Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Dikiþ Materyalleri, Pansuman, Sonda
Dikiþ Materyalleri, Pansuman, Sonda
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Dikiþ Materyalleri, Pansuman, Sonda

Küçük çocuklarda baþta olmak üzere genelde emilebilen dikiþler tercih edilir. Bir çoðu pansuman yöntemi tarif edilmesine raðmen bu yöntemlerin birbirine üstünlüðü ispatlanmamýþtýr. Ameliyat sonrasý pansuman yapýlmamasý penisin açýk býrakýlmasý veya çok az baskýlý pansuman tercih edilir. Biyo-oklüzif ve soðuk uygulama ödemi azaltýr. Genellikle transparent malzemelerle pansuman yapýlr ve böylece yara pansuman açýlmadan gözlenebilir. Distal tiplerin onarýmý takiben normal idrar yapmaya izin verilir. Onarýlan uretranýn uzunluðu artýnca idrar yoluna kateter kullanýmý gerekir. Bu gibi durumlarda genelde onarým sýrasýnda silikon veya polietilen tüpler idrar akýþýný saðlamak üzere üretraya konur. Mesaneye hemen pubis üzerinden perkutan konan idrar sondalarý ile idrar drenajý da yapýlabilir. Üretraya kateter þeklinde kýsa tüpler konabilir. Balonu olan idrar sondalarý sonda alýnýrken onarýlan uretraya zarar verebileceði için pek tercih edilmez. Çocuk hastalarda balonsuz silikon sondalar tercih edilir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Dikiþ

Materyalleri,

Pansuman,

Sonda