Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Bitkisel Besinler Nelerdir
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.
Bitkisel Besinler Nelerdir,bitkisel gıdalar yani besinler hakkında bilgiler aşağıdaki makalede yer almaktadır.Bitkisel besinler nelerdir bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki makaleye göz atmanızı öneririz.

Bitkisel Besinler;

Tam Tahıllar


Büyük tahıl taneleri buğday, pirinç ve mısırı kapsarken küçük tahıl taneleri yulaf, çavdar, arpa, sorgum ve darıyı kapsamaktadır.

Tahıl taneleri endosperm, germ ve kepekten oluşmaktadır. İşlenmiş tahıl tanesi %80 endoSperm içerirken germ ve kepek bileşenlerinin oranları tahıllar arasında farklılıklar göstermektedir. Pirinç istisnai bir tahıldır. Tahıllar yüksek posa, düşük yağ, ~%10-15 protein ve çok fazla nişasta içermektedirler, yoğun vitamin (özellikle B vitaminleri) ve iyi mineral kaynağıdırlar, özellikle iz elementler içermektedirler.

Öğütme işleminde kepek ve germ nişastalı endospermden ayrılmaktadır ve son öğütmede undan da ayrılmaktadır. Besin öğeleri ve fitokimyasallar tahılın her tarafına düzgünce dağılmadığından tohumun en dış kısmındaki en yüksek konsantrasyonlardaki besin içeriği rafinasyon sonucunda azalmaktadır.

Tam tahıl tanelerinin tüketimi kronik hastalıkları önlediği için diyette bulunmaları önerilmektedir. Tam tahıl tanelerinin kanserlere özellikle de mide ve kolon kanseri gibi gastrointestinal kanserlere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olduğu teorisi epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmiştir. Tam tahıl taneleri koruyucu bileşikler kapsayabilmektedir; posa, dirençli nişasta ve oligosakkaritler gibi bileşikler barsak çevresini etkilemektedirler.

Tam tahılların bileşimi zengindir; iz elementler, fenolik bileşikler ve fitoöstrojenler gibi bileşiklerden dolayı potansiyel hormonal etkileriyle antioksidant fonksiyonları vardır. Tam tahıllar karsinojenleri bağlayıcı, glisemik yanıt gücünü azaltıcı etkileri ve diğer potansiyel mekânizmalarıyla hastalıklara karşı koruyucu olabilmektedirler.

Kurubaklagiller ve Soya Fasulyesi

Kurubaklagiller dünyadaki tüm geleneksel diyetlerde önemli bir rol oynamaktadırlar. Buna rağmen batı ülkelerinde fitokimyasalların, çeşitli besin öğelerinin, posanın ve protein iyi bir kaynağı olmasına ve yağ içeriğinin düşük olmasına rağmen fasulyenin diyette önemli bir rolü yoktur.

Kuru fasulye ve soya fasulyeleri besin öğeleri ve posadan zengindirler ve yüksek kalitede protein kaynağıdırlar. Kuru fasulye ve Soya Fasulyesi alımlarının koruyucu ve tedavi edici etkileri belgelenmiştir. Çalışmalar kuru fasulye alımının serum Kolesterol konsantrasyonunu azalttığını, diyabeti bir çok açıdan düzelttiğini ve metabolik fayda sağladığını bunun da kilo kontrolüne yardımcı olduğunu göstermişlerdir.

Bitki temelli diyetleri daha çok kuru fasulye ve soyaya doğru kaydırmak kronik hastalıkları tedavi etmede ve önlemede etkili olabilmektedir.

Soya ve Soya Ürünlerinin Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Soya, son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, iyi bir bitkisel protein kaynağı olması ve düşük yağ içermesi nedeniyle başta çocuk mamaları olmak üzere birçok üründe; unlar, konsantreler, izolatlar, tofu, et ve süt ürünleri, balık ürünleri, makarna, bisküvi, şekerleme, çeşitli sosların yapımında kullanım alanı bulmuştur.

