak makinesinin kullanımı ve yüzmedir.

Rehabilitasyonun daha ileri evrelerinde yüksek dirençli, az tekrarlı güçlendirme exersizlerine geçilir.

Exersiz eksantrik ve konsantrik kontraksiyonları içermelidir. Rehabilitasyon programında eksantrik exersizlerin yetersiz olması kas ağrılarının oluşmasını ve aktivite ile yeniden injuri olma riskini artırır.

Rehabilitasyonun son evresine pilometrik exersizler eklenir. Güç ve hızı geliştirir. 6-18 inch yükseklikten düşme ve zıplama, sıçramayı içer. Dikkatli planlanmalıdır.

Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon teknikleri dinamik stabiliteyi geliştirmek için faydalıdır.

OSTEOARTRİT TEDAVİSİ

KONSERVATİF TEDAVİ :

·Hasta eğitimi

·Nonopiat oral ve topikal analjezi yanıt yoksa NSAD

·Fizik tedavi

·Occupational terapi

·Kilo verme

·Ambulatuar yardımcı cihaz (walker, baston, koltuk değneği)

·Güçlendirme ve ROM exersizleri

·Ortezler ve ayakkabı modifikasyonu

Keating ve arkadaşları 1993’de medial diz osteoartritinde ayak tabanına lateral kama konulmasının etkinliğine bakmışlar ve orta derecede OA’de ağrının belirgin derecede azaldığını ancak tamamen eklem aralığı daralan ve erozyon oluşanlarda bir miktar iyileşme olduğunu göstermişlerdir. Yine bir başka çalışmada Sasaki ve arkadaşları 1987’de grade I,II,III medial OA’de kama konulmasının etkin olduğunu grade IV’de etkisiz olduğunu göstermişlerdir.

Genu varum tedavisinde exersiz+NSAD ve laterale 1/8 inch kama konulmasının,genu valgum tedavisinde exersiz +NSAD ve mediale 1/8inch kama konulmasının etkin olduğunu Wolfe ve arkadaşları göstermişlerdir.

·Bazen intraartiküler steroid enjeksiyonu

Bu tedavilerin yetersiz olduğu veya kontrendike olduğu durumlarda hyalüronik asit tedavisinin orta ve ileri OA tedavisinde diet ve güçlendirme exersizleri ile birlikte kullanılmasının etkin olduğunu Jacksonvill ve arkadaşları göstermişlerdir.

Uebelhart ve arkadaşları 1998’de yaptıkları bir çalışmada 800 mg kondroitin4-6 sülfat tedavisinin etkinliğine bakmışlar ve 1 yıl sonra medial tibiofemoral eklem aralığının stabil kaldığını,ağrının azaldığını ve mobilitenin arttığını göstermişlerdir.

CERRAHİ TEDAVİ

ENDİKASYONLARI
:

·Ağrı

·Konservatif tedaviye yanıt alınamaması

·Belirgin instabilite

·Belirgin deformite

Medial eklem aralığı daralması durumunda ; genç ,varus alignmentli aktif hastada tibial osteotomi düşünülürken ,yaşlı, makul aligment ve kilo ,AKL intakt olduğu durumda unikomportıman diz replasmanı aksi durumda total diz replasmanı

Lateral eklem aralığı daralması durumunda ;genç, aktif , 10 derecelik valgusu olan hasta distal femoral varus osteotomisi ,aksi durumda total diz replasmanı

Isole patellofemoral eklem aralığı daralması ;genç çok aktif hastada tüberkül elevasyonu veya patellektomi ,aksi durumda total diz replasmanı veya patellofemoral replasman

Eklem debridmanı :Özellikle 40-60 yaş arasında olan,aşırı kilolu ve diğer başka sağlık sorunu olmayan kadınlarda uygulanır.Bu hastalar yaşları nedeniyle protez için uygun değildir. Uygun konservatif tedaviye rağmen hastanın ağrısı ,şişliği ve instabilitesi devam ettiğinde debridman endikasyonu vardır. Takip edilen yıllarda ikinci bir operasyon gerekeceği hastaya anlatılmalıdır. Dearborn ve arkadaşları,gonartrozlu hastalarda varus deformitesi veya mekanik semptomlar yoksa ve 1 yıldan kısa süredir ağrı yakınması varsa artroskopik eklem debridmanının faydalı olacağını bildirmektedir.

