Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Bitkisel Besinler Nelerdir
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın
Bitkisel Besinler Nelerdir,bitkisel gıdalar yani besinler hakkında bilgiler aşağıdaki makalede yer almaktadır.Bitkisel besinler nelerdir bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki makaleye göz atmanızı öneririz.

Bitkisel Besinler;

Tam Tahıllar


Büyük tahıl taneleri buğday, pirinç ve mısırı kapsarken küçük tahıl taneleri yulaf, çavdar, arpa, sorgum ve darıyı kapsamaktadır.

Tahıl taneleri endosperm, germ ve kepekten oluşmaktadır. İşlenmiş tahıl tanesi %80 endoSperm içerirken germ ve kepek bileşenlerinin oranları tahıllar arasında farklılıklar göstermektedir. Pirinç istisnai bir tahıldır. Tahıllar yüksek posa, düşük yağ, ~%10-15 protein ve çok fazla nişasta içermektedirler, yoğun vitamin (özellikle B vitaminleri) ve iyi mineral kaynağıdırlar, özellikle iz elementler içermektedirler.

Öğütme işleminde kepek ve germ nişastalı endospermden ayrılmaktadır ve son öğütmede undan da ayrılmaktadır. Besin öğeleri ve fitokimyasallar tahılın her tarafına düzgünce dağılmadığından tohumun en dış kısmındaki en yüksek konsantrasyonlardaki besin içeriği rafinasyon sonucunda azalmaktadır.

Tam tahıl tanelerinin tüketimi kronik hastalıkları önlediği için diyette bulunmaları önerilmektedir. Tam tahıl tanelerinin kanserlere özellikle de mide ve kolon kanseri gibi gastrointestinal kanserlere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olduğu teorisi epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmiştir. Tam tahıl taneleri koruyucu bileşikler kapsayabilmektedir; posa, dirençli nişasta ve oligosakkaritler gibi bileşikler barsak çevresini etkilemektedirler.

Tam tahılların bileşimi zengindir; iz elementler, fenolik bileşikler ve fitoöstrojenler gibi bileşiklerden dolayı potansiyel hormonal etkileriyle antioksidant fonksiyonları vardır. Tam tahıllar karsinojenleri bağlayıcı, glisemik yanıt gücünü azaltıcı etkileri ve diğer potansiyel mekânizmalarıyla hastalıklara karşı koruyucu olabilmektedirler.

Kurubaklagiller ve Soya Fasulyesi

Kurubaklagiller dünyadaki tüm geleneksel diyetlerde önemli bir rol oynamaktadırlar. Buna rağmen batı ülkelerinde fitokimyasalların, çeşitli besin öğelerinin, posanın ve protein iyi bir kaynağı olmasına ve yağ içeriğinin düşük olmasına rağmen fasulyenin diyette önemli bir rolü yoktur.

Kuru fasulye ve soya fasulyeleri besin öğeleri ve posadan zengindirler ve yüksek kalitede protein kaynağıdırlar. Kuru fasulye ve soya fasulyesi alımlarının koruyucu ve tedavi edici etkileri belgelenmiştir. Çalışmalar kuru fasulye alımının serum Kolesterol konsantrasyonunu azalttığını, diyabeti bir çok açıdan düzelttiğini ve metabolik fayda sağladığını bunun da kilo kontrolüne yardımcı olduğunu göstermişlerdir.

Bitki temelli diyetleri daha çok kuru fasulye ve soyaya doğru kaydırmak kronik hastalıkları tedavi etmede ve önlemede etkili olabilmektedir.

Soya ve Soya Ürünlerinin Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Soya, son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, iyi bir bitkisel protein kaynağı olması ve düşük yağ içermesi nedeniyle başta çocuk mamaları olmak üzere birçok üründe; unlar, konsantreler, izolatlar, tofu, et ve süt ürünleri, balık ürünleri, makarna, bisküvi, şekerleme, çeşitli sosların yapımında kullanım alanı bulmuştur.

