Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Çocuklarda Demir Eksikliði
Çocuklarda Demir Eksikliði
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Çocuklarda Demir Eksikliði : Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr.Yaþar Durmaz, 5 yaþýna kadar gelen her iki çocuktan birinde demir eksikliði olduðunu söyledi. Durmaz, bu çok önemli soruna karþý önlem alýnmasý gerektiðini aktardý.

Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr.Yaþar Durmaz; "Çocuk hekimi olarak sýk gördüðümüz hastalýklar çoðunlukla üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve Gastroenterit dediðimiz mide barsak enfeksiyonlarýdýr.Okula yeni baþlayan çocuklar genellikle daha sýk hastalanýrlar ancak seneler geçtikçe baðýþýklýklarý artar ve hastalanma sýklýðý azalýr.Engellenmesi çoðu zaman tam mümkün olmasa da kýþ hastalýklarýndan çocuklarýmýzý korumak için yapabileceðimiz þeyler var" dedi.

Soðuk algýnlýðý ve gribal enfeksiyonlarýn sýklýkla yaþandýðýný belirten Durmaz, önceki yýllarda kasým-aralýk aylarýnda yoðunlaþan gribal enfeksiyonlarýn takvim deðiþtirdiðini ve artýk ekim ayýndan itibaren ortaya çýktýðýna dikkati çekti.

Durmaz, ailelere bu dönemde çocuklarýn Saðlýklý kalmasýný saðlamak amacýyla þu önerilerde bulundu:

- Beþ yaþýna kadar gelen her iki çocuktan birinde demir eksikliði var. Bu çok önemli sorunu öðrenmeniz ve önlem almanýz mümkün.

-Sebzedeki C vitamini etteki demirin emilimini saðlýyor. Bu nedenle etli sebze yemekleri yapýn.

- Ailede,Kolesterol yüksekliði yoksa her Gün bir tane haþlanmýþ yumurta yiyebilir diyoruz.

- Süt ürünüyle pekmez vermeyin. Etli sebze yemeðinin yanýnda yoðurt, süt olmamasýna özen gösterin. Bunlar demirin emilimini önler.

- Kahvaltýda badem, ceviz, fýndýk, kuru meyve yedirin, bunlarla zenginleþtirilmiþ Tahýllar da faydalýdýr.

- Hazýr meyve Suyu vermek yerine, meyveyi sýkarak posasýyla, vitaminlerini kaybetmeden içmesini saðlayýn.

- Makarnayý sebzeli, etli bir yemekle yemesini saðlayýn.

- Çocuðunuzun haftada bir iki defa balýk tüketmesine destek olun.

- Kolalý içecekleri yasaklamak, cazibesini artýrýyor. Bu nedenle hiç eve almamak gerekiyor. Aile tüketmeyince çocuk aramýyor. Ailenin örnek olmasý büyük önem taþýyor. Ýstediði zaman tattýrmak lazým ama kýsýtlamak daha iyi.

- Tahýllar, bulgur, buðdayla zenginleþtirilmiþ çorbalar içmesine özen gösterin.

Bazý çocuklar süt içemiyor. Bu durumda çocuðunuza sütlü tatlýlar verebilirsiniz. yoðurt da yiyebilir. Süte kakao katýp çok az þeker atarak da çocuklarýnýza içirebilirsiniz.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Çocuklarda

Demir

Eksikliði