 

 

 

 

 

 

Etiket :  diz, diz rahatsızlıkları, diz hastalıkları, menüsküs, anamez, diz kapağı, diz kıkırdağı

 

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Acı Ağaç (Quassia) Acı badem
 Acı çidem çayır safranl, sonbahar nerkisi, gizçiğd... Adaçayı (Saueg)
 Ağaç çileği, Dağ çileği, Ahududu (framboise)... Ağaç çileği kaynaması
 Ağaç çileği şurubu Ağız Hastalıkları
 Akçiğer Hastalıkları Akciğer Hastalıkları Belirtileri
 Akciğer Hastalıkları Koah Akciğer Hastalıkları Nelerdir
 Akciğer Hastalıkları Tedavisi Akdiken, Ekşi muşmula, Barut ağacı, Yenişen (aubep...
 Akgünlük (Lüban, Olibanum) Akıl Hastaları
 Akraba Evliliği Akraba Evliliği Genetik Yönü
 Akrosiyanoz Alfa 1 Antitripsin Yetmezliği
 Alternatif Tedaviler Altını Islatanlar İçin (Yataga İşemeyi Önleyici)...
 Alyuvarlar (Eritrositler) Amber kabuğu - (cascara sagrada)
 Amel Anason - (Anis veit}
 Anjin 3 Ansefalit
 Antihistaminikler Ardıç - (Genevrler)
 Ardıç katranı ağacı  Ardıç tohumu
 Aromaterapi Arpa (Orge)
 Arpa (Orge) Arpa (Orge)
 Arpa (Orge) Arslan ağzı -Kurt ’ağzı (Linaire - muflier)...
 Arslan dişi, yabani marul, kara hindiba (Plssenlit... Asabi Kusumlar
 Asılbent (benjoln ) Aşırı Susuzluk Hissi (Polydipsia)
 Asistoli’de Tedavi Aslan pençesi(alchemilla)
 At kuyruğu, Zambak otu, Tilki kuyruğu (Prelede cba... Avuç Kabarmaları
 Ayak Hastalıkları Ayak Taban Hastalıkları
 Ayak Tabanı Hastalıkları Ayak Tırnağı Hastalıkları
 Ayı’lık kökü - (Chiendent) Ayni sefa, Gece sefa (Souci)
 Ayuverda Ayva (Coing )
 Az Terleme Bacak Hastalıkları
 Bacaklarda Oluşan İstiska Bağ Doku Hastalıkları
 Bağ Dokusu Hastalıkları Bağ Hastalıkları
 Bağırsak Hastalıkları Bağırsak Hastalıkları Belirtileri
 Bağırsak Hastalıkları Nelerdir Bağışıklık ve Aşılanma
 Bahar Hastalıkları Bakla (feve )
 Bakteri Hastalıkları Bakteri Hastalıkları Nelerdir
 Bal (Miel) Baldıran (çlgue)
 Barsak Hastalıkları Baş Ağrısı Hastalıkları
 Baş Yaralanmaları Başlıca Öksürük Nedenleri
 Bayan Hastalıkları Bayılma – Şok - Şuur Kaybı - Kalp Nöbeti
 Bebek Hastalıkları Bebek Pekliği
 Bebeklerde Cilt Hastalıkları Bebeklerde Göz Hastalıkları
 Bebeklerde Kas Hastalıkları Ben Hastalıkları
 Beriberi Hastalığı Beyin Cerrahi Hastalıkları
 Beyin Damar Hastalıkları Beyin Hastalıkları
 Beyin Hastalıkları Belirtileri Beyin Hastalıkları Nelerdir
 Beyincik Hastalıkları Beyni Geliştirmek Beslemek
 Boğaz Hastalıkları Boğmaca öksürüğü 3
 Boşaltım Sistemi Hastalıkları Boşaltım Sisteminin Hastalıkları
 Boyun Hastalıkları Bronş Hiperreaktivitesi Ölçümü
 Bronzlaşma Tehlikesi Buğday 2
 Bulantaya Karşı Bulantı
 Bulantı 2 Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları
 Bulaşıcı Göz Hastalıkları Bulaşıcı Hastalıklar
 Bulaşıcı Hastalıklar 2 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
 Bulaşıcılık (Sirayet, Epidemi) Burun Hastalıkları
