Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Çocuklarda Kanlı İshal
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Dışkıda makroskopik olarak kanın görüldüğü ishallere, kanlı ishal denir. İshalle seyreden hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde halen önemli ölüm sebepleri arasındadır. Özellikle bebeklerde, küçük çocuklarda ve yaşlılarda bunun önemi bir kat daha artar.Kanlı ishaller dizanteriform ishal olarak da adlandırılır.Çeşitli etkenler söz konusudur. En sık bakteriyel (Shigella cinsi bakteriler ve EHEC) ve paraziter (en sık E.histolytica) etiolojik ajanlar sorumlu tutulmaktadır.İshalli tablolarda sıklıkla kusma eşlik edebilir. Genelikle kendi kendini sınırlayan bir tablo olmasına rağmen ishalin kanlı olması önem taşır. Sıklıkla okullarda, mahallelerde ve ailelerde küçük salgınlar yapar.Bakterilerde en sık Shigella ve EHEC kanlı ishal yaparken, protozoonlardan ise en sık Entamoeba histolytica nedendir.Ishallerden korunmada genel hijyen kuralları geçerlidir. El yıkama ve gıdalarla temas önemlidir. Gıda sektöründe çalışanlar kaynak olabilir.Tedavide etkene yönelik antibiyoterapi uygulanır. Yaşlılarda ve küçük çocuklarda eletrolit ve sıvı dengesinin korunması önemlidir.Zaman zaman antibyotiklere bağlı da kanlı ishal gelişebilir. Bu durumda Antibiyotik tedavisi kesilip, uygun tedavi başlanılmalıdır.
Amipli Dizanteri

Tanım: Amipli dizanteri, amip adı verilen küçük tek hücreli canlılar arasında yer alan ve protozoon olarak adlandırılan mikroplarla oluşan ve esas olarak kanlı-sümüklü ishal ile seyreden bir barsak enfeksiyonudur.

Etken
: Entamobea histolytica ismi verilen bir amip tarafından meydana getirilen dizanteri şeklidir. Bu amip, insanlara ait bir parazittir. Bunun bir canlı hareketli şekli, bir de kist şekli vardır. Tabiatta ancak kist şeklinde bulunur.

Vektör: Kara sinekler mekanik vektör olarak hastalığı ayakları ile taşırlar.

Epidemiyoloji: Amipli dizanteri tropik ve subtropik iklim bölgesinde yaygındır. Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır'daki kamplarda esir kalan er ve subaylarımızla yurdumuza gelmiş ve Anadolu'nun soğuk sıcak her bölgesine yayılmıştır. Amibin kaynağı insanlardır. Canlı şekli dayanıksız olduğundan, bulaşmada önemli değildir. Bulaşmada dayanıklı olduklarından kistler rol oynamaktadır. Kistler sulara, çiğ yenen besinlere karışarak hastalığa yol açar. Hastalığın bulaşmasında vektör olarak karasineklerin de rolü büyüktür. Amipli dizanteri tek tük rastlanan bir hastalıktır. Basilli dizanteri gibi salgınlara pek yol açmaz. Ağızdan alınan kistler, doku içinde ilerler, barsakta ülserlere neden olur. Amipler bazen portal damar (karaciğer kapı toplardamarı) içine girerek karaciğere ulaşır, sonuçta apselere yol açar. Kan yoluyla ulaştığı diğer organlarda da apse yapabilir. Akut amipli dizanteri genellikle kistler ağız yoluyla alındıktan 8-10 gün sonra ortaya çıkmaktadır.

Klinik: Belirtilerin derecesi iklime, kişinin bünyesine ve amibin cinsine göre değişiklikler gösterir. Akut amipli dizanteri, hastalığın klasik şeklidir. Dizanteri olarak adlandırılan ishal tipi; karın ağrısı ile seyreden ve kanlı- sümüklü dışkılama ile birlikte olan ishaldir. Belirtiler basilli dizanteriye benzer. Farklı olarak, bunda genellikle ateş yoktur. Ancak barsakta gelişen diğer bir enfeksiyon veya karaciğer apsesi gibi bir komplikasyon olursa ateş yükselir. Hafif belirtiler ve nöbetlerle tanınmayan amipli dizanteri veya akut evredeyken yeterli tedavi görmeyen veya hiçbir hekim tarafından müdahale edilmeyen vakalar kronikleşir. Barsak gangrenleri, barsak kanamaları ve delinmeleri, hepatit(karaciğer iltihabı), karaciğer apsesi ve diğer organ apseleri, gelişebilecek komplikasyonlar arasında sayılabilir. Amipli dizanteri; ishal yapan diğer hastalıklarla ve en çok da basilli dizanteri ile karışır.