Soya fasulyesi kurubaklagiller arasında eşsiz bir yere sahiptir çünkü pek çok biyolojik fonksiyonları olan isoflavon, genistein ve diadzeinin konsantre kaynaklarıdır. İsoflavonlar östrojenik özelliğe sahiptir ve isoflavon genisteinin büyük transdüksiyonunu etkilemektedir.

Soya Fasulyesi ve Sağlık

Bileşimi itibariyle üstün özelliklere sahip olan soya fasulyesinin diyette yer alması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasında yararlı görülmektedir. Soya fasulyesi tüketiminin artmasında, yüksek besin değerinin yanı sıra sağlık üzerinde de önemli rol oynamasının etkisi büyüktür. Yapılan pek çok klinik çalışmada, soya ürünlerinin kalp hastalıkları, obezite, kanser, diyabet, böbrek hastalıkları ve osteoporozisin önlenmesinde ve menopozal semptomları azaltmada olumlu etkiler gösterdiği saptanmıştır. Zengin bir bitkisel protein kaynağı olan soya, düşük yağ oranı ve çoklu doymamış yağ asitleri ile hipokolesterolemik etkiye sahiptir. Ayrıca vücut çalışmaları için elzem bazı vitamin ve mineralleri yüksek oranlarda içermektedir.

Soya fasulyesinde besleyici özelliklerin yanı sıra bazı antinütrisyonel faktörler de belirlenmiştir. Uygun teknolojik proseslerle ortadan kaldırılabilen bu faktörlerin en önemlileri; fitik asit, fenolik gruplar, proteaz inhibitörleri, lektinler, guatrojenler, saponinler, antivitaminler ve allerjenlerdir. Ayrıca soya ürünlerinde bulunan ACE(angiotensin l-converting enzyme)’nin, vücutta kan basıncının düzenlenmesinde ve tuz-su dengesinin sağlanmasında rol oynadığı rapor edilmiştir.

Soya yiyecekleri ve isoflavonlar osteoporozis ve kanserin tedavi edilmesi ve önlenmesindeki rolleri bakımından önemli bulunmuşlardır. Son deneysel veriler soyanın koruyucu etkisini açıklamakta yetersizdir ancak, toplumların soya tüketiminin artmasıyla bazı kanser prevelansları düşmüştür. Asya ülkelerinde meme kanserinden ölüm oranları düşüktür ve bunun isoflavonların antiöstrojenik etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Soya yiyeceklerinin alımı meme kanseri riskini azaltmaktadır. Özellikle postmenopozal meme kanseri için varolan epidemiyolojik veriler sınırlıdır ve bu hipotezi zayıf bir şekilde desteklemektedirler. Bu verilere göre soya ve isoflavonlar Prostat kanseri riskini azaltacağı için önerilmektedirler. Soya fasulyesi isoflavonları ve sentezlenen isoflavonlardan ipriflavonun zayıf östrojenik etkileri ve kimyasal yapıları benzerdir.

Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun arttığı gösterilmiştir. Soya veya isoflavonların osteoporozis riskini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Kemirgen hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bu hipotezi desteklemektedir.

Soyada bulunan öğelerin böbrek fonksiyonları üzerine yararlı etkileri olmakla beraber bu etkiler tam olarak anlaşılamamıştır.

Soya proteinlerinin, süt proteinlerinin yerine kullanılabilmesi önemli bir özelliktir. Hayvansal proteine allerjisi olan çocuklarda soya proteinleri alternatif olarak kullanılabilmektedir. Ancak çocuklarda bazı allerjik reaksiyonların soya bazlı ürünler yenildiğinde de görüldüğü saptanmıştır. İyi işlenmiş soya ürünlerinin süt ürünleri yerine kullanılabileceği, yine uzun süreli diyetlerde büyümeye etkili olduğu ve süt ile aynı sonucu verdiği çeşitli araştırmalar sonucunda belirtilmiştir. Soyanın süte göre daha az allerjik reaksiyonlara neden olduğu ve laktoz intoleransı olan bebeklerde soya bazlı bebek mamalarının kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Sebzeler ve Meyveler

Sebze ve meyvelerin alımının artmasıyla kronik hastalık riskinin azaldığı epidemiyolojik verilerle desteklenmektedir. Sebze ve meyve tüketiminin kronik hastalıkların başlamasını önlemesinin veya yavaşlatmasının birkaç biyolojik makul nedeni vardır.