 Buruntularda 4 Çam fıstığı 2
 Çam kaynatması  Çam (Pin - Sapin)
 Çam tomurcuğu, çam palamutu, kozalak Can sıkıntısı
 Can Sıkıntısı 1 Can Sıkıntısı 1
 Can Sıkıntısı, Neşesizlik Çatlaklar 2
 Çavdar otu, Çavdar mahzumesi (ergot de seigle) Çay (The)
 Çene Eklemi Hastalıkları Çene Hastalıkları
 Centaniye ıslatmasın Centeniye (Gentian)
 Ceviz (Noıx) Çiçek ve suçiçeği 2
 Ciğer Hastalıkları Belirtileri Cildiye Hastalıkları
 Çilek (Fraise) Çilek haşlaması
 Cilt Hastalıkları Çeşitleri Cilt Hastalıkları Kaşıntı
 Cilt Hastalıkları Nelerdir Cilt Hastalıkları Resimleri
 Civan perçemi - Kandil çiçeği, binyaprak otu Çoban düdüğü - İnsan kulağı - Çadır çiçeği çiçeği ...
 Çoban püsülü (Houx) Çocuk Düşürmek 2
 Çoçuk Hastalıkları Çocuk Hastalıkları Nelerdir
 Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çocuk Pekliği
 Çocuklarda Cilt Hastalıkları Çocuklarda Göz Hastalıkları Tedavisi
 Çölyak Hastalıgı(Glutene Duyarlı Enteropati) Çördek otu, zufa (Hysope)
 Çörek otu, siyah susam (nigella) Çöven, sabun otu (Saponnaire, savonniere)
 Çuha çiçeği, bahar çiçeği (Primevere) Dahiliye Hastalıkları
 Daktiyosistit Dalak büyümesi 3
 Dalak Büyümesi 4 Dalak Hastalıkları
 Dalak otu, yer palamutu mayası otu Damar Hastalıkları Belirtileri
 Damar Hastalıkları Nelerdir Damla Hastalığı Ve Perhiz
 Dar Giysiler Giymemek Depresyon Doğal Tedavisi
 Deri Hastalıkları Deri Hastalıkları Çeşitleri
 Deri Hastalıkları Nelerdir Deri Pencere Testi
 Dermatoloji Hastalıkları Dil Hastalıkları
 Diltiazem Diş Hastalıkları
 Diş Hastalıkları Nelerdir Dişeti Hastalıkları
 Diz Hastalıkları Diz Kapağı Hastalıkları
 Doğumsal Kalp Hastalıkları Doğumu Kolaylaştırmak Ve Sancıları Dindirmek İçin...
 Doğumu kolaylaştırmak ve sancıları dindirmek için ... Döküntülü Bulaşıcı Hastalıklar
 Döl Yolu Akıntısı (Beyaz Akıntı) Dolama Şiri Pençe Çıbanlar
 Dolaşım Sistemi Hastalıkları Dolaşım Sistemin Hastalıkları
 Donma Donmuş Bir Kazazedeye İlk Yardım
 Dudak Hastalıkları Duyu Organları
 Duyu Organlarında ve Bezlerde Tüberküloz Düzenli Fiziksel Egzersiz
 Eklem Hastalıkları Nelerdir El içi (avuç) kabarmaları
 Elektrik Kazaları Ellerde Titreme
 Elleri yumuşak tutmak için 2 Elma Hastalıkları
 Endokrin Faktörler Endokrin Hastalıkları
 Endokrin Sistem Hastalıkları Endokrinoloji Hastalıkları
 Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Nedir
 Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir Enfluenza ve Pnömoni
 Entropyon ve Ektropyon Enzim Metotu
 Enzimler Ergenlik, Sivilceler
 Ergenlik, sivilceler 2 Ergenlik Sivilceleri 5
 Erişkin Hastalar için Tedbirler Erişkinlerde Ayırıcı Tanı
 Erkek Hastalıkları Erkeklik Organı Hastalıkları
 Etki Mekanizması Filebit
 Fıtık Fizik Muayene 4
 Gastroenteroloji Hastalıkları Gaz Zehirlenmesi
 Gece Körlüğü Gelişme Bozuklukları
 Gen Hastalıkları Genel Ağrılar
 Genel Cerrahi Hastalıkları Genel Nezle
