Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Diyabet Hastalarında Cinsellik
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Diyabet hastalarında cinsellik,diyabet(şeker) hastalarının yaşamlarında cinselliğin durumu hakkında bilgiler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır.Diyabet hastalarında cinsellik hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Cinselliği olumsuz şekilde etkileyen ve Cinsel probleme yol açan diyabet yani şeker hastalığı, erkeklerde; cinsel isteksizlik, sertleşme problemi, boşalma bozuklukları olarak kendini gösteriyor.

Kadınlarda ise vajinal enfeksiyon ve vajen kuruluğunun yanı sıra şeker hastalığının yarattığı estetik sorunlar da psikolojik olarak cinsel isteksizliğe yol açıyor.

Sağlığım İçin Her Şey Com, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği uzmanlarından Op. Dr. Ünsal Özkuvancı’ya diyabet ve cinsellik konusunda merak edilen tüm soruları yöneltti.

İşte; diyabetin cinselliği ne yönde etkilediğinden erkekte ve kadında yol açtığı problemlere, bu problemlerin tedavisinden tedavinin yan etkilerine, erkekte sertleşme sorunundan kadında vajinal kayganlığın giderilmesine kadar pekçok sorunun yanıtı…

“CİNSEL BOZUKLUĞA YOL AÇIYOR”


* Diyabet hastalığı, cinselliği etkiliyor mu, hem erkek hem de kadın hastalar açısından cinsel güçte bir azalma ya da isteksizlik veya başka bir sorun yaşanması söz konusu mu?
Diyabet hastalığı hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel fonksiyonları ve cinsel performansı önemli derecede etkilemektedir. Her iki cinsiyette de bir çok cinsel bozukluğa neden olmaktadır.

* Diyabet, erkek cinselliğini nasıl etkiliyor, hangi sorunlara yol açıyor?

Diyabet damar ve sinir yapılarını etkileyerek erkeklerde cinsel sorunlara yol açabilmektedir. Bunu şu şekilde basit olarak açıklayabiliriz: Diyabet nasıl ki kalp damarlarını etkiliyor ve o hastada iskemik kalp hastalığı şeklinde kalp hastalığı ortaya çıkıyorsa; aynı mantıkla penil bölge damarlarını da etkileyerek cinsel sorunlara yol açabilmektedir.

* Bu cinsel sorunlar arasında cinsel isteksizlik (libido azalması), sertleşme problemleri (erektil disfonksiyon) ve  boşalma bozukluklarını (ejekulasyon bozuklukları) sayabiliriz.”

“SERTLEŞME SORUNU SIK GÖRÜLÜR”


* Diyabetik erkekler, tıp dilinde erektil disfonksiyon veya impotans denilen sertleşme sorunu yaşıyor mu, bu sorunun gelişmesinde diyabetin yanı sıra başka faktörler de etkili oluyor mu?
Diyabetik hastalarda sertleşme problemi (erektil disfonksiyon) sıklıkla görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda diyabetik erkeklerin yüzde 26- 35’inde sertleşme sorunu gelişebileceği sonucu çıkmıştır. Özellikle uzun süreli ve iyi tedavi görmemiş diyabet hastalarında bu oran daha da artmaktadır. Genel anlamda sertleşme problemine  neden olan faktörleri yaşlılık,  bedensel ve  psikolojik olarak 3 grupta inceleyebiliriz.  

Bedensel faktörler:


* Şeker hastalığı (en önemli ve en sık neden)
* Yüksek tansiyon
* Sigara, alkol kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımı
* Bir takım ilaçlar (bazı hormonal ilaçlar, bazı tansiyon ve kalp ilaçları)
* Kalp damar hastalıkları ( geçirilmiş kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, belden aşağı bölgedeki damarsal yapıların bir takım hastalıkları)
* Kan ile ilgili hastalıklar ( kan kanseri, lenf kanseri, kansızlık)
* Sinir sistemi hastalıkları ( beyin damar hastalıkları, geçirilmiş inme,  parkinson hastalığı)
* Karaciğer hastalıkları (karaciğer yetmezliği)
* Böbrek hastalıkları (böbrek yetmezliği ve dializ tedavisi)
* Hormonal bozukluklar (tiroid bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, adrenal bez hastalıkları)
* Geçirilmiş bazı ameliyatlar (mesane kanseri ve sinir korunmasız yapılan  prostat kanseri ameliyatları, penil bölgede yapılan  bir takım  ameilyatlar)
* Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler (özellikle cilsel bölgeyi de içine alacak şekilde uygulanması gereken radyoterapi tedavisi)
* Genital bölgeye alınmış travmalar
   