Sebze ve meyveler çeşitli besin öğelerinin zengin kaynaklarıdır; vitaminler, iz elementler, diyet posası ve çok çeşitli diğer biyolojik aktif bileşikleri içermektedirler. Bunlar fitokimyasal tamamlayıcılardır ve etki mekanizmaları üst üste binmektedir; detoksifikasyon enzimleri modülasyonu, immün sistemi uyarma, platelet agregasyonunu azaltma, kolesterol sentez modülasyonu, steroid Hormon konsantrasyonu ve hormon metabolizması modülasyonu, kan basıncını azaltma ve antioksidan, antibakteriyal ve antiviral etkileri bulunmaktadır.

İnsanlarda yapılan deneysel diyet çalışmaları sebze, meyve ve diğer öğelerin bazı potansiyel hastalıkları önleyici mekanizmalarını açıklamaktadır.

Şifalı Bitkiler

Bitkiler yıllardır besin ve ilaç olarak kullanılmaktadırlar. Bitkiler hipolipidemik, antitümoral, antiplatelet, immün sistemi baskılayıcı, kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda kullanılmaları açısından önemlidirler. Birçok bitki içerdiği flavonoidler, terpenoidler, lignanlar, sülfidler, polifenolikler, karotenoidler, coumarinler, saponinler, bitkisel steroller, curcuminler, fitatlar sayesinde fitokimyasal aktiviteye sahiptirler. Bu fitokimyasallar nitrozasyonu ve DNA formasyonunu inhibe ederek ya da glutatyon transferaz gibi protektif enzim sistemlerinin aktivitelerini stimüle ederek etki göstermektedirler.

Birçok bitki içerdiği antioksidant komponentler sayesinde kronik hastalıklarda üstün koruma sağlamaktadırlar. Bu komponentler LDL kolesterolü oksidasyonununda lipoksigenaz ve siklooksijenaz enzimlerinin inhibisyonunu ve lipit peroksidasyonunu antitümöral ve antiviral etkileri sayesinde önlerler. Elzem yağlarda mevolanat sentezininin, kolesterol sentezininin ve tümör büyüme faktörününün baskılanmasını sağladıklarından genellikle şifalı bitki, baharat ve bitkisel çay olarak kullanılmaktadırlar.

Kabuklu Yemişler

Kabuklu yemişler uygun yağ asidi profiline ve besin öğesi kompozisyonuna sahip oldukları için kalp sağlığı diyetlerinde yararlı rolleri olduğu değerlendirilmektedir. Kabuklu yemişler doymuş yağ asitleri düşük, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri yüksek besinlerdir. Yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan deliller kabuklu yemişlerdeki diğer biyoaktif moleküllerin kalbi koruyucu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Kabuklu yemişler bitkisel protein, diyet posası, bakır ve magnezyum gibi mikro besin öğeleri, bitkisel steroller ve fitokimyasallar içermektedirler.