Tanı: Kesin tanı; dışkıdan (tazeyken) alınan bir parçanın mikroskopla incelenip amiplerin görülmesiyle olur.

Tedavi: Sıvı- elektrolit tedavisi yanında, tedavide antibiyoterapi esastır. Metronidazol seçkin ilaçtır.

Korunma: En önemli konu, hastaları tedavi etmek, portörlük (taşıyıcılık) ile bulaşmasına engel olmaktır. El yıkama ve hijyen, korunmanın esasını teşkil eder.
Basilli Dizanteri
   
Tanım:
Hastalığa adını veren “dizanteri” kanlı ishal anlamındadır ve hastaların belirgin olarak ateşi ve karın ağrısı vardır. Çomak şeklini taşıyan bakterilerle oluşan ve kanlı ishalle seyreden ve hijyen şartlarına bağlı olarak salgınlar oluşturan bir gastrointestinal sistem enfeksiyonudur.

Etken:
Shigella grubu mikroplar tarafından meydana getirilir. Tek tük vakalar halinde yurdumuzun her yerinde devamlı olarak vardır. Şartlar uygun olunca salgınlar da yapar. Dizanteri basilinin kaynağı insanlardır. Gram negatif bir basildir ve 50-60 tane basilin ağız yolundan alınması bile hastalık oluşturabilir.

Vektör:
Hastalığın yayılmasında rol oynayan canlılar arasında en önemlisi mekanik bir vektör olarak ayakları ile basili taşıyan karasineklerdir. Hastanın dışkısı ile atılan basiller tuvaletlerdeki karasineklerin ayakları ile besin maddelerine taşınır. Açık tuvaletlerin varlığı salgınlara neden olmaktadır.

Epidemiyoloji:
Hastalık, direkt temas veya su ve besin maddeleri ile dolaylı yoldan bulaşır. Direkt bulaşmada, hastanın ellediği kapı tokmakları, çatal, kaşık, bardak, havlu veya tuvalet musluklarından alınan basiller söz konusudur. Dizanteriyi hafif geçirenler, yatmaya ihtiyaç duymadan ayakta gezenler, hastalığı kolayca yayarlar. Bir insanda hafif hastalık yapan dizanteri basili, diğer bir insanda ağır bir hastalık tablosuna yol açabilir. Hastalığı hiçbir belirti vermeden geçiren dizanteri taşıyıcıları da vardır. Dolaylı bulaşmada besin maddelerinin mikropla kirlenmesi durumu görülür. Portör(hastalığı belirti vermeden taşıyan) satıcı, aşçı, garsonların ve diğer gıda ile uğraşanların basili bulaştırması ile ekmek, süt, salata, meyve gibi pişmeden yenen ve içilen maddelerden, hastalık kolayca alınmaktadır. Dizanteri salgınları Yaz aylarında çıkar. Denize dökülen lağımlardan karışan basillerle plajlarda hastalığı almak mümkündür. Dizanteriye her cins ve yaştaki kişiler yakalanabilir. Çocuk ve yaşlılarda, diğer bir hastalığın nekahatinde bulunanlarda, dolaşım yetmezliği olanlarda, hamilelerde ve veremli olanlarda ağır seyreder. Hastalığın kuluçka süresi, ortalama olarak 3-6 gün arasında değişir.