Soya fasulyesi kurubaklagiller arasında eşsiz bir yere sahiptir çünkü pek çok biyolojik fonksiyonları olan isoflavon, genistein ve diadzeinin konsantre kaynaklarıdır. İsoflavonlar östrojenik özelliğe sahiptir ve isoflavon genisteinin büyük transdüksiyonunu etkilemektedir.

Soya Fasulyesi ve Sağlık

Bileşimi itibariyle üstün özelliklere sahip olan soya fasulyesinin diyette yer alması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasında yararlı görülmektedir. Soya fasulyesi tüketiminin artmasında, yüksek besin değerinin yanı sıra sağlık üzerinde de önemli rol oynamasının etkisi büyüktür. Yapılan pek çok klinik çalışmada, soya ürünlerinin kalp hastalıkları, obezite, kanser, diyabet, böbrek hastalıkları ve osteoporozisin önlenmesinde ve menopozal semptomları azaltmada olumlu etkiler gösterdiği saptanmıştır. Zengin bir bitkisel protein kaynağı olan soya, düşük yağ oranı ve çoklu doymamış yağ asitleri ile hipokolesterolemik etkiye sahiptir. Ayrıca vücut çalışmaları için elzem bazı vitamin ve mineralleri yüksek oranlarda içermektedir.

Soya fasulyesinde besleyici özelliklerin yanı sıra bazı antinütrisyonel faktörler de belirlenmiştir. Uygun teknolojik proseslerle ortadan kaldırılabilen bu faktörlerin en önemlileri; fitik asit, fenolik gruplar, proteaz inhibitörleri, lektinler, guatrojenler, saponinler, antivitaminler ve allerjenlerdir. Ayrıca soya ürünlerinde bulunan ACE(angiotensin l-converting enzyme)’nin, vücutta kan basıncının düzenlenmesinde ve tuz-su dengesinin sağlanmasında rol oynadığı rapor edilmiştir.

Soya yiyecekleri ve isoflavonlar osteoporozis ve kanserin tedavi edilmesi ve önlenmesindeki rolleri bakımından önemli bulunmuşlardır. Son deneysel veriler soyanın koruyucu etkisini açıklamakta yetersizdir ancak, toplumların soya tüketiminin artmasıyla bazı kanser prevelansları düşmüştür. Asya ülkelerinde meme kanserinden ölüm oranları düşüktür ve bunun isoflavonların antiöstrojenik etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Soya yiyeceklerinin alımı meme kanseri riskini azaltmaktadır. Özellikle postmenopozal meme kanseri için varolan epidemiyolojik veriler sınırlıdır ve bu hipotezi zayıf bir şekilde desteklemektedirler. Bu verilere göre soya ve isoflavonlar Prostat kanseri riskini azaltacağı için önerilmektedirler. Soya fasulyesi isoflavonları ve sentezlenen isoflavonlardan ipriflavonun zayıf östrojenik etkileri ve kimyasal yapıları benzerdir.

Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun arttığı gösterilmiştir. Soya veya isoflavonların osteoporozis riskini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Kemirgen hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bu hipotezi desteklemektedir.

Soyada bulunan öğelerin böbrek fonksiyonları üzerine yararlı etkileri olmakla beraber bu etkiler tam olarak anlaşılamamıştır.

Soya proteinlerinin, süt proteinlerinin yerine kullanılabilmesi önemli bir özelliktir. Hayvansal proteine allerjisi olan çocuklarda soya proteinleri alternatif olarak kullanılabilmektedir. Ancak çocuklarda bazı allerjik reaksiyonların soya bazlı ürünler yenildiğinde de görüldüğü saptanmıştır. İyi işlenmiş soya ürünlerinin süt ürünleri yerine kullanılabileceği, yine uzun süreli diyetlerde büyümeye etkili olduğu ve süt ile aynı sonucu verdiği çeşitli araştırmalar sonucunda belirtilmiştir. Soyanın süte göre daha az allerjik reaksiyonlara neden olduğu ve laktoz intoleransı olan bebeklerde soya bazlı bebek mamalarının kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Sebzeler ve Meyveler

Sebze ve meyvelerin alımının artmasıyla kronik hastalık riskinin azaldığı epidemiyolojik verilerle desteklenmektedir. Sebze ve meyve tüketiminin kronik hastalıkların başlamasını önlemesinin veya yavaşlatmasının birkaç biyolojik makul nedeni vardır.