Beslenme epidemiyolojisinde 5 yıllık kabuklu yemiş tüketiminin istemik kalp hastalığına karşı birden çok beklenmedik ve yeni bulunmuş koruma sağladığı görülmektedir. Kabuklu yemiş tüketim sıklığı ve miktarının vejeteryan toplumlarda vejeteryan olmayan toplumlardan daha fazla olduğu belgelenmiştir. Kabuklu yemişler Akdeniz ve Asya diyetleri gibi diğer bitki-temelli diyetlerin önemli bir kısmını oluştururlar. Kaliforniya’daki Seventh-day Adventistlerinde yapılan geniş epidemiyolojik çalışmalardan beklenen, kabuklu yemiş tüketim sıklığının artmasıyla kalp krizi riski ve istemik kalp hastalığından ölümün azalmasının birbiriyle ilişkili olduğunun bulunmasıydı. Iowa Kadınlarının Sağlık Çalışması kabuklu yemiş tüketimiyle istemik kalp hastalığı riskinin azalması arasındaki ilişkiyi belgelemiştir. Erkeklerde, kadınlarda ve yaşlılarda kabuklu yemişlerin istemik kalp hastalığından koruyucu etkileri vardır.

Kabuklu yemişlerin vejeteryanlar ve vejeteryan olmayanlarda benzer etkiler göstermesi önemli bulunmaktadır.