Klinik:
Kuluçka dönemini takiben ani olarak baş ağrısı, halsizlik, kusma, titreme ile ateş yükselir. Karın ağrısı ile birlikte ishal başlar. Hasta günde 10 kez ya da daha fazla sayıda tuvalete gider. Dışkı içinde kan, balgam ve cerahat mevcuttur. Dışkılama, karın ağrısını takip eden burultuyla başlar. Arkasından şiddetli bir ağrı ile dışkılama yapılır. Bazen hasta tuvalete gidemeden yatağa dışkılar. Ayrıca, mide-barsak sindirim salgısında azalma olduğundan hazımsızlık da ortaya çıkar. Barsakta Gaz vardır. İdrar yaparken yanma, bazen durdurulamayan hıçkırık vardır. Tansiyon, hastalığın ikinci günü düşer, nabız sayısı artar. Çocuklardaki dizanteri daha değişik seyreder. Çocuklarda sinir sistemi belirtileri fazladır, huzursuzluk, durgunluk, havaleyle seyreder. Su kaybı belirtileri çoktur. Dışkıda balgam boldur. Dışkı yeşil renktedir. Dizanteri erişkinlerde 10-15 gün sürer. Kronikleşen dizanteri ise gelip geçici iyileşmelerle senelerce sürebilir.
   
Tanı: Hastalığın tanısı klinik olarak şüphelenildiğinde dışkı kültürü yapılması ile konur.

Tedavi:
Hasta, yatak istirahatine alınır. Beslenmesi ayarlanır. Bol sıvı verilir. Posa bırakan gıdalar verilmez (sebze, meyve gibi). Çok sayıda ishali olan, kusma ve ateşi olan ve yaşlı ya da başka hastalığı olanların hastaneye başvurması ve uygun şartlarda tedavisi gereklidir. Mikroba etkili antibiyotiklerle tedavi edilir.