Sebze ve meyveler çeşitli besin öğelerinin zengin kaynaklarıdır; vitaminler, iz elementler, diyet posası ve çok çeşitli diğer biyolojik aktif bileşikleri içermektedirler. Bunlar fitokimyasal tamamlayıcılardır ve etki mekanizmaları üst üste binmektedir; detoksifikasyon enzimleri modülasyonu, immün sistemi uyarma, platelet agregasyonunu azaltma, kolesterol sentez modülasyonu, steroid hormon konsantrasyonu ve hormon metabolizması modülasyonu, kan basıncını azaltma ve antioksidan, antibakteriyal ve antiviral etkileri bulunmaktadır.

İnsanlarda yapılan deneysel diyet çalışmaları sebze, meyve ve diğer öğelerin bazı potansiyel hastalıkları önleyici mekanizmalarını açıklamaktadır.

Şifalı Bitkiler

Bitkiler yıllardır besin ve ilaç olarak kullanılmaktadırlar. Bitkiler hipolipidemik, antitümoral, antiplatelet, immün sistemi baskılayıcı, kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda kullanılmaları açısından önemlidirler. Birçok bitki içerdiği flavonoidler, terpenoidler, lignanlar, sülfidler, polifenolikler, karotenoidler, coumarinler, saponinler, bitkisel steroller, curcuminler, fitatlar sayesinde fitokimyasal aktiviteye sahiptirler. Bu fitokimyasallar nitrozasyonu ve DNA formasyonunu inhibe ederek ya da glutatyon transferaz gibi protektif enzim sistemlerinin aktivitelerini stimüle ederek etki göstermektedirler.

Birçok bitki içerdiği antioksidant komponentler sayesinde kronik hastalıklarda üstün koruma sağlamaktadırlar. Bu komponentler LDL kolesterolü oksidasyonununda lipoksigenaz ve siklooksijenaz enzimlerinin inhibisyonunu ve lipit peroksidasyonunu antitümöral ve antiviral etkileri sayesinde önlerler. Elzem yağlarda mevolanat sentezininin, kolesterol sentezininin ve tümör büyüme faktörününün baskılanmasını sağladıklarından genellikle şifalı bitki, baharat ve bitkisel çay olarak kullanılmaktadırlar.

Kabuklu Yemişler

Kabuklu yemişler uygun yağ asidi profiline ve besin öğesi kompozisyonuna sahip oldukları için kalp sağlığı diyetlerinde yararlı rolleri olduğu değerlendirilmektedir. Kabuklu yemişler doymuş yağ asitleri düşük, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri yüksek besinlerdir. Yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan deliller kabuklu yemişlerdeki diğer biyoaktif moleküllerin kalbi koruyucu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Kabuklu yemişler bitkisel protein, diyet posası, bakır ve magnezyum gibi mikro besin öğeleri, bitkisel steroller ve fitokimyasallar içermektedirler.

Beslenme epidemiyolojisinde 5 yıllık kabuklu yemiş tüketiminin istemik kalp hastalığına karşı birden çok beklenmedik ve yeni bulunmuş koruma sağladığı görülmektedir. Kabuklu yemiş tüketim sıklığı ve miktarının vejeteryan toplumlarda vejeteryan olmayan toplumlardan daha fazla olduğu belgelenmiştir. Kabuklu yemişler Akdeniz ve Asya diyetleri gibi diğer bitki-temelli diyetlerin önemli bir kısmını oluştururlar. Kaliforniya’daki Seventh-day Adventistlerinde yapılan geniş epidemiyolojik çalışmalardan beklenen, kabuklu yemiş tüketim sıklığının artmasıyla kalp krizi riski ve istemik kalp hastalığından ölümün azalmasının birbiriyle ilişkili olduğunun bulunmasıydı. Iowa Kadınlarının Sağlık Çalışması kabuklu yemiş tüketimiyle istemik kalp hastalığı riskinin azalması arasındaki ilişkiyi belgelemiştir. Erkeklerde, kadınlarda ve yaşlılarda kabuklu yemişlerin istemik kalp hastalığından koruyucu etkileri vardır.