Siyahlar, beyazlar ve yaşlılar gibi birkaç toplum grubunda fındık tüketim sıklığının artmasıyla bütün ölüm nedenlerinin azaldığı görülmüştür. Bu da gösteriyor ki; kabuklu yemiş tüketimi yalnızca istemik kalp hastalığına karşı koruma sağlamamakta, ayrıca yaşam süresini de uzatmaktadır.
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Mehmet Erdoğanmerhabalar ben sürekli hasta oluyorum ağzında aftlar nezle grip burun akınısı iltihaplanlamar oluşuyor bağışıklık sistemimi çok düşük bunun için ne önerirsiniz
 • Diğer Makaleler
 • Adet Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Adet Söktürücü Bitkisel
 • Aft İçin Bitkisel Tedavi
 • Ağız İçi Yaraları Bitkisel Tedavi
 • Ağrılara Bitkisel Çözüm
 • Akciğer Kanserinin Bitkisel Tedavisi
 • Akıntıya Bitkisel Çözüm
 • Akne Bitkisel Tedavi
 • Akne İçin Bitkisel Tedavi
 • Akne Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Akne Tedavisi Bitkisel
 • Akne Tedavisinde Bitkisel Çözüm
 • Aknelere Bitkisel Çözüm
 • Akneye Bitkisel Çözüm
 • Aksu Vital Doğal Ürünler
 • Alerji İçin Bitkisel Tedavi
 • Alternatif Tıp
 • Alternatif Tıp Tedavi
 • Altını Islatma Bitkisel Tedavi
 • Ani İşitme Kaybına Bitkisel Çözüm
 • Anksiyete Bitkisel Tedavi
 • Antikolinerjik İlaçlar
 • Antiviral İlaçlar
 • Aşırı Terlemeye Bitkisel Çözüm
 • Astım İçin Bitkisel Tedavi
 • Atopik Dermatit Bitkisel Tedavi
 • Awe Cemre Bitkisel Ürünler
 • Ayak Kaşıntısına Bitkisel Çözüm
 • Ayak Mantara Bitkisel Çözüm
 • Ayak Mantarı Tedavisi Bitkisel
 • Ayak Tırnak Mantarına Bitkisel Çözüm
 • Bacak Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Bacak Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Bahar Alerjisi Bitkisel Tedavi
 • Baş Ağrısı Bitkisel Çözüm
 • Baş Ağrısı İçin Bitkisel Çözüm
 • Baş Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Basur Bitkisel Tedavi İbrahim Saraçoğlu
 • Basur İçin Bitkisel İlaçlar
 • Basur İçin Bitkisel Tedavi
 • Basurun Bitkisel Tedavisi
 • Batık Kıllara Bitkisel Çözüm
 • Bebeklerde Bronşit Bitkisel Tedavi
 • Bel Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Bel Ağrısı Bitkisel Çözüm
 • Bel Ağrısı Bitkisel Tedav
 • Bel Ağrısı Bitkisel Tedavi
 • Bel Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Bel Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Beta Mikrobu
 • Beyaz Saçlar İçin Bitkisel Çözüm
 • Beyaz Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Beyaz Saçlara Bitkisel Çözümler
 • Beyazlayan Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Bit İçin Bitkisel Çözüm
 • Bit Tedavisinde Bitkisel Çözüm
 • Bitki Banyoları
 • Bitki Çayları
 • Bitki Ürünleri
 • Bitki Zayıflama
 • Bitkilerde Kimyasal Bileşimler
 • Bitkisel
 • Bitkisel Adet Söktürücü
 • Bitkisel Adet Söktürücüler
 • Bitkisel Ağrı Kesici
 • Bitkisel Ağrı Kesiciler
 • Bitkisel Akne Tedavi
 • Bitkisel Antidepresanlar
 • Bitkisel Astım Tedavisi
 • Bitkisel Bakım
 • Bitkisel Bakım Ürünleri
 • Bitkisel Besinler
 • Bitkisel Besinler Nelerdir
 • Bitkisel Çay Çeşitleri
 • Bitkisel Cilt Bakım Ürünleri
 • Bitkisel Cilt Bakımı Ürünleri
 • Bitkisel Cilt Maskeleri
 • Bitkisel Cilt Ürünleri
 • Bitkisel Derman
 • Bitkisel Deterjan
 • Bitkisel Diş Beyazlatma Yöntemleri
 • Bitkisel Diş Eti Tedavisi
 • Bitkisel Doktorlar
 • Bitkisel Eczaneler
 • Bitkisel Gıda Takviyesi
 • Bitkisel Gıdalar Nelerdir
 • Bitkisel Göğüz Büyütme
 • Bitkisel Göz Çevresi Bakımı
 • Bitkisel Güneş Koruyucu
 • Bitkisel Güzellik Sırları
 • Bitkisel Hemoroid İlaçları
 • Bitkisel İlaç Firmaları
 • Bitkisel İlaç Tedavisi
 • Bitkisel İlaçlar Firmaları
 • Bitkisel İlaçlar Şirketleri