Psikolojik faktörler:

* Depresyon hastalığı
* Anksiyete hastalığı
* Şizofren , paranoya gibi hastalıkların içerisinde psikotik hastalık grubundaki bir çok psikiatrik durum
* Aşırı stres
* Geçirilmiş psikolojik travma (post travmatik stres bozukluğu dediğimiz hastalık)
* Kişinin sosyo kültürel durumu (Örneğin: baskıcı, dışa kapalı, sosyal ilişkileri zayıf bir aile içerisinde yetiştirilmiş olma vb.)      

Diyabetli hasta grubunda beraberinde yukarda saydığımız faktörlerden biri ya da bir kaçı olması durumunda sertleşme problemi daha sık ve daha şiddetli görülebilmektedir.Böyle ikincil faktörün oduğu durumlarda diyabet harici bu ikincil faktör üzerinde de itina ile durulmalı ve çözüme kavuşturulmaya çalışılmalıdır.”

* Diyabetiklerde sertleşme sorunu yaşanma sıklığı nedir,  sık görülmesinin nedenleri nelerdir?

“Diyabetik hastalarda yüzde 26-35 arasında sertleşme sorunu görülmektedir. Diyabetik hastalarda diyabetik olmayanlara göre sertleşme sorunu görülme sıklığı 3 kat artmaktadır.

Diyabet hastalığının erken yaşta ortaya çıkması, seker düzeninin iyi sağlanamaması diyabetli hastalarda sertleşme problemi ortaya çıkmasını artıran en önemli etkenlerdir. Ayrıca bu grup hastalarda, üçüncü bölümde sıraladığımız faktörlerin artmasına paralel olarak da sertleşme problemi görülme sıklığı artacaktır.”

* Diyabetiklerde sertleşme sorunu organik olabileceği gibi psikolojik de olabiliyor mu?

“Psikolojik bir çok hastalıklar normal populasyonda olduğu gibi diyabet hastalarında da sertleşme problemine yol açabilmekte ya da mevcut sertleşme problemini daha da artırabilmekedir. Diyabet hastalığı olan hastalarda depresyon, anksiyete başta olmak üzere çeşitli psikiatrik bozukluklar normal populasyona göre daha sık görülmektedir. Bu şekilde diyabet hastalığının yanında psikolojik faktörden biri ya da birkaçı olması durumunda sertleşme problemi tedavisi oldukça zorlaşmakta ve daha uzun zaman almaktadır. Bu nedenle diyabetli hastalarımızda böyle ikincil bir psikiatrik bozukluk da varsa psikiatri uzmanından yardım istenmesinde oldukça yarar vardır.”

“BİR ÇOK TEDAVİ ŞEKLİ MEVCUT”

* Diyabetli erkeklerin sertleşme sorununun tedavisi var mı, hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor?

Bu durumda birçok tedavi modelimiz mevcut. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

* İlaç tedavisi
* Penis vakum cihazları (negatif basınçta kanın peniste göllenmesini sağlamakta)
* Penis içine enjeksiyon tedavileri  
* Cerrahi tedaviler (penis damarları ile ilgili ameliyatlar ve penil protez takılması
* Psikoseksüel tedaviler (daha çok psikolojik nedenler ön planda ise)

Sertleşme probleminin şiddetine, hastanın beklentisine, sosyokültürel durumuna, tedaviye uyum sağlayıp sağlamayacağı göre hastalarımıza bu saydığımız 5 tedaviden birisini öneririz. Örneğin: hastamızda şiddetli derecede sertleşme problemi var ancak  ilaç ve enjeksiyon gibi tedavilerden fayda görmemiş ise hastanın sosyokültürel durumu da değerlendirilerek ameliyat tedavisini öneririz.  Ya da değerlendirmeler sonucunca haff derecede sertleşme problemi var ise uygun olan hastalarımızı ilaçlarla tedavi edebiliriz.”