Korunma:
Hastalar, sağlamlardan ayrılır, dışkı dezenfekte edilmeden tuvaletlere dökülmez. Dizanteri hastaları ve taşıyıcıları, besin maddeleri işçiliğinden muaf tutulur. Sular klorlanır. Sütler iyi kaynatılır ve pastörize edilir, çiğ sebze ve meyveler temiz ve bol su ile yıkanır. Salgınlar esnasında çiğ sebze ve meyve yememelidir. Besinler kara sineklerden korunmalı, el temizliğine dikkat edilmelidir. Korunmada yaygın olarak kullanılan bir aşı yoktur. Korunmada toplumsal alt yapı ve hijyen şartları son derece önemlidir. İnsan çıkartıları ile su ve besin maddelerinin kirlenmesi salgınlara yol açacağından mutlaka uygun şartlar sağlanmalı , sular yeterince klorlanmalı ve gıda işi ile uğraşanların sürekli kontrolleri yapılmalı ve bir olgu saptandığında mutlaka çevresinde kaynak araştırması yapılmalıdır.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • İshal Yapan İlaçlar
 • İshal Yapan Meyveler
 • Karın Ağrısı İshal
 • Uzun Süreli İshal
 • İshale Bitkisel Çözüm
 • İshal Nasıl Durdurulur
 • İshalden Kurtulma Yolları
 • İbrahim Saraçoğlu İshal Tedavisi
 • Mide Bulantısı İshal
 • Çocuklarda Kusma İshal
 • Geçmeyen İshal
 • İshalden Korunmak 2
 • İshal Yapan Gıdalar
 • İshalin Rengi
 • Bebeklerde Kanlı İshal
 • İshal Tedavisi
 • İshal Tedavileri
 • İshal Nasıl Geçer
 • İshale Ne Keser
 • İshal Yapan Şeyler
 • İshal Olmak İçin
 • Çocuklarda İshal Kusma
 • İshal Hastalığı
 • İshal Kesen Yiyecekler
 • İshalde Ne Yemeli
 • Zehirli İshal Belirtileri
 • Zehirli İshalin Belirtileri
 • Mide Ağrısı İshal
 • Çocuk İshal
 • Bebeklerde İshal Tedavisi
 • Çocuklarda İshal Tedavisi
 • Güvercinlerde İshal
 • İshali Ne Geçirir
 • İshalin Zararları
 • İshal Çeşitleri
 • Devamlı İshal
 • Diş Çıkarma İshal
 • İshal Kesici İlaçlar
 • İshali Kesen Bitkiler
 • İshalden Sonra Kabızlık
 • İshal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • İshal Tedavisi
 • İshal Tedavisi
 • İshal 8
 • İshal Nedenleri
 • İshal İçin Şifalı Bitkiler
 • İshal Genel
 • İshal
 • İshalle
 • İshale
 • Çocuklarda İshal
 • Bebekte İshal
 • İshalin Tedavisi
 • İshal Ve Tedavisi
 • İshal Tedavi
 • İshali
 • İshalin Sebepleri
 • İshalin Nedenleri
 • İshal Nedenleri
 • Kanlı İshal
 • Çocukta İshal
 • İshal Kusma
 • Kusma Ve İshal
 • İshal Ve Kusma
 • Kusma İshal
 • İshal İçin
 • İshali Neler Keser
 • İshale İyi Gelenler
 • İshal İlacı
 • İshal İlaçları
 • İshal İlaç
 • İshalin
 • İshal Yapan Besinler
 • İshal Olmak
 • İshal Karın Ağrısı
 • Hamilelik İshal
 • İshalin Belirtileri
 • İshal Belirtileri
 • Hamilelikte İshal
 • Hamilelerde İshal
 • Köpeklerde İshal
 • Zehirli İshal
 • İshal Nedir
 • Bebek İshali
 • İshal Mide Bulantısı
 • Bebek İshal
 • İshal Bebek
 • Gebelikte İshal
 • İshalde
 • İshal Ve Ateş
 • Ateş Ve İshal
 • İshal Ateş
 • Sürekli İshal
 • Muhabbet Kuşu İshal
 • Akut İshal
 • İshal Neden Olur
 • İshal Aşısı
 • Yeni Doğan İshal
 • Bebek İshal Belirtileri
 • İshale Çözüm
 • İshal Hastalıkları
 • Kronik İshal
 • Yetişkinlerde İshal
 • İshal Diyeti
 • Köpeklerde Kanlı İshal
 • Çocuk İshali
 • İshal Sebepleri
 • Antibiyotik İshal
 • İshal Ne Yemeli
 • Bebeklerde İshal Belirtileri
 • İshal Perhizi
 • İshal Nasıl Olur
 • Kanlı İshal Belirtileri
 • Bebekte İshal Belirtileri
 • İshali Kesen Gıdalar
 • Bebeğim İshal
 • Kanlı İshal Tedavisi
 • Yeni Bebeklerde İshal
 • Yeni Doğanda İshal
 • İshal Kesici
 • İshalde Beslenme
 • Su Gibi İshal
 • Yeni Doğan Bebeklerde İshal
 • İshal Yemekleri
 • Yenidoğan Bebek İshal
 • Ateş Kusma İshal
 • Kanlı İshal Nedenleri
 • İshale Bitkisel Çözüm
 • Evde İshal Tedavisi