 • Bitkisel İlaçların Kullanılış Biçimler
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Kozmetik
 • Bitkisel Kozmetik Ürünler
 • Bitkisel Kozmetik Ürünleri
 • Bitkisel Leke Tedavisi
 • Bitkisel Macun
 • Bitkisel Masaj Yağları
 • Bitkisel Migren Tedavisi
 • Bitkisel Miyom Tedavisi
 • Bitkisel Öksürük Tedavisi
 • Bitkisel Performans Arttırıcı
 • Bitkisel Reçeteler
 • Bitkisel Romatizma İlaçları
 • Bitkisel Sabunlar Ve Faydaları
 • Bitkisel Sabunların Faydaları
 • Bitkisel Saç Açıcılar
 • Bitkisel Saç Bakım
 • Bitkisel Saç Bakım Maskeleri
 • Bitkisel Saç Bakım Ürünleri
 • Bitkisel Saç Bakımı Nasıl Yapılır
 • Bitkisel Sağlık Ürünleri
 • Bitkisel Satış
 • Bitkisel Sedef Tedavisi
 • Bitkisel Selülit Kremi
 • Bitkisel Selülit Tedavisi
 • Bitkisel Selülit Tedavisi
 • Bitkisel Şifalı Otlar
 • Bitkisel Siğil Tedavisi
 • Bitkisel Sivilce Maskeleri
 • Bitkisel Sivilce Tedavisi
 • Bitkisel Sular
 • Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Tedavi (Phytotherapy)
 • Bitkisel Tedavi Basur
 • Bitkisel Tedavi Doktorları
 • Bitkisel Tedavi Uzmanları
 • Bitkisel Tedavi Yöntemleri
 • Bitkisel Tedavi Yöntemleri
 • Bitkisel Tedavide Problemler
 • Bitkisel Tüy Azaltıcı
 • Bitkisel Tüy Dökücü Krem
 • Bitkisel Tüy Dökücüler
 • Bitkisel Ürünler
 • Bitkisel Urunler
 • Bitkisel Ürünler Nelerdir
 • Bitkisel Varis Tedavileri
 • Bitkisel Varis Tedavisi
 • Bitkisel Yağ Fiyatları
 • Bitkisel Yağlar Cilt Bakımı
 • Bitkisel Yağlar Nelerdir
 • Bitkisel Yağlarla Cilt Bakımı
 • Bitkisel Yüz Temizleme
 • Bitkisel Zayıflama Ürünleri
 • Bitkiselmucizeler
 • Boğaz Gıcıklanmasına Bitkisel Çözüm
 • Boğaz İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Boğaz İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Boğaz Kuruluğuna Bitkisel Çözüm
 • Boğaz Yanmasına Bitkisel Çözüm
 • Boyun Düzleşmesi Bitkisel Tedavi
 • Boyun Fıtığında Bitkisel Tedavi
 • Boyun Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Bronşiolit Bitkisel Tedavi
 • Burun Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
 • Çatlak Giderici Bitkisel Yağlar
 • Çatlak Önleyici Bitkisel Yağlar
 • Çatlaklar İçin Bitkisel Çözüm
 • Çatlaklara Bitkisel Çözüm
 • Cemre Bitkisel Ürünler
 • Cemre Doğal Ürünler
 • Çillere Bitkisel Çözüm
 • Cilt Bakımı Ürünleri
 • Cilt Beyazlatmak İçin Bitkisel Çözüm
 • Cilt İçin Bitkisel Yağlar
 • Cilt Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözümler
 • Cilt Kuruluğuna Bitkisel Çözüm
 • Cilt Lekeleri
 • Cilt Lekeleri İçin Bitkisel Çözüm
 • Cilt Lekeleri İçin Bitkisel Çözümler
 • Cilt Lekeleri İçin Bitkisel Yağlar
 • Cilt Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Cilt Lekelerine Bitkisel Tedavi
 • Cilt Maskeleri
 • Cilt Maskesi
 • Ciltteki Lekeler İçin Bitkisel Çözüm
 • Depresyon Bitkisel Çözüm
 • Depresyona Bitkisel Çözüm
 • Dezenfektanlar
 • Dikkat Dağınıklığına Bitkisel Çözüm
 • Dikkat Eksikliği Bitkisel Tedavi
 • Dikkat Eksikliğinin Bitkisel Tedavisi
 • Diş Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Diş Beyazlatmak İçin Bitkisel Çözümler
 • Diş Eti Çekilmesinde Bitkisel Tedavi
 • Diş Eti Hastalıkları Bitkisel Tedavi
 • Diş Eti Hastalıklarına Bitkisel Çözüm
 • Diş Eti İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Diş Etş İltihabı Bitkisel Çözüm
 • Diş İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Diz Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Diz Ağrısı İçin Bitkisel Çözüm
 • Diz Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Diz Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Dizde Kireçlenme Bitkisel Tedavi