 Genetik Hastalıkları Genetik Hastalıkları Nelerdir
 Genital Bölge Hastalıkları Gırtlak Hastalıkları
 Gırtlak Tüberkülozu Göbek Hastalıkları
 Göbek İltihabı Göbek Uru
 Göğüste Oluşan İstiska Göz Hastalıkları
 Göz Hastalıkları Belirtileri Göz Hastalıkları Hastanesi
 Göz Hastalıkları Nedir Göz Hastalıkları Nelerdir
 Göz Hastalıkları Tedavisi Göz Kapağı Hastalıkları
 Göz Kapak Hastalıkları Grip 13
 Grip Hastalıkları Grip öksürüğü ve balgam sökmesi 2
 Hafif Peklik 3 Hamilelik Olayı
 Hastalığın Çıkış Sebebi Hastalık Hikayesi
 Hastalıklardan Korunma Ve Sağlıklı Yaşama Hastalıktan Kalkanların Terlemesi
 Hastalıktan kalkanların terlemesi 2 Hava Değişimi
 Haya Şişmeleri Hayvan Deri Ve Döküntüleri
 Hayvan Isırmaları Hayvan Isırması
 Hematoloji Hastalıkları Her Derde Deva İçin
 Heyecandan ileri gelen spazmozlar Homeopati
 Hücre Bölünmesi Kromozomlar ve Kadın Erkek Arasınd... Hücrenin Organelleri
 Hunnak Hunnak 2
 İç Hastalıkları İç Hastalıkları
 İç Hastalıkları Doktoru İç Hastalıkları Kitabı
 İç Hastalıkları Kitapları İç Hastalıkları Nelerdir
 İç Kulak Hastalıkları İdrar Hastalıkları
 İdrar Kesesi Hastalıkları İdrar Yolları Hastalıkları
 idrar Yolları Hastalıkları 2 İdrar Yolu Hastalıkları
 İhtilaç-Çırpınma- Aşırı Refleks İhtilama Karşı Önlem
 ihtiyarların baş kirleri 2 İlaçlar ve Sağlığımız
 İlk Yardım İçin Ecza Dolabı İlkyardım
 İltihaplı Vakalar Imızganma
 İmpetigo İnce Bağırsak Hastalıkları
 İnfeksiyon Hastalıkları İnsan Isırmaları
 İntaniye Hastalıkları İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 Irk İskelet Sistemi
 İskelet Sistemi Hastalıkları İskorbüt
 Ispazmoz (Kasılma) İsteri (Korku Hastalığı)
 İsterik Hallerde İstibra
 İstirhada İyonizan Radyasyonla Zedelenme
 İzmir Kadın Hastalıkları Kabus
 Kabus Hastalığı Kadın Hastalıkları Akıntı
 Kadın Hastalıkları Doktoru Kadın Hastalıkları Hastanesi
 Kadın Hastalıkları İstanbul Kadın Hastalıkları İzmir
 Kadın Hastalıkları Kanama Kadın Hastalıkları Kist
 Kadın Hastalıkları Miyom Kadın Hastalıkları Nelerdir
 Kafatası Kırığı Kafatası Siskinliği
 Kalça Ağrısı Kalça Şişmesi
 Kalın Bağırsak Hastalıkları Kalın Barsak Hastalıkları
 Kalp Damar Hastalıkları Kalp Hastalıkları Belirtileri
 Kalp Hastalıkları Çeşitleri Kalp Hastalıkları Nelerdir
 Kalp Hastalıkları Tedavisi Kalp Kapağı Hastalıkları
 Kalp Kapakçığı Hastalıkları Kamış Akıntısı
 Kan Dolaşımı Hastalıkları Kan Hastalıkları
 Kan Hastalıkları Belirtileri Kan pislenmesi
 Kanama Periyotları Kanser Hastalıkları
 Kapak Hastalıkları Kara kabarcık (Şarbon) 2
 Karaciğer Hastalıkları Nelerdir Karın Hastalıkları
 Karında Oluşan İstiska Karminatif
 Kas Hastalıkları Kas Hastalıkları
 Kas Hastalıkları Belirtileri Kas Hastalıkları Nelerdir
 Kas Hastalıkları Tedavisi Kasık Ağrısı
 Kasık Biti Kasık Fıtığı Bitkisel Tedavi
 Kasık Yanması Kasılma