Kabuklu yemişlerin vejeteryanlar ve vejeteryan olmayanlarda benzer etkiler göstermesi önemli bulunmaktadır.

Siyahlar, beyazlar ve yaşlılar gibi birkaç toplum grubunda fındık tüketim sıklığının artmasıyla bütün ölüm nedenlerinin azaldığı görülmüştür. Bu da gösteriyor ki; kabuklu yemiş tüketimi yalnızca istemik kalp hastalığına karşı koruma sağlamamakta, ayrıca yaşam süresini de uzatmaktadır.
Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Mehmet Erdoğanmerhabalar ben sürekli hasta oluyorum ağzında aftlar nezle grip burun akınısı iltihaplanlamar oluşuyor bağışıklık sistemimi çok düşük bunun için ne önerirsiniz
 • Diğer Makaleler
 • İdrarda Yanma Bitkisel Tedavi
 • Kas Yırtılması Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Besinler Nelerdir
 • Bitkisel Siğil Tedavisi
 • Kulak İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Sarılık Bitkisel Tedavi
 • Makat Çatlağı Bitkisel Tedavi
 • Göz Altı Torbalarına Bitkisel Çözüm
 • Horlamaya Bitkisel Çözüm
 • Göz Çevresi Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözüm
 • Kaş Dökülmesine Bitkisel Çözüm
 • Bacak Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Antikolinerjik İlaçlar
 • Diş Eti Çekilmesinde Bitkisel Tedavi
 • Boğaz İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Ayak Kaşıntısına Bitkisel Çözüm
 • Boyun Düzleşmesi Bitkisel Tedavi
 • Helikobakteri Bitkisel Tedavi
 • Sivilce Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Bel Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Kırışıklıklarına Bitkisel Çözüm
 • Saç Dökülmesine Bitkisel Yağlar
 • İdrar Yolu İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Göz Kuruluğu Bitkisel Tedavi
 • Bel Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Cemre Bitkisel Ürünler
 • Göz Altı Morlukları Bitkisel Çözüm
 • Ter Kokusuna Bitkisel Çözüm
 • Çillere Bitkisel Çözüm
 • Rahim İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Göz Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Kuru Ve Yıpranmış Saçlara Bitkisel Bakım
 • Bebeklerde Bronşit Bitkisel Tedavi
 • İbrahim Saraçoğlu Basur Bitkisel Tedavi
 • Helicobacter Pylori Bitkisel Tedavi
 • Anksiyete Bitkisel Tedavi
 • Kalça Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
 • Göz Altı Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözüm
 • İdrar Yolu İltihabına Bitkisel Çözüm
 • Kılcal Damar Tedavisi Bitkisel
 • Kas Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Yüksek Tansiyon Bitkisel Tedavi
 • Eklem Romatizması Bitkisel Tedavi
 • Gut Hastalığı Bitkisel Tedavi
 • Hipertiroidi Bitkisel Tedavi
 • Kırışıklık Giderici Bitkisel Yağlar
 • Topuk Çatlaklarına Bitkisel Çözüm
 • Saç Yağlanmasına Bitkisel Çözüm