* Tedavinin yan etkileri var mı?

Tibbi uygulamalarda her tedavinin az ya da çok yan etkisi olabileceği gerçeği burada da geçerlidir. Vereceğimiz bir takım ilaçlar başağrısı , hazımsızlık, yüzde kızarıklık, karın ve sırt ağrıları, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı gibi yan etkilere yol açabilmektedir.
                                        
Enjeksiyon tedavilerinde ise enjeksiyon yapılan bölge ile ilgili istenmeyen etkiler ortaya çıkabilmektedir. Morarma, kızarıklık ya da hematom dediğimiz kan pıhtı yumağı şeklinde  istenmeyen etkiler görülebilmektedir.

Operasyon ile ilgili istenmeyen etkiler arasında ise bizim en çok çekindğimiz yara bölgesi enfeksiyonudur. Diyabetik hastalarda zaten yara yeri iyileşmesinde problemler olduğundan operasyon sonrası yara yeri enfeksiyonu geliştiğinde oldukça sıkıntılı durumlar oluşmaktadır. Hatta böyle bir durum penil protez ameliyatı sonrasında oluştu ise enfeksiyonu kontrol altına alabilmek için ikinci bir ameliyatla protezi çıkarma işlemi bile yapmak zorunda kalabiliriz.”

“UYGUN TEDAVİLER YÜZ GÜLDÜRÜCÜ”

* Tedavi ile sertleşme sorununu ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor mu?
Sertleşme probleminin tamamen geçip geçmeyeceği hastadaki sertleşme probleminin hangi aşamada olduğuna, diyabet hastalığının kontrol altında olup olmamasına, hastada sertleşme problemini artıracak ikinci bir faktörün olup olmamasına bağlıdır. Uygun tedaviler ile bir çok hastamızda yüz güldürücü sonuçlar almaktayız.

Ancak şeker düzeni kontrol altında olmayan, birden çok faktörün birlikte sertleşme problemine neden olduğu hastalarımızda nadiren de olsa tam olarak problemi çözemediğimiz olmaktadır.

* Diyabet,  kadınların cinsel sağlığını nasıl etkiliyor?
Diyabet kadın hastalarımızda da cinsel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle diyabet kontrolünün bozuk olduğu dönemlerde buna paralel olarak cinsel sorunlarda da artış görülmektedir.

* Diyabet hastası kadınlar, cinsel sorunlarını dile getiriyorlar mı ya da sorunlarının diyabetten kaynaklanabileceğinin farkındalar mı?
Toplumumuzda genel olarak bu tür problemlerden hekime bahsetme konusunda bir takım çekinceler ne yazık ki olmaktadır. Bu da hastalığın erken teşhisi konusunda sıkıntı oluşturmaktadır. Diyabetli hasta grubumuzda da bu durum farkedilmektedir. Sadece kadın hastalarımızda değil erkek hastalarımız içinde de  diabetin yanında cinsellikle ilgili ciddi problemi olup da yıllarca hekime basvuru yapmadığına tanık olduğumuz olmaktadır.Tabii ki toplumumuz daha fazla bilinçlendikçe bu durumlar iyice azalacaktır.

Bu tür problemi olup okuyan, araştıran, bilinçli olan hastalarımız bunun diyabet hastalığından kaynaklanableceğini farkedip erken dönemde hekime başvuru yapabilmektedir.