 • İshalin Bitkisel Tedavisi
 • İshal Bitkisel Tedavi
 • Hamilelikte İshal Olmak
 • Hamileyken İshal Olmak
 • İshal Salgını
 • İshali Kesmek İçin
 • Sulu İshal
 • İshal Yapıcı
 • Bebeklerde İshal Nedenleri
 • Çocuklarda Kanlı İshal
 • Büyüklerde İshal Tedavisi
 • Kuşlarda İshal
 • İshal Beslenme
 • Yetişkinlerde İshal Tedavi
 • Gebelikte İshal Olmak
 • İshal
 • Şiddetli İshal
 • İshalin Nedenleri Nelerdir
 • Kronik İshal Nedenleri
 • Kanlı İshal Köpek
 • Hamilelikte İshal Tehlikeli Mi
 • Aşırı İshal
 • İshal Oldum
 • İshal Nasıl Olur2
 • Ateşli İshal
 • İshal Yapıcı Yiyecekler
 • Yaz İshali
 • İshali Ne Önler
 • İshal Kesici İlaç
 • Kronik İshal Tedavisi
 • İshalin Tedavisi Nedir
 • Zehirli İshal Tedavisi
 • İshal Giderici
 • Bebeklerde İshal Tedavi
 • Diyare Tedavisi
 • Hamilelikte İshal Tedavisi
 • Kanlı İshal Nedir
 • İshal Nasıl Önlenir
 • İshal Nasıl Giderilir
 • İshalin Çaresi
 • Psikolojik İshal
 • İshal Paketi
 • İshal Tedavi Yöntemleri
 • Sulu İshal Nedenleri
 • Sürekli İshal Durumu
 • İshal Eden Bitkiler
 • Bitkilerle İshal Tedavisi
 • İshali Kesen Şeyler
 • İshalden Korunma Yolları
 • İshalden Korunma
 • İshalden Öldü
 • İshalden Sonra Halsizlik
 • İshalden Kan Gelmesi
 • İshalden Nasıl Kurtulunur
 • Kanlı İshal Tedavi
 • İshal Nasıl Tedavi Edilir
 • Kronik İshal Tedavi
 • İshal Ve Kusma Tedavisi
 • İshal Ve Kusmanın Tedavisi
 • İshal Hastalığı Tedavisi
 • Zehirli İshal Tedavi
 • İshal Nedenleri Ve Tedavisi
 • İshalin Nedenleri Ve Tedavisi
 • Bebekte İshal Tedavisi
 • İshal İçin Bitkisel Tedavi
 • İshal Tedavi Yöntemleri
 • Bitkisel İshal Tedavisi
 • Kanlı İshalin Tedavisi
 • Çocuklarda İshalin Tedavisi
 • İshalin Evde Tedavisi
 • İshal Tedavisi Nasıl Yapılır
 • İshal İçin Tedavi
 • İshal İçin Tedavisi
 • İshale Tedavi
 • İshalin Tedavisi
 • Sıvı Tedavisi
 • İshal Kusma Tedavisi
 • Büyüklerde İshal Tedavisi
 • İshal Nedir Neden Olur?
 • İshal 2
 • İshal
 • İshal 3
 • İshal Tedavisinde
 • Çocuk İshali 2
 • İshalden Korunmak
 • Çocuk İshali 3
 • İshal Kesici 2
 • Enfeksiyüz Enterokolit
 • Enterokolit (İshalli Hastalıklar)
 • Enterokolit (İshalli Hastalıklar) 2
 • Adi Ve Had İshallerde
 • Kanlı İshal Ve Dizanteride
 • İshal Kesiciler
 • İshal Açıcılar
 • İhtilamı Azaltır
 • İshal 4
 • Kanlı İshal 2
 • İshal 5
 • Ishal 6
 • İshal (Diyare)
 • İshal 9
 • İshal 10
 • İshal Tedavisi 2
 • İshalli Kişi Neleri Yemelidir
 • İshalli Kişi Neleri Yememelidir
 • İshal 12
 • İshal Kesici 3
 • İshal 13
 • Okul Öncesi Dönem Çocukların Genel Özellikleri Ve Beslenmedavranışları
 • Mineral gereksinimi
 • İshal
 • İshal
 • İshal
 • İshal Nedenleri
 • İshal Ne Yapmak Gerekir?
 • Akut İshal
 • İshal
 • İshal
 • İshal
 • İshal Nedenleri
 • İshal Olmamak İçin Hergün Elma Yemeliyiz.
 • İshal Tedavisi Nasıl Olur?
 • Bebeklerde İshal Nasıl Anlaşılır
 • İshal Nedir Belirtileri Nelerdir?
 • İshale Ne İyi Gelir?
 • Nasıl İshal Olunur
 • Bebeklerde İshal Nasıl Geçer
 • Uzun Süren İshal
 • İshal İçin İlaç
 • Yeşil İshal
 • Neden İshal Olunur
 • İshal Ve Kusmaya Ne İyi Gelir
 • Sürekli İshal Olmak
 • İshal Ve Karın Ağrısına Ne İyi Gelir
 • İshal İçin Ne Yapmalı
 • İshal Nasıl Kesilir
 • Yetişkinlerde İshal Nasıl Geçer
 • İshal Kaç Gün Sürer
 • İshal İçin Ne Yapılır
 • İshal İçin Ne Yapılmalı
 • İshalin Sebepleri Ve Tedavisi
 • İshal Neden Olur Ve Tedavisi
 • Gebelikte İshal Ve Dizanteri
 • İshal İçin Ne Yapılmalı?
 • İshal Tedavisine Yardımcı Gıdalar
 • Çocuklarda İshal İçin Yapılacaklar
 • İshali Ne Keser?
 • İshal
 • İshal Nedenleri
 • İshal Nedir?
 • Çocuklarda

  Kanlı

  İshal