 • Dökülen Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Çatlak Giderici Bitkisel Yağlar
 • Bel Ağrısı Bitkisel Tedav
 • Yüzdeki Yara İzlerine Bitkisel Çözüm
 • Epilepsiye Bitkisel Çözüm
 • Bit Tedavisinde Bitkisel Çözüm
 • Et Benleri Bitkisel Tedavi
 • Haşimato Bitkisel Tedavi
 • Pankreas Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Eczaneler
 • Bitkisel Yağ Fiyatları
 • Basur Bitkisel Tedavi İbrahim Saraçoğlu
 • Venöz Yetmezlik Bitkisel Tedavi
 • İdrar Yolları Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Orta Kulak İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Hepatit B Bitkisel Tedavisi
 • İnceltici Bitkisel Yağlar
 • Genital Siğil Bitkisel Tedavi
 • Burun Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
 • El Ve Ayak Terlemesine Bitkisel Çözüm
 • Eklem Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Vücut Sıkılaştırıcı Bitkisel Yağlar
 • Diş Eti Hastalıklarına Bitkisel Çözüm
 • Yüz Kızarıklığına Bitkisel Çözüm
 • Horlamanın Bitkisel Tedavisi
 • Cilt Kırışıklıkları İçin Bitkisel Çözümler
 • Akne Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Tedavi Yöntemleri
 • Kulak Tıkanması Bitkisel Çözüm
 • Yüzdeki Kızarıklıklar İçin Bitkisel Çözüm
 • Yüz Kuruluğuna Bitkisel Çözüm
 • Geniz Tıkanıklığına Bitkisel Çözüm
 • Tiroid Bezi Bitkisel Tedavi
 • Doğal Zayıflama Ürünleri
 • Bitkisel Kozmetik Ürünleri
 • Doğal Bitkisel Yağlar
 • Saç Dökülmesine Bitkisel Çözüm
 • Göğüz Büyütme Bitkisel
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi
 • Beyazlayan Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Beyaz Saçlara Bitkisel Çözüm
 • Varis İçin Bitkisel Çözüm
 • Safra Kesesi Bitkisel Çözüm
 • Beyaz Saçlara Bitkisel Çözümler
 • Tüy Azaltıcı Bitkisel Çözümler
 • Topuk Dikenine Bitkisel Çözüm
 • Kaşıntıya Bitkisel Çözüm
 • Diz Ağrılarına Bitkisel Çözüm
 • Selülit Bitkisel Çözüm
 • Uykusuzluk İçin Bitkisel Çözüm
 • Menisküs Tedavisi Bitkisel
 • Saçkıran Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Selülit Tedavisi
 • Saçkıran Bitkisel Tedavisi
 • Bitkisel Yağlar Nelerdir
 • Yüz Felci Bitkisel Tedavi
 • Akne Tedavisinde Bitkisel Çözüm
 • Dikkat Eksikliğinin Bitkisel Tedavisi
 • Nefes Darlığına Bitkisel Çözüm
 • Çatlak Önleyici Bitkisel Yağlar
 • Ağız İçi Yaraları Bitkisel Tedavi
 • Dikkat Dağınıklığına Bitkisel Çözüm
 • Eklem Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Cilt Kuruluğuna Bitkisel Çözüm
 • Güneş Lekesi Bitkisel Tedavi
 • Gnc Bitkisel Ürünler
 • İltihaplı Eklem Romatizması Bitkisel Tedavi
 • Evde Cilt Bakımı
 • Alternatif Tıp Tedavi
 • Kortizon İçeren İlaçlar
 • Yüz Kızarmasına Bitkisel Çözüm
 • Bel Ağrısı Bitkisel Çözüm
 • Boğaz Kuruluğuna Bitkisel Çözüm
 • Boğaz Yanmasına Bitkisel Çözüm