* Diyabetik kadınların yaşadıkları cinsel sorunlarda, diyabetin kadın vücudunda yarattığı fiziksel değişikliklerin de etkisi olabilir mi, sorunlar psikolojik midir?
Diyabetin neden olduğu kilo artışı başta olmak üzere vücutta olan bir takım fiziksel değişikliklerin kadınların cinsel hayatında çeşitli olumsuzluklar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda diyabetli kadın hastalarımızda artmış psikolojik sorunlar da başta cinsel isteksizlik olmak üzere çeşitli sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

* Diyabetik kadınlarda en sık rastlanan cinsel sorunlar nelerdir?
Diyabet hastalığının kadın cinsel sağlığı üzerindeki en önemli etkisi enfeksiyonlar nedeniyledir. Özellikle mantarların neden olduğu vajinal enfeksiyonlar nedeni ile akıntı, koku, kaşıntı ve cinsel ilişki sırasında ağrılar olabilmektedir. Diyabetin neden olabileceği başka bir problem de vajinal kuruluktur. Bu durumda ilişki sırasında vajinal ıslaklık tam olarak sağlanamayacağı için ağrı ve cinsel isteksizlik olacaktır. Ayrıca şeker düzeninin iyi gitmediği dönemlerde halsizlik, yorgunluk, uyku hali durumları başgöstereceğinden cinsel performansta azalma olacaktır.

“KADINLARDA DA CİNSEL SORUN TEDAVİSİ MÜMKÜN”

* Diyabetik kadınların  yaşadığı cinsel sorunların tedavisi mümkün mü, hangi yöntemler uygulanmalı?
Diyabetik bayanlarda cinsel sorunların tedavisi elbette mümkündür. Örneğin vajinal enfeksiyonların neden olduğu durumlarda ilaç (antibiotik)  tedavisi, vajinal kuruluk olduğu durumlarda çeşitli vajinal kayganlaştırıcılar, hormonal bozukluklar ile beraber olduğunda (özellikle menapozal dönemde)  çeşitli hormon ilaçları tedavi seçenekleri arasındadır.  Böyle durumlarda kadın hastalarımız, diabet ile ilgili kontrollerini aksatmamalı ve jinekoloji hekimlerimizin önerilerine tam olarak uymaları gerekir.
 