 Kaşıntı Hastalıkları Kaşıntılı Deri Hastalıkları
 Katran (Goudron) Katran merhemi
 Katran şurubu Kazıklıhumma (Küzaz, Tetanus)
 Kbb Hastalıkları Kemik Hastalıkları
 Kemik Hastalıkları Nelerdir Kemik Hastalıkları Tedavisi
 Kıl Bitmesini Önleyici Kırık-Çıkık-Burkulma
 Kırık (Kesr) Kış Hastalıkları
 Kızamık 6 Kızıl
 Kızıl 2 Kızıl Hastalığı
 Kızıl Hastalığı 2 Kolon Hastalıkları
 Koltuk Altında Şişlik Konjenital Kalp Hastalıkları
 Konnektif Doku Hastalıkları Köpek Hastalıkları
 Korkulu Rüya Görmek Korkuyu Giderici 2
 Koroner Kalp Hastalıkları Kromozom Hastalıkları
 Kulak Hastalıkları Kulak Hastalıkları Nelerdir
 Kurdeşen 5 Kurdeşen 7
 Kurdeşen (Ürtiker) Kuru Nezle
 Kusma 3 Kusmalı, çarpıntılı boğmaca öksürükleri
 Laparoskopik Cerrahi Laparoskopinin Riski ve Yan Etkisi
 Lazer Lenf Bezleri İltihabı
 Lenf Hastalıkları Lenf ve Lenf Damarları
 Leunorrhee (Seyelanı ebyaz) - Beyaz akıntı Lipoprotein (a)
 Lösemi Bitkisel Tedavi Makat Çıkması
 Makat Hastalıkları Mal-i Hulya (Phantom, Hayal)
 Malt Mantar Zehirlenmesi
 Meditasyon Meme Ucu Çatlaması
 Meme Zafiyeti Menopoz 14
 Mesane Hastalıkları Metabolizma Hastalıkları
 Mide Bağırsak Hastalıkları Mıde Hastalıkları
 Mide Hastalıkları Belirtileri Midede Oluşan İstiska
 Mikroplar Nasıl Bulaşır Mikroskop Altında İnsan
 Mongolizm Muammıt Kanamalar
 Muannit kanamalar Muayene Bulgularının Önemi
 Musiki Tedavi Müzmin rahim iltihapları
 Müzminciğer Ve Göğüs Hastalıkları Nefes Borusu Hastalıkları
 Nefes Borusu Hastalıkları 2 Nefes Borusu İltihabı
 Nefrit Nefrit 2
 Nekahat devresinde kuvvetlendirici olarak Nekahat Devresinde Mukavvi Olarak
 Neşvünema, Büyüme Geriliği  Nezle 5
 Nezle 5 Nezle 6
 Nezle 7 Nezle 8
 Nezle (Zükam, Gravedo) Nifedipin
 Nikrisitlerde Nikristen Şikayeti Olanlar İçin
 Nöroloji Hastalıkları Ofiyaz 2
 Omurga Hastalıkları Omurilik Hastalıkları
 Onkoloji Hastalıkları Orta Kulak Hastalıkları
 Ortopedi Hastalıkları Palamut şurubu
 Pankreas Hastalıkları Parkinson Hastalığı
 Parmak Şişliği Peklik 4
 Peklik 6 Psikiyatri Hastalıkları
 Radyasyon Zedelenmesi Özeti Rahim Ağzı Hastalıkları
 Rahim Hastalıkları Nelirtileri Raynoud Hastalığı
 Refleksoloji Reflü Hastalığı
 Romatizma Hastalıkları Romatoloji Hastalıkları
 Ruh Hastalığı Çeşitleri Ruhi Bunalım
 Ruhi bunalım 2 Saç Derisi Hastalıkları
 Saç Derisi Hastalıkları Saç Hastalıkları Tedavisi
 Saçlı Deri Hastalıkları Safra Kesesi Hastalıkları
 Safra Yolları Hastalıkları Safra Yolu Hastalıkları
 Salgı Bezleri Tıkanması Şarbon
 Sarı Humma Şehveti Artırır
 Şehveti Azaltır Sekte
 Sekte 2 Servisit
 Ses Hastalıkları Sese Güzellik Vermek İçin
 Sezaryenle Doğum Sıcak Çarpması
 Şiddetli Kusma Şiddetli Sancılarda
 Şiddetli Sancılarda 2 Şifalı Bitkiler 1
 Şifalı Kaplıcalar 3 Sindirim Hastalıkları
 Sindirim Sistemi Hastalıkları Sindirim Sisteminin Hastalıkları