 • Boğaz Gıcıklanmasına Bitkisel Çözüm
 • Yüzdeki Sarkmalara Bitkisel Çözüm
 • Ani İşitme Kaybına Bitkisel Çözüm
 • Orta Kulak İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Varis İçin Bitkisel Tedavi
 • İdrar Yolları İltihabı Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Kozmetik
 • Alerji İçin Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Ağrı Kesici
 • Reflü İçin Bitkisel Tedavi
 • Hipotiroidi Bitkisel Tedavi
 • Boyun Kireçlenmesi Bitkisel Tedavi
 • Bronşiolit Bitkisel Tedavi
 • Faranjit İçin Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel
 • Şifalı Bitkiler
 • Bitkisel Tedavi
 • Cilt Bakımı Ürünleri
 • Bitkisel Ürünler
 • Doğal Tedavi
 • Doğal Ürünler
 • Doğal Ürün
 • Organik Ürünler
 • Bitki Zayıflama
 • Zayıflama Ürünleri
 • Bitki Ürünleri
 • Tüy Dökücü Bitkisel Ürünler
 • Kibarlı Bitkisel Ürünleri
 • Kibarlı Bitkisel Ürünler
 • Zayıflama Bitki Çayı
 • Kilo Aldırıcı Bitkisel Ürünler
 • Doğal Bakım Ürünleri
 • Bitkisel Bakım Ürünleri
 • Kilo Aldırıcı Ürünler
 • Şifalı Ürünler
 • Şifalı İlaçlar
 • Aksu Vital Doğal Ürünler
 • Bitkisel Sular
 • Şifalı Bitkiler Yağlar
 • Bitkisel Zayıflama Ürünleri
 • Bitkisel Sağlık Ürünleri
 • Doğal Bitkisel Ürünler
 • Bitkisel Kozmetik Ürünler
 • Doğal Güzellik Ürünleri
 • Güzellik Bakım Ürünleri
 • Nival Bitkisel Ürünler
 • Doğal Kozmetik Ürünler
 • Zayıflama Bitkisel Çözüm
 • Doğal Cilt Bakımı Ürünleri
 • Bitkisel Cilt Ürünleri
 • Sağlıklı Zayıflama Ürünleri
 • Şifalı Bitkisel Ürünler
 • Bitkisel Cilt Bakım Ürünleri
 • Bitkisel Cilt Bakımı Ürünleri
 • Doğal Kozmetik Ürünleri
 • Bitkisel Masaj Yağları
 • Doğal Ürünler Nelerdir
 • Bitkisel Yağlar Cilt Bakımı
 • Bitkisel Ürünler Nelerdir
 • Cemre Doğal Ürünler
 • Awe Cemre Bitkisel Ürünler
 • Kibarlı Bitki Ürünleri
 • Mecitefendi Bitkisel Ürünler
 • Doğal Ve Sağlıklı Ürünler Nelerdir
 • Kilo Aldırıcı Doğal Ürünler
 • Bitkisel Urunler
 • Saç Dökülmesine Bitkisel Çözümler
 • Saç Dökülmesi Bitkisel
 • Saç Dökülmesine Bitkisel Çözümler
 • Saç Dökülmelerine Bitkisel Çözüm
 • Öksürük İçin Bitkisel Tedavi
 • Lekelere Bitkisel Çözüm
 • Mantara Bitkisel Çözüm
 • Sivilce İçin Bitkisel Çözüm
 • Sivilce Bitkisel Çözüm
 • Sivilce İçin Bitkisel Çözümler
 • Bitkisel Göğüz Büyütme
 • Tüylerden Kurtulmanın Bitkisel Yolları
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Çözüm
 • Çatlaklar İçin Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Saç Bakım
 • Kanser İçin Bitkisel Tedavi
 • Saç Bakımları Bitkisel
 • Kireçlenmeye Bitkisel Çözüm
 • Göz Altı Morluklarına Bitkisel Çözüm
 • Selülit Bitkisel
 • Çatlaklara Bitkisel Çözüm
 • Gözaltı Morluklarına Bitkisel Çözüm
 • Reflü Bitkisel Tedavisi
 • Reflü Tedavisi Bitkisel