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Nurettin YanıkÖncelikle merhaba . 6 yıldır diyabet hastasıyım . Son 2 senedir cinsel isteksizlik şikayetim var . Bu konuyla ilgili etkili olabilecek ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum . Evliliğimi kurtarmak adına tedavi edecek bir ürününüz varsa bilgilendirmek isterim . iyi çalışmalar.
 • Diğer Makaleler
 • Gizli Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastaları İçin Şifalı Bitkiler
 • İbrahim Saraçoğlu Şeker Hastalığı Kürü
 • Gizli Şeker Hastalığı Ve Tedavisi
 • İbrahim Saraçoğlu Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığı İçin Şifalı Bitkiler
 • Şeker Hastalığı Değerleri Kaç Olmalı
 • Diabet Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastaları İçin Yemek Listesi
 • Diabet Ve Tedavisi
 • Şeker Hastalığı (Diyabet) Genel
 • Diabet Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Tedavi Yöntemleri
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Diyabet Hastalarında Ayak Bakımı
 • Şeker Hastalığı Hakkında Bilgi
 • Şeker Hastalığı Tip 1
 • Şeker Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastaları Ne Yer
 • Şeker Hastaları Oruç Tutabilirmi
 • Hamilelikte Şeker Hastalığı Diyeti
 • Şeker Hastalığı Tedavisinde Son Gelişmeler
 • Şeker Hastalığı Ve Alkol
 • Şeker Hastaları İçin Ayakkabı
 • Şeker Hastalığı Yan Etkileri
 • Dr. Ömer Coşkun Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Cinselliği Etkilermi
 • Şeker Hastalığı İle İlgili Son Gelişmeler
 • Diyabet Hastaları İçin Diyet
 • Diyabet Hastaları Ne Yememeli
 • Şeker Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastalığı Ve Kilo
 • Sorbitol
 • Şeker Hastası Nasıl Yaşamalıdır
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Dinamik Testler
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Tedavi
 • Hipoglisemi
 • Ağız Yoluyla Kullanılan Ve Kan Şekerini Düşüren İlaçlar
 • Şeker Hastalığı Diyabet
 • Diyabet Şeker Hastalığı
 • Diabet
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Belirtiler
 • Şeker Hastalığı Ve Belirtileri
 • Şeker Hastaları
 • Tip 2 Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı İlacı
 • Şeker Hastalığı Tedavi
 • Şeker Hastaları Neleri Yememeli
 • Tip 1 Diabet
 • Tip 1 Şeker
 • Şeker Hastalığı Ve Tedavisi
 • Şeker Hastaları Diyeti
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • Şeker Hastalığı Bitki
 • Gestasyonel Diabet
 • Şeker Hastalığı Beslenme
 • Şeker Hastalığı Diyet
 • Şeker Hastalığı Bitkisel Çözüm
 • Şeker Hastalığı Diyet Listesi
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir
 • Şeker Hastaları İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastaları İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastalığı Testi
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı İnsülin
 • Diabet Tedavisi
 • Şifalı Bitkiler Şeker Hastalığı İçin
 • Şeker Hastalığı Değerleri
 • Şeker Hastalığı İçin Diyet Listesi
 • Şeker Hastaları Neler Yemeli
 • Şekersiz Şeker Hastalığı
 • Bebeklerde Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Zararları
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığının Sınırı Kaçtır
 • Diabet Nedir
 • Diabet Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Nasıl Oluşur
 • Tarçın Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Göz
 • Şeker Hastalığı Ve Göz
 • Şeker Hastalığı Aşısı
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Düşük Şeker Hastalığı
 • Diyabet Diyeti
 • Ökse Otu Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Yiyecekler
 • Şeker Hastaları Ne Yapmalı
 • Şeker Hastalığı Teşhis
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Ve Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Belirtileri Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Çeşitleri
 • Şeker Hastaları Nelere Dikkat Etmeli
 • Şeker Hastalığı Ve Bal
 • Tarçın Ve Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Diyet Programı