 • Doğal Bakım Ürünleri
 • Doğal Bitkisel Ürünler
 • Doğal Bitkisel Yağlar
 • Doğal Cilt Bakım Ürünleri
 • Doğal Cilt Bakımı Ürünleri
 • Doğal Güzellik Ürünleri
 • Doğal Kozmetik Ürünler
 • Doğal Kozmetik Ürünleri
 • Doğal Sağlık Ürünleri
 • Doğal Tedavi
 • Doğal Ürün
 • Doğal Ürünler
 • Doğal Ürünler Nelerdir
 • Doğal Ve Sağlıklı Ürünler Nelerdir
 • Doğal Zayıflama Ürünleri
 • Doğum Çatlaklarına Bitkisel Çözüm
 • Doğum Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Doğum Sonrası Çatlaklar İçin Bitkisel Çözüm
 • Doğum Sonrası Çatlaklara Bitkisel Çözüm
 • Dökülen Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Dudak Dolgunlaştırıcı Bitkisel
 • Eklem Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Eklem Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Eklem Romatizması Bitkisel Tedavi
 • El Terlemesi Bitkisel Çözüm
 • El Terlemesine Bitkisel Çözüm
 • El Ve Ayak Terlemesine Bitkisel Çözüm
 • Epilepsi Bitkisel Tedavi
 • Epilepsiye Bitkisel Çözüm
 • Epimedium Bitkisel Karışımlı Macun
 • Epimedyumlu Bitkisel Macun
 • Ereksiyonun Bitkisel Tedavisi
 • Erkek Kısırlığında Bitkisel Tedavi
 • Et Benleri Bitkisel Tedavi
 • Et Benlerine Bitkisel Çözüm
 • Et Benlerine Karşı Bitkisel Çözüm
 • Ev Deodorantları
 • Evde Cilt Bakımı
 • Faranjit İçin Bitkisel Tedavi
 • Fistülün Bitkisel Tedavisi
 • Gastrite Bitkisel Çözüm
 • Genital Herpes Bitkisel Tedavi
 • Genital Siğil Bitkisel Tedavi
 • Geniz Tıkanıklığına Bitkisel Çözüm
 • Gnc Bitkisel Ürünler
 • Göbek Eritmek İçin Bitkisel Çözüm
 • Göğüz Büyütme Bitkisel
 • Göz Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Kırışıklıklarına Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Morlukları Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Morlukları İçin Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Morlukları Tedavisi Bitkisel
 • Göz Altı Morluklarına Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Torbalarına Bitkisel Çözüm
 • Göz Bitkisel Tedavi
 • Göz Çevresi Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözüm
 • Göz Kapağı Sarkmasına Bitkisel Çözüm
 • Göz Kuruluğu Bitkisel Tedavi
 • Göz Tansiyonu Bitkisel Tedavi
 • Gözaltı Çizgilerine Bitkisel Çözüm
 • Gözaltı Morlukları İçin Bitkisel Çözüm
 • Gözaltı Morluklarına Bitkisel Çözüm
 • Gripte Bitkisel Tedavi
 • Gülük Kullanımda Şifalı Bitkiler
 • Güneş Lekeleri Bitkisel Çözüm
 • Güneş Lekeleri İçin Bitkisel Çözüm
 • Güneş Lekelerine Bitkisel Çözümler
 • Güneş Lekelerinin Bitkisel Tedavisi
 • Güneş Lekesi Bitkisel Tedavi
 • Güneş Lekesine Bitkisel Çözüm
 • Gut Hastalığı Bitkisel Tedavi
 • Güzellik Bakım Ürünleri
 • Hamilelik Çatlaklarına Bitkisel Çözüm
 • Haşere Kovucular
 • Haşimato Bitkisel Tedavi
 • Helicobacter Pylori Bitkisel Tedavi
 • Helikobakteri Bitkisel Tedavi
 • Hemoroid Bitkisel İlaç
 • Hemoroid Bitkisel İlaçları
 • Hemoroid Bitkisel Tedavi İbrahim Saraçoğlu
 • Hepatit B Bitkisel Tedavi
 • Hepatit B Bitkisel Tedavisi
 • Herbalist Leyla Çabuktan Bitkisel Tedavi
 • Hiper Tansiyona Bitkisel Çözüm
 • Hipertansiyon Bitkisel Tedavi
 • Hipertiroidi Bitkisel Tedavi
 • Hipetiroid Bitkisel Tedavi
 • Hipetiroid Bitkisel Tedavi
 • Hipotiroid Bitkisel Tedavi
 • Hipotiroidi Bitkisel Tedavi
 • Horlamanın Bitkisel Tedavisi
 • Horlamanın Bitkisel Tedavisi
 • Horlamaya Bitkisel Çözüm
 • Hpv Bitkisel Çözüm
 • İbrahim Saraçoğlu Basur Bitkisel Tedavi
 • İbrahim Saraçoğlu Sinüzit Bitkisel Tedavi
 • İdrar Kaçırma Bitkisel Tedavi
 • İdrar Söktürücü İlaçlar
 • İdrar Yolları Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel

  Besinler

  Nelerdir