 • Reflünün Bitkisel Tedavisi
 • Varisin Bitkisel Tedavisi
 • Kist Bitkisel Tedavi
 • Lekeler İçin Bitkisel Çözüm
 • Variste Bitkisel Tedavi
 • Sivilcelere Bitkisel Çözümler
 • Reflüye Bitkisel Tedavi
 • Basur İçin Bitkisel İlaçlar
 • Kireçlenme Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Varis Tedavileri
 • Güneş Lekelerine Bitkisel Çözümler
 • Bitkisel Varis Tedavisi
 • Topuk Dikeni Bitkisel Tedavi
 • Ayak Mantara Bitkisel Çözüm
 • Kanser Bitkisel Tedavi
 • Güneş Lekesine Bitkisel Çözüm
 • Varis Tedavisi Bitkisel
 • Varislere Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Besinler
 • Varis Bitkisel Tedavi
 • Reflüye Bitkisel Çözüm
 • Topuk Dikeni Bitkisel Tedavisi
 • Varise Bitkisel Çözüm
 • Reflü Bitkisel Çözüm
 • Öksürüğe Bitkisel Çözüm
 • Kıllara Bitkisel Çözüm
 • Kansere Bitkisel Tedavi
 • Kanser Bitkisel Tedavisi
 • Kansere Bitkisel Çözüm
 • Varis Bitkisel Çözüm
 • Miyomun Bitkisel Tedavisi
 • Bitkisel Tedavi Yöntemleri
 • Bitkisel Macun
 • Bitkisel Miyom Tedavisi
 • Miyom Bitkisel Tedavisi
 • Safra Kesesi Bitkisel Tedavi
 • Saç Beyazlamasına Bitkisel Çözüm
 • Baş Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Cilt Lekelerine Bitkisel Çözüm
 • Sivilce İzlerine Bitkisel Çözüm
 • Sivilce İzleri İçin Bitkisel Çözüm
 • Beyaz Saçlar İçin Bitkisel Çözüm
 • Varis İçin Bitkisel Çözümler
 • Bitkisel Diş Eti Tedavisi
 • Saç Dökülmesi İçin Bitkisel Çözümler
 • Siyah Noktalara Bitkisel Çözüm
 • Kireçlenme Tedavisi Bitkisel
 • Tırnak Mantarına Bitkisel Çözüm
 • Romatizma Bitkisel Tedavi
 • Kemik Erimesi Bitkisel
 • Bitkisel Sedef Tedavisi
 • Romatizmaya Bitkisel Çözüm
 • Bitkisel Öksürük Tedavisi
 • Baş Ağrısı Bitkisel Çözüm
 • Saç Dökülmesi İçin Bitkisel Çözüm
 • Siğilin Bitkisel Tedavisi
 • Kireçlenmeye Bitkisel Tedavi
 • Kireçlenmede Bitkisel Tedavi
 • Sıkılaştırıcı Bitkisel Yağlar
 • Varis Tedavisinde Bitkisel Çözüm
 • Migren Bitkisel Tedavisi
 • Migren Tedavisi Bitkisel
 • Bitkisel Tüy Azaltıcı
 • Bitkisel Sivilce Tedavisi
 • Sivilce Tedavisi Bitkisel
 • Migrenin Bitkisel Tedavisi
 • Varis Tedavisi Bitkisel Çözüm
 • Safra Taşı Bitkisel Tedavi
 • Tansiyona Bitkisel Çözüm
 • Ayak Mantarı Tedavisi Bitkisel
 • Bitkisel Tüy Dökücüler
 • Safra Kesesi Taşına Bitkisel Çözüm
 • Kulak Çınlamasına Bitkisel Çözüm
 • Kırışıklık İçin Bitkisel Çözüm
 • Migren Bitkisel Tedavi
 • Kırışıklıklara Bitkisel Çözüm
 • Cilt İçin Bitkisel Yağlar
 • Sivilce Bitkisel Tedavi
 • Bitkisel Migren Tedavisi
 • Menopoz Bitkisel Tedavi
 • Koah Bitkisel Tedavi
 • Menopoza Bitkisel Çözüm
 • Menopoz Tedavisi Bitkisel
 • Kemik Erimesine Bitkisel Çözüm
 • Diz Ağrısına Bitkisel Çözüm
 • Cilt Lekeleri İçin Bitkisel Çözümler
 • Bitkisel

  Besinler

  Nelerdir