 • Şeker Hastalığı Tedavisi Hakkında Bilgi
 • Şeker Hastalığı Kan Değerleri
 • Bebeklerde Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır
 • Yaban Mersini Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Genetik Mi
 • Şeker Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir
 • Şeker Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
 • Ömer Coşkun Şeker Hastalığı Ökse Otu
 • Diyabet Hastalarında Beslenme
 • Diyabet Hastalarında Cinsellik
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Çözümler
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Çözüm
 • Şeker Hastalığının Bitkisel Tedavisi
 • Şeker Hastalığında Bitkisel Tedavi
 • Diyabet Bitkisel Tedavi
 • Şeker Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Tedavisi
 • Diyabet Tedavi
 • Diyabet Hastalığı Tedavisi
 • Şeker Hastalığı Tedavileri
 • Şeker Hastalığı Bitkisel Tedavi
 • Diyabette Kullanılan İlaçlar
 • Hipogliseminin Engellenmesi
 • Şekere Bitkisel Çözüm
 • Diyason Şeker İlacı
 • Şekere Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Şeker Tedavisi
 • Şeker Hastalığına Bitkisel Tedavi
 • Diyabet - Şeker Hastalığı Nedir ?
 • Şeker Hastalığı Beslenme
 • Egzersiz Ve Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı Komplikasyonları
 • Şeker Hastalığı Komplikasyonları
 • Diyabet
 • Diabetes İnsipedius
 • Diyabetin Etkileri
 • Diabetes Mellitus
 • Bitkilerin Rolü
 • Kino
 • Java Eriği
 • Diabetin Oluşumundan Etken Faktörler
 • Şeker Hastalığında Ayağın Durumu
 • Şeker Hastalığı 2
 • Şeker Hastası Olmamak İçin
 • Şeker Hastalığı 2
 • Diyabet 2
 • Şeker Hastalığı 3
 • Şeker,yüksek Kolestrol,troit Ve Gut Hastalığı
 • Diyabet 3
 • Şeker Hastalığı 4
 • Şeker Hastalığı 7
 • Diyabet 4
 • Şeker Hastalarının Kaşıntılarında
 • Şeker Hastalığında
 • Diyabet 5
 • Şeker Hastalığı 8
 • Şeker Hastalarının Metabolizma Durumlarının Tesbiti
 • Şeker Hastalığı
 • Şeker Hastalığı (Diyabet)
 • Şeker Düşmesi (Hipoglisemi)
 • Şeker Hastalığında Müdavi Beslenme Ve Hayati Rejim
 • Şeker Hastalığı 9
 • Şeker 2
 • Şeker Hastalığı 10
 • Şeker Hastalığı 6
 • Diyabet Ve Gizli Şeker Neden Artıyor ?
 • Kan Şekeri Ve İnsülin
 • Tip 1 Ve Tip 2 Diyabet
 • Tip 2 Diyabet 20 Ve 21. Yüzyıl Hastalığı
 • Metabolik Sendrom Diyabet Ve Ötesi
 • Diyabet Ile Metabolik Sendrom Niçin Bu Kadar Önemli
 • Tip 2 Diyabet Neden Yaygınlaşıyor ?
 • Yaşam Tarzımız Bizi Diyabet Karşısında Nasıl Zayıf Düşürüyor ?
 • Yaşam Tarzı Ve Tip 2 Diyabet
 • Besinleri Yakıta Nasıl Dönüştürüyoruz ?
 • Giren Enerji Çıkan Enerjiyi Aşarsa
 • Diyabetten Korunmada Ve Tedavide Kilo Neden Önemlidir ?
 • Diyabet Önleme Programı
 • Gözlemsel Araştırmalar, Beslenme Ve Egzersiz Üzerine İlk Bilimsel Araştırmalar
 • Rastgele Seçilmiş Kontrollü Klinik Testleri Neden Önemlidir
 • Yaşam Tarzındaki Değişiklikler Çin Ve Finlandiya’da Da İşe Yarıyor
 • Diyabeti Önlemede İlaç Kullanımı
 • Yaşam Tarzı Değişikliğinin Diyabet Ve İlgili Hastalıkların Tedavisinde Kullanılması
 • Aktivite Ve Egzersiz Hareket, Hareket , Hareket
 • Aerobik-Olmayan Vücut Güçlendirme İdmanı Mı,aerobik Kardiyovasküler İdman Mı
 • Aeorobik Egzersiz Tarifi
 • Anaerobik Vücut Güçlendirme Programı
 • Diyabetlilerin Özel Durumları
 • Araştırmaya Katılanlar Neler Yaptılar Üç Farklı Öykü
 • Beslenme Ve Zayıflamaya İlişkin Bilimsel Araştırmalarla İlgili Açıklamalar
 • Diyabette Kremalı Guacamole
 • Diyabette Elma Kıvrıklarıyla Rokforlu Ekmek
 • Diyabette Deniz Tarağı Dolması
 • Diyabette Rokfor Kremasına Batırılmış İri Karides
 • Diyabette Humuslu Tatlı Patates Dilimleri
 • Diyabette Kavun Çeşitlerinden Soğuk Yaz Çorbası
 • Diyabette Kremalı New England Deniz Tarağı Çorbası
 • Diyabette Hafif Acılı Balkabağı Çorbası
 • Diyabette Karışık Yeşillik Ve Elma Salatası
 • Diyabette Izgara Edilmiş Elma Ve Soğan Ve Rendelenmiş Gravyer Peyniriyle Karışık Salata
 • Diyabette Peynir Doldurulmuş Patates
 • Diyabette Soğuk Kuskus Salatası
