Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Çocuklarda Diþ Gýcýrdatmasý
Birincisi daimi diþlenmeye geçildiði sýrada süt diþlerinin döküldüðü sýrada meydana gelir. Ýkincisi bazý baðýrsak parazitleri ya da sinüs akýntýsý olarak söylenebilir. Üçüncüsü ise çocuðun yaþadýðý psikolojik etkenler. Bunlar, toparlandýðý vakit yeni kardeþi olmasý, anne ve babanýn kavgalarý, okul baþarýsýzlýklarý gibi etkenlere baðlý diþ sýkma problemleri olabilir. Sistematik problemler denildiði zaman baðýrsaklarýnda parazit olduðu düþünülen çocuklar bazen diþ sýkmaktan tespit edilebilir. Çünkü baðýrsak parazitlerinin yarattýðý spazmý tükürük akýþýný artýrýr ve kaslarda bir kasýlmaya sebep olabilir. Uyurken diþlerini sýkýp gýcýrdatabilir. Bu durumlarda diðer sebepler ortada yoksa baðýrsak ile ilgili sistemik bozukluk için çocuk doktoruna götürmekte fayda vardýr.

Çocuklarda diþ gýcýrdatma nasýl tedavi edilir?


Çocuklarda diþ gýcýrdatma tespit edildiði vakit en önemli sorun neden oluþtuðunu saptamaktýr. Eðer bu büyüme geliþme sýrasýnda oluþan doðal bir süreçse tedavi edilmek gibi pek bir þey düþünülemez. Fakat bir sistemik hastalýksa sinüs akýntýsý yada bir baðýrsak problemi varsa veya endokrinle ilgili bir hormonel problemi varsa o doktorun mutlaka buna karþý tedavi uygulamasý gerekir.

Psikolojik sorun varsa bu etken de ortadan kaldýrýlmalýdýr. Daha sonra tedaviye geçilebilir. Yani bu etkenlerin hepsi enimile edildiði halde çocuk diþini sýkýyorsa ve bu rahatsýzlýk derecesindeyse o zaman aðýz için ufak bir apare hazýrlanabilir.

Yine bu süreçte çocuklardaki süt diþlere yapýlan yüksek yapýlý bir dolguda diþ sýkmaya sebep olabilir. Yanlýþ kapanýþlar sebep olabilir. Bu faktörleri tespit edip doktorun ona göre bir tedavi uygulamasý beklenir.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.