 Sinir Hastalıkları Sinir Hastalıkları Belirtileri
 Sinir Hastalıkları Nelerdir Sinir Hastalıkları Tedavisi
 Sinir Sistemi Hastalıkları Sinir Sistemi Hastalıkları 2
 Sinir Sisteminin Hastalıkları Sinir ve yüz ağları
 Sinüs  Şiropraksi
 Şişkinlik (Vücutta) Sıtma 2
 Sıtma 3 Sıtma 4
 Sıtma 6 Sıtma 7
 Sıtma (Bataklık Humması, Malaria) Sivilce (Besre, Pock)
 Siyah Hastalık Soğuk AIgınlığı
 Soğuk Algınlığı Ve Üşütme Soğuk, korkudan ileri gelen adet kesimi
 Soğuk Su İle Tedavi Solucan Düşürme
 Soluk Borusu İltihabı Solunum Hastalıkları
 Solunum Hastalıkları Nelerdir Solunum Sisteminin Hastalıkları
 Solunum Yolları Hastalıkları Solunum Yolu Hastalıkları
 Spasmoz Spasmoz 2
 Spasmoz (Teşennuç) Spazm
 Spazm Çözümü Su Toplanması 2
 Suda Boğulma Kazaları Sülük
 Sülük 2 Sürekli Terlemeye Karşı
 Susuzluk Sütü fazlalaştırmak için
 Sütü kaçırmak için 2 Tansiyon Hastalıkları
 Tatlı badem Tenasül Guddeleri Şişmesi
 Tenasül Guddelerinde İltihap Ter Kokuları
 Ter kokuları 2 Ter Kokusu 1
 Ter Kokusunu Önlemek Ter Salgısı
 Terleme  Terleme 2
 Terleme Hastalıkları Terlemeler
 Terletici Terletici 2
 Terletme Terletme 2
 Testis Hastalıkları Tetanos
 Tetanos Thromboangitis Obliterans (Buerger Hastalığı)
 Tıkalı Gözenekler Tıkanıklık İç Organ
 Tırnak Hastalıkları Tırnak Hastalıkları Resimli
 Tiroid Bezi Hastalıkları Tiroid Hastalıkları
 Tiroid Hastalıkları Belirtileri Tiryakilik
 Titremek(İhtizaz, Trepidation) Toksoplazmos
 Toplar Damar Hastalıkları Toplardamar Hastalıkları
 Topuk Hastalıkları Trafik Kazaları
 Tüberkülozun Yan Etkileri Tükrük Bezi Hastalıkları
 Tükürük Artar Tükürük (Büzak)
 Tükürük İfrazı Tükürük Salgısı
 Tümörler Tutukluk
 Umumi Ağrılar Umumi intanlar
 Üre Üriner Sistem Hastalıkları
 Usandırıcı Kokuları Gidermek Üstünlükleri
 Üşüme Üşütme
 Uyku Hastalıkları Üzüntü-Keder (Gamm-Hemm)
 Vajen İltihapları Verapamil
 Verem 5 Verem (Sell, Tuberculosis)
 Virüs Hastalıkları Virüs Hastalıkları Nelerdir
 Vitamin Eksikliği Hastalıkları Vücudumuzu Tanıyalım
 Vücudun Savunma Sistemleri Vücut Dinçliğini Sağlamak
 Vücut Kırıklığı Vücut Yaralanmaları
 Vücuttaki Kırmızı Benekler Vücuttaki Kırmızı Benekler 2
 Weil Hastalığı Wilson Hastalığı Tedavisi
 Yabancı Madde Yutulmuş İse Yangın Tehlikesini Önlemenin Yolları
 Yapay Solunum Yaraları Kireçlendirmek İçin
 Yarık Damak Yaşlılık Hastalıkları
 Yatağa işeme Yaygınlığı ve Maliyeti
 Yaz Hastalıkları Yemek Borusu Hastalıkları
 Yeni Doğan Bebeklerde Hemoliz Yeni Doğan Tetanosu
 Yenidoğan Hastalıkları Yolculuk ve Sağlık İçin Alınacak Ön Tedbirler...
 Yumurtalık Hastalıkları Yüz Ağrıları
 Yüz Ağrıları 2 Yüz ağrıları 3
 Yüz Hastalıkları Zatürree
 Zayıflama Hastalıkları Zehirlenmek
 Zehirlenmeler 2 Zehirlenmeler 3
 Zehirlenmelerde Zehirlenmelerde 2
 Zehirli Hayvan Isırmalarında Zühnevi Hastalıklar

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.