 • Diyabette Düğün Pilavı
 • Diyabette Taze Sebze Karışımı
 • Diyabette Sarı Pancar Ve Taze Patates Graneti
 • Diyabette Sarımsaklı Ve Biberiyeli Mercimek
 • Diyabette Asya Usulü Tavuklu Yer Fıstığı Makarnası
 • Diyabette Peynirli Lazanya
 • Diyabette Kızarmış Elmalı Ve Sarımsaklı Tavuk Budu
 • Diyabette Mantarlı Tavuk Ve Bademli Krema Sosu
 • Diyabette Zencefile Batırılmış Et Ve Ananas Kızartması
 • Diyabette Ananas-Ihlamur Salsalı Izgara Levrek Eti
 • Diyabette Karışık Yeşillik Üzerine Limona Batırılmış Fıstık Dilimli Tavuk
 • Diyabette Ton Balıklı Akdeniz Salatası
 • Diyabette Makarnalı Hindi,sığır Ve Koyun Bolonez
 • Diyabette Bal Kaplı Ananas
 • Diyabette Portakal Kremalı Çilek
 • Diyabette Tatlı Patatess Pudingi
 • Diyabette Tropik Gevrek
 • Diyabette Tatlı Kabak Muhallebisi
 • Diyabette Cevizli Elmalı Çörek
 • Diyabette Meksika Usulü Mini Pizza
 • Diyabette Sarımsaklı Üçgen Yufkalı Pico De Gallo Salsası
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Öncül Diyabet Bağlantısı
 • Diyabet Bağlantısı
 • Sağlıklı Bir Yaşam Biçimi Edinin
 • Diyabet 6
 • Şeker Hastalığı 11
 • Diyabet Hastalığı Ve Ayak Bakımı
 • Diyabet Tedavi Edilmezse Ne Gibi Sonuçları Olur
 • Diyabetik Koma 2
 • Diyabetik Nöröpati 2
 • Hiperglisemi
 • Hipoglisemi 3
 • Hipogliseminin Belirtileri Ve Tedavisi
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Şeker Hastalığı 12
 • Şeker Hastalığı Belirtileri
 • Şeker Hastalığı Ve Kalp Damar Hastalıkları
 • Şeker Hastalığında Sporun Önemi
 • Şeker Hastalığında Tedavi
 • Şeker Hastalığının Sebepleri
 • Tip1 Diyabet
 • Tip2 Diyabet
 • Tip A Kişiliği
 • A-Düşük Tansiyon
 • B-Yüksek Tansiyon
 • Şeker Düşüklüğü 2
 • Şeker Hastalarının Kaşıntılarında 2
 • Şeker Hastalığı 13
 • Şeker Hastalığında 2
 • Şeker Hastalığı 14
 • Şeker Hastalığı 15
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Şeker Hastalığı 16
 • Diabetes Mellitus Nedir?
 • Glisemik İndeks Diyeti Nedir?
 • Şeker Hastalığı Diabet Diyabet Nedir
 • Diyabet 7
 • Şeker Hastalığı (Diyabet) Nedir?
 • Şeker Hastalığının Bulguları
 • Şeker Hastalığının Bulguları Nelerdir
 • Şeker Hastalığının Kontrolü
 • Şeker Hastalığında Düzenli Egzersizin Yararları Nelerdir?
 • Şeker Hastaları Egzersiz Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Şeker Hastaları Nasıl Ve Hangi Tip Egzersiz Yapmalıyım?
 • Egzersiz Sırasında Hastada Kan Şekeri Aşırı Düşerse Ne Yapılmalıdır?
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar
 • Şeker Koması İnsülin Şoku
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar Tanı
 • Şeker Hastalığında Acil Durumlar Ne Yapmak Gerekir?
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus)
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Tipleri
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Nedenleri
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) İncelemeler
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Statik Testler
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Komplikasyonlar
 • Şeker Hastalığı (Dıabetes Mellitus) Tedavi
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidus)
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Belirtileri
 • Şekersiz Diyabet (Diabetes İnsipidur) Nedenleri
 • Şekersiz Diyabete Benzer Hastalıklar
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • İnsülin Nasıl Etki Eder?
 • Şeker Hastalığının Türleri
 • Şeker Hastalığının Tedavisinde İnsülin
 • İnsülin Tipleri
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • İnsan Ve Hayvan İnsülini
 • İnsülin Nasıl Kullanılır ?
 • Hipoglisemi
 • Hipoglisemi
 • Hipoglisemi Ye Hiperglisemi Koması
 • Şeker Hastalığı İlaçları
 • Sülfonilüreler
 • Etki Mekanizmaları
 • Şeker Hastalağı İlaçları Kullanıldığı Yerler
 • Kesinlikle Kullanılmaması Gereken Durumlar
 • Uyarılar Ve Önlemler
 • Yan Etkiler
 • Yaşlılıkta Şeker Hastalığı
 • Diyabet

  Hastalarında

  